Yleiskaava ja Keskuspuisto

Viime viikon maanantaina kaupunginhallitus lähetti neljä vuotta valmistellun yleiskaavan kohti valtuustoa, joka puolestaan päättää asiasta 26.10.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä päätökseen lisättiin vielä jatkosuunnittelu koskeva ohje:

Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto päättää samalla, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset Keskuspuiston Hakamäentien ja Kehä 1 välillä kulkevan osan kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardisointiin liittyen. Prosessissa määritellään rakentamisalueen raja Keskuspuiston reunan osalta sekä koko alueen suunnitteluperiaatteet ja aikataulut mukaan lukien tarvittavat metsäistutukset rakentamisalueiden reunoihin.

Valmistelun lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovitetaan yhteen niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana, kuitenkin bulevardin toteuttamiskelpoisuus huomioiden, esimerkiksi perustuen viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelmissa esitettyyn kapeimpaan vaihtoehtoon.

Mitä tämä tarkoittaa ja miksi? Kelataanpa koko prosessia vähän kauempaa.

Yleiskaavatyö aloitettiin visiolla. Pohdittiin miten kaupunkimme kehittyy, paljonko uusia asukkaita tulee ja mihin uudet he asettuvat ja miten he liikkuvat.

Liikenne-ennusteet näyttivät selvästi että jos kaupungin kasvu perustuu nykyiseen tapaan yksityisautoilulle, on tuloksena täysin jumissa oleva liikenneverkko. Kukaan ei liiku kätevästi mihinkään. Aikaa ja rahaa kuluu hukkaan, melua ja saasteita syntyy suotta. Ja mikään raha ei riitä ”tarvittaviin” moottoriteiden leventämisiin ja tunnelointeihin.

Siksi yleiskaavan ytimessä onkin raideliikenteeseen – pikaratikoihin, metroon ja lähijuniin perustuva julkisen liikenteen runkoverkko.

Pikaratikat sinisellä

Pikaratikat sinisellä

Samalla tiivistyvästä kaupungista tonttimaata etsittäessä havaittiin että moottoriteiden melualueet olisivat varsin hyvää rakennusmaata, jos vaan moottoritie muutettaisiin kaduksi, bulevardiksi, jolla pikaratikkakin sitten kulkisi näppärästi. Kokonaisuudessaan kaupunkibulevardien varsilta löytyi tilaa 80 000 asukkaalle. Se ei ole ihan vähän.

Kaupunkibulevardit ja pikaraitiotieverkosto tarjoavat tehokkaan ja ympäristöystävälliseen ratkaisun Helsingin asumiseen ja liikkumiseen. Julkisen liikenteen kulkumuoto-osuus alueen liikenteestä nousisi selvästi. Moottoriteitä pistettäisiin muutama kilometri pakettiin ja samalla saataisiin asuntoja kymmenille tuhansille uusille helsinkiläisille. Joensuun verran väkeä.

Periaatteen tasolla ratkaisua voisi ajatella kaikkien ympäristön tilasta huolestuneiden kannattavan. Periaatteellisesta tasosta pitää sitten vaan ennemmin tai myöhemmin siirtyä käytännön toteutukseen. Päätöksiin. Ja ainakin yksi ongelmakohta on löytynyt: Keskuspuisto. Hämeenlinnan bulevardi, joka jatkaisi luontevasti Mannerheimintietä pohjoiseen rajautuu itälaidaltaan Keskuspuistoon, joka on syystäkin helsinkiläisten arvostama virkistysalue.

Jos yleiskaavasta poistetaan kaikki rakentaminen bulevardin itälaidalta, eli Keskuspuistosta, se on palautettava. Muuten riski sille että koko yleiskaava kaatuu hallinto-oikeudessa on liian kova. Ja palautuksen yhteydessä on toisaalta myös viivästymisen riski, jolloin kaavavarantomme uhkaa ehtyä kokonaan. Tämä puolestaan tarkoittaisi sitä että rakentaminen Helsingissä pysähtyisi. Ovatko palauttajat todella valmiita ottamaan tämän riskin? Vasemmistoliiton esitys, jossa valtuusto tuosta vaan poistaa kaiken rakentamisen Keskuspuistosta ei ole vastuullinen. He eivät todennäköisesti sitä edes kehtaisi esittää, jolleivat tietäisi läpimenon mahdollisuuksien olevan vähäiset.

