15
/
Apr
/
14
 05:04

Miksei ole suomalaista Netflixiä?

Jokunen kuukausi sitten tekijänoikeusjärjestöt ja palvelinoperaattorit pääsivät sopuun tavoista, joilla verkkotallentamisen kanssa päästään eteenpäin. Hyvä. Sopimusten kautta homma etenee. Syntyy palveluita, jotka ovat sekä hyviä kuluttajille että kannattavia tuottajille.

Sopu ei kuitenkaan tyydyttänyt kaikkia. Sosiaalisessa mediassa moni ihmetteli miksei ole suomalaista NetFlixiä ja epäiltiin että ratkaisulla estetään sellaisen syntyminen. Eli ongelma oli jälleen tekijänoikeuksissa.

Paitsi että ei ollut. NetFlix kunnioittaa kaikkia tekijänoikeussopimuksia ja sen toiminta on täysin Suomen nykyisten tekijänoikeuslakien mukaista.
finnish_netflix
Mistä sitten on kyse? Kyse on koko internetin toimintadynamiikasta.

2000-luvun vaihteessa kun tekijänoikeuksien ja internetin ensimmäisiä vääntöjä käytiin, tekijänoikeuksien purkua puoltaneet tahot olivat vahvasti “pienen tekijän puolella”. Kunhan vaan tekijänoikeuksista päästäisiin, suuryritysten voitot sulaisivat ja syntyisi uusi uljas joukkoistettu maailma, jossa me kaikki luomme sisältöjä toisillemme. Julkaisukynnyksen poistaminen vapauttaisi kulttuurin.

Ja osin juuri näin tapahtuikin. Youtube on pullollaan “matti meikäläisten” videoita, joista osa voi saada jopa miljoonayleisön ja musiikkia on tarjolla ilmaiseksi enemmän kuin kukaan ehtii koskaan kuunnella.

Murros ei kuitenkaan poistanut suuryhtiöiden valtaa. Pikemminkin päinvastoin – se korostaa sitä. Internetin ja digitaalisten palveluiden peruslogiikka kun on luontaisesti ison toimijan puolella. Skaalaedut ovat kertaluokkaa analogista maailmaa kovempia.

Hyvä esimerkki on sähköposti. Jos perustat sähköpostiserverin kymmenelle hengelle, syntyy kustannuksia vähintään satoja euroja vuodessa, eli jotain kymppejä per käyttäjä. Jos perustat sähköpostiserverin miljardille käyttäjälle, jää yksittäisen käyttäjän kustannus euron promillen sadasosiin.

Suomalaista Netflixiä ei siis synny ihan siitä yksinkertaisesta syystä että sille ei synny riittävästi kysyntää eikä se pysty kilpailemaan kansainvälisten toimijoiden kanssa hinnalla tai sisällöllä. Pelkkä immateriaalisten markkinoiden monopolistinen luonne riittää, syntipukiksi ei tarvita Teosto-mafiaa. En minäkään maksaisi kymmentä euroa kuussa palvelusta, jonka erikoissisältö olisi Metsoloita ja vanhat Kummelit.

Tässä olisikin miettimisen paikka tekijänoikeuskeskustelun molemmille osapuolille. Miten luodaan tulevaisuuden sisältömarkkinat, joilla myös Suomen kokoisella kieli-, kulttuuri- ja markkina-alueella on mahdollista tuottaa laadukkaita sisältöjä. Onko julkinen tuki ainoa vaihtoehto?


13
/
Apr
/
14
 04:04

Kaupunginhallitus 14.4.

Kaupunginhallituksella harvinaisen tyhjä lista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.4.2014, Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. PS valitsee uuden varajäsenen Tom Packénille.

2 V 23.4.2014, Kaj/Kunnan asukkaan aloite (Merihaka-seura r.y.) Hakaniemen
sillan ajoneuvoliikenteen tunneloimisesta ja pyörätien rakentaminen

ok. Merihakaseura esittää että Merihaan silta korvattaisiin tunnelilla jahka sen uusimisen aika tulee.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-14_Khs_15_El_C6694695-9188-44DC-87A3-A025443CF245_Liite_pdf
Olen samaa mieltä moottoritiemäisten rakennelmien rumuudesta – ja sen takia silta kannattaakin aikanaan korvata matalammalla. Merihakaseura ei ota huomioon tunnelin suuaukkoja, jotka ovat nekin valtaisat. Esittelijä on vastauksessaan pitkälti samaa mieltä. Esittelijä kertoo meille myös että “Aluetta käsittelevä “Hakaniemen sillan ympäristö, suunnitteluperiaatteet” -työ käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2014.”

3 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle alueiden tutkimuksiin ja rakentamiskelpoiseksi saattamiseen

ok. 5,12 miljoonaa euroa pääasiassa maaperän puhdistamiseen, pohjatutkimuksiin ja johtosiirtoihin. Mukana myös “aaltoilututkimus” ja “historiallisten karttojen digitointia”.

4 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi tuottavuustoimenpiteiden suunnittelusta siten, että niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin

ok. Pöydältä. Esittelijä toteaa, että lautakunnat ovat tuottavuusohjelman toimenpiteitä valitessaan ottaneet huomioon toivomusponnen tavoitteet.

5 Vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen valinta

ok. Bella Selenen eroprosessi jatkuu. Melkoinen määrä varajäsenyyksiä.

7 Kaupunginhallituksen edustajan valinta rakennuslautakuntaan ja ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan sekä varaedustajan valinta kaupunkisuunnittelulautakuntaan

ok. Kaupunginhallituksen varajäseneksi Tuomas Kurttilan tilalle nousee Kaarin Taipale, samalla Kaarin ottaa Tuomaksen seurantavastuut.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin Energian Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan muuttamisesta

ok. Puollamme ympäristöluvan myöntämistä. Helsingin Energia hakee lupamääräysten tarkistamista siten, että lämpökeskuksen polttoaine muutetaan vaiheittain raskaasta polttoöljystä kokonaan tai osittain kevyeen polttoöljyyn. Polttoainemuutos tehdään lämpökeskuksen savukaasupäästöjen vähentämiseksi.

2 Lausunto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan tarkkailusuunnitelmasta

ok. Vantaan jätteenpolttolaitos käynnistyy ensi syksynä. Nyt lausutaan laitoksen tarkkailusta. Ympäristökeskuksen mukaan tarkkailusuunnitelma täyttää tarkkailusuunnitelmalta kohtuudella edellytettävät vaatimukset.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus nro 12191, Tapaninkylä, Suutarila, Maatullinpuiston eteläosa)

ok. Valtuuston tammikuussa päättämästä kaavasta on jätetty neljä valitusta. “Kaupunginhallitus katsoo, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. … Valitukset on jätettävä osin tutkimatta ja tutkituilta osin hylättävä.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Muutos vanhusneuvoston kokoonpanossa

ok. Kulttuurikeskus vaihtaa edustajaansa vanhusneuvostossa.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi Roihuvuoren ala-asteen oppilaspaikkojen riittävyydestä

ok. Roihuvuori-Marjaniemi -alueella on väestöennusteiden mukaan muutaman kymmenen oppilaspaikan vajaus. Tämän vuoksi opetusvirasto tuo kevään 2014 aikana opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon tarkastelun, jossa asia selvitetään.


04
/
Apr
/
14
 09:04

Kaupunginhallitus 7.4.2014

Listalla nippu täydennysrakennuskaavoja, kahden koulun ja yhden opiston peruskorjaus, kolmen koulun hallinnollinen yhdistäminen yhdeksi, kirjaston johtosäännön uudistus sekä iltakoulut strategiaohjelman toteutumisesta ja maankäyttösuunnitelman (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) valmistelusta. Huh. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.4.2014, Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta
2 V 23.4.2014, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen valinta

ok. Belle Selene lähti tosiaan kaikista luottamustoimistaan.

3 V 23.4.2014, Maantien 101 (Kehä I) ja Kivikontien eritasoliittymän rakentamista koskevan toteutussopimuksen hyväksyminen

Käsittelimme tätä eritasoliittymää edellisen kerran joulukuussa, jolloin hyväksyimme aiesopimuksen. Nyt sitten kyseessä toteutussopimus.

Kustannukset ovat nousseet suunnitellusta 25 miljoonasta 34,2 miljoonaan. 10 vuoden investointisuunnitelmassa tähän oli varauduttu noin 17 miljoonalla. Nyt kaupungin kustannukset ovat yhteensä noin 24,4 miljoonaa, johon on jo aiemmin haettu ylitysoikeus vuoden 2014 talousarviossa.

