Kaupunginhallitus 26.1.2015

Huomisen kaupunginhallituksen listan kuumimmat kysymykset lienevät lausunto metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä ja asukastalojen kohtalo. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 11.2.2015, Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen ja toimintakatteen alittaminen

ok. Tukkutori on tehnyt -376 000 € tuloksen, perusteluna ison vuokralaisen poistuminen ja yllättävät remonttikustannukset. Muut siirrot teknisempiä.

3 V 11.2.2015, Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2015 talousarvioon

Käyttötalouteen esitetään 17,5 miljoonan ylitysoikeuksia, investointeihin 130 miljoonaa ja rahoitukseen 11,4 miljoonaa. Nämä ovat siis loppuvuoteen 2014 ajoittuneita ja aikataulultaan siirtyneitä hankkeita, jotka toteutetaan 2015.

4 V 11.2.2015, Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Valtuusto käy raamin lähetekeskustelun helmikuussa. Kohdan liitteinä on taloudellista tilannetta taustoittavia dokumentteja. Vuodelle 2016 esittelijä laskee että strategian mukaisen emokaupungin käyttömenojen kasvu saisi olla vain 0,8%, joka on hiukan vähemmän kuin taloussuunnitelmassa 2016 on esitetty. Ja eihän tämä taloustilanne fanfaareihin ja riemunkiljahduksiin syytä anna.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-26_Khs_4_El_F04E1699-2A96-4978-B19B-EED92B0950D8_Liite_pdf
Raamiesityksen liitteenä olevan Helsingin seudun suunnat -julkaisun otsikot kertovat yleiskuvasta:
– Tuotanto kääntyi loivaan nousuun
– Kaupan myynti supistuu yhä
– Uusia yrityksiä perustetaan entistä vähemmän
– Suhdannekuvan ennakoidaan hieman heikkenevän
– Uudellamaalla teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät romahtivat alkuvuo- den jälkeen
– Koko maassa teollisuusyritysten suhdannetilanne notkahti uudelleen hieman heikom- maksi loppukesän ja alkusyksyn aikana
– Uudenmaan palveluyritysten palvelujensuhdannearviot pysyivät alakuloisina alkusyk- syn aikana.
– Kuluttajien luottamus Suomen tulevaan taloustilanteeseen heikkeni
– Vajaa kolmannes kuluttajista olettaa taloustilanteensa paranevan
– Asuntojen hinnat laskussa
– Tyhjiä toimitiloja aiempaa enemmän
– Toimeentulotuen tuen saajien määrä kasvaa edelleen voimakkaasti
– Asumistuen saajien määrässä kymmenesosan lisäys
– Vienti kasvussa sataman tavaraliikenteessä
– Ämmässuolla vastaanotetun jätteen määrä vähenee
– Työllisen työvoiman määrä samalla tasolla kuin aiemmin
– Kaupan ala vähentää edelleen työntekijöitään
– Tehtyjen työtuntien määrä jatkaa laskuaan
– Työttömyysaste nousee yhä
– Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien määrä jatkaa voimakasta nousua

Ja niin edespäin. Jokaista pientä positiivista uutista kohden on kymmenen negatiivista indikaattoria.

Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 20 %, pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä 49 % enemmän kuin vuosi sitten. Samanaikaisesti Helsingin Energian vuotuinen 220 miljoonan euron tuloutus vähenee noin 80–90 miljoonan euron tasolle. Helsingin lainakanta kasvaa tilinpäätös 2013:sta kuluvan vuoden talousarvioon puolella miljardilla eurolla.

Heikki Helinin katsaus suurten kuntien talousarvioihin vuodelle 2015 kannattaa myös vilkaista:

”Kun valtio asettaa kunnille uusia tehtäviä ja leikkaa valtionosuuksia (nykyinen hallitus 1,5 miljardia euroa), keventää verotusta kuntien kustannuksella (Lipposen hallitukset 0,8 miljardia euroa) tai asetta kunnille uusia tehtäviä heikoin kustannusselvityksin tai lupaa palkankotuksia (2008), ei kuntien talous voi olla tasapainossa. Se ei johdu ainakaan yksinomaan kuntien huonosta taloudenhoidosta.”

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-26_Khs_4_El_7BCF9434-6B80-4E50-BA9B-73C005F038F5_Liite_pdf
Näiden leikkausten jälkeen mm. ministeri Kiurun jeesustelu opetuksen säästöistä on kyllä masentavaa älyllistä epärehellisyyttä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 11.2.2015, Helsingin kaupungin eläintarhan johtosäännön uudistaminen

ok. Vuodelta 1996 peräisin olevaa Eläintarhan johtosääntö uudistetaan kaupungin johtosääntökäytännön mukaiseksi. Kiitokset valmistelijoille nykyisen ja ehdotetun johtosäännön erot esittelevästä rinnakkaistekstistä. Näitä voisi käyttää useamminkin…

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto valtiovarainministeriölle metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä

Pöydälle.

Isot pojat ovat kertoneet että lain valmistelua on valtakunnan hallituksen sisäisissä taisteiluissa erityisesti Kokoomuksen toimesta vesitetty. No, ovat onnistuneet. Jestas että tämä ehdotus on aivan kamala.

On ihan selvää että metropolialueella on asioita, joista pitäisi päättää ylikunnallisesti nykyistä paremmin. Kaavoitus ja julkinen liikenne päällimmäisinä. Nykyinen päätöksenteko perustuu pitkälti erilaisiin kuntayhtymiin kuten HSL ja HSY.