Ilman yleiskaavavarantoa ei voida tehdä asemakaavoja, ilman asemakaavoja ei rakenneta.

Ilman yleiskaavavarantoa ei voida tehdä asemakaavoja, ilman asemakaavoja ei rakenneta.

Eikä bulevardia kannata ylipäätään toteuttaa, jollei sen molemmille laidoille rakenneta kaupunkia. Bulevardin hyödyt jäävät saamatta. Ne hyödyt, joilla se pikaratikka voidaan perustella.

Hämeenlinnan bulevardin pikaratikan poistaminen puolestaan rampauttaa koko kaupungin kattavan raideliikenteen runkoverkoston. Joka sitten puolestaan rampauttaa koko yleiskaavan, koska sen visio lähtee liikkeelle tästä ydinajatuksesta. Tämän vuoksi muutaman pikselin poisto Keskuspuistosta todellakin uhkaa koko yleiskaavaa.

Ja yleiskaavan palautuminen valmisteluun ei tarkoita sitä että valmistelusta pullahtaa muutaman vuoden kuluttua ”unelmien yleiskaava”, jossa kaikki hyvä ja kaunis on säilytetty ja vain ”ikävät” asiat poistettu. Ei. On täysin mahdollista että palautuksen myötä syntyvä kaava rakentaisi vielä enemmän viheralueille ja jättäisi esim. pikaraitiotieverkoston toteuttamatta. Kannattaa pitää mielessä että bulevardeja vastustetaan paitsi halusta suojella luontoa, myös palavasta halusta suojella moottoriteitä.

Yleiskaavan kaataminen tarkoittaa moottoritien suojelua.

Yleiskaavan kaataminen tarkoittaa moottoritien suojelua.

Mitä rakentaminen Keskuspuistoon sitten voisi tarkoittaa? Muutamia hyviä esimerkkejä on jo olemassa. VISTRA II:n, Helsingin viheraluestrategian, liitteestä löytyy seuraava hahmotelma:

Vistra Vaihtoehto 3

Vistra Vaihtoehto 3

Urban Helsinki puolestaan esitti seuraavaa:

Tässä suunnitelmassa koko bulevardi siirtyi länteen ja uusi rakentaminen Keskuspuistoon todella vähäistä.

Tässä suunnitelmassa koko bulevardi siirtyi länteen ja uusi rakentaminen Keskuspuistoon todella vähäistä.

Näissä molemmissa keskuspuisto säilyy metsäisenä. Se se säilyy yhtenäisenä. Se on yhä Keskuspuisto.

Mitä näiden esitysten rakentamisen alle sitten jää? Minun on vaikea pitää moottoritien melualuetta, jossa vielä 80-luvulla oli peltoa, ikuisena ja koskemattomana. Se ei ole Keskuspuiston arvokkainta osaa. Keskuspuiston arvo on ylipäätään enemmän ekologisena käytävänä ja virkistysmetsänä. Nämä arvot taataan tulevassa asemakaavoituksessa.

Keskuspuistoa Hämeenlinnan väylän varressa eri vuosikymmenillä. Ikimetsää se ei ole. Kaavoittajan pikselit ovat kohdissa, joissa metsä on varsin nuorta.

Keskuspuistoa Hämeenlinnan väylän varressa eri vuosikymmenillä. Ikimetsää se ei ole. Kaavoittajan pikselit ovat kohdissa, joissa metsä on varsin nuorta.

Sen lisäksi bulevardin rakennukset toimivat myös meluesteenä. Kaupunkibulevardin suojaama Keskuspuisto olisi hiljaisempi ja miellyttävämpi kuin nykyinen. Olen itse käyttänyt esimerkkinä Puu-Vallilaa, jossa kivitalot suojaavat puutaloalueen asukkaita.

