Huomisessa kaupunginvaltuustossa ei pitäisi olla tornin tapaan suuresti kuohuttavia asioita. Kyselytunti, vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen, nippu pieniä asemakaavoja ja 20 aloitetta. Aloitteet varmaan pidentävät kokouksen kuitenkin yöhön asti – rakkaat valtuustotoverit, pliis, ollaan ytimekkäitä… :) Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 Kyselytunti

Kokous alkaa ”kyselytunnilla”, jossa käsitellään suullisesti kuudesta jätetystä kysymyksestä vain kaksi (2,5) ja neljään kaupunki vastaa kirjallisesti.

Kaikki kysymykset pähkinänkuoressa:

1. Bella Selene Xia: Kenen etua positiivinen diskriminaatio palvelee?

Perussuomalaisten suhtautuminen positiiviseen diskriminaatioon on kyllä ihailtavan paradoksaalista. Toisaalta ollaan sitä mieltä että ”husbyt” pitäisi ehkäistä mutta tehokkaita keinoja ”husbyiden” ehkäisemiseksi sitten vastustetaan. Ehdottakaa jotain parempaa pelkän vastustamisen sijaan, olen valmis lähtemään mukaan jos aloitteenne on toimiva eikä vain diskriminoiva.

2. Jaana Pelkonen: Seksuaalinen väkivalta ammattioppilaitoksissa

Jaana kiinnittää huomiota ihan oikeaan ongelmaan, joka vaikuttaa vielä selvästi kärjistyneeltä ammattioppilaitoksissa:

”Vastentahtoista intiimiä koskettelua, seksiin painostamista tai pakottamista ja maksun tarjoamista seksistä. Tuoreimman Kouluterveyskyselyn mukaan lähes kolmannes 15–17-vuotiaista ammattioppilaitoksissa Suomessa opiskelevista tytöistä on kokenut edellä mainitun kaltaista seksuaalista väkivaltaa. Samanikäisistä lukiolais- ja peruskoulun tytöistä vastaavaa on kokenut noin viidennes ja pojista alle 10 prosenttia.

3. Ville Jalovaara: Polisiin moniammatillisen työryhmän jatkuvuus

Villekin kysyy tärkeästä asiasta. Hän on kuullut että poliisin moniammatillinen työ, joka yhdistää mm. psykiatrista sairaanhoitoa, sosiaalitoimea ja kouluja, poliisin eteen tulevissa ongelmissa, olisi Helsingissä katkolla vuoden 2013 lopussa. Vastaus, joka annetaan kirjallisesti kyselytunnin päätyttyä, kertoo sitten onko asia näin.

4. Leo Stranius: Keskuspuiston opasteiden parantaminen

Leon mielestä Keskuspuiston polut on huonosti viitoitettu ja ”eksyminen tavallista”. Onneksi se ei sellainen erämaa ole että sinne pysyvästi kukaan häviäisi. No, katsotaan mitä tähän kirjallisesti vastataan.

5. Astrid Thors: Vanhusten hoito Helsingissä

Astrid on huolissaan vanhusten hoidon tasosta Helsingissä.

”HelsinkiMission edustajat puuttuivat sunnuntain 19.5.2013 Hufvudstadsbladetissa vanhusten huolimattomaan hoitoon Helsingissä. Yksi artikkelin toteamuksista oli, että monia vanhuksia pidetään vankeina omissa asunnoissaan. Lauseella viitattiin muun muassa henkilöihin, joilta on evätty oikeus saada apua suihkussa käymiseen.

6. Nuutti Hyttinen: paperittomien ulkomaalaisten terveyspalveluiden sivuvaikutukset

Fiksuksi tietämäni perussuomalaisten varavaltuutettu Nuutti kyselee paperittomien terveyspalveluista. Kysymys on sikäli vähän ennenaikainen, että asiaa on tähän mennessä päätetty vasta valmistella – päätöstä siitä, miten ja missä laajuudessa paperittomien terveyspalvelut järjestetään ei ole vielä olemassa. Ja ihan takuulla Halla-Ahon blogillaan maalailemat uhkakuvat eivät ole realistisia.

Kaupunginhallituksen 6.5. päättämä muotoilu oli:

”Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin omin toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden.”

Muutoksen puolesta äänestivät Vihreät, Vasemmistoliitto, Sosiaalidemokraatit ja Rkp, vastaan Kokoomus ja Perussuomalainen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

4 Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen

Kaupunginhallituksessa 13.5. ja 20.5..

Tästä asiasta on tullut paljon palautetta sähköpostiin. Yleisesti ottaen ehdotus vaikuttaa mielestäni hyvältä, mutta olen yhä sitä mieltä että asuntolautakunnan muutosehdotus:

”Asuntolautakunta esittää vuokralaisdemokratiasäännön 3§:ään tarkennusta seuraavasti: “Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa asuntolautakunta ja käytännön ohjeita kiinteistöyhtiö.”

joko tällä, tai jollain muulla muotoilulla, olisi ihan hyvä idea.

5 Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä

ok. Kaupunginhallituksessa 13.5..

6 Vuokrausperusteiden määrääminen, Länsi-Pakila (kortteli 34117 tontti 3 ja kortteli 34130 tontti 4)

ok. Kaupunginhallituksessa 13.5..

7 Laajasalon asuinpientalotonttien 49111/14 ja 49112/4 vuokrausperusteet (Jollaksentie/Sarvastonkaari)

ok. Kaupunginhallituksessa 20.5..

8 Vuokrausperusteet eräille Laajasalon, Suutarilan ja Tapaninkylän tonteille

ok. Kaupunginhallituksessa 20.5..

9 Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 12174, Sörnäisten verokampus)

ok. Kaupunginhallituksessa 20.5..

Teattterikorkeakoulun ympärille on syntymässä ”verokampus”.

”Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tonttien muuttaminen verohallinnon käyttöön, nk. verokampukseksi. Kortteliin suunnitellaan työpaikkoja n. 1 400 henkilölle.” ja tämä tapahtuu purkamalla muutama aiemmin suojeltu, mutta korvauskelvottomaksi havaittu rakennus.

Screenshot_5_20_13_2_13_AM

Tämä minua tietenkin nikotuttaa, mutta menee läpi ilman muutosta.

Tontille 4 saa rakentaa enintään 156 autopaikkaa molempien tonttien käyttöön, mikä on noin 50 % enemmän kuin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä laskentaohje. Verohallinto perustelee ylimäääräisten autopaikkojen tarvetta sillä, että tilaratkaisu tulee olemaan muodoltaan nk. monitilaympäristö, jossa tilankäytön tehokkuus (htm2/henkilö) on perinteiseen huonetoimistoon verrattuna suurempi, mistä johtuen tiloissa työskentelevä henkilömäärä perinteiseen huonetoimistoon verrattuna kaksin- jopa kolminkertainen. Lisäksi Vero-hallinnon operatiivinen työ sisältää useita virkatehtäviä, joissa henkilö-auton käyttö on välttämätöntä

Ei se autoliikenteen kasvu mikään luonnonlaki ole – se tehdään tällaisilla päätöksillä pisara kerrallaan.

10 Vanhankaupungin erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12159, Villa Arabeskin alue)

ok. Kaupunginhallituksessa 20.5..

11 Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, Pihlajistontie 1)

Kaupunginhallituksessa 13.5..

Asemakaavassa paikalle oli aikoinaan suunniteltu uimahalli, mutta koska sitä ei tulla rakentamaan, on asunstojen rakentaminen perusteltua. Talot tulevat 30 metrin päähän Pihlajamäentiestä, eli lähiötä tehdään osittain melunormien vuoksi.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

12 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

Sitten viime kerralla pöydälle laitetut aloitteet, jotka kävin läpi 29.4. kaupunginhallituksen yhteydessä. Yhteensä 20 aloitetta. Toivottavasti ihan jokaisesta ei käytetä kymmeniä puheenvuoroja. Kotona on kuitenkin kivempaa kuin kokouksessa.

13 Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asukkaiden ja asiakkaiden tiedonsaannin parantamisesta

14 Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta

15 Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista

16 Kj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite avoimen tiedon lisäämisestä

17 Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman oleskelun kieltämiseksi

18 Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä

19 Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta

20 Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista

21 Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuosittaisista päästökiintiöistä

22 Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

23 Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä

24 Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä

25 Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta

26 Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite selvityksen tekemisestä aravavuokra-asuntojen rakennuskustannuksista

27 Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten käyttöön

28 Kaj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite pyöräverkon ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä

29 Stj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite ammatinharjoittajamallin kokeilemisesta terveysasemilla

30 Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite terveysasemapalvelujen saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta

31 Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä

32 Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä vanhustenhoidosta

33 Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite nuorisotalon saamisesta Kruunuvuorenrantaan