Kaupunginhallitus 7.4.2014

Listalla nippu täydennysrakennuskaavoja, kahden koulun ja yhden opiston peruskorjaus, kolmen koulun hallinnollinen yhdistäminen yhdeksi, kirjaston johtosäännön uudistus sekä iltakoulut strategiaohjelman toteutumisesta ja maankäyttösuunnitelman (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) valmistelusta. Huh. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.4.2014, Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta
2 V 23.4.2014, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen valinta

ok. Belle Selene lähti tosiaan kaikista luottamustoimistaan.

3 V 23.4.2014, Maantien 101 (Kehä I) ja Kivikontien eritasoliittymän rakentamista koskevan toteutussopimuksen hyväksyminen

Käsittelimme tätä eritasoliittymää edellisen kerran joulukuussa, jolloin hyväksyimme aiesopimuksen. Nyt sitten kyseessä toteutussopimus.

Kustannukset ovat nousseet suunnitellusta 25 miljoonasta 34,2 miljoonaan. 10 vuoden investointisuunnitelmassa tähän oli varauduttu noin 17 miljoonalla. Nyt kaupungin kustannukset ovat yhteensä noin 24,4 miljoonaa, johon on jo aiemmin haettu ylitysoikeus vuoden 2014 talousarviossa.

Minua kiinnostaisi yhä kuulla millä tavalla tämä suhtautuu sitovaan investointikattoomme.

4 V 23.4.2014, Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta

ok. Ilkka Taipale esitti aloitteessaan alunperin että Helsinki hoitaisi laskujensa perinnän itse tai yhteistyössä ympäristökuntien tjms. kanssa. Tähän kaupunginhallitus suhtautui nuivahkosti vedoten pääosin kustannuksiin. Valtuusto kuitenkin palautti aloitteen ”selvitettäväksi kuinka saatavien perinnän hoitaminen voidaan tulevaisuudessa hoitaa kaupungin omana tai pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in yhteisenä toimintana”.

Nyt on asiaa selvitetty ja esittelijän johtopäätös on yhä sama: oma toiminta synnyttäisi lisäkustannuksia eikä välttämättä edes parantaisi perittävien asemaa, mm. asiakaspalvelu olisi vain virastoaikaan ja ulosottoperinnän määrä todennäköisesti lisääntyisi. Lisäksi perintälakiin tehdyn 16.3.2013 voimaantulleen muutoksen myötä asiakkaalta perittäviä maksuja on kohtuullistettu.

5 V 23.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite kaupungin sisäisen kierrätyspisteen perustamiseksi

ok. Kunnan asukas on ehdottanut mm. käytöstä poistettavat kalusteet menisivät myyntiin kuntalaisille ja kaupungin työntekijöille. Esittelijä vastaa että näin oikeastaan toimitaan jo:

”Tällä hetkellä kaupungin toimipisteistä poistettavien kalusteiden kierrätys on järjestetty mm. Pakilan työkeskuksen ja Uusix-verstaiden kautta. Pakilan työkeskuksen ja Uusix-verstaiden toiminnan myötä sekä kaupunkilaisten että kaupungin työntekijöiden on mahdollista ostaa käytöstä poistettuja kalusteita. Kaupunkilaisten tasavertaisen kohtelun kannalta kaupungin työntekijöitä ei voida asettaa etusijalle käytöstä poistettua irtaimistoa myytäessä.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 23.4.2014, Käpylän tontin 857/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12183, Käärmetalo)

ok. Hesari tiesi jo pari viikkoa sitten kertoa Käpylän käärmetalon rapistuneen suojelua odotellessa. Neljä asuntoa on jo käyttökiellossakin.

– Ulkoasultaan ja sisätiloiltaan poikkeuksellisen alkuperäisinä säilyneet rakennukset suojellaan merkinnällä sr-1.
– Suojelumääräys ei estä keittiöiden nykyaikaista varustetasoa.
– hissejä ei saa rakentaa suojelusyistä ulkoupuolelle, mutta ne eivät mahdu sisäpuolellekaan.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_3BCE0932-3552-4B0B-814F-9227C521DB29_Liite_pdf
Toivottavasti tämä etenee nyt mahdollisimman nopeasti ja valituksisitta. Asuinrakennuksen sr-1 -suojelusta voi olla montaa mieltä, mutta kyllähän tuolle perusteensa on. Meidän on kyettävä nopeuttamaan näitä prosesseja. Hitaasta prosessista kärsivät kaikki, sekä asukkaat että kaupunki.

2 V 23.4.2014, Haagan tonttien 29036/16 ja 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12213, Pajuniityntie 3-5)

ok. Palautimme kaavan viime kuussa, mutta palaamme asialle tontin omistajan lähettämän pyynnön vuoksi. Lapio maahan. Palautuksen takana oli ärsyyntymistä siitä että suurin piirtein kaikki kaavat tuppaavat laskemaan ainakin kerroksella kuulemiskierroksella. Kaupungin tasolla tämä tarkoittaa aivan valtavaa määrää asuntoja, jotka jäävät rakentamatta. Meidän on uskallettava nostaa täydennysrakentamisen tonttitehokkuutta. Kieltämättä tämä ei ollut tyylikäs tapa siihen, joten korjataan virhe, mutta asia kannattaa laittaa suunnittelupuolella mieleen.

3 V 23.4.2014, Konalan korttelin 32067 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12216, Hilapellontie 2)

ok. Täydennysrakennetaan kaksi uutta kerrostaloa. Liiketilasiiven purkamisen myötä voidaan Hilapellontien varteen rakentaa uusi nelikerroksinen asuinkerrostalo. Hilapellon puistoalueen reunaan on mahdollista rakentaa uusi, neljä asuinkerrosta käsittävä asuinkerrostalo. Korttelin kerrosala kasvaa 2 387 k m²:llä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_3D18740F-9BD5-4256-9C8A-BB6A6B066309_Liite_pdfTonttitehoksi jää silti yhä matalahko 0,66. Tällä tiheydellä täydennysrakentaminen on haastavaa. Kerros, pari olisi täysin mahdollista tässäkin.

