Vegaaniruokailusta päiväkodeissa

Puheeni valtuuston kokouksessa 26.5.2016. Leo Straniuksen aloitteen tiimoilta.

Pitkästä aikaa ajattelin tulla oikein tänne pönttöön saakka puhumaan.

Ainakin multa on usein kysytty että olenko vaihtanut kantaani jossain asiassa? Että voiko poliitikko muuttaa mielipidettään. No, tässä asiassa voin kertoa kääntäneeni takkia. Se tapahtui erittäin nopeasti, pyytämättä ja yllätyksenä. Olin itsekin yhä hiukan hämmentynyt että se olin sitten minä, joka tähän aloitteeseen muutosesityksen kaupunginhallituksessa teki.

Pari viikkoa sitten kun tämä aloite oli kaupunginhallituksen pöydällä, olin valtuustossa todella ikävässä saumassa. Koin että esityslistan tietoihin perustuen en vaan mitenkään voisi kannattaa aloitetta, jota “virkani puolesta” minun olisi tuettava.

Kun tarkoituksena on tuottaa universaalia laadukasta palvelua kaikille kuntalaisille, jota yli 80 prosenttisesti subventoidaan, se ei vaan kertakaikkiaan ole “smörgåsbord”, josta jokainen voi räätälöidä itselleen juuri haluamansa palvelun. Se ei ole tällaisen universaalin julkisen palvelun idea, jossa nimenomaan skaala tuo etuja. Koin myös että 1000 euron satsaus per vegaanilapsi on varsin kohtuuton kun resurssit ovat rajalliset ja esim. erityislapsien tarpeet mielestäni kertaluokkaa akuutimpia.

Päätinkin jutella valtuuston vierustoverini, Leon kanssa. Kun itse olin tutustunut aiheeseen vain esityslistojen kautta, olin hämmästänyt kun kuulin Leolta että hänen lapsensa saavat Helsingin päiväkodissa jo nyt vegaaniruokaa, joka päivä. Ilmeisesti se onnistuu jo nyt, jos päiväkodin henkilökunta sattuu vain olemaan myötämielinen.

Sitten sain toisaalta kuulla vielä lisäksi että kun jokaisessa helsinkiläisessä koulussa tarjotaan jo nyt vegaaniruokaa, on kaikissa niissä päiväkodeissa, jotka sijaitsevat koulujen yhteydessä tarjolla vegaaniruokaa joka päivä jo nyt.

Tämän lisäksi päiväkodeissa jo nyt tarjoiltava kasvisruoka on usein vegaanista.

Näistä tosiasioista, joista esittelijän esitys vaikeni tyystin, seuraa se että esittelijän mekaaniselta kustannusmatematiikalta putoaa pohja. Yli sadan tonnin kustannus saadaan aikaan kaavamaisella kertolaskulla, jonka perusoletukset eivät vaan kerta kaikkiaan pidä paikkaansa.

Minun oli pakko tämän vuoksi vaihtaa kantaani. En vaan voi luottaa tuohon numeroon, jonka valmistelu on meille tuottanut. Enkä usko että palauttamalla tai lisäselvityksellä mitään muuta numeroa saadaan. Samat ihmisethän sen sitten toistamiseen samalla tavalla laskisivat.

Tämän vuoksi teinkin kaupunginhallituksessa esityksen että vegaaniruokaa kokeillaan rajatussa määrässä päiväkoteja vuoden ajan. Tällöin saadaan todelliset kustannukset näkyviin. Veikkaan että se on selvästi nyt esityslistalla näkyvää lukua matalampi.

Ja lupaan äänestää aloitetta vastaan, jos käy ilmi että lisäkustannus todella on tuhat euroa per vegaaniruokailijja. En vain usko tähän pätkääkään. Ei se soijamaito niin kallista ole.