Minua kiinnostaisi yhä kuulla millä tavalla tämä suhtautuu sitovaan investointikattoomme.

4 V 23.4.2014, Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta

ok. Ilkka Taipale esitti aloitteessaan alunperin että Helsinki hoitaisi laskujensa perinnän itse tai yhteistyössä ympäristökuntien tjms. kanssa. Tähän kaupunginhallitus suhtautui nuivahkosti vedoten pääosin kustannuksiin. Valtuusto kuitenkin palautti aloitteen “selvitettäväksi kuinka saatavien perinnän hoitaminen voidaan tulevaisuudessa hoitaa kaupungin omana tai pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in yhteisenä toimintana”.

Nyt on asiaa selvitetty ja esittelijän johtopäätös on yhä sama: oma toiminta synnyttäisi lisäkustannuksia eikä välttämättä edes parantaisi perittävien asemaa, mm. asiakaspalvelu olisi vain virastoaikaan ja ulosottoperinnän määrä todennäköisesti lisääntyisi. Lisäksi perintälakiin tehdyn 16.3.2013 voimaantulleen muutoksen myötä asiakkaalta perittäviä maksuja on kohtuullistettu.

5 V 23.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite kaupungin sisäisen kierrätyspisteen perustamiseksi

ok. Kunnan asukas on ehdottanut mm. käytöstä poistettavat kalusteet menisivät myyntiin kuntalaisille ja kaupungin työntekijöille. Esittelijä vastaa että näin oikeastaan toimitaan jo:

“Tällä hetkellä kaupungin toimipisteistä poistettavien kalusteiden kierrätys on järjestetty mm. Pakilan työkeskuksen ja Uusix-verstaiden kautta. Pakilan työkeskuksen ja Uusix-verstaiden toiminnan myötä sekä kaupunkilaisten että kaupungin työntekijöiden on mahdollista ostaa käytöstä poistettuja kalusteita. Kaupunkilaisten tasavertaisen kohtelun kannalta kaupungin työntekijöitä ei voida asettaa etusijalle käytöstä poistettua irtaimistoa myytäessä.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 23.4.2014, Käpylän tontin 857/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12183, Käärmetalo)

ok. Hesari tiesi jo pari viikkoa sitten kertoa Käpylän käärmetalon rapistuneen suojelua odotellessa. Neljä asuntoa on jo käyttökiellossakin.

- Ulkoasultaan ja sisätiloiltaan poikkeuksellisen alkuperäisinä säilyneet rakennukset suojellaan merkinnällä sr-1.
- Suojelumääräys ei estä keittiöiden nykyaikaista varustetasoa.
- hissejä ei saa rakentaa suojelusyistä ulkoupuolelle, mutta ne eivät mahdu sisäpuolellekaan.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_3BCE0932-3552-4B0B-814F-9227C521DB29_Liite_pdf
Toivottavasti tämä etenee nyt mahdollisimman nopeasti ja valituksisitta. Asuinrakennuksen sr-1 -suojelusta voi olla montaa mieltä, mutta kyllähän tuolle perusteensa on. Meidän on kyettävä nopeuttamaan näitä prosesseja. Hitaasta prosessista kärsivät kaikki, sekä asukkaat että kaupunki.

2 V 23.4.2014, Haagan tonttien 29036/16 ja 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12213, Pajuniityntie 3-5)

ok. Palautimme kaavan viime kuussa, mutta palaamme asialle tontin omistajan lähettämän pyynnön vuoksi. Lapio maahan. Palautuksen takana oli ärsyyntymistä siitä että suurin piirtein kaikki kaavat tuppaavat laskemaan ainakin kerroksella kuulemiskierroksella. Kaupungin tasolla tämä tarkoittaa aivan valtavaa määrää asuntoja, jotka jäävät rakentamatta. Meidän on uskallettava nostaa täydennysrakentamisen tonttitehokkuutta. Kieltämättä tämä ei ollut tyylikäs tapa siihen, joten korjataan virhe, mutta asia kannattaa laittaa suunnittelupuolella mieleen.

3 V 23.4.2014, Konalan korttelin 32067 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12216, Hilapellontie 2)

ok. Täydennysrakennetaan kaksi uutta kerrostaloa. Liiketilasiiven purkamisen myötä voidaan Hilapellontien varteen rakentaa uusi nelikerroksinen asuinkerrostalo. Hilapellon puistoalueen reunaan on mahdollista rakentaa uusi, neljä asuinkerrosta käsittävä asuinkerrostalo. Korttelin kerrosala kasvaa 2 387 k m²:llä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_3D18740F-9BD5-4256-9C8A-BB6A6B066309_Liite_pdfTonttitehoksi jää silti yhä matalahko 0,66. Tällä tiheydellä täydennysrakentaminen on haastavaa. Kerros, pari olisi täysin mahdollista tässäkin.

4 V 23.3.2014, Viikin puisto-, luonnonsuojelu-, vesi- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja Vanhankaupungin vesialueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 12160, Pornaistenniemi)

ok. Suositun virkistysalueen asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen puistoalueen kunnostuksen, koira-aitauksen rakentamisen ja virkistysaluekokonaisuutta palvelevan pysäköintialueen rakentamisen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_FCBBD4E6-F705-4AB8-96EA-7287039CA5E8_Liite_pdf
5 V 23.4.2014, Mellunkylän korttelin 47030, tontin 47034/1 sekä liikenne- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12175, Kotikonnuntie 10 ja Leikkikuja 2)

ok. Täydennysrakentamista Kontulaan, kaksi uutta kerrostaloa. Uutta rakennusoikeutta syntyy yhteensä 6 640 k-m². Aluetehokkuudeksi lisäneliöiden ja kahdeksan kerroksen jälkeenkin vain 0,73. Pistetalot.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_07FC512C-6796-4F64-B850-81C1BC13B901_Liite_pdf
6 V 23.4.2014, Pihlajamäen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Pihlajamäen ala-astettta perusparannetaan 10,8 miljoonalla eurolla. Suuri osa lvi-tekniikasta ja sähköistä alkuperäisiä ja ilmastointi riittämätön – talossa sekä hiilidioksidipitoisuudesta että mikrobeista johtuvia ongelmia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_995394B9-3BB4-4515-8681-457E24F3AD6F_Liite_pdf
Vuonna 1965 valmistunut rakennus on suojeltu sr-2 -merkinnällä. Suojellaanko me kaikki 60- ja 70-luvuilla rakennetut talot? Tasakatto – check, homeongelma – check. Suojeluun.

SIVISTYSTOIMI

1 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Kyse hallinollisesta yhdistämisestä, mutta sisältää myös tilankäytöllisiä muutoksia:

Uuden peruskoulun käyttöön jäävät nykyiset Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Eläintarhan ala-asteen koulun tilat. Alppilan yläasteen koulun tiloista on tarkoitus pääsääntöisesti luopua. 1. – 6. luokkien opetus tapahtuu nykyisten ala-asteiden tiloissa ja 7. – 9. luokkien opetus Eläintarhan ala-asteen koulun tiloissa. 7. – 9. luokkien opetukseen saadaan lisäksi luokkatilaa Eläintarhan ala-asteen koulun vieressä sijaitsevasta Stadin ammattiopiston toimipaikasta. Erikoisluokkia vaativa opetus, kuten tekninen työ ja kotitalous, tapahtuu nykyisen Alppilan yläasteen koulun ja Aleksis Kiven peruskoulun tiloissa.

Alppilan yläasteen johtokunta puoltaa lausuntonsa mukaan esitystä. Hyvä.

2 V 23.4.2014, Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Johtosääntömuutos merkitsee, että kaupunginkirjastossa toimitaan jatkossa kahdessa osastossa nykyisen kolmen osaston mallin sijasta. Vaikuttaa perustellulta ja hyvältä muutokselta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_2D925A81-2308-4F41-AA90-FFE0B068D47A_Liite_pdf
KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2014 vuosilomien vahvistaminen lomakautena

ok. Kaupunginjohtajatkin tarvitsevat lomaa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille rakennuskohteille
Päätöshistoria

ok. Asuntotuotantotoimikunnan viidelle hankkeelle yhteensä 2,7 miljoonaa lainoja. Ja tertiäärilainathan olivat:

Tertiäärilaina (ns. kolmoissijalaina) on omistajan antamaa lainaa , joka on tarvittu aravakohteissa omarahoitusosuuden kattamiseksi. Lainan vakuutena ovat tavallisesti kolmoissijakiinnitykset. Koska laina on annettu kohteen omarahoitusosuuden kattamiseksi, lainaa ei saa lyhentää vasta kuin sen jälkeen, kun aravalaina on maksettu pois.

