Tällä viikolla luvassa mielenkiintoinen kokous! Listalla mm. nippu aloitteita, Checkpoint Helsingin rahoitus, Helsingin pysäköintipolitiikan kokonaisuudistus (asukaspysäköinti!) ja ennakkotapauksen omaisesti varhaiskasvatuksen tilamitoitusta. Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

Ensin 24 valtuustoaloitetta. Tein niistä taas taulukon. Mukana mm. Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston rakentamisesta, jonka kaupunginhallitus palautti viime syksynä valmisteluun. Nyt vastaus on parempi.

Sitten muut asiat:

25 V 26.2.2014, Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta

ok. Valitsemme uuden vihreän varajäsenen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 26.2.2014, Haagan tonttien 29036/16 ja 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12213, Pajuniityntie 3-5)

ok. Muutama 70-luvulta peräisin olevan kaksikerroksinen talo puretaan ja tilalle asuntoja.

Nämä puretaan.

Nämä puretaan.


Ainoa asia, johon jälleen kerran törmäsin selostusta lukiessani oli tämä:

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon. Noppamainen rakennus on muutettu nelikerroksisesta kolmikerroksiseksi.

Muutos toki tällä kertaa pieni, mutta kun tämä tuntuu tapahtuvan jokaikisen täydennyshankkeen kohdalla. Meiltä jää kaupungin kokonaisuuden tasolla jopa satoja asuntoja rakentamatta!

Soitin kaavaa valmistelleelle arkkitehdille ja kuulin että kaavaa on kuitenkin valmisteltu toteuttajan kanssa jo pitkälle, joten palauttaminen ei ole oikein vaihtoehto. Myös pysäköintinormi tulee vastaan.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-10_Khs_6_El_18E15E7A-00E6-46B8-9CAB-474DCC39A850_Liite_pdf
Strateginen tavoitteemme on rakentaa enemmän ja kaupunginhallituksen tulisi lähettää signaalia myös kaavojen valmistelijoiden suuntaan. Meidän olisi saatava enemmän tehoja irti joka puolella kaupunkia ja erityisesti täydennysrakentamisessa.

2 V 26.2.2014, Minervaskolanin perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Minervaskolan peruskorjataan 11,6 miljoonalla eurolla, noin 2400€/m2. Samalla sen toimintoja muutetaan siten että tiloihin perustetaan koulun oheen 63-paikkainen päiväkoti. Talossa yhä pääosin alkuperäiset putket vuodelta 1929!

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Vuoristo-yhtiöt Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, kuntoremonttikurssien hankinnasta Helsingin kaupungin henkilöstölle vuosille 2014-2015

ok. Haikon kartano suljettiin ulos kilpailutuksesta puuttuneiden tietojen vuoksi ja valittivat. Toteamme että hylkäämme oikaisuvaatimuksen.

4 Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevien periaatteiden hyväksyminen

ok. Kaupunginkanslian järjestelyistä johtuvia teknisiä muutoksia.

5 Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä europarlamenttivaaleissa 2014

ok. 163 äänestysaluetta.

6 Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten nimeäminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten

ok.

7 Muutos yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin europarlamenttivaaleissa 2014

ok. Jakomäessä äänestetään ennakkoon kirjastoon sijaan nuorisotalolla. Kirjasto menee remonttiin.

8 Kaupunginhallituksen edustajan valinta sosiaali- ja terveyslautakuntaan

ok. Emma Kari aloitti työn Ville Niinistön erityisavustajana ja ei sen vuoksi ehdi seurata sosiaalilautakuntaa. Valitsemme tilalle Erkki Perälän.

9 Sääntötoimikunnan kokoonpanon muuttaminen toimikaudella 2013 – 2014

ok. Sääntötoimikunta antaa lausuntoja valmisteltavana olevista johtosäännöistä jne. Keskushallinnon organisaatiouudistuksen vuoksi uudistetaan kokoonpanoa.

10 Edustajien nimeäminen erityisen kuntajakoselvityksen seurantaryhmään

Selvitysryhmä asettaa neuvotteluelimeksi seurantaryhmän, johon selvittäjät pyytävät asianomaisista kaupungeista/kunnista valtuuston puheenjohtajan, kaupungin/kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä kaupungin/kunnanjohtajan. Lisäksi jos kaupungissa/kunnassa katsotaan välttämättömäksi, voidaan riittävän edustavuuden varmistamiseksi nimetä ryhmään myös 1-2 muuta keskeisissä luottamustehtävissä olevaa edustajaa.

Helsingistä asemansa puolesta osallistuvat Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki ja Jussi Pajunen. Edustavuuden nimissä valinnemme ainakin sosialidemokraattisen edustajan.

