20
/
Sep
/
14
 06:09

Kaupunginhallitus 22.9.2014

Uusi viikko, vanhat kujeet! Pöytäyksen riemua on kaupunginhallitus harjoittanut oikein olan takaa, mutta nyt ehkä tehdään sitten päätöksiäkin. Ehkä. Jyrkkä ehkä. Isoimmat asiat Palmian uudistaminen ja lausunto HSL:n taloussuunnitelmasta. Sen lisäksi mm. tukku kaavoja. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 8.10.2014, Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. PS vaihtaa Rene Hurstin tilalle jonkun muun.

2 V 8.10.2014, Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen

Viikon ja ehkä jopa koko vuoden isoin asia. Tulemme tekemään konsernijaostossa tekemiämme muutosesityksiä vastaavat esitykset.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 8.10.2014, Kalasataman korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625 asemakaavan muuttaminen (nro 12227)

ok Kalasataman rakentaminen etenee. Matkan varrella suunnitelmia on tarpeen tarkistaa. Tämän asemakaavan muutoksen avulla vastataan Itäväylän muuttuneisiin sekä raitiovaunuliikenteen muuttuneisiin varauksiin ja vesiliikenteen tarpeisiin. Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltaman ja kaupunkisuunnitteluviraston tarkistaman ehdotuksen mukainen.

2 V 8.10.2014, Käpylän Kisakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12192, Kisakylä)
ok. Kisakylää suojellaan, rakennusoikeus ja käyttötarkoitukset pysyvät ennallaan
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_32022A62-F2EC-468F-B8D1-F31D7EF48608_Liite_pdf

3 V 8.10.2014, Hakuninmaan Runonlaulajantie 48:n ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12269, Runonlaulajantie 48)

ok. “Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on virallistaa jo 1980-luvulla rakennusvaiheessa käyttöönotettu puiston kautta järjestetty ajoyhteys. Ajoyhteyden vaatima alue liitetään tonttiin.”
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_124ED600-8748-4FAC-A9DC-A4B84CA3D5DF_Liite_pdf
4 V 8.10.2014, Kontulan Tanhuantie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12247, Tanhuantie 1)

ok. Täydennysrakentamista Kontulaan! Pääosin seitsenkerroksinen kerrostalo. Ei tämä kyllä vieläkään tehokkuudellaan päätä huimaa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_DF4EADB4-5C15-4828-B5DD-C90F2E9E2194_Liite_pdf
SIVISTYSTOIMI

1 V 8.10.2014, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

ok. Myönnämme Rakennusvirastolle tälle vuodelle Kamppi – Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 2,917 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 2,5 milj. euroa. Tuo 2,5 miljoonaa on “väliaikaisen” puistosuunnitelman tämän vuoden työt. Ensi vuonna sitten arviolta 3,3 miljoonaa lisää.

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kruunuvuorenrannan alueiden esirakentamista varten

ok. 1,49 miljoonaa Kruunuvuoren esirakentamiseen.

5 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen

1,5 miljoonaa euroa liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen. Kiinnostaisi kuulla montako paikkaa tällä rahalla saadaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014

ok. Todetaan suunnitelman olevan suuntainen – vähentää metron kanssa päällekkäistä bussiliikennettä.

Vaikutukset Helsingissä ovat suurimmat tietenkin Lauttasaaressa ja sitten kerrannaisvaikutukset syntyvät myös linjojen toisiin päihin Maunulassa, Itä-Pakilassa ja Veräjämäessä. Lausunto kritisoi Lauttasaaren linjastoratkaisuja ja toivoo jatkokehittelyä ja kritiikki näyttää ihan perustellulta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_67CB37E9-3030-4D0D-BA22-3F954E060B07_Liite_pdf
2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

ok. Tarkastusmaksua ei saa nostaa 100 euroon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien kesken

ok. Sopimus korvaa seudullisen vesihuollon kehittämisstrategian. Esittelijä toteaa että: “puitesopimus on valmisteltu HSY:n ja jäsenkuntien yhteistyönä. Siinä on pyritty jäsenkuntien yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Puitesopimuksen mukaiset käytännöt ja vastuunjako yksittäisissä kysymyksissä vastaavat varsin hyvin Helsingissä vesilaitoksen ja kaupungin kesken noudatettua käytäntöä. Uutena kaupungille koituvana kustannuserän ovat pelastuslaista aiheutuvat paloposteihin ja sammutusvesirakenteisiin liittyvät kustannukset, mutta toisaalta johtosiirtoihin liittyvistä kustannustenjakoperiaatteista koituu jonkin verran kustannussäästöä.”

2 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Bulevardi 12:n kanssa (tontti 4/87/4)

ok. Entinen WSOY:n talo Bulevardilla. Uusi sopimus mahdollistaa rakennuksen muuttamisen osittain asuinkäyttöön. Koska tontin arvo nousee tässä yhteydessä merkittävästi on tontin omistajan kanssa käyty neuvottelut, joiden tuloksena kaupunki saa noin miljoonan euron korvauksen.

3 Maankäyttösopimus Asunto-Oy Svinhufvudintie 3:n kanssa poikkeamispäätöksen johdosta (tontti 42055/1) tontille 1

ok. Kulosaaressa kerrostaloon lisäkerros ja tontille uusi rivitalo. Kaupungille korvausta 320 000 euroa.

4 Katualueen varaaminen Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle maanalaista pysäköintilaitosta varten (Katajanokka, Satamakatu)

ok. Taivaallista eikun maanalaista pysäköintiä. Varataan tontti. Kirkko suunnittee kadun alle kahta maanalaista pysäköintikerrosta, joihin mahtuisi yhteensä noin 100 autoa.

5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupunginteatterin väistötilaratkaisusta

ok. Selviteltiin, mutta todetaan että ei oikein onnistunut.

6 Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Roihuvuoren ala-asteen rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi

ok. Sain vielä lisäselvityksiä ponteeni. Ilmeisesti Roihuvuoren koulun rakenneratkaisu on todella poikkeava eikä koulun katolle voi enää asentaa lisää painoa. Kun koulu on suunniteltu, eli vuonna 1965 mitoituslumikuormana oli 1.8 kN/m2. Nykyisin peruslumikuorman arvona on Helsingin seudulla 2.0 kN/m2. Aurinkopaneelit painaisivat noin 15-20kg/m2, joka tarkoittaa siis noin 0,2kN/m2 kuormaa. Tällöin lumikuorman mitoitukseksi tulisi noin 1,6kN/m2, joka on jo merkittävästi nykyistä normia matalampi. En siis aloita tässä kohtaa yhden miehen sotaa luminormeja vastaan, niille on takuulla perusteensa…

…Mutta toisena perusteena käytettiin sitä että paneeleja varten jouduttaisiin tekemään läpivientejä tai että rakenteet olisivat liian massiivisia. Tämä ei enää pidä paikkaansa, kehitys on kehittynyt. Aurinkopaneelit asennetaan nykyisin ns. kelluvina rakenteina, jolloin läpivientejä ei tarvita. Lisäksi katolla pysyminen perustuu myös aerodynamiikkaan ja kitkaan, ei vain painoon. Asiaa selvitellessäni sain selville että paneeleja on asennettu kelluvana mm. Cafe Caruselin katolle, missä alueella vallitseva tuulensuunta pääsee vapaasti puhaltamaan sisään suurellakin voimalla. Telineet on ja pysyy.

Näihin paneeleihin tullaan varmasti palaamaan – niin monta julkista tasakattoista rakennusta on tulossa peruskorjausikään. Eivätkä niiden kaikkien kantavat rakenteet takuulla ole niin huonoja kuin Roihuvuoren koulun. Paneelien sijoittamisen mahdollisuus kannattaisi selvittää hankesuunnitteluvaiheessa. Tai sitten näitä ponsia ja aloitteita tulee lähivuosina runsaasti.

Hyväkin esimerkki Helsingistä löytyy – Suomalaisen Yhteiskoulun katolle asennettiin tänä kesänä paneelit. Koulu tosin yksityinen eikä kaupungin. Rakenne moderni kelluva:
naps_kelluva
Ja valmis järjestelmä:
CS_SYK_FI_print_pdf__1_page_
Arvioitu vuotuinen sähköntuotanto on 26 000kWh ja tämän kokoiset järjestelmät maksavat nykyisin itse itsensä takaisin noin 5-10 vuodessa. Julkisen sektorin kannattaisi ottaa tästä kehityksestä koppi – kun teemme kannattavia julkisia hankintoja, koko bisnes kehittyy, syntyy lisää kilpailua, lisää tarjontaa ja kun hyvät kokemukset leviävät, varmasti myös lisää kysyntää. Lopputuloksena lisää uusiutuvia. Ainakaan vaalipuheiden tasolla kukaan ei vastusta. Lisää uusiutuvia, lisää työtä, lisää bisnestä. Win-win-win, vasemmisto-keskusta-oikeisto -joukkohali.

7 Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi lasten ja nuorten kuulemisesta Maatullinpuiston kaavamuutoksen yhteydessä

ok. “Kaavamuutoksen yhteydessä on kuultu lapsia ja nuoria alueen kehittämisessä.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta)

ok. Maailma on muuttunut siitä kun suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä luotiin. Pohjoismaissa sosiaaliturva perustuu asumiseen ja muualla Euroopassa usein vakuutukseen. Helpottaakseen ihmisten liikkumista rajojen yli EU pyrkii yhteensovittamaan järjestelmiä.

Ongelma on tällä hetkellä Suomessa yhä kohtuullisen kokoinen – Kela antoi viime vuonna noin 13.000 myönteistä päätöstä, joissa asumisperusteista sosiaaliturvaa annettiin henkilölle, jonka ei katsottu muuttaneen Suomeen pysyvästi, mutta vähintään neljä kuukautta jatkunut työnteko tai yritystoiminta katsottiin riittäväksi perusteeksi. Kokonaisuudessaan tyel- vakuutettuja EU-kansalaisia oli Suomessa samaan aikaan yhteensä 68.000, eli kyse on sosiaaliturvan kokonaisuuden kannalta melko pienestä joukosta ihmisiä. Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa kasvava, siksi lainsäädäntöä ja käytäntöjä tulisi selkeyttää ja yhdenmukaistaa.

Lausunto kantaa huolta siitä että järjestelmästä ei saisi tulla liian houkuttelevaa. Tämä on vähän outoa kun liitteenä olevan selvityksen mukaan “Maahanmuuttajat eivät käytä enemmän sosiaalietuja kuin kantaväestö”, “Sosiaaliturismista tai ”hyvinvointimagneettihypoteesista” ei ole näyttöä” ja “Liikkuvien EU-kansalaisten harjoittamasta sosiaalietuuksien laajamittaisesta väärinkäytöstä ei ole näyttöä”. Merkittävimmiksi vetovoimatekijöiksi mainitaan palkkataso ja alhainen työttömyys.