4 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi tuottavuustoimenpiteiden suunnittelusta siten, että niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin

ok. Kaikkiin pitää sattua! Eiku just toisin päin. Esittelijä toteaa, että lautakunnat ovat tuottavuusohjelman toimenpiteitä valitessaan ottaneet huomioon toivomusponnen tavoitteet.

5 Vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen valinta

ok. Belle Selene oli varajäsen tällaisessakin paikassa.

6 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta

Meille kerrotaan kuinka strategiaohjelman toimeenpano on sujunut. Seurantataulukosta näkee hankkeiden tilanteen ja toisesta taulukosta mittarit.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Hankintakeskuksen erään viran nimikkeen muuttaminen

ok. Yksikön johtajasta hallintopäällikkö. Toteutetaan jahka nykyinen eläköiytyy. Samalla tehtäväkohtainen palkka laskee 4700 eurosta 4200 euroon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Ruotsinkielisen työväenopisto Arbiksen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Arbista peruskorjataan 9,6 miljoonalla eurolla. Pitää sisällään LVI-, sähkö-, ilmastointi- ja ikkunaremonttien lisäksi sisällään myös uuden hissin. Esteettömyys paranee. Kiinteistöä ei ole peruskorjattu rakentamisvuoden 1958 jälkeen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_0D6015D5-19FA-4F4A-9406-F32F04EF3D3A_Liite_pdf
2 Kaisaniemen ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Kaisaniemen ala-aste peruskorjataan 8,6 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on parantaa sisäilma- ja lämpöolosuhteita, esteettömyyttä, akustiikkaa, paloturvallisuutta sekä energiataloutta. Rakennus on valmistunut vuonna 1924 ja siellä on kunnossapitoluonteisten korjausten lisäksi toteutettu vuosikymmenten aikana tilakohtaisia parannuksia mm. opetustilojen varustuksessa, mutta puutelista on pitkä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_A4E69414-250D-40B7-A934-344A73DE8659_Liite_pdf

3 Iltakouluasia: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) tilannekatsaus

Helsingin metropolialueen maankäyttösuunnitelmaa (MASU), liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ 2015) ja asumisen strategiaa laaditaan nyt ensimmäistä kertaa samanaikaisesti. Hannu Penttilä kertoo kuinka valmistelu sujuu.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi ennaltaehkäisevästä suun terveydenhuollosta

ok. Tuomo Valokainen on vaatinut toivomusponnesaan että erityisesti ennaltaehkäisevän hammashoidon tehostamiseen kiinnitetään huomiota. Tähän vastataan kattavasti. Lähtökohtana jo se että Helsingin kaupungilla suun terveyden edistäminen otetaan puheeksi jokaisen potilaan suun terveystarkastuksen yhteydessä.


03
/
Apr
/
14
 07:04

Jonnet perkele

Eurovaalit ovat ovella ja äänestysprosentin voi olettaa jäävän matalaksi – edellisellä kerralla jäätiin alle 40 prosentin. Se on jo niin säälittävä luku että koko vaalien legitimeteetti on kyseenalainen.

Miksi äänestää? Eihän mikään kuitenkaan muutu? Niinpä. Mistä johtuu että komissiossa on lähinnä vakavan näköisiä setiä ja muutama täti. Keski-ikä tukevasti lähempänä eläke- kuin täysikää.

Barroson komissio

Barroson komissio


No miksihän siellä sitten mahtaa olla lähinnä niitä uskottavia setiä ja tätejä päättämässä tulevaisuudestamme? Yleisen äänestysapatian lisäksi erityisesti nuoremmat äänestävät harvemmin. Ja vielä erityisemmin nuoret miehet.

Jonnet perkele. Ihan 34% teistä jaksoi vääntäytyä uurnille 2012 yleisen äänestysprosentin ollessa 59%. Yli 70-vuotiaista miehistä äänesti 72%.
Screenshot_2_19_13_5_33_PM
Turha syyttää ketään muuta jos vaikuttaa siltä että poliittiset päätökset ovat kuin raikas tuulahdus Kekkoslovakiasta. Itse olette ilmastonmuutoksenne ansainneet. Setien valta säilyy. Ups, mähän täytän kohta 36, mitä mä valitan? Unohtakaa juuri lukemanne. Hajaantukaa! Täällä ei ole mitään nähtävää.


02
/
Apr
/
14
 10:04

Siksi Tuuli

Tämän vuoden toivottavasti ainoat vaalit ovat toukokuun eurovaalit. Puolueiden ehdokaslistat alkavat olla valmiina ja myös Vihreiden 20 ehdokasta on nimetty.

En ole itse näissä vaaleissa ehdolla, joten pohdittavakseni jäi tällä kertaa ketä äänestäisin ja tukisin. Onneksi apua voi antaa useammallekin ehdokkaalle – niin upeita tyyppejä meillä on ehdolla. Vaalirahaa annoin mm. Toukolle ja Nannalle. Lahjoittakaa tekin. Kampanjat eivät ole ilmaisia, etenkään valtakunnalliset.

Ääneni menee kuitenkin Tuuli Kousalle. Miksi?
tuuli1
Tuuliin olen tutustunut paremmin viimeisen parin vuoden aikana kaupunginhallitustyöskentelyn myötä. Välillä häntä seuratessaan ihmettelee millä ihmeen ajalla ja aivokapasiteetilla hän kykenee kaikkeen: Tuuli on paitsi pätevä ja perehtyvä poliitikko myös kahden lapsen äiti ja vielä kunnianhimoisesti uraa tekevä viestinnän ja johtamisen ammattilainen.

Tuulilla on kaikki ne ominaisuudet, joita menestyvä meppi mielestäni tarvitsee.

Tuuli on taustaltaan kansainvälinen. Opinnot London School of Economicsista, jossa hän toimi myös oppilaskunnan puheenjohtajana, johtivat työtehtäviin mm. SanomaWSOY:llä, Neste Oilissa, Gummeruksessa ja Milttonilla. Eikä ole sattumaa että tultuaan valituksi omistajaohjauksesta vastaavaksi ministeriksi Pekka Haavisto soitti juuri Tuulille erityisavustajaa hakiessaan.

Tuuli on osaava verkottoituja ja johtaja – käytännössä mepin on kyettävä johtamaan tiimiä, joka tekee vaikuttamista. Tämä ei ole solistin hommaa. Suhteidenkaan merkitystä parlamentissa ei voi väheksyä, small talkin on sujuttava.

Tuntuu lattealta sanoa näin, mutta mielestäni Tuulissa on harvinaislaatuinen paketti sekä taloudellista osaamista että sosiaalista vastuuntuntoa.

Näiden perusasioiden lisäksi Tuuli on oikeassa Euroopan suhteen. Tuulille Eurooppa ei ole ongelma vaan ratkaisu. Suomi ei pärjää yksin, vaan pieni maamme on vahvempi osana suurempaa yhteisöä. Meillä on valtaisia globaaleja haasteita, joihin vain vahva Eurooppa voi vaikuttaa. Hyvä esimerkki on kemikaalidirektivii: kun maailman suurin talousalue määräsi tiukemmat säännöt, oli koko maailman seurattava mukana. Ja koko planeetta voi paremmin.
tuuli2
Mutta annetaan Tuulin kertoa itse:

On sanottava kyllä uusille ideoille, teknologioille ja uskaltamisen kulttuurille. Hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ja uusia kasvualoja. Peliteollisuuden menestys on mahtava juttu, mutta katoavien työpaikkojen korvaamiseksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja. Erityisesti uusiutuvan energian bisneksessä on suuri työllistävä potentiaali. Hiilestä on päästävä eroon.
Myös akateemisille työttömille ja epävarmuudessa eläville löytyy parempaa tekemistä, kun nojaamme rohkeasti eteenpäin.

Tästä minä tykkään. Halusin ehdokkaan, joka on rohkeasti Euroopan ja tulevaisuuden puolella. Tuuli on sellainen.

