Archive for the 'politiikkaa' Category27
/
Sep
/
13
 12:09

Kaupunginhallitus 30.9.2013

Ensi maanantain kaupunginhallituksen lista näyttää kevyemmältä kuin viime viikkojen. Kiinnostavin asia lienee “Jätkäsaaren tornin” tontille rakennettava kongressihotelli, jolle nyt varataan tontti. Koko lista liitteineen löytyy täältä. En ole itse menossa sisään kokoukseen, vaan varamieheni Jussi Chydenius hoitaa tämän. Olemme sopineet varani kanssa että hänkin pääsee ainakin neljä kertaa “lukukaudessa” kokoustamaan, jotta “tatsi” säilyy.

1 V 9.10.2013, Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Vaikuttaa fiksulta. Taustalla on organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on keventää pelastuslaitoksen hallintoa. Esittelystä:

Nykyisellä osastojaolla laitoksen resurssien jakaminen suunnittelu- ja kehittämistoimintojen kesken ja niiden priorisointi on vaikeaa. Kuva pelastustoimen kehittämisestä kokonaisuutena on puutteellinen. Asioita suunnitellaan ja tehdään osittain päällekkäin ja keskinäisessä tiedonkulussa on puutteita. Hallinto-osastolle kuuluu mm. henkilöstöjohtamisen ja viestinnän kokonaisuus, mutta osastolla ei ole resursseja niiden kehittämiseen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.10.2013 Sörnäisten tonttien 10587/1-3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12189, Sörnäistenniemi)

ok. 1000 kerrosneliömetriä lisää rakennusoikeutta korttelikaavaan Kalasatamassa. “Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä arkkitehtonisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-30_Khs_34_El_215FAE44-3153-4E70-A1FB-B1B28DDF2756_Liite.pdf

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Eron myöntäminen Astrid Thorsille Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

ok. Björn Månssonin varajäseneksi Päivi Storgård.

4 Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

ok. Kahdelle Heka-kohteelle yhteensä 914 660€ “tertiäärilainaa” ja Asumisoikeus Oy Iltaruskolle 69 651€. Törmäsin termiin “tertiäärilaina” ensimmäistä kertaa. Mitäs se on?

Tertiäärilaina (ns. kolmoissijalaina) on omistajan antamaa lainaa , joka on tarvittu aravakohteissa omarahoitusosuuden kattamiseksi. Lainan vakuutena ovat tavallisesti kolmoissijakiinnitykset. Koska laina on annettu kohteen omarahoitusosuuden kattamiseksi, lainaa
ei saa lyhentää vasta kuin sen jälkeen, kun aravalaina on maksettu pois.

5 Alueellisen osallistumisen kokeilun eteneminen

Erinomaista! Kyseessä väliraportti Helsingin “demokratiapiloteista”, eli kymmenestä kuntalaisia osallistavasta kokeilusta:

1. Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana
2. Asukkaat aktiivisina – Itä-Pasila iskussa
3. Mainio Malminkartano
4. Maunulan demokratiahanke
5. Vetoa ja voimaa Mellunkylään
6. Lähidemokratiaa Vuosaareen
7. Kaupunkilaisten raati – kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi
8. Helsingin pyöräilevät kaupunginosat
9. Me asumme täällä! – Lähidemokratiatyökalu testissä Tapaninvainiossa
10. Nuorten Ruuti -vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän hanke osallistuvasta budjetoinnista kohteena nuorisoasiainkeskuksen alueellinen nuorisotyön yksikkö.

Olen itse tutustunut työpajojen ja keskustelujen muodossa projekteihin 1 ja 7. Muihin täytyy tutustua väliraportin avulla.

Näistä piloteista opitaan varmasti paljon siitä, mitä kaikkea “kansalaisten kuuleminen” ja vaikuttaminen voi tarkoittaa. Nykyiset kuulemiskäytännöt kun ovat usein vähän kehnoja: esim. kaavavalituksissa änkyröiden mielipiteet saavat helposti kohtuuttoman aseman kun änkyröitä asiat tuppaavat kiinnostamaan enemmän. Jos asukkaista kasataan tasapainoisempi otanta (vaikka arvalla), voi sekä keskustelu että lopputulos olla paljon hedelmällisempi. Ainakin Arabian esimerkki oli todella mielenkiintoinen!

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen

ok. Kiinteistö Oy Espoon terminaalin tarkoituksena on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Kyseessä Helsingin ja Espoon puoliksi omistama yhtiö, jonka osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista nyt sovitaan.

2 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok. Pöydällä jo toista kertaa. Esityksessä on pieni muutos.

Lauseiden:

Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon. Tätä varten laaditaan tarvittavat luontoselvitykset ympäristökeskuksen johdolla.

perästä on poistettu lauseet:

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät metsäkohteet ja joka mahdollistaa jatkossa suojeluverkoston perustamisen. Virkistysmetsiä ja metsäistä verkostoa koskevat tavoitteet ja selvitykset tulevat osaksi yleiskaavan toteuttamisohjelmaa.

Luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä ei pidä sotkea toisiinsa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Jätkäsaaren korttelin nro 20803 tonttien nro 1 ja 2 ja jälkimmäisellä tontilla sijaitsevan makasiinirakennuksen L2 varaaminen AB Invest AS:lle kongressihotellin suunnittelua varten

Arthur Buchardt haluaa kuin haluaakin rakentaa Helsinkiin kongressihotellin vaikka ei tornia saanutkaan! Hyvä. Erinomaista suorastaan. Tällä kertaa hanke on jo hyväksytyn asemakaavan mukainen, joten ihmeempiä ongelmia ei pitäisi olla.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden muuttaminen sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Pöydältä. En oikein tajua mikä tässä oli niin ongelmallista että asia piti viime viikolla pöydätä.

Kaikkia niitä henkilöitä, joita virkanimikemuutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa. Apulaisylilääkäreiden nimikkeistä ja tehtäväkohtaisista palkoista on saatu henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen puoltava lausunto.

Henkilöstökeskuksella sekä talous- ja suunnittelukeskuksella ei ole huomauttamista esityksen suhteen.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Paikallinen sopimus Palmia-liikelaitoksen turvapalvelut-yksikön metrovartioinnissa, piirivartioinnissa, paikallisvartioinnissa ja hälytyskeskuksessa työskentelevien pitkistä työvuoroista

ok.

Asiassa on käyty sähköpostineuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa 4.9.2013 – 11.9.2013, missä yhteydessä on sovittu yksimielisesti, että voimassa olevan paikallisen sopimuksen mukaista työaikajärjestelyä voidaan jatkaa toistaiseksi. Asiaa on käsitelty Palmiassa, ja siitä vallitsee yhteisymmärrys henkilöstöjärjestöjen edustajien ja Palmian kesken.

2 Eräiden virkojen muuttaminen opetusvirastossa

ok.


24
/
Sep
/
13
 10:09

Kaupunginvaltuusto 25.9.2013

Kaupunginvaltuuston ehkä kiinnostavimpana asiana huomenna kulttuurijohtajan valinta – siitä varmaan äänestetäänkin. Sen lisäksi tukku luottamushenkilövalintoja ja iiso nippu aloitteita. Eli pitkään menee kun jokaisen pitää päästä omasta aloitteestaan puhumaan. Toivottavasti Belle Selene Xa ei kuitenkaan pidä 19 puheenvuoroa…

Koko esityslista liitteineen löytyy täältä ja kokouksen livelähetystä voi seurata Helsinki-kanavalla.

Ensin henkilövalinnat:

3 Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

Meiltä Otso Kivekäs varajäseneksi kaupunginhallitukseen Sirkku Ingervon tilalle, jotta saamme Otson kaupunginhallituksen it-jaoston puheenjohtajaksi.

4 Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

Demarit valitsevat Jouko Sillanpään tilalle Jyrki Lohen.

5 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

ok. Demareiden tuolileikin toinen osa: Jyrki Lohen paikalle Palmian johtokuntaan Samuli Vapaasalo ja Samulilta vapautuneelle varapaikalle sitten puolestaan Jari Mustikkaniemi.

6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee varajäsenen.

7 Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston jäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee uuden jäsenen jaostoon.

9 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

ok. Rkp valitsee uuden jäsenen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

10 Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Ympäristökeskuksen organisaatiorakennetta uudistetaan.

Ympäristölautakunta on tehnyt esityksen ympäristötoimen johtosäännön muuttamiseksi, koska nykyinen johtosääntö ei ole kaikilta osiltaan ajan tasalla eräiden lainsäädäntömuutosten, toimivalta- ja nimikemuutosten vuoksi. Lisäksi eräitä ilmansuojeluun liittyviä tehtäviä esitetään otettavaksi johtosääntöön, koska ne eivät kuulu tällä hetkellä minkään Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin. Näiltä osin esitetään tehtäväksi ympäristötoimen johtosäännön päivitys nykytilannetta vastaavaksi.

Ympäristökeskuksen rakenne on ilmeisesti peräisin vuodelta 1991, jolloin se aloitti itsenäisenä virastona. On varmaan ihan hyvä aika uudistaa organisaatiota.

Saimme kaupunginhallituksessa esittelijän pohjaesitykseen aloitteestani pienen muutoksen.

Muutimme pykälän 4 kohdan 21 kuulumaan: “koordinoida energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tiedotusta.” Alunperin sanan “koordinoida” tilalla olivat sanat “huolehtia osaltaan”. Näin se maailma pelastuu!

Kyllähän näitä pilkkuja viilatessa välillä miettii homman mielekkyyttä, mutta muutosesitys oli mielestäni ihan perusteltu. Helsingissä ilmastonmuutoksen vastaisten toimien koordinointi ei ollut minkään viraston tai lautakunnan vastuulla. Tulevaisuudessa on. Muutos on pieni eikä välttämättä merkittävä, mutta toivottavasti oikean suuntainen.

Johtosääntöuudistus kokonaisuutena hyvä juttu.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11 Honkasuon Haapaperhosen alueen tonttien vuokrausperusteet

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Honkaperhosen alueen rakentaminen alkaa 2014, joten nyt täytyy päättää vuokraperusteista. Ne sovitaan nyt vuoteen 2075 saakka. Erittäin todennäköisesti juuri kukaan kaupunginhallituksen jäsenistä ei ole enää elossa kun asiasta seuraavan kerran päätetään… …perspektiiviä…

12 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 12126, Hakaniemen tavaratalo)

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 16.9.

Hakaniemen Sokoksen kellariin saa muutoksen jälkeen rakentaa päivittäistavarakaupan.

13 Konalan tontin 32036/10 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12171, Ristipellontie 11)

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Teollisuustontti muutetaan toimitilatontiksi ja sille rakennetaan drive-in -ravintola ja kylmäasema. “Lisää Hesejä Helsinkiin.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_E01012A1-0F68-4A52-A035-4786F4615F8C_Liite.pdf

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

14 Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

Tiedoksi, ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Kuuden viikon hoitotakuu toteutui pääosin. Yli kolmen kuukauden jonotusaikoja ei ollut.

Halpaa intensiivinen hoito ei ole. Ongelmien ennaltaehkäisy kannattaa aina.


Tällä hetkellä keskimääräinen kokonaiskustannus per lastenpsykiatrinen potilas on noin 30 000 eur / vuosi, eli 35 lähetteen kasvu tarkoittaa keskimäärin noin 1 000 000 euron lisäkustannusta vuodessa.

Vuonna 2012 intensiivisen avohoidon piirissä oli 102 helsinkiläislasta. Näistä 39:lla oli myös ennalta suunniteltu osastohoitojakso (joko vuonna 2012 tai aikaisemmin). Osastohoitojaksojen havaittu hyöty potilaille ja heidän perheilleen on selvästi parantunut kun siihen on liitetty intensiivinen avohoito ennen osastojaksoa, jolloin perhe ja muu verkosto on jo saatu tiiviiseen yhteistyöhön.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

15 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen

ok. Iso juttu Helsingin kulttuurielämälle. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 16.9.

Valinnassa oli kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa pienimuotoista dramatiikkaa kun esittelijän ehdotus (Paula Tuovinen) hävisikin yllättäen äänestyksessä äänin 6-3 Stuba Nikulalle (vihr+kok+vas – sdp+skp). Kaupunginhallitukselle esittelijä esitti suoraan Stuba Nikulaa ja kaupunginhallituksessa puolestaan sosiaalidemokraatit tekivät vastaehdotuksen Paula Tuovisen valinnasta, joka hävisi puolestaan äänin 12-3 kaikkien muiden ryhmien äänestäessä Stubaa ja vain sosiaalidemokraatit Tuovista.

Stuba vuonna 2008. Kuva: Kaapelitehdas / Flickr

Stuba vuonna 2008. Kuva: Kaapelitehdas / Flickr

Valintatilanne on päättäjälle sikäli helppo että kaikki kolme kärkiehdokasta: Stuba Nikula, Paula Tuovinen ja Veikko Kunnas ovat tavattoman päteviä hakijoita. Tässä ei valtuusto voi mokata. Näistä kuitenkin mielestäni Stuba Nikula erottuu selvästi edukseen. Esittelijä perustelee hyvin:


Hakijoista Stuba Nikulalla on monivuotinen johtamiskokemus Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimitusjohtajana. Hänellä on vahvaa näyttöä edellytysten luomisesta kaupungissa tapahtuvalle kulttuuri- ja taidetoiminnalle. Kaupungin tytäryhtiön toimitusjohtajana hän tuntee Helsingin kaupungin hallinnon- ja organisaation sekä kunnallisen toiminnan hyvin. Hän tuntee kulttuuritoimialaa ja kaupunkikulttuuria monipuolisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä toiminnasta ja viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot ja johtamisominaisuudet.

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Nikulan näkemyksellisyys kaupungin yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden kanssa sekä tavoitteellisuus viran tehtäväalaan liittyvästä Helsingin kaupunkikulttuurin kehittämisestä.

Hupaisa yksityiskohta on se että myös edellinen kulttuurijohtaja siirtyi pestiin Kaapelin toimarin hommista – onko Kaapeli portti Helsingin kulttuurijohtajaksi?

Aloitteet

Ja sitten kokouksessa seuraa aivan hirveä läjä aloitteita ja todennäköisesti isosta osasta vielä puhutaankin asian vaatimalla hartaudella. Ihan oman listalukemiseni avuksi tein aloitteista GoogleDocs-taulukon, josta niiden sisältö löytyy tiivistetysti. Olkaa hyvät.