4 V 23.3.2014, Viikin puisto-, luonnonsuojelu-, vesi- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja Vanhankaupungin vesialueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 12160, Pornaistenniemi)

ok. Suositun virkistysalueen asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen puistoalueen kunnostuksen, koira-aitauksen rakentamisen ja virkistysaluekokonaisuutta palvelevan pysäköintialueen rakentamisen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_FCBBD4E6-F705-4AB8-96EA-7287039CA5E8_Liite_pdf
5 V 23.4.2014, Mellunkylän korttelin 47030, tontin 47034/1 sekä liikenne- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12175, Kotikonnuntie 10 ja Leikkikuja 2)

ok. Täydennysrakentamista Kontulaan, kaksi uutta kerrostaloa. Uutta rakennusoikeutta syntyy yhteensä 6 640 k-m². Aluetehokkuudeksi lisäneliöiden ja kahdeksan kerroksen jälkeenkin vain 0,73. Pistetalot.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_07FC512C-6796-4F64-B850-81C1BC13B901_Liite_pdf
6 V 23.4.2014, Pihlajamäen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Pihlajamäen ala-astettta perusparannetaan 10,8 miljoonalla eurolla. Suuri osa lvi-tekniikasta ja sähköistä alkuperäisiä ja ilmastointi riittämätön – talossa sekä hiilidioksidipitoisuudesta että mikrobeista johtuvia ongelmia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_995394B9-3BB4-4515-8681-457E24F3AD6F_Liite_pdf
Vuonna 1965 valmistunut rakennus on suojeltu sr-2 -merkinnällä. Suojellaanko me kaikki 60- ja 70-luvuilla rakennetut talot? Tasakatto – check, homeongelma – check. Suojeluun.

SIVISTYSTOIMI

1 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Kyse hallinollisesta yhdistämisestä, mutta sisältää myös tilankäytöllisiä muutoksia:

Uuden peruskoulun käyttöön jäävät nykyiset Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Eläintarhan ala-asteen koulun tilat. Alppilan yläasteen koulun tiloista on tarkoitus pääsääntöisesti luopua. 1. – 6. luokkien opetus tapahtuu nykyisten ala-asteiden tiloissa ja 7. – 9. luokkien opetus Eläintarhan ala-asteen koulun tiloissa. 7. – 9. luokkien opetukseen saadaan lisäksi luokkatilaa Eläintarhan ala-asteen koulun vieressä sijaitsevasta Stadin ammattiopiston toimipaikasta. Erikoisluokkia vaativa opetus, kuten tekninen työ ja kotitalous, tapahtuu nykyisen Alppilan yläasteen koulun ja Aleksis Kiven peruskoulun tiloissa.

Alppilan yläasteen johtokunta puoltaa lausuntonsa mukaan esitystä. Hyvä.

2 V 23.4.2014, Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Johtosääntömuutos merkitsee, että kaupunginkirjastossa toimitaan jatkossa kahdessa osastossa nykyisen kolmen osaston mallin sijasta. Vaikuttaa perustellulta ja hyvältä muutokselta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_2D925A81-2308-4F41-AA90-FFE0B068D47A_Liite_pdf
KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2014 vuosilomien vahvistaminen lomakautena

ok. Kaupunginjohtajatkin tarvitsevat lomaa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille rakennuskohteille
Päätöshistoria

ok. Asuntotuotantotoimikunnan viidelle hankkeelle yhteensä 2,7 miljoonaa lainoja. Ja tertiäärilainathan olivat:

Tertiäärilaina (ns. kolmoissijalaina) on omistajan antamaa lainaa , joka on tarvittu aravakohteissa omarahoitusosuuden kattamiseksi. Lainan vakuutena ovat tavallisesti kolmoissijakiinnitykset. Koska laina on annettu kohteen omarahoitusosuuden kattamiseksi, lainaa ei saa lyhentää vasta kuin sen jälkeen, kun aravalaina on maksettu pois.

4 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi tuottavuustoimenpiteiden suunnittelusta siten, että niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin

ok. Kaikkiin pitää sattua! Eiku just toisin päin. Esittelijä toteaa, että lautakunnat ovat tuottavuusohjelman toimenpiteitä valitessaan ottaneet huomioon toivomusponnen tavoitteet.

5 Vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen valinta

ok. Belle Selene oli varajäsen tällaisessakin paikassa.

6 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta

Meille kerrotaan kuinka strategiaohjelman toimeenpano on sujunut. Seurantataulukosta näkee hankkeiden tilanteen ja toisesta taulukosta mittarit.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Hankintakeskuksen erään viran nimikkeen muuttaminen

ok. Yksikön johtajasta hallintopäällikkö. Toteutetaan jahka nykyinen eläköiytyy. Samalla tehtäväkohtainen palkka laskee 4700 eurosta 4200 euroon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Ruotsinkielisen työväenopisto Arbiksen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Arbista peruskorjataan 9,6 miljoonalla eurolla. Pitää sisällään LVI-, sähkö-, ilmastointi- ja ikkunaremonttien lisäksi sisällään myös uuden hissin. Esteettömyys paranee. Kiinteistöä ei ole peruskorjattu rakentamisvuoden 1958 jälkeen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_0D6015D5-19FA-4F4A-9406-F32F04EF3D3A_Liite_pdf
2 Kaisaniemen ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Kaisaniemen ala-aste peruskorjataan 8,6 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on parantaa sisäilma- ja lämpöolosuhteita, esteettömyyttä, akustiikkaa, paloturvallisuutta sekä energiataloutta. Rakennus on valmistunut vuonna 1924 ja siellä on kunnossapitoluonteisten korjausten lisäksi toteutettu vuosikymmenten aikana tilakohtaisia parannuksia mm. opetustilojen varustuksessa, mutta puutelista on pitkä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_A4E69414-250D-40B7-A934-344A73DE8659_Liite_pdf

3 Iltakouluasia: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) tilannekatsaus

Helsingin metropolialueen maankäyttösuunnitelmaa (MASU), liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ 2015) ja asumisen strategiaa laaditaan nyt ensimmäistä kertaa samanaikaisesti. Hannu Penttilä kertoo kuinka valmistelu sujuu.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi ennaltaehkäisevästä suun terveydenhuollosta

ok. Tuomo Valokainen on vaatinut toivomusponnesaan että erityisesti ennaltaehkäisevän hammashoidon tehostamiseen kiinnitetään huomiota. Tähän vastataan kattavasti. Lähtökohtana jo se että Helsingin kaupungilla suun terveyden edistäminen otetaan puheeksi jokaisen potilaan suun terveystarkastuksen yhteydessä.

Viinapirusta alkoholikulttuuriin

Sosialidemokraattisen peruspalveluministeri Susanna Huovisen alkoholipoliittiset avaukset ovat puhuttaneet viime päivinä. Syystäkin. Baarien aukioloaikoja ollaan suitsimassa ja kaupassa myytävä olutta laimentamassa.

Ministerin ja THL:n terveysargumentit ovat vahvoja. On selvää näyttöä että saatavuuden kiristäminen vähentää ainakin rekisteröityä kulutusta ja terveysongelmilla ja alkoholin saatavuudella on selvä korrelaatio. Kohtuullisemmin alkoholia kuluttava Suomi olisi terveempi ja eläisi iäkkäämäksi.
28-3-Absinthe-1
Kohtuukäytön valtakunta, kuten Otto Köngäs blogissaan toteaa, ei kuitenkaan ole terveysviranomaisten tavoitteena, vaan horisontissa kangastelee alkoholin kulutuksen pysyvä lasku – kansallinen absolutismi, kieltolain itseohjautuva versio.

THL ja peruspalveluministeri unohtavat että alkoholin typistäminen vain terveyskysymykseksi tuottaa ratkaisuja, jotka eivät välttämättä edes edistä kohtuukäyttöä. Alkoholi eri muodoissaan on ollut osa kulttuuriamme jo tuhansia vuosia. Ei ole lainkaan samantekevää missä, miten ja millaista alkoholia nautitaan. Kärjistäen: ryypätäänkö yksin kossua kämpillä vai lasillinen pienpanimo-olutta ravintolassa ruoan kanssa.

Nykyisen alkoholi-keskustelun pääkysymys tuntuu olevan: Miten paljon alkoholin saatavuutta voitaisiin rajoittaa?

Voitaisiinko sen sijaan etsiä vastausta kysymykseen: Voisiko meillä olla terveyspainotteisen alkoholipolitiikan sijaan kokonaisvaltaista alkoholikulttuuripolitiikkaa?

soviet_poster_alcohol
Voimme yhteiskunnan keinoin vaikuttaa lähinnä alkoholin saatavuuteen ja hintaan. Näitä voidaan ohjata mm.:
– anniskeluajoilla ja anniskeluluvilla
– vähittäiskaupan alkoholimonopolilla ja myyntirajoitteilla
– alkoholiveron suhteella alkoholin vahvuuteen

Mitä tavoitteita meillä voisi olla pelkän kieltolinjan sijaan?
– suomalaisten tulisi juoda nykyistä miedompia juomia ja
– se mikä juodaan, tulisi nykyistä useammin juoda ravintolassa eli työllistäen ja sosiaalisessa kontrollissa

Tämän lisäksi tulisi keskustella myös vähittäiskaupan keskittymisestä, jossa Alkojen sijoittuminen ei ole vähäinen tekijä – yli 70 prosenttia Alkon myymälöistä sijaitsee tällä hetkellä kauppakeskuksen, marketin tai tavaratalon yhteydessä. Ja ne eivät muuten ole niitä kivoja pieniä korttelikauppoja: kaikista Alkon myymälöistä 43 % sijaitsee lähempänä suurimman kauppaketjun myymälää ja 38 % lähempänä toiseksi suurimman kauppaketjun myymälää.

Suoraan alkoholiin liittyvien tavoitteiden lisäksi me siis voisimme ainakin:
– vastustaa kaupan keskittymistä ja tukea pienempiä liikkeitä
– tukea monipuolista alkoholikulttuuria edistämällä mm. pienpanimoiden toimintamahdollisuuksia

Mitä konkreettisia keinoja meillä on?

Voisimme esim.:
– suosia pienpanimoita mm. sallimalla ulosmyynnin.
– muuttaa alkoholiverotusta siten että THL:n suosima II-olut olisi käytännössä verotonta ja vastaavasti kossu kallistuisi kunnolla. Käytännössä tämä tarkoittaisi vain nykyisen asteikon tiukentamista.
– alentaa alkoliveroa ravintoloille ja helpottaa anniskelulupien saantia. Nostaa veroa vähittäismyyntiin.

Miten kuvittelen näiden toimien muuttavan kulutusta? Varmaankin nykyistä suurempi osa alkoholista olisi ostettu ravintolassa verot maksaen ja työllistäen Suomessa Viron sijaan, juomat olisivat nykyistä miedompia ja toivottavasti esim. pienpanimoita suosimalla nykyistä laadukkaampia.

