Huh että aika kuluu nopeasti! Nyt ollaan jo kesäkuussa.

Koko lista liitteineen löytyy täältä. Kiinnostavia asioita listalla, mm. tarkastussäännön uusi esitys ja Roihuvuoren ala-asteen suojelu/remontti.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 19.6.2013, Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite

ok.

Kaupunginhallitus asettaa kaikille hallintokunnille sitovia tavoitteita, jotka pitää saa toteutumaan, tai jos eivät toteudu, niin pitää selvittää, miksei toteutunut. Helsingin Energialle asetettu sitova tavoite, sijoitetun pääoman tuotto vähintään 16 prosenttia, ei toteutunut, vaan oli 15 prosenttia.

Syyn selitetään olevan kirjanpitotekninen ja Helsingin Energian tulos oli 5 miljoonaa euroa talousarviota paremmin.

2 V 19.6.2013, Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok.

Tilinpäätöstä käsiteltiin kaupunginhallituksessa jo 25.3. ja tulee 19.6. valtuustoon.

3 V 19.6.2013, Helsingin kaupungin hallintosäännön muuttaminen

Ok. Teknisiä muutoksia.

4 V 19.6.2013, Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

ok. Asia toista kertaa kaupunginhallituksessa. Edellisen kerran asiaa käsiteltiin 8.4. ja 15.4., jolloin äänestimme seuraavan muutoksen puolesta yhdessä demareiden, vasemmiston, rkp:n ja perussuomalaisen kanssa.

Lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä raportin kanssa.

Eli nyt siis annamme tarkastuslautakunnalle luvan tehdä muitakin raportteja kaupungin toiminnasta kuin säännönmukaisen arviointikertomuksen. Tällä saattaa olla yllättäviä seuraamuksia. Mielenkiintoista nähdä.

5 V 19.6.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

ok.

6 V 19.6.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 19.6.2013, Malmin korttelin 38152 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12170, Tullivuorentien eteläpuoli)

Screenshot_6_2_13_10_16_PM

Screenshot_6_2_13_10_26_PM

600-700 asukkaan uusi asuinalue. Täydennysrakennetaan Malmia. Esirakentamiskustannukset Helsingille noin 7,3 – 8 miljoonaa euroa + alv. Per neliö kustannukset ovat 165€. Tontinvuokrauksen tuloiksi kaupungille on arvioitu noin 500–550 euoa/k-m2. Näin. Vaikka alue tuleekin sijaintinsa vuoksi pohjaamaan pitkälti autoilulle, on tämä ihan ok kaava.

2 V 19.6.2013, Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle

ok. Kruununvuorenrannan jätehuolto aiotaan hoitaa modernisti ”putkikeräyksellä”.

”Perinteisen autoilla tapahtuvan jätteen keräyksen sijaan putkikeräysjärjestelmässä jätteet kuljetetaan jätelajeittain keskitetysti alipaineella kiinteistöiltä maanalaista runkoputkea pitkin alueelliselle jäteasemalle, josta ne kuljetetaan konteissa jatkokäsittelylaitoksiin sekä kaatopaikalle.”

Pitäis olla ekologisempaa ja fiksumpaa. Nyt sitten ollaan perustamassa tätä varten osakeyhtiötä ja annamme ”Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy”:lle yhdeksän miljoonan euron takauksen lainojen vakuudeksi.

Hyötyjä:
– Jäteautoliikenteen määrä alueella vähenee noin 80 – 90 % (jätteen putkikeräysjärjestelmän johdosta alueella jäteautoilla ajetut vuotuiset kilometrit vähenevät arviolta noin 6 580 km:sta 840 km:iin eli 5 740 km).
– Piha-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys paranee huoltoliikenteen, melun ja hajuhaittojen vähentyessä.
– Siisteys, hygieenisyys ja mahdollisuus reagoida nopeasti jätteen tuoton kausivaihteluihin (parempi palvelutaso).
– Jätteiden lajittelu toimii hyvin (ei ylitäysiä astioita, hajuhaittoja yms.).
– Järjestelmä mahdollistaa haluttaessa huoneistokohtaisen jätemäärien mittaamisen, jolla voidaan edistää jätteen synnyn ehkäisyä.
– Jätehuoneiden tarve vähenee merkittävästi.
– Alueen imagoarvo paranee.

3 V 19.6.2013, Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannus

Roihuvuoren ala-asteen rakennus ollaan peruskorjaamssa 12,4 miljoonalla eurolla. Kyseessä siis Aarno Ruusuvuoren suunnittelema betonibrutalismin ”merkkiteos”. Ongelma on juuri sen arkkitehtoniset ”arvot” – rakennusta ei varmaankaan saisi purkaa ja sen käyttö mihinkään muuhun käyttöön kuin kouluksi on hankalaa.

Kuva: Raimo Mäkelä / Panoramio

Kuva: Raimo Mäkelä / Panoramio

Henkilökohtaisesti en aina ymmärrä näitä tapauksia. Jokaista betonibrutalismin merkkiteosta ei vaan voida suojella. Etenkin jos kyse on rakennuksesta, jolla on tehtävä. Tässä tapauksessa koulutuksellinen sellainen. Peruskorjaamisen käytettävällä rahalla saataisiin uusi, nykyaikaisen pedagogiikan tarpeisiin parempi rakennus. Ja joka olisi varmasti rakenteellisestikin tuota pytinkiä parempi. Sanoiko joku tasakatto?