Kivitalot suojaavat Puu-Vallilaa liikenteen melulta. Hämeenlinnan väylän mökä tunkeutuu syvälle metsään.

Kivitalot suojaavat Puu-Vallilaa liikenteen melulta. Hämeenlinnan väylän melu tunkeutuu syvälle metsään.

Yleiskaavan vastustajien toimesta on puhuttu mm. Keskuspuiston ”gryndaamisesta” tai ”viipaloinnista”. Ja ettei luonto- ja maisema-arvoja arvostettaisi. Täysin kohtuutonta retoriikkaa, jos katsotaan sitä mitä todellisuudessa kaavaillaan ja johon kaupunginhallituksen kirjaus ohjaa.

Loppujen lopuksi koko keskustelu tiivistyykin kysymykseksi Keskuspuiston koskemattomuudesta. Keskuspuisto kun on enemmän kuin puisto – se on lähivirkistysalueiden suojelemisen symboli. Saako sinne rakentaa yhtään mitään koskaan vai ei? Jos on sitä mieltä että ei koskaan, ei mihinkään, ei millään reunaehdoilla, ei neliömetriäkään, on keskustelua on turha jatkaa koska kompromissia ei ole olemassa. Sitten pitää vaan äänestää römpsäyttää ja savun hälvettyä tarkastetaan vahingot.

Jos kyse olisi vain Keskuspuiston kaavoittamisesta, voi olla että itsekin vastustaisin rakentamista. Onhan maata muuallakin. Mutta kun kyse ei ole vain Keskuspuistosta, vaan koko kaupungin kattavasta yleiskaavasta; kaupunkibulevardiden ja joukkoliikenteen runkoverkon kokonaisuudesta.

Ja kokonaisuuden tasolla toisessa vaakakupissa on uskomattoman paljon hyvää, oikeastaan vallankumouksellista: eheytyvä kaupunkirakenne, bulevardit, ilmastonmuutoksen torjunta, asumisen hinnan nousun hillintä, raideliikenteen runkoverkosto, pyöräilyverkosto, 500 hehtaaria suojeltua luontoa ja jopa melun väheneminen jäljelle jäävästä Keskuspuistosta. Tämä on kaikkien aikojen vihrein yleiskaava. 50-lukulaisen autokaupungin suunnittelu loppuu vihdoin. Tätä Vihreä liike on Helsingissä ajanut vuosikymmeniä.

Edut voittavat haitat. Kyse on isosta kuvasta. Olisi sulaa hulluutta kaataa tämä kokonaisuus vain muutaman ongelmallisen hehtaarin vuoksi, joiden kohdalta kuva tarkentuu jatkovalmistelussa.

Siksi Keskuspuistoon voidaan rakentaa. Siksi Yleiskaava 2016 tulee hyväksyä.

Kaupunginhallitus 24.10.2016

Tulevana maanantaina kaupunginhallitus lähettää uuden hallintosäännön valtuustoon ja vihdoin äänestelee sote- ja maakuntalausunnosta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

2 V 2.11.2016, Asuntolautakunnan jäsenen valinta

Ryhmästämme eronnut Zahra Abdulla luopui vihdoin paikastaan. Hänen olisi tullut toimia näin jo vuosi sitten. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Vihreä asuntolautakunnan paikka siis haussa.

3 V 9.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen

ok. Johtamisjärjestelmän uudistus etenee. Nyt ollaan valmiit hyväksymään uusi hallintosääntö ja lisäksi on valmisteltu ehdotus toimikuntien ja neuvottelukuntien kokonaisuudesta.

Johtamisen jaosto teki viime viikolla muutoksia, jotka lisäsivät mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostojen valtaa, jotta niistä tulee mielekkäämpiä päätöksentekoelimiä.