Nostan muutaman aloitteen esiin suuresta joukosta:

Tänään numerolla 21 käsitellään Johanna Sumuvuoren aloite yömetrosta. Ilahtuneena todettakoon että asiaa kokeillaan tänä talvena! Mahtavaa!

Henrik Nyholmin metron varasisäänkäyntejä koskeva aloite sai kh:n käsittelyn jälkeen sen verran suopean sävyn että voisi kuvitella jotain tapahtuvankin. Eli Siilitien ja Kulosaaren metroasemien varauloskäynnit tullaan ehkä avaamaan kulkureiteiksi. Ko. asemilla on tällä hetkellä vain yhdet uloskäynnit.

Tuomas Rantasen aloite allergia-talon rakentamisesta kokeiluna puolestaan poikii selvityksen “allergiatalojen rakentamisen edellytyksistä ja kustannuksista”. Nämä voisivat olla hyvä ja tärkeä lisä kaupungin vuokratalovalikoimaan. Vaikka Suomi onkin selvitysten luvattu maa, niin kyllä asioita aina välillä kannattaa selvittääkin eikä se aina tarkoita hautaamista. Katsotaan jahka selvitys sanoo kun se aikanaan saapuu kaupunginhallitukseen.

Nämä aloitteet olivat myös käytännössä ainoat, jotka johtavat jonkin sortin toimenpiteisiin. Onnistumisprosentti 6,25% ei ole kovin hyvä. Suurin syy huonoon prosentiin on se, että valtuutetut tehtailevat usein aloitteita asioista, joita valtuutettu voisi edistää ottamalla yhteyttä virkamieheen tai toimimalla itse. Tai asia on jo pitkällä käsittelyssä, kuten Hennariikka Anderssonin kaupunkipyöräaloitteen kohdalla on laita. Tai sitten vaan kirjoittavat Xian tavoin aloitteita, joita on lähes mahdoton käsitellä.

En ole vielä kirjoittanut ainuttakaan valtuustoaloitetta. Jos ja kun sellaisen pykään, pyrkisin siihen että se olisi vaikutukseltaan tarkasti rajattu, toteuttamiskelpoinen ja kustannuksiltaan lähes neutraali tai tuottaisi säästöjä. Sellaiset näyttävät silloin tällöin menevä läpikin. Lisäksi tekisin aloitteita vain asioista, joita en kokisi millään muulla keinolla voivani edistää. Tällaiset aloitevyöryt aiheuttavat niiden arvolle pahan inflaation ja aloitteet ovat kuitenkin valtuutetuille tärkeä tapa vaikuttaa.


23
/
Sep
/
13
 01:09

Kaupunginhallitus 23.9.2013

Tänään kokouksessa taas pitkähkön näköinen lista, mutta ei pitäisi olla yhtä paljon keskusteltavaa kuin viime viikolla, jolloin kokous venyi oikein huolella. Listalta löytyy taas mm. asemakaavoja, lausuntoja, henkilövalintoja, lautakuntien matkoja ja ruotsinkielisten koulujen hallinnon uudistamista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.10.2013, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

Demarit valitsevat Petra Jääskeläisen Risto Kolasen varajäseneksi

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.10.2013, Lauttasaaren tontin 31038/12, katualueen ja maanalaisten tilojen asemakaavan muuttaminen (nro 12079, Lauttasaaren ostoskeskus)

ok. Lauttasaareen rakennetaan ostoskeskuksen paikalle uusi ja uljaampi, johon liittyy myös asumista. Samaan yhteyteen tulee myös Länsimetron sisäänkäynti. Hyvältä vaikuttaa. Kaavaa on edellisestä kierroksesta muutettu siten että liiketilaa on vähemmän, asuntoja enemmän ja asunnot saavat olla pienempiä. Myös parkkipaikkoja on vähemmän. Tällöin rakentamisesta tulee kannattavampaa. Hankkeella alkaa olla jo vähän kiire kun Länsimetro uhkaa kuitenkin jonain päivänä valmistua.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-23_Khs_33_El_AE58CF13-FB18-4BFB-B742-D4E23EC125DC_Liite.pdf

2 V 9.10.2013, Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

Pöydältä. Kyseessä siis Kruunuvuorenrannan osa, johon suunnitellaan myös “meritukikohtaa”, jolle varataan kaavassa paljon tilaa. Meritukikohdan rakentamiseen ei ole varattu rahaa investointibudjetissa. Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnossa onkin fiksusti sanottu:

Alueen eteläosaan on suunniteltu liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka palvelisi Helsingin ranta- ja vesialueita. Rakennushanke ei sisälly vuoden 2013 talousarvion liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosiksi 2013-2017. Vuoden 2014 talousarvioraami on laadittu strategiaohjelmaehdotuksessa strategiakaudelle asetetun vuotuisen 435 milj. euron investointitason mukaisesti. Koko strategiaohjelmakauden investointitasot tasot ovat kauttaaltaan vuoden 2013 talousarvion investointiohjelman pohjana olleita suunniteltuja investointitasoja alempia. Merellisen tukikohdan rahoitus on siten jatkossakin epävarma. Kaavamääräysten tulisi olla mahdollisimman väljiä, jotta rakennukselle varattua aluetta voidaan hyödyntää joustavasti alueen julkisten palvelutarpeiden kehittyessä.

Erityisesti viimeinen lause on hyvä. Pitäisikö kaavaa vielä muuttaa Tasken ehdotuksen suuntaiseksi? Kyseessä kartassa violetti alue:

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-16_Khs_32_El_B1C56CFD-5BFA-409B-A7CE-A57480091487_Liite.pdf

Sitäkin jäin hiukan miettimään sitä että onko merikeskuksen oltava yksikerroksinen. Eikö voida kaavoittaa merikeskusta, jonka ylempiin kerroksiin sijoittuisi asuntoja hiukan Kampin keskuksen tyyliin? Samalla saataisiin mahdollisesti osa meritukikohdan rahoituksesta kasaan.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 9.10.2013, Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

Maija Tanninen-Mattila

Maija Tanninen-Mattila

Peräkkäisissä kokouksissa päästään valitsemaan väkeä kulttuurielämän johtopaikoille! Tällä kertaa valitaan johtaja Taidemuseolle Janne Gallen-Kallelan-Sirénin tilalle. Esittelijä ehdottaa museon johtokunnan valinnan mukaisesti virkaan Maija Tanninen-Mattilaa 6 800 euron palkalla. Tanninen-Mattila on varmasti oikea valinta, johtajakokemusta on jo Taidehallin ja Ateneumin johtajana ja näytöt selviä.

2 V 9.10.2013, Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Palvelusetelit otetaan käyttöön ja johtosääntöä muutetaan vastaavasti.

3 V 9.10.2013, Läntisen alueen ruotsinkielisten koulujen hallinnollinen yhdistäminen

ok. Vaikuttaa fiksulta. Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs högstadieskola yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi.

Tehdyt arvioinnit tukevat siirtymistä yhtenäiseen peruskoulun malliin sekä hallinnollisesta että pedagogisesta näkökulmasta. Projektissa on luotu hyvä toimintamalli ja koulujen välille syntynyt yhteistyö koetaan positiivisena ja merkityksellisenä sekä opettajille että oppilaille. Palaaminen ennen pilottiprojektia vallinneeseen tilanteeseen (eli viisi koulua, joilla jokaisella oma rehtori, johtokunta ja budjetti) ei ole tarkoituksenmukaista.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi vaihtelevien lumimäärien huomioimisesta talvikunnossapidon budjetissa

ok. Ikuisuuskysymys. Minkä kokoisiin lumitöihin pitää varautua talousarviossa? Vastauksessa kerrotaan että:

Varautuminen poikkeuksellisiin talviolosuhteisiin lisäresurssein esim. urakkasopimuksissa aiheuttaisi lisäkustannuksia myös normaaleina ja etenkin vähälumisina talvina. Talousarviossa on tarkoituksenmukaista jatkossakin arvioida katu- ja viheralueiden ylläpitoon tarvittavat määrärahat pitkänajan keskimääräisten talviolosuhteiden mukaisesti.

Niinpä.

4 Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatka Liverpooliin, Iso-Britanniaan 30.10. – 1.11.2013

ok. Matkan tarkoituksena on tutustua Liverpoolin museoihin, museorakennuksiin ja näyttelyihin sekä museoiden toimintaan ja rooliin omassa kaupungissaan.

5 Rakennuslautakunnan virkamatka Hampuriin, Saksaan 3. – 5.10.2013

ok. Matkan tarkoituksena on tutustua Hampurin HafenCity’n, IBA-asuntomessuihin ja kansainväliseen puistonäyttelyyn.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014 – 2017

Esityksessä on on nostettu esiin hyvin se että ELY:n pohjasta puuttuu monia Helsingille tärkeitä KUHA-hankkeita (=”pieniä kustannustehokkaita hankkeita”), kuten esim. Jokeri 2:n vaihtopysäkkejä. Näitä olisi hyvä saada toteutettua suunniteltua enemmän.

Mutta sitten ihan lopuksi ehdotus toteaa että:

Edellä mainittujen lisäksi ELY-keskuksen tulisi varautua seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ainakin seuraavien liikenteellisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseen:
- Kehä I/Itäväylän eritasoliittymä
- Länsiväylän parantaminen ja Koivusaaren eritasoliittymä
- Hakamäentien jatkeiden alustava yleissuunnitelma ja YVA.

Sanoisin että näistä osa on juuri sovitun 10 vuoden investointisuunnitelman hengen ja kirjaimen vastaisia. Koivusaaren eritasoliittymääkään tuskin kannattaa rakentaa, jos kaupungilla ei ole varaa toteuttaa nykyisiä suunnitelmia. Länsiväylän “parantamisen” sijaan pitäisi myös tutkia mahdollisuudet muuttaa se bulevardiksi ainakin välillä Ruoholahti-Lauttasaari. (Samalla myös Koivusaari muuttuisi kannattavaksi hankkeeksi.) Hakamäentien jatkeille en usko löytyvän rahoitusta 2020-luvullakaan.

2 Automaattimetron tilannekatsaus

ok. Eihän tää ihan niinku Strömsössä ole mennyt, projektin valmiusaste on Siemensin mukaan elokuun lopun tilanteessa 55,8 % ja aikataulusta ollaan myöhässä noin kahdeksan kuukautta.

3 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok. “Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta Haagan kortteleita 29179 ja 29180 ym. koskevassa asemakaava-asiassa nro 12168 (Hopeapolun ympäristö)

ok. Valittaja valittaa ja me toteamme että aiheetta.

2 Haagan, Lassilan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden (Hopeapolun ympäristö) asemakaavan muutoksen nro 12168 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

ok. Liittyy edellisen kohdan valitukseen.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, vaikka päätös täytäntöönpanoa koskevana ei ole valituskelpoinen. Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei mitä ilmeisemmin ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen.

3 Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi asukastilojen järjestämisestä ja kulttuuri- ja asukastila Mellarin toiminnan kehittämisestä

ok. Huomattavan voimakassanainen vastaus. Tahtotila on selvillä! :)

Saatujen lausuntojen mukaan Mellunmäen alueella on tilojen suhteen useita mahdollisuuksia jatkaa Mellarin toimintoja. …

Kaupunginhallitus pitää Mellarin toimintaa erittäin suuressa arvossa ja luottaa hallintokuntien ja asukkaiden yhteistyön johtavan hyvään tulokseen vaikka tiettyä tilaa tai tarkkaa yhteistyön muotoa ei vielä pystytä toiminnalle osoittamaan.

4 Maanalaisen alueen varaaminen Kiinteistö Oy Valtakulmalle (2. kaupunginosa, Kluuvi, asema-aukio)

ok. SOK haluaa suunnitella lisätilaa maan alta Sokoksen ja Asematunnelin väliseltä alueelta. Kiinteistö- ja kaupunkisuunnittelulautakunnat puoltavat.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-23_Khs_33_El_55970A9C-0E17-429C-BB23-22CBFFCE5EB6_Liite.pdf

5 Ruskeasuon tontin varaaminen NCC Rakennus Oy:lle hotelli-, liike- ja palvelutilojen suunnittelua varten (Ruskeasuo, tontti 16748/5)

ok. Ruskeasuolle hotelli. Täydentää Manskua. Milloin päästään vastakkaiselle puolelle rakentamaan lisää?

Untitled__Liite_copy___page_5_of_22_

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän raportista ja lastensuojelun laatusuositusluonnoksesta

ok. Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto raportista

Selvitysryhmä katsoo, että toiminnan parantamista tarvitaan kaikilla tasoilla: asiakastyössä, koulutuksessa, toiminnan ohjauksessa ja kansallisessa johtamisessa. Puutteiden korjaamiseksi selvitysryhmä ehdottaa yhteensä 54 lastensuojelua kehittävää toimenpidettä.

2 Virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden muuttaminen sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Nimikkeitä ja virkoja.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi iltapäivätoiminnan järjestämisestä 1-2 luokkalaisille lukuvuonna 2013-14

ok. Esittelijä toteaa että:

Käyttösuunnitelmatarkistuksilla avustusmäärärahaa pystytään nostamaan noin 160 000 eurolla, mikä riittää paikan järjestämiseen kaikille hakuaikana paikkaa hakeneille olettaen, että arviolta noin 200 huoltajaa peruu kesän aikana iltapäivätoimintapaikan edellisten vuosien tapaan.

2 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi golfkentän avoimemman käytön mahdollisuuksista

ok. Talin golf-kentän toimintaa tuetaan vuosittain suoraan alhaisen tonttivuokran kautta ja sitten vielä erikseen mm. lainoittamalla. Helsinkiläisen kunnallispolitiikan ikuisuuskysymyksiä. Lainan myöntämiseen liittyen Mari teki viime syksynä ponnen kentän avoimemmasta käytöstä. Vastauksessa todetaan:

Helsingin Golfklubi on omalta osaltaan noudattanut vuonna 2009 solmittua sopimusta vieraspelaamisen helpottamisesta, joiltakin osin jopa omilla päätöksillä ylittänyt nämä ehdot. Viime vuonna kentällä pelatuista kierroksista noin kolmannes oli vieraspelaajien pelaamia. Kokonaisuutena vieraspelaamisen mahdollisuuksia Talin golfkentällä voi pitää tällä hetkellä vastaaviin kenttiin verrattuina vähintään kohtuullisina.

Jos Helsingin Golfklubi omistaisi itse Talin tontin, olisi siinä ollut jo vuosikymmeniä asutusta ja palloja lyötäisiin reikiin jossain kehäteiden tuolla puolen.