Itse kutsun nykyistä ylikunnallisen päätöksenteon mallia ”homeopaattiseksi demokratiaksi”. Vesitetään demokraattista päätöksentekoa laimeammaksi ja toivotaan että järjestelmä on silti demokraattinen. No, toimii placebokin aina toisinaan.

Ongelma on se että nyt pöydällä oleva lakiesitys ei oikeastaan ratkaise ongelmia ja luo ratkoessaankin tukun uusia. Helsingin lausuntoehdotus:

”Esitys muodostaa sisäisesti ristiriitaisen kokonaisuuden, jonka puitteissa on vaikeaa, ellei mahdotonta, muodostaa tavoitteena oleva yhtenäinen joukkoliikennejärjestelmä koko metropolialueelle. Jos osa kunnista ei halua maksaa nykyistä enempää joukkoliikenteen subventioita, ei yhtenäistä tariffijärjestelmää voi laajentaa näiden kuntien alueelle.”

Kannatimme kesäkuussa kaupunginhallituksen lausunnossa vahvaa metropolihallintoa. Sellaista ei selvästikään ole tulossa. Tätä ehdotusta on vaikea kannattaa.

4 Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Mielestämme asiasta pitää saada lausunto sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Tätä mieltä ovat myös sosialidemokraatit ja Vasemmistoliitto. Itseäni kiinnostaisi kuulla erityisesti miten asukastalot asettuisivat sote-viraston palvelustrategiaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjen parantamisesta

ok. Katumerkintöjä korjataan 0,9 miljoonalla joka vuosi.

2 Lausunto sisäministeriölle erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun asetuksen muuttamisesta

ok. Uusi direktiivi ”vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjumisesta”, joka aiheuttaa muutoksia sisäministeriön asetukseen.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen kaupunginvaltuuston 10.9.2014 § 284 tekemästä lukioiden yhdistämistä koskevasta päätöksestä

ok. YNK:n ja Alppilan lukioiden yhdistämisestä on tietenkin valitettu hallinto-oikeuteen. Valituksessa voidaan valittaa siis vain päätöksen laillisuudesta. Toteamme että ”Valituksessa ei ole tuotu esille sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota. Päätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.”

2 Oppivelvollisuusiän ylittäneiden alle 18-vuotiaiden perusopetukseen liittyvien kustannusten korvaaminen

ok. Hyvä että tämä tapaus sai onnellisen lopun. Turvaverkossamme oli aukko. Pieni, mutta kuitenkin sellainen että siitä mahtui ”Emmi” tippumaan läpi. Nyt tämä aukko on Helsingin osalta paikattu. On kaikkien etu että sekä lastensuojelun olevat että erikoissairaanhoidon piirissä olevat alle 18-vuotiaat saavat käydä koulunsa loppuun niin halutessaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi

ok.

2 Varhaiskasvatusviraston uusi virka

ok. Uusi päiväkoti, uusi päiväkodinjohtajan virka!

Sinuhe, Charlie ja sananvapaus

Eilen sosiaalisessa mediassani kiersi juttu siitä miten jihadistin onnistui irrottautua ääri-islamismista. Käänteentekevää oli egyptiläisessä vankilassa luettu George Orwellin Eläinten vallankumous. Tämä toi mieleeni erään tapaamisen vuosien takaa.

Kävimme parin ystäväni kanssa kesällä 2008 Iranissa lomamatkalla. Minua on aina kiehtonut antiikin historia ja olin jo hyvän aikaa haaveillut näkeväni Persepoliksen rauniot, Isfahanin sillat ja Tehranin basaarin. Noin kolmen viikon kiertomatkamme viimeinen kohde oli Yazd, Silkkitien pankkiirien kaupunki.
persepolisYazd tunnetaan erityisesti silkistään, pitkistä maanalaisista vesijärjelmistä – qanaateista sekä persialaisen muinaisuskon, zarathustralaisuuden keskuksena. Zarathustralaisuus on hyvä esimerkki iranilaisten kaksijakoisesta suhtautumisesta uskonvapauteen: zarathustralaiset, juutalaiset ja kristityt saavat vapaasti uskoa omiin oppeihinsa vaikka valtio onkin islamilainen. Yksijumaliset uskot, joiden profeetta eli ennen Muhammedia, sallitaan. Ateismia ei Lonely Planet suositellut mainittavan pöytäkeskusteluissa – opaskirjan mukaan käsite on niin vieras iranilaiselle kulttuurille että todenmukainen vastaus aiheuttaisi vain vaikeuksia.

Toisena päivänä lounastaessamme majatalossamme tutustuimme kaveriin, joka oli juuri esitellyt kotikaupunkiaan italialaiselle pariskunnalle. Englantia täydellisesti puhuva nuori mies lupautui näyttämään kaupunkia illempana myös meille.

kalat_moskeijassa
Kierrettyämme muutaman tunnin reittejä, joita ei turisti osaisi edes etsiä, halusimme tarjota oppaallemme illallisen. Ruokapöydän ääressä ”Mirza” kertoi opiskelevansa biokemia-insinööriksi Tehranin yliopistossa. Keskustelu oli luontevaa ja uskaltauduin kysymään miten hän aikoo viettää ramadania, muslimien pyhää kuukautta, joka oli alkamassa seuraavalla viikolla.