Erityisen tyhmältä Huovisen ehdotukset tuntuvat mielestäni siksi että alkoholikulttuurin tervehtymisestä on ollut hyviä merkkejä: nuorison humalajuominen ja kuukausittain alkoholia käyttävien määrät ovat laskeneet ja jopa täysraittiiden osuus nuorisosta on lisääntynyt. Nuoriso on ollut viimeksi yhtä kunnollista vuonna 1985! Ja muutostrendi on todella nopea.
www_stm_fi_c_document_library_get_file_folderId_6511574_name_DLFE-26851_pdf
Jotain on selvästikin tapahtunut kulttuurissa kun saatavuus on säilynyt käytännössä samana.

Ministeri ei ehdotuksissaan ota myöskään huomioon sitä että vain saatavuuteen ja hintaan perustuvan alkoholipolitiikan ohjausmahdollisudet ovat varsin rajalliset. Kimmo Herttuan väitöstutkimuksen mukaan:

”Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että alkoholin hinnanalennus voi johtaa huomattavaan kasvuun alkoholiin liittyvässä kuolleisuudessa ja sairastavuudessa. Suuret väestöryhmittäiset erot ovat kuitenkin todennäköisiä. Erityisesti huono-osaiset, kuten pitkäaikaistyöttömät, ovat erityisen herkkiä hintojen laskulle, mitä taas nuoremmat sukupolvet ja varsinkaan työssäkäyvät eivät sen sijaan näytä olevan. Vanhimmat ikäluokat ovat ehkä jopa hyötyneet halvemmista hinnoista vähentyneen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden ja kokonaiskuolleisuuden muodossa. Halvempi alkoholi ei näytä välttämättä lisäävän väkivaltarikollisuutta. Alkoholi- ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet tulisi kohdistaa niihin väestöryhmiin, joissa alkoholihaitat lisääntyvät herkästi hintojen laskiessa.”

Hyvä esimerkki ohjausvaikutusten hankaluudesta on Kampin K-marketin oluthylly. Kuvan kaikki tuotteet siirtyisivät Alkoon kansanterveyden nimissä. Arvatkaa ostetaanko näitä pelkän halvan hinnan ja nopean kännin vuoksi? Keskihinta 0,5 litran pullolle taitaa olla neljän euron tuntumassa. Hintaohjautuvuutta ei oikein ole.
k-market
Eikä näitä laatuoluita aleta tuottaa vain muutamaa hassua pohjoismaata varten laimeampina versioina. Kotimaisilla pienpanimoilla taas ei olisi mahdollisuutta kilpailla kaupan hyllyllä isojen kanssa kun ravintoloihin pitää kuitenkin tuottaa se laadukkaampi vahva olut. Kakkoshylly tarjoaisi tulevaisuudessa todennäköisesti vain kotimaista bulkkikaljaa. Palaisimme nykytilanteesta 1990-luvun alkuun. Olisiko tämä toivottavaa kehitystä oluen kulutuksen kulttuurille?

Ja jos laadukas keskiolutkin pitää hakea Alkosta, tarttuu mukaan helposti väkevämpääkin. Alkoholin kokonaissaatavuuden heikkeneminen on vähintäänkin kyseenalaista, jos Alko todella suunnittelee perustavansa sata uutta myymälää lakimuutoksen toteutuessa. Kossun saatavuuttako tässä yritetäänkin edistää? Altian ongelmat kerralla kuntoon?

Loppujen lopuksi kysymys on myös periaatteellinen. Voidaanko yksilön vastuu ulkoistaa kokonaan ”kansanterveydelle”? Missä määrin vapaassa yhteiskunnassa ylipäätään pitää rajoittaa yksilöiden valintoja? 1970-luvun pakkokeinot eivät toimi enää 2010-luvulla. Viron matkailuakaan ei oikein voi estää.

Itse olen sitä mieltä että oikeiden, eli tässä tapauksessa terveellisten, valintojen tekeminen pitää tehdä helpoksi. Tätä voimme edistää mm. edellä mainitsemallani alkoholiveron painopisteen muutoksella. Haittojen torjumisessa toimenpiteet pitäisi puolestaan kohdentaa niihin väestöryhmiin, joissa alkoholihaitat ovat lisääntyneet. Hallinnollisesti tämä tarkoittaa uutta ajattelua – viinapiru ei kuuluisikaan enää vain peruspalveluministerin asialistalle, vaan mukaan olisi otettava ainakin elinkeinopolitiikkaa ja ehkä ripaus kulttuuriakin.

Kieltolakia kokeiltiin ja sen ansiosta koko Suomi oppi juomaan viinaa. Voitaisiinko nyt yrittää jotain muuta?

Kaupunginhallitus 28.10.2013

Maanantain kokouksessa päätetään talousarviosta jos ryhmät ovat sunnuntain aikana päässeet siitä sopuun. Muita kiinnostavia kohtia listalla ovat ainakin MTV European Music Awards ja MTV Push -tapahtumien haku Helsinkiin! Listan ulkopuolelta keskustellaan varmaan ainakin terassien lupaehdoista. En ole menossa maanantaina ”sisään”, jotta varamieheni Jussi Chydenius pääsee välillä kokoustamaan.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 6.11.2013, Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden jäsenen.

2 V 13.11.2013, Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen

ok, jää pöydälle odottamaan budjettineuvottelujen lopputulosta. Pohjassa esitetään että:

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 18,5 %. Tämän vuoden kunnallisveron tuotto Helsingissä on 2 409 miljoonaa euroa, joka on 50 milj. euroa talousarviota enemmän. Vuoden 2012 kunnallisveron tuottoon verrattuna lisäystä on 103 milj. euroa (+ 4,4 %). Verotulojen kokonaiskertymän (sisältäen yhteisö- ja kiinteistöveron) arvioidaan tänä vuonna ylittävän talousarvion 30 miljoonalla eurolla.