Tämä aloite on nyt palautettu kerran kaupunginhallituksesta ja kerran valtuustosta. Alkaisi olla aika tehdä päätöksiä. Toivottavasti pohjan kannalla on valtuuston enemmistö. Parin kymmenen vuoden kuluttua kaikki tulevat ihmettelemään että ihanko oikeasti tästä asiasta edes keskusteltiin.

(Oma kantani kasvissyöntiin löytyy parin vuoden takaisesta blogista.)

Kaupunginhallitus 23.5.2016

Tällä viikolla kaupunginhallituksen listalla isoja asioita: MAL-sopimus, AM-ohjelma ja Helsingin brändityö sekä lausunto liikennekaaresta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 8.6.2016, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016

Iso iso asia. AM-ohjelma jää pöydälle ryhmien neuvottelujen ajaksi.

4 V 8.6.2016, Helsingin kielilukion perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. 12,35 miljoonaa. Lukio sijaitsee Puotinharjussa.

2 V 8.6.2016, Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma
3 V 8.6.2016, Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma

ok. Kaksi liikennesuunnitelmaa kasvavalle kantakaupungille. Hietalahdenrannan suunnitelmasta on tullut jonkin verran palautetta, mutta suunnitelma hyvä; ratikat, autot ja pyörät omilla kaistoillaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Yritysvaikutusten arviointi ja laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa

ok. Kaupungin Strategiassa on pitkälti Kokoomuksen toiveesta idea ”yritysvaikutusten arvioinnista”. Nyt tällaista arviointitapaa on sitten kehitetty ja kokemukset ovat esittelijän mukaan hyviä:

”Valmistelijoilta saadun palautteen mukaan arviointi mm. helpottaa valmistelutyötä, tekee työstä laadukkaampaa ja vahvistaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Yritysnäkökulman pohtiminen asioita valmisteltaessa auttaa myös ymmärtämään yritysten tarpeita ja siten kehittämään Helsingistä entistä yritysystävällisempi kaupunki. Mukana olleilta elinkeinoelämän edustajilta sekä kehittämistyöstä että valmiista arvioinneista saatu palaute oli niin ikään erittäin myönteistä.

Lisäksi on tutkittu ”laajojen taloudellisten vaikutusten arviointia” isojen investointihankkeiden kohdalla kuten Kruunusillat ja Raide-Jokeri. Niiden osalta todetaan että ”ei ole mahdollista luoda yhtä yleispätevää vaikutusarviointimallia” hankkeiden suurten erojen vuoksi.

5 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ok. LVM:n esityksessä on paljon hyvää. Liikenteen säätelyä puretaan ja markkinaehtoisuutta lisätään. Pääkaupunkiseudun ja julkisen liikenteen osalta ongelmallisinta on palvelusopimusasetuksen tulkinnanvaraisuus. Tämä voisi johtaa esim.. siihen että Länsimetron rinnalle tulisi kilpaileva bussilinja kermaa kuorimaan. HSL:n mahdollisuus päättää julkisen liikenteen palveluista aluelelaan tulisi säilyttää. Lausunto sanookin asiasta erittäin selvästi ja perustelee hyvin:

Helsinki ja muut pääkaupunkiseudun kunnat yhdessä valtion kanssa ovat viime vuosina panostaneet voimakkaasti joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteen kehittämiseen (mm. Länsimetro, Kehärata). Myös lähitulevaisuudessa on suunnitteilla useita merkittäviä joukkoliikenneinvestointeja (mm. Raide-Jokeri, Kruunusillat). Nämä panostukset mahdollistavat kaupunkien kasvun ja seudulle tavoitellun asuntotuotannon.

