Jälleen pitkä lista, jolla koko joukko asioita pöydältä viime viikolta ja muutama uusi. Henkilökohtaisesti tärkeimpänä päätöksenä uuden kulttuurijohtajan valinta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 25.9.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

Rkp valitsee uuden jäsenen.

2 V 25.9.2013, Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

3 V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

Nyt ollaan sitten viime viikolla pöydälle jääneiden alotteiden kimpussa. Tein viime viikolla kokoomataulukon kaikista aloitteista ja ponsista.

Vesa Korkkulan aloitteeseen suhtaudutaan nuivasti. Melua tulee.

Leikkipuisto Brahessa aiemmin käytössä ollut skeittipaikka ei sisälly kaupungin skeittiohjelmaan 2010-2014. Skeittipaikkojen meluselvityksen mukaan skeittaus leikkipuisto Brahessa aiheutti päiväohjearvon (55 bB) ylittymisen lähimmän asuintalon seinässä. Skeittipaikkaa ei ole leikkipuistossa mahdollista siirtää suositeltavaa vähimmäisetäisyyttä (100 m) ulommaksi. Melun vähentämiskeinona olisi melusuojauksen rakentaminen.

Helsingin rullaluistelijat ovat ehdottaneet ajallista rajausta – että skeittaus olisi ollut mahdollista klo 22 saakka. Tämä ei ilmeisesti virastolle kuitenkaan kelpaa. Minun on kantaa vähän vaikea ymmärtää, jos paikassa on skeitattu 1980-luvun lopulta vuoteen 2009 ja asukkaiden kantoja kartoittanut kyselykin sai enimmäkseen hyvää palautetta. (Toki tuo tutkimus ei ole tieteellisen tarkka otanta, mutta osviittaa se antanee.)

Sinällään tää keissi on kaunis osoitus täysin puupäisestä hallinnosta. Koko skedeparkin purku ei ollut rullaluistelijoiden mukaan tarkoituksellista:

Syksyllä 2009 kaupungin rakentamispalvelu STARA hajotti skeittipaikan betonirakennelmat. Rullalautailijoita, viereisen leikkipuiston henkilokuntaa tai ketään muutakaan ei asiassa kuultu, Skeittipaikan rakenteiden purkaminen ihmetyttää, sille rakennusviraston osastopaallikon Raimo K. Saarisen mukaan Wamma parkin purkamista ei oltu suunniteltu, vaan skeittirakenteet purettiin vahinqossa tietokatkoksen takia.

Näin! Hienosti meni!

4 V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite metroasemien varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä

Henkka ehdottaa varauloskäyntien ottamista käyttöön ja esitys on varovaisen myönteinen:

Liikennelaitos -liikelaitos kuitenkin selvittää, onko Kulosaaren ja Siilitien metroasemilla, joilla on vain yksi uloskäynti, mahdollista muuttaa myös varauloskäyntejä päivittäiseen kulkemiseen.

Täähän on sikäli mainio aloite, että lisäkulua Siilitien ja Kulosaaren ”toisten uloskäyntien” avaamisesta ei juurikaan syntyisi, mutta käytettävyys takuulla paranisi. Mieluusti lisäisin aloitetekstiin lauseen: ”Sisäänkäynnit tullaan mahdollisuuksien mukaan avaamaan.”.

5 V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Petra Malinin aloite toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla

Petra ehdottaa että sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilla tulisi kertoa minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia paraikaa käsitellään.

Aloite vaikuttaa ihan hyvältä ja vastaus nihkeältä. Sosiaali- ja terveysvirastossa on käsitykseni mukaan varattu yhden henkilön koko työpanos päätöskyselypuheluiden vastaamiseen. Sama henkilö voisi varmasti myös päivittää nettisivun. Tampereella tiedon päivittäminen verkkoon onnistuu. Tämä vähentäisi puhelukontaktien määrää.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

6 V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite omaishoitopariskuntien kuntoutusjaksosta

ok.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että omaishoitoa ja omaishoitoperheiden tukea on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelin vakinaistamisen yhteydessä 1.1.2014 lukien on mahdollista arvioida, voidaanko aloitteessa mainittuja palveluja suunnitella palvelusetelitoiminnan piiriin.

7 V 9.10.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

Tämä jää vieläkin pöydälle, koska me valitsemme Otso Kivekkään kaupunginhallituksen varajäseneksi vasta 25.9.valtuuston kokouksessa. Sitten päästään nimeämään jäsenet oikeassa marssijärjestyksessä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.9.2013 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 12126, Hakaniemen tavaratalo)

ok. Hakaniemen Sokoksen kellariin saa muutoksen jälkeen rakentaa päivittäistavarakaupan.