Ja vielä tietenkin. Tuen Tuulia koska hän on hyvä tyyppi. Ihminen, johon tiedän voivani luottaa.

Tuulin kampanjaa voit tukea tämän linkin kautta. Kampanja startataan tänään keskiviikkona klo 18 Putte’s Barissa! Tervetuloa!


28
/
Mar
/
14
 04:03

Kaupunginhallitus 31.3.2014

Tulevan maanantain kokouksen asioita ovat mm. Telakkarannan (Elmu) kaava, ratikoiden 2, 3 ja 7 kehittämisohjelma ja kattoikkunoiden puhkominen Siltasaaressa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 V 9.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite Tapaninvainion lähipalveluiden parantamisesta

ok. Tapaninvainion asukasyhdistys vaatii että kaupunki selvittää Tapaninvainion palvelutilanteen ja ryhtyy tuloksen vaatimiin toimiin. Esittelijä toteaa että kysymykseen on vastattu monien talousarvioaloitteiden kohdalla ja “vastausten perusteella päivähoitopalvelun ja perusopetuksen nykyinen palvelutarjonta on Tapaninvainion alueella riittävä”.

4 V 9.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite hallintosäännön muuttamiseksi ja videoneuvottelujen mahdollistamiseksi

ok. Pöydältä.

Maria Nordin on viime maaliskuussa ehdottanut lautakuntatyöhön osallistumisen mahdollistamista videoneuvotteluyhteyden avulla. Taustalla tässä on sisäilmasairastuneiden ja kemikaaliyliherkistyneiden tilanne: jos viraston kokoustila on esim. homeongelmainen, vaikka “sallittuissa rajoissa”, sinne saapuminen voi olla yliherkistyneelle yhtä mahdotonta saapua kuin neliraajahalvaantuneelle hissittömän talon neljänteen kerrokseen.

Esittelijän perustelut teknisen ratkaisun vaikeudesta tuntuvat vuonna 2014 todella heikoilta. Videoyhteydet ovat arkipäivää ja toimivat hyvin.

Esittelijä kuitenkin kertoo myös että lain mukaan osallistumisoikeutta videokokoukseen ei ole mahdollista rajata vain tietyille ryhmille, vaan osallistumisoikeus olisi kaikilla toimielinten jäsenillä. Tämä taas ei ole aivan yhtä pieni asia kuin videoneuvotteluiden mahdollistaminen vain sisäilmasairaille.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.4.2014, Punavuoren erään vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja Punavuoren, Eiran sekä Länsisataman katu- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12100, Telakkaranta)
2 V 9.4.2014, Telakkarannan alueen kiinteistökaupan esisopimus (Länsisatama, tontit 5130/1, 5131/1 ja 5132/1)

ok. Telakkarannasta tulee uusi upea alue keskelle Helsinkiä.

Kaksi viikkoa sitten apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä veti yllättäen kaavan pois kaupunginhallituksen esityslistalta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_7EDA5B5D-0B77-4819-88B0-0947F8B7D7FD_Liite_pdf
Nyt se on sitten päätettävänämme ja sisältö ei ole muuttunut kahden viikon takaisesta. Yhä ns. “Konepajahallin” kaavamerkintä on kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukainen “PYV / s”, joka määrittää käyttöä seuraavasti: “teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas kulttuuri- ja viihderakennusten korttelialue. Rakennuksissa saa olla kulttuuri- ja viihdetoimintaa sekä näitä palvelevaa ravintola-, harjoitus-, toimisto- ja liiketilaa.”.

Hyvä näin. Kaavamerkintä mahdollistaisi yhä Elmun hankkeen toteutumisen.

Samalla esitetään kaupunginvaltuustolle että Skanskan kanssa solmitaan esisopimus n. 4,4 hehtaarin suuruisesta tonttikaupasta vähintään 36 miljoonan euron summalla.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-31_Khs_13_El_3141335A-A98D-4BA9-9938-49B1191B6A99_Liite_pdf
Elmun tulevaa tilaa pohtimaan on perustettu työryhmä, joka tekee esityksen vuoden loppuun mennessä. Jos kysymyksessä päädytään johonkin muuhun ratkaisuun kuin Konepajahalliin, kaavaa korjataan.

3 V 23.4.2014, Mellunkylän asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet (tontti 47034/4)

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupungin henkilöstöraportti 2013

ok. Muutamia poimintoja:
- Henkilöstömäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan ja oli vuoden vaihteessa 40 139. Henkilöstömäärä on kasvanut vain opetustoimessa oppilasmäärien kasvun vuoksi.
- Viime vuonna kaupungin palveluksessa erottiin kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta keskimäärin 63,3 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,4 -vuotiaana. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vaihtelee vuosittain, mutta kehitys on laskeva.
- Tietyillä ammattialoilla oli rekrytointihaasteita. Työvoiman saatavuuden kannalta haasteellisimpia aloja olivat edelleen lääkärit ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-31_Khs_13_El_448C6A25-5CE1-475A-85FB-114AE8EEC86A_Liite_pdf
4 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Pariisiin, Ranskaan 19. – 21.10.2014

ok. Palmian johtokunta tutustuu SIALiin, joka on nettisivujensa mukaan “The world’s no. 1 food exhibition”.

5 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Lausunto valmisteltiin ennen tietoa sote-uudistuksen askelmerkeistä. Nyt tiedossa olevat linjaukset voitaisiin ottaa huomioon paremmin. Ode ehdotti blogillaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien siirtämistä suoraan Erva-alueille, joille ne kuitenkin loppujen lopuksi päätyvät.

Sinälllään mukavaa että VM:n kommenttikierroksen kyselyssä 90,2% vastaajista oli sitä mieltä että valtionosuusjärjestelmää täytyy uudistaa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämisohjelma

ok. Ratikoiden 2, 3 ja 7 ongelmapaikkoja on tutkittu ja kehittämiskohtia löydetty.

Linjoille 2, 3, ja 7 on työssä laadittu 36 kohdan kehittämisohjelma. Esitettyjen toimenpiteiden kustannusarvio on 417 000 euroa. Toimenpideohjelman hyödyt 20 vuoden laskenta-aikana (5 % korko) ovat kaikkiaan 2,45 miljoonaa euroa, josta liikennöintikustannussäästöjen osuuden on arvioitu olevan 0,57 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden on siis arvioitu olevan yhteiskunta- ja liiketaloudellisesti kannattavia.

Yksinkertaisimmillaan toimenpiteet ovat viivojen maalaamista tai liikennemerkin siirtämistä, “järeimmillään” erotteluun ja pysäköintiin liittyviä rakenteellisia muutoksia, kuten mm. reunakiviimuutos Liisankadun ja Snellmanninkadun risteyksessä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-31_Khs_13_El_8BA54E3B-3458-4B21-BE04-C9340E65E6C4_Liite_pdf
2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston hakemuksesta (Sompasaari)

ok. Sompasaaren kaava-alueelle rakennetaan noin kilometri uutta rantamuuria. Ympäristölautakunta on antanut ngin ympäristön- ja terveydensuojelusuojeluviranomaisena asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle oman lausuntonsa.

3 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle JMV-Research Oy:n hakemuksesta (Verkkosaari)
4 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Sito-Rakennuttajat Oy:n hakemuksesta (Verkkosaari)

ok. Kelluvia taloja Verkkosaaren edustalle kahden rakennuttajan toimesta.

Ympäristölautakunta totesi omassa lausunnossaan, että kelluvien talojen rakentaminen Verkkosaaren edustan vesialueelle ei aiheuta merkittäviä muutoksia vesistön tilaan tai käyttöön.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistökokonaisuuden ostaminen Nokia Oyj:lta Lauttasaaren Koivusaaressa (Lauttasaari, Grönavillan RN:o 1:682, Grönavillan II RN:o 1:683

ok. Hesarikin uutisoi tästä viime viikolla. Kaupunki ostaa Nokialta sen Koivusaaressa sijaitsevan edustushuvilan tontteineen 2,75 miljoonan hinnalla.

Esitys perustelee hankintaa seuraavasti:

Kaupan kohteet ovat Koivusaaren ainoat yksityisessä omistuksessa olevat kiinteistöt. Ne sijaitsevat keskellä kaupungin omistamaa maa- ja vesialuetta. Kiinteistöjen hankinta helpottaa merkittävästi Koivusaaren pohjoisosan tarkoituksenmukaista kaavoitusta ja toteutusta. Kauppa tukee kaupungin maa-, asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.