Mirza kertoi suhtautuvansa uskoon ”enemmän sosiaalisena juttuna” – viime vuonna hän ei paastonnut Ramadanin aikana kun kukaan työtoveri Teheranin yliopistossa ei kärvistellyt. ”Teimme vain töitä aamusta iltaan.” Seuraavan viikon oli ajatellut viettää vielä perheensä kanssa Yazdissa, joten hän aikoi paastota ainakin sen ajan.

Sitten Mirza itse käänsi keskustelun uskontoon. Hän kertoi ”pitävänsä Muhammedia viisaana miehenä, joka kirjoitti monia hyviä asioita Koraaniin”, mutta että ”ei hän sitä Allahilta saanut”. Miksi näin?

”You know I have read so much that I think that there might not be a God at all.” ”For example, have you read Sinuhe?”

No, olimmehan me lukeneet. Sinuhen. Sen egyptiläisen. Hän kertasi meille opuksesta tarinan, jossa papit tappoivat nuoria naisia ylläpitääkseen omaa valtaansa.

Maindi boglasi.

kallioleikkaus
Kuuntelimme 5000 vuotta vanhan kaupungin 1000 vuotta vanhassa majatalossa persialaisen kaverin kertomusta siitä miten suomalaisen kirjailijan kuvittelema tarina muinaisesta Egyptistä, jonka ensimmäinen paikallinen imperiumi valloitti vuonna 525 eaa, muutti hänen näkemystään jumalan olemassaolosta ja mullahien auktoriteetistä.

On ehkä vähän latteaa sanoa näin, mutta ajatusta ei voi teljetä. Iranin nuori väestö on korkeasti koulutettua ja se aiheuttaa vääjäämättä vanhojen partasuiden vaikutusvallan heikkenemistä. Kehitystä ei voi estää eikä pysäyttää.

Sitä voi yrittää padota rajoittamalla sananvapautta ja sivistystä. Mutta näillä konsteilla on jälleen omat haittansa. Mm. se että kansa on sivistymätöntä ja globaalin talouden pyörteissä ei kouluttamaton työvoima pärjää.

Koulutus, kulttuuri ja sananvapaus. Ilman niitä olisivat Mika Waltarin historialliset tarinat jääneet kirjoittamatta. Ilman niitä ääriliikkeet kukoistavat. Oikeastaan monet äärimmäiset teot ovat osoitus enemmän ääriliikkeiden heikkoudesta kuin vahvuudesta – vapauden voiman edessä on pakko turvautua epätoivoisiin oljenkorsiin.

ISIS ei tätä kamppailua voita. Kirjoituskone Töölössä on konetuliasetta voimakkaampi.

Kaupunginhallitus 19.1.2015

Uuden kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous! Muutokseen ei liity paljon dramatiikkaa – tästä sovittiin jo paikkaneuvotteluissa kaksi vuotta sitten vaalien jälkeen. Vihreille kuuluu matematiikan mukaan 3,5 paikkaa, Vasemmistoliitolle 1,5 ja Keskustalle 0,5. Asia järjesteltiin siten että meillä oli kaupunginhallituksessa viimeiset kaksi vuotta neljä edustajaa ja Vasemmistoliitolla kaksi. Nyt meillä sitten on tulevat vuodet puolestaan vain kolme edustajaa ja Vasemmistoliitolla kaksi. Keskustan edustaja puolestaan korvaa kokoomuslaisen.

Eniten maanantaina puhututtanevat Lapinlahden hätäkorjaukset ja asukastalotoiminnan hallinnon järjestely. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 28.1.2015, Kiinteistölautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta
2 V 28.1.2015, Tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Kokoomus järjestelee lautakuntapaikkojaan. Pia Pakarinen siirtyy kiinteistölautakunnasta Helenin hallitukseen, joten paikka kiinteistölautakunnassa vapautuu. Terhi Koulumies luopuu tarkastuslautakunnan pj:n paikasta. Joku voisi laskea 1+1=2 mutta minä vain vihjaan!

4 V 28.1.2015, Varma Tennisklubi VTK ry:lle myönnettyjen lainojen lyhennysvapaa ja laina-ajan pidentäminen

Varma Tennisklubille ehdotetaan lyhennysvapaata tämän vuoden osalta ja laina-aikaa pidennettäväksi vuodella. Tennisklubilla on ollut vaikeuksia taloutensa kanssa viime vuosina. Tällä hetkellä lainojen pääoma on yhteensä noin 320 000 euroa ja erääntyneitä maksamattomia lainaeriä on yhteensä noin 16 000 euroa. Lyhennysvapaan aikana Varma Tennisklubin tulee lyhentää maksamattomat lainaeränsä.

Liikuntalautakunta puoltaa hakemusta. Ilmeisesti jonkin verran huonoa onneakin on ollut matkassa – kuplahalli on rikkoutunut usein. Osana järjestelyjä se puretaankin pois.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.1.2015, Fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

ok. Uudellamaalla Helsinkiä lukuun ottamatta muilla kunnilla ei ole omaa fysiatrian erikoisalan erikoissairaanhoitoa vaan HUS on hoitanut palvelun jo aiemmin. Helsingin toimintojen yhdistäminen HUSsiin luvataan vahvistavan erikoisalan toimintaedellytyksiä ja purkavan päällekkäisyyksiä.