SIVISTYSTOIMI

1 Maa-alueen vuokraaminen Selboat Oy:lle Vuosaarenlahden venesatama-alueelta

ok. Selboat kertoo että sen “tarkoituksena on luoda sekä ammatti- että huviveneiden käyttäjille edistyksellinen ja ympäristöä säästävä palvelukokonaisuus.” Vuokrattava alue on noin 1 910 m², jolle rakennetaan 1 115 kem²:n rakennus osittain kahteen kerrokseen ja vuosivuokra on 14 058,3 euroa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_0D20F1D2-E285-40F7-9D66-D06BBF058A8B_Liite_pdf


14
/
Sep
/
14
 08:09

Kaupunginhallitus 15.9.2014

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa yksi asia kokoluokassaan yli muiden: Palmian uudistaminen. Tämän lisäksi isoja juttuja lausunto HSL:n taloussuunnitelmasta, jossa käytännössä päätetään Kutsuplus-hankkeen tulevaisuudesta sekä raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnos, joka ohjaa Helsingin ratikoiden kehittämistä seuraaville kymmenelle vuodelle. Huhhuh. Kyselemme varmasti myös MTV Push -fiaskosta ja siitä miten homma jatkuu tästä eteenpäin vai jatkuuko. Sillä rahalla olisi pitänyt saada paljon enemmän.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 24.9.2014, Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen

Jäänee pöydälle viikoksi. Tuomas Rantanen käy Helsingin Vihreiden blogissa hyvin läpi sekä poliittista tilannetta että useimmin eteen tulevia kysymyksiä.
Palmia_logo_netti
Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa asiaa valmisteltaessa Vihreät esittivät lievennyksiä moneen kohtaan erityisesti kilpailutettavien palvelujen kokonaismäärästä. Emme saaneet tukea esityksille oikealta emmekä vasemmalta. Kokoomus haluaisi yksityistää mielellään vaikka koko palveluntuotannon ja vasemmisto haluaa mieluiten mahdollisimman ison mörön jota vastaan hyökätä. Valitettavaa. Eikä taatusti kaupunkilaisten kokonaisedun mukaista.

Tämä on yksi koko valtuustokauden isoimmista asioista ja ilmoilla on paljon tahallisen johdattelevaa informaatiota joten kirjoitan tästä myöhemmin erillisen blogin.

3 V 24.9.2014, Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttö

Ville_juttu_jpg_1 000×615_pixels

Kuva: hel.fi

ok. Helsingin nykyinen liikennesuunnittelupäällikkö Ville Lehmuskoski valitaan HKL:n toimitusjohtajaksi. Vaikka tietenkin täytyy onnitella Villeä uudesta pestistä, olen oikeastaan vähän pettynyt – hän oli myös erinomainen ja uudistushenkinen liikennesuunnittelupäällikkö.

4 V 24.9.2014, Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisen ottaminen

ok. Aikamoinen farssi on ollut tämän sijaisen hankinta. Nyt Kokoomus esittää virkaan Pia Sutista, joka toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö, joten pätevyyden puute ei tällä kertaa vaivaa vaikka puoluekanta valinnassa toki painaakin.

Aloitteet

Viime viikolla pöydälle jäivät Perälän, Honkasalon, Rantasen, Muttilaisen, Oskalan, Honkasalon ja Rantalan aloitteet.

Tiivistelmät kommenttien kera löytyvät taulukosta.

12 V 8.10.2014, Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta

ok. Viime viikolla kaupunginhallituksessa keskusteltiin tavasta, jolla Helsinki antaa lausunnon kuntakentälle merkittävämmistä lakialoitteesta vuosikymmeniin – tulevasta sotelaista.

Kaupunkimme johtosääntö on yksiselitteinen: lakilausunnot antaa kaupunginhallitus. Tällä kertaa kuitenkin lausuntoa pyydetään ainakin muutamalta osin (, jotka tosin ovat itsestäänselviä) valtuustolta.

Asian merkityksen vuoksi koimme kuitenkin että olisi tyylikkäämpää jos lausunnon antaisi tällä kertaa poikkeuksellisesti kaupungin ylin päättävä elin, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallituksen sijaan. Kaupunginjohtaja onkin tälle viikolle muuttanut esitystään. Nyt lähetekeskustelun sijaan ehdotetaan että valtuusto tekee asiassa “periaatepäätöksen”, jonka mukaisen lausunnon kaupunginhallitus sitten antaa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 24.9.2014, Eron myöntäminen ympäristöjohtajan virasta

ok. Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen jää ensi keväänä eläkkeelle.

2 V 24.9.2014, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2013

ok. Helsinki tekee johdonmukaisesti ja strategisella tasolla ympäristötyötä. Sen näkyvimpiä osia ovat mm. uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset ja tulevat voimalaitosvalinnat. Ympäristöraportti on mukavaa luettavaa, nämä tulokset eivät ole syntyneet vahingossa. Ilman Vihreiden vuosikausien vääntöä ja työtä tällaisia lukuja ei olisi luettavissa:

“Vuonna 2013 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat kolme prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 2012 ja 21 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990.”
—-

Päästötavoite saavutettavissa

Keväällä 2014 valmistui selvitys toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista, joiden avulla kaupunki pääsisi vuo- den 2020 ilmastotavoitteisiin. Samalla arvioitiin päästöpolut vuoteen 2050 asti (Kuvio 2). Johtopäätöksenä on, että vuo- teen 2020 mennessä päästöt alenevat 24 prosenttia ilman mitään uusia kau- pungin toimia. Toteuttamalla Helsingin Energian kehitysohjelmaa voi päästöjen alenema olla vuonna 2020 jopa 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

—-

Asukaskohtainen sähkönkulutus on laskenut jo peräti yhdeksällä prosentilla vuodesta 2009. Syynä historialliseen kulutuksen laskuun on ollut merkittävänä syynä energiatehokkuuden paraneminen esimerkiksi valaistuksessa.

Kokonaisuus syntyy isoista ja pienistä puroista. Pallo on vielä pelastettavissa. Tavoitetason pitää vaan olla korkealla, vähemmästä lapsenlapsemme tulevat olemaan kovasti katkeria.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Pelastuslautakunnan virkamatka Lissaboniin, Portugaliin 17. – 19.9.2014

ok. Ohjelma näytti ihan täydeltä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Monta asiaa. Paketissa ehdotetaan mm. tarkastusmaksun korottamista, Kutsuplussan laajentamista, lipunhintojen korotusta (+4%) ja yömetroliikenteen jatkamista. Vastustamme ainakin tarkastusmaksun korottamista. 80 euroa on sama summa kuin pysäköintivirhemaksu.

2 Lausunto raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014-2024

ok. Iso asia! Tällä linjastosuunnitelmalla ohjataan Helsingin raitioliikenteen kehitystä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Monia hyviä uusia juttuja ja linjaston kehittämistä, mm. ehdotetaan kiskoja nykyisin “puuttuvalle osuudelle” Fredrikinkadulla Arkadiankadulta Bulevardille.www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-08_Khs_31_El_F42A6682-7886-4D74-BB39-583C1F259EFC_Liite_pdf

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Sörnäisten tonttien 10291/4 ja 5 (Verokampuksen) asemakaavan muutoksen nro 12174 määrääminen osittain voimaan

ok. Viime vuonna valtuusto hyväksyi Sörnäiseen ns. “verokampuksen” asemakaavan. Tämä piti sisällään kaksi tontia, joista toisella oli suunniteltu purettavan osa rakennuksista. Erinomaista! Työpaikkoja! Työtä! Hyvä sijainti! Osa rakennuksista suojellaan!

Eipäs kuitenkaan. Yksityishenkilö valitti kaavasta toisen tontin osalta. Mitään rakennuksia ei saisi purkaa. Hallinto-oikeus oli myötämielinen ja kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen toisen tontin osalta. Nyt Helsinki on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja toivotaan että päätös saadaan joskus aikaiseksi.

Tätä nyt sitten oikeus suojelee.

Tätä nyt sitten oikeus suojelee.

Nyt ehdotetaan kaavaa asetettavaksi lainvoimaiseksi sen tontin osalta, jota riitaisa valitus ei koske. Hyvä ajatus. Mielestäni koko kaavamuutos ylipäätään oli onnistunut ja arvokkain ja käyttökelpoisin osa rakennuksesta olisi säilynyt.

2 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 ja siihen liittyvät HSY:n strategiaa, vesihuoltoa ja jätehuoltoa koskevat ohjelmat

ok. Merkitsemme tiedoksi. Poimintoja:
- Keskimääräiset investoinnit vuosina 2013 – 2017 ovat 141,2 miljoonaa euroa.
- Kaupunkilähtöiset toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2015 – 2017 ovat yhteensä 100,5 miljoonaa euroa.
- Jätevedenpuhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle ovat yhteensä 109,4 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa (93milj.) käytetään Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen.

3 Hannu Oskalan toivomusponsi Roihuvuoren ala-asteen rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi

Hmm. Kiinteistöviraston mukaan koulun katto ei kestä aurinkopaneelien painoa? Miten heikkoa tekoa se rakennus oikein on?

4 Kantakaupungin eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12293)

ok. Eläintarhan, Tokoinrannan ja Taka-Töölön puistoalueiden sekä monien keskustan kortteleiden rakennuskieltoja jatketaan. Rakennuskiellon ei ole tarkoitus pysäyttää kaikkia hankkeita. Esittelijän mukaan:

“Alueelle on laadittu asemakaavan muutoksia kiinteistönomistajien hanketarpeiden mukaisesti. Menettely on osoittautunut parhaaksi tavaksi yhdistää kaupungin yleiset tavoitteet ja kiinteistönomistajien
hankekohtaiset tavoitteet. Menettelyä on tarkoitus jatkaa. Alueella on vireillä lukuisia hankekohtaisia asemakaavan muutoksia.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön avoimen viran hoitajan määrääminen

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viransijaiseksi ainakin maaliskuun alkuun saakka nimitetään Hannu Juvonen, joka tällä hetkellä toimii ko. virastossa terveys- ja päihdepalveluiden osastopäällikkönä.

2 Varhaiskasvatusviraston toimen muuttaminen viraksi

ok. Talousihteerin toimesta taloussihteerin virka, jotta työntekijä voi tehdä yksilöhuollon päätöksiä.

3 Lausunto selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta

ok. Maailma on muuttunut siitä kun suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä luotiin. Pohjoismaissa sosiaaliturva perustuu asumiseen ja muualla Euroopassa usein vakuutukseen. Helpottaakseen ihmisten liikkumista rajojen yli EU pyrkii yhteensovittamaan järjestelmiä.

Ongelma on tällä hetkellä Suomessa yhä kohtuullisen kokoinen – Kela antoi viime vuonna noin 13.000 myönteistä päätöstä, joissa asumisperusteista sosiaaliturvaa annettiin henkilölle, jonka ei katsottu muuttaneen Suomeen pysyvästi, mutta vähintään neljä kuukautta jatkunut työnteko tai yritystoiminta katsottiin riittäväksi perusteeksi. Kokonaisuudessaan tyel- vakuutettuja EU-kansalaisia oli Suomessa samaan aikaan yhteensä 68.000, eli kyse on sosiaaliturvan kokonaisuuden kannalta melko pienestä joukosta ihmisiä. Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa kasvava, siksi lainsäädäntöä ja käytäntöjä tulisi selkeyttää ja yhdenmukaistaa.

Lausunto kantaa huolta siitä että järjestelmästä ei saisi tulla liian houkuttelevaa. Tämä on vähän outoa kun liitteenä olevan selvityksen mukaan “Maahanmuuttajat eivät käytä enemmän sosiaalietuja kuin kantaväestö”, “Sosiaaliturismista tai ”hyvinvointimagneettihypoteesista” ei ole näyttöä” ja “Liikkuvien EU-kansalaisten harjoittamasta sosiaalietuuksien laajamittaisesta väärinkäytöstä ei ole näyttöä”. Merkittävimmiksi vetovoimatekijöiksi mainitaan palkkataso ja alhainen työttömyys.

SIVISTYSTOIMI

1 Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus

ok. Oulunkylän tekojääradan remontin hinta on noussut 285  000 eurolla ennakoidusta. Kokonaiskustannukseksi tulee 3,3 miljoonaa euroa.

Mikäs tässä nyt sitten maksoi? No ilmeisesti ainakin se että:

Kentän alkuperäiset, vuonna 1977 valmistetut valaisinpylväät on säilytetty kaupunginmuseon esityksestä. Kaupunginmuseo on todennut lausunnossaan mm. että Oulunkylän tekojäärata rakenteineen omaa kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittäessä vaalia. Tekojääradan rakennuksia ja rakenteita kunnostettaessa tulisi rakennussuojelukohteen tapaan kunnioittaa alkuperäisen arkkitehtuurin ratkaisuja, materiaaleja ja värimalleja.

Kuva: Panoramio.com T.K.Sundvall

Kuva: Panoramio.com T.K.Sundvall

Onhan ne komeat. Mutta ovatko ne +300 000€ komeat? Ehkä sitten niin. Nyt pylväistä jouduttiin korvaamaan kokonaan neljä ja loppuja korjailtiin. Tämä linjapäätös pylväiden arvosta tarkoittaa kovempia korjauskustannuksia myös jatkossa. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä että liikuntavirastolla on varaa pitää yllä vähemmän liikuntapaikkoja. Onko meillä oikeasti kaikki prioriteetit kohdallaan näissä suojeluhommissa? Eikö kuluvan betonirakenteen dokumentointi olisi riittänyt?

2 Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi nuorisotyöttömyyden vähentämisestä mm. oppisopimusmenettelyä kehittämällä

ok. Todetaan että nuorison osuus oppisopimuskoulutettavista noussut ja että kovasti edistetään.

3 Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi lasten ja nuorten kuulemisesta Maatullinpuiston kaavamuutoksen yhteydessä

ok. “Kaikissa lausunnoissa korostetaan lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.”


13
/
Sep
/
14
 03:09

Kilpailutus Oy

Pari kuukautta sitten Sosialidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne ehdotti perustettavaksi “Remontti Oy:n”. Valtiollisen puulaakin, joka hoitaisi homekoulut kuntoon.

Mitä Remontti Oy pitää sisällään ei ole vieläkään oikein tietoa. Lähes varmaa kuitenkin on että Remontti Oy luo ratkaisujen lisäksi myös uusia ongelmia. Homekouluremonttien vaikeus kun ei ole se että kunnilla ei olisi rahaa tai rahoitusvaihtoehtoja.

Antti Rinteen kotikunnasta Mäntsälästä löytyy hyvä esimerkki mistä oikeastaan kiikastaa. Viime viikolla vasta 2010-2011 peruskorjattu sisäilmaongelmainen koulu asetettiin viranomaispäätöksellä käyttökieltoon. Eikä siinä vielä kaikki, myös väistötilahankinta joudutaan perumaan epäonnistuneen kilpailutuksen vuoksi. Tällä hetkellä Mäntsälä ei tiedä mihin se sijoittaisi 250 koululaista loka-tammikuuksi kun korjattu koulu on käyttökiellossa ja väistöparakkeja ei näy. Eipä käy kateeksi Mäntsälän päättäjiä.
Ehnroosin_koulu_–_Google_Maps
Ongelma ei siis ole se että Mäntsälä ei olisi saanut rahaa koulukorjauksiin. Koulu korjattiin ja parakkia oltiin hankkimassa. Suurempi ongelma vaikuttaa olevan kunnan kilpailutusosaamisen puute, joka johti huonoon tulokseen alkuperäisessä remontissa ja väistötilojen täyteen katastrofiin. Julkiset hankinnat kilpailutuksineen ovat tunnetusti vaikeita – säännöt muuttuvat alituiseen ja valittaminen on helppoa.

Jotain siis tartteis tehrä. Nyt Antti kuulolle. Entäpä jos remonttien rahoituksen sijaan autettaisiin kuntia kilpailuttamisessa. Ehdotankin että “Remontti Oy:n” sijaan perustetaan “Kilpailutus Oy”.

“Kilpailutus Oy” tarjoaisi kunnille kilpailutuksen erityisosaamisen. Juuri sen minkä hankkiminen ja ylläpito on jokaiselle kunnalle omin voimin kallista ja raskasta. Se myös ratkoisi kilpailtuksista tehdyt valitukset.

Nykyisin kunnan omat virkamiehet, joiden osaamista voi olla esim. opetustoimen pyörittäminen, joutuvat vääntämään vaikeat kilpailutukset alusta loppuun. Ehdottamassani mallissa kuntapäättäjät päättävät vain siitä mitä halutaan hankkia ja millaisella hinnalla, vaikkapa kouluremontin tai uuden sillan. Myös painotuksista voidaan antaa ohjeistusta – painotetaanko hintaa vai jotain muuta, esim. luomua tai puurakentamisen osaamista. Tämän jälkeen pallo siirretään “Kilpailutus Oy:n” ammattilaisille, jotka tuntevat markkinat ja kilpailutuslainsäädännön pykälät kuin omat taskunsa.

Ja kun kaikkien kuntien kilpailutus olisi keskitetty, voisivat “Kilpailutus Oy:n” työntekijät erikoistua tietyille markkinoiden osa-alueille. Jos sama putiikki hoitaa vuosittain viidenkymmenen kouluremontin kilpailutuksen, olisi jälki takuulla parempaa kuin jos yksittäisen kunnan virasto hoitaa yhden projektin kolmen vuoden välein.

Nyt kilpailuttamisen vaikeus antaa edun markkinoilla rakennusyhtiöille. Erityisesti suuremmille sellaisille, joilla on varaa pitää palkkalistoillaan kilpailutuksista valittamiseen erikoistuneita juristeja. “Kilpailutus Oy” tasoittaisi pelikenttää ja parantaisi markkinoiden toimivuutta.

Konkreettisesti tätä palvelua varten ei välttämättä kannata perustaa osakeyhtiötä, vaan “Kilpailutus Oy” voisi olla esim. osa Kuntaliittoa ja sen jäsenilleen tarjoamia palveluita.

Mites on Antti? Kääritäänkö hihat ja remontoidaan kilpailutukset kuntoon?


11
/
Sep
/
14
 04:09

Välimatkoista

Etäisyydet ilmoitetaan useimmiten metreissä, onhan se luontevin yksikkö mittailla asioita. Vaaksa, mitta peukalon päästä keskisormeen, on vähän toistakymmentä senttiä, me ihmiset olemme tavallisesti alle kaksimetrisiä, auto viisimetrinen, juoksurata 400 metriä, juoksulenkki kympin ja Lahden kaupunki puolestan noin sadan kilometrin päässä Helsingistä.

Kertooko sata kilometriä enää meille juuri mitään? Ei oikeastaan, mittakaava on jo niin suuri että etäisyys jää vain luvuksi. Onkin paljon kätevämpää ajatella että Lahti on noin tunnin juna- tai automatkan päässä.

Etäisyydet eivät ole eri puolella maata myöskään vertailukelpoisia. Kainuussa sataan kilometriin suoraa maantietä saattaa mennä saman verran aikaa kuin Helsingissä 20 kilometrin matkaan ruuhkassa matelevaa kehätietä. Vaikka kartalta katsoen ei uskoisi, on Berliini lähempänä Helsinkiä kuin Suomussalmi, koska Berliiniin pääsee suoralla lennolla ja Suomussalmelle körötellään junalla tai bussilla. Oikeastaan jopa Tokio ja New York ovat Helsingistä katsottuna likempänä kuin Suomussalmi!

Kaikki tiet vievät Roomaan.

Kaikki tiet vievät Roomaan.

Sama paikallisestikin. Vaikka Oulunkylään on täältä Vallilasta linnuntietä lyhyempi matka kuin keskustaan, pääsen keskustaan nopeammin koska sopiva ratikkapysäkki on lähempänä ja vuoroväli tiheämpi.

Erityisesti kaupungeissa kannattaisikin puhua etäisyyden sijaan saavutettavuudesta. Ja mittayksikön pitäisi olla minuutti metrien sijaan.

Mihin tämä nyt sitten liittyy?

Kuntapolitiikassa harva asia on yhtä kiihkeä kuin kysymys lähipalveluista. Vaikeita kysymyksiä on monia: miten painottaa uusia ja vanhoja alueita, miten painottaa eri kulkumuotoja, miten ylipäätään määritellä lähipalvelu? Mikä osa palveluista tulee ehdottomasti olla lähipalvelua, mikä voidaan hakea kauempaakin?

Haluan puolustaa helsinkiläisten lähipalveluja. Haluan että kaupunkilaisilla on tasa-arvoinen ja helppo pääsy terveysasemille, kirjastoihin ja kouluihin. Erityisesti päivittäispalvelut kuten päiväkodit tulee sijaita turvallisen lyhyen matkan päässä.

Metreissä mitattu välimatka lähipalvelulle ei ole aina paras mittari. Useimmiten saavutettavuus on paljon tärkeämpää. Tärkeintä olisi miettiä aikaa, yhteyden helppoutta ja yhdistymistä muihin päivittäisiin matkoihin.

Paremmin saavutettavissa oleva lähipalvelu voi sijaita vaikkapa seuraavan metroaseman vieressä oman lähialueen sijaan. Etenkin jos sieltä sitten saa laadullisesti parempaa palvelua kuin mitä on varaa joka paikkaan tuottaa. Ja vaikeasti liikkuvalle koko reitti on suunniteltu modernisti esteettömäksi hisseineen ja luiskineen.

Itse painotan lähipalveluna päivittäin kohdattavia asioita kuten koulut ja päiväkodit. Oopperat, isot matsit ja lonkkaleikkaukset voidaan sitten hoitaa kauempanakin, niissä kun ravataan harvemmin. Kaikkea ei voida tuoda joka kortteliin. Toivottavasti saamme tulevaisuudessa laadukkaita palveluja saavutettavasti metrimittailun sijaan.


07
/
Sep
/
14
 08:09

Kaupunginhallitus 8.9.2014

Tänä maanantaina kaupunginhallituksessa 17 aloitetta, mm. allekirjoittaneen aloite Mannerheimintien muuttamisesta kävelykaduksi. Tämän lisäksi useampia lausuntoja ja YNK-draaman ratkaisu. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

Aloitteet tiivistin jälleen taulukkoon kommenttien kera.

19 V 24.9.2014, Rakennuslautakunnan jäsenen valinta

ok. Demarit valitsevat uuden jäsenen rakennuslautakuntaan.

20 V 24.9.2014, Lähetekeskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta

Sosiaali- ja terveydenhuoltolaista annetaan lausunto. Nyt keskustellaan siitä kuka antaa lausunnon ja missä järjestyksessä. Ytimessä valtuuston rooli kuntien tehtäväkenttää ehkä merkittävimmin määrittävän lain lausunnon sorvaamisessa.

Jussi Pajunen ehdottaa että valtuusto kävisi asiasta lähetekeskustelun, jonka pohjalta kaupunginhallitus antaisi lausunnon. Tämä olisi voimassaolevan johtosäännön mukaista. Mikään ei kuitenkaan estä meitä päättämästä että tällä kertaa lausunnon antaa valtuusto. Tämä kasvattaisi valtuuston roolia, luonnoksen valmistelisi kaupunginhallitus.

SIVISTYSTOIMI

2 V 24.9.2014, Käpylän peruskoulun ja Yhtenäiskoulun hallinnollinen yhdistäminen

Vihreän valtuustoryhmän enemmistö vastustaa koulujen hallinnollista yhdistämistä. Keväällä alkaneen prosessin aikana on käynyt selväksi myös että esityksellä ei ole mahdollisuuksia mennä läpi valtuustosta. Kaupunginhallitusryhmän on heijasteltava valtuustoryhmän tuntoja, joten tulen äänestämään tässä kohdassa valtuustoryhmämme selvän enemmistön toiveen mukaisesti vaikka oma kantani on toinen.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle pohjatutkimuksiin ja alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen

ok. 100 000 euroa Raide-Jokerin yleissuunnittelun pohjatutkimuksiin ja 310 000 euroa johtosiirtoihin.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

ok. Eläköitymisestä johtuva muutos.

2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Tähän täytyy tutustua kunnolla vielä ajan kanssa. Monta asiaa. Paketissa ehdotetaan mm. tarkastusmaksun korottamista, Kutsuplussan laajentamista, lipunhintojen korotusta (+4%) ja yömetroliikenteen jatkamista.

3 Lausunto raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014-2024

Iso asia! Tällä linjastosuunnitelmalla ohjataan Helsingin raitioliikenteen kehitystä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Monia hyviä uusia juttuja ja linjaston kehittämistä, mm. ehdotetaan kiskoja nykyisin “puuttuvalle osuudelle” Fredrikinkadulla Arkadiankadulta Bulevardille.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-08_Khs_31_El_F42A6682-7886-4D74-BB39-583C1F259EFC_Liite_pdf
4 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

ok. Lausuntoesitys suhtautuu lakiehdotukseen myönteisesti ja ottaa selvästi kantaa taksiliikenteen sääntelyn purkamisen puolesta.

Eräs merkittävimmistä muutoksista lakiesityksessä on se että taksilupien määrää rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin kokonaan vaikeavammaisille soveltuvan kaluston osalta. Tämän oletetaan lisäävän tarjontaa.

Lisäksi “muutoksella helpotettaisiin myös markkinaehtoisten kutsujoukkoliikennepalvelujen tarjoamista ja vähennettäisiin niitä linja-auton käyttöön liittyviä rajoituksia, jotka estävät palvelujen tarjoamisen siten kuin takseilla”, joka on mielestäni hyvä suunta. Ylipäätään teknologian kehittyminen ja uudet palvelut, kuten Uber saavat koko nykyisen takislupasäätelyn näyttämään antiikkiselta. Kehitystä voidaan yrittää ohjata, mutta kokonaan sitä ei saisi torpata.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 2014-2023

ok.

2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus nro 12100, Punavuori, Eira ja Länsisatama – Telakkaranta)

ok. Telakkarannan kaavasta on – ei kovin yllättäen – valitettu. Esittelijä perustelee valitusten hylkäämistä sillä “Valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto Rintamaveteraanien Säätiön sääntömuutoksesta

ok. Todetaan että sääntömuutos itsessään olisi ok, mutta käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe – syyskokouksessa ei ollut riittävästi päätösvaltaisia jäseniä paikalla. Eli vielä kerran pojat.

2 Valtuutettu Matti Niirasen toivomusponsi Ruusulankadun asumisyksikön ja sen ympäristön turvallisuuden parantamiseksi

ok. Matti oli tehnyt valtuustossa seuraavan ponnen:

“Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voidaanko Ruusulankatu 10 asumisyksikön ja sen ympäristön turvallisuutta parantaa esimerkiksi tukemalla enemmän Sininauhasäätiön aloittamaa “Hyvä naapuri” -toimintaa ja siten, että asumisyksikön asukkaiden tarvitsemia hoidollisia palveluita, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluita, tehostetaan tarpeen mukaan.”

Tähän todetaan mm. että “Ruusulankadun asumisyksikössä tehdään hyvää ja aktiivista ympäristötyötä Hyvä naapuri – ja Lähinaapuri -verkostoissa.”.

SIVISTYSTOIMI

1 Selvitys oikeuskanslerinvirastolle Puistolan ja Nurkkatien ala-asteen yhdistämistä koskevasta kantelusta

ok. Kantelu ei liity tuoreimpiin käänteisiin Puistolan kouluverkossa.

Kantelu juontaa juurensa vuoden 2011 päätökseen yhdistä Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet hallinnollisesti. Tuolloin Teppo Varttala oli tehnyt kunnallisvalituksen päätöksestä. Valitus hylättiin.

Nyt käsittelyssä on Tepon kantelu oikeuskanslerinvirastolle, jonka perusteena on se että Silvia Modigin valtuuston päätöksen yhteydessä tekemää pontta ei ole noudatettu.

Esittelijä käy läpi ponsikäsittelyn prosessin ja toteaa ponnen tulleen käsitellyksi kaikkien sääntöjen mukaisesti.


31
/
Aug
/
14
 09:08

Kaupunginhallitus 1.9.2014

Tällä viikolla varmasti eniten puhuttava asia on Käpylän Yhteinäiskoulun kohtalo, joka jääneen pöydälle ainakin viikoksi. Lisäksi varmaankin Herttoniemen kirjaston alueelle tuleva asemakaava kiinnostaa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

V 10.9.2014, Konsernijaoston varajäsenen valinta

Demarit valitsevat Tarja Tenkulan tilalle vielä varajäsenen konsernijaostoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 10.9.2014, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12190, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet)

ok. Siirtolapuutarhaan kaavoitetaan 100 uutta mökkiä ja samalla koko alue suojellaan kaavalla.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-01_Khs_30_El_19B18446-5405-468D-A185-810B720B17BB_Liite_pdf

2 V 10.9.2014, Länsi-Herttoniemen Siilitien ja Kettutien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12220, Siilitien ja Kettutien alue)

ok. Lisää asuntoja Siilitielle. Uusia asukkaita noin 700–800. Tonttiteho asuntojen alueella lähiömäinen 1,15.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-01_Khs_30_El_C0E8436D-F49A-4C57-8B67-117F98C945EA_Liite_pdf
Kaava-alueella sijaitsee nykyisin kirjasto ja nuorisotalo, joten asukkaat ovat olleet syystäkin huolissaan alueen palveluista. Tämän vuoksi kaavassa on seuraava vaiheistusta määräävä merkintä:

“Kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat toiminnoille on toteutettu muualla Herttoniemessä.

Jos kirjastorakennus puretaan, tulee uusien talojen monikäyttötiloista osoittaa riittävät tilat asukkaiden toimintaan.”

Tämä ei ole mikään toivomusponsi tai toive. Tämä on kaavamääräys eli kirjastoa ja nuorisotaloa ei voida tämän kaavan myötä purkaa ennen kuin korvaavat on toteutettu. Kaava itsessään olisi hyvä ja lisäasunnot tarpeen. Toivottavasti tämä merkintä osaltaan luo painetta mahdollistaa kirjaston tilaratkaisu esim. Herttoniemen metroaseman yhteyteen, jolloin se palvelisi laajempaa osaa alueen asukkaista kuin nykyinen kirjasto, joka on mm. Herttoniemenrannan asukkaille pahasti sivussa.

3 V 10.9.2014, Sörnäisten asemakaavan muuttaminen (nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema)

ok! Tämän syksyn suuria poliittisia kiistoja tulee budjettiraamin ja koulujen lisäksi olemaan myös terveysasemaverkon uudistaminen. Eräs valmistelun keskeisistä asioista on ollut Kalasataman tuleva uusi suuri terveysasema. Nyt sille on saadaan kaava.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_B5DD4FC8-3515-409B-B8FC-1489B91F4532_Liite_pdf
Kalasatamaan on tarkoitus rakentaa erinomaiselle sijainnille metroaseman ja ratikkareittien varteen 6-kerroksinen sosiaali- ja terveysasema, josta saisi keskitetysti laadukkaita palveluita. Asemakaavan muutoksesta ei ole keväällä näemmä jätetty muistutuksia joten ehkäpä tästä ei valiteta ja rakentamaan päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Toivossa on hyvä elää jne.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_B5DD4FC8-3515-409B-B8FC-1489B91F4532_Liite_pdf
Sote-lautakunnan vihreä jäsen Laura Nordström avaa hyvin verkon kehittämisen tilannetta ja haasteita. Tärkeää on se että näillä uudistuksilla ei pyritä vain säästöihin, vaan paremmin toimiviin palveluihin.

SIVISTYSTOIMI

1 V 10.9.2014, Korkeasaaren eläintarhan johtajan virkaan ottaminen

Ok! Kaupunginhallitus esittää valtuustolle että Korkeasaaren johtoon valitaan Sanna Hellström. Sanna on aiemmin toiminut vihreänä valtuutettuna ja kaupunginhallituksessa. Valinta ei ole poliittinen, vaan perustuu Sannan kokemukseen ja pätevyyteen. Koulutukseltaan Hellström on eläinlääketieteen tohtori.

Sanna Hellström

Sanna Hellström


2 V 10.9.2014, Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Hallinnollinen yhdistäminen säästää hallinnollisia ja toiminnallisia kuluja noin 140 000 euroa vuodessa, mikä vastaa keskimäärin noin 55 tuntia opetusta viikossa.

Taustalla on myös alueellisen eriarvoistumiskehityksen ehkäisyä:

Pukinmäen peruskoulussa oli syksyn 2013 tilastointipäivänä 596 oppilasta, joista 114 (noin 19 %) opiskeli suomea toisena kielenä (ns. S2-oppilaat). Soinisen koulun oppilasmäärä oli 152, joista S2-oppilaita oli 96 (noin 63 %).

Valtuuston päätöksen jälkeen opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkistaa Malmin ja Pukinmäen oppilaaksiottoalueiden rajat yhteistyössä alueen koulujen ja johtokuntien kanssa. Tavoitteena on oppilaiden nykyistä tasaisempi jakautuminen alueen koulujen kesken. Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollisen yhdistämisen jälkeen alueen koulujen S2-oppilaiden määrää tasaantuu, kun Soinisen koulun oppilaaksiottoalue jakaantuu Pukinmäen ja Ylä-Malmin peruskoulujen kesken.

Poliitikkona en voi olla huomaamatta että tästä hallinnollisesta yhdistämisestä en ole saanut ainuttakaan sähköpostia tai muuta yhteydenottoa.

3 V 10.9.2014, Käpylän peruskoulun ja Yhtenäiskoulun hallinnollinen yhdistäminen

(Tässä kohdassa blogiteksti on vain oma kantani eivätkä mielipiteet vastaa Vihreän valtuusto- tai kaupunginhallitusryhmän kantaa.)

YNK ja Käpylän peruskoulu. Tästä taas palautetta on tullut todella paljon. Koulujen lakkauttaminen ei ole koskaan helppoa eikä kivaa. Valitettavasti toisinaan se saattaa olla tarpeen kun yritämme järjestää mahdollisimman hyvän peruskoulutuksen kaikille helsinkiläisille lapsille.

Koulujen yhdistäminen toisi yli 800 000 euron vuotuiset säästöt. Lisäksi YNK:n peruskorjaukseen budjetoitu 9,5 miljoonaa voitaisiin käyttää jonkin toisen koulun peruskorjaukseen.

Kokonaiskuvassa kyse on siitä että Käpylässä on enemmän oppilaspaikkoja kuin oppilaita. YNK sulkemalla saavutetaan merkittäviä säästöjä laskematta opetuksen laatua koko kaupungissa ja lähikoulu-periaatteesta pidetään kiinni.
ynk
Tärkeää mielestäni ovat seuraavat seikat:
- Lähikouluperiaattesta pidetään kiinni, YNK:n ja Käpylän peruskoulun välinen etäisyys on noin 700 metriä. Käpylän peruskoulu sijaitsee koko alueen keskipisteessä, YNK laidalla.
- Oppilaat mahtuvat Käpylän peruskouluun.
- Käpylän peruskoulun rakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Lisäksi kirjasto tukee “koulukampusta”. YNK on erillään.
- Koskelassa säilyy ala-asteen koulu.

Lähivuosina koko kaupungin ja myös opetusviraston on kyettävä hidastamaan menokasvuaan. Vuoteen 2024 mennessä Helsinkiin tulee 12 000 peruskoululaista lisää. YNK:n sulkemisen kaltaiset rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä, jotta kouluverkkoa voidaan kehittää tasa-arvoisesti koko kaupungissa.

YNK:stä saatavat säästöt on jo laskettu sisään vuoden 2015 talousarvioon. Jos YNK:stä ei luovuta, on jostain muusta säästettävä YNK:n vaatiman verran rahaa.

Vaikka syksyn budjettineuvotteluissa Vihreät tulevatkin opetusvirastolle lisää rahaa etsimään, olisi opetuspuolella mielestäni monia tarpeellisempia kohteita. Tällainen on esim. positiivisen diskrminaation tuki. Sitä jaetaan seuraavilla perusteilla:
- ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa suorittaneiden aikuisten prosenttiosuus oppilaaksiottoalueella
- keskimääräinen vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella
- vieraskielisten oppilaiden prosenttiosuus koulussa
- koulun oppilastase eli muilta alueilta kouluun tulevien prosenttiosuuden (koulun oppilaista) ja koulun alueelta muualle lähtevien oppilaiden prosenttiosuuden erotus

Helsinki jakaa tätä pd-rahaa hiukan yli kolme miljoonaa euroa vuodessa. YNK:n säilyttämisen voi ajatella yli 800 000 euron positiiviseksi diskriminaatioksi. Onko tämä todella se paikka, jossa tätä tukea eniten tarvitaan? Tuleeko YNK priorisoida ohi Myllypuron, Kontulan, Itäkeskuksen, Jakomäen? Oma kantani on että tällaista “tarpeen mukaan” jaettavaa rahaa tulisi olla moninkertainen määrä ja osa siitä tulisi suunnata jo varhaiskasvatukseenkin. Nyt positiivisen diskriminaation tuen rahat ovat leikkauslistalla. Jos YNK:sta pidetään kiinni, ne ovat leikkauslistalla entistäkin vahvemmin. Mielestäni tämä ei ole oikeudenmukaista eikä tasa-arvoista.

Koulun sulkeminen on erittäin konkreettinen toimenpide ja helppo ymmärtää. Muiden säästöjen vaihtoehdot kohdentuvat laajemmalle joukolle, mutta myös ne ovat konkreettisia. Tässä muutamia esimerkkejä.
18_8_2014_Kouluverkkotarkastelu_Viljanen__Perusopetus_ilman_taustatietoja_2YNK:n lakkauttamisesta luopuminen tarkoittaa siis noin 50-55 koulunkäyntiavustajan tai 14-15 opettajan työpanoksen vähentämistä jostain muualta. Tämä iskee suoraan koulutuksen laatuun.

Esittelijän perustelut ovat pätevät. Jos tätä päätöstä ei tehdä, tullaan alueen kouluverkkoon varmasti palaamaan lähiaikoina. Silloin esityksenä tulee olemaan Väinölänkadun tiloista luopuminen. Säästöjä syntyisi siitäkin, mutta kokonaisuus ei olisi yhtä toimiva ja muutos koskisi todennäköisesti vielä suurempaa joukkoa lapsia ja vanhempia kuin tämä ehdotus.

Mielestäni tämä päätös pitäisi tehdä vaikka sillä ei kansan suosiota saavutetakaan. Se olisi “right thing to do” – sosiaalisesti tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen päätös.

4 V 10.9.2014, Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistäminen

ok. Vaikka myös YNK:n lukion ja Alppilan lukion yhdistämistä vastustetaan, meni tämä ehdotus kuitenkin läpi opetuslautakunnasta yksimielisesti. Lukioiden yhdistäminen tuo noin 500 000 euroa säästöjä, jonka lisäksi vuotuinen vuokrakulu laskee 325 000 euroa kun Yhtenäiskoulun lukion tiloista voidaan luopua.

Kokonaisuudessaan YNK:n peruskoulun ja lukion lakkauttaminen tuottaisi siis noin 1,6 miljoonan euron vuotuiset säästöt – ja leikkausten jälkeenkin voitaisiin tarjota lähikoulu kaikille käpyläläisille peruskoulutasolla ja laadukkaampaa lukio-opetusta.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen edustajien ja varaedustajien valinta eräisiin lauta- ja johtokuntiin
4 Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta

Demarit valitsevat Tarja Tenkulan tilalle jäsenen…

5 Käpylän Juniorihalli Oy:n lainahakemus

ok. Oulunkylän tekonurmikentän viereinen hiekkakentän muutetaan tekonurmikentäksi. Tähän hakevat lainaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. 144 000 euroa kaupungin myöntämää lainaa, tämän lisäksi 226 000 euroa omaa rahoitusta ja 30 000 euroa “Hat trick” -avustusta UEFA:n rahoitusta, jota Suomessa jakaa Palloliitto.

6 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Turussa 16.-17.9.2014

ok. Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöt tapaavat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa seminaariin, jossa vaihdetaan ajatuksia ja kuullaan ajankohtaisia esityksiä kuntakentän kuumista aiheista. Osallistuin viime vuonna Helsingissä järjestettyyn tapaamiseen ja anti oli mielestäni aidosti hyödyllistä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

ok. Lausuntoesitys suhtautuu lakiehdotukseen myönteisesti ja ottaa selvästi kantaa taksiliikenteen sääntelyn purkamisen puolesta.

Eräs merkittävimmistä muutoksista lakiesityksessä on se että taksilupien määrää rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin kokonaan vaikeavammaisille soveltuvan kaluston osalta. Tämän oletetaan lisäävän tarjontaa.

Lisäksi “muutoksella helpotettaisiin myös markkinaehtoisten kutsujoukkoliikennepalvelujen tarjoamista ja vähennettäisiin niitä linja-auton käyttöön liittyviä rajoituksia, jotka estävät palvelujen tarjoamisen siten kuin takseilla”, joka on mielestäni hyvä suunta. Ylipäätään teknologian kehittyminen ja uudet palvelut, kuten Uber saavat koko nykyisen takislupasäätelyn näyttämään antiikkiselta. Kehitystä voidaan yrittää ohjata, mutta kokonaan sitä ei saisi torpata.

2 Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok. Esittelijä esittää virkaan Silja Hyväristä.

Esittelijä toteaa, että hakijalla 2 on hyvä kokemus ja asiantuntemus erilaisista haasteellisista hallinnon tehtävistä sekä monipuolinen kokemus asiantuntijaorganisaatioiden esimiestehtävistä. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta vaativissa johtamistehtävissä. Lisäksi hänellä on toimialan tuntemusta. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta sekä yhteistyökykyä ja omaa esittelijän arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa. Hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakija 2 on virkaan parhaiten soveltuva.

Näiden perustelujen lisäksi voidaan mielestäni huomioida se että Rakennusviraston johtajista tällä hetkellä 0% on naisia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Iltakouluasia: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) tilannekatsaus

Mielenkiintoista. Ensimmäistä kertaa liikennejärjestelmän kokonaisuutta ja maankäyttöä suunnitellaan yhtäaikaisesti. Nyt pyritään järjestelmätasolla tutkimaan mihin liikenteen solmukohdat, asuminen ja työpaikat sijoittuvat ja millainen liikenneverkko tarvitaan nämä yhdistämään. Samassa yhteydessä varmaankin keskustellaan metropolihallinnon vaikutuksista suunnitteluun.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Kansallinen Sote-uudistus

ok. Sote-uudistusta esitellään jo nyt. Lausumme siitä sitten lokakuussa.


23
/
Aug
/
14
 11:08

Kaupunginhallitus 25.8.2014

Tällä kertaa kaupunginhallituksessa hiukan lyhyempi lista. Kiinnostavin asia lienee valtuustoon etenevä Kalasataman terveysaseman kaava. Lapio maahan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 10.9.2014, Sörnäisten asemakaavan muuttaminen (nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema)

ok! Tämän syksyn suuria poliittisia kiistoja tulee budjettiraamin ja koulujen lisäksi olemaan myös terveysasemaverkon uudistaminen. Eräs valmistelun keskeisistä asioista on ollut Kalasataman tuleva uusi suuri terveysasema. Nyt sille on saadaan kaava.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_B5DD4FC8-3515-409B-B8FC-1489B91F4532_Liite_pdf
Kalasatamaan on tarkoitus rakentaa erinomaiselle sijainnille metroaseman ja ratikkareittien varteen 6-kerroksinen sosiaali- ja terveysasema, josta saisi keskitetysti laadukkaita palveluita. Asemakaavan muutoksesta ei ole keväällä näemmä jätetty muistutuksia joten ehkäpä tästä ei valiteta ja rakentamaan päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Toivossa on hyvä elää jne.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_B5DD4FC8-3515-409B-B8FC-1489B91F4532_Liite_pdf
2 V 10.9.2014, Ruskeasuon ja Laakson asemakaavan muuttaminen (nro 12237, Tilkanvierron senioritalo)

ok. Uusi senioritalo Mannerheimintien varteen kolmiomaiselle tontille Ruskeasuolla. Olen pitänyt tästä kaavasta. Mukavaa että vilkkaan tien varteenkin voidaan rakentaa asumista. Talo istuu mukavan näköisesti Manskulle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_AEBB6005-D6AA-4457-AD9A-1C21201F6F9C_Liite_pdf
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_AEBB6005-D6AA-4457-AD9A-1C21201F6F9C_Liite_pdf
Uuden senioritalon eli kaavan AK-merkinnän tonttiteho napakat 3,46. :) Enemmän tällaista.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto sisäministeriölle raportista “Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta”

ok. Ihan ensimmäinen kysymys mielessäni oli että mikä ihmeen “sähköinen hyvinvointikertomus”. Esittelystä kävi ilmi että “sähköinen hyvinvointikertomus” on Kuntaliiton “ylläpitämä työväline”, jota kunnat voivat halutessaan käyttää. Helsinki ei tätä käytä, vaan julkaisee sen sijaan valtuustokausittain ”Helsingin tila ja kehitys” -raportin, joka on samalla Helsingin hyvinvointikertomus. Terveydenhuoltolaki vaatii hyvinvointikertomuksen valmistelun kerran valtuustokaudessa.

Lausuntoluonnos pitää hyvänä raportin ajatusta turvallisuuden ottamista osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta. Samalla todetaan että Helsinki jatkaa oman monialaisen turvallisuutensa seurantaa omalla raportillaan.

4 Liikuntalautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 15. – 17.10.2014

ok. Matkan tarkoituksena on “tutustua Berliinin kaupungin liikuntakulttuuriin ja -palveluihin”. Hyvin järjestetyt matkat ovat hyödyllisiä.

5 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Turussa 16.-17.9.2014

ok. Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöt tapaavat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa seminaariin, jossa vaihdetaan ajatuksia ja kuullaan ajankohtaisia esityksiä kuntakentän kuumista aiheista. Osallistuin viime vuonna Helsingissä järjestettyyn tapaamiseen ja anti oli mielestäni aidosti hyödyllistä.

6 Lausunto oikeusministeriölle nettiäänestystyöryhmän väliraportista

ok. Lausunto jäi viime viikolla pyynnöstäni pöydälle jotta voidaan selvittää voisiko tietotekniikkajaostomme lausua asiasta.

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt “nettiäänestyksen” käyttöönottoa kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. Lausunto suhtautuu ajatukseen myönteisesti.

Työryhmän väliraportissa mielenkiintoista tietoa mm. nettiäänestyskokeiluista muualla maailmassa.

7 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 valmistelutilanne

Valmistelutilanne merkitään tiedoksi. Kuntatalouden tilanne ei näytä ruusuiselta lähitulevaisuudessa – kuntapoliitikoksi ryhtyessä kannattaa miettiä onko masokistisia taipumuksia, jos löytyy, niin tervetuloa joukkoon! Kivaa ei tule olemaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta

Esitysluonnos suhtautuu ajatukseen uudesta “lyhyestä korkotuesta” positiivisesti – se toisi markkoinoille uuden rahoitus- ja hallintamuotomallin ja mahdollistaisi monipuolisempaa vuokra-asuntotuotantoa ja ehkä jopa lisäisi niiden rakentamishalukkuutta. Rivien välistä on luettavissa epäilyjä mallin toimivuudesta Helsingissä. Riittääkö alhaisehko tuki houkuttelemaan rakennuttajia?

Esittelijä myös pohtii tämän uuden mallin asemaa Helsingin rakentamisessa:

“AM-ohjelman tavoitteiden ja tontinluovutuksen kannalta tulee päättää, kuuluuko kyseinen tuotantomalli välimuodon tuotantoon vai ARA-asuntojen osuuteen. Koska esitysluonnoksen mukainen malli poikkeaa selvästi perinteisestä ARA-tuotannosta, perusteltuna voisi pitää sitä, että mallin mukaisesti toteutetut asunnot luettaisiin välimuodon tuotantoon, vaikkakin lähelle markkinavuokria nouseva vuokrataso lähentääkin näitä kohteita vapaiden markkinoiden kohteisiin myös tontinluovutusperiaatteiden osalta.”

Helsinki rakentaa 20% valtion tukemia vuokra-asuntoja, 40% ns. välimallin tuotantoa kuten Hitasia ja 40% on vapaarahoitteisia asuntoja. Ei ole merkityksetöntä mihin “koriin” uusi malli lasketaan. Samalla Helsingin pitää miettiä tonttien hinnoittelua tälle tukimuodlle.

2 Asuntotonttien varaustilanne ja tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

ok! Hieno homma – tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 5 500 asunnon rakentamista varten eli noin 12 000 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista varausesityksen tonteista noin 25 % esitetään varattaviksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 40 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 35 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Tulemme esittämään esitykseen lisättäväksi mainintaan opiskelija-asuntojen rakentamisesta:

F Kaupunginhallitus katsoo, että jatkossa on kiinnitettävä lisähuomiota tonttien varaamiseen opiskelija- ja nuorisoasunnoille, joiden osuus kokonaistonttivarannossa on vaarassa jäädä tarpeesta jälkeen.

Luonteeltaan tällainen muutos on lähinnä “toivomusponsi”, jolla ei ole suoraa ohjaavaa vaikutusta. Toivottavasti herättelee kiinteistövirastoa toimeen. Muutos vastaa kiinteistölautakunnassa esittelijän nimiinsä ottamaa muutosta.


17
/
Aug
/
14
 02:08

Kaupunginhallitus 18.8.2014

Syyskauden toinen kaupunginhallitus. Mukana koko nippu lausuntoja lakiluonnoksista, ensi vuoden talousarviovalmistelun madonluvut ja tontinvarauksia 5500 asunnolle! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 27.8.2014, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
2 V 27.8.2014, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta
3 V 27.8.2014, Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta
4 V 27.8.2014, Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta
5 V 27.8.2014, Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta
6 V 27.8.2014, Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta

Tarja Tenkula muutti Seinäjoelle työn – ehkä jopa eduskuntatyön – perässä, joten Jape Lovén nousee valtuustoon ja demarit valitsevat uuden jäsenen kaupunginhallitukseen.

Yleisten töiden lautakuntaan sosialidemokraatit valitsevat uuden jäsenen heinäkuussa pitkäaikaiseen sairauteen kuolleen Tuula Hännisen tilalle. Ehdin tutustua Tuulaan kuluneen puolentoista vuoden aikana. Hän oli erittäin perehtyvä ja pätevä lautakuntalainen, jolla oli kokemusta ja tietoa Helsingin kuntapolitiikasta pidemmältä ajalta kuin mitä minä olen tällä planeetalla rääkynyt. Osanottoni läheisille ja Helsingin Sosialidemokraateille.

7 V 27.8.2014, Virkavapaan myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle ja sijaisen ottaminen

ok. Valtuusto valitsee sijaisen ministeriksi siirtyneelle Laura Rädylle. Kokoomuksen Lasse Männistö on ilmaissut kiinnostuksensa pestistä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 27.8.2014, Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Opetustoimen uutta johtosääntöä on valmisteltu viime syksystä ja esitys johtosäännöksi hyväksyttiin opetuslautakunnassa jo tammikuussa. Keskeinen muutos koskee johtosäännön pykäliä, joissa määrätään osaston päällikön ja rehtorien tehtävät.

Kaupunginhallituksen esitys eroaa opetuslautakunnan äänestämästä versiosta sanamuodossa, mutta ei ajatuksessa. Muutokset liittyvät 20 pykälään, joka koskee “henkilöstön ottamista”.

Viraston alkuperäinen esitys oli

“Rehtorin ottaa toistaiseksi linjanjohtaja ja määräajaksi linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.”

opetuslautakunta päätti yksimielisesti muuttaa sen muotoon:

“Rehtorin ottaa toistaiseksi opetuslautakunta ja määräajaksi linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.”

Nyt kaupunginhallituksen esityksessä kohta on muodossa:

“Peruskoulun ja lukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua hakijoista lausuntonsa. Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Määräajaksi rehtorin ottaa linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.”

, jossa on otettu huomioon lautakunnan muutoksen ajatus, mutta muokattu se täsmällisempään asuun ja päätöselimenä lautakunnan jaosto eikä koko lautakunta.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon sekä palvelu- ja tukiasumisen asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

ok. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia ollaan muuttamassa. Tavoitteena on että määräytymisperusteet olisivat samankaltaisia kaikkialla maassa. Lisäksi säädetään “vähimmäiskäyttövarasta” palveluasumisessa.

Esittelijän mukaan lakiluonnos toteuttaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaista tavoitetta vähentää laitoshoitoa ja lisäisi kotipalvelun sekä palvelu- ja tukiasumisen asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Kustannuspuolella ehdotus aiheuttaisi noin miljoonan euron vähennyksen Helsingin kaupungin asiakasmaksukertymässä. Toisaalta hallinnollisen työn ja oikaisumenettelyjen vähentyessä voitaisiin saada säästöjä.

4 Lausunto oikeusministeriölle Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet -mietinnöstä

ok. Kuntalain luonnoksessa ehdotetaan kuntavaalipäivän siirtämistä lokakuulta huhtikuulle. Esittelijän mukaan “Helsingin kaupunki pitää työryhmän linjauksia kunnallisvaalien ajankohdan siirtämisestä ja neuvoa-antavien kansanäänestysten järjestämisestä kunnallisvaalien yhteydessä kannatettavina.”

5 Lausunto oikeusministeriölle nettiäänestystyöryhmän väliraportista

ok. Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt “nettiäänestyksen” käyttöönottoa kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. Lausunto suhtautuu ajatukseen myönteisesti.

Työryhmän väliraportissa mielenkiintoista tietoa mm. nettiäänestyskokeiluista muualla maailmassa.

Minkä takia tietotekniikkajaosto ei osallistunut lausunnon valmisteluun?

6 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 valmistelutilanne

Madonlukuja tarjolla. Suomen ja Helsingin taloudellinen tilanne ei näytä ruusuiselta.

Yleinen taloustilanne sekä maailmalla että Euroopassa on edelleen ongelmallinen. Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 2012 toisesta neljänneksestä lähtien. On hyvin epätodennäköistä, että kasvu käynnistyisi kuluvan vuoden aikana ja yltäisi arvioituun 0,2 prosenttiin.

Energian liiketuloksen tulovirrat kaupungille vähenevät vuosien 2013–2014 noin 220 milj. euron vuosittaiselta tasolta noin 80–90 milj. euron vuosittaiselle tasolle. Tämä tarkoittaa että, taloustavoitteisiin pääsemiseksi kaupungin taloudenpitoa joudutaan vuonna 2015 kiristämään merkittävästi.

Talousarvion 2015 valmisteluun vaikuttaa maan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet. Toistaiseksi toimeenpanopäätöksiä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta ei ole saatu aikaiseksi. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset on sitä vastoin sisällytetty VM:n budjettiehdotukseen.

Mikäli ennusteen mukainen toimintamenokasvu toteutuu, vaarantuu strategiaohjelman mukainen talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden parantamisen tavoite. Strategiaohjelman tavoitteen (”kaupungin käyttömenojen reaalikasvu on asukasmäärän kasvu -1% tuottavuustavoite”) mukaan kaupungin menokasvu saisi tuoreimmalla kustannustason muutoksella olla vuonna 2014 vain 1,3 %. Tämä edellyttäisi noin 70 milj. euron menosopeutusta. Muuttuneessa tilanteessa talousarvionkin mukainen menokasvu 2,2 % (verrattuna 2013 tilinpäätökseen) ylittää strategiassa menojen kasvulle asetetun tavoitteen ja edellyttäisi talousarvion tarkistamista alaspäin 30 milj. eurolla.

7 Lainan myöntäminen Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle

ok. 2,35 miljoonaa euroa Pihlajamäessä sijaitsevan Uuden yhteiskoulun perusparannukseen. Sopimuskoulujen “koululainoja” ei lyhennetä ja lainojen vakuutena on kiinteistö. Aiemmasta käytännöstä poiketen lainoissa on nykyisin korko.
Helsingin_Uusi_yhteiskoulu_Osakeyhtiö_-_Google_Maps

8 Lausunto valtiovarainministeriölle uutta kuntalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

ok. Uusi kuntalaki on lausuntokierroksella. Lausuntoluonnos kohtuullisen kriittinen, erityisesti liittyen sote-lain keskeneräisyyteen, joka ymmärrettävästi vaikuttaa paljonkin kuntien ja kuntayhtymien toimintaan.

Näkyvimpiä ehdotettuja muutoksia on kuntavaalien ajankohdan siirtäminen huhtikuuhun ja valtuustokauden aloitus kesäkuun alusta, jota luonnos pitää perusteltuna.

Kansalaisaloitteisiin Helsingin lausuntoluonnos suhtautuu aika nihkeästi. Lakiesitys antaa mahdollisuuden tehdä aloitteita “myös asioissa, joissa kunnan osallistuminen perustuu vain omistukseen (vähäiseenkin), sopimukseen tai rahoitukseen”. Juuri näin tulee ollakin – mikseivät kuntalaiset saisi keskusteluttaa esim. kunnan voimalaomistuksia aloitteiden kautta?

Helsingin lausunto puolustaa ns. otto-oikeuden mahdollistamista myös muille toimielimille kuin kunnanhallitukselle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Hallintopäällikön viran täyttäminen ympäristökeskuksessa

ok. Kaupunginhallitus päättää ottaa ympäristökeskuksen hallinto- ja tukipalvelut -osaston hallintopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatti Susanna Sarvanto-Hohtarin 1.10.2014 alkaen 5400 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Sarvanto-Hohtarilla on lisäksi ylempi korkeakoulututkinto liiketaloudesta ja hallinnosta sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja asetuksen mukainen opettajakoulutus. Lisä- ja täydennyskoulutuksena hänellä on Helsingin kaupungin keskijohdon valmennusohjelma (7,5 kk) sekä Naisjuristit ry:n johtajakoulutusohjelma (9 kk).