14
/
Sep
/
13
 04:09

Kaupunginhallitus 16.9.2013

Jälleen pitkä lista, jolla koko joukko asioita pöydältä viime viikolta ja muutama uusi. Henkilökohtaisesti tärkeimpänä päätöksenä uuden kulttuurijohtajan valinta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 25.9.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

Rkp valitsee uuden jäsenen.

2 V 25.9.2013, Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

3 V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

Nyt ollaan sitten viime viikolla pöydälle jääneiden alotteiden kimpussa. Tein viime viikolla kokoomataulukon kaikista aloitteista ja ponsista.

Vesa Korkkulan aloitteeseen suhtaudutaan nuivasti. Melua tulee.

Leikkipuisto Brahessa aiemmin käytössä ollut skeittipaikka ei sisälly kaupungin skeittiohjelmaan 2010-2014. Skeittipaikkojen meluselvityksen mukaan skeittaus leikkipuisto Brahessa aiheutti päiväohjearvon (55 bB) ylittymisen lähimmän asuintalon seinässä. Skeittipaikkaa ei ole leikkipuistossa mahdollista siirtää suositeltavaa vähimmäisetäisyyttä (100 m) ulommaksi. Melun vähentämiskeinona olisi melusuojauksen rakentaminen.

Helsingin rullaluistelijat ovat ehdottaneet ajallista rajausta – että skeittaus olisi ollut mahdollista klo 22 saakka. Tämä ei ilmeisesti virastolle kuitenkaan kelpaa. Minun on kantaa vähän vaikea ymmärtää, jos paikassa on skeitattu 1980-luvun lopulta vuoteen 2009 ja asukkaiden kantoja kartoittanut kyselykin sai enimmäkseen hyvää palautetta. (Toki tuo tutkimus ei ole tieteellisen tarkka otanta, mutta osviittaa se antanee.)

Sinällään tää keissi on kaunis osoitus täysin puupäisestä hallinnosta. Koko skedeparkin purku ei ollut rullaluistelijoiden mukaan tarkoituksellista:

Syksyllä 2009 kaupungin rakentamispalvelu STARA hajotti skeittipaikan betonirakennelmat. Rullalautailijoita, viereisen leikkipuiston henkilokuntaa tai ketään muutakaan ei asiassa kuultu, Skeittipaikan rakenteiden purkaminen ihmetyttää, sille rakennusviraston osastopaallikon Raimo K. Saarisen mukaan Wamma parkin purkamista ei oltu suunniteltu, vaan skeittirakenteet purettiin vahinqossa tietokatkoksen takia.

Näin! Hienosti meni!

4 V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite metroasemien varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä

Henkka ehdottaa varauloskäyntien ottamista käyttöön ja esitys on varovaisen myönteinen:

Liikennelaitos -liikelaitos kuitenkin selvittää, onko Kulosaaren ja Siilitien metroasemilla, joilla on vain yksi uloskäynti, mahdollista muuttaa myös varauloskäyntejä päivittäiseen kulkemiseen.

Täähän on sikäli mainio aloite, että lisäkulua Siilitien ja Kulosaaren “toisten uloskäyntien” avaamisesta ei juurikaan syntyisi, mutta käytettävyys takuulla paranisi. Mieluusti lisäisin aloitetekstiin lauseen: “Sisäänkäynnit tullaan mahdollisuuksien mukaan avaamaan.”.

5 V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Petra Malinin aloite toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla

Petra ehdottaa että sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilla tulisi kertoa minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia paraikaa käsitellään.

Aloite vaikuttaa ihan hyvältä ja vastaus nihkeältä. Sosiaali- ja terveysvirastossa on käsitykseni mukaan varattu yhden henkilön koko työpanos päätöskyselypuheluiden vastaamiseen. Sama henkilö voisi varmasti myös päivittää nettisivun. Tampereella tiedon päivittäminen verkkoon onnistuu. Tämä vähentäisi puhelukontaktien määrää.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

6 V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite omaishoitopariskuntien kuntoutusjaksosta

ok.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että omaishoitoa ja omaishoitoperheiden tukea on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelin vakinaistamisen yhteydessä 1.1.2014 lukien on mahdollista arvioida, voidaanko aloitteessa mainittuja palveluja suunnitella palvelusetelitoiminnan piiriin.

7 V 9.10.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

Tämä jää vieläkin pöydälle, koska me valitsemme Otso Kivekkään kaupunginhallituksen varajäseneksi vasta 25.9.valtuuston kokouksessa. Sitten päästään nimeämään jäsenet oikeassa marssijärjestyksessä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.9.2013 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 12126, Hakaniemen tavaratalo)

ok. Hakaniemen Sokoksen kellariin saa muutoksen jälkeen rakentaa päivittäistavarakaupan.

2 V 25.9.2013 Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

ok. Kruununvuorenrantaa kaavoitetaan pala palalta. Nyt tiheimmin rakennettua osaa. Koko alueen tehokkuus 0,65 ja tonttitehot 1,72. Ei tää nyt ihan mitään Kamppia ole. Pitäisi pyrkiä tehokkaampaan. “Citius, Altius, Fortius”, sano roomalainen. Tällaista kaavaa on vaikea myöhemmin tiivistääkään.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-16_Khs_32_El_B1C56CFD-5BFA-409B-A7CE-A57480091487_Liite.pdf

Mutta näyttäähän tämä kuitenkin enemmän kaupungilta kuin lähiöltä. Kaavan “erityisalueelle” (violetti) on tarkois rakentaa “merellinen tukikohta”, joka olisi liikuntaviraston ja rakennusviraston ympäristötoimiston ja mahdollisien muiden toimijoiden koko lähisaaristoa palveleva keskus.

Untitled__Liite_copy___page_59_of_77_

Alueelle rakennetaan 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja sekä 1 200 k-m2 kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti. Ja hieno silta. :)

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 25.9.2013 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen

Tämä on tärkeä juttu Helsingin kulttuurielämälle.

Valinnassa oli mukana pienimuotoista dramatiikkaa kun kulttuurilautakunnassa esittelijän ehdotus (Paula Tuovinen) hävisikin yllättäen äänestyksessä äänin 6-3 Stuba Nikulalle (vihr+kok+vas – sdp+skp). Meille esittelijä esittää suoraan Stuba Nikulaa, joka toimii tällä hetkellä Kaapelitehtaan toimitusjohtajana.

Valintatilanne on päättäjälle sikäli helppo että kaikki kolme kärkiehdokasta: Stuba Nikula, Paula Tuovinen ja Veikko Kunnas ovat tavattoman päteviä hakijoita. Näistä kuitenkin mielestäni Stuba Nikula erottuu selvästi edukseen, esittelijä perustelee hyvin:

Hakijoista Stuba Nikulalla on monivuotinen johtamiskokemus Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimitusjohtajana. Hänellä on vahvaa näyttöä edellytysten luomisesta kaupungissa tapahtuvalle kulttuuri- ja taidetoiminnalle. Kaupungin tytäryhtiön toimitusjohtajana hän tuntee Helsingin kaupungin hallinnon- ja organisaation sekä kunnallisen toiminnan hyvin. Hän tuntee kulttuuritoimialaa ja kaupunkikulttuuria monipuolisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä toiminnasta ja viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot ja johtamisominaisuudet.

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Nikulan näkemyksellisyys kaupungin yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden kanssa sekä tavoitteellisuus viran tehtäväalaan liittyvästä Helsingin kaupunkikulttuurin kehittämisestä.

Hupaisa yksityiskohta on se että myös edellinen kulttuurijohtaja siirtyi pestiin Kaapelin toimarin hommista – onko Kaapeli portti Helsingin kulttuurijohtajaksi? :)

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi globaalin vastuun strategian kääntämisestä

Tarja Kantola oli esittänyt Globaalin vastuun strategian kääntämistä “ainakin englanniksi, jotta asiakirjaa voidaan esitellä kaupungin kansainvälisessä yhteistyössä”. Vaikuttaa ihan hyvältä ajatukselta, eipä siinä niin montaa liuskaa ole että yli tuhatta euroa maksaisi. Hallintokeskus näköjään nihkeilee työkseen:

Hallintokeskus toteaa, että globaalin vastuun strategiasta on julkaistu uutinen kaupungin englanninkielisillä verkkosivuilla. Strategioiden ja muiden hallinnollisten dokumenttien kääntäminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, sillä asiakirjat ovat usein laaja-alaisia ja vaikeasti luettavia. Selvityksen perusteella on kuitenkin mahdollista tarpeen ilmetessä kääntää globaalin vastuun strategia ainakin englanniksi.

Että ihan uutinen on julkaistu englanniksi. We are so international. Kustannus on minimaalinen ja hyötyjä on nähtävissä. Just do it. Pitääkö tästä kaupunginhallituksen vääntää?

4 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne

Pohjassa on vielä vanhat taulukot, mutta nyt investointien valmistelu lähtee oikeasti liikkeelle kun ryhmät pääsivät eilen yöllä yhteiseen sopuun investoinneista. Mielestäni saavutettu sopu on hyvä ja selvästi yhteinen – vain Vihreiden äänillä ei näitä päätöksiä tehty, vaan nyt on otettu isoja askeleita kaikkien poliittisten puolueiden toimesta kestävämpää kaupunkia kohti.

5 Kaupunginvaltuuston 11.9.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon. Tätä varten laaditaan tarvittavat luontoselvitykset yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Yleiskaavan valmistelun yhteydessä suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät metsäkohteet ja joka mahdollistaa jatkossa suojeluverkoston perustamisen.

Jarmo Nieminen esitteli allekirjoittaneelle luonnosuojelua Vallisaaressa viime keskiviikkona.

Jarmo Nieminen esitteli allekirjoittaneelle luonnosuojelua Vallisaaressa viime keskiviikkona.

2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016

Kirjoitin tästä viime viikolla laajemmin.

Yhä tässä yleisesti ottaen hyvässä lausunnossa muutama seikka hiertää.

Me Vihreät olemme johdonmukaisesti vastustaneet tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon. Olemme esittäneet kompromissiksi 90 euroa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että maksun tulisi olla korkeintaan sama kuin pysäköintivirhemaksunkin, eli 80€.

Lisäksi koko KutsuPlus-järjestelmän järkevyyttä on mietittävä. Kutsuplus on päheä ja täysin uudenlainen tapa ajatella julkista liikennettä. Pähkinänkuoressa se on jotain taksin ja bussin välimaastosta, “keskitetty kimppataksijärjestelmä”.

Kutsuplus

Lausunnossa Kutsuplussan kuluista kerrotaan seuraavasti:

HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan Kutsuplus -hanketta on tarkoitus laajentaa olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. Kokeilun laajentuessa hankkeesta kaupungeille ja erityisesti Helsingille aiheutuvat kustannukset tulisivat olemaan merkittävästi alkuperäistä suunnitelmaa korkeammat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeesta kaupungeille aiheutuva rahoitustarve kolmen vuoden kokeiluajalta oli noin 1,5 milj. euroa /vuosi, josta Helsingin osuus on noin 75 %. Taloussuunnitelman mukaan Helsingin maksuosuus hankkeeseen vuonna 2014 on 7,0 milj. euroa (n. 80 % kaupunkien kokonaisrahoituksesta), 6,0 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2015 ja 5,5 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2016.

HSL:n “Kutsuplus -liikenteen kehittämisvaihtoehdot ja rahoitus” -dokumentissa on esillä kuitenkin vain kaksi vaihtoehtoa, esityksen mukainen “Skenaario A” (eli n. 7,0 m€ 2014) ja skenaario B. Helsingin lausunnossaan havittelemaa ja “alkuperäisen suunnitelman mukaista” Skenaario C:tä, eli noin 1,1m€ vuodessa) ei ole HSL:ltä Helsingille edes tarjolla.

Skenaario A:n (esitys) ja B:n ero on järjestelmän laajenemisen nopeudessa. Skenaarion A mukaan autojen määrä nostettaisiin jo 2016 sataan, kun taas “maltillisemmassa versiossa” autoja olisi tuolloin vain 70. Kutsuplus-järjestelmä toimii kuitenkin siten, että skaala tuo mukanaan etuja ja HSL:n laskelmien mukaan “maltillisemman version” subventio nousee skenaario A:ta korkeammaksi jo 2016! A puolestaan muuttuisi yli sadalla kulkuneuvolla jo itse itsensä kannattavaksi. Eli klassinen “poliittinen kompromissi”, riita keskeltä puoliksi, on vaihtoehdoista kaikkein heikoin.

Järkevimmät vaihtoehdot mielestäni ovatkin “maltillisen etenemisen” sijaan joko eteenpäin täyttä höyryä ja kunnon panostus uuden kehittämiseen tai sitten täysjarrutus ja koko projekti jäihin.

Kokonaan uuden liikennemuodon kehittäminen sisältää merkittäviä riskejä. On täysin mahdollista että heitämme nyt noin 30-50 miljoonaa euroa täysin kankkulan kaivoon ja mitään käyttökelpoista järjestelmää ei synny. Aiheesta käymissäni keskusteluissa monet joukkoliikenneasiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että jo nykyinen taksijärjestelmä on erittäin lähellä “kutsuliikenteen optimia”.

Saavutetaanko Kutsuplussalla kokonaan uusia asiakkaita? Tulisiko HSL:n ennemmin keskittyä hoitamaan ydintehtävänsä – nykyinen joukkoliikenne – mahdollisimman hyvin?

Kutsuplussaan käytettävä raha on myös pois muusta. Nyt ehdotetulla 3,3% lippujen hinnan nostolla saadaan lisätuloja noin kuusi miljoonaa euroa ja Kutsuplussaan ollaan käyttämässä rahaa seitsemän miljoonaa. Kannattaisiko jättää kokeilu vähemmälle ja satsata edullisempiin lippujen hintoihin kaikille Helsinkiläisille?

Minulla ei vielä kahden viikon pähkäilynkään jälkeen ole tähän mitään valmista vastausta. Toisaalta haluaisin olla kokeilemassa rohkeasti ja luomassa uutta. Toisaalta haluaisin keskittää rahat ydintoimintaan. Keskustellaan muiden ryhmien kanssa ja pohditaan.

Kiinnostaisi myös kuulla, missä päätös suunnitelmien merkittävästä laajenemista ja subvention noususta 1,5 miljoonasta eurosta noin kahdeksaan miljoonaan euroon on tehty. Vain HSL:ssä?

3 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa

ok. HSL:n tuleva kaarimalli on selvästi nykyistä parempi. Helsinkiläisten kahden vyöhykkeen lipun hinta nousee jonkin verran, mutta toisaalta samalla nousee myös palvelutaso – lipulla pääsee myös Espooseen. Tästäkin enemmän viime viikon blogissa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren määrääminen rakennuskieltoon (nro 12219)

Saarille laaditaan asemakaava ja prosessin ajaksi saaret määrätään rakennuskieltoon, jotta “kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata alueen merkittävien arvojen säilyminen”.
Google_Maps

Näistä saarista voi tulla vielä hieno juttu Helsingille.

2 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupungin vapaarahoitteisen asuntotuotannon lisäämisestä vuokratalovaltaisilla alueilla

Esittelijä oli ymmärtänyt Tuomaksen perusajatuksen ilmeisesti jollain tapaa väärin. Kiinteistölautakunnan lausunnossa oltiin paremmin kärryillä:

Kiinteistölautakunnan mielestä tavoitteena tulisi pitää, että sääntelemätön asuntotuotanto toteutetaan ensisijaisesti ja valtaosin yksityisten rakennuttajien ja rakentajien toimesta, mutta kaupungin oman tuotannon mahdollisuutta ei pidä sulkea pois. Kiinteistölautakunta katsoo, että esim. täydennysrakentamista koordinoivan ja talous- ja suunnittelukeskuksen vetämän poikkihallinnollisen täydennysrakentamistyöryhmän toimesta voitaisiin erikseen selvittää ne keskeiset tekijät ja keinot, joilla edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista voitaisiin edistää. Kiinteistölautakunta katsoo, että myös yksityisille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tulisi selvitystä tehtäessä antaa mahdollisuus esittää näkemyksensä po. asiassa.

Vastaus olisi hyvä valmistella paremmin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi terveyskeskuksen lääkäriaikojen tekstiviestimuistutuksen käyttöönotosta

ok. Lausunto toteaa että tekniset mahdollisuudet ottaa tekstiviestimuistutus käyttöön ovat olemassa. Nyt sitten pitäisi päättää, halutaanko ne ottaa käyttöön. Esittelyn mukaan tekstiviestimuistutukset eivät ole käytössä, koska poisjäänti on vähäistä, vain noin 1,6-1,7% varatuista ajoista.

Tekstiviestimuistutuksen hinta on sosiaali- ja terveysviraston nykyisillä viestimäärillä 0,06 senttiä muistutusta kohti. Tämän mukaan terveysasemien lääkäreille varatuista ajoista muistutuksen lähettämisen kustannus olisi arviolta noin 30 000 euroa vuodessa. Tekstiviestimuistutus on mahdollista ottaa käyttöön terveysasemien lääkärien ajanvarauksiin, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Arviokertolaskulla sain käyttämättömien aikojen vuotuiseksi määräksi noin 8500 kappaletta. Jos näistä puolet saataisiin pois tekstareilla, tarkoittaisi se noin 4250 lääkäriajan tehokasta käyttöä. Mikä mahtaa olla lääkäriajan laskennallinen hinta? Veikkaan että se on kuitenkin korkeampi kuin se noin seitsemän euroa, jonka verran noiden 4250:n ihmisen “tavoittaminen” maksaisi.

Jos käyttämättä jääneen lääkäriajan hinta on 30 euron paremmalla puolella, tekstarit kannattaisivat yhä, vaikka poisjäänti laskisi vain kymmeneksen.

Eikö tätä nyt sietäisi ainakin kokeilla jos tekninen järjestelmäkin on jo olemassa?

2 HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Kulttuurijohtajan viran tilapäinen hoito 1.9.-31.10.2013

ok. Vt. Kulttuurijohtaja Kunnas jatkaa viransijaisena kunnes tuleva kulttuurijohtaja ottaa viran vastan.


06
/
Sep
/
13
 06:09

Kaupunginhallitus 9.9.2013

Maanantaina kaupunginhallituksessa luvassa pitkä kokous: iso läjä aloitteita ja ponsia, lausunto HSL:n talousarviosuunnitelmasta ja vyöhykelippu-uudistuksesta, liityntäpysäköintiä Lauttasaareen sekä pöydältä mm. Lauttasaaren vesitornin purkaminen ja Ympäristökeskuksen johtosäännön päivitys. Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

Aloitteet ja ponnet

Aloitteita oli yhteensä 50 kappaletta, joista peräti 19 vain yhden valtuutetun, Perussuomalaisten Belle Selene Xian tehtailemia. Useimmissa niissä ei ollut edes muiden valtuutettujen allekirjoituksia. Selvästikään Bellelle ei ole vielä ihan auennut, miten ja mihin aloitteilla voi vaikuttaa ja mihin taas ei.

Tiivistin kaikki aloitteet, vastaukset ja kommenttini tähän taulukkoon, jonka avulla niihin tutustuminen käy kohtuullisen helposti.

Joukossa oli myös monia hyviä aloitteita. Erityisen ilahduttavaa on että Metron yöliikennöintiä kokeillaan Johanna Sumuvuoren aloitteen ansiosta.

Muutamia vastauksia voisi mielestäni vielä vähän pohtia:

3. Thomas Wallgren (sdp): Pietarin ja Helsingin ystävyyskaupunkisuhde poikki Pietarin LGBT-lain vuoksi.
- Helsingillä ei ole ystävyyskaupunkisuhdetta Pietarin kanssa, sikäli aloite vähän huti.
- olisiko tästä enemmän hyötyä kuin haittaa? Eikö kanssakäymisellä nimenomaan näytetä että suvaitseva yhteiskunta on mahdollinen?

10. Henrik Nyholm (vas): Metron varauloskäyntien ottaminen käyttöön.
- Lausuntoa voisi muokata vähän positiivisemmaksi. Lisäkulua ei oikeastaan synny ja asemien käytettävyys paranisi. “Sisäänkäynnit tullaan mahdollisuuksien mukaan avaamaan.”?

17. Tuomas Rantanen (vihr): Allergiatalon rakentaminen kokeiluna ara-vuokra-asuntotuotannossa.
- Voiko allergiatalon suunnittelu olla mahdotonta? Kyllä tätä pitäisi ainakin selvittää.

31. Petra Malin (vas): Kaupungin sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilla tulisi kertoa minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia paraikaa käsitellään.
- Aloite vaikuttaa ihan hyvältä ja vastaus nihkeältä.
- Sosiaali- ja terveysvirastossa on käsitykseni mukaan varattu yhden henkilön koko työpanos päätöskyselypuheluiden vastaamiseen. Sama henkilö voisi varmasti myös päivittää nettisivun?
- Tampereella näin toimitaan ja ilmeisesti toimiva käytäntö.
- Tämän toteuttamiseen ei tarvita kallista järjestelmää, vaan ihan sivun päivittäminen käsin kerran päivässä riittää.

Tampereella näin.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

32. Osku Pajamäki (sdp): Tarja Halosen leikkipuisto Kallion
- no miksipä ei?

Sitten lista-asioihin.

51 V 25.9.2013, Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

ok. Sirkku Ingervon tilalle kaupunginhallituksen varajäseneksi nousee Otso Kivekäs.

52 V 25.9.2013, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Demarit valitsevat Jouko Sillanpään tilalle Jyrki Lohen sataman johtokuntaan.

53 V 25.9.2013, Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

ok. Demareiden tuolileikin toinen osa: Jyrki Lohen paikalle Palmian johtokuntaan Samuli Vapaasalo ja Samulilta vapautuneelle varapaikalle sitten puolestaan Jari Mustikkaniemi.

54 V 25.9.2013, Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee varajäsenen.

55 V 25.9.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston jäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee uuden jäsenen jaostoon.

56 V 25.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

ok. Muutetaan strategiassa päätetyn mukaisesti johtosääntöä ja valitaan jäsenet ko. elimiin. Kokoomuksella on puheenjohtajuus johtamisen jaostossa ja meillä tietotekniikkajaostossa. Me ehdotamme siihen pestiin valtuutettu Otso Kivekästä. Olen itsekin ehdolla ko. jaoston varajäseneksi. Tää on kyllä hieno juttu ja ilo nähdä miten asiat etenee.

Kirjoitin jaostojen perustamisen syistä vähän laajemmin jo jo pari viikkoa sitten.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 25.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen

Ympäristötoimen johtosääntöä muutetaan, ja se on pääosin todella ok. Yhteen kohtaan toivomme pientä muutosta.

4 § 21 huolehtia osaltaan energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvästä ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedotuksesta.


Tässä kohdassa toivoisimme että termi “huolehtia osaltaan” korvattaisiin sanalla “koordinoida” joka muuttaisi asetelman selkeäksi ja muiden edelläkävijäkaupunkien kaltaiseksi. Toteuttaisi myös strategian ilmastotavoitteita. Esittelijä itseasiassa tekstissään selittää tilannetta ihan hyvin:

Ilmastonsuojeluun liittyvät tehtävät eivät tällä hetkellä kuulu minkään Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin, vaikkakin useat hallintokunnat hoitavat erilaisia energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä tehtäviä.

Asian merkittävyyden vuoksi tehtävä on perusteltua mainita ympäristötoimen johtosäännössä. Ilmastonsuojelun koordinoinnin vahvistaminen on muun muassa ympäristökeskuksen strateginen projekti, jota edistetään jo kaupungin ja elinkeinoelämän verkostossa. Tehtävä sopii luonteeltaan ympäristölautakunnan tehtäviin, koska se huolehtii myös muista kunnan ympäristönsuojelutehtävistä. Lisäksi ympäristökeskukseen on vuonna 2009 perustettu ilmastonsuojelutehtäviin liittyvä ympäristötarkastajan virka.

(Lihavointi minun.)

Muutos selkeyttäisi tilanteen. Vastuu ilmastonsuojelutoimien koordinoinnista olisi ympäristötoimella. Tällä hetkellä se siis ei ole millään lautakunnalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.9.2013, Konalan tontin 32036/10 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12171, Ristipellontie 11)

ok. Teollisuustontti muutetaan toimitilatontiksi ja sille rakennetaan drive-in -ravintola ja kylmäasema. Lisää Hesejä Helsinkiin.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_E01012A1-0F68-4A52-A035-4786F4615F8C_Liite.pdf

2 V 25.9.2013, Honkasuon Honkaperhosen alueen tonttien vuokrausperusteet

ok. Honkaperhosen alueen rakentaminen alkaa 2014, joten nyt täytyy päättää vuokraperusteista. Ne sovitaan nyt vuoteen 2075 saakka. Erittäin todennäköisesti juuri kukaan kaupunginhallituksen jäsenistä ei ole enää elossa kun asiasta seuraavan kerran päätetään… …perspektiiviä…

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.9.2013, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok. Kuuden viikon hoitotakuu toteutui pääosin. Yli kolmen kuukauden jonotusaikoja ei ollut.

Halpaa intensiivinen hoito ei ole. Ongelmien ennaltaehkäisy kannattaa aina.

 

Tällä hetkellä keskimääräinen kokonaiskustannus per lastenpsykiatrinen potilas on noin 30 000 eur / vuosi, eli 35 lähetteen kasvu tarkoittaa keskimäärin noin 1 000 000 euron lisäkustannusta vuodessa.

Vuonna 2012 intensiivisen avohoidon piirissä oli 102 helsinkiläislasta. Näistä 39:lla oli myös ennalta suunniteltu osastohoitojakso (joko vuonna 2012 tai aikaisemmin). Osastohoitojaksojen havaittu hyöty potilaille ja heidän perheilleen on selvästi parantunut kun siihen on liitetty intensiivinen avohoito ennen osastojaksoa, jolloin perhe ja muu verkosto on jo saatu tiiviiseen yhteistyöhön.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginsihteerin viran täyttäminen hallintokeskuksessa

ok. Valitaan Maria Nyfors.

7 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Espoossa 8.-9.10.2013
Liite 1 Espoon kaupungin kutsu 19.8.2013

ok. Valitaan edustajat tapaamiseen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016

Tämä on iso asia. Lausuntoa pyydetään seuraavista:

1. HSL:n strategiasuunnitelmasta
2. Liikenteenpalvelutasosuunnitelmasta
3. Lippujen keskimääräisistä hinnoista
4. Kuntaosuuksien tasosta
5. Kutsu-plus -liikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta
6. Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015

1. HSL:n strategiasuunnitelma

Esittelijän lausunto on hyvä. Erityisesti raideliikenteen painottaminen lämmittää sydäntä.


Kokonaisuudessaan raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittämisen painoarvo strategiasuunnitelmassa on varsin alhainen, kun otetaan huomioon niiden keskeinen rooli joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisessa. Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on tärkein toimenpide koko seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä ja toimivuuden turvaamisessa, ja siksi raideliikenteen kehittäminen vaatisi strategiasuunnitelmassa enemmän huomiota.


 
2. Liikenteenpalvelutasosuunnitelmasta

ok. Outoja virheitä ja liitteessä 6 on todella erikoisesti ennustettu raitiovaunuliikenteen kustannusten laskevan vuodesta 2014 (52,3m€) vuoteen 2018 melkein kymmenen miljoonaa euroa (43,5m€) vaikka liikennöinti oletettavasti lisääntyy kun kiskojakin tulee lisää. Samaten lauttaliikenteen kustannusten odotetaan tippuvan roimasti.

3. Lippujen keskimääräisistä hinnoista

Esittelijä pitää Helsingin sisäisten lippujen hinnan korotusta perusteltuna koska “verorahoituksen osuuden toiminnan rahoittamisessa ei tulisi kasvaa.”. Subventioasteeksi suunnitellaan 49,4%. (Ilman kutsuplussa 48,9%)

Tästä päästäänkin näppärällä aasinsillalla Kutsuplus -hankkeeseen


HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan Kutsuplus -hanketta on tarkoitus laajentaa olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. Kokeilun laajentuessa hankkeesta kaupungeille ja erityisesti Helsingille aiheutuvat kustannukset tulisivat olemaan merkittävästi alkuperäistä suunnitelmaa korkeammat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeesta kaupungeille aiheutuva rahoitustarve kolmen vuoden kokeiluajalta oli noin 1,5 milj. euroa /vuosi, josta Helsingin osuus on noin 75 %. Taloussuunnitelman mukaan Helsingin maksuosuus hankkeeseen vuonna 2014 on 7,0 milj. euroa (n. 80 % kaupunkien kokonaisrahoituksesta), 6,0 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2015 ja 5,5 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2016.

Helsingin lipun hintoja ehdotetaan korotettavaksi 3,3%, joka rahana tarkoittaa noin 6 miljoonan euron lisätuloa. Minä harkitsisin koko Kutsuplus-hankkeen mielekkyyttä ja käyttäisin säästyvän rahan lippujen hintojen pitämiseen nykytasolla. Sen sortin kommunisti minä olen. Myös esittelijä suhtautuu hankkeeseen epäillen.

Lausunnossa puolletaan tarkastusmaksun nostoa 80:sta sataan euroon. Ei hyvä, olen samoilla linjoilla Elina Moision kanssa että jos tarkastusmaksujen kautta halutaan lisää tuloja, tulisi lisätä tarkastuksia eikä nostaa maksua. Lisäksi tarkastusmaksun olisi hyvä seurata pysäköintivirhemaksun maksimia (80€).

4. Kuntaosuuksien tasosta

ok.


Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2014 talousarvioraamissa HSL:n kuntaosuus on 187,4 milj. euroa. Kuntaosuuden kasvu vuodesta 2012 kaupunginhallituksen raamiin on 6,5 %. HSL:n alustavassa talousarviossa vuodelle 2014 Helsingin kuntaosuus on 2,2 milj. euroa kaupunginhallituksen raamia suurempi. HSL:n talousarvio on sopeutettava Helsingin raamin mukaiseksi.


Kustannusten nousussa meidän päättäjien kannattaa katsoa tarkkaan mistä ne syntyvät. Karkea yleistys on että bussiliikenne maksaa enemmän per nuppi, kustannukset nousevat nopeammin ja niitä on vaikea ennustaa kuin kiskoilla. Lisäksi kiskojen palvelutaso on selvästi parempi – linjan muuttaminen raiteille lisää käyttäjiä muistaakseni n. 30%. Lisää ratikoita Helsinkiin ja koko seudulle!

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_C5339F84-7909-4CE0-AC87-1A4F674D85EB_Liite.pdf

6. Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015

ok.

Junaliikenteen jatkosuunnittelu olisi selkeintä tehdä niin, että kehäradan junat pysähtyvät kaikilla asemilla. Ei ole toivottavaa, että junaliikenteen palvelutason nostamiseksi tehdyn hankkeen seurauksena Helsingille tärkeiden asemien (Ilmala, Tapanila ja Käpylä) palvelutaso laskisi samalla, kun infrakorvauksia Kehäradankin kustannuksista kohdistetaan Helsingin maksettavaksi.

Vantaalta Helsingin kantakaupunkiin suuntautuvan bussiliikenteen väheneminen on liikennejärjestelmätasolla kokonaisuutena tarkoituksenmukaista.

Olen antanut itseni ymmärtää että Kehäradan junia on mahdollista ajaa lähinnä vain siten että pysähdytään jokaisella asemalla. Tämä tekee kehäradasta käytännössä “metromaisen” liikennevälineen tasaisine vuoroväleineen. Hyvää kehitystä. Ohessa inspiraatioksi Elmo Allenin piirtämä “uusi linjastokartta Helsingille”. Mukana ovat myös jo raidejokerit. Tähän suuntaan meidän pitäisi metropolialueella edetä. Tällaisella linjastolla poikittaisliikennekin toimisi.

allen_linjakartta

Elmon hieno fantasiakartta. Inspiroivaa!

2 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa

Toinen iso HSL-asia: uusi julkisen liikenteen lippujen hinnoittelumalli. Uuden mallin perusidea on “kaarimalli”, jossa vyöhykkeiden rajat perustuvat etäisyyteen Helsingin keskustasta.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_A73C178C-A9BE-43C8-B90D-06F127E7ED0C_Liite.pdf

Täysin ongelmatonta tämä ei ole.

Lipputulojen vähenemistä on pyritty kompensoimaan nostamalla hinnoittelun perustasoa ja erityisesti kertalipun hintaa. Nykyisin Helsingin sisäisellä kausilipulla matkustavien lipun hinta nousisi noin 9 %:lla. Helsingissä huomattava valtaosa matkoista on nykyisiä kaupungin sisäisiä matkoja ja jatkossa vyöhykkeiden AB sisäisiä matkoja. Joukkoliikenteen hintajouston ollessa -0,3 sisäisellä lipulla matkustavien lipun hinnan korotus esitetyllä 9 %:lla vähentäisi kyseisiä joukkoliikenteen matkoja 2,7 %:lla.


Tämä tulee tekemään Helsingin strategisen tavoitteen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisesta prosenttiyksiköllä vuosittain erittäin “haastavaa”.

Ehdotuksessa AB-vyöhykkeen 30 päivän kausilipun hinta on 50 euroa, mikä on hieman kalliimpi kuin nykyinen Helsingin sisäinen kausilippu, mutta halvempi kuin nykyinen seutulippu. Toisaalta palvelu myös paranee: AB-lipulla pääsee Helsingistä esim. Leppävaaraan ja Tapiolaan “sisäisellä” lipulla.

Esityksen mukaan 70 vuotta täyttäneet voivat päiväliikenteessä klo 9-14 kulkea puoleen hintaan arvolipulla lisäksi lastenlipun ikärajaa nostetaan vuodella.

Helsingin lausunnossa tulisi korostaa sitä että raitiovaunumatkojen edullisempi lippu tulisi säilyä. Pidän liikennelaitoksen lausuntoa: “HSL ei ole ehdotuksessaan esittänyt tulevan raitiovaunulipun hintaa. HKL:n näkemyksen mukaan uuden raitiovaunulipun hinnan tulee olla samassa suhteessa arvolippuun kuin nykyisin, eli vähintään kymmeneksen arvolippua halvempi.” hyvän suuntaisena, ja sen voisi mainita myös kaupungin kokonaislausunnossa.

3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Kivikko)

ok. “Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että laitoksen lähiympäristön maankäytössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aiemmin vuonna 2006 myönnetyn ympäristöluvan myöntämisen jälkeen.”

4 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle HSY:n ympäristölupahakemuksesta (Kivikko)

ok. Käytännössä sama alue kuin edellisessä kohdassa. “Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että jätepalvelukeskuksen toiminta on järjestetty siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista. Tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja alueen siisteydestä huolehditaan. Toiminnan laajentamiselle on tarvetta.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_E8D2C4AC-D961-4B00-BF10-39B642109E1B_Liite.pdf

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

9 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta Kaarelan kortteleita 33350-33376 ym. koskevassa asemakaava-asiassa (nro 11870, Honkasuo)

ok. Erittäin mielenkiintoista! Etenkin kun muutama viikko sitten kaavoitimme uuden alueen, jossa vaadimme kaavamääräyksellä “ensisijaissa edellyttämään puurakentamista niin että rakennusten kantava runko ja julkisivut ovat puuta”.

Betoniteollisuus ry ja ********** ovat valittaneet puurakenteista rakentamista vaatineesta kaavasta hallinto-oikeudelle ja kun se valitus hylättiin, niin hakevat valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Jos oikeus päättäisi tapauksen ennakkotapauksena Betoniteollisuus ry:n (“ei mitään intressejä”) mukaisesti, olisi sillä erittäin iso vaikutus koko maamme tulevaan rakentamiseen. Puurakentaminen ei tule etenemään ilman velvoittavaa kaavoitusta.

10 Kaupungin lausunto vuokralaisdemokratiasäännön hyväksymistä koskevasta päätöksestä tehdyn valituksen johdosta

ok. Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry on valittanut uudesta vuokralaisdemokratiasäännöstä, josta valtuusto päätti 29.5..

11 Maankäyttösopimus Hakaniemen tavaratalotontin asemakaavan muuttamiseen liittyen (kaupunginosa Kallio, Hakaniemi, tontti 297/12)

Hakaniemen Sokoksen kellariin saa muutoksen jälkeen rakentaa päivittäistavarakaupan.

12 Maankäyttösopimus Lauttasaaren Liikekeskus Oy:n kanssa

Hyvä:

 

“Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen ostoskeskuksen uusimisen, metron sisäänkäynnin rakentamisen ja merkittävän asuntojen täydennysrakentamisen kaupunkirakenteellisesti keskeiselle paikalle.”

Mutta:

Omistajayhtiön kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa yhtiö osutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sitoutuu suorittamaan kaupungille 700 000 euron suuruisen korvauksen. Korvaus maksettaisiin rakentamalla kaupungille pysyvällä vuorottaiskäyttöoikeudella 35 liityntäpysäköintipaikkaa kaavaillun uudisrakennuksen pysäköintikellariin.


Ja näin juuri ostettiin 35 parkkipaikka á 20 000€. Sitten seuraavassa vaiheessa ne myydään Länsimetro Oy:lle samalla hinnalla.


Kaupunki myy Sopimuksella edellä tarkoitettujen kolmenkymmenenviiden (35) liityntäpysäköintipaikan käyttöoikeudet Länsi-metrolle, joka maksaa niistä Kaupungille 700 000 euroa


Ja sitten taas Länsimetroa rahoitetaan HSL:n kautta. Kyllä, juuri sen, jonka menoista lausuttiin tuolla aiemmin. Kätevästi liityntäpysäköinti rahoitetaan joukkoliikenteen kautta ja ilman ikävää investointikattoa. Näin se käy! Huhheijaa!

13 Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen nimeäminen asuntotuotantotoimikuntaan vuosille 2013-2014

ok. Me Vihreät valitsemme Katriina Rosengrenin tilalle Auli Rantasen.

14 Lauttasaaren vesitornin purkaminen

Mitä enemmän tähän on perehtynyt, sitä enemmän on ruvennut ärsyttämään.

Vaihtoehdot:

1. Vesitornin korjaaminen “muistomerkiksi”
- Maksaa useamman miljoonan, ei mitään toiminnallisuutta. Ei tekisi mieli laittaa näin paljon varoja “näinä aikoina” ihan vaan yhteen vanhaan, vaikkakin komeaan, betonitötteröön. Ostetaan vaikka Checkpointilta jotain taidetta mieluummin.

2. Vesitornin purkaminen
- Maksaa 500-700k€ ja olis todella sääli, koska torni on alueellisesti näkyvä maamerkki ja omalla tavallaan komea.
- Myös Suomen ensimmäinen tämän tyyppinen “moderni” vesitorni.

3. Vesitornin jättäminen paikoilleen murenemaan
- Suomessa tämän tyyppiset rakennukset on purettava vastuukysymysten vuoksi. Jossain muualla maailmassa syntyisi vain “urban decayta”.

4. Vesitornin uusiokäyttö
- Tätä on selvitetty useampaan kertaan, mutta ongelmia tuntuu piisaavan, mm. siksi että museoviranomaiset eivät tykkää kun tornin ulkoasu muuttuu:

Kaupunginmuseo (16.4.2012) viittaa lausunnossaan aiemmin antamiinsa lausuntoihin, joissa se on todennut mm., että kulttuurihistoriallisesti arvokas vesitorni tulisi suojella maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavassa. Kaupunginmuseo katsoo, että kaikki ehdotukset ovat uudisrakentamista eikä mikään ratkaisuista edistä vesitornin alkuperäisten rakennusosien säilymistä ja ovat näin ollen ristiriidassa rakennussuojelutavoitteiden kanssa.

 

Kaunista. Jos ei voida suojella rakennusta, vaan sen ulkoasua tulisi muuttaa, niin sitten realistiseksi vaihtoehdoksi jää vaihtoehto nro 2: purku. Jolloin tietenkin koko torni ja kerroksellisuus häviävät kaupunkikuvasta. Joskus mä en todellakaan ymmärrä suojeluihmisiä.

Todella valitettavaa. Etenkin kun edellinen kaupunginhallitus vain pari vuotta sitten linjasi 14-1 että uusiokäyttö olisi hyvä idea. Maailmalta löytyy hienoja esimerkkejä uudistetuista torneista.

Olisin ollut täysin valmis esimerkiksi tähän kiinteistölautakunnassa käsiteltyyn vaihtoehtoon, vaikka se muuttaisikin tornin ulkonäköä:

www.hel.fi_static_public_hela_Kiinteistolautakunta_Suomi_Paatos_2013_Kv_2013-05-16_Klk_10_Pk_D7D42DDF-F342-431A-94FA-847101F0ED2B_Liite.pdf

tai tähän, jossa suunniteltiin Torniin kolmeatoista “luksusasuntoa”:

Untitled__DChrb7-Liite_copy___page_27_of_33_

Hyvä esimerkki hienosta uusiokäytöstä on esim. tämä Tanskaan valmistunut rakennus.

Kuva: Dorte Mandrup-Arkitekter

Kuva: Dorte Mandrup-Arkitekter

Kuva: Dorte Mandrup-Arkitekter

Kuva: Dorte Mandrup-Arkitekter

Toki siellä rakennus on ollut keskeisemmin osa kaupunkia. Miksei meiltä löydy rohkeutta?

Ainakin joku Helsingin hienoista vesitorneista olisi saatava suojeltua tai uusiokäyttöön. Roihuvuoren vesitorni vaikuttaa olevan aluetta identifioiva rakennus.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

ok. Kuntien liikkumavalta näissä himmeleissä on melko rajattu:


PKS-Soster hyväksyi kokouksessaan 31.5.2013 osaltaan järjestämissuunnitelman ja se viedään kunkin kunnan päätöksenteossa hyväksyttäväksi. Liitteenä oleva järjestämissuunnitelmaehdotus tulee hyväksyä samansisältöisenä kaikissa HYKS-alueen kunnissa.


28
/
Aug
/
13
 09:08

Kehäperusteluja

Muistatteko Veturitien? Sen 140 miljoonaa maksava kaupunkimoottoritien Pasilassa? Sitä perustellaan pääasiallisesti liikennemäärien kasvulla – ennusteiden mukaan Veturitiellä ajaisi 52000 ajoneuvoa vuorokaudessa. No onhan se mahdollista, mutta ko. ennusteet vaativat toteutuakseen myös muiden tiehankkeiden toteutumista. Ne tiehankkeet ovat oheisessa kartassa hintoineen.

veturitie_laskelmat 655

Eli: 140 miljoonan investointia perustellaan ennusteella, joka perustuu siihen että investoidaan 750 miljoonaa autotunneleihin. Ilman näitä hankkeita riittäisi ihan tavallinen katu, kustannusarvio jossain 20-40 miljoonan välissä.

Liikennesuunnittelu on keksinyt ikiliikkujan: hankkeet perustelevat aina toinen toisensa!

En koe olevani “autovastainen”. Autot kuuluvat kaupunkiin siinä kuin ihmiset, ratikat ja pyörätkin. Olen tunnelivastainen. Tämä on vain täysin järjetöntä.

Ja tuossa kartassa on vain osa Helsinkiin suunnitelluista tunneleista. Siitä puuttuu esimerkiksi Sörnäisten tunneli, jonka hyöty-kustannus -suhde ilman muiden tunneleiden rakentamista on 0,13. Eli sijoitettu euro tuottaa laskennallisena hyötynä 13 senttiä. Se muuttuu kannattavammaksi vasta mm. Keskustatunnelin rakentamisen myötä.
Niin, sen tunnelin, jonka kustannusarvio lienee nykyisin noin miljardin tienoilla.

Pyöräilyn edistämisohjelmalle kaupunkisuunnitteluvirasto laski samaiseksi hyöty-kustannus -suhteeksi 8,3. Eli jokainen satsattu euro tuo kahdeksan takaisin.

Mihin te sijoittaisitte rahanne jos kaikkeen ei vaan ole varaa?


23
/
Aug
/
13
 07:08

Kaupunginhallitus 26.8.2013

Ensi maanantaina onkin luvassa mielenkiintoinen kokous myös kulttuuripoliittisesti! Listalta löytyy mm. Checkpoint Helsinki -hankkeen rahoitus. Lisäksi kaupunginhallitus perustaa jaostoja ja harmaata taloutta seurataan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 11.9.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

ok. Sosiaalidemokraatit vaihtavat edustajaansa.

2 V 11.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

Puolueet sopivat keväällä valtuustostrategian yhteydessä kahden jaoston perustamisesta. Toinen valmistelee johtamisuudistusta ja toinen kulkee nimellä “tietotekniikkajaosto”.

Molempien perustaminen lämmittää sydäntäni kovasti.

It-lautakunnan perustamista ehdotin blogissani jo pari vuotta sitten – jaoston perustaminen on tämän ajattelun ja keskustelun jalostunut lopputulos. Hyvä.


Tietotekniikkajaoston tehtävänä on:

1 tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista

2 seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista

3 hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien esityksestä tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää miljoona euroa

4 antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman kokonaisuudesta.

Tuskin julkiset it-hankkeet ainakaan huonompaan suuntaan voivat mennä. Toivon mukaan saamme valittua jaostoihin mahdollisimman päteviä henkilöitä kaikkia puolueita edustamaan. Tämän vuoksi jaoston kohdalla voitaisiin vielä harkita sitä täytyykö jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valita kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen. Ehkä valtuutettukin riittäisi?

Johtamisjaoston tehtävänä puolestaan on “Johtamisen jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.”. Mitä tämä tarkoittaa suomeksi?

No, jaosto toki pohtii asiaa monelta kantilta, mutta vihreä perusnäkemys on se että nykyinen tapa, jossa kaupunginjohtajat valitaan seitsemäksi vuodeksi kerrallaan on sekä epädemokraattinen että nykyisen kuntalain hengen vastainen. Olemmekin ehdottaneet Helsinkiin pormestarimallia.


Vihreiden pormestarimalli lyhyesti:

Kaupunginjohtajisto valitaan yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan kaupunginvaltuuston poliittisia voimasuhteita vastaavasti.

Pormestari ja apulaispormestarit ovat poliittisia luottamushenkilöitä, eivät virkasuhteessa kaupunkiin.

Valtuustoryhmät neuvottelevat keskenään pormestariohjelman, jossa linjataan tulevan valtuustokauden keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi.

Kirjoitin blogissani aiheesta viime vuonna. Odotan mielenkiinnolla jaoston pohdinnan lopputulosta.

3 V 11.9.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

ok. Pöydältä.

Näinkin seksikkään oloisen otsikon alta löytyy ihan mielenkiintoinen muutos. Valtuuston ns. “kyselytunnit” ovat nykyisellään melko jähmeitä – kysymykset pitää esittää viikkoa ennen kokousta ja niihin vastataan kirjallisesti. Kovin keskusteleviksi niitä ei voi kuvata.

Nyt on tarkoitus muuttaa valtuuston pelisääntöjä siten että riittää että kysymys toimitetaan puheenjohtajistolle ennen kokouksen alkua. Lisäksi kysymyksiin vastataan vain suullisesti eikä vastauksista aiota pitää keskustelupöytäkirjaa, joka toivottavasti tekee keskustelusta elävämpää ja ehkä myös ajankohtaisempaa. Lisää popcornia kotikatsomoihin!

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Ympäristökeskuksen organisaatiorakennetta uudistetaan.


Ympäristölautakunta on tehnyt esityksen ympäristötoimen johtosäännön muuttamiseksi, koska nykyinen johtosääntö ei ole kaikilta osiltaan ajan tasalla eräiden lainsäädäntömuutosten, toimivalta- ja nimikemuutosten vuoksi. Lisäksi eräitä ilmansuojeluun liittyviä tehtäviä esitetään otettavaksi johtosääntöön, koska ne eivät kuulu tällä hetkellä minkään Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin. Näiltä osin esitetään tehtäväksi ympäristötoimen johtosäännön päivitys nykytilannetta vastaavaksi.

Ympäristökeskuksen rakenne on ilmeisesti peräisin vuodelta 1991, jolloin se aloitti itsenäisenä virastona. On varmaan ihan hyvä aika uudistaa organisaatiota.

2 V 11.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2012

ok. Tiedoksi.

Viime keväänä saimme strategianeuvotteluissa sovittua että Helsingin hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoite ei vaikuta todellakaan mahdottomalta:


Vuonna 2012 Helsingin kokonaispäästöt olivat kolme prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 2011 ja jo 18 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Kasvihuonekaasupäästöistä 46 prosenttia syntyi kaukolämmityksestä, 22 prosenttia liikenteestä, 21 prosenttia kulutussähkön käytöstä ja kahdeksan prosenttia öljy- ja sähkölämmityksestä. Kaukolämpöä lukuun ottamatta kaikkien muiden sektoreiden päästöt pienenivät.

Lisäksi vuodesta 2005 lähtien helsinkiläisten energian kokonaiskulutus on säilynyt ennallaan, joten asukaskohtainen energiankulutus on vähentynyt lähes 7%. Ja sama asukaskohtainen lasku on vielä dramaattisempaa kun tarkastellaan kokonaispäästöjä.

kokonaispaastot

Asukaskohtaisesti tuotamme jo nyt yli 30% vähemmän päästöjä kuin vuonna 1990! Mites se menikään? Ilmastonsuojelu tuhoaa hyvinvoinnin ja Vihreät haluavat että me kaikki asuisimme pimeissä maakuopissa? Onko elintasomme yli 30% heikompaa kuin vuonna 1990?

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 11.9.2013, Vartiokylän tonttien 45196/4, 8 – 11 ja 17 asemakaavan muuttaminen (nro 12153, Roihupellon metrovarikon laajennus)

ok. Luonteeltaan teknisiä muutoksia asemakaavaan. Tonttien rajoja siirretään eri käyttötarkoitusten välillä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Harmaan talouden seurantaraportti 1/2013

ok. Neljä kertaa vuodessa annettava raportti harmaan talouden seurannasta.

4 Määrärahan myöntäminen Kansainvälisen designsäätiön vuosien 2013–2015 rahoitusosuuden kattamiseen

ok.

“Kansainvälinen designsäätiö” perustettiin hoitamaan Helsingin viime vuoden “World Design Capital” -hanketta. WDC-vuosi on ohi ja organisaatio on pääosin purettu. Nyt on tarkoitus jatkaa designsäätiön rahoitusta vuoteen 2015, jotta viime vuoden “perintöä ja tuloksia” voidaan hyödyntää paremmin.

helsinki_world_design_2012-612x384

Tää on ihan fiksua, tuollaisen vuoden annin olisi hyvä heijastua pidemmällekin. Kaiken designiin liittyvän höpöhöpö-kielen kuorimisen jälkeenkin designsäätiön strategia näyttää ihan järkevältä.

Paljonkos tähän sitten laitetaan rahaa?


Säätiön perusrahoitus vuosille 2013–2015 on yhteensä 1 456 000 euroa.

Hankkeessa mukana olevien kaupunkien kokonaisrahoitusosuus vuosille 2013–2015 on 1 106 000 euroa jakautuen kaupungeittain siten, että Helsingin kaupungin osuus on 700 000 euroa, Espoon kaupungin osuus 280 000 euroa, Lahden kaupungin osuus 112 000 euroa ja Kauniaisten kaupungin osuus 14 000 euroa. Vantaan kaupunki on helmikuussa 2013 tehnyt päätöksen, että se ei osallistu Kansainvälisen designsäätiön toimintaan WDC 2012 -hankkeen päättymisen jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu säätiön jatkotoiminnan perusrahoitukseen 350 000 eurolla vuosina 2013–2015.

Helsingin 700 000€:n osuus jakaantuu kolmelle vuodelle siten että tänä vuonna osuus on 200 000€ ja tulevina vuosina 250 000€.

5 Selvitys Checkpoint Helsinki -kuvataidehankkeen käynnistämisestä

Viime vuoden Guggenheim-keskustelu sai aikaiseksi “vastaliikkeen”, jonka piirissä syntyi ajatus “Checkpoint Helsingistä” – taiteilijalähtöisestä kansainvälisestä projektista. (Blogasin viime vuonna aiheesta.)

Nyt hanke on edennyt pelkästä ideoinnista jo ihan konkretiankin puolelle – Juhlaviikkojen aikana kaupunkia kiertää Ahmet Öğütin paloautoksi naamioitu kirjapaino. Konseptitaidetta Bradburyn hengessä. Rahoitus on vaan jumittanut yllättävän pitkään, itsekin oletin että tämä olisi ollut pöydällämme jo keväällä.

Kaupunki ehdottaa Checkpointille paikaksi kaupungin organisaatiossa Juhlaviikkoja, joka olisi varmaankin ihan luontevaa.

CPH hakee kaupungilta kolmeksi vuodeksi 950 000 euroa, joista tälle vuodelle kohdennettuna 330 000 euroa, mutta esittelijä lupaa pohjassaan vain 200 000 euroa tälle vuodelle. Tästä tulee varmasti maanantaina keskustelua – etenkin kun asia on vain kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Suhtaudun hankkeeseen lähtökohtaisesti positiivisesti – se vaikuttaa piristävällä uudelta tavalta tuoda korkeatasoista taidetta Helsinkiin. Mutta toisaalta olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että aika paljon kysymysmerkkejä hankkeessa on. Nyt voisi kuitenkin olla hyvä hetki luottaa tekijöihin, jotka käsittääkseni edustavat kuvataiteen kenttää historiallisen kattavasti.

CPH:n kaavaileman kaltainen kulttuuri on ollut hiukan “outo lintu” Helsingin kulttuurin tukijärjestelmässä – taidemuseo ei tue ja Kulttuurikeskuksen lähi- ja kohdeavustuksetkaan eivät ole oikein taipuneet kuvataiteen tukemiseen. CPH voisi hyvinkin paikata tätä aukkoa.

Suurimpana ongelmana näen CPH:n ja taidemuseon suhteen, erityisesti kokoelmatoiminnan osalta. Kaupunginmuseolla täytyy säilyä valta siinä miten ja millaista kokoelmaa se hoitaa. Hankkeella ei myöskään ole Guggenheimin kaltaisia elinkeinopoliittisia vaikutuksia, vaan tämä on puhdasta kulttuuripolitiikkaa. Toivon kuitenkin syvästi että tätä voidaan käsitellä ilman Guggenheim-keskustelun kaunoja vaikka vastakkainasettelu elääkin taustalla voimakkaana. Itse ainakin yritän kiivetä pois poterosta.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta

ok. Lausumme lentomelusta koska:

Ympäristölupahakemuksen yhteydessä vuodelle 2025 tehdyn ennustetilanteen mukaan lentomelualueen arvioidaan laajenevan siten, että sillä asuu vuonna 2025 noin 20 000 asukasta. Ennustetilanteessa 55 dB melualueen arvioidaan ulottuvan myös Pohjois-Helsinkiin Suutarilan alueelle.

Ja tämä melualueen laajeneminen on otettu jo huomioon yleiskaavatyössä.

Sinällään positiivista että:

Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueen laajuus ja lentomeluvyöhykkeen asukasmäärä on pienentynyt huomattavasti vuodesta 1990. Positiivinen kehitys on aiheutunut konekaluston uusiutumisesta vähämeluisammaksi sekä Finavian kiitoteiden käyttöön ja lentoreittien suunnitteluun liittyvistä melunhallintatoimista.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Länsisatama)

ok. Puollamme massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Länsisatamassa.

3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Tattarisuo)

ok. Puollamme Surehand Oy:n laajenemista Tattarisuolla. Käsittelevät rakennus- ja puujätettä, josta 70-80% saadaan takaisin hyötykäyttöön. Hienoa.

4 Ympäristöterveyspäällikön viran määräaikaisen viranhoitajan määrääminen

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto ympäristöministeriölle kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta

ok. “Kaupungin mielestä hallituksen esitys on kannatettava. Lisäksi toivomme näemmä kokeilun laajentamista. Tarkoituksena sujuvoittaa kaavoitusprosesseja. Lassekin pääsee lakkauttamaan turhia normeja!

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
1 Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muutoksesta

ok.


18
/
Aug
/
13
 11:08

Kaupunginhallitus 19.8.2013

Jälleen on mielenkiintoinen kokous luvassa. Listalta löytyy mm. koko valtuustokautta raamittava investointisuunnitelma, jota on ehditty käsitellä jo julkisuudessakin. Koko lista liitteineen löytyy täältä

1 V 28.8.2013, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
2 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

Astrid Thors lähtee Etyjin vähemmistövaltuutetuksi ja luopuu valtuustopaikastaan. Hänen tilalleen nousee Nils Torvalds. Myös meidän Vihreiden Husein Muhammed luopuu varavaltuutetun tehtävästään ja paikastaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa uusien työtehtävien vuoksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.8.2013, Kallion tontin 305/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12118, Toinen linja 3)

ok. Pieni kaavamuutos Kalliossa. Rytmiä vastapääten!

Screenshot_8_17_13_11_48_PM

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin liike- ja toimistokäytössä olevien rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön, piharakennuksen purkamisen ja rakentamisen uudelleen sekä historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kadunvarsirakennuksen suojelemisen merkinnällä sr-2. Katutason liikehuoneistot säilytetään. Autopaikat sijoitetaan säilytettävän pihakannen alle.

