Hannu briefly in English:

Background

I got involved in politics in 2003 because I wanted to save the world – and I still do. I am particularly worried about the eradication of the welfare state and climate change. Only an equal and undivided society can afford to get involved in saving the whole atmosphere for the centuries to come.

In practice, at present I am involved in politics as a city councillor and member of the Helsinki city board. I am also the vice chairman of the Green caucus in Helsinki city council.
vuosaari
I have fostered greater transparency in decision-making for my part by writing about all of the meetings of the city board on this blog. Other topics close to my heart include for example cultural policy, cycling and urban planning.

I hold the degree of MA in Music and earn my living by composing, mixing, doing sound design and playing the accordion, tuba and keyboards.

In recent years I have worked with theatres (Lahti City Theatre, Hurjaruuth, Dance Theatre Minimi, etc.) as well as being involved in several other performances in various locations.

I’ve been lucky – in being able to earn my living by doing fantastic things with great people.

I went to school in Savonlinna and moved to Helsinki for my studies in 1999. I am 38 years old and live my family in Herttoniemi. I love the densely-built inner city, its streets, sounds and people. Helsinki is right now the best place in the world to live.

Culture

Often the best way for politicians to foster urban culture is to leave it alone – politicians don’t need to get involved in everything, it’s enough just to provide a functional framework. A buzzing city can be created by simplifying the process of event licensing, reasonable rent for event spaces, affordable workplaces and, generally, by fostering an open and encouraging context for experimental urban culture.

Helsinki is the cultural capital of Finland: the majority of the artists of our country live and work here. This is why Helsinki needs to be a pioneer in cultural policy as well. We can at once maintain our high-quality cultural institutions and develop the budding lively and diverse cultural field. I particularly proud of the House of Dance that will be built at Kaapeli and also the ”Kaasukello” in Suvilahti. I was deeply involved politically with both projects.

Urban Planning

It must be possible to reduce the cost of living in Helsinki. The best way to further this aim is by planning and building more. In order to improve the competition in the market, regulations which unnecessarily increase the cost of construction, such as the requirement to provide one parking space per residence, should be given up, and the city itself should act as developer.

In a densely-built city it is possible also to provide high-quality local services, such as welfare clinics, daycares, schools, libraries and health centres. We must find a way to improve the process for predicting the demand for nursery places.

An equal city is a nicer place to live also for the better-off. The best way to stop residential areas becoming increasingly inequal is to foster diverse urban planning, education and employment. It should also be made easier for those addicted on alcohol or drugs to get formal help.

Kaupunginhallitus 10.4.2017

Vaalit tulevat mutta kaupunginhallitus kokoustaa vielä kesäkuulle saakka kuin mitä ei olisi tapahtunut. Maanantain asialistalla tällä kertaa mm. kuntalaisten aloitteita, mielenkiintoinen tonttivaraus Kruunuvuorenrannassa ja lausunto tieliikennelain muutoksista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 19.4.2017, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle

ok. Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen 6,5m€ lainatakaus ja 4,4m€ laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta.

2 V 19.4.2017, Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12409)

ok. Täydennysrakentamista tällä kertaa Myllypuroon. Kahdeksankerroksinen asuintalo, 2800kem2. Hyvä!
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-10_Khs_14_El_EB94051B-ABCC-CA46-968F-58AAD2700000_Liite_pdf
4 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin

ok. Aloitteentekijöille todetaan aloitteen olevan samansisältöinen kuin (Vihreän ryhmän) valtuustoaloitteen, joka käsiteltiin valtuustossa 22.2.2017. Perustamisselvitys on tekeillä.

5 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä

Tästä todetaan että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016.

6 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle

ok. Vastauksessa kerrotaan että monet aloitteen ajatuksista tulevat tarkasteltavaksi kun aluetta kehitetään lähivuosina. Mm. pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä rakennusviraston kanssa, mutta yleisemmin: ”Monet suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata ja tässä vastauksessa jo mainitut kävelykeskustan periaatesuunnitelma, valaistuksen yleissuunnitelma, keskustan alueiden palvelulinjaus sekä radan alittava pyörätunneli ottavat ajallaan kantaa esitettyihin parannusehdotuksiin.”