Asia oli yksimielinen sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.1.2015, Kalasatamankadun asemakaavan muuttaminen (nro 12289, Kalasatamankatu)

Suunnitelmat elävät. Hyväksyimme muutama kuukausi sitten Kalasatamalle uuden toteutussopimuksen johon liittyen nyt hyväksymme asemakaavan muuttamisen. Asemakaavan muutos kaventaa Kalasatamankatua 25 metristä 14 metriin ja samalla katu muuttuu keskuksen kohdalla ”kävelylle ja pyöräilylle tarkoitetuksi katuaukioksi”. Alunperin ratikkalinjauksen piti kulkea tätä katua keskuksen läpi, mutta nyt se on siirretty Sörnäisten rantatielle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-19_Khs_3_El_68C1F9A0-79B6-42D7-98E3-01E0E43404C8_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

4 Vaalien ehdokasjulisteiden asentamisen ja huollon järjestäminen

ok. Vaalijulisterumba tämän kevään eduskuntavaaleissa eurovaaleissa hyväksi havaitulla tavalla. Eli julistehuollon hoitaa keskitetysti Stara.

5 Kaupunginhallituksen edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin
6 Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen
7 Tasa-arvotoimikunnan asettaminen
8 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta
9 Sääntötoimikunnan asettaminen

Kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan jäsenet valvomaan lauta- ja johtokuntia. Vaalivalmistelutoimikuntaan puolestaan nimitetään puolueiden toiminnanjohtajia.

10 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotantotoimikunnan hankkeille

ok. 510 000 euroa tertiäärilainana yhdelle hankkeelle ja 662 400 euroa primäärilainoina viidelle hankkeelle. Asuntotuotantotoimikunnan mukainen päätös.

11 Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Iso asia. Jäänee pöydälle kuten isommilla asioilla on tapana.

Helsingissä on useita kymmeniä erilaisia asukastaloja. Niiden toiminta on monimuotoista ja niiden tukijärjestelmät ovat olleet myös. Niitä on tuettu vähän sieltä ja täältä ja avustuskriteerit ovat olleet epäyhtenäiset. Hallinnon uudelleenjärjestelylle on siis perusteita. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli siitä että lasta ei heitetä pesuveden mukana. Onko kaikilla järjestöillä aidosti mahdollisuus ottaa asukastalo hoidettavakseen? Ja onko järkevää edes yrittää työntää monenlaisia toimijoita samaan muottiin?

Keskustelu keskittyy kaupungin ylläpitämiin asukastaloihin ja niiden tulevaisuuteen. Niissä tehdään arvokasta työtä kustannustehokkkasti.

”Kaupungin ylläpitämissä asukastaloissa on yleensä yksi tai kaksi työntekijää ja heidän pääasiallinen koulutuksensa on sosionomi (AMK) tai ylempi korkeakoulututkinto sosionomi (YAMK). Lisäksi asukastaloissa työskentelee määräaikaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita työllistämistoimenpiteiden kautta. Talot tarjoavat vuositasolla työllistymismahdollisuuksia lähes parille sadalle helsinkiläiselle, joista 15 % on maahanmuuttajia.

Vapaaehtoistoimijoiden työpanos on merkittävässä roolissa talojen toiminnassa. Helka ry:n mukaan asukastiloissa toimii yleisimmin n. 5-50 vapaaehtoista. Helka ry:n selvityksessä arvioidaan vapaaehtoisten määrän olevan n. 630 henkilöä. Taloilla tehtävän vapaaehtoistyön arvoksi on laskettu minimissään yli 650 000€, jopa n 2 milj. €.”

Mielestäni asiasta pitäisi saada lausunto sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Tätä mieltä ovat ilmeisesti myös sosialidemokraatit ja Vasemmistoliitto. Itseäni kiinnostaisi kuulla erityisesti miten asukastalot asettuisivat sote-viraston palvelustrategiaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Eteneminen automaattimetrohankkeessa

ok. Automaattimetro-saaga saa nyt viimeisen niittinsä. Sopimus Siemensin kanssa puretaan.
metro_lumisateessa_coverHKL ja kaupunginhallitus tekevät nyt kaikkensa että metro starttaa ajallaan. Mikään ei olisi taloudellisesti ja poliittisesti – ja ihan vaan koko hankkeen kannalta – kamalampi lopputulos kuin valmis metro, jossa ei saataisi vielä ajaa junia…

Oikeudenkäynnit tulevat kestämään vuosia ja koko saagasta saadaan varmasti kirjoitettua vielä useampi lehtijuttu…

2 Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan toimen muuttaminen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan viraksi

ok. Toimi viraksi.

SIVISTYSTOIMI

1 Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) johtokunnan jäsenten valinta

ok. Kaupungin johtavien virkamiesten lisäksi johtokuntaan valitaan Kirsimarja Blomqvist, joka toimii professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Twitterinsä mukaan ”Knowledge Management Professor”, joka sopinee kyllä tämän puulaakin johtokuntaan paremmin kuin hyvin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Maankäyttösopimus Itella Real Estate Oy:n kanssa (Käpylä, tontti 25827/2, asemakaavaehdotus nro 12263)

ok. Käpylän entisen postin tilalle noussee asuinrakennus. Oikeutamme kiinteistölautakunnan tekemään maankäyttösopimuksen. Tontinomistaja korvaa kaupungille 906 000 euroa tontin arvon nousun seurauksena.

2 Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen
3 Nimistötoimikunnan asettaminen

Myös näiden toimikuntien toimikaudet ovat kaksivuotisia kaupunginhallituksen toimikausien mukaan.

4 Kiinteistöviraston asunto-osaston peruskorjausinsinöörin viran nimikkeen muuttaminen

ok. Peruskorjausinsinööristä palvelupäällikkö. Tehtävänkuva laajenee.

5 Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6)

Olin jo viime maanantaina tekemässä asiaan seuraavan muutosesityksen:

”Samalla kaupunginhallitus kehottaa Tilakeskusta mahdollistamaan Lapinlahden kiinteistön tai sen osien väliaikaisen vuokraamisen.”

Tarkoituksenamme siis mahdollistaa se että Lapinlahden hätäkorjausten jälkeen tiloja voitaisiin vuokrata väliaikaisin vuokrasopimuksin.

Ideoita väliaikaiskäyttöön on ollut tarjolla.

Ideoita väliaikaiskäyttöön on ollut tarjolla.


Kokonaisuudessa on monta liikkuvaa osaa. Kaupungin kannattaa yhä pyrkiä siihen että koko kiinteistö saataisiin myytyä ja korjatuksi kokonaisuutena jonkin ulkopuolisen toimijan rahoilla ja toimesta. Ottajia ei ole kuitenkaan ollut ainakaan julkisesti tarjolla. Ihmekö tuo, suurelta osin sr-1 suojeltu arvokiinteistö, jonka korjaaminen tulee kalliiksi ja muuntaminen uusiin käyttötarkoituksiin hankalaa.

Lapinlahtea ei kannata missään nimessä seisottaa tyhjänä odottelemassa, se vain nopeuttaa kiinteistön tuhoa entisestään.

Kaupunginhallitus 12.1.2015

1 V 28.1.2015, Keskustakirjaston hankesuunnitelma

ok! Keskustakirjasto etenee kohti valtuustoa. Valtio on luvannut lähes sadan miljoonan euron hankkeeseen kirjastohankkeeksi ennätykselliset 30 miljoonaa euroa ja sen rahoituksen ehtona on se että lapio menee maahan vielä tämän vuoden aikana.

2 V 28.1.2015 Asuntotonttien ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Viikinmäki, tontit 36113/1, 36117/1 ja 3, 36119/1 ja 3, 36263/1 sekä 36264/1 ja 3, Tapaninkylä, tontti 39062/20)

ok. Viikinmäessä vuokrausperuste vastaa 517 euron kerrosneliömetrihintaa ja Tapaninkylässä 575 euroa. Alennusta vuoteen 2019 saakka, jolloin Viikinmäki alkaa kokonaisuutena valmistua.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annettujen ohjeiden muuttaminen

ok. Thomas Wallgrenin läpi menneen valtuustoaloitteen mukaisesti ryhdytään tästedes liputtamaan myös ”romanien kansallispäivänä”.

4 Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnalle erillisraportista 2014

ok. Tarkastuslautakunta on tutkinut erillisraportissaan hallintokuntien sitovien toiminnallisten tavoitteiden yhteyttä kaupungin strategiaohjelmaan. Lopputulemana on että ”kovinkaan kiinteää” yhteyttä ei oikein ole.

5 Vastaus sote-uudistuksen kuntakyselyyn

Kuntaliiton hallitus on 4.12.2014 kokouksessaan päättänyt tehdä kuntakyselyn niistä asioista, jotka ovat sote-lakiluonnoksesta edellisen lausuntokierroksen jälkeen muuttuneet. Kysely keskittyy rahoitus- ja päätöksentekomalleihin ja niiden toimivuuteen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan ottaminen

ok. Otamme Reetta Putkosen kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan. Palkka on 6721 euroa kuussa.

2 Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6)

ok. Lapinlahtea ehdotetaan remontoitavaksi 6,85 miljoonalla eurolla. Tämä on vain ylläpitävää korjausta eikä ”korjauksilla rakennusten sisäilmaolosuhteita ei kuitenkaan saada terveellisiksi ja turvalliseksi”. Jasmin kirjoitti blogillaan että ”näillä korjauksilla vältetään se, ettei vesi tule sisään ja rakennus tuhoudu korjauskelvottomaksi”. Esittelijän mukaan toimenpiteillä on kiire.

3 Ulkosaarten Rysäkarin rakennuskiellon pidentäminen (nro 12324)

ok. Rysäkarin kohdalla rakennuskiellon jatkamista pitää miettiä. Saarelle olisi tulossa matkailuyrittäjä, jonka neuvotteluja kaupungin kanssa tulisi vauhdittaa.

4 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman hyväksyminen

Ohjelma hyvä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti hyväksymä. Kaupunginhallituksen tulisikin merkitä se tiedoksi ja hyväksyä ohjeellisesti noudatettavaksi.

SIVISTYSTOIMI

1 Kulttuuritoimen selvitysryhmän raportti 31.3.2014

Kulttuuritoimen selvitysryhmä ehdottaa ainoana toimenpiteenä taidemuseon ja kaupunginmuseon johtokuntien yhdistämistä ”museojohtokunnaksi” seuraavan valtuustokauden alussa. Raportin valmistelivat virastot itse ja pyrkimys oli päästä yksimielisyyteen. Sen huomaa.

Kaupunginhallitus 7.1.2015

Huhhahhei! Uusi vuosi ja vanhat kujeet! Ensimmäisen kokouksen isoja asioita ovat mm. Pasilan keskustakorttelin asemakaava, Olympiakylän suojelukaava, Koivusaaren osayleiskaava, Lapinlahden hätäkorjaukset ja liikkumisen kehittämisohjelma! ”Kevyt startti”. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 14.1.2015, Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta
2 V 14.1.2015, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta
3 V 14.1.2015, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta
4 V 14.1.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sen toisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

ok. Anni Sinnemäen siirtyminen apulaiskaupunginjohtajaksi vapauttaa eläintarhan johtokunnan puheenjohtajan pestin hakuun. Muut muutokset demareiden ja Kokoomuksen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 14.1.2015, Rakentamispalvelun (Staran) johtosäännön muuttaminen

ok. Esittelijä kertoo että:

Johtosääntömuutoksella on tarkoitus muuttaa viraston organisaatiota siten, että geopalvelu ja kaupunkitekniikan rakentaminen yhdistetään yhdeksi osastoksi. Osastojen yhdistymisen tavoitteena on parempien, kokonaisvaltaisempien ja kustannustehokkaampien rakentamisen palvelujen tuottaminen aiempaa taloudellisemmin. Osastojen yhdistyminen selkeyttää toimintoja ja parantaa rakentamispalvelun kokonaistuottavuutta. Synergiaetuja on saatavissa mm. tukitoimintojen ja hankintojen hoitamisessa sekä henkilöstöresurssien käytössä.

Kannatettavia tavoitteita ja esitys yksimielinen Teknisen palvelun lautakunnassa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 14.1.2015, Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12261, Pasilan keskustakortteli)

ok. Pasilan keskustakorttelin asemakaava, valtava projekti.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-07_Khs_1_El_A89152C0-EEC2-4351-B9A8-DF3C47BACA38_Liite_pdf

2 V 14.1.2015, Käpylän Olympiakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12121, Olympiakylä)

Olympiakylän aluetta suojellaan kaavalla. Hyvä, alue on upea yhtenäinen kokonaisuus, jolla on sekä historiallisia että rakennushistoriallisia arvoja. Ainahan näitä suojelukaavoja tehdessä miettii, onko jokainen käyttörakennus todellakin suojeltava sr-1 -merkinnällä, eikö sr-2 käytännössä samoilla selostuksilla riitä?

Ilmeisesti alkuperäinen havainnekuva. Taidetta suorastaan.

Ilmeisesti alkuperäinen havainnekuva. Taidetta suorastaan.

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-07_Khs_1_El_50DF548D-0557-4205-BE46-1E1E6A9968EC_Liite_pdf

3 V 14.1.2015, Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12243, Siltalanpuiston alue)

ok. Isohko täydennysrakentamiskohde Suutarilaan. Hyvältä näyttää. Uutta asuntokerrosalaa noin 36 000 neliömetriä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-01-07_Khs_1_El_C53024D1-A36D-47C9-9057-D49D89AC3C5A_Liite_pdf

4 V 14.1.2015, Koivusaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12180)

Koivusaaren osayleiskaava alkaa lähestyä päätöstä. Monta palasta, osin ideologisia valintoja ja monta ihan hienoakin juttua.

Koivusaaren osayleiskaava-alueen toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan kaupungille noin 155-168 miljoonan euron kustannukset. Tuloiksi puolestaan arvioidaan 500-540€/kem2 -tasolla noin 220 miljoonaa euroa. Tällöin oltaisiin 52-65 miljoonaa euroa voitolla.

Tämä oletuksella että ns. ”Katajaharjun kantta”, eli Länsiväylän ylittävää betonikantta jolle on mahdollista rakentaa työpaikka- ja keskustatoimintoja, ei toteutettaisi. Tämä puolestaan maksaa arviolta 57 miljoonaa euroa, tuloja tulisi noin 6 miljoonaa ja lisäksi kaupunkikuvallisia hyötyjä alueen yhdistyessä.

Tuotoksi kokonaisuudessaan arvioidaan siis noin 1-14 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi arvioidaan että ”uudesta vesi- ja energiahuollosta sekä olemassa olevasta jätetäytöstä aiheutuu kustannuksia”. Suunnitelma vaikuttaa kuitenkin muuttuneen taloudellisesti järkevämmän oloiseen suuntaan viime vuodesta.

Lokakuussa kaavaa käsitellessään kaupunkisuunnittelulautakunta esitti että alueen jatkosuunnittelussa otetaan huomioon riittävät aluevaraukset palveluille, kuten kouluille ja myös lisääntyvän liikenteen haittoja minimoidaan. Mielestäni myös pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiin tulisi kiinnittää jatkossa parempaa huomiota.

Pääpyöräväylän mahdolliset linjaukset naurattaisivat jos eivät itkettäisi.

Pääpyöräväylän mahdolliset linjaukset naurattaisivat jos eivät itkettäisi.


5 V 14.1.2015, Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava (nro 11960, Stansvikin alue)

Kruununvuorenrannan rakentuessa läheisten viheralueiden virkistyskäyttö lisääntyy. Nyt valmistelussa olevassa kaavassa on monta osaa: on tarkoitus ennallistaa kartanon puisto ja kartanon kulttuurimaisema. Lisäksi suunnitelmassa on 29 kesämajapaikkaa, muutama (julkinen) rantasauna ja noin 100 viljelyspalstaa.