3 V 13.11.2013, Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

ok, jää pöydälle odottamaan budjettineuvottelujen lopputulosta.

Kaupunginhallitus esittää myös kiinteistöveroprosentin säilyttämistä nykyisellä tasollaan. Ehdotus on että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määritellään 0.80%, vakituisten asuinrakennusten 0,32% ja rakentamattoman rakennuspaikan 1,80%.

Kiinteistöveron tuotto on tänä vuonna noin 190 miljoonaa ja sen arvioidaan ensi vuonna nousevan noin 205:een miljoonaan. Pääsyy nousuun on se että verohallinto on nostamassa vuodelle 2014 rakennusten verotusarvoa nykyisestä 70 %:sta 75 %:iin. Ja verotusarvon noustessa tietenkin verokertymäkin nousee.

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä että kiinteistöveroa voisi Helsingissä nostaakin. Nyt olemme lähempänä ala- kuin ylärajoja. Erityisesti rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa voisi korottaa – se olisi pieni lisäkannuste rakentaa. Ehdotettu 1,8% on lain Helsingille sallima minimi, maksimissaan se voisi olla 3%. Jos (Suomen) hallituksen kaavailema lakimuutos menee läpi, on Helsingin nostettava tätä veroa 2,3 prosenttiin. Taloudellinen vaikutus olisi silti aika pieni, koko veron nykytuotto on noin kaksi miljoonaa ja korotus toisi 0,6 miljoonaa lisää.

4 V 6.11.2013, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016

Tämä jää yhä pöydälle, jolleivat ryhmät löydä sunnuntai-illan neuvotteluissa sopua. Kohtuullisen pienestä osasta budjettia sinällään tapellaan – kyse on vain noin 0,5%:sta. Mutta kyllä silläkin rahalla paljon voidaan saada aikaiseksi oikeassa paikassa!

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 13.11.2013, Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisu

ok. Pasilan suunnittelukilpailun ratkaisu vahvistetaan vielä virallisesti. Keski-Pasilasta kehittyy seuraavan kymmenen vuoden aikana melkoinen keskus. Asemakaavavaiheessa muutaman raskaan liikennejärjestelyn toteuksesta varmaankin vielä taitetaan peistä, mutta hyvä että projekti kokonaisuutena etenee.

Tää video on kyllä aika, miten sen nyt sanoisi, ”mielikuvituksellinen”.

2 V 13.11.2013, Vuoden 2014 kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen

ok. Teknisiä maksuja mm. tontin lohkomisesta tarkastetaan muutamalla prosentilla.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kruunuvuorenrannan alueiden esirakentamista varten

ok. 1,4 miljoonalla esirakennetaan ”Huttuvadin” korttelialuetta. Huttuvati? :)

4 Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Länsisatamassa sijaitsevan Matkustajasataman esirakentamiseen

ok. Esirakennetaan matkustajasatamaa 5,8 miljoonalla eurolla.

5 MTV Push Helsinki -tapahtuman järjestäminen Helsingissä vuosina 2014-2015

ok. Esittelijä ehdottaa että Helsinki käyttäisi vuonna 2014 maksimissaan 425 000 ja 2015 maksimissaan 525 000 euroa ”MTV Push” -tapahtuman järjestämiseen Helsingissä.

Vaikuttaa hauskalta konseptilta, jossa Helsinki saisi varmasti hyvää näkyvyyttä. Lisäksi Helsingissä järjestettäisiin kaikille avoin yleisökonsertti, joka esittelee nousevan kansainvälisen artistin ja kotimaisia yhtyeitä. MTV taltioi konsertin, ja se esitetään osana MTV World Stage -sarjaa, jolla on maailmanlaajuinen jakelu.

Myös valtio on alustavasti sitoutunut osallistumaan rahoitukseen samalla summalla kuin Helsinki. Lisäksi etsitään ”kaupallisia kumppaneita”, jotka laskisivat kaupungin maksuosuutta. Push-tapahtuma liittyy seuraavan asiakohdan MTV European Music Awards -tapahtumaan.

MTV Push Helsingillä tavoitellaan laajaa kansainvälistä medianäkyvyyttä, ja sen avulla halutaan markkinoida Helsinkiä hauskalla ja kaupungin vahvuuksiin perustuvalla tavalla. Vastaavaa, tiettyyn kaupunkiin liittyvää MTV Push -nimistä kokonaisuutta ei ole aikaisemmin järjestetty.

Kampanjan ja tapahtumakokonaisuuden tärkeimpänä kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Helsinki haluaa näyttäytyä heille houkuttelevana matkailu-, työskentely- ja opiskelukohteena. Samalla paikallinen osaaminen saa kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettuutta. Markkinointikonsepti tavoittaa laskennallisesti 470 miljoonaa kotitaloutta.

6 MTV (Music Television) Europe Music Awards -tapahtuman hakeminen vuosille 2015-2016

ok. Helsinki satsaa tapahtumaan 750 000 euroa, jos valtiokin lähtee mukaan. Mitä hyötyjä tällaisesta tapahtumasta on Helsingille?

Tapahtuma televisioidaan yli 600 miljoonaan kotitalouteen 152 maassa. EMA tuo isäntäkaupunkiin 7 000 – 8 000 hotelliyöpymistä. Esimerkiksi vuoden 2011 tapahtuman lasketaan tuoneen Belfastiin lähes 12 miljoonaa euroa ylimääräisiä matkailutuloja, ja tapahtumasta julkaistiin 2400 media-artikkelia ympäri maailman. Aiempien tapahtumien medianäkyvyyden arvon arvioidaan olleen keskimäärin 40 -50 miljoonaa euroa. Tapahtumiin on perinteisesti osallistunut 700 – 800 kansainvälistä toimittajaa.