4 V 2.11.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto jäi vielä viikoksi pöydälle kun kaupunginhallitus intoutui tekemään parisenkymmentä muutosesitystä lausuntoon, joten nyt sitten virkamiehet tarkistavat vielä ennen äänestyksiä mitkä esityksistä menevät mahdollisesti vastakkain jne.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä
3 Espoon ja Helsingin yhteistyösopimus Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteutuksesta

Jokseenkin kohtalon ironiaa että nämä kaksi asiaa ovat esityslistalla peräkkäin. Länsimetron osalta todetaan että Länsimetro Oy on käynnistänyt oman selvityksensä kustannusnousuista ja kaupunginhallitukselle esitetään että odottelemme sen tulokset ennen kuin käynnistämme mitään muuta selvitystä.

Raide-Jokerin yhteydessä on puolestaan tarpeen sopia yleisistä periaatteista, joiden mukaisesti hanke toteutetaan. ”Sopimuksen mukaan Helsingin ja Espoon kaupungit omistavat kumpikin Raide-Jokerin ratainfran omalla alueellaan. Hankkeen kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kumpikin kaupunki vastaa Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentamiskustannuksista omalla alueellaan. Valtionosuus haetaan yhteisellä esityksellä valtiolta.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja sisäpuolisten korjausten hankesuunnitelma
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-24_khs_37_el_6db31738-7318-c297-86bb-56da2fe00000_liite_pdf
ok. 5,9 miljoonaa euroa. Sisäilmaongelmia, mikrobivaurioita ulkoseinissä. Tiiliverhoilu uusitaan. Vuokra nousee 17€m2 -> 18€/m2.

Kaupunginhallitus 17.10.2016

Tänä maanantaina isoja asioita. Yleiskaava edennee kohti valtuustoa, lausumme maakuntauudistuksesta ja sotelaista. Bonuksena mainio selvitys Dan Koivulaakson valtuustoponteen bussiliikenteen kilpailutuksen hyödyistä – niiden arvioidaan olleen 1995-2015 noin 470 miljoonaa euroa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 26.10.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto on vastaukset 45 eri kysymykseen, jotka kattavat uudistuksen kaikki osa-alueet. Helppoa tiivistelmää, puolen minuutin executive summarya on lausunnosta on vaikea tehdä, sen verran monipolvinen ja paikoin todella pikkutarkka se on. Sote-lautakunta äänesti omaa lausuntoa veistäessään peräti 14 kertaa. Suurimmat kiistat liittyivät arvattavasti yhtiöittämisvelvoitteeseen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 2.11.2016, Helsingin uuden yleiskaavan – Kaupunkikaavan hyväksyminen

Helsingin uusi yleiskaava edennee kohti valtuustoa. Etsimme yhä ratkaisuja, joilla Keskuspuiston ja Hämeenlinnan bulevardin yhteensovittaminen tapahtuisi mahdollisimman paljon puistoa säästäen.

Vistran vaihtoehto 3 säästäisi puistoa.

Vistran vaihtoehto 3 säästäisi puistoa.


8 Pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä koskevan erillisratkaisun valmistelun käynnistäminen

Kun pääkaupunkiseudun yhteinen esitys sote-uudistuksen erillisratkaisuksi kariutui, nyt yritetään uudestaan suppeammalla agendalla. Valtakunnan Hallitus evästi mahdollista tulevaa ratkaisua seuraavasti:

Hallitus ilmoitti 1.10.2016 ”valmiutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa mahdollisesta pääkaupunkiseudun kasvupalveluja koskevasta erillisratkaisusta. Kasvupalveluihin kuuluvat nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut ja yrityspalvelut sekä myös kotouttamisen ja maahanmuuttajien palvelut. Neuvotteluissa voidaan käsitellä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-menettelyn kehittämistä yhteistyössä Uudenmaan maakuntatason toimijoiden kanssa. Tässä yhteydessä voidaan tarkastella myös väestönkasvun ja talouden kasvun edellytysten kannalta tarvittavien investointien rahoituskysymyksiä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi kokonaisselvityksen laatimisesta bussiliikenteen kilpailutuksesta
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-17_khs_36_el_8a57ed30-84a9-c411-87a5-579419000000_liite_pdf
OK. Helbin myynnin yhteydessä Dan Koivulaakso (vas) teki ponsiesityksen siitä että bussiliikenteen kilpailutuksen vaikutukset tulee selvittää. Nyt on selvitetty ja tulokset ovat selvät.