2 Valituksen laatiminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Asunto Oy Siltarannan poikkeamisratkaisua

ok. Pitkänsillanrannassa sijaitsevan taloyhtiön ullakolle rakennettiin kuusi asuntoa. Rakennustöiden ollessa käynnissä havaittiin että pihanpuoleisten ikkunoiden valo ei riitä asunnoille, vaan ikkuna-aukkoja olisi puhkottava myös kadun puolelle.
Pitkänsillanranta_7_–_Google_Maps
Rakennuslautakunta myönsi tälle luvan ja kaupunkikuvaneuvottelukuntakin piti ratkaisua hyvänä – ikkunat kun oli tarkoitus peittää kiinteällä säleiköllä, joka “väritykseltään ja muodoiltaan vastaa kattomateriaalia”. Kaupunginmuseo ei puoltanut suunnitelmia.

ELY-keskus valitti rakennuslautakunnan päätöksestä ja Helsingin hallintaoikeus kumosi vuonna 2012 rakennuslautakunnan päätöksen. Katsottiin että tarvitaan poikkeamispäätös. No, sitten vuonna 2013 kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi poikkeamispäätöksen, koska “toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kysymys on yksittäisen keskeneräisen hankkeen asuttavuuden pelastamisesta, joka ei muodosta ennakkotapausta myöhemmille hankkeille”.

Kaikki hyvin ja asukkaat sisään? No ei toki. ELY-keskus ja kaupunginmuseo antoivat tästäkin hakemuksesta kielteisen lausunnon ja nyt maaliskuussa 2014 Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut ELY-keskuksen valituksen johdosta kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen.

Tuolla jossain ylhäällä tuhottaisiin kaupunkikuvaa.

Tuolla ylhäällä tuhottaisiin kaupunkikuvaa.


Nyt Helsinki sitten puolestaan laatii valituksen korkeimmalle halinto-oikeudelle, jotta Helsingin hallinto-oikeuden päätös saataisiin kumottua. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, joka toteaa että:
Ullakkorakentamisen edistäminen on yksi kaupungin keinoista lisätä asuntorakentamista kantakaupungissa ja helpottaa samalla asunto-osakeyhtiöiden taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia rakennusten ylläpidosta. Ullakoille rakennettavien asuntojen ikkunaratkaisut muodostavat yhden kaupunkikuvallisesti merkittävän kokonaisuuden. Sen vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnat lapeikkunoiden sallimisesta erilaisissa suojeltavissa rakennuksissa ovat hyödyllisiä tulevien linjanmäärittelyiden kannalta.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että muutama ikkuna-aukko (etenkään säleiköillä varustettuna) ei tuhoa kaupunkikuvaa kohtalokkaasti. Ei tämä mikään ulkomuseo ole.

3 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa

ok. Helsingin hallinto-oikeudelle on tehty kuusi valitusta Meri-Rastilan kaavasta, josta keväämmällä valtuustossa äänestettiin.

4 Osto-oikeutta tarkoittavien ehtojen lisääminen pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen (Tontti 10587/3, Capellan puistotie 4)

ok. Esittelijä ehdottaa osto-option lisäämistä vuokrasopimukseen Kalasatamassa. Jos vuokralainen päättäisi option käyttää, johtaisi merellisen sijainti 1008 euron kerrosneliömetrihintaan.


27
/
Mar
/
14
 05:03

Betonin sietämätön raskaus

(Kolumni Cult24:n huhtikuun numeroon.)

Keskustelin jokin aika sitten erään suomalaisen teatterinjohtajan kanssa. Tunnelma oli epätoivoinen. Kierros säästöjä oli jälleen luvassa kuntapäättäjien suunnasta ja löysää laitoksesta oli mahdoton enää löytää. Suuri ongelma oli että toimintaa ohjasi itsevaltaisin ottein teatterin rakennus.

Vuoden betonirakenne 1982

Vuoden betonirakenne 1982

Monella paikkakunnalla rakennettiin männä vuosikymmenellä teatterille kallis ja muuntelukelvoton tila, jonka yleisökapasiteetti on valtaisa. Isolle näyttämölle ja satojen katsojien saliin onkin tehtävä vaikka väkisin “yleisön suosikkeja”, erityisesti musikaaleja, oli organisaatiolla siihen rahkeita tai ei.

Hulluinta on se että kalliin musikaalin tekeminen tuottaa usein voittoa vähän panoksiin nähden – tärkeintä on saada ison salin täyttöaste korkeaksi. Vaikka pienemmällä, jopa teknisesti heikommalla, tilaratkaisulla teatteri voisi olla väkevämpi ja voida paremmin.

Ja jos tilasta ei voida säästää, on pakko leikata muusta: kaupunginteattereissa lähinnä henkilöstöstä, rohkeudesta ja kokeiluista.

Suomalainen kulttuurilaitos on kuin Ferrari, jota pidämme säästösyistä tallissa ja ajelemme kolmea kymppiä ukin vanhalla Talbotilla. Maranellon kaunotar on tehty motaria varten – sillä pitää päästä ajamaan kaasu pohjassa ja bensaan pitää vaan löytää euroja. Tai sitten pitää tunnustaa tosiasiat ja hankkia järkevämpi perheauto.

Miksi suomalainen teatterikenttä alistuu betonin diktatuuriin? Mistä löytyy teatterinjohtaja, joka uskaltaa ehdottaa ratkaisuksi dynamiittia?


23
/
Mar
/
14
 08:03

Kaupunginhallitus 24.3.2014

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa neljä “rivikuntalaisen” aloitetta, lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja ensi vuoden raamin sopu. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite hallintosäännön muuttamiseksi ja videoneuvottelujen mahdollistamiseksi

Maria Nordin on viime maaliskuussa ehdottanut lautakuntatyöhön osallistumisen mahdollistamista videoneuvotteluyhteyden avulla. Taustalla tässä on sisäilmasairastuneiden ja kemikaaliyliherkistyneiden tilanne: jos viraston kokoustila on esim. homeongelmainen, vaikka “sallittuissa rajoissa”, sinne saapuminen voi olla yliherkistyneelle yhtä mahdotonta saapua kuin neliraajahalvaantuneelle hissittömän talon neljänteen kerrokseen. Esittelijä nihkeilee vastauksessaan:

Tietoliikenne on palvelun kriittinen piste. Vaikka kaupungin tietoliikenneverkko toimii erittäin luotettavasti, siinä kuitenkin esiintyy katkoja, jotka tavallisimmin johtuvat satunnaisista laiterikoista tai verkkokuorman hetkellisestä kasvusta. Tällaisissa tilanteissa videoyhteys katkeaa.

Ottaen kuitenkin huomioon kustannukset, joita tilojen varustelemisesta aiheutuu, sekä riskit päätöksentekojärjestelmälle videoyhteyden epävarmuudesta, tässä tilanteessa, kun suoranaista tarvetta ei ole ilmennyt, ei ole syytä ryhtyä hallintosäännön muuttamiseen.

Vuonna 2014 videoyhteys on täysin mahdotonta järjestää? Ja internet pätkii!

Ja voi nyt himpula sentään. “Suoranaista tarvetta ei ole ilmentynyt”. Minkähän takia valmistelija kuvittelee Marian aloitteensa tehneen? Maria on rakennuslautakunnan varajäsen eikä voi osallistua kokouksiin kokouspaikan ongelmallisen sisäilman vuoksi. Tämä on varsin suoranainen tarve vaikka tarve koskettaakin (ainakin vielä) kohtuullisen pientä joukkoa.

2 V 9.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite ilmaisten matkalippujen peruuttamisesta poliitikoilta ja kaupunginjohtajilta

ok. Maria-Lisa Rodhin puolestaan vaatii “elinikäisiä HSL:n lippuja” lopetettavaksi. Taustalla siis ennen vuotta 2012 voimassa ollut käytäntö, jolloin yli 20 vuotta luottamustehtävässä toimineet saivat elinikäisen matkalipun julkiseen liikenteeseen. Nykyisin tällaista käytäntöä ei enää ole. Käytännössä oikeus koskee muutamaa kymmentä ihmistä, vihreistä ilmeisesti ainakin Osmo Soininvaaraa.