Esitetyllä lakimuutoksella ei tulisi mahdollistaa tilannetta, jossa yksityiset liikenteen harjoittajat kilpailisivat jo kertaalleen kilpailutettujen sopimusliikenteen toimijoiden kanssa samoista matkustajista vain suurten matkustajakysynnän reiteillä ja ruuhka-aikaan siten, että HSL:n ja kuntien vastuulle jäisi-vät edelleen vähäisen matkakysynnän reitit. Kysyttyjen reittien lipputulojen jakaantuminen useammalle liikenteen harjoittajalle nostaisi joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksia. Samalla suurten, jo tehtyjen joukkoliikenneinvestointien kannattavuus ja rahoituspohja heikentyisi, mikä olisi kansantaloudellisestikin epäsuotuisaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että esitettyä jälkikäteiskontrollia yksinoikeuden vastaisen toiminnan puuttumiseen tulisi harkita täydennettävän esimerkiksi ilmoitusvelvollisuudella, mikä mahdollistaisi ennakoinnin liikenteen hallinnan osalta.

Nykyisin joukkoliikennelinjojen kilpailutuksessa huomioidaan mm. liikennöitävän kaluston vähäpäästöisyys ja kaluston soveltuvuus liikuntaesteisille matkustajille. Markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä ei välttämättä ole riittävää kannustetta kehittää kulkumuotoja liikenteen ulkoisvaikutusten ja esteettömyyden näkökulmasta.

Kaupunginhallitus toteaa, että luonnosta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi tulisi jatkovalmistelussa tarkentaa joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvien asioiden osalta siten, että pääkaupunkiseudun liikenneverkon ja joukkoliikenteen pitkäjänteinen suunnittelu yhdessä tiivistyvän maankäytön, asumisen ja palvelurakenteen kehittämisen kanssa on edelleen mahdollista. Samassa yhteydessä tulisi tehdä vaikutusten arviointi, jossa tarkastellaan kaupunkiseutujen mahdollisuuksia järjestää liikenne tehokkaasti, ympäristöystävällisesti, esteettömästi ja tasapuolisesti liikenteen tekninen kehitys huomioiden.

6 Määrärahan myöntäminen tilakeskukselle keskustakirjastohankkeen asemakaavan edellyttämään keskustatunneliin varautumiseen

Ja näin keskustatunneli maksaa suoraan kaksi miljoonaa euroa vaikkei sitä koskaan rakennetakaan. Todellisuudessahan keskustakirjaston kustannukset nousevat tunnelivarauksen vuoksi merkittävästi enemmän kuin tämän kaksi miljoona – koko talon rakenteessa kun on otettava huomioon että toinen pääty on tunnelin päällä.

7 Helsingin kaupungin brändikonsepti ja markkinointistrategia

#BrandNewHelsinki
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-23_Khs_20_El_32CCDF5C-7472-41EC-8728-BB0808D5B12E_Liite_pdf
Varmasti tarpeellinen ja pohdinta vaikuttaa laadukkaalta. Itselleni vaan brändikieli aiheuttaa todella helposti hylkimisrefleksiä. Markkinointistrategiset linjaukset ovatkin sitten askeleen verran konkreettisempia. Fiksulta vaikuttaa se että ”Kaupunkimarkkinointia ei kannata perustaa mainoskampanjoihin, vaan tunnettuutta rakennetaan erityisesti ansaitun median, ainutlaatuisten tapahtumien, brändilähettiläiden ja suositusten kautta. Yhteismarkkinointi sidosryhmien kanssa on avainasemassa markkinoinnin toteuttamisessa.”. Toki taannoinen MTVPushkin istuisi tuohon määritelmään…

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan raportti 2016

”Esittelijä toteaa, että Helsingin julkisten alueiden ja rakennusten esteettömyys on edennyt hyvin ja aikaisempaa ripeämmin. Keskeisimmät esteettömyyttä koskevat ohjeet ovat valmistuneet ja niiden soveltaminen ja kytkeminen normaaliin toimintaan on edennyt hyvin eri hallintokunnissa. Hallintokuntien yhteistyö on myös parantunut.”

3 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta korosti yksimielisessä lausunnossaan tarvetta nostaa ”neljän ja viiden tähden palvelutasomitoitusten” vaatimustasoa. Tähän pyrimme myös kaupunginhallituksessa.