Aarno Ruusuvuori kuuluu merkittävimpiin 1900-luvun arkkitehteihimme, joka on tunnettu erityisesti vaikuttavista betonirakennuksistaan. Roihuvuoren koulussa vahvojen betoniosien ja teräspilareiden kontrastina on runsaasti lasi- ja lasitiilipintaa sekä siroja, huolella detaljoituja yksityiskohtia.

Joskus voitaisiin vaan käyttää sitä dynamiittia.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 19.6.2013 Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen

ok. Valitsemme hommaan pätevän oloisen Gita Kadambin.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

Rahoitetaan 340:n vuokra-, palvelu- ja tukiasunnon rakentaminen antamalla lainoja vähän rapiat yhdeksällä miljoonalla eurolla.

4 Kiinteistölautakunnan virkamatka Saksaan 1. – 4.10.2013

ok.

Kiinteistölautakunta matkailee Berliiniin ja Hampuriin. Matkan tarkoituksena on tutustua Hafen Cityyn, asumiseen, julkisiin rakennuksiin, maankäytön suunnitteluun, IBA in Hamburgiin ja energiatehokkuuteen.

Näistä on helpppo valittaa populistisesti, mutta jos lautakunta onnistuu muutaman tonnin matkan ansiosta onnistuu tekemään päätöksiä vaikka useamman miljoonan euron edestä fiksummin, niin nää kääntyy erittäin nopeasti kannattaviksi. Itse aion toivoa että meidän lautakuntalaisemme kirjoittaisivat julkiset matkaraportit reissuilta.

5 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen ja tilakeskukselle entisten satama-alueiden aluevalaistukseen ja sähkönsiirtotöihin

ok.

6 Kaupunginsihteerin viran täyttäminen hallintokeskuksessa

ok. Haku uudeksi kaupunginsihteeriksi alkaa!

7 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 toteuttaminen ja seuranta

ok. ”Iltakoulussa” meille esitellään jotain aihetta syvemmin ja käydään keskustelua ilman päätöksenteon suoraa painetta.

8 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 125 tekemän päätöksen täytäntöönpanon täydennys

ok. Pannaan toimeen vaikka joku valittaisikin.

9 Kaupunginvaltuuston 29.5.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle Nord Stream -laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

ok. Maakaasua Venäjältä Saksaan

Screenshot_6_2_13_10_58_PM-2

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2006) vaatimukset ohjelman sisällölle. Arviointiohjelma on pääosin hyvin laadittu ja keskeiset vaikutuskohteet on tunnistettu tulevaa arviointia varten. YVA-ohjelma on luonteeltaan kuitenkin vielä yleispiirteinen, ja sitä tulisi täydentää.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten

ok. Ja sitten se yhtiön perustaminen, jolle jo aiemmassa kohdassa taattiin lainoja.

2 Liikennelaitoksen hallinnassa olevan asuinkerrostalon myynti

ok. Myydään Töölönkatu 49:ssä oleva kiinteistö 6,2 miljoonalla eurolla kaupungin itse omistamalle yhtiölle, Auroranlinnalle, joka hallinnoi kaupungin työsuhdeasuntoja. Omistusmuutoksella ei ole vaikutusta nykyisten asukkaiden asemaan vuokralaisina.

3 Iltakouluasia: Liikkumisen kehittämisohjelman lähtökohtia

ok. Liikkumista kehitetään. Tällä tarkoitetaan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 -työtä, uuden yleiskaavan liikennetarkasteluja sekä pysäköinti- ja pyöräilypolitiikan linjapapereita, jotka ovat pian tulossa valtuustoonkin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seuranta

ok.

2 Valtuutettu Miina Kajoksen toivomusponsi Apotti-hankkeen seurannan järjestämisestä

ok. Esittelijä toteaa että Sote-lautakunnalle kerrotaan ja seurantaa järjestetään. Me voitais nyt nostaa esiin sitä KH:lle perustettavaa it-jaostoa. Tässä olisi tärkeä asia asiantuntijajaostolle.

3 Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi koskien mahdollisuutta soveltaa SGEI -määrittelyä hankittaessa varhaiskasvatus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja (Sari Näre)

ok.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tietoinen SGEI:n mahdollisuuksista, mutta toteaa SGEI-oston toteuttamisen edellyttävän monipuolista ja useisiin säädöksiin pohjautuvaa harkintaa. Lautakunta katsoo, että SGEI-menettelyn soveltamiseen tulee pyrkiä silloin, kun kunnan itsensä ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa palvelua ja SGEI-palvelut ovat lainsäädännön puitteissa mahdollisia.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Kaupunginorkesterin ylikapellimestarin sopimuksen jatkaminen

ok. Storgårds jatkaa vielä muutaman vuoden.

2 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluun koskien taidemuseon johtajan osallistumista Guggenheim-museohankkeen valmisteluun

ok.

”Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pitää Gallen-Kallela-Sirénin menettelyä asiassa moitittavana. Tämän olisi tullut ymmärtää näistä sidonnaisuuksista johtuva vakava epäily esteellisyydestään.”