2 V 25.9.2013 Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

ok. Kruununvuorenrantaa kaavoitetaan pala palalta. Nyt tiheimmin rakennettua osaa. Koko alueen tehokkuus 0,65 ja tonttitehot 1,72. Ei tää nyt ihan mitään Kamppia ole. Pitäisi pyrkiä tehokkaampaan. ”Citius, Altius, Fortius”, sano roomalainen. Tällaista kaavaa on vaikea myöhemmin tiivistääkään.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-16_Khs_32_El_B1C56CFD-5BFA-409B-A7CE-A57480091487_Liite.pdf

Mutta näyttäähän tämä kuitenkin enemmän kaupungilta kuin lähiöltä. Kaavan ”erityisalueelle” (violetti) on tarkois rakentaa ”merellinen tukikohta”, joka olisi liikuntaviraston ja rakennusviraston ympäristötoimiston ja mahdollisien muiden toimijoiden koko lähisaaristoa palveleva keskus.

Untitled__Liite_copy___page_59_of_77_

Alueelle rakennetaan 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja sekä 1 200 k-m2 kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti. Ja hieno silta. :)

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 25.9.2013 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen

Tämä on tärkeä juttu Helsingin kulttuurielämälle.

Valinnassa oli mukana pienimuotoista dramatiikkaa kun kulttuurilautakunnassa esittelijän ehdotus (Paula Tuovinen) hävisikin yllättäen äänestyksessä äänin 6-3 Stuba Nikulalle (vihr+kok+vas – sdp+skp). Meille esittelijä esittää suoraan Stuba Nikulaa, joka toimii tällä hetkellä Kaapelitehtaan toimitusjohtajana.

Valintatilanne on päättäjälle sikäli helppo että kaikki kolme kärkiehdokasta: Stuba Nikula, Paula Tuovinen ja Veikko Kunnas ovat tavattoman päteviä hakijoita. Näistä kuitenkin mielestäni Stuba Nikula erottuu selvästi edukseen, esittelijä perustelee hyvin:

Hakijoista Stuba Nikulalla on monivuotinen johtamiskokemus Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimitusjohtajana. Hänellä on vahvaa näyttöä edellytysten luomisesta kaupungissa tapahtuvalle kulttuuri- ja taidetoiminnalle. Kaupungin tytäryhtiön toimitusjohtajana hän tuntee Helsingin kaupungin hallinnon- ja organisaation sekä kunnallisen toiminnan hyvin. Hän tuntee kulttuuritoimialaa ja kaupunkikulttuuria monipuolisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä toiminnasta ja viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot ja johtamisominaisuudet.

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Nikulan näkemyksellisyys kaupungin yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden kanssa sekä tavoitteellisuus viran tehtäväalaan liittyvästä Helsingin kaupunkikulttuurin kehittämisestä.

Hupaisa yksityiskohta on se että myös edellinen kulttuurijohtaja siirtyi pestiin Kaapelin toimarin hommista – onko Kaapeli portti Helsingin kulttuurijohtajaksi? :)

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi globaalin vastuun strategian kääntämisestä

Tarja Kantola oli esittänyt Globaalin vastuun strategian kääntämistä ”ainakin englanniksi, jotta asiakirjaa voidaan esitellä kaupungin kansainvälisessä yhteistyössä”. Vaikuttaa ihan hyvältä ajatukselta, eipä siinä niin montaa liuskaa ole että yli tuhatta euroa maksaisi. Hallintokeskus näköjään nihkeilee työkseen:

Hallintokeskus toteaa, että globaalin vastuun strategiasta on julkaistu uutinen kaupungin englanninkielisillä verkkosivuilla. Strategioiden ja muiden hallinnollisten dokumenttien kääntäminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, sillä asiakirjat ovat usein laaja-alaisia ja vaikeasti luettavia. Selvityksen perusteella on kuitenkin mahdollista tarpeen ilmetessä kääntää globaalin vastuun strategia ainakin englanniksi.

Että ihan uutinen on julkaistu englanniksi. We are so international. Kustannus on minimaalinen ja hyötyjä on nähtävissä. Just do it. Pitääkö tästä kaupunginhallituksen vääntää?

4 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne

Pohjassa on vielä vanhat taulukot, mutta nyt investointien valmistelu lähtee oikeasti liikkeelle kun ryhmät pääsivät eilen yöllä yhteiseen sopuun investoinneista. Mielestäni saavutettu sopu on hyvä ja selvästi yhteinen – vain Vihreiden äänillä ei näitä päätöksiä tehty, vaan nyt on otettu isoja askeleita kaikkien poliittisten puolueiden toimesta kestävämpää kaupunkia kohti.

5 Kaupunginvaltuuston 11.9.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon. Tätä varten laaditaan tarvittavat luontoselvitykset yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Yleiskaavan valmistelun yhteydessä suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät metsäkohteet ja joka mahdollistaa jatkossa suojeluverkoston perustamisen.

Jarmo Nieminen esitteli allekirjoittaneelle luonnosuojelua Vallisaaressa viime keskiviikkona.

Jarmo Nieminen esitteli allekirjoittaneelle luonnosuojelua Vallisaaressa viime keskiviikkona.

2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016

Kirjoitin tästä viime viikolla laajemmin.

Yhä tässä yleisesti ottaen hyvässä lausunnossa muutama seikka hiertää.

Me Vihreät olemme johdonmukaisesti vastustaneet tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon. Olemme esittäneet kompromissiksi 90 euroa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että maksun tulisi olla korkeintaan sama kuin pysäköintivirhemaksunkin, eli 80€.

Lisäksi koko KutsuPlus-järjestelmän järkevyyttä on mietittävä. Kutsuplus on päheä ja täysin uudenlainen tapa ajatella julkista liikennettä. Pähkinänkuoressa se on jotain taksin ja bussin välimaastosta, ”keskitetty kimppataksijärjestelmä”.

Kutsuplus

Lausunnossa Kutsuplussan kuluista kerrotaan seuraavasti:

HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan Kutsuplus -hanketta on tarkoitus laajentaa olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. Kokeilun laajentuessa hankkeesta kaupungeille ja erityisesti Helsingille aiheutuvat kustannukset tulisivat olemaan merkittävästi alkuperäistä suunnitelmaa korkeammat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeesta kaupungeille aiheutuva rahoitustarve kolmen vuoden kokeiluajalta oli noin 1,5 milj. euroa /vuosi, josta Helsingin osuus on noin 75 %. Taloussuunnitelman mukaan Helsingin maksuosuus hankkeeseen vuonna 2014 on 7,0 milj. euroa (n. 80 % kaupunkien kokonaisrahoituksesta), 6,0 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2015 ja 5,5 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2016.

HSL:n ”Kutsuplus -liikenteen kehittämisvaihtoehdot ja rahoitus” -dokumentissa on esillä kuitenkin vain kaksi vaihtoehtoa, esityksen mukainen ”Skenaario A” (eli n. 7,0 m€ 2014) ja skenaario B. Helsingin lausunnossaan havittelemaa ja ”alkuperäisen suunnitelman mukaista” Skenaario C:tä, eli noin 1,1m€ vuodessa) ei ole HSL:ltä Helsingille edes tarjolla.

Skenaario A:n (esitys) ja B:n ero on järjestelmän laajenemisen nopeudessa. Skenaarion A mukaan autojen määrä nostettaisiin jo 2016 sataan, kun taas ”maltillisemmassa versiossa” autoja olisi tuolloin vain 70. Kutsuplus-järjestelmä toimii kuitenkin siten, että skaala tuo mukanaan etuja ja HSL:n laskelmien mukaan ”maltillisemman version” subventio nousee skenaario A:ta korkeammaksi jo 2016! A puolestaan muuttuisi yli sadalla kulkuneuvolla jo itse itsensä kannattavaksi. Eli klassinen ”poliittinen kompromissi”, riita keskeltä puoliksi, on vaihtoehdoista kaikkein heikoin.

Järkevimmät vaihtoehdot mielestäni ovatkin ”maltillisen etenemisen” sijaan joko eteenpäin täyttä höyryä ja kunnon panostus uuden kehittämiseen tai sitten täysjarrutus ja koko projekti jäihin.

Kokonaan uuden liikennemuodon kehittäminen sisältää merkittäviä riskejä. On täysin mahdollista että heitämme nyt noin 30-50 miljoonaa euroa täysin kankkulan kaivoon ja mitään käyttökelpoista järjestelmää ei synny. Aiheesta käymissäni keskusteluissa monet joukkoliikenneasiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että jo nykyinen taksijärjestelmä on erittäin lähellä ”kutsuliikenteen optimia”.

Saavutetaanko Kutsuplussalla kokonaan uusia asiakkaita? Tulisiko HSL:n ennemmin keskittyä hoitamaan ydintehtävänsä – nykyinen joukkoliikenne – mahdollisimman hyvin?

Kutsuplussaan käytettävä raha on myös pois muusta. Nyt ehdotetulla 3,3% lippujen hinnan nostolla saadaan lisätuloja noin kuusi miljoonaa euroa ja Kutsuplussaan ollaan käyttämässä rahaa seitsemän miljoonaa. Kannattaisiko jättää kokeilu vähemmälle ja satsata edullisempiin lippujen hintoihin kaikille Helsinkiläisille?

Minulla ei vielä kahden viikon pähkäilynkään jälkeen ole tähän mitään valmista vastausta. Toisaalta haluaisin olla kokeilemassa rohkeasti ja luomassa uutta. Toisaalta haluaisin keskittää rahat ydintoimintaan. Keskustellaan muiden ryhmien kanssa ja pohditaan.

Kiinnostaisi myös kuulla, missä päätös suunnitelmien merkittävästä laajenemista ja subvention noususta 1,5 miljoonasta eurosta noin kahdeksaan miljoonaan euroon on tehty. Vain HSL:ssä?

3 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa

ok. HSL:n tuleva kaarimalli on selvästi nykyistä parempi. Helsinkiläisten kahden vyöhykkeen lipun hinta nousee jonkin verran, mutta toisaalta samalla nousee myös palvelutaso – lipulla pääsee myös Espooseen. Tästäkin enemmän viime viikon blogissa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren määrääminen rakennuskieltoon (nro 12219)

Saarille laaditaan asemakaava ja prosessin ajaksi saaret määrätään rakennuskieltoon, jotta ”kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata alueen merkittävien arvojen säilyminen”.
Google_Maps

Näistä saarista voi tulla vielä hieno juttu Helsingille.

2 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupungin vapaarahoitteisen asuntotuotannon lisäämisestä vuokratalovaltaisilla alueilla

Esittelijä oli ymmärtänyt Tuomaksen perusajatuksen ilmeisesti jollain tapaa väärin. Kiinteistölautakunnan lausunnossa oltiin paremmin kärryillä:

Kiinteistölautakunnan mielestä tavoitteena tulisi pitää, että sääntelemätön asuntotuotanto toteutetaan ensisijaisesti ja valtaosin yksityisten rakennuttajien ja rakentajien toimesta, mutta kaupungin oman tuotannon mahdollisuutta ei pidä sulkea pois. Kiinteistölautakunta katsoo, että esim. täydennysrakentamista koordinoivan ja talous- ja suunnittelukeskuksen vetämän poikkihallinnollisen täydennysrakentamistyöryhmän toimesta voitaisiin erikseen selvittää ne keskeiset tekijät ja keinot, joilla edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista voitaisiin edistää. Kiinteistölautakunta katsoo, että myös yksityisille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tulisi selvitystä tehtäessä antaa mahdollisuus esittää näkemyksensä po. asiassa.

Vastaus olisi hyvä valmistella paremmin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi terveyskeskuksen lääkäriaikojen tekstiviestimuistutuksen käyttöönotosta

ok. Lausunto toteaa että tekniset mahdollisuudet ottaa tekstiviestimuistutus käyttöön ovat olemassa. Nyt sitten pitäisi päättää, halutaanko ne ottaa käyttöön. Esittelyn mukaan tekstiviestimuistutukset eivät ole käytössä, koska poisjäänti on vähäistä, vain noin 1,6-1,7% varatuista ajoista.

Tekstiviestimuistutuksen hinta on sosiaali- ja terveysviraston nykyisillä viestimäärillä 0,06 senttiä muistutusta kohti. Tämän mukaan terveysasemien lääkäreille varatuista ajoista muistutuksen lähettämisen kustannus olisi arviolta noin 30 000 euroa vuodessa. Tekstiviestimuistutus on mahdollista ottaa käyttöön terveysasemien lääkärien ajanvarauksiin, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Arviokertolaskulla sain käyttämättömien aikojen vuotuiseksi määräksi noin 8500 kappaletta. Jos näistä puolet saataisiin pois tekstareilla, tarkoittaisi se noin 4250 lääkäriajan tehokasta käyttöä. Mikä mahtaa olla lääkäriajan laskennallinen hinta? Veikkaan että se on kuitenkin korkeampi kuin se noin seitsemän euroa, jonka verran noiden 4250:n ihmisen ”tavoittaminen” maksaisi.

Jos käyttämättä jääneen lääkäriajan hinta on 30 euron paremmalla puolella, tekstarit kannattaisivat yhä, vaikka poisjäänti laskisi vain kymmeneksen.

Eikö tätä nyt sietäisi ainakin kokeilla jos tekninen järjestelmäkin on jo olemassa?

2 HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Kulttuurijohtajan viran tilapäinen hoito 1.9.-31.10.2013

ok. Vt. Kulttuurijohtaja Kunnas jatkaa viransijaisena kunnes tuleva kulttuurijohtaja ottaa viran vastan.