SIVISTYSTOIMI

2 Pelaajien palkitseminen Yhdysvalloissa järjestettyjen jääkiekon alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista

Vaikka kolmois-kultaa ei tullutkaan, niin alle 18-vuotiaiden joukkueen helsinkiläisille jäsenille, Niilo Haloselle, Juha Jääskälle ja Kristian Vesalaiselle, myönnetään 1 850 euron suuruiset tunnustuspalkinnot.

3 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen

ok. Lakimuutos mahdollistaisi aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksun noston aina 160 euroon kuukaudessa. Esittelijä ehdottaa maksun nostamista 80:sta 100 euroon. Opetuslautakunta oli esityksen takana yksimielisesti. 80 euron maksu on päätetty vuonna 2007, tuosta ajasta inflaatio on laukannut kuitenkin sen verran että 80€ (2007) vastaa noin 92 euroa (2015).

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2016-2019

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus. Kunnat sitoutuvat kaavoittamaan ja valtio vastaavasti tukee tavoitetta mm. osallistumalla isoihin infrahankkeisiin:

Helsinki sitoutuu:

– Helsingin tavoite on 597 000 kerrosalaneliömetriä vuodessa sopimuskaudella, mikä kokonaiskerrosalana olisi 2 390 000 k-m2.

– Ja ko. tavoitteesta noin 20 prosenttia on valtion tukemaa tavallista 40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa.

Valtio puolestaan:
– osoittaa tavallisille 40-vuotisille korkotukivuokra-asunnoille 10 000 euron asuntokohtaisia käynnistysavustuksia yhteensä vähintään 10 milj. euroa/vuosi sopimuksessa osoitetuille asumisen ensisijaisille kohdealueille rakennettaville asunnoille.

– Valtio osoittaa kunnallistekniikka-avustusta vähintään 8 milj. euroa/vuosi sopimuksessa osoitetuille asumisen ensisijaisille kohdealueille.

– Valtio osoittaa Raide-Jokerin toteuttamiseen vuosina 2017–2019 yhteensä 84 miljoonaa euroa, mikä vastaa 30 prosenttia varsinaisen radan hankesuunnitelman alkuperäisestä kustannusarviosta. Hankkeen tarkemmasta toteutuksesta ja siihen sisältyvästä Kehä I:n tasauksen kustannusjaosta (kustannusarvio 12 M€) sovitaan erikseen.

– Pisara-radan suunnitelmien valmistuttua (alkuvuosi 2017) tehdään arvio hankkeen toteuttamisen aikataulusta ja rahoituksesta. Rahoituksen osalta hyödynnetään syksyllä 2014 tehtyä työtä (Pisararadan rahoitusmallityöryhmä).

– pieniin kustannustehokkaisiin liikennehankkeisiin (ns. MAL-raha) sopimuskaudella yhteensä 15 milj. euroa

– Valtio osoittaa seudulle suurten kaupunkien joukkoliikennetukea 19 milj. euroa koko sopimuskaudella.

2 Määräalan ostaminen Östersundomista

ok. Jälleen 11 hehtaaria Östersundomia kaupungin haltuun. Helsinki omistaa Östersundomin maa-alasta nyt 59 %. Tämä tonttihankinta kannattaisi valtuustossakin muistaa aina kun yksittäisten tonttien myynnistä valitetaan.

Kaupunginhallitus 16.5.2016

Tällä viikolla vegaanit pöydältä, lausunto ulkomaalaislain uudistuksesta ja joukkoliikenteen suunnitteluohje. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa

Esittelijän mukaan lisäkustannus vegaanilapsesta olisi noin tuhat euroa. Tämä ei yksinkertaisesti voi pitää paikkansa monestakin syystä. Ehkäpä päällimmäisenä se että isossa osassa helsinkiläisiä päiväkoteja saa jo nytkin vegaaniruokaa – kunhan päiväkoti sattuu olemaan koulun yhteydessä tai päiväkodin henkilökunta myötämielistä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista

Nuutti on paikantanut ihan todellisen kysymyksen. Omassa tuttavapiiriissänikin on nykyisin kohtuullisen yleistä että avioeroperheen lapset asuvat viikon isän, viikon äidin luona. Laki ei kuitenkaan tunne lapselle kuin yhden osoitteen. Erityiskuljetuksen piirissä on tällä hetkellä 1 100 oppilasta. Hiukan paradoksaalisesti esittelijä toteaa ensin että rekistereistä ei selviä kouinka moni erityislapsi tällaisessa tilanteessa on, mutta kuitenkin vetoaa taloudellisiin syihin perustellessaan miksei näin voi tehdä.

Kustannukset ja laajuus kannattaisi selvittää paremmin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle

Tavoite asuntotuotannon kasvattamisesta jaetaan laajalti. Määrällinen tavoite, jakauma ja keinot kannattaa kuitenkin neuvotella käynnissä olevan AM-ohjelman neuvottelujen yhteydessä eikä erikseen aloitteen kautta.

3 V 25.5.2016, Eron myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta

ok. Laura Räty lähti Terveystaloon. Karenssit mahdollistava lainsäädäntö olisi hyvä juttu.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta

Ulkomaalaislain muutosesitys mahdollistaa asumisvelvollisuuden määräämisen ”säilöä lievempänä turvaamistoimena”. Eli turvapaikkaprosessin ollessa kesken tai kun se on hylätty, voidaan hakija määrätä asumaan vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa.

Lausunto yleisesti ottaen ok, haluamme lisätä muutamia tarkennuksia liittyen erityisesti lasten asemaan – mm. että lasten säilöönotto pitäisi kieltää kokonaan, ja luopua käytännöstä myös maastapoistamispäätöksen jälkeen.

4 Lähiörahastosta vuonna 2016 rahoitettavat hankkeet

ok. 4,38 miljoonaa euroa erilaisiin korjaus- ja kehityshankkeisiin. Isoimpana Stoan pihan uudistaminen. Hyvä.

5 Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016 – 2018

ok. Sisältönä kaupunginhallituksen Helsingin osalta jo 29.3. hyväksymä Smart & Clean -projekti, johon Helsinki satsaa vuosittain 200 000 euroa.

6 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

– 1 449 780 euroa maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen hankintaan, tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielikoulutuspalveluihin ja kielitaidon testauksiin työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa oleville.

– 356 720 euroa Stadin aikuisopiston maahanmuuttajakotivanhempien suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä sekä Helsingin aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämiseen.

– 20 080 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen.

– 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021

Suunnitteluohjeen ydin hyvä: suunnataan kohti verkostomaista runkolinjastoa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-16_Khs_19_El_EF80E4A6-CC69-4DBF-AB77-3B46EE7FE1C4_Liite_pdf
Kaupunkisuunnittelulautakunta korosti lausunnossaan tarvetta nostaa ”neljän ja viiden tähden palvelutasomitoitusten” vaatimustasoa. Esittelijä ei tähän tavoitteeseen kuitenkaan yhdy. Ymmärrettävä perustelu lienee se että kustannuspaine jo nyt kova kun Länsi-metro jne. tulevat käyttöön ja lippujen hinnat nousevat nykyiselläkin palvelutasolla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asuinkerrostalotontin myynti Samfundet Folkhälsan i svenska r.f.:n omistamalle Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors:lle osana vaihdon kaltaista kiinteistöjärjestelyä

ok. Myydään tontti Laaksosta ja ostetaan tila Östersundomista. Kauppa kaupungille 4,7 miljoonaa euroa positiivisen puolella. Laakson tontille rakentuu todella tiiviisti senioriasuntoja.

Kulttuuri, koulutus, tasa-arvo

Guardian julkaisi muutama päivä sitten laajan jutun siitä miten Britannian huippunäyttelijät ovat nykyisin muutamia poikkeuksia lukuunottamatta varakkaista perheistä ja miten hankalaa ilman taloudellista tukea on päästä edes näyttelijäkoulutukseen, saati sitten urallaan eteenpäin. Lukemisen arvoinen.

Englanti on toki Englanti ja suora vertailu Suomeen älytöntä. Meillä koko koulutusjärjestelmämme on perinteisesti ollut tasa-arvoisempi ja mahdollistanut paitsi luokkanousun, myös maamme lahjakkuuspotentiaalin täysmääräisemmän hyödyntämisen.

Mutta eivät asiat ole suoraviivaisen hyvin Suomessakaan. Kulttuuripalveluiden ja taidekasvatuksen pariin pääsy on myös meillä luokkasidonnaista. Vuodelta 2008 löysin omista arkistoistani oheisen kuvan:perusopetus-2Kuva on vuodelta 2008, mutta tilanne yhä sama. Kruunuhaassa ja Kulosaaressa lapsista yli 50% taiteen perusopetuksen piirissä, Kontulassa noin 5%. Minun on vaikea uskoa että tämä johtuisi vain siitä että Kulosaaressa ja Krunikassa on 10 kertaa enemmän taiteellisesti lahjakkaita ja ilmaisevia lapsia.

Syy eroon on monisyinen, mutta selvä se silti on. Ja yhtä selvää on se että taiteen tukijärjestelmämme erinomaisista tuloksista ja tavoitteistaan huolimatta kohdentaa suuren osan perusopetuksen tuesta varsin hyväosaisille lapsille ja nuorille. Tämä ei ole vahinko, vaan järjestelmän ominaispiirre.

Olen ymmärtänyt että Helsingin kulttuurihallinnossa asia on tiedossa ja muutos valmisteilla. Toivottavasti meillä poliitikoilla sitten on rohkeutta myös tehdä niitä muutoksia – ne kun tulevat osumaan keskiluokkaan, eli esim. minuun, ja me kyllä osaamme pitää puoliamme.

Mutta hallituksen koulutusleikkaukset tulevat vaikuttamaan erityisesti pidemmällä aikavälillä.

Nykyisinkin opiskelu taidealalle on riski: työllistymisestä ei ole mitään varmuutta ja tulotaso on työllistyessäkin usein matala ja työnkuva tilkkutäkki.

Tulevaisuudessa, kun opintotuki muuttunee yhä enemmän lainapohjaiseksi, Britanniasta tuttu ilmiö tulee takuuvarmasti vahvistumaan myös meillä – taidealan ammattilaiset tulevat hyvinvoivasta keskiluokasta. Köyhemmistä lähtökohdista ei ole vaan kertakaikkiaan varaa lähteä opiskelemaan musiikkia, taidetta, tanssia tai teatteria. Taloudellinen riski on vaan liian suuri. Ja taiteen perusopetuksen pohjalle antama etumatka on jo iso kurottava.

Voi toki ajatella että mitäpä tuolla väliä. Itse en usko että Suomi pärjää etenkään tulevaisuudessa ilman kaikkien lahjakkuuden panosta. Meitä ei täällä raukoilla rajoilla vaan ole liikaa. Eikä tässä ole kysymys vain kulttuurista, vaan siitä miten yhteiskuntamme ylipäätään suhtautuu tasa-arvoon ja sosioekonomisiin eroihin. Onko kaikilla edes mahdollisuutta ponnistaa?

Minä asun mieluummin Suomessa, jossa nuoren tulevaisuutta ei määrää luokka, vaan oma työ, kiinnostus ja lahjakkuus. Tällä hetkellä kuljetaan juuri päinvastaiseen suuntaan. Ja se on tietoisten polittisten päätösten lopputulos. Masentavaa.

Kaupunginhallitus 9.5.2016

Tänään kaupunginhallituksessa läjä aloitteita (ml. vegaaniruokaa päiväkoteihin), lausunto ”lähes nollaenergiarakentamisesta” ja Pohjois-Baanan hyväksyminen että työt saadaan käyntiin! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 25.5.2016, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä

Pari vuotta sitten muutaman äänen enemmistöllä suuren riidan saattelemana yhtiöitettiin osa Palmiasta. Nyt kun yhtiö on juuri ja juuri saatu käyntiin, ehdottaa Kokoomus ryhmäaloiteessaan että koko Palmia pitäisi laittaa yhtiöksi. Vaikea oikein keksiä miksi tällainen aloite tähän väliin. Mutta siis ei yhtiöitetä.

2 V 25.5.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon

Ydinaseiden vastainen verkosto, jonka toiminta näyttää olevan kevyttä ja vuotuiskustannus olisi 15 euroa. Esittelijä perustelee vastustustaan sillä että ”Kunnan toimialaa koskevassa uudessa kommentaarissa (Harjula & Prättälä: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 2015) todetaan, että kunnan nimissä annettuihin kansainvälispoliittisiin kannanottoihin on oikeuskäytännössä suhtauduttu pidättyvästi.”.

3 V 25.5.2016, Valtuutettu Matti Niirasen aloite LUX-valotapahtuman kestoajan pidentämisestä

ok. Esittelijä perustelee varsin hyvin miksi nykyinen viiden päivän kesto LUX-festivaalille on perusteltu nykyisen budjetin puitteissa. Sinällään ajatus ”talven juhlaviikoista” on hyvä – ja itse miettisin sitäkin kannattaisiko LUX-Helsingin järjestäminen laittaa Juhlaviikkojen alaisuuteen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa

Pöydälle. ”Tammikuussa 2016 päiväkodeille tehdyn kyselyn perusteella vegaaniruokavaliota noudatti noin 27 perhettä. Päiväkotien antaman arvion mukaan asiakkaita olisi noin 125, jos vegaaniruokavalio olisi vapaasti saatavilla.

Mikäli arviot 125 vegaaniruokaa syövän lapsen osalta toteutuisivat, olisi kustannus vuositasolla 123 750 euroa. Ruotsinkielisen päivähoidon osuus tästä olisi 10 890 euroa.

SIVISTYSTOIMI

1 V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista

Nuutti on paikantanut ihan todellisen kysymyksen. Omassa tuttavapiiriissänikin on nykyisin kohtuullisen yleistä että avioeroperheen lapset asuvat viikon isän, viikon äidin luona. Laki ei kuitenkaan tunne lapselle kuin yhden osoitteen. Erityiskuljetuksen piirissä on tällä hetkellä 1 100 oppilasta. Hiukan paradoksaalisesti esittelijä toteaa ensin että rekistereistä ei selviä kouinka moni erityislapsi tällaisessa tilanteessa on, mutta kuitenkin vetoaa taloudellisiin syihin perustellessaan miksei näin voi tehdä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntoje lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle

Tavoite asuntotuotannon kasvattamisesta jaetaan laajalti. Määrällinen tavoite, jakauma ja keinot kannattaa kuitenkin neuvotella käynnissä olevan AM-ohjelman neuvottelujen yhteydessä eikä erikseen aloitteen kautta.

3 V 25.5.2016, Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta välitunneilla
Untitled__Liite_copy___1_page_
Kaikki lausunnot puoltavat Jessican ideaa – puistokaistaleen käyttöönottoa lasten välituntitoimintaan. En kuitenkaan löydä kaupunginhallituksen esityksestä suorasanaista päätöstä. Lauseen ”Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen pohjalta seuraavaa:” jälkeen kun on vain ne lausunnot. Eihän tuon kaistaleen käyttöönotto voi tsiljardeja maksaa. Nyt vaan hoidetaan tää kuntoon.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

– 1 449 780 euroa maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen hankintaan, tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielikoulutuspalveluihin ja kielitaidon testauksiin työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa oleville.

– 356 720 euroa Stadin aikuisopiston maahanmuuttajakotivanhempien suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä sekä Helsingin aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämiseen.

– 20 080 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen.

– 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.

4 Koululainojen myöntäminen vuodelle 2016

ok. Helsingin yhteislyseon, Lauttasaaren yhteiskoulun ja Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun remontteihin 5,6 miljoonaa euroa koululainoja.

6 Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksesta

ok. Vuotuinen lausunto. Hallintokuntien 88 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 75. Tytäryhteisöjen 12 sitovasta tavoitteesta toteutui 10. Tavoitteiden toteutumisen aste parani edellisvuodesta.

7 Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista koskien iäkkäitä ja vammaisia henkilöitä sekä hissiavustusta

Helsinki toteaa että hissiavustusten leikkaaminen ei ole kannattavaa – ”[Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden] kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään on pääsääntöisesti selvästi edullisin vaihtoehto verrattuna muihin vaihtoehtoihin”.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Pohjoisbaanan pyörätiesuunnitelman välillä Ratapihantie – Käpylän asema hyväksyminen
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-09_Khs_18_El_CAACB2CC-67EB-4C55-8AFD-12EE65CE4A8F_Liite_pdf
ok! Pyöräilyn laatukäytävä Pasilasta Käpylän asemalle, kustannus 5,8 miljoonaa euroa. Hinta johtuu pääosin louhintatöistä, jotta matka saadaan tasaisemmaksi. Näin nää etenee!

2 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tuomisesta päätettäväksi

ok. Esittelijä toteaa kaupunginjohtajan asettaneen työryhmän koordinoimaan ilmastotyötä. Tulevaa strategiaa varten valmistellaan vähennystavoite, joka olisi luontevasti 2030.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi koskien lähes nollaenergiarakentamista

ok. Lausunnossa kannetaan huolta mm. siitä lisäävätkö ”kasvavat rakenteiden paksuudet ja erilaisten materiaalien rajapinnat” mm. sisäilmaongelmia. Tulisi myös tarkastella koko hiilitasetta ja rakennusten käyttöikää – ”perinteisemmin rakennettu rakennus voi kokonaisuutena tarkasteltuna olla ilmastoystävällisempi kuin paljon valmistusprosesseissa energiaa kuluttavista materiaaleista rakennettu vaativaa talotekniikkaa käyttävä rakennus”.

Tärkeää on myös että ”Esitys tuo muutoksia energiamuotojen kertoimiin sähkön sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta. E-luvun raja-arvo on helpompi saavuttaa käyttämällä rakennuksessa kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä uusiutuvaa energiaa.”

Kaupungin tilakysymyksiin liittyen todetaan että: ”Olisi perusteltua ettei uutta lakia sovellettaisi ainakaan tilapäisiin väistötilarakennuksiin vaan vain pysyviin rakennuksiin, koska muuten lain soveltamisesta syntyisi merkittävästi enemmän kustannuksia. Lisäksi laissa tulisi huomioida rakennuksen koko. Päiväkoteihin ja kouluihin ei voida soveltaa aina samoja vaatimuksia. Isommissa yksiköissä lain vaatimukset ovat helpommin toteutettavissa. Vaatimusten soveltamisessa tarvitaan kokoluokitus.”, joka vaikuttaa järkevältä.


”Kokoavasti voidaan todeta, että rakentamistapojen sekä rakenteiden ja järjestelmien muutoksen liittyy merkittäviä riskejä. Nykyinen rakentamisen, ylläpidon ja kunnossapidon osaamisen taso ei aina ole riittävä vaativien rakenteiden ja järjestelmien toteuttamiseen sekä niiden ylläpitoon ja kunnossapitoon. Muutos vaatii rakennushankkeeseen ryhtyvältä tehostettua valvontaa rakennusten suunnittelussa, työmailla ja ylläpidossa. Osaamista tarvitaan myös rakenteiden ja järjestelmien hankintaan, suunnitteluun, toteutukseen, rakennusten huoltokirjojen laadintaan ja ylläpitoon. Edellä esitettyyn perustuen kaupunginhallitus katsoo, että ehdotettu lainsäädännön muutos on tavoitteiltaan ja periaatteiltaan hyvä mutta erittäin haasteellinen saada toteutumaan riskittömästi ja kustannustehokkaasti.”