”Kaupunginkanslia on teettänyt selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä ponnessa esitetyistä asioista. Selvitys tilattiin Triar Consulting Oy:ltä 27 500 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Liitteenä oleva loppuraportti valmistui 4.10.2016.

Selvityksessä arvioitiin linja-autoliikenteen kilpailuttamisen vaikutuksia käyttäen vertailukohtana liikennöinnin toteuttamista sopimusliikenteenä ilman kilpailutusta. Selvityksen mukaan kaupungin kilpailuttamisella saavuttamat kumulatiiviset nettohyödyt tarkastelukaudella 1995–2015 ovat olleet yhteensä noin 470 miljoonaa euroa. Nettohyödyissä on otettu huomioon paitsi kilpailuttamisella saavutetut säästöt myös kilpailuttamisesta aiheutuneet kustannukset sekä kaupungin linja-autoyksiköiden tappiot.

Selvityksessä on tarkasteltu myös kilpailutuksen vaikutuksia linja-autonkuljettajien terveyteen asiasta tehtyjen tutkimusten perusteella. Tutkimuksissa kuljettajien todettiin kokevan stressin lisääntyneen kilpailuttamisen myötä ensisijaisesti työpaikan säilyvyyteen liittyvän epävarmuuden ja/tai työskentelyyn liittyvien muutosten vuoksi. Sen sijaan kuljettajat eivät erityisesti kokeneet, että aikataulut olisivat liian kireitä tai että kiire lisäisi sairauspoissaoloja. Tutkimuksissa ei ollut viittauksia kilpailutuksesta johtuviin todennettuihin terveysvaikutuksiin.

Linja-autokaluston ympäristöystävällisyyden osalta selvityksessä ei tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että kilpailuttamattomassa liikenteessä olisi edistetty vähäpäästöisten linja-autojen käyttöä toteutunutta kehitystä paremmin. Tilaajataho on määrittänyt kilpailutuksissa kalustoon liittyvät vaatimukset, ja kilpailutuksissa on käytetty pisteytysjärjestelmää, joka on edistänyt ympäristöystävällisen linja-autokaluston käyttöä.

Selvityksen mukaan kaupungin verotulokertymä olisi saattanut olla ilman kilpailutusta jonkin verran suurempi. Kaupungin talouden näkökulmasta muutos olisi kuitenkin ollut marginaalinen, eikä vaikuta merkittävästi kilpailuttamalla saavutettuihin nettohyötyihin.”

Selvityksen mukaan koko seudulla 1995-2015 kilpailutuksen tuoma hyöty on ollut noin miljardi euroa. Mahtoikohan lopputulos olla ihan Danin toiveiden mukainen. :)

Kaupunginhallitus 9.10.2016

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta, pelastuspalveluista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Ja ainiin, ensi vuoden talousarvio. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 26.10.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Poikkeuksellisesti tätä lausuntoa ei anna kaupunginhallitus, vaan päätös kierrätetään valtuuston kautta, jossa päästään keskustelemaan sitten oikein olan takaa uudistuksen finesseistä.

Lausunto on vastaukset 45 eri kysymykseen, jotka kattavat uudistuksen kaikki osa-alueet. Helppoa tiivistelmää, puolen minuutin executive summarya on lausunnosta on vaikea tehdä, sen verran monipolvinen ja paikoin todella pikkutarkka se on. Sote-lautakunta äänesti omaa lausuntoa veistäessään peräti 14 kertaa. Suurimmat kiistat liittyivät arvattavasti yhtiöittämisvelvoitteeseen.

Lausuntopohja arvostelee uudistusta monien yksityiskohtien osalta. Esitetty hallintomalli rikkoo useita nykyisin toimivia yhteistyömalleja ja lausuntomme mukaan ”heikentää pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä”.