Hyviä ehdotuksia kyllä koko listaus:
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-10_Khs_14_El_10D20321-EB1D-CE82-8519-58AAAF300000_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

ok. Ydin:

”Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että valtio (Kela) rahoittaisi jatkossa henkilöille (ja toisille EU- ja ETA -valtioille ja Sveitsille) kaikki rajat ylittävästä terveydenhuollon tilanteista aiheutuvat kustannukset, mutta perisi maksamansa kustannukset maakunnilta. Kela laskuttaisi maakunnalta sen asukkaan kustannukset rajat ylittävistä terveydenhuollon hoidoista varainhoitovuoden päätyttyä. Maakunnan maksuvelvollisuus asukkaansa rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissa on muutos aikaisempaan, koska tähän mennessä kustannuksista on vastannut Kela (valtio). Tämä on pieni osa monikanavarahoituksen yksinkertaistamista.”

4 Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen

ok, jostain syystä pöydälle viime viikolla.

Kaupunginhallitus päättänee ottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Leena Turpeisen 1.6.2017 lukien 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Asuntokortteleiden varaaminen kahdelle hakijayhteenliittymälle (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49273 ja 49274)

ok. Mielenkiintoinen avaus Kruunuvuorenrannan suunnalle. Tällä kertaa toteuttajilta haetaan muitakin kriteereitä kuin hintaa, jonka ovat valmiita tonteista pulittamaan.

Hakuohjeen mukaisesti arviointi suoritettiin kokonaisarviointina. Arvioinnissa ilmoitettiin otettavan huomioon muun muassa seuraavat asiat:

– Yhteenliittymän ja sen esittämän hankkeen yleinen uskottavuus ja monipuolisuus.
– Kaupungin yleisten asuntopoliittisten tavoitteiden sekä Kruunuvuorenrannan alueen rakentamiselle asetettujen maankäytöllisten ja muiden tavoitteiden toteutuminen.
– Tonttikohtainen toteutusjärjestys ja -aikataulu.
– Yhteenliittymän kunkin toimijan alustava toteutuskohde/-alue.
– Hakemuksessa mahdollisesti esitetyt asuntorakentamisen kehittämisteemat (esim. energiatehokkuus, älykkäät talotekniset ratkaisut, asuntosuunnittelun innovaatiot, kohtuuhintaisuutta edistävät ratkaisut jne.) ja muut innovaatiot.
– Tonttihinnan perusteena käytettävän prosenttiosuuden suuruus.

Toisen korttelin teemoiksi kerrotaan ”korttelitalon, verkkokaupan palvelupisteen, pyöräilyä tukevat toiminnot ja yhteisen sähköauton sekä valaistuksen viihtyisyyden ja käyttöturvallisuuden lisäämiseksi.” ja toisen ”osallistavan suunnittelun”. Lisäksi toisessa korttelissa on yhtenä osana ”kehittyvä kerrostalo” -työryhmän puoltama ”ryhmävuokraus” -konsepti, jonka on esittelijän mukaan tarkoituksena ”tuottaa jaettavia vuokra-asuntoja ennalta toisilleen tutuille tai tuntemattomille ryhmille. Konsepti vastaa pienien ja edullisten asuntojen kysyntään tarjoamalla asukkaille enemmän ja monipuolisempia tiloja yhteisessä suuressa asunnossa edullisemmin kuin pienissä yksittäisissä asunnoissa..

Mielenkiintoista. Asunto- ja tonttipolitiikassa kaupungin perspektiivi on heittämällä yli valtuustokauden mittainen, useimmiten vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Näiden hankkeiden varausajaksi ehdotetaan poikkeuksellisesti neljää vuotta koska kokonaisuus on laaja. Itseäni kiinnostaisi kuulla, miten näiden sinällään positiivisten kuuloisten teemojen seuranta on ajateltu järjestää.