Esittelijän mukaan kyseessä ei ole lahjus eikä lippu loukkaa yhdenvertaisuutta, kuten aloitteen tekijä väittää, koska se on myönnetty kaikille kriteerit täyttäneille asemasta riippumatta.

Aika menneen maailman käytäntö ja hyvä että se on muutettu. En näe kuitenkaan suurta syytä lähteä muuttamaan lainvoimaista päätöstä.

3 V 9.4.2014 Kaj / Kunnan asukkaan aloite Reginankuja 3:n kaavoittamisesta puistokäyttöön Herttoniemenrannassa

ok. Kansalaisaloite haluaisi kaavoittaa nykyisin “liike- ja julkisten kiinteistöjen” tonttialueen olevan tontin puistoksi. Esittelijä toteaa tontin olevan valmisteluprosessissa ja siitä valmistellaan asuintalotontiksi. Kansalaisaloitteen tekijä on jättänyt kaavavalmisteluun muistutuksen.

4 V 9.4.2014, Kaj / Kunnan asukkaan aloite Kehämetron rakentamiseksi

ok. Sitten hiukan kunnianhimoisempi kuntalaisaloite. Vastauksessa ehdotetun Ympyrämetron kustannusten suuruusluokaksi arvioidaan 1,1 miljardia euroa. Eipä vähä mitään. Hyödyt jäisivät noin 289 miljoonaan euroon, eli hanke ei olisi taloudellisesti kannattava. Jokerit raiteille vaan mahdollisimman nopeasti.

6 V 18.6.2014, Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok.

Muutamia poimintoja:
- Kaupungin palvelutuotannon toimintamenojen kasvu oli 3,6 prosenttia, kun se oli edellisenä vuonna noin 4,8 prosenttia.
- Kasvua vuoden takaisesta oli vuoden 2013 lopussa noin 290 milj. euroa.
- Helsingin työpaikkamäärä kasvoi 4 600:lla, sen sijaan muulla seudulla työpaikkoja oli 2 600 vähemmän kuin vuosi sitten.
- Työllisiä oli vajaat kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
- Työttömien määrä kasvoi Helsingissä vuonna 2013 keskimäärin 22 prosenttia edellisestä vuodesta.
- Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleet) kasvoi vuoden 2013 aikana nopeasti.
- Vieraskielisen väestön määrä on nyt noin 78 800 henkilöä, 13 prosenttia väestöstä. Ruotsinkielisiä on nyt noin 35 800, vajaat kuusi prosent-tia helsinkiläisistä.

7 V 9.4.2014, Kaupunginvaltuuston 12.3.2014, 82 § päätöksen muuttaminen

Hups. Meni valtuustossa kaikilta ohi. Mika Raatikaista ei voida valita PS:n edustajaksi konsernijaostoon koska kaupunginhallituksen jaoston jäseneksi voidaan valita vain kaupunginhallituksen jäseniä. Tästä syystä mekin viime vuonna jumppasimme Otso Kivekkään kaupunginhallituksen varajäseneksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.4.2014, Sörnäisten eräiden maanalaisten alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12222, Kalasataman maanalainen pysäköintilaitos)

ok. Kalasatamaan valtaisa pysäköintilaitos 1100 autolle. Rakentaminen kestää neljä vuotta. Pysäköintilaitoksen toteuttaminen on yksityinen hanke. Kiinnostaisi kuulla olisiko hankkeen toteuttaja halunnut rakentaa vähemmän, enemmän tai juuri tämän verran pysäköintipaikkoja.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-24_Khs_12_El_DC5A7437-A309-4A02-B823-D4551388372E_Liite_pdf

2 V 9.4.2014, Oulunkylän tontin 28148/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12225, Mäkitorpantie 30)

Tästä tapauksesta kirjoitti Tolkku viime syyskuussa. Tolkun blogin voi tiivistää tähän kappaleeseen:

Hyvä hanke, huono toteutus. Tällä tavalla ei täydennnysrakentaminen etene. Tonttiteho 0,93 on noin puolet siitä mitä se uusissa kerrostaloissa, eli laajemmin tällainen täydennysrakentamattomuus tuottaa siten puolet vähemmän asuntoja. Kalliit pysäköintiratkaisut tekevät hankkeista taloyhtiöille vähemmän houkuttelevia ja jopa kannattamattomia yhdessä tuhlaavan maankäytön kanssa.

En ole eri mieltä.

3 V 9.4.2014, Hermannin tontin 21677/1, tonttien 21677/2 – 4 osien ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12223, Hermannin rantatie 31-35)

ok. Diakonia- ja Arcadia -ammattikorkeakoulut rakentavat tiloja Hermannin rantatien varteen.
Asemakaavan_muutosehdotuksen_nro_12223_selostus_paivatty_12_11_2013_muutettu_10_3_2014_{4BF35A6F-D09A-4B69-99C8-0E51CF565144}_pdf__page_31_of_58_
Rantatie ei varsinaisesti muutu kaupunkimaisempaan suuntaan.
Asemakaavan_muutosehdotuksen_nro_12223_selostus_paivatty_12_11_2013_muutettu_10_3_2014_{4BF35A6F-D09A-4B69-99C8-0E51CF565144}_pdf__page_29_of_58_
4 V 9.4.2014, Vuokrausperusteet Arcada-säätiön ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaan liittyville tonteille (Hermanni, tontit 21677/5 ja 6)

ok. Ja tontin vuokrausperusteet edellisen kohdan rakennuksille. Tontit rinnastuvat käyttötarkoitukseltaan yleisten rakennusten tontteihin, ja hinnoittelu vastaa niihin sovellettua. Vuokraushinnassa on huomioitu alentavana tekijänä tonttien pohjarakennuskustannuksista syntyvät huomattavat kustannukset.

5 V 9.4.2014, Munkkiniemen ruotsinkielisen yläasteen perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Munkkiniemen ruotsinkielinen yläaste peruskorjataan 10,5 miljoonalla eurolla. Vuonna 1949-1966 rakennetussa koulussa ei ole aiemmin tehty varsinaista perusparannusta. Koulussa on sisäilmaongelmia.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen virkamatka Stuttgartiin, Saksaan 24. – 26.6.2014

Kaupunginhallitus lähtee kesäkuussa Stuttgartiin. Esittelijän mukaan “Virkamatkan aikana on tarkoitus tutustua Saksan seutu- ja kuntahallinnon organisointiin, raide- ja muihin liikenneratkaisuihin sekä elinkeino- ja matkailutoimintojen paikalliseen kehittämiseen.”.

4 Ympäristölautakunnan virkamatka Amsterdamiin, Alankomaihin 3. – 6.6.2014

ok. “Matkan tarkoituksena on tutustua Amsterdamin kaupungin keinoihin hillitä ilmastonmuutosta kaupunkiasumisen ja liikkumisen eri osa-alueilla.”

5 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n lainan takaisinmaksusuunnitelman muutos

ok. Helsingin ja Helsingin yliopisto yhteisesti omista kiinteistöosakeyhtiö pyytää takaisinmaksusuunnitelmaan muutosta. Taival on ollut kivinen, mutta ilmeisesti kuitenkin “nousujohteinen”.

Jäljellä oleva loppuvelka on 874 577 euroa, jota pyydetään jaettavaksi viidelle vuodelle, jotta vastikerasite ei nouse kerralla liian suureksi vaan jakaantuu tasaisesti. Alkuperäisen suunnitelman mukaan koko loppusumma olisi pitänyt maksaa kerralla 30.4.2014.

6 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Esittelijä ehdottaa Helsingin suhtautuvan uudistukseen pääasiassa myönteisesti ja pohja kritisoi lähinnä ehdotettujen kriteereiden painojen määräytymisen perustelujen puuttumista. Tähän täytyy perehtyä huolellisemmin ensi viikoksi. Uudistustarvetta tosiaan on. Hyvä esimerkki on se että ikäryhmäkertoimien pääasiallisena aineistoina vuoden käytetään yhä vuoden 1990 kotitaloustiedustelua.

7 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohjeet

ok. Ryhmät pääsivät sopuun ensi vuoden raamin sisällöstä ja “jakovarasta” viime maanantain neuvotteluissa ja tulos julkistetaan huomenna. Ei ole helppo raami kenellekään tämä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston päällikön viran täyttäminen

ok. Valitsemme uuden elintarviketurvallisuusosaston päällikön. 6 002,82 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman hakemuksesta (Länsisatama)

Ok. Satama aikoo laajentaa risteilyalusten vaatimia väyliä. Hankkeella ei ole odotettavissa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön tai sen käyttöön. Viime vuosien virheistä on opittu ja tällä kertaa nallilangat ja muu kelluva räjäytysjäte kerätään pois vedestä.

3 Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien hyväksyminen

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Osto-oikeutta tarkoittavien ehtojen lisääminen pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen (Tontti 10587/3, Capellan puistotie 4)

ok. Esittelijä ehdottaa osto-option lisäämistä vuokrasopimukseen Kalasatamassa. Jos vuokralainen päättäisi option käyttää, johtaisi merellisen sijainti 1008 euron kerrosneliömetrihintaan.

2 Maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus Asunto Oy Helsingin Kettukuja 4:n ja Jealha Oy:n kanssa (Länsi-Herttoniemi, tontit 43123/2 ja 3)

ok. Kaavamuutoksesta seuraavia muutoksia. Tulopuolelle maankäyttösopimuksesta
1,2 miljoonaa ja tonttikaupoista 4,3 miljoonaa.

3 Pitkäaikaisesti vuokratun toimistotontin myynti Kiinteistö Oy Porkkalankatu 5:lle (Länsisatama, Salmisaari, tontti 20789/1)

ok. Vuoteen 2040 vuokrattu tontti myydään 7,6 miljoonalla eurolla.

4 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeesta Östersundomin raideyhteyden osalta

ok. Esittelijä perustelee lausuntoaan sillä että tässä vaiheessa ei ole vielä hanketta, josta YVA:a tehdä. Kanta ei oikein pidä vettä. YVA-menettely Östersumdomin raidevaitoehtojen vertailemiseksi on
tarpeellista tehdä, sillä YVA-menettely on luotu juuri tämänkaltaisten hankkeiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Infravaihtoehtojen vertailu kuuluu asiaan. On järkevää vertailla tässä vaiheessa valmistelua muutamaa erilaista metro- ja pikaraitiotielinjausta sekä 0-vaihtoehtoa eli linja-autoliikennettä.


16
/
Mar
/
14
 06:03

Kaupunginhallitus 17.3.2014

Tällä viikolla suurin asia lienee Telakkarannan kaava, jonka Hannu Penttilä aikoo vetää listalta pois. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.4.2014, Punavuoren erään vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja Punavuoren, Eiran sekä Länsisataman katu- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12100, Telakkaranta)
2 V 9.4.2014, Telakkarannan alueen kiinteistökaupan esisopimus (Länsisatama, tontit 5130/1, 5131/1 ja 5132/1)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_7EDA5B5D-0B77-4819-88B0-0947F8B7D7FD_Liite_pdf
Telakkarannan kaava kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukaisesti. Lähinnä meitä hiertää Elmun tilakysymykset. Hesari tiesi jo tänään kertoa apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän vetävän esityksen pois. Lehdessä kaimani kertoo että “”Esisopimuksessa ja kaavassa on vielä vähän ongelmia. Otamme sen kanssa ainakin parin viikon aikalisän. Siihen täytyy löytää joku realistinen malli”. Nyt enää kiinnostaisi kuulla mitä nämä ongelmat ovat ja eikö apulaiskaupunginjohtaja todella tajunnut esityksen epärealistisuutta ennen listan julkaisua.

3 V 9.4.2014, Länsisataman korttelin 20817 asemakaavan muuttaminen (nro 12204, Kvarteret Victoria)

ok. Asemakaavaa muutetaan mahdollistamaan mm. monitoimitila ja päiväkoti, korttelin tehokkuus on e = 3,38. Hyvä, hienoa tiivistä ja monipuolista kaupunkia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_11F70D9E-4F35-4B93-85FA-E93B822B1D44_Liite_pdf
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_11F70D9E-4F35-4B93-85FA-E93B822B1D44_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa
asioissa

ok. “Toimivaltamääräyksiä ei ole tarkoitus muuttaa, vaan ne on määritelty vastaavasti kuin vuoden 2011 päätöksessä.”

4 Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan ja varajäsenen valinta

Tapio Korhonen on pyytänyt eroa taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan pestistä. Hänen tilalleen esittelijä esittää rahoitusjohtaja Tuula Saxholmia.

Talpa, Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitos tuottaa kaupungin virastoille ja laitoksille taloushallinnon palveluja (kirjanpito-, ostolasku-, laskutus-, maksuliikenne ja palkanlaskentapalveluja) sekä tukee kaupungin johtoa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa (kaupungin tilinpäätöksen laatiminen, kuukausiraportointi).

5 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta

ok.

Suurien kaupunkiseutujen kuntarakennetta koskeva lakiesitys on lausuntokierroksella. Helsingille lausuntopyyntöä ei ole erikseen lähetetty, mutta lausumme silti koska lain perustelut ovat samankaltaisia kuin Helsingin seutua varten erikseen sorvattavan metropolihallinnonkin.

Esittelijän mielestä lakimuutoksessa ehdotett, mahdollisuus myös “pakkoliitoksiin” tulisi olla käytössä myös Helsingin seudulla sillä “Helsingin seutua ja seudun kuntien asukkaita tulee lainsäädännössä kohdella samalla tavalla kuin muitakin suuria kaupunkiseutuja ja niiden asukkaita.”.

Vaikea tästä on eri mieltä olla. Kuntaliitos olisi varmasti selkein tapa toteuttaa pääkaupunkiseudun hallintojärjestelyt.

“Pakkoliitokset” kannattaa laittaa lainausmerkkeihin: niitä saisi toteuttaa vasta jos “kansanäänestysalueen asukkaiden antamien äänten perusteella määräytyvä enemmistö” olisi niiden kannalla. Jepjep. Semmosta pakkoa meillä Suomessa.

7 Kaupunginhallituksen edustajan valinta liikuntalautakuntaan ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokuntaan sekä varaedustajan valinta eläintarhan johtokuntaan

ok. Belle Selene Xian tilalle Perussuomalaisten varajäseneksi nousee Nina Huru, joka sitten edustaa kaupunginhallitusta liikuntalautakunnassa ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnassa sekä varana eläintarhan johtokunnassa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Eron myöntäminen ympäristökeskuksen hallintopäällikön virasta ja viran julistaminen haettavaksi

ok. Ympäristökeskuksen hallintopäällikkö jää eläkkeelle ja uutta varten laitetaan virka hakuun.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Hanasaari B)
3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Salmisaari)
4 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Vuosaari)

ok. Hanasaaressa ja Salmisaaressa aiotaan ryhtyä polttamaan pellettejä, joka tulee alentamaan hiilidioksidipäästöjä muutaman prosenttiyksikön verran. Vuosaaressa ei ole tapahtunut muutoksia.

5 Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien hyväksyminen

ok. Kustannukset nousevat paljon ja osin täysin turhaan, mm. väestönsuojien takia, mutta nyt nämä on silti järkevintä rakentaa.

Lauttasaaren aseman indeksikorjattu kustannusarvio on 44,9 milj. euroa. Tällä hetkellä sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 milj. euroa ja loppukustannusennuste on 49,3 milj. euroa

Koivusaaren aseman indeksikorjattu kustannusarvio on 49,9 milj. euroa (MAKU 9/2013, alkuperäinen 39,9 milj. euroa, MAKU 10/2007). Tällä hetkellä sidotut kustannukset ovat 54,0 milj. euroa. Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_48CAF973-9800-47AF-BC22-71203F7C0CB3_Liite_pdf
Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittää 12,8 milj. eurolla indeksikorjatun budjetin. Rakennuskustannusten ylityksestä esteettömyys- ja väestönsuojakustannukset ovat noin 3 milj. euroa ja Koivusaaren aseman odotettua vaativammista rakennusolosuhteista johtuvat kustannukset 9,7 milj. euroa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistöviraston eräiden toimien muuttaminen viroiksi sekä virkanimikkeiden muuttaminen

ok. Kiinteistöviraston ylläpitopäällikön ja tietohallintovastaavan työsuhteiset tehtävät muutetaan viroiksi ja kolmen jaospäällikön virannimikkeet muutetaan ylläpitoinsinööriksi

2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeesta Östersundomin raideyhteyden osalta

Esittelijä toteaa että

“Östersundomin raideyhteyden ympäristövaikutukset tulevat yleiskaavan yhteydessä kaikilta olennaisilta osiltaan arvioiduiksi ja selvitykset ja arvioinnit ovat osittain huomattavasti normaalia yleiskaavatarkkuutta yksityiskohtaisempia. Valmisteluaineistoa on päivitetty kaavaprosessin kuluessa ja se on ollut julkisesti saatavilla hankkeen nettisivuilta. Erillinen raideyhteyden YVA-menettely ei näin ollen ole lain mukaan tarpeellista eikä resurssien käytön kannalta perusteltua.”