Tapahtuman tuotantobudjetti on 10 – 15 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet käytetään paikallisten palveluiden ostoon.

Vaikka 750 000 euroa voi vaikuttaa äkkiseltään isolta rahalta, ovat tapahtumasta saatavat hyödyt ihan todellisia ja satsaus palaa moninkertaisena suoraan koko seudun talouteen. Tämä on hyvä juttu. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Amsterdamissa.
EMA_Amsterdam
Ja onhan se ylipäätään ihan vaan kivaa saada tällainen iso tapahtuma Helsinkiin! Pöhinää!

7 Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamisen rahoitusavustuksen hakeminen ja toteutusasiakirjan hyväksyminen

ok. Valtio myöntää avustusta ”uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen”. Helsinki hakee tätä avustusta nyt 1,6 miljoonaa euroa vuodelle 2013. Lisäksi ARA on myöntänyt ehdollisena ennakkopäätöksenä avustusta myös seuraaville vuosille.
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-10-28_Khs_38_El_694D0721-EDD0-48E1-B755-3F22A5C2A600_Uusien_asuntoalueiden_kunnallistekniikan_rakentami.html
Tämähän on tietenkin ok. Listatekstistä minua jäi vain mietityttämään seuraava lause: ”Valtio on sitoutunut osoittamaan avustusta Helsingin seudulle vähintään 7,5 milj. euroa / vuosi, vuodesta 2013 alkaen aiesopimuksessa osoitettujen ensisijaisten kohdealueiden toteuttamiseen.”. Mistä johtuu että 2013 avustus on Helsingille vain 1,6m€ ja 2015 1,21m€? Mihin ”puuttuvat” miljoonat menevät? Eikö meillä ole riittävästi sopivia hankkeita? Ja jos näin, niin miksei ole?

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Pasilan ja Oulunkylän eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12229, Pohjois-Pasilan rata-pihan alueet ja maaliikennekeskuksen alue)

ok. Jatketaan rakennuskieltoa kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi.

2 Eräiden kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston virkanimikkeiden muuttaminen

ok. Atk-päällikköstä toimistopäällikkö ja mittausteknikosta toimitusinsinööri. Vain nimike muuttuu, työt ja palkkaus pysyvät ennallaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttaminen

ok. Sosiaali- ja terveysvirastot yhdistettiin vuoden alusta lähtien. Nyt aletaan nähdä jotain suoria hyötyjäkin – 50 virkaa voidaan lakkauttaa tarpeettomina. Hyvä.

Kaupunginvaltuusto 9.10.2013

Valtuustossa on huomenna lyhyehkö lista. Mielenkiintoisinta on heti alussa oleva ensimmäinen uusimuotoinen kyselytunti. Saapa nähdä onko keskustelu elävämpää! Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

3 Kyselytunti

Tällä kertaa kyselytunti ensimmäistä kertaa siis ”spontaanimpana versiona”. Puheenjohtajisto pyytää että käsiteltävät kysymykset lähetetään sähköpostilla kyselytuntipäivänä viimeistään klo 17.00. Näistä kysymyksistä sitten puheenjohtajisto valitsee käsittelyyn noin kolme kiinnostavimmaksi ja ajankohtaisimmaksi nähtyä. Puolivuosittain puheenjohtajisto tarkastaa että kaikista ryhmistä tulleita kysymyksiä on käsitelty.

Itseäni kiinnostaisi ehkä tietää hiukan kaupungin ja Senaattikiinteistöjen suhteesta – Kaartin lasaretin puutalojen tilanne hiertää pahasti. Senaattikiinteistöjen tapa kohdella kiinteistöjä on kyllä valitettava. Toinen hyvä aihe voisi olla päiväkotien muskarit. Tuleeko blogin lukijoille jotain muuta kysymisen arvoista mieleen?

4 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

ok. Petra Jääskeläinen Risto Kolasen varajäseneksi. (SDP)

5 Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

ok. Vihdoinkin saamme tämän asian liikkeelle. Kaikenlaista pientä tuolileikki-tyyppistä säätöä oli ilmassa…

Erinomaisen hienoa on havaita että valtuustoryhmät selvästikin ottavat johtamisen jaoston tosissaan. Sen jäseniksi on valittu kaikista ryhmistä ryhmäjohtajat ja muita vaikutusvaltaisia poliitikkoja. Puheenjohtajana toimii Kokoomuksen Lasse Männistö. Meiltä ryhmään valitaan ryhmäjohtajamme Emma Kari ja kh-ryhmän jäsen, valtuutettu, Kallio-liikkeen kalifi ja yleisesti ottaen sangen mukava mies Erkki Perälä. Helppoa ryhmän vääntö ei varmasti tule olemaan – niin eri linjoilla monissa kysymyksissä ollaan ja valta-asemista pidetään mieluusti kiinni, mutta uskon että demokraattisempaan suuntaan ollaan menossa.

Tietotekniikkajaostoa tulee puheenjohtamaan Otso Kivekäs, joka on takuulla koko valtuuston pätevin valinta tähän hommaan. Hyvä, jaoston jäsenten toivoisi olevan substanssiosaajia – sen takia se on perustettu. Meiltä toinen jäsen on Minerva Krohn. Minut nimetään Mimmon varajäseneksi.