2 Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok. Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikö on umpibyrokraattisesta tittelistään erittäin konkreettinen ja tärkeä paikka. Käytännössä KPO:n päällikkö voi erittäin merkittävästi esim. edistää tai jarruttaa mm. pyöräilyn tai talvikunnossapidon tilaa kaupungissamme.

Pekka Saurin esitys kaupunginhallitukselle eroaa yleisten töiden lautakunnan esityksestä. Perustelut ovat selvät, vaikka molemmat hakijat ovat päteviä.

Esittelijä toteaa, että hakijalla 2 on hyvä kokemus ja asiantuntemus erilaisista haasteellisista hallinnon tehtävistä sekä monipuolinen kokemus asiantuntijaorganisaatioiden esimiestehtävistä. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta vaativissa johtamistehtävissä. Lisäksi hänellä on toimialan tuntemusta. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta sekä yhteistyökykyä ja omaa esittelijän arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa. Hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakija 2 on virkaan parhaiten soveltuva.

Hakija1:llä on kokemusta ja asiantuntemusta katu- ja puisto-osaston toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä hallinto- ja johtamistehtävistä, mutta hänen johtamiskokemuksensa ja kokemuksensa alalta on lyhytaikaisempaa kuin hakijalla 2.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asuntotonttien varaustilanne ja tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

ok! Hieno homma – tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 5 500 asunnon rakentamista varten eli noin 12 000 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista varausesityksen tonteista noin 25 % esitetään varattaviksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 40 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 35 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Ainoa asia, joka esityksessä mietityttää on se että kaikkia muita tonttityyppejä on tämän jakokierroksen jälkeen tonttivarannossa noin viiden vuoden tavoitteen verran, mutta opiskelija- ja nuorisoasuntotontteja on vain noin kahden vuoden rakennustarpeisiin.

Tällä tontinvarausvauhdilla rakentamiseen tulee helposti katkoksia eikä nuoriso- ja opiskelija-asuntoja luultavasti voida rakentaa aivan 300 asunnon vuositavoitteen mukaista vauhtia. Olen antanut itseni ymmärtää että HOAS ja nuorisoasuntosäätiöt olisivat innokkaita nopeampaan rakentamistahtiin, jos tontteja olisi saatavilla.

Kiinteistölautakunnan päätöksessä olikin kaupunginhallituksen esityksen kohtien lisäksi tärkeä toive:

H Kiinteistölautakunta katsoo, että jatkossa on kiinnitettävä lisähuomiota tonttien varaamiseen opiskelija- ja nuorisoasunnoille, joiden osuus kokonaistonttivarannossa on vaarassa jäädä tarpeesta jälkeen.

Näkisin mielelläni jotain vastaavaa myös kaupunginhallituksen päätösesityksessä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksista

ok.

Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotusten kokonaisuuden ja kaikkien yksityiskohtien täytyy toteuttaa kuntapalveluille asetettuja yleisiä tavoitteita ja erityisesti kaikki lisäresurssitarpeet on perusteltava huolellisesti. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa työryhmän ehdotusten toteutuminen tarkoittaisi käytännössä opiskelijoiden kattavien ja henkilöstömitoituksilla normitettujen palvelujen, ilman vaikuttavuusnäyttöä tehtävien kohdentamattomien tarkastusten sekä opiskelijoille eriytettyjen erityispalvelujen priorisointia kuntapalveluissa. Ehdotukset eivät tältä osin toteuta hallituksen rakennepoliittisen ohjelman eivätkä Helsingin kaupungin strategiaohjelman linjauksia.

2 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muutoksesta

ok. Esityksen tarkoituksena on parantaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Keskeisimmät muutokset liittyvät ihmiskaupan uhrien auttamisen aloittamisen ja päättymisen määrittelyyn sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamiseen. Esittelyn mukaan kyse on voimassa olevan käytännön nostamisesta lain tasolle.

“Kaupunginhallitus toteaa, että lainsäädännön uudistamisen jatkaminen on tärkeää, jotta ihmiskaupan uhrien auttamisesta muodostuu läpinäkyvämpi kokonaisuus, jossa uhreja suojellaan ja uhrien ihmisoikeudet ja yhdenvertainen kohtelu turvataan.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

3 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

ok. Kårkulla samkommun -kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kehitysvammahuollon ruotsinkielisille asiakkaille järjestetyistä palveluista. Laskelman mukaan Helsingin maksuosuus nousisi 0,63 % vuonna 2015, joka on enemmän kuin mihin talousarvioehdotuksen laatimisessa pyritään.

4 Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran julistaminen haettavaksi

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö on yksi koko maan isoimmista paikoista. Alaisia on noin 20 000. Matti Toivola jää eläkkeelle lokakuun alussa ja virka laitetaan hakuun. Kaupungin johtamisjärjestelmää ollaan uusimassa, joten esityksestä poiketen määräaikaisuus voisi olla tällä kertaa perusteltua.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Esitysluonnoksen keskeinen muutos koskee yksityisten ja valtion oppilaitosten perusopetuksessa olevien oppilaiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen siirtämistä kunnan järjestämisvastuulle. Kaupungin lausunto toteaa:

Järjestämisvastuun kokoaminen yhdelle toimijalle mahdollistaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisella tavalla ja järkevänä kokonaisuutena.

Mikäli Helsingin kaupunki järjestää ko. palvelut itse, perus- ja toisen asteen psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen kunnille aiheuttaa sille kokonaisuudessaan noin 3,6 miljoonan euron vuosittaisen lisäkustannuksen. Erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa valtion ei tulisi säätää kunnille uusia velvoitteita. Tavoitteena sen sijaan on kuntien velvoitteiden karsiminen.


10
/
Aug
/
14
 02:08

Kaupunginhallitus 11.8.2014

Lomat on lusittu ja huomenna palataan sorvin ääreen! Mielenkiintoinen syksy tulossa, aloitamme kauden heti apulaiskaupunginjohtajan valitsemisella! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

V 27.8.2014, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
2 V 27.8.2014, Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta

ok. Nils Torvaldsin ja Heidi Hautalan tultua valituiksi Euroopan Parlamentin jäseniksi pyytävät eroa kaupunginvaltuustosta. Nils oli varavaltuutettu. Heidin poistuminen nostaa Tuomas Rantasen varsinaiseksi valtuutetuksi ryhmässämme. Onnea Tuomas! (Ja Johanna Nuorteva nousee varavaltuutetuksi.)

Kokoomus valitsee varhaiskasvatuslautakuntaan uuden varajäsenen.

3 V 27.8.2014, Virkavapaan myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle ja sijaisen ottaminen

Kesällä sotesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty siirtyi ministerin pallille. Nyt hänelle valitaan teknisesti ottaen “sijainen” 31.5.2015 saakka. Pestiin on hakenut Kokoomuksen ryhmäjohtaja Lasse Männistö.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 27.8.2014, Sörnäisten satama-, vesi- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12200, Sompasaari)

ok. Hyvännäköistä massoittelua ja umpikortteileita! Kaupungille aiheutuu asemakaavan toteuttamisesta yhteensä noin 47 milj. euron kustannukset, mutta vastaavasti tuotoksi arvioidaan 109 miljoonaa euroa. Juuri tällaisia kohteita tarkoitin taannoisessa investointikatto-blogissani.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-11_Khs_27_El_2D07A3E7-D990-4F08-971E-94380BA2C421_Liite_pdf
2 V 27.8.2014, Sörnäisten korttelin 571 osan sekä katu- ja satama-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12210, Capellan puistotien korttelit)

ok. Ja sitten kortteleita toiselle puolelle Kalasataman keskusta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-11_Khs_27_El_DEF9FDCF-A954-4AE7-92AE-0A0637F144F1_Liite_pdf

3 V 27.8.2014, Käpylän tontin 821/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12251, Mäkelänkatu 95)

ok! Tämä on upea esimerkki siitä miten tyylikkäästi vanhaan rakennuskantaan istuvaa täydennysrakentamista voidaan tehdä – ja nykyisin Helsingissä osataan! Hyvähyvähyvä! Tämä kannattaa herttoniemeläisten tsekata! Mainio kohde Käpylässä Mäkelänkadun varrella.

Löydätkö kuvasta täydennyskohteen?

Löydätkö kuvasta täydennyskohteen?

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lainan myöntäminen Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle

ok. 2,35 miljoonaa euroa Pihlajamäessä sijaitsevan Uuden yhteiskoulun perusparannukseen. Sopimuskoulujen “koululainoja” ei lyhennetä ja lainojen vakuutena on kiinteistö.
Helsingin_Uusi_yhteiskoulu_Osakeyhtiö_-_Google_Maps
4 Helsingin liittyminen World Tourism Cities Federation -järjestöön

ok. Suhtaudun kohtuullisen epäilevästi näihin keskustelukerhoihin – Helsinkikin kuuluu niin moniin verkostoihin sekä suoraan että Uudenmaan kautta, että järjestöjen vaikuttavuus on välillä aika kyseenalainen.

WTCF:llä ei kuitenkaan ole jäsen- tai liittymismaksua ja kaupunginkanslia arvioi että jäsenyydellä voidaan lisätä Helsingin houkuttelevuutta Kiinassa ja verkottua paikallisten matkailualan organisaatioiden kanssa. Joka lienee ihan hyödyllistä. Tuloksia arvioidaan kolmen vuoden kuluttua liittymisestä.

Jäsenyyksien kokonaismäärä pysyy samana kun “Kaupunginkanslia on samalla päättänyt luopua jäsenyydestä Baltic Sea Tourism Commission -järjestössä.”.

5 Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. HKL:n toimitusjohtajan eläköityminen aiheuttaa muutoksia johtokunnissa. Taloushallintopalvelun johtokunnan jäsenet valitaan kaupunginhallinnon omista henkilöistä.

6 Kaupunginhallituksen edustajan valinta Palmia -liikelaitoksen johtokuntaan ja varaedustajan valinta varhaiskasvatuslautakuntaan

ok. Lasse valmistautuu siirtymään apulaiskaupunginjohtajaksi ja jättää kaupungunhallituksen seurantavastuita.

7 Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 22. – 23.9.2014

ok. Helenin johtokunta matkustaa Saksaan. “Matkan tarkoituksena on tutustua Saksan energiapolitiikkaan ja sen tulevaisuudennäkymiin, biomassan ja kivihiilen seospolttoon sekä kaasuturbiinien valmistukseen.”

8 Lausunto valtiovarainministeriölle uutta kuntalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

ok. Uusi kuntalaki on lausuntokierroksella. Lausuntoluonnos kohtuullisen kriittinen, erityisesti liittyen sote-lain keskeneräisyyteen, joka ymmärrettävästi vaikuttaa paljonkin kuntien ja kuntayhtymien toimintaan.