Ympäristökeskus puolestaan toteaa että

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen mielestä sekä Östersundomin alueen luonne että raideyhteyden koko ja merkittävyys yhdyskuntarakennetta muokkaavana hankkeena ovat sellaiset, että hankkeen ympäristövaikutusten selvittämiseksi tarvittaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettely. Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelussa laaditut selvitykset ja järjestetty vuorovaikutusmenettely eivät ole riittäviä täyttämään YVA-lain vaatimuksia ja korvaamaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Erityisesti ympäristökeskus kantaa huolta Natura-alueista. Mietimme, kaupunkisuunniteluvirastonkin kanta on varsin perusteltu.
405895_10151433225698651_1928247911_n_jpg_960×471_pixels
Tätä metroahan ei toivottavasti koskaan rakenneta. Kiskoja kannattaa rakentaa a) suoraan ja b) paikkoihin joissa asuu paljon ihmisiä. Kuten kuvasta näkyy, tämä linjaus ei täytä kumpaakaan näistä aika lailla perustavoitteista.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta

ok. Helsingin kaupungin tavoitteena on ollut tuottaa vuosina 2012-2015 yhteensä 750 asuntoa pitkäaikaisasunnottomille. Vuosien 2012-2013 aikana asuntoja on järjestetty yhteensä 638. Lisäksi kaupunki on osallistunut nuorten asunnottomuuden vähentämiseen antamalla nuorisoasuntojen rakentamiseen tontteja. Nuorisoasuntoja on valmistunut kahden vuoden aikana yhteensä 214. Asumisneuvontatoiminnalla on myös pyritty ennaltaehkäisemään asunnottomuutta. Asiakkaita vuosina 2012-2013 on ollut 11514 ja oikeudessa peruttuja häätöjä 142.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_7691C99F-D9B4-48E3-B3C4-B00FDC8048D4_Liite_pdf
SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

ok. Valitsemme Hannu Tulensalon tilalle henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemen.

2 Eron myöntäminen opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtajan virasta ja viran julistaminen haettavaksi

ok. Ero Paula Sermilälle ja uusi hakuun.


09
/
Mar
/
14
 02:03

Kaupunginhallitus 10.3.2014

Tämän viikon suurin asia on vuoden 2015 raami, mutta siitä ei väännetä peistä kokouksessa vaan erikseen ryhmien välisissä neuvotteluissa, jotka käydään mm. valtuuston kokouksen yhteydessä. Lisäksi listalla mm. lausunnot sote- ja kuntarakennelaista sekä maan hankintaa Östersundomista.

3 Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan alaisen Stadin aikuisopiston liittyminen Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n varsinaiseksi yhteisöjäseneksi

ok. “Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n tavoitteena on edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.” Kuulostaa hyvältä. Jäsenmaksu on 1100 euroa, tulee helposti takaisin jos oppisopimuskoulutus etenee.

4 Vaalilautakuntien asettaminen ja jäsenten nimeäminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten

ok. Helsingissä on eurovaaleissa 163 vaalilautakuntaa.

5 Vaalivalmistelutoimikunnan esitys kaupungin roolin tehostamiseksi vaaleja järjestettäessä

ok. Pari viikkoa sitten palautettu esitys, josta on nyt sitten valitettavasti poistettu ajatus “demokratiakylästä”. Julisterumbaan saadaan kuitenkin selvennys: julisteet toimittaa telineisiin jatkossa keskitetysti Stara. Käytännössä samanlainen malli kuin esim. Vantaalla.

6 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta

Suurien kaupunkiseutujen kuntarakennetta koskeva lakiesitys on lausuntokierroksella. Helsingille lausuntopyyntöä ei ole erikseen lähetetty, mutta lausumme silti koska lain perustelut ovat samankaltaisia kuin Helsingin seutua varten erikseen sorvattavan metropolihallinnonkin.

Esittelijän mielestä lakimuutoksessa ehdotett, mahdollisuus myös “pakkoliitoksiin” tulisi olla käytössä myös Helsingin seudulla sillä “Helsingin seutua ja seudun kuntien asukkaita tulee lainsäädännössä kohdella samalla tavalla kuin muitakin suuria kaupunkiseutuja ja niiden asukkaita.”.

Vaikea tästä on eri mieltä olla. Kuntaliitos olisi varmasti selkein tapa toteuttaa pääkaupunkiseudun hallintojärjestelyt.

“Pakkoliitokset” kannattaa laittaa lainausmerkkeihin: niitä saisi toteuttaa vasta jos “kansanäänestysalueen asukkaiden antamien äänten perusteella määräytyvä enemmistö” olisi niiden kannalla. Jepjep. Semmosta pakkoa meillä Suomessa.

7 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohjeet

Kuten aamun Hesarikin jo tiesi kertoa, “Kaupunginjohtaja piiskaa Helsingin poliitikkoja vyönkiristyksiin“.

Raami on, kuten ryhmäpuheessanikin ennakoin, tiukka. Pääsyy tähän ei ole kuitenkaan vain kaupunginjohtajan ruoska, vaan jo valtuustostrategiassa yhteisesti kaikkien ryhmien kanssa sovittu tuottavuustavoite:

Velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Korotusta ei ole kuitenkaan raamin pohjaan lisätty, vaan se annetaan meille poliitikoille raami- ja budjettineuvotteluihin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI
1 Käpylän eräiden kortteleiden ja tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12265, Kisakylän alue)

ok. Kisakylässä valmistellaan (yhä) kaavaa ja rakennuskiellolla varmistetaan suojeluarvojen säilyminen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-10_Khs_10_El_E4FDA4E9-A658-467A-A9F7-BDFE94180597_Liite_pdf
Prosessia on pakko sujuvoittaa ja nopeuttaa. Pari päivää sitten Hesari tiesi kertoa käärmetalon rapistuneen suojelua odotellessa ja kustannukset nousevat.

2 Määräalan ostaminen Östersundomista (Immersby, Bertas RN:o 2:99)

ok. Ostetaan maata Östersundomista kolmella miljoonalla.

Tilkkutäkki täydentyy.

Tilkkutäkki täydentyy.


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi sosiaali- ja terveysviraston aluetyöstä vuonna 2014

ok. Ville Jalovaaran ponsi:

“Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyö voidaan säilyttää vuonna 2014 nykyisellä tasolla (Ville Jalovaara)”.

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että vuonna 2014 sosiaali- ja terveysviraston asukastalotoiminta jatkuu kuten tähänkin asti. Mahdolliset muutokset asukastalotoiminnassa toteutetaan aikaisintaan vuoden 2015 alusta lukien.

2 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

ok. Esittelijä ehdottaa että Helsinki lausuu kriittisesti sote-lain luonnoksesta. Muutamia poimintoja:

Terveydenhuollon hallintorakenne monimutkaistuu nykyisestään ja hallinnontasot lisääntyvät, kun perustason alue, sosiaali- ja terveysalue sekä erityisvastuualue vaativat kaikki oman valmistelu- ja päätöksentekokoneistonsa. Sekavuutta aiheuttaa näiden eri hallinnontasojen toimivaltasuhteet ja työnjako sekä näiden suhde kunnalliseen päätöksentekoon. Malli on hallinnollisesti monimutkainen, sekava ja juridisesti epäselvä.

Esityksen keskeinen heikkous on mahdollisuus perustason sosiaali- ja terveysalueen muodostamiseen. Tämä tekee hallintorakenteesta monimutkaisen ja sekavan, lisää hallinnon tasoja eikä edistä lain tavoitteena olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vaan esimerkiksi Uudellamaalla pikemminkin heikentää sitä.

Me toivomme esitämme pientä lisäystä YTHS:n asemasta. Aidosti yksikanavaista rahoitusmallia odotellessa “It ain’t broken, don’t fix it”.

Kuka?

Hannu Oskala:
Helsingin kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu, maakuntavaltuuston jäsen
musiikkialan moniottelija (MuM),
cityvihreä betoninhalailija.

Aiemmat kirjoitukset