6 Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014

ok. Kokouspäivät ensi vuodelle. Hyvä että tulee ajoissa. Tiedän mitä teen ensi syksynä sit.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

7 Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Kaupunginhallituksessa 30.9..

ok. Vaikuttaa fiksulta. Taustalla on organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on keventää pelastuslaitoksen hallintoa. Esittelystä:

Nykyisellä osastojaolla laitoksen resurssien jakaminen suunnittelu- ja kehittämistoimintojen kesken ja niiden priorisointi on vaikeaa. Kuva pelastustoimen kehittämisestä kokonaisuutena on puutteellinen. Asioita suunnitellaan ja tehdään osittain päällekkäin ja keskinäisessä tiedonkulussa on puutteita. Hallinto-osastolle kuuluu mm. henkilöstöjohtamisen ja viestinnän kokonaisuus, mutta osastolla ei ole resursseja niiden kehittämiseen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

8 Sörnäisten tonttien 10587/1-3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12189, Sörnäistenniemi)

ok. Kaupunginhallituksessa 30.9..

1000 kerrosneliömetriä lisää rakennusoikeutta korttelikaavaan Kalasatamassa. ”Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä arkkitehtonisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-30_Khs_34_El_215FAE44-3153-4E70-A1FB-B1B28DDF2756_Liite.pdf

9 Lauttasaaren tontin 31038/12, katualueen ja maanalaisten tilojen asemakaavan muuttaminen (nro 12079, Lauttasaaren ostoskeskus)

ok. Kaupunginhallituksessa 16.9. ja 23.9..

Lauttasaareen rakennetaan ostoskeskuksen paikalle uusi ja uljaampi, johon liittyy myös asumista. Samaan yhteyteen tulee myös Länsimetron sisäänkäynti. Hyvältä vaikuttaa. Kaavaa on edellisestä kierroksesta muutettu siten että liiketilaa on vähemmän, asuntoja enemmän ja asunnot saavat olla pienempiä. Myös parkkipaikkoja on vähemmän. Tällöin rakentamisesta tulee kannattavampaa. Hankkeella alkaa olla jo vähän kiire kun Länsimetro uhkaa kuitenkin jonain päivänä valmistua.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-23_Khs_33_El_AE58CF13-FB18-4BFB-B742-D4E23EC125DC_Liite.pdf

10 Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130)

ok. Kaupunginhallituksessa 23.9..

Kruununvuorenrantaa kaavoitetaan pala palalta. Nyt tiheimmin rakennettua osaa. Koko alueen tehokkuus 0,65 ja tonttitehot 1,72. Ei tää nyt ihan mitään Kamppia ole. Pitäisi pyrkiä tehokkaampaan. ”Citius, Altius, Fortius”, sano roomalainen. Tällaista kaavaa on vaikea myöhemmin tiivistääkään.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-16_Khs_32_El_B1C56CFD-5BFA-409B-A7CE-A57480091487_Liite.pdf

Mutta näyttäähän tämä kuitenkin enemmän kaupungilta kuin lähiöltä. Kaavan ”erityisalueelle” (violetti) on tarkois rakentaa ”merellinen tukikohta”, joka olisi liikuntaviraston ja rakennusviraston ympäristötoimiston ja mahdollisien muiden toimijoiden koko lähisaaristoa palveleva keskus.

Untitled__Liite_copy___page_59_of_77_

Alueelle rakennetaan 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja sekä 1 200 k-m2 kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti. Ja hieno silta. :)

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

11 Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

ok. Kaupunginhallituksessa 23.9..

Maija Tanninen-Mattila

Maija Tanninen-Mattila

Peräkkäisissä kokouksissa päästään valitsemaan väkeä kulttuurielämän johtopaikoille! Tällä kertaa valitaan johtaja Taidemuseolle Janne Gallen-Kallelan-Sirénin tilalle. Esittelijä ehdottaa museon johtokunnan valinnan mukaisesti virkaan Maija Tanninen-Mattilaa 6 800 euron palkalla. Tanninen-Mattila on varmasti oikea valinta, johtajakokemusta on jo Taidehallin ja Ateneumin johtajana ja näytöt selviä.

12 Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Johtosääntöä muutetaan mahdollistamaan palvelusetelien käyttöönotto.

13 Läntisen alueen ruotsinkielisten koulujen hallinnollinen yhdistäminen

ok. Kaupunginhallituksessa 23.9..

Vaikuttaa fiksulta. Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs högstadieskola yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi.

Tehdyt arvioinnit tukevat siirtymistä yhtenäiseen peruskoulun malliin sekä hallinnollisesta että pedagogisesta näkökulmasta. Projektissa on luotu hyvä toimintamalli ja koulujen välille syntynyt yhteistyö koetaan positiivisena ja merkityksellisenä sekä opettajille että oppilaille. Palaaminen ennen pilottiprojektia vallinneeseen tilanteeseen (eli viisi koulua, joilla jokaisella oma rehtori, johtokunta ja budjetti) ei ole tarkoituksenmukaista.

Kaupunginhallitus 7.10.2013

Tänään kaupunginhallituksessa kevyehkö lista. Isoimpina asioina Taka-Töölön kasarmialueen kaava ja iltakoulu sote-ratkaisuista metropolialueella. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.10.2013 Lainan myöntäminen Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle

ok.