Suunnitelma on jo kertaalleen vuonna 2011 hyväksytty valtuustossa saakka, mutta hallinto-oikeus kumosi päätöksen valitusten johdosta. Perustelut olivat puutteelliset selvitykset asemakaava-aineistossa ja vuorovaikutuksen puute. Valtuusto oli siis tehnyt lainvastaisen päätöksen. Sattuuhan näitä, paremmissakin piireissä.
Liite-12_pdf__1_page___2_documents__2_total_pages_
Nyt sitten uusi yritys. Kaavaa on hiukan viilattu. Eteläisin pysäköintialue on poistettu ja pohjoisempaa palstaviljelyaluetta hiukan supistettu.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

Annin terveys on todettu riittäväksi apulaiskaupunginjohtajan toimeen, joten vahvistamme virkaan ottamisen. Anni aloittaa 14.1.2015.

4 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa

ok. Laura Rädyn valinnasta valitettiin aikanaan. KHO on nyt siunannut Helsingin tavan valita apulaiskaupunginjohtajansa. Tämä sinällään mielenkiinnolla huomioitakoon.

Pääasiaratkaisussa korkein hallinto-oikeus katsoi hallinto-oikeuden tavoin, että valitus on hylättävä, koska apulaiskaupunginjohtajan valinnassa ei ole menetelty syrjivästi, päätös ei ole lainvastainen tai syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja kaupunginvaltuusto on voinut sille kuuluvan harkintavallan nojalla nimittää Rädyn virkaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että poliittisten näkökohtien huomioon ottaminen valtuuston päätöksenteossa ei sellaisenaan ole merkinnyt sitä, että kaupunginvaltuusto on päätöksenteossaan toiminut perustuslain 125 §:n 2 momentin vastaisesti ja käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on ollut käytettävissä.

5 Helen Oy:n hallituksen palkkiot
6 Helsingin Satama Oy:n hallituksen palkkiot

ok. Liikelaitosten muuttuessa osakeyhtiöiksi, myös niiden hallitusten asema ja hallituksen jäsenten tehtävä muuttuvat. Yhtiöiden hallituksiin on pyritty saamaan poliittisen edustuksen lisäksi myös täyspäisiä ”hallitusammattilaisia”. Tämän vuoksi palkkioperusteita on tarkoitus muuttaa. Hallituksen jäsenille maksetaan sekä vuosipalkkio että kokouspalkkiot.

Helenin hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 600 euron suuruista kokouspalkkiota. Lisäksi ehdotetaan vuosipalkkiota, joka on puheenjohtajan osalta 9 000 euroa ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten osalta 6 000 euroa.

Sataman hallituksen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ehdotetaan 400 euron suuruista kokouspalkkiota. Lisäksi ehdotetaan vuosipalkkiota, joka on puheenjohtajan osalta 6 000 euroa ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten osalta 4 000 euroa.

Esittelijän mukaan: ”Ehdotukset valmistelleen nimitystoimikunnan esitykset perustuvat yhtiöiden toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien vaativuuteen. Ehdotuksessa on otettu huomioon kunnallisten yhtiöiden (Kuntarahoitus Oyj, Vantaan Energia Oy) ja Kevan sekä vastaavien yksityisten yhtiöiden palkkiokäytännöistä tehty vertailu.”

7 Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma

ok. Erinomaista suorastaan. Helsingissä syntyy vuosittain noin 800 000m3 pilaantumatonta ylijäämämaata, jota ei ole hyödynnetty. Kokonaisuutena tästä on syntynyt noin 25 miljoonan euron kustannukset vuosittain, josta kaupungin osuus on noin 15 miljoonaa. Kehittämisohjelman lupaillaan säästävän 5-10 miljoonaa euroa yleisten alueiden rakentamisen vuotuisista kustannuksista.

Ohjelman tiivistelmä löytyy täältä.

8 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan virkamatka Lontooseen, Englantiin 11.-14.3.2015

ok. Tutustuvat paikalliseen aikuiskoulutukseen.

9 Oikeudenkäynti viransijaisen valintaa koskevassa asiassa

ok. Olemme sitä mieltä että kaupunginvaltuusto on toiminut oikein ja sääntöjen mukaisesti ja että kunnallisvalitus on hylättävä. Kovasti on samanhenkinen juttu kuin KJ4…

10 Harmaan talouden torjunnan ajankohtaiskatsaus

ok. Verohallinnon muutosten vuoksi aiemman käytännön mukainen seulontaraportti ei ole enää vertailukelpoinen eikä sellaista enää tehdä. Hyviä uutisia ovat joulukuun alussa avattu verovelkarekisteri, joka parantaa tietojen tarkistusmahdollisuuksia sekä heinäkuussa voimaan astunut rakentamisen tiedonantovelvollisuus.

11 Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydentäminen

ok. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta oli ilmeisesti unohtunut toivomusponsi?

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Ulkovalaistusyksikön päällikön toimen muuttaminen ulkovalaistustoimiston toimistopäällikön viraksi

ok. Helenin yhtiöittämisen yhteydessä ulkovalaistus siirtyi Rakennusvirastoon. Nyt sitä sitten käytännössä järjestellään.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelma (os. Lapinlahdentie 6)

Lapinlahtea ehdotetaan remontoitavaksi 6,85 miljoonalla eurolla. Tämä on vain ylläpitävää korjausta eikä ”korjauksilla rakennusten sisäilmaolosuhteita ei kuitenkaan saada terveellisiksi ja turvalliseksi”. Jasmin kirjoitti blogillaan että ”näillä korjauksilla vältetään se, ettei vesi tule sisään ja rakennus tuhoudu korjauskelvottomaksi”. Esittelijän mukaan toimenpiteillä on kiire.

Tarvittavaa summaa ei ole investointisuunnitelmassa. Kiinteistölautakunta on joulukuun viimeisessä kokouksessaan ehdottanut että kaupunginhallitus myöntäisi

”TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet käyttämättä jäävät korjausrakentamismäärärahat 7 900 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 TA-alakohtaan 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet. Määrärahaa jää käyttämättä, koska Työterveyskeskuksen toimitalon vesikaton ja julkisivujen peruskorjaus ei valmistu suunnitellussa aikataulussa. Töölön kirjaston peruskorjauksen ja Seurasaaren kunnallistekniikan rakentamisen aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta. Lisäksi käyttämättä jäävästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi ylitysoikeutena 3 000 000 euroa Lapinlahden sairaalan säilyttävät toimenpiteet-hankkeelle ja 2 000 000 euroa Kokoelmakeskuksen hyllytyksen rakentaminen-hankkeelle vuonna 2015. Edellä mainitut hankkeet ovat selvinneet vasta talousarvion käsittelyn jälkeen.”

Rahan kokonaismäärä ei kuitenkaan maagisesti lisäänny.

2 Kulosaaren korttelin 42014 tontin 7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12326)
3 Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12323)
4 Ulkosaarten Rysäkarin rakennuskiellon pidentäminen (nro 12324)

ok. Rakennuskieltoja jatketaan aina pari vuotta kerrallaan.

5 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi jalkakäytävän rakentamiseksi Salotielle

ok. Esittelijä vastaa että ”Suunnitteluohjeiden mukaan pientaloalueiden vähäliikenteisille tonttikaduille, joiden varressa on maankäyttöä vähän (alle 5 000 kerrosneliömetriä), ei yleensä rakenneta erillistä jalkakäytävää.” Lisäksi kadulla ei ole tapahtunut onnettomuuksia vuoden 1991 jälkeen.

6 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Rintamasotilaantien jalkakäytävän jatkamisesta liikuntapuistoon

ok. Esittelijä vastaa että ”Takalantie on päättyvä katu, jonka päästä on jalankulku- ja pyöräily-yhteys liikuntapuistoon. Kaavamuutoksen yhteydessä kadulle ei osoiteta uutta asumista eikä kadun jatkamista, joten sen toiminta säilyy ennallaan. Katualueen leveys asemakaavassa on noin 11,5 metriä. Itse katu tullaan päällystämään ja kaventamaan 4,5 metriä leveäksi. Autojen pääsy liikuntapuistoon on estetty ajoesteellä”

7 Valtuutettu Sari Mäkimattilan toivomusponsi lähipalveluiden varmistamiseksi Pohjois-Haagan itä-osan uusille asukkaille

ok. Esittelijä toteaa että väestömäärän lisäys on ”suhteellisen pieni” (Vain Helsingissä 1500-2000 asukasta on vähän. toim.huom.), joten olemassa oleva palveluverkko pääosin riittää ja lisää mm. päiväkotipaikkoja hankitaan tarvittaessa.
8 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman hyväksyminen

ok. Iso iso asia. Tämä ohjelma tulee ohjaamaan tulevien toimenpideohjelmien valmistelua. Kuulostaa monimutkaiselta – ja sitä se onkin – mutta itse ohjelma näyttää hyvältä.

Päätasollaan se vastaa siihen haasteeseen minkä Helsingin kasvu aiheuttaa. Ilman ohjaavaa liikennepolitiikkaa erityisesti Helsingin niemi ruuhkautuu tyystin. Ja tämä ei ole kenenkään etu, ei kävelijän, pyöräilijän eikä autoilijan. Esittelijä toteaa hyvin:

”Tiivis kaupunkirakenne vaatii tehokkaan liikennejärjestelmän, joka pystyy liikuttamaan mahdollisimman paljon ihmisiä ja tavaroita mahdollisimman pienessä tilassa. Henkilöautolla on tärkeä rooli myös kaupungissa, mutta henkilöautoilun toimivuus suurkaupungissa edellyttää, että useimmat valitsevat jonkin toisen kulkutavan. Kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen panostaminen on myös henkilöautoilun ja elinkeinoelämän kuljetusten toimivuudelle välttämätöntä.”

Liikkumisen kehittämisohjelma kytkeytyy vahvasti myös käynnissä olevaan yleiskaavatyöhön ja sen tavoitteisiin.

Lukekaa koko ohjelma! Jos tämä ohjelma lähivuosina ja lähivuosikymmeninä lihallistuu niin Helsingistä tulee paljon parempi kaupunki! Ohjelma on linjassa myös valtuustostrategian tavoitteiden kanssa.

Lähinnä tässä mietityttää miksi päätösesityksen mukaan ohjelman linjaukset tulevat vain ”ohjeellisina noudatettaviksi tulevien liikennesuunnittelua ohjaavien toimenpideohjelmien valmistelussa”. Eikö niitä voisi ryhtyä noudattamaan jo ihan liikennesuunnittelussakin?

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi lasten ja nuorten psykoterapioiden saatavuudesta

ok.