Näkyvimpiä ehdotettuja muutoksia on kuntavaalien ajankohdan siirtäminen huhtikuuhun ja valtuustokauden aloitus kesäkuun alusta, jota luonnos pitää perusteltuna.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2013

ok. Raportti tiedoksi. Ydinkohtia:

- Helsingin kaupungin energiankulutus oli vuonna 2013 noin 1667 GWh, mikä oli noin 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
- Kiinteistöjen lämmönkulutus pinta-alaa kohden on vähentynyt vuodesta 1990 noin 21 %. Sähkönkulutus pinta-alaa kohden on vähentynyt kuudessa vuodessa noin 10 %.
- Energiankäytöstä aiheutuneet kustannukset olivat noin 127 milj. euroa.
- “voidaan arvioida, että kokonaistavoitteen mukainen energiansäästö tullaan saavuttamaan määräajassa” (2016)
- Asuinrakennusten peruskorjaushankkeissa energiatehokkuus parani keskimäärin 22 %
- Helsingin kaupungin ulkovalaisimia uusittiin energiatehokkaammiksi vuonna 2013 noin 9000 kpl ja kaikkiaan oli uusittu yhteensä 35 000 valaisinta
- HSY:n ennakkotietojen mukaan Helsingin kaupunkialueella kasvihuonekaa- supäästöt olivat 2013 yhteensä noin 2,8 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia, mikä on 4 % vähemmän kuin vuonna 2012. Vuoteen 1990 verrattuna päästöt olivat noin 21 % pienemmät. Asukasta kohden tarkasteltuna päästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 noin 37 %.

2 Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

ok. Joukkoliikenneinfrakulut kohdistetaan uuden joukkoliikenneinfran osalta jäsenkaupungeille liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain.

3 Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

ok. Ympäristökeskuksen organisaatiota muutettiin 1.1.2014 ja nyt nykyisen johtavan ympäristötarkastajan eläköityessä tehtävät muuttuvat siten että vakanssi muutetaan ympäristötarkastajaksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kauppakeskushanketta varten Laajasalon keskustasta varatun alueen varauksen uusiminen ja muuttaminen, varauksensaajina Helsingin Osuuskauppa Elanto, Kesko Oyj ja NCC Property Development Oyj (tontit 49034/3 ja 4)

ok. Joskus valituskierroksista on hyötyäkin! Kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymästä Laajasalon kauppakeskuksen kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen ja nyt vielä uudestaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sillä välin uusi yleiskaavasuunnittelu on edennyt ja nyt kun tontti joudutaan varaamaan uudestaan, voidaan varausehtoja muuttaa.

“Edellisessä varauksessa todettiin, että suunnittelun yhteydessä on selvitettävä myös asuintilojen toteuttaminen hankkeen yhteyteen. Varausehtoa on muutettu siten, että nyt tutkitaan asuinrakennusten sijoittamista. Tämä liittyy Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitelmaan ja kaupunginosakeskusten maankäytön tiivistämiseen.”

Hyvä. Kaupunkibulevardeja ja tiiviimpää rakentamista!

2 Eräiden Kruununhaan ja Kaivopuiston tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12287)

ok. Rakennuskiellolla suojataan Helsingin puutalohistorian jäänteitä kunnes suojelun mahdollistavat kaavat valmistuvat. Krunikassa sisäpihalla sijaitseva rakennus ja Kaivopuistossa Mannerheim-museo.
Google_Maps
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran julistaminen haettavaksi

ok. Sosiaali- ja terveysvirastoon haetaan uutta virastopäällikköä. Matti Toivola jää eläkkeelle 1.10..

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Sosialidemokraattien lempilapsi lausunnolla. Vihreä eduskuntaryhmä on esittänyt perusteltua kritiikkiä ajatukseen.

Esityksen valmistelussa on ilmennyt, että oppivelvollisuusiän nostaminen vuodella koko ikäluokkaa koskien velvoittaa koulutuksen järjestäjiä tarjoamaan opiskelijoille maksuttomat oppimateriaalit, työvälineet ja koulukuljetukset vuoden nykyistä pidempään. Hallituksen tarkoituksena oli kuitenkin auttaa nimenomaan syrjäytyviä nuoria ja koulupudokkaita.

OKM:n lakiesityksessä esitetään laskelmia siitä, miten 15 miljoonaa riittää lakiesityksen toteuttamiseen. Lakiesityksen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa lähdetään siitä, että nämä 15 miljoonaa euroa käytetään suurimmalta osiltaan maksuttomiin oppimateriaaleihin ja koulukuljetuksiin, kun taas
syrjäytymisvaarassa olevien ohjaukseen on lakiesityksessä arvioitu vain pieni osa tästä summasta. On myös hyvin epävarmaa, miten siirtyminen sähköisiin oppimateriaaleihin olisi mahdollista lain voimaantulon puitteissa ja kuinka paljon tällä voidaan saada säästöjä.

Lakiesitykseen sisältyvä taloudellisten vaikutusten arviointi osoittaa osaltaan, että lakiesityksessä korostuu koko ikäluokkaa koskevat toimenpiteet eikä siinä keskitytä tarpeeksi yksilöllisen, kohdennetun tuen tarjoamiseen apua eniten tarvitseville nuorille.

Kuntaliitto on omissa laskelmissaan päätynyt siihen, että lakiesityksen kustannukset ovat jopa 55 miljoonaa euroa. Myös OAJ:n mukaan lakiesitys on räikeästi alibudjetoitu.

Vihreä eduskuntaryhmä katsookin, että lakiesityksen taloudellisia vaikutuksia tulisi tarkastella vielä uudelleen. Esityksen sisältöä pitää olla valmis muuttamaan niin, että määrärahat kohdistuvat varmasti eniten tukea tarvitseville koululaisille ja nuorille. Etenkin taloudelisesti vaikeina aikoina on autettava heikoimpia ensin.

Helsingin lausuntoluonnoksessakin esitetään kritiikkiä kustannusvaikutuksista ja epäselvistä vastuun ja valvonnan ratkaisuista.


06
/
Aug
/
14
 09:08

Yle ja katalogimusiikki

Keväällä Elvis ry:n toiminnanjohtaja Aku Toivonen sohaisi ampaispesää arvostellessaan Yleisradiota “Epidemic Sound” -musiikkikatalogin käytöstä.

Mikä ihmeen musiikkikatalogi ja kukamitähäh “Epidemic Sound”?

Katalogimusiikki tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan palvelua, jossa on suuri määrä erilaista musiikkia, jonka käyttöoikeudet on jo maksettu. Usein musiikki on vielä “luokiteltu” kätevästi esim. tunnelmien tai tempojen mukaan. Eli voit hakea katalogistasi vaikkapa “jännittävää” tai “juhlavaa” musiikkia ja lisätä sen tv- tai radio-ohjelmasi taustalle. Laskutus voi olla esim. kuukausittainen ja mitään ylimääräisiä kuluja tai raportointeja ei tarvita. Äärimmäisen helppoa ja kätevää.www_epidemicsound_com_wp-content_themes_SCRN_images_ES_Logo_CMYK_pdfAlunperin nimellä “Suomen Elokuvasäveltäjät ry” perustettu Elvis on kuitenkin ymmärrettävästi näreissään. Katalogimusiikin käyttö syrjäyttää suomalaisten musiikintekijöiden työtilaisuuksia Yle:n kanavilla.

Yle:n julkaisujohtaja Ismo Silvo vastasi kritiikkiin mm. seuraavasti:

Viime vuosina Ylen panostus kotimaiseen kulttuuriin on kasvanut sekä absoluuttisena summana että suhteellisena osuutena Ylen kuluista.

Ja sitten musiikkipanostuksista. Nekin ovat kasvaneet. Vuodesta 2011 kuluvan vuoden 2014 sopimukseen verraten oikeusmaksut musiikin tekijöille ovat kasvaneet 2,1 M€. Kasvua maksuihin on kolmessa vuodessa tullut liki viidennes!

Katalogimusiikki on yksi nykymaailman keino musiikin käyttöön silloin, kun musiikki ei ole tv-ohjelmassa sisällöllisesti tai ilmaisullisesti merkittävässä roolissa, kuten useissa asia- ja ajankohtaisohjelmissa. Katalogimusiikilla ei tavoitella autenttisen musiikin syrjäyttämistä ohjelmissa, jossa musiikki on olennainen sisällön osa.

Yle:n maksamat tekijänoikeuskorvaukset ovat nousseet kun ovat soittaneet enemmän musiikkia. Tämän äkkiseltään ajattelisi olevan täysin normaalia eikä kovinkaan hyvä argumentti kotimaiseen ohjelmatuotantoon liittyvässä keskustelussa. Perunoita ostetaan kaupasta kiloittain, musiikkia soitetaan radiossa minuuteittain.

Paljon parempi argumentti on se että katalogimusiikkia käytetään vain “merkityksettömissä” rooleissa. Tämän voin itsekin musiikintekijänä ymmärtää. Helpottaa takuulla esim. ajankohtaisohjelmien inserttien tekemistä.

Nyt sitten täytyy enää määritellä mitä tarkoittaa “merkittävä”. Ilmeisesti Yle Draaman viime keväänä tuottamassa “Toisen kanssa” -sarjassa ei ollut lainkaan musiikkia, joka oli “merkityksellisessä” roolissa. Säveltäjää ei kreditoitu. Edes sarjan tunnusmusiikki ei ollut erikseen sarjaa varten sävelletty vaan suoraan katalogista napattu.

Geneerisen toimivaa taustamusaa. Ei siinä mitään. Mielestäni on kuitenkin järkyttävää että Yle ei käytä draamatuotannossaan kotimaisia musiikintekijöitä. Kukaan ei voine väittää etteikö musiikilla olisi tv-tuotannossa merkityksellinen rooli. Usein jopa sarjalle identiteetin luova.

Nyt ei saa ymmärtää väärin. En vastusta katalogimusiikkia sinänsä. Mm. MTV3 käyttää Epidemic Soundia ja minulla ei ole yhtään mitään sitä vastaan. Se on markkinataloutta. Tehokasta ja näppärää. Tekijöille maksetaan ja sopimukset on tehty ihan jetsulleen. Kenelläkään ei pitäisi olla nokan koputtamista.

Mutta Yle ei toimi eikä sen pidäkään toimia markkinatalouden ehdoilla. Sen ei ole tarkoituskaan olla vain tehokas ja näppärä. Yleisradiolain seitsemännen pykälän toisen kohdan mukaisesti julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:

2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Yleisradiota rahoitetaan yli 500 miljoonan euron vuotuisella Yle-verolla. Tämä rahoitusmekanismi ja julkisen palvelun velvoite tuo Yleisradiolle muitakin vastuita kuin vain sirkushuvien järjestämisen.

Eräs niistä on suomalaisen audiovisuaalisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Kuvitellaanpa että kymmenen vuoden aikana ei tilattaisi lainkaan musiikkia tv-draamoihin ja sitten haluttaisiinkin tehdä “laatusarja”, johon toivottaisiin myös “merkittävää” musiikkia. Mistä löydettäisiin tekijät? Mistä löydettäisiin se koko monipolvinen osaamisen ketju, joka johtaa laadukkaaseen tuotantoon? Kuvitteleeko joku YLEllä että Borgenin tasoiset tv-sarjat syntyvät tyhjästä? Mitä olisi Silta ollut ilman omaa persoonallista ja vahvasti identifioivaa ääniraitaansa?

Yleisradion pitää ymmärtää että se ei ole vain yksi yhtiö muiden joukossa. Sen on toimittava toisin kuin markkinaehtoisten puulaakien. Katalogimusiikin käyttöä tulee harkita uudelleen ja luoda nykyistä tiukemmat linjaukset. Stan Leeta siteeratakseni: “With great power comes great responsibility”.

Kuka?

Hannu Oskala:
Helsingin kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu, maakuntavaltuuston jäsen
musiikkialan moniottelija (MuM),
cityvihreä betoninhalailija.

Aiemmat kirjoitukset