Pallo-Pojat Juniorit ry on Helsingin piirin kolmanneksi suurin jalkapalloseura ja toimii kantakaupungin alueella keskittyen etenkin lasten ja nuorten toimintaan. Pelailivat aiemmin Jätkäsaaressa, mutta joutuivat sieltä siirtymään rakennustöiden vuoksi. Ovat perustamassa kentän Hernesaareen ja kaupunki tukee 500 000 euron hanketta myöntämällä 200 000 euron lainan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 23.10.2013 Taka-Töölön tontin 484/4 osan asemakaavan muuttaminen (nro 12193, Taivallahden kasarmin alueen itäosa)

ok. Tää on mahtava juttu. Hienoa että upeat funkkisrakennukset saadaan vihdoin käyttöön ja kuntoon.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-10-07_Khs_35_El_3CC418B2-BFD6-4DF7-9EF9-ADBC9688545E_Liite.pdf

Lisäksi alueelle rakennetaan uusi asuinrakennus ja suunnitelmakin on ollut valmiina jo vuodesta 2009 lähtien. Sen takana on kuulu arkkitehti Steven Holl, ja ainakaan tylsäksi ei tätä taloa voi moittia. Toivottavasti valmis rakennus on edes jotain suunnitelman näköistä…

STEVEN_HOLL_ARCHITECTS

Tästä asiasta minä olen Kokoomuksen Matti Niirasen kanssa samaa mieltä! :)

2 V 23.10.2013 Haagan tontin 29049/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12184, Mäkipellontie 15)

ok. Pieni kaava Haagassa.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden enintään kolmikerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen nykyisen tyhjillään olevan hoitolaitoksen tontille. Voimassa olevan asemakaavan mukainen tontin käyttö sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten tonttina on myös mahdollista. Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-10-07_Khs_35_El_9F7259EF-795B-4D2C-A756-CB3FAF935A7C_Liite.pdf-2

Jos jostain haluaisi nillittää, niin siitä että jälleen on kaavaa suunniteltaessa rakennuksia madallettu. Vaikuttaa olevan yleinen toimintatapa koko kaupungissa – tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kaava tänä vuonna, jonka selostuksessa lukee että ”Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että rakennuksia on madallettu”. Näin ei voida toimia säännönmukaisesti jos aiomme pitää täydennysrakennustavoitteista kiinni. Alue- ja tonttitehokkuuden kun tulisi nousta selkeästi entisestä. Hiukan vaikea minun on ymmärtää tuskaa, joka yhdestä lisäkerroksesta olisi syntynyt, alueella (Etelä-Haaga) kun on runsaasti neljä- ja viisikerroksisia rakennuksia. (Asuin Etelä-Haagassa kahdeksan vuotta.)

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Opetuslautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 14. – 17.1.2014

ok. ”Matkan tarkoituksena on tutustua Saksan opetusjärjestelmään – erityisesti oppisopimuskoulutukseen ja nuorten työllistymiseen.”

4 Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle

ok. ”12 000 euron suuruinen laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta kerho- ja huoltorakennuksen rakentamiseen.”

5 Lainan myöntäminen Culminatum Innovation Oy Ltd:lle

ok. 200 000 euron laina Culminatumille, joka on Uudenmaanliiton, pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien, yritysten ja suurimpien yliopistojen yhteinen yritys, jonka tarkoituksena on ”edistää metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä ja houkuttelevuutta”.

Culminatum Innovation Oy Ltd tarvitsee rahoitusta käyttöpääomansa turvaamiseen yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, jotta yhtiö voi jatkaa toimintaansa suunnitellulla tavalla kesäkuun loppuun 2014, jolloin yhtiön liiketoiminta nykymuodossaan päättyy. Käyttöpääoman lisääntyneeseen tarpeeseen on vaikuttanut yhtiön toteuttamista hankkeista syntyvien kustannusten erittäin pitkät maksatusajat rahoittajilla. Yhtiö hakee 200 000 euron suuruista korotonta lainaa rahoitusjärjestelyihin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi ja laina-ajaksi arvioidaan 15.10.2013–30.6.2015.

6 Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi kiertävän neurologin vakanssista

ok.

Kouluterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan itse kaikkia tarvittavia erikoislääkäripalveluja. Tavoitteena uudessa organisaatiossa on selventää työnjakoa ja rajapintoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Samoin tavoite on kehittää moniammatillista yhteistyötä. Tässä yhteydessä tulee selvitettäväksi myös aistiherkkien lasten tutkimisen, hoidon ja seurannan työnjako.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Metsähallitukselle Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

ok.

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan että:

”Hoito- ja käyttösuunnitelma on huolellisesti laadittu, ja siihen liittynyt vuorovaikutustyö on ollut poikkeuksellisen laajaa.”.

Kaupunginhallitus toteaakin että

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tarpeellisia ja oikeansuuntaisia. Esitetyt reitit ja palvelut sekä niihin varattavat resurssit ovat kuitenkin osin alimitoitettuja kasvavaan käyttäjämäärään nähden.


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Sote-ratkaisut metropolialueella

Iltakouluasiana Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän perustaman metropolialueen erityiskysymyksiä selvittävän jaoston jäsen apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty selvittää mahdollisia sote-ratkaisuja metropolialueella. Huh mikä lause. Eli mitähäh?

Terveydenhuoltouudistusta eli ns. sote-lakia valmistellaan. Ja kun täällä pääkaupunkiseudulla asioita pitää ratkoa vähän eri tavalla kuin rääkkylöissä, niin meitä varten on oma jaosto. Tässä jaostossa taas Helsinkiä edustaa apulaiskaupunginjohtajamme Laura Räty, joka sitten puolestaan briiffaa kaupunginhallitusta työn etenemisestä.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Malmin, Pukinmäen ja Puistolan (Nurkkatien ala-aste, Puistolan ala-aste) kouluverkkoa

ok. Valtuusto saa päättää kouluverkosta.

2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitseminen tiedoksi

ok. Valtuusto päätti pari vuotta sitten kasvisruokapäivän järjestämisestä kouluissa. Asiasta tietenkin valitettiin. Hallinto-oikeus totesi että valtuuston päätöksessä oli virheellisesti valitusosoitus, kun tällaisesta päätöksestä ei voi valittaa, joten hallinto-oikeus poisti päätöksestä valitusosoituksen ja hylkäsi valituksen. Nyt vielä lisäksi korkein hallinto-oikeus toteaa että hallinto-oikeuden päätös oli oikea. Pinaattilettuja on syöty koko prosessin ajan.