Voimakkainta kieltä esityksessä käytetään ehkäpä maakuntien talouden ohjauksen osalta:

Yleisesti on arvioitavissa maakuntien talouden ohjauksen osalta, että koska:

(1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
(2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta omin päätöksin, ja
(3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit) laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa

niin maakuntalain sekä maakuntien rahoituslain antamat mahdollisuudet maakunnan talouden ohjaukselle ja lähes minkäänlaiselle omalle merkittävälle taloudelliselle päätöksenteolle ovat käytännössä olemattomat.

2 V 9.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 – 2019

Talousarvioehdotuksen tiivistelmä löytyy täältä.

Kaupunginjohtaja Pajusen esitys talousarvion julkaisutilaisuudesta puolestaan täältä.
www_hel_fi_static_kanslia_julkaisut_2016_kj_tae_2017_pp-esitys_pdf
Kilpailukykysopimuksen arvioidaan olevan noin 71 miljoonaa euroa menotasoa pienentävä.
www_hel_fi_static_kanslia_julkaisut_2016_kj_tae_2017_pp-esitys_pdf
1 V 26.10.2016, Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli)
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-10_khs_35_el_ad0a6f74-f440-c37f-8616-5750bc300000_liite_pdf
ok. Iso halli (30 000kem2!) ampumaurheilulle Kivikkoon ja pienempi agilitylle.

5 Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä

Turvapaikanhakijoiden määrän laskiessa tehdään uusi sopimus valtion kanssa montako vastaanottokeskuspaikkaa Helsingissä on.

2 Lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta pelastustoimen järjestämistä koskevaksi laiksi

Hallituksen maakuntauudistuksen yhteydessä myös pelastustoimi on tarkoitus keskittää viiden maakunnan tehtäväksi. Ne järjestäisivät pelastustoimen yhteistyöalueen kaikkien maakuntien alueella.

Helsinki vastustaa lausunnossaan nykyisen, hyvin toimivan järjestelyn muuttamista. Perusteena pääkaupungin erityiset haasteet.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

ok. Toisesta luonnoksesta poiketen tämän lausunnon osalta sote-lautakunta oli yksimielinen.

Yleiskaavan puolesta

Paraikaa kaupunginhallituksen käsittelyssä oleva yleiskaava on paras yleiskaava, joka Helsinkiin on koskaan tehty. Se on kaikkien aikojen vihrein yleiskaava. Se on yleiskaava, joka toteuttaa Helsingin Vihreiden vuosikymmeniä ajamia tavoitteita ja on suuri voitto niin luonnonsuojelulle kuin urbanismillekin.

Helsingin Vihreät syntyi 40 vuotta sitten useamman kansanliikkeen voimin. Mukana oli niin vaivaisia, luonnonsuojelijoita kuin kaupunkiaktivisteja. Eräs yhdistys, jonka joukoista moni lähti mukaan vihreään politiikkaan oli Enemmistö ry, jonka agenda oli muodikkaan moottoriteiden halkoman autokaupungin vastustaminen.

Ruoholahti

Ruoholahti Smith-Polvisen haaveissa

60-luvulta nykyiseen yleiskaavaan saakka kaupunkiamme onkin kehitetty henkilöauto edellä. Vaikka kammottava Smith-Polvinen kuopattiinkin, ovat siinä kaavailluista moottoriteistä oikeastaan kaikki keskustan halkovaa linjausta lukuunottamatta syntyneet. Samalla yhdyskuntarakenne on hajonnut kun yleiskaavoitettiin lähiöitä, joissa elämä perustui yksityisautoiluun.

Tällainen kaupunki ei ole ilmastokestävä, se meluaa, se tuottaa saasteita ja erityisesti – se käyttää maata tuhlaillen: se rakentaa metsiin ja pelloille, se halkoo virkistys- ja luonnonsuojelualueita. Edellisten yleiskaavojen tuloksena onkin tuhottu paljon ainutlaatuisia luontoarvoja. Samalla julkisen liikenteen osuus koko seudun matkoista on laskenut 60-luvulta 2000-luvulle, yksityisautoilu kasvanut. Tällainen kaupunki ei ole kestävä. Tällainen kaupunki ei voi olla vihreän politiikan tavoite.