11 Suunnitelma Checkpoint Helsinki -hankkeen ja Helsingin juhlaviikot -festivaalin yhteistyön toimintamallista vuosiksi 2013-2015
CHECKPOINT_HELSINKI
ok! Voi olla että tässä ollaan koko Guggenheim-keskustelun ainoan konkreettisen lopputuleman äärellä: Checkpoint Helsinki -hanke etenee ja se organisoidaan osaksi Helsingin Juhlaviikkojen ”sateenvarjoa”. Samalla sen rahoitus turvataan kahdeksi vuodeksi. Rahoitusta pohjassa ehdotetaan 250 000 euroa per vuosi, anoivat 400 000 euroa. Pitäisikö katsoa mitä saavat aikaiseksi täydellä rahoituksella?

12 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 11.−12.3.2014

ok. Meiltä osallistuu ainakin Otso Kivekäs. Näitä tapaamisia on kahdesti vuodessa ja ne ovat ihan hyödyllisiä. Osallistuin itse viime keväänä ja paitsi että esitelmät olivat mielenkiintoisia, oli hyvä vaihtaa kokemuksia muiden isojen kaupunkien kaupunginhallitusten jäsenten kanssa. Samanlaisten haasteiden kanssa tässä painitaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Helsingin pysäköintipolitiikka-asiakirjan hyväksyminen

ok! Kaupunkisuunnitteluvirasto päivittää Helsingin pysäköintipolitiikan 2010-luvulle! Eniten keskustelua on tavannut nousta asukaspysäköinnin hinnasta, jota paperissa ehdotetaan nostettavaksi vaiheittain 480 euroon vuodessa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Otto-oikeuden käyttäminen: Päivähoitopaikkojen lisääminen ja toiminnan muutos Munkkiniemi-Pitäjänmäen varhaiskasvatusalueella

Tämä on monisyinen juttu, josta on ollut paljon keskustelua julkisuudessakin. Kiistan ytimessä on erimielisyys päiväkotien mitoituksesta ja se mitä syksyn budjettikirjauksissa oikein sovittiin. Budjettineuvotteluissa hyväksyttiin seuraava kirjaus:

”Tarkastetaan varhaiskasvatuksen tilavaatimusta 9 neliöstä 8 neliöön uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista.”

Vihreän valtuustoryhmän mielestä tällä tarkoitettiin sitä että tiloja tarkastellaan tapaus kerrallaan. Ja niissä tiloissa, joissa tiukempaan normiin siirtyminen on toiminnallisuuden kannalta mahdollista, näin tehdään. Ja ihan uudet päiväkodit suunnitellaan siten että niissä 8m2 per lapsi on ok.

Nyt Pitäjänmäkeen suunniteltu iso päiväkoti on näiden kahden ääripään välissä. Se on ”uusi” siinä mielessä, että se ei ole aiemmin ollut varhaiskasvutusviraston päiväkoti. Mutta se ei ole ”uusi” siinä mielessä että sen tilat olisi suunniteltu alunperin päiväkotikäyttöön. Tästä johtuen siellä on paljon ns. ”hukkaneliöitä”, kuten varastotiloja jne., joita ei voi laskea mitoitukseen mukaan.

Tämän vuoksi Vihreät tekivätkin varhaiskasvatuslautakunnassa ehdotuksen, jossa tilanormia tiukennettiin ”vain” 8,86 neliöön per tenava. Mistä tuollainen luku? Siihen päädyttiin siksi, että toimistorakennuksen ensimmäisessä kerroksessa pystyttiin tekemään sellaisia tilankäytöllisiä muutoksia, jotka mahdollistavat tiukemman tilanormin käyttämisen, mutta ylemmissä kerroksissa tämä ei ollut mahdollista. Tiloja siis tarkasteltiin tapauskohtaisesti ja tehokkuutta haettiin sieltä missä se oli mahdollista.

Ryhmät neuvottelevat asiasta maanantaina kaupunginhallituksen jälkeen. Varhaiskasvatuksesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty (kok) hakee noston kautta tästä ennakkotapausta.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että suurien päiväkotiyksiköiden perustaminen hyvien liikenneyhteyksien äärelle on erinomainen idea. Positiivisia kokemuksia on mm. Oslosta, johon varhaiskasvatuslautakuntakin kävi tutustumassa. Oikein tehtynä isommissa yksiköissä voidaan palkata esim. erikoispedagogiikkaan, vaikka musiikkiin, erikoistuneita ammattilaisia eikä päiväkodin henkilöstökään ratkea sairaspoissaoloista. Nyt pitää sitten painottaa sitä että tämä toimii oikein tehtynä. Jos tavoitteena on vain säästäminen, niin tuskin tulee hyvää jälkeä.