Screenshot_8_17_13_11_49_PM

2 V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne)

ok. Pöydältä. Tässä viime viikolla mietitytti erityisesti se että luistetaanko jälleen kerran puurakentamisen edistämisestä luomalla asemakaavaan porsaanreikiä. Muotoilua kun oli muutettu kaupunkisuunnitelulautakunnan esityksestä jonkin verran.

Alunperäinen sanamuoto oli:

Rakennusten kantavarunko ja välipohjat asuinkerrosten välillä tulee rakentaa pääosin puusta.

Uusi muotoiluehdotus on:

Rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia.

Tässä nyt täytynee vain luottaa siihen että tälläkin sanamuodolla syntyy puurakentamista ja lisäksi tontteja luovutettaessa on pidettävä huoli että vaatimuksista pidetään kiinni. Kovasti meille vakuutettiin että puurakentamista on tälläkin tarkoitus edistää.

Betoni aiheuttaa noin 5% maailman hiilidioksidipäästöistä, joka pari kertaa suurempi osuus kuin lentoliikenteen! (Vain suorat co2-päästöt laskien.) Puurakentamisella voidaan yhtäaikaisesti edistää suomalaista puuosaamista ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Pöydältä. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista.

2 V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista ja annetaan lautakunnalle lupa ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Myllypuron voimalaitoskorttelin alueen ja Lallukantien pientaloalueen esirakentamiseen

Myönnämme 1,2 miljoonaa euroa esirakentamiseen Myllypurossa.
Screenshot_8_17_13_11_54_PM
Hyvän näköinen pieni alue tulossa tuonnekin.

5 Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013

ok. Pöydältä.

Helsingillä on oma “innovaatiorahasto”, jonka tarkoituksena on “Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa”. Hankkeet vaikuttavat kyllä ihan hyviltä.

Myönnämme tälle vuodelle uusiin hankkeisiin 799 301 euroa, jatkorahoitusta 1 081 904 euroa ja sidomme vuosille 2014-2016 yhteensä 1 136 933 euroa.

6 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne

Tässä kohdassa käsitellään “normaaliin” vuosirytmiin kuuluvan seurantaraportin lisäksi myös ehkä koko valtuustokauden tärkeintä kysymystä – valtuustostrategian lihaksi tekevää aisaparia – investointisuunnitelmaa. Asiasta neuvotellaan lähiviikkoina ryhmien välillä ja näissä neuvotteluissa päätetään todella monta koko valtuustokauden keskeistä asiaa, mm. Keskustakirjaston , Hakaniemen toriparkin, Kruunuvuoren sillan, Sörnäisten tunnelin ja monen muun hankkeen kohtalo.

Kaupunginjohtaja Pajusen valmistelema luonnos löytyy täältä. Lisäksi tarkempi listaus talonrakennushankkeista ja vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjaushankkeet”. Mietittävää ja luettavaa riittää. Jää pöydälle siis. Investointisuunnitelmasta kirjoittanen tarkemman erillisen blogauksen.

Taloudellisesta tilanteesta saamme kunnon madonluvut. Eipä ole tunnusluvuissa hurraamista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Tonttivarauksen jatkaminen Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille (Meilahti, tontti 15643/1)

ok. Jatketaan tonttivarausta.

2 Technopolis Oyj:lle Salmisaaresta varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen ja uuden tontin varaaminen yhtiölle (Tontit 20048/10 ja 9, Salmisaarenranta)

ok. Jatketaan tonttivarausta.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa

ok.

2 Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen nimeäminen työllistämistoimikuntaan vuosille 2013-2014

Johanna Elonen luopuu varajäsenyydestään, tilalle Neferiti Malaty. Luottamuspaikoissa on pitkin kautta pientä eloa kun ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat.


11
/
Aug
/
13
 01:08

Kaupunginhallitus 12.8.2013

Huomisessa kaupunginhallituksessa ehkä kutkuttavimpana kohtana Hakaniemen jo kertaalleen lautakunnassa kaadettu toriparkki sekä kaupunginjohtajien sidonnaisuudet. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 28.8.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

Näinkin seksikkään oloisen otsikon alta löytyy ihan mielenkiintoinen muutos. Valtuuston ns. “kyselytunnit” ovat nykyisellään melko jähmeitä – kysymykset pitää esittää viikkoa ennen kokousta ja niihin vastataan kirjallisesti. Kovin keskusteleviksi niitä ei voi kuvata.

Nyt on tarkoitus muuttaa valtuuston pelisääntöjä siten että riittää että kysymys toimitetaan puheenjohtajistolle ennen kokouksen alkua. Lisäksi kysymyksiin vastataan vain suullisesti eikä vastauksista aiota pitää keskustelupöytäkirjaa, joka toivottavasti tekee keskustelusta elävämpää ja ehkä myös ajankohtaisempaa. Lisää popcornia kotikatsomoihin!

2 V 28.8.2013, Eron myöntäminen Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle

Tuula jää eläkkeelle.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne)


Alueen pääkatujen, Kuninkaantammenkierron ja Kuninkaantammenrinteen varteen suunnitellaan kerrostaloja ja loivaan etelärinteeseen pientaloja noin 700−750 asukkaalle. Tavoitteena on tutkia monipuolisia puurakentamisen ratkaisuja.

Screenshot_8_11_13_12_36_PM

Kaava vaikuttaa hyvältä “lähiökaavalta”. Aikanaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksesta Vihreiden Mikko Särelä kommentoi blogillaan seuraavasti:


Kuninkaantammen etelärinne meni eteenpäin ehdotuksen mukaan ja kiittelyiden kera. Tämä on ainakin omasta mielestäni erinomaisesti onnistunut lähiökaava. Kaava määrää tähän rakennusmateriaaliksi puun, joka on herättänyt närää. Yhtenä syynä on se, että betonirakentaminen aiheuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjä rakentamisen aikana. Päästöjä, joita pitäisi pyrkiä vähentämään. On silti ihan hyvä kysymys, pitäisikö tällaiset määrittää kaavassa, tontinluovutuksessa vai jossain muualla (missä?). Nyt mennään tällä.

Ja nyt itseasiassa puuvaatimus ollaan kaavasta poistamassa:


“Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunnan esitystä on ehdotuksessa muutettu seuraavilta osin:

Asemakaavamääräyksiin sisältyvä vaatimus, jonka mukaan rakennusten kantava runko ja välipohjat asuinkerrosten välillä tulee rakentaa pääosin puusta, on poistettu, ja määräykseen, jonka mukaan rakennusten tulee olla puurakenteisia, on muutettu kuulumaan “…tulee olla pääosin puurakenteisia”.

Puun käytön kehittäminen nimenomaan pientalorakentamisessa on kannatettavaa, sillä nykyisissä puutaloissa on usein yllättävän vähän puuta, vaikka materiaalin terveellisyys, kauneus ja kotimaisuusaste on hyvää ja yleisesti tunnettua. Asemakaavassa ei kuitenkaan pitäisi määritellä rakennusten kantavan rungon eikä välipohjien materiaalia, vaan tämä valinta tulisi jättää myöhäisemmässä vaiheessa ratkaistavaksi. Eri materiaalien luonteva käyttö niille parhaiten soveltuviin kohteisiin on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, ekologista ja kaikin puolin järkevämpää kuin ehdoton pyrkimys jonkin tietyn materiaalin valintaan. Asialla ei myöskään ole kaupunkikuvallista merkitystä.

Mielenkiintoista. Tästä on kysyttävä hiukan tarkemmin. Perussyy kaavamääräykseenhän lienee se että puurakentaminen ei ole Suomessa lähtenyt oikein toivotusti käyntiin toisin kuin esim. Ruotsissa. Ei ole osaamista eikä kilpailua – eikä betonia suosivien kaavamääräysten vuoksi myöskään kysyntää.

En Mikon tavoin ole 100% varma onko kaava paras tapa vaatia puurakentamista, mutta haluan kuulla hyvän perustelun sille miksi velvoittavasta määräyksestä oltaisiin luopumassa. Käytännössähän tuo tulee tarkoittamaan sitä että puurakenteista ei tehdä. Ja kun puurakenteen pointti ei ole “kaupunkikuvallinen” on vähän hassua perustella luopumista noin…

2 V 28.8.2013, Hakaniemen Toriparkin toteuttaminen ja torialueen kunnostus

Viikon mediaseksikkäin asia. Rakentaako Hakaniemeen toriparkki vai ei? Keväällä kiinteistölautakunta jo torppasi hankkeen kertaalleen ja se on nyt listallamme vain sosiaalidemokraattitaustaisen apulaiskaupunginjohtajan, Hannu Penttilän, halusta.

Me Vihreät olemme tätä hanketta vastaan ryhmänä ja Emma Kari kertaa blogillaan perustelut parkkia vastaan.

Eniten tässä koko jutussa ihmetetyttää kuitenkin se että miten vahvasti käärmettä pyssyyn ajetaan. Kun parkki ei syntynyt yksityisellä rahalla, niin nyt haluttaisiin veronmaksajien rahaa 400 pysäköintipaikkaan yli 13 miljoonaa euroa. Käytännössä Helsinki alentaa yksityisten sijoittajien investointia noin 20 000€ per parkkipaikka ja lisäksi vielä Helsinki hankkisi noin 100 parkkipaikkaa kokonaan kappalehintaan 70 000€. Aivan pimeää.

Jos halutaan “elävöittää” Hakaniemeä, asiaa pitäisi lähestyä kokonaisuutena. Pitää tuoda keskusteltavaksi ehdotus, joka sisältää mm. muutoksia alueen liikennejärjestelyissä, lisää asumista, lisää palveluita jne. Yksi parkkihalli ei ihmeitä tee – etenkin kun Hakaniemessä on jo parkkihalli, jonka paikkojen kysyntä vaan oli niin heikkoa että nykyisin siellä pelataan sählyä, hikoillaan kuntosalilla ja pompitaan pomppulinnassa autojen säilyttämisen sijaan.

Pisara-aseman myötä Hakaniemen läpi tulee kaupunkisuunnitteluviraston omienkin laskelmien mukaan kulkemaan noin 80000 henkeä päivässä. Sieltä se elämä tulee – ihmisistä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista.

2 V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista ja annetaan lautakunnalle lupa ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

Kaupunginjohtajien sidonnaisuudet. Hesarikin ehti jo aiheesta uutisoida.

Kaksi huomiota:

1. Monet näistä sivutoimista ovat viran mukanaan tuomia. Esim. ei Ritva Viljanen sattumalta ole Musiikkitalon säätiön puheenjohtaja tai Hannu Penttilä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Nämä eivät ole vahinkoja, eikä näistä oikein jaksa otsikkoja repiä.

2. Itse olin yllättyneempi siitä miten paljon puoluesidonnaisia luottamustoimia kaupunginjohtajillamme on.

Helsingin johtamismallihan on nykyisen kuntalain silmissä vähän erikoinen olio: se on varmaankin lain kirjaimen, mutta ei hengen mukainen. Kuntalain mukaan meillä pitäisi olla joko pätevyyden mukaan valittuja virkamiehiä tai sitten avoimen poliittisesti nimettyjä apulaispormestareita.

Meillä Helsingissä on avoimen poliittisesti nimettyjä epäpoliittisia poliittisia virkamiehiä. Ja vaikka apulaiskaupunginjohtajien ei puoluekirjastaan tarvitsekaan luopua, niin kyllä minä vähän kyseenalaisena pidän sitä että Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on samalla myös Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginjohtajamme mm. “Kansallissäätiön” isännistön* jäsen ja “Kansallisen Kokoomuspuolueen säätiön” hallituksen jäsen.

(*isännistö? Oikeesti. Kokoomus, saanko esitellä 2000-luku, 2000-luku – Kokoomus.)

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013

Helsingillä on oma “innovaatiorahasto”, jonka tarkoituksena on “Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa”. Jassoo. Hankkeet vaikuttavat kyllä ihan hyviltä.

Myönnämme tälle vuodelle uusiin hankkeisiin 799 301 euroa, jatkorahoitusta 1 081 904 euroa ja sidomme vuosille 2014-2016 yhteensä 1 136 933 euroa.

Melko mielenkiintoista on se että tämän vuoden rahat jaetaan vasta nyt kun hakemukset on pitänyt jättää helmikuun loppuun mennessä ja ensimmäinen puolivuotisraporrtikin on toimitettava 31.8.2013 mennessä. Tästä aikataulusta pitää kysyä. Ei ole varmaankaan helppoa hoitaa hankkeita jos rahoitus roikkuu. Eikö päätöstä voisi tehdä jo esim. huhtikuussa?

4 Lähiörahastosta vuonna 2013 rahoitettavat hankkeet

ok.


Lähiöprojekti on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti, jonka toiminta-ajatuksena on tehdä tunnetuksi kaupunginosien vetovoimatekijöitä ja vahvuuksia, edistää monipuolisten uusien asuntojen rakentamista, palvelujen pysymistä ja uusien syntymistä sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hyviä tavoitteita siis. Ja nyt jaetaan:


Kaupunginhallitus päättänee myöntää yhteensä 4 988 290 euroa vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunginkirjastolle 45 000 euroa
liikuntavirastolle 130 000 euroa
nuorisoasiainkeskukselle 266 560 euroa
opetusvirastolle 210 000 euroa
rakennusvirastolle 3 590 000 euroa
sosiaali- ja terveysvirastolle 746 730 euroa

Kirjaston osalta “Olkkari”-projekti, jossa mukana Malminkartanon, Herttoniemen, Pitäjänmäen ja Laajasalon kirjastot.

Uudenlaiset toimintamuodot ja yhteistyökuviot edellyttävät suunnitelmallisuutta ja kartoituksen tekemistä. Kartoituksessa selvitetään mm. eri toimijoiden tarpeita, tilan edellytyksiä ja sitä mitä kirjaston asukastilamainen käyttö edellyttää asukkailta.

Liikuntavirasto suunnittelee määrärahallaan liikuntapuiston Lassilaan ja Kannelmäkeen ja tekee “yleissuunnitelman” Vuosaaren keskuspuistoon.

Nuorisoasiainkeskus hankkii “liikuteltava katutaidekärryn”, peruskorjaa Pihlajamäen freestyleparkin, parantaa Roihuvuoren nuorisotaloa ja kehittää skeittipuistoa Tapulikaupungissa.

Opetusvirasto puolestaan aikoo “luoda toimivia koulujen piharatkaisuja iltapäivätoiminnassa olevien lasten vapaan ja ohjatun ulkoliikunnan edistämiseksi”.

Rakennusviraston hankkeita on monta. Viime viikkojen keskustelu Rakennusviraston budjetointiepäselvyyksistä liittyen mm. pyöräteiden rakentamiseen saa kyllä miettimään, miten tarkkaan nämä rahat nyt sitten menevät sinne minne on tarkoitus. Ja eikö Rakennusviraston hommiin pitäisi kuulua esim. puistojen rakentaminen ja kunnossapito ilman erillistä rahastoakin? Ovatko nämä projekteja?

Sosiaali- ja terveysviraston hankkeista löytyy niin kesäkanoja, “sensomotorinen pienpuisto” kuin lähidemokratiaakin. Mukana useampia asukastilahankkeita. Tällainen tapa jakaa rahaa ei kyllä vahvista kokonaisuuden hallintaa.

Kaikkien hankkeiden esittely löytyy täältä (pdf).

5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asuntotuotantorahaston käyttämisestä ryhmärakentamishankkeiden edistämiseen

ok.


Esittelijä toteaa lisäksi, ettei asuntolainarahaston varojen käyttäminen yksityishenkilöiden asuntorahoitukseen ole sääntöjen mukaan mahdollista.

—-

Kaupunki pitää kuitenkin ryhmärakentamista yhtenä keinona tukea Helsingin vetovoimaisuutta ja turvata Helsingin houkuttelevuutta seudun omistusasuntomarkkinoilla. Strategiaohjelman toimenpiteisiin sisältyy maininta ryhmärakennuttamishankkeiden priorisoinnista mahdollisuuksien mukaan tontinluovutuksessa. Lisäksi innovaatiorahastosta esitetään rahoitettavaksi hanketta, jonka tavoitteena on aikaansaada ryhmärakennuttamisen opas kokoamalla yksiin kansiin ohjeistusta ja tietoa ryhmärakennuttamisesta.

6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen esirakentamiseen

ok. Talousarvion mukaisesti 2,8 miljoonaa euroa.

7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

ok. Talousarvion mukaisesti 2 miljoonaa euroa.


“Tämän vuoden puistojen toteutusohjelman sisältyy väliaikaisen puiston suunnittelua sekä rakentamista radan varren korttelien toteutuksen yhteydessä, kukkaryhmän toteuttaminen Musiikkitalon puistoon sekä pyörätie Baanan viimeistely- ja vihertöiden valmiiksi rakentaminen.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvirastolle Kamppi – Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 0,52 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 1,5 milj. euroa.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen osakkeiden myynti ja tilojen vuokraaminen

ok.


Kaupunki omistaa Viikissä osoitteessa Viikinkaari 1 sijaitsevasta Kiinteistö Oy Viikin Infokeskus -nimisestä yhtiöstä osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhteensä 1049 m²:n suuruisia työ- ja kirjastotiloja ja 59 m²:n suuruista teknistä tilaa. Tilakeskus on vuokrannut kaupungin omistuksessa olevat tilat teknistä tilaa lukuun ottamatta kaupunginkirjaston käyttöön.

Ottaen huomioon tilojen käyttötarkoitus tilakeskus pitää hintaa hyväksyttävänä. Lisäksi yhtiötä on helpompi hallita, mikäli se on yhden omistajan omistuksessa.

Ainoa asia jota mietin on se, että kokemuksesta tiedän että sellaisen kirjaston sulkeminen on helpompaa, jonka tilassa Helsinki on vuokralaisena kuin omistajana. Niin se vaan menee. Tosin tässä nyt sitoudutaan joka tapauksessa vähintään 15 vuodeksi, joka lienee riittävä takuu kirjaston säilymiselle.

2 Vasikkaluodon varaaminen Widablickin kannatusyhdistys ry:lle partiokäyttöön kehittämiseksi

Vartiosaaren vieressä olevaa Vasikkaluotoa suunnitellaan “partiokäyttöön”. Tarkoittaa näköjään koko joukkoa uusia mökkejä. Varmaan ihan hyvä sijainti tuollaiselle toiminnalle.

Screenshot_8_11_13_2_30_PM

3 Tonttien varaaminen Arcada-säätiön toimintaa palvelevan urheilu- ja voimisteluhallin ym. suunnittelemiseksi ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaa palvelevan toimitilarakennuksen suunnittelemiseksi (Hermanni, suunnitellut tontit 21677/5 ja 6)

ok. Hermannin rantatien varteen ammattikorkeakoululle urheiluhalli ja toimitiloja.

Screenshot_8_11_13_2_34_PM

4 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla

ok.

5 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä

ok.


04
/
Aug
/
13
 04:08

Kaupunginhallitus 5.8.2013

Kaupunginhallituksen kesätauko päättyy huomenna vaikka ulkona vielä paistaakin aurinko. Kieltämättä juuri nyt istuisin mieluummin puistossa dekkari kädessä kuin työpöydän ääressä lista nenässä…

Listalla on mm. asemakaavamuutoksia, mielenkiintoisimpana ehkä Taivallahden kasarmit ja vastauksia ponsiin. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 28.8.2013, Oulunkylän eräiden korttelien sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12154, Kuusikkopolun ympäristö)

ok. Maunulaa sekä suojellaan että täydennysrakennetaan. Molemmat hyviä tavoitteita.


Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uusien asuntojen rakentaminen olemassa olevien palvelujen läheisyyteen, koulun laajentamisen mahdollistaminen ja nykyisen koulurakennuksen suojelu sekä Maunulan Kansanasunnot Oy:n rakennuskokonaisuudesta vielä suojelematta olevan tontin ja sen rakennusten suojelu asemakaavalla.

Jos tästä jotain mussuttamista olisi, niin se, että nyt suunniteltu täydennysrakentaminen on alkuperäistä 1950-luvun rakennuskantaa tehottomampaa. Olisi toivottavaa että täydennysrakentaminen olisi ainakin yhtä tehokasta, mieluummin tehokkaampaa. Myös koko kaavaan olisi voinut piirtää taloja lisää. Lisäksi yhteiskoulun edustalla olevan parkkipaikan säilyminen kaavassa ihmetyttää. Eikö sitäkin olisi voinut gryndata?

maunula_kaava

Ymmärrän halun säilyttää lähimetsää, mutta toisaalta tuolta koulun nurkalta on vain noin 400 metriä Keskuspuistoon.

2 V 28.8.2013, Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12097, Kaarelan jäähalli)

Kaarelaan suunniteltu jäähalli on herättänyt paljon keskustelua:


Hanke tuli vireille jo vuoden 2011 alussa mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetun palautteen johdosta sekä niitä että luonnoksia tehtiin kaksi. Hanke on jakanut mielipiteet selkeästi. Luonnoksesta saatiin 199 mielipidettä, joista 67 oli samansisältöisiä ja noin 800 ihmistä vastusti adressilla rakentamista. Puoltavia kirjeitä oli 40 ja puoltavan adressin kirjoitti vastaavasti noin 1800 ihmistä. Kaarelaseura r.y. kannatti rakentamista, Kaarelan Omakotiyhdistys puolestaan vastusti. Urheilu- ja liikuntaväki on kannattanut hanketta, mutta mm. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vastustanut.

Screenshot_8_4_13_4_35_PM

Kun kaavaa käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa viime keväänä, niin Osmo Soininvaara kommentoi sitä ">blogillaan seuraavasti:


Meni läpi yksimielisesti ja kiitoksin kaavoittajalle hyvästä työstä. Jos se on laitettava johonkin, niin tähän. Siitä on erimielisyyksiä, onko rakentamiselle uhrattava alue nyt viheralue vai liikennevihreää. Ylemmät elimet sittyn päättävät, rakennetaanko tätä. On muun muassa se 435 miljoonan euron investointikatto, josta päätettiin viikonloppuna.

Eli nyt päätetään kaavasta eikä rakentamisesta. Voi hyvinkin olla että raha rakentamiseen on tiukemmassa. Olen kallistumassa Oden kannalle, eli jos jonnekin, niin tuonne. Bussit sinne ainakin vievät näköjään ihan kohtuullisesti.

Tältä paikka näyttää Google Mapsissa:

Screenshot_8_4_13_4_30_PM

3 V 28.8.2013, Länsisataman korttelin 20801 ja sitä palvelevien maanalaisten tilojen vuokraus- ja myyntiperusteet

ok. Vuokrataan tontteja niin pysäköintilaitoksia, jäteputkilaitosta kuin asuntojakin varten.

4 V 28.8.2013, Käpylän korttelin nro 25878 tontin nro 7 vuokrausperusteiden muuttaminen

ok. Vahvistamme uudet vuokrausperusteet tontille kun sille ei rakennetakaan Hitasia tai ARAa, vaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

5 V 28.8.2013, Myllypuron ja Rastilan asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Tontit 45129/5, 45146/6 sekä 54033/9, 12 ja 13

Tonttien luovuttamisen mahdollistamiseksi niille tulee vahvistaa vuokrausperusteet ja siitä nyt päätetään. Myös autopaikkatonttien vuokrasopimusta ehdotetaan solmittavaksi 31.12.2075 saakka.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtionperinnön hakeminen Helsingin kaupungille

ok. Yksityishenkilön, jolla ei ole ollut perillisiä tai testamenttia, perintö menee valtiolle. Perintökaaren säännösten mukaan kuitenkin sillä kunnalla, jossa perittävä viimeksi asui, on mahdollisuus hakea omaisuutta itselleen. Nyt perintöä pyydetään käytettävän erityisesti “erityisesti katuväkivallan vastaiseen työhön”.

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Jätkäsaaren esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

ok. Tällä kertaa noin viidellä miljoonalla.


“Rakennusvirasto on jatkanut Jätkäsaaren esirakentamis- ja maaperän kunnostustoimenpiteitä päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esirakentamista, massojen välivarastointia ja käsittelyä, maaperän kunnostusta ja tonttialueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista Länsisatamaan kuuluvilla Saukonpaaden, Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren alueilla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Sitten vastauksia muutamiin toivomusponsiin. Hiukan kesäterässä on ollut esittelijäkin.

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla

ok. Nämä kaksi Marin pontta liittyvät Töölön pysäköintilaitokseen, ei pysäköintipaikkoihin yleensä.

Todetaan että:


“Toimistokäyttöä lukuun ottamatta muiden toimintojen huippukuormitus kohdistuu ilta-aikaan. Lisäksi eri toiminnoille varatut paikkamäärät ovat hyvin eri suuruiset, koska laitoksen noin 800:sta paikasta 600 on varattu asukaspysäköintiin. Tällöin vuorottaispysäköinnin järjestäminen on monin verroin haasteellisempaa.”

“Haasteellisempaa” ehkä, muttei todellakaan mahdotonta. Teknologisia ratkaisuja tällaiseen pitäisi kyllä olla olemassa.

2 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä

ok. Todetaan että “pysäköintilaitoksen valmistuttua kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alueelle uuden suunnitelman pysäköinnin ja muun yleisten alueiden käytön yhteensovittamiseksi”.

3 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi asemakaavan nro 12080 townhouse-tonttien soveltuvuudesta ryhmärakentamiseen

ok. Vastauksessa todetaan että:


Molemmat lautakunnat toteavat, että kyseiset korttelit soveltuvat huonosti ryhmärakentamiseen. Syynä on se, että korttelit ovat suuria, Haakoninlahdenlaiturin varsi 7 700 k-m2 ja Wiirinlaiturin varsi 7 650 k-m2 ja asemakaava edellyttää monia joko yhdessä tai samanaikaisesti tehtäviä rakennustoimenpiteitä useille kymmenille asunnoille.

Asemakaava edellyttää mm. yhteisiä pihoja, yhteistä pysäköintilaitosta pihakannen alle ja pihapiireittäin yhteisiä saunoja ja terasseja. Rakennukset tulee rakentaa kiinni toisiinsa ja myös palomuurit ja kellarit ovat yhteisiä. Rakentaminen edellyttää tiukkaa koordinaatiota ja samanaikaisuutta, mitä on vaikea edellyttää omatoimirakentajilta.

Kokemus on osoittanut, että ryhmärakentamiseen soveltuvat parhaiten sellaiset tontit, joissa sallitaan yksilöllisiä ratkaisuja ja joissa rakentaminen voi sujua omaan tahtiin muista tonteista riippumatta ja että rakennukset ovat toisistaan erillisiä. Mikäli rakennukset kytketään toisiinsa, ne tulisi voida toteuttaa muutaman asunnon kokonaisuuksissa.

No niin kai sitten. Voisi kuvitella että että toisiinsa kytkettyjen rakennusten kohdalla rakentamista helpottaisi yhteinen normisto? Mitenkähän tämmöinen on onnistunut Newcastlessa?

newcastle_talorivi

4 Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa (Taivallahden kasarmialue, Pohjoinen Hesperiankatu, Mechelininkatu)

Tää on hieno juttu!

Kaavamuutos nro 12193 mahdollistaa Taivallahden kasarmien muuttamisen palvelutoimintojen käyttöön, asumiseen, vanhusten asuntolakäyttöön ja päivittäistavarakaupan käyttöön kaavamuutoksessa osoitetuilla tonteilla.

Screenshot_8_4_13_5_32_PM

5 Yleisten rakennusten tontin varaaminen Espoon Viherlaaksosta SATO-Asunnot Oy:lle asemakaavamuutoksen laatimista ja muodostettavan asuinkerrostalotontin tai tonttien luovuttamista varten (tontti 61009/1)

Helsinki omistaa tontin ja huonokuntoisen huvilan Espoosta ja molemmista halutaan eroon. Ja näin tässä ehkä tehdään vielä vähän voittoakin.


Varaus edistää kaupungin tavoitetta luopua itselleen tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta. Asemakaavan vahvistuttua kaupungilla on tarkoitus myydä varauksensaajalle tai tämän määräämälle muodostettavissa olevat, kerrostalorakentamiseen soveltuvat tontit luovutusajankohdan käyvästä hinnasta. Kaupungin ei hallinto- ja kiinteistöverotussyistä ole tarkoituksenmukaista omistaa ulkokunnissa sijaitsevia vuokratontteja.

6 Käpylän korttelien 25001 ja 25002 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12208)

ok.


Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosluonnos tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2013. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.

7 Lauttasaaren eräiden tonttien ja venesatama-alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12214)

ok.


Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2015 aikana.

Kuka?

Hannu Oskala:
Helsingin kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu, maakuntavaltuuston jäsen
musiikkialan moniottelija (MuM),
cityvihreä betoninhalailija.

Flickr

 

Aiemmat kirjoitukset