Uusi yleiskaava muuttaa suunnittelun lähtökohdat. Sen ajattelu perustuu raideliikenteen runkoverkostoon, joka nostaa julkisen liikenteen osuutta matkoista. Se poistaa moottoriteitä, muuttaen ne kaupunkibulevardeiksi. Se tiivistää ja rakentaa lisää kantakaupunkia.

Kannattaa myös muistaa että edellisistä yleiskaavoista poiketen ”Yleiskaavassa on koko kaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka mukaan vihersormien ja muiden seudullisten viheralueiden sekä paikallisen viheralueverkoston jatkuvuus tulee turvata.” Yleiskaava suojelee yli 500 hehtaaria luontoa helsingissä.www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_paatostiedote_2016_kanslia_2016-09-19_khs_32_pt_2b63f623-a639-c956-86ac-55592a600000_liite_pdf
Onko yleiskaava siis täydellinen? No ei varmaankaan. Harva asia on. Esim. Urban Helsinki -ryhmän Pro Helsinki 2.0 -varjokaava rakentaisi vielä tiiviimmin kantakaupungin ääreen ja säästäisi viheralueita. Pidin esityksestä kovasti.

Demokratiassa päätöksiä ei kuitenkaan tehdä yksin, vaan päätettävänä olevat esitykset ovat monipolvisen neuvottelu- ja valmisteluprosessin tuloksia, jossa on punnittu lukuisia risteäviä intressejä.

Moni on esittänyt kaavan palauttamista valmisteluun, ajatuksena että sitten putkesta tulee luonnon kannalta parempi esitys. Itse en usko tähän. Kaavaa kun vastustetaan monista ympäristölle tuhoisistakin syistä. Joku haluaisi huristella moottoritiellä lähemmäksi keskustaa, toinen vastustaa ratikoita, kolmas pyöräilyä, neljäs haluaa päristellä pienkoneellaan lähikentältä ja moni haluaisi gryndata jopa luonnonsuojelualueille. Kannattaa muistaa että neuvotteluprosessin aikana kaavaa nimenomaan parannettiin Keskuspuiston osalta – me Vihreät onnistuimme neuvottelemaan sieltä ison määrän pikseleitä pois. Jos lähdemme sovusta ja rumba alkaa alusta, kuka tietää mikä on lopputulos? Olemmeko valmiit ottamaan sen riskin muutaman hehtaarin tähden? Uhka on todellinen.

Kuten Osmo Soininvaara muutama viikko sitten totesi, politiikka on usein valintoja ei hyvän ja huonon, vaan hyvän ja hyvän väliltä.

Mielestäni tässä tapauksessa päätös on selvä. Ääni yleiskaavaa vastaan olisi ääni moottoriteiden ja hajautuvan yhteiskuntarakenteen puolesta. Se olisi ääni 60-lukulaiselle autokaupungille.

Kaavan palauttaminen valmisteluun voi hyvinkin tarkoittaa selvästi nykyistä ehdotusta huonompaa yleiskaavaa ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Lisäksi se aiheuttaisi vuosikausiksi vajauksen Helsingin kaavavarantoon, joka entuudestaan nostaisi asumisen hintaa kaupungissamme. Ja kun erityisesti asuntorakentamisen paine on joka tapauksessa kova, ohjaisi kaavan viivästyminen rakentamista muualle Uudellemaalle. Ja siellä sitä metsää vasta sitten kaatuisikin kun koko elämänmuoto perustuu yksityisautoilulle.

Nyt on mahdollista tehdä historiallisen hyvä ja vihreä päätös. Katse kannattaa suunnata asemakaavoituksessa säädettävistä yksityiskohdista isoon kuvaan. Se on tässä kaavassa juuri kohdallaan. Uusi yleiskaava mahdollistaa Helsingin ja koko Uudenmaan kestävän kasvun.