3 Lausunto ympäristöministeriölle laista asumisoikeusasunnoista sekä suuntaviivoista pitkän korkotukimallin kehittämiseksi

ok. Keskeisin lakiesityksen muutos asumisoikeusasuntojen osalta olisi se että asukasvalinta siirtyisi kokonaan omistajille eikä kunnalla olisi näin ollen mitään asuntopoliittista ohjausmahdollisuutta. Muutoksen arvellaan myös lisäävän byrokratiaa ja kustannuksia omistajayhteisöille. Helsinki ei pidä tätä kannatettavana muutoksena.

4 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tämä pöydälle jotta ehdimme perkaamaan tiheällä kammalla läpi vaalien jälkeen. Positiivista ainakin se että kaupunginhallitus linjaa selkeästi jakeluliikenteen pysäyttämisestä:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että esitystä tulisi muuttaa niin, että jalkakäytävää ja pyörätietä ei saa käyttää pysäyttämiseen, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Näin toimitaan jo mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessakin kaupunkijakelu tulee hoitaa ensisijaisesti ajoradan reunasta aina, kun se on mahdollista. Poikkeuksellisesti jakeluliikenteen paikat voidaan osoittaa jalkakäytävälle ja/tai pyörätielle esitysluonnoksen merkillä C43 (Kuormauspaikka) ja tiemerkinnällä M5 (Pysäyttämisrajoitus).

Kaupunginhallitus 3.4.2017

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa mm. nuorten aloitteita, maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö ja efektiivisesti päätös Korkeasaaren muuttamisesta hallintomuodoltaan säätiöksi. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 19.4.2017, Nuorten aloitteet vuonna 2016

ok. Yhteensä 20 aloitetta ja niihin vastaukset. Ruudin ydinryhmän lausunnon mukaan vastausten laatu on parantunut nyt kun ne käsitellään valtuustossa asti. Aiheet sinällään perinteisiä kouluruoasta graffiteihin ja koulusalien iltakäyttöön.

3 V 19.4.2017, Hallintosäännön täydentäminen Korkeasaaren eläintarhaa koskevilla väliaikaisilla määräyksillä

Korkeasaari ollaan muuttamassa virastosta itsenäiseksi säätiöksi hallintouudistuksen myötä. Koska siinä prosessissa kestää vielä hetkinen, nyt tehdään väliaikaisia määräyksiä hallintosääntöön Korkeasaarta koskien. Käytännössä Korkeasaaren johtaja Sanna Hellströmille annetaan väliaikaisesti enemmän valtaa.

Vaikka varsinainen säätiö-päätös tehdään myöhemmin, tehdään päätös käytännössä pitkälti jo tässä – väliaikaiseen ratkaisuun ei kannattaisi ryhtyä, jollei lopputuloksena häämöttäisi säätiömuoto. Mielestäni ratkaisu on erittäin perusteltu. Se antaa Korkeasaarelle enemmän toimintavapautta ja toisaalta vähän vaikea eläintarhaa kaupungin ydintoiminnoksi (=virasto) on ymmärtää.

4 V 19.4.2017, Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle

Myllypuron kampus Metropolia Ammattikorkeakoululle lähtee rakentumaan. Valtuusto myöntää 120 miljoonan euron takauksen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 19.4.2017, Taka-Töölön Mechelininkatu 34:n asemakaavan muuttaminen (nro 12342, Yleisradion entinen toimitalo)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-03_Khs_13_El_4C00D792-ABE5-C866-84D6-584E0B500000_Liite_pdf
Helsinki tiivistyy. Tällä kertaa Taka-Töölöön noin 430 asukasta lisää kun olemassa oleva rakennus suojellaan ja sen käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistorakennuksesta asuinkerrostaloksi.

Osa rakennuksesta suojellaan, mm. porrashuoneita.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-03_Khs_13_El_4C00D792-ABE5-C866-84D6-584E0B500000_Liite_pdf

2 V 19.4.2017, Munkkivuoren ala-asteen perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen