Kaupunginhallitus 5.10.2015

Huomisen kaupunginhallituksen iso asia on Helsingin Bussiliikenteen järjestelyt. Koko lista liitteineen löytyy täältä

KAUPUNGINJOHTAJA

4 V 21.10.2015, Ennakkosuostumuksen antaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevaan omistusjärjestelyyn

ok. Iso asia. Koko esitykseen pääsee lukemaan täältä.

Pähkinänkuoressa: Helsingin Bussliikenne Oy (HelB) on kyntänyt vuosikausia taloudellisesti syvällä. Tilanne pyritään ratkaisemaan myymällä yhtiö Koiviston Autolle, joka sen avulla saisi jalansijan HSL-alueen lähiliikennemarkkinoille. Ratkaisu on selvitetyistä vaihtoehdoista vähiten huono.

Kauppahinta vastaa yhteensä noin 24 miljoonaan euron velatonta kauppahintaa. Jos yhtiö menestyy selvästi odotettua paremmin 2016-2020, maksaa ostaja Helsingille lisää.

Liiketoimintakauppaan liittyy kaupungin kirjanpidossa tehtäviä kulukirjauksia yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa:
– kalustolaina 11 miljoonaa euroa,
– pääomalainat 30 miljoonaa euroa,
– osamaksuvelat 15 miljoonaa euroa,
– lisäeläkekustannus 5 miljoonaa euroa sekä
– Helsingin Bussiliikenne Oy:n osakkeiden nykyinen hankintameno 9 miljoonaa euroa.

Helsingin Bussiliikenne Oy:lle syntyy siis noin 23 miljoonan euron luovutustappio. Tappio syntyy, koska luovutettavan liiketoimintakokonaisuuden arvo yhtiön kirjanpidossa on yhteensä noin 47 miljoonaa euroa ja kokonaisuudesta saatava kauppahinta on ostajan vastuulle siirtyvät velat huomioon ottaen noin 24 miljoonaa euroa.

Henkilöstö siirtyy Koiviston autolle ns. vanhoina työntekijöinä eli liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti.

3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajan virkamatka Madridiin, Espanjaan 2. – 4.11.2015

ok. Espanjan opetus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö on kutsunut kirjastotoimenjohtajan ja yhden poliitikon osallistumaan 3.11.2015 järjestettävään 6th Conference on Libraries and their Municipalities -konferenssiin Madridiin. Tilaisuuden teemana on ”urban networks of libraries”. Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Jukka Relander on Suomen ehkä perehtyinein kirjastopoliitikko, joten matka varsin perusteltu.

4 Kaupungin henkilöstön polkupyöräetu

Erinomaista että Leon aloite on menossa läpi vaikkakin vähän eri muodossa kuin alunperin oli tarkoitus – ja tämä muoto itseasiassa fiksumpi kuin työsuhdepyörät. Pohdimme yhä voisiko työmatkaseteleitä käyttää myös polkupyörän huoltamiseen pelkän ostamisen lisäksi?

9 Iltakouluasia: Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset

Vaikka viestinnän linjaukset ovat kaupunginhallituksen iltakouluasiana tehdään viestinnän suhteen päätös kehottaa hallintokuntia ottamaan viestinnän linjaukset huomioon toiminnassaan. Aiemmin Helsingillä ei ole vastaavia linjauksia ollut, melkoista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksyminen

ok. Laajapohjaisesti valmisteltu ohjelma, joka pääpiirteittäin näyttää oikein hyvältä. Ehdotetaan perustettavaksi liikenneturvallisuusryhmä tai -verkosto, joka koordinoisi liikenneturvallisuuden kehittämistä yli hallintokuntien ja yhteistyössä myös mm. Poliisin jne. kanssa.

Liikenneturvallisuus on parantunut huikeasti erityisesti liikennesuoritteen kasvu huomioiden.

Liikenneturvallisuus on parantunut huikeasti erityisesti liikennesuoritteen kasvu huomioiden.


Mielenkiintoista että:
– Kiertoliittymän rakentaminen vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 60–70 %.3
– Automaattinen nopeusvalvonta vähentää henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 30–50%

Kaupunginhallitus 28.9.2015

Tällä viikolla päätetään asukastalot ja liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 7.10.2015, Maantien 101 (Kehä I) parantaminen -hankkeen 3. vaiheen: Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja Kehä I välillä Espoon raja – Vihdintie, rakentamista koskevan toteuttamissopimuksen hyväksyminen

ok. Kaupungin osuus maksimissaan 4,3m€. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 25,7m€.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 7.10.2015, Lauttasaaren korttelin 31039 tontin 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12348, Lauttasaarentie 25)

ok. 4-6 kerroksinen kerrostalo Lauttasaarentien varteen, jonka alimpaan kerrokseen tulee linja-autojen kääntöpaikka.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-28_Khs_33_El_2DE9F74C-A4B8-4258-B512-D2449E1813B1_Liite_pdf
2 V 7.10.2015, Alppilan lukion perusparannuksen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelma

ok. Huhhuh, ei ole halapaa. Kustannukset 23,2 miljoonaa euroa. Remontti myös iso:

Alppilan yläaste ja lukio muutetaan peruskorjauksen yhteydessä lukioksi. Rakennuksessa tehdään laaja talo- ja rakennustekninen perusparannus.

Rakennuksessa ei ole aikaisemmin tehty kattavaa peruskorjausta. Sisäilmaongelmia aiheuttaneita alapohjakorjauksia joudutaan jatkamaan vielä tässä hankkeessa. Rakennuksessa joudutaan tekemään myös runsaasti haitta-ainepurkuja.

Nykyinen liikuntasaliosa puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, koulun tarpeisiin riittävä liikuntasali. Keittiö uusitaan ja laajennetaan. Rakennukseen joudutaan tekemään kaksi hissiä.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Kalasataman Sompasaaren uuden asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen rahoitusavustuksen hakeminen ja toteutusasiakirjan hyväksyminen 2015

ok. 3 miljoonan euron avustushakemus Sompasaaren kunnallistekniikan rakentamiseen.

5 Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan tilapäinen laajentaminen

Euroopan laajuinen pakolaiskriisi ei ole helpottamassa, joten Helsinki laajentaa vastaanottokapasiteettiaan. Vuoden 2016 loppuun asti käyttöön otetaan Koskelan vanha sairaala sekä Metsälän Kaukokiidon motelli. Kapasiteetiksi muodostuu näin 1286 vastaanottopaikkaa entisen 446 sijaan ja lisäksi 40 säilöönottopaikkaa. Helsingissä on tällä hetkellä hiukan alle 3000 turvapaikanhakijaa, mutta hakijoita pyritään siirtämään myös muiden kaupunkien vastaanottokeskuksiin. Samalla otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen 17 työntekijää.

Helsinki kantaa vastuunsa ja nyt olisi aika myös kaikkien muiden Uudenmaan kuntien kantaa omansa.

6 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Kaikkia asukastaloja ei voida jättää järjestöjen vastuulle. Verkosta tulisi kehittää alueellisesti nykyistä kattavampi ja lisäksi pitäisi miettiä asukastilojen roolia jalkautuvassa sosiaalityössä ja yhteistyöedellytyksiä nuorisotoimen ja muiden hallintokuntien kanssa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi: Helsingin yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin käyttäjämäärien arviointi

ok! Kas tässä ensimmäinen ponsi, jonka muistan johtaneen konkreettiseen etenemiseen asiassa!

”Kaupunkisuunnitteluviraston tekemän uuden arvion mukaan pohjoisen sisäänkäynnin avaaminen vähentäisi Liisankadun suuntaan kävelevien matkaa noin 250 m, ja matka-aika säästö olisi noin 3,5-5 min. Uusi sisäänkäynti mahdollistaisi alle 600 metrin kävelyetäisyyden lähes koko Kruunuhakaan. Ehdotettu sisäänkäynti on matka-aikasäästöinä arvioiden yhteiskuntataloudellisesti kannattava nykyisillä matkustajamäärillä.”

Ja ihan arkijärjelläkin funtsien tää olisi varmasti mainio juttu. Metrosta voisi nousta suoraan Liisankadun alkupäähän. Krunikan palvelutaso nousisi selvästi.

1 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksyminen

ok. Laajapohjaisesti valmisteltu ohjelma, joka pääpiirteittäin näyttää oikein hyvältä. Ehdotetaan perustettavaksi liikenneturvallisuusryhmä tai -verkosto, joka koordinoisi liikenneturvallisuuden kehittämistä yli hallintokuntien ja yhteistyössä myös mm. Poliisin jne. kanssa.

Liikenneturvallisuus on parantunut huikeasti erityisesti liikennesuoritteen kasvu huomioiden.

Liikenneturvallisuus on parantunut huikeasti erityisesti liikennesuoritteen kasvu huomioiden.


Mielenkiintoista että:
– Kiertoliittymän rakentaminen vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 60–70 %.3
– Automaattinen nopeusvalvonta vähentää henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 30–50%

Kaupunginhallitus 21.9.2015

Tällä viikolla kaupunginhallituksen listalla mm. asukastalojen järjestelyt, lausunto ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 ja lausunto hallituksen varhaiskasvatuskaavailuista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 7.10.2015, Winbergin sataman asemakaavan muuttaminen (nro 12322, Karhusaarentie 34)

ok. Venesatama laajenee Östersundomissa. 170 venepaikkaa lisää, muutama rakennus jne.

2 V 7.10.2015, Kampin korttelin 194 ja katuaukioalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12298, Lasipalatsi, Amos Andersonin taidemuseo)

ok. Amos Andersonin kaava eteenpäin. Upea museo tulossa. Terasseja on otettu kaavassa alkuperäistä paremmin huomioon:

”Aukion suunnittelua koskien on lisätty määräys: Aukion tasaukset tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ulkotarjoilun kalusteet voidaan sijoittaa aukiolle ilman erillisiä tasaavia rakennelmia.”
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-21_Khs_32_El_BEEA42A2-6174-48B3-971F-512BC007DE43_Liite_pdf
3 V 7.10.2015, Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12217)

ok. Suutarilaan siirtolapuutarhamökkejä ja muutamia asuintontteja. Viljelyalueen pohjoisosa jää palstaviljelykäyttöön.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-21_Khs_32_El_889AB8A9-248A-4296-94E7-D86747AAB943_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

6 Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

ok. SYK:lle enintään 800 000 euron koululaina.

7 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen palvelupäällikön viran lakkauttaminen 1.1.2016
8 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen osastopäällikön viran perustaminen 1.1.2016

Taloushallintopalvelun organisaatio uudistuu, osastojen määrä vähenee viidestä kolmeen ja vastaavasti virkoja lakkautetaan ja perustetaan.

9 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

ok. Kiinteistövirastolle yhteensä 3 115 000 euron ja rakennusvirastolle yhteensä 120 000 euron määrärahat useiden alueiden esirakentamiseen, pääasiassa maaperän puhdistamiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA

11 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Kauan odotetut asukastalojen avustamisen kriteerit ja käytännön järjestelyt. Pöydälle.

Asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden esitetään muodostuvan kolmesta avustuslajista:

1. Yleisavustus asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin
2. Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen
3. Projektiavustus, jolla voidaan tukea ensimmäisen ja toisen avustuslajin mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja.

Yhä esittelijän pyrkimys on saada asukastalot järjestöjen ja yhteisöjen ”operoitavaksi”.

12 Jäsenen nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

Nimeämme Otso Kivekkään työkiireiden takia estyneen Mari Puoskarin tilalle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta ’Maantien 101 (Kehä I) Myllypurontien eritasoliittymän rakentaminen’
6 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-21_Khs_32_El_FE09AA50-A875-497F-AEC4-936CAEBB45C5_Liite_pdf
Helsinki lausuu Myllypuron liittymän tärkeydestä ja samalla pyytää että valtio ELY:n kautta myöntäisi siihen rahaa. Erittäin todennäköisesti näin ei tule tapahtumaan. Jotenkin tämä prosessi osoittaa kokonaisuudessaan väylien rahoituksen absurdiuden. Jokeri kakkosen vaihtopysäkkien järjestelyt sentään ovat kiireellisimmiksi priorisoitujen joukossa. Ja vaikka en monitasoliittymien fani olekaan, niin kyllä hallituksen kannattaisi ihan tosissaan satsata Helsingin ja pääkaupunkiseudun infrastruktuuriin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta

Tätä ei jätetä kiireellisen aikataulun vuoksi pöydälle. Helsinki voi tarjota ja Helsingin on suorastaan järkevää tarjota parempaa laatua varhaiskasvatuksessa kuin mihin maan hallitus esityksellään pyrkii.

Kaupunginhallitus 7.9.2015

Viikon suurin asia lausunto HSL:stä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.9.2015, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

ok. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan.

”Jatkossa arvioidaan onko tarkoituksenmukaista pyytää talousarviovalmistelun yhteydessä hallintokuntia arvioimaan lapsivaikutuksia vai jatketaanko arviointia osana strategiaohjelman arviointia ja uuden strategian valmistelua.”

2 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Esittelijän mukaan ”viittomakielen päivänä liputtamiselle Helsingin kaupungintalon edustalla ei ole estettä, mutta että aloite ei anna aihetta muuttaa kaupungin liputusohjetta, jossa käsitellään kansallispäivään rinnastettavia liputusperiaatteita.”

Aloitteella oli takanaan 48 valtuutettua. Olisiko tästä yhtään mitään haittaa? Ehkäpä vaan sitten valtuustossa äänestää rätkäytetään.

3 V 23.9.2015, Valtuutettu Nina Hurun aloite oikeudenkäyntiavun antamista koskevien menettelytapaohjeiden päivittämisestä

ok. Lokakuun loppuun mennessä on tulossa päivitys.

4 V 23.9.2015, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Lapinlahden Lähde -hankkeen edistämisestä

ok. ”Kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä Lapinlahden sairaalakiinteistöjen osalta on vireillä useita erilaisia, vielä keskeneräisiä hankkeita. Yksi näistä hankkeista on aloitteessa esitetty Lapinlahden Lähde –hanke. Tällä hetkellä ei ole vielä tarpeeksi tietoa käytettävissä, jotta voitaisiin päättää kaupungin tavoitteiden ja taloudellisten mahdollisuuksien kannalta parhaasta hankevaihtoehdosta.”

5 V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin Hekalle myöntämien lainojen korkojen alentamisesta

ok. Kaupungin myöntämien primääri- ja tertiäärilainojen osuudet Hekan koko lainakannasta on n. 7 %. Pääosa Hekan nykyisestä lainakannasta muodostuu erilaisista korkotukilainoista ja muista rahalaitoslainoista. Sipilän hallituksen ohjelma tullee vaatimaan tertiäärilainojen korkoprosentin laskun 4,5 %:sta 4 %:iin. Kalleimmat ulkopuoliset lainat Heka on jo konvertoinut rahalaitoslainaksi.

6 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kestävyyskriteerien huomioimisesta Helsingin sähkönhankinnassa

ok. Sertifikaatteihin sinällään suhtaudutaan positiivisesti, Ympäristökeskus on valmistelemassa kestävien hankintojen opasta.

8 V 23.9.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän

Palautimme Jukan aloitteen keväällä – itse toivoin parempaa arviota erityisesti hankkeen kustannusvaikutuksista ja vaikutuksista mm. Pikkukosken uimapaikkaan. Palautuksen kohtiin ei suoraan ole vastattu vieläkään, mutta paremmin tämä on tehty kuin edellisellä kierroksella. Miksei suoriin kysymyksiin voisi antaa suoria vastauksia? Ja jos vastausta mahdoton antaa, niin sitten senkin voisi sanoa suoraan. Vahvasti padon purkamista vastaan ovat kaikki lausunnot ja esittelijä arvioi että ”Kaikkien selvitysten ja suunnitelmien hinta noussee varovasti arvioidenkin satoihin tuhansiin euroihin”.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 23.9.2015, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite ”parklet” -kokeilun toteuttamisesta

ok. Aloitteeni etenee hyvä. Nyt sitten katsotaan vaan Rakennusviraston kanssa että toteutus ensi keväänä on kans hyvä!

2 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kierrätyksen edistämiseksi Helsingissä

ok. Erinomaisen kattavasti kerrotaan millä eri tavoin mm. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja HSY edistävät esineiden kierrättämistä esineinä raaka-aineen sijaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 V 23.9.2015, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite lastenvalvojien palvelujen neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämisestä

ok! Esittelijä toteaa että ”aloitteessa esitetty kehittämistyö on kannatettavaa. Sosiaali- ja terveysvirastossa on tarpeen pikaisesti laatia suunnitelma lastenvalvojien palvelujen riittävän neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämiseksi.”

4 V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ikääntyvän väestön kodin paloturvallisuuden parantamisesta

ok. Esittelijä toteaa että ”Kotihoidolla on neuvontavelvollisuus asiakkaiden kotien paloturvallisuudesta sekä velvollisuus kartoittaa asiakkaiden paloturvallisuusriskit ja mahdollisuuksien mukaan poistaa ne yhteistyössä asiakkaan ja tämän omaisten tai läheisten kanssa.”

SIVISTYSTOIMI

1 V 23.9.2015, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin työllisyysohjelman laatimiseksi

Merkittävän myötäsukainen lausunto apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljaselta (sd).

Esittelijä linjaa: ”Työllisyydenhoidosta on perusteltua laatia valtuustostrategiaan pohjautuva työllisyyden toimeenpano-ohjelma, jossa linjataan vuosittaisia työllisyyden painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä aikaisempaa selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Ohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa sekä perustettavassa työllisyystoimikunnassa, jolloin toimikunnassa olevat kaupungin ulkopuoliset jäsenet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.”

Lisäksi todetaan ”Työllisyystoimikunta tulisi nimetä esimerkiksi työllisyysasioiden neuvottelukunnaksi, jotta nimi ei ole lähes sama kuin jo toimiva työllistämistoimikunta. Työllisyysasioiden neuvottelukunnan ja työllistämistoimikunnan rooleja tulee arvioida jatkossa.”

Hmm. Kannattaisiko nyt oikeasti miettiä montako toimikuntaa tarvitaan? Ja ollaanko nyt tällä keskustelulla pistämässä pystyyn erillinen toimeenpano-ohjelma toimielimineen?

2 V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen muistamisesta keskustakirjaston yhteydessä

Aloitteen sittemmin paljastunut logiikka herättää lähinnä myötähäpeää. Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä.

3 V 23.9.2015, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite katutaiteen ja graffitien lisäämisestä Baanalle
5 V 23.9.2015, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutaiteen edistämisestä Helsingissä

okok. Kaupunginhallituksen saaman tiedon mukaan nuorisoasiainkeskus on työstämässä maalausprojektia Baanalle kesäksi 2016. Malinin aloitteen ajatuksiinkin suhtaudutaan positiivisesti.

4 V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Roihuvuoren liikuntapuiston jalkapallokentästä

ok. ”Kaupunginhallitus katsoo, ettei aluetta ole syytä rajata vain jalkapallon käyttöön vaan sen toivotaan pysyvän kaikkien kuntalaisten vapaassa ja monipuolisessa käytössä.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 23.9.2015, Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi

ok. Pakilan yläaste on peruskorjauksen tarpeessa ja lapsimäärät alueella kasvavat. Vastauksessa todetaan että kouluun on tehty n. 1,5 miljoonalla eurolla korjauksia viime vuosina ja peruskorjaus on ajoitettu 2020-luvun alkuun. Vaikka kouluja Helsingissä korjataankin tällä hetkellä ennätyksellisen paljon, on vauhti silti osin tuskallisen hidas.

KAUPUNGINJOHTAJA

11 V 23.9.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Jan Vapaavuori lähti töihin Eurooppaan ja eroaa valtuustosta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 23.9.2015, Kulosaaren korttelitalon ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12285)

ok. Täydennysrakentamista Kulosaareen n. 150 asukasta lisää.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-07_Khs_30_El_242565A3-AB4D-4358-A190-93924831F9A0_Liite_pdf
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018

Kaupunginhallituksen vuoden isoja asioita. Pähkinänkuoressa meillä on kolme asiaa lausuntoon:
1. Ehdotettu lipunhintojen korotusten taso on liian korkea. Ei ole mitään järkeä rakentaa kallista infraa ja sitten nostaa hintoja niin paljon että käyttöaste laskee.
2. Tapa, jolla infrastruktuurin kustannukset lasketaan subventio-osuuteen tulee neuvotella uusiksi.
3. Tarkastumaksua ei koroteta 80 sataan euroon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

3 Toimitilatontin varaaminen ja optio jatkovarauksista Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontit 17096/6, 7 ja 8)
4 Alueen varaaminen SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle kehittämishanketta varten Espoon Leppävaarassa

okok. Ilmalaan toimistoa Hartelan toimesta:
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-07_Khs_30_El_BFEF4828-A52E-49CB-906C-A5A473B728F4_Liite_pdf
Helsinki omistaa maata myös Espoosta. Varaamme tontin noin 30 000 k-m²:n kokoisen asuinkerrostaloalueen suunnittelua varten.

5 Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12357)

ok. Asemakaava on tarkoitus esitellä lautakunnalle vuonna 2016.

6 Lausunnon antaminen asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi

ok. Varsin suorasukainen lausunto toteaa ettei uudesta mallista todennäköisesti Helsingille ole hyötyä. Hallitusohjelmassahan se on rakennusteollisuuden lobbaamana.

”Käytännössä kaupunki luovuttaa asuntotuotantoon välittömästi kaiken kaavoittamansa ja rakennuskelpoiseksi saattamansa maan ja kysyntä on jatkuvasti suurta. Tässä tilanteessa, jossa kaikille kerrostalotonteille riittää toteuttajia, valtion tuki edistäisi pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa parhaiten jos se suunnattaisiin rakentamisen edellytysten luomiseen mm. liikenteen infrastruktuurin ja kunnallistekniikan infrainvestointeja tukemalla. Tärkeää on, että valtio toteuttaa Pisara-rataa, johon se on vuosi sitten syksyllä sitoutunut. Kaavoituspotentiaalia lisääviä keskeisiä raidehankkeita ovat myös esimerkiksi Raide-Jokeri ja Kruunusiltojen pikaraitiotie.

Kaupunginhallitus 31.8.2015

Tällä viikolla merkittävimmät asiat lausunto HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta, useampia lakilausuntoja (mm. pormestarin ja alueellisten toimielinten suorat vaalit). Gardenia-päätös tehdään uudestaan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.9.2015, Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

ok. Vanhuspalvelulain edellyttämä suunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjelmaa on valmisteltu todella laajapohjaisesti ja on pyritty ylittämään hallintokuntien rajoja. Hyvä.

”Kaupunginhallituksen tarkoitus on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan valmistelussa huomioon ikäohjelman osana kaupungin strategista suunnittelua sekä toteuttamaan toimenpiteiden seurannan niin, että tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017 arvioitaessa valtuustokauden 2013 – 2016 ja ikäohjelman tuloksia.”

2 V 9.9.2015, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta
3 V 9.9.2015, Varhaiskasvatuslautakunnan kahden jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Vihreitä muutoksia luottamuspaikoilla. Emma Kari luopui kaupunginhallituksen jäsenyydestä noustuaan eduskuntaan, hänen tilalleen nousee Sanna Vesikansa, joka puolestaan luopuu varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajuudesta. Johanna Sumuvuori puolestaan luopuu kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajuudesta koska muuttaa Lontooseen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 9.9.2015, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok.

”Helsinkiläisten lastenpsykiatristen potilaiden määrä kasvoi 11 % verrattuna edelliseen vuoteen ja käyntien määrä lisääntyi 14 %. Odotusajan mediaani ensikäynnille oli 20 vrk kun se oli edellisenä vuonna 14 vrk. Odotusajan kasvusta huolimatta se on edelleen hyvällä tasolla. Kuuden viikon hoitotakuu toteutui joitain yksittäisiä potilaita lukuun ottamatta. Alkuvuonna 2015 odotusajan mediaani on ollut 26 vrk.

Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon painopistettä on siirretty viime vuosina vahvasti avohoidon suuntaan. Osastoille ei ollut koko vuoden aikana merkittäviä hoitojonoja eikä ylipaikkatilanteita.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.9.2015, Viikin (36.ko) korttelin 36202 sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12282, Viikin monitoimitalon ja Viikin kentän alue)

ok. Uutta asuinrakentamista on 6 750 k-m² ja liiketilaa 120 k-m². Monitoimitalon tontin rakennusoikeus kasvaa 1 000 k-m².
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-31_Khs_29_El_90378F4B-BD9A-494C-98D3-7139D2E2546B_Liite_pdf

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-31_Khs_29_El_62F6D62A-875C-499C-AF0D-F3979FED9DE9_Liite_pdf
Monitoimitalon eteläpuolella olevan Viikin kentän alue on suunniteltu lähiliikunta-alueeksi, johon on tarkoitus sijoittaa liikuntakenttäalueita sekä lähiliikuntavälineitä. Nykyinen kuplahalli puretaan ja koira-aitaus siirretään Viikinojanpuistoon, jonka keskeinen sijainti palvelee nykyistä sijaintia paremmin koko Latokartanon asuinaluetta.

2 V 9.9.2015, Vartiokylän korttelin 45264 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (Kiviportintie 3, nro 12337)

ok. Tavoitteena on muuttaa puhelinkeskuksen laajentamiselle varattu tarpeeton alue asuinrakentamiseen ja edistää täydennysrakentamista. Kaavan toteuttaminen tiivistää Vartiokylän pientaloaluetta.

3 V 9.9.2015, Suutarilan korttelin 40158 tontin 1 asemakaavan muuttaminen (Päitsitien länsipää, nro 12312)

ok. Muutama pientalo lisää Suutarilaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Tässä kysymyksessä on tavallaan kaksi tasoa: ensinnäkin se, mitä Helsinki itse kaavailee johtamisen järjestelmän kautta omaksi tulevaisuudekseen ja toisaalta se, mitä kaikkea kansallisen lainsäädännön tulisi mahdollistaa mille tahansa kaupungille tulevaisuudessakin.

Lausunnon vastaukset on kirjoitettu nyt pitkälti Helsingin itselleen kaavaileman lähitulevaisuuden kulmasta, vaikka kysymys liittyy enemmän kansalliseen lainsäädäntöön ja jopa periaatteellisiin kysymyksiin mm. lähidemokratiasta ja suorista pormestarivaaleista.

Valtuustoryhmämme on ottanut kantaa aiemmin mm. kunnanosavaalien mahdollistamisen puolesta – kanta kansalliseen lainsäädäntöön ei sinällään riipu siitä, olisiko ratkaisu paras Helsinkiin tai metropolialueelle. Itse ajattelen että päätösvalta kunnallisen johtamisjärjestelmän luonteesta tulisi olla mahdollisimman vapaasti kunnan omissa käsissä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Käytöstä poistuneen ajoneuvo- ja pelastuskaluston lahjoitukset sopimuspalokunnille

ok. Lauttasaaren, Haagan, Pitäjänmäen ja Pakinkylän VPK:t saavat palolaitoksen uudemmilla korvaamat autot.

3 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 22.6.2015, Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. Kaupunginhallituksen kesäkuisesta päätöksestä Gardeniasta valitettiin. Valituksessa oli osin perää, joten nyt otetaan päätös vielä kerran pöydälle. Tällä kertaa täyteläisimmin liittein. Itse päätöstä ja sen perusteluja tämä ei muuta.

4 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018

Pöydälle.

Poimintoja:
– Helsinki ajaa Kutsuplussan alas
– Tarkastusmaksua ehdotetaan korotettavaksi 80->100€
– Lippujen hintoja esitetään korotettavaksi vuonna 2016 keskimäärin 6,9 %. Sisäisiin lippuihin esitetään keskimäärin 7,2 %:n korotusta ja seutulippuihin keskimäärin 6,6 %:n korotusta

Tätä ei voi aivan tällaisenaan niellä. Jonkin verran nousua on hyväksyttävissäkin, palvelutaso paranee merkittävästi vyöhykelippu-uudistuksen ja Länsimetron myötä, mutta tuollainen kertanosto tulee laskemaan julkisen liikenteen käyttöä merkittävästi.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

ok. Pääasiallisesti varhaiskasvatuslautakunnan yksimielisen lausunnon mukaisesti:

”Helsingin kaupunki ei kannata asiakasmaksun ylärajan korottamista niin jyrkästi kuin hallituksen esitysluonnoksessa esitetään vaan korotus tulisi olla maltillisempi. Toinen vaihtoehto olisi määritellä asiakasmaksuille hintavälys, jonka puitteissa kunnat voivat määrittää maksut.

Helsingin kaupunki kannattaa asiakasmaksujen perimättömyysmahdollisuuksien laajentamista ja tiukentamista.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

7 Lausunnon antaminen asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi

ok. Varsin suorasukainen lausunto toteaa ettei uudesta mallista todennäköisesti Helsingille ole hyötyä. Hallitusohjelmassahan se on rakennusteollisuuden lobbaamana.

”Käytännössä kaupunki luovuttaa asuntotuotantoon välittömästi kaiken kaavoittamansa ja rakennuskelpoiseksi saattamansa maan ja kysyntä on jatkuvasti suurta. Tässä tilanteessa, jossa kaikille kerrostalotonteille riittää toteuttajia, valtion tuki edistäisi pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa parhaiten jos se suunnattaisiin rakentamisen edellytysten luomiseen mm. liikenteen infrastruktuurin ja kunnallistekniikan infrainvestointeja tukemalla. Tärkeää on, että valtio toteuttaa Pisara-rataa, johon se on vuosi sitten syksyllä sitoutunut. Kaavoituspotentiaalia lisääviä keskeisiä raidehankkeita ovat myös esimerkiksi Raide-Jokeri ja Kruunusiltojen pikaraitiotie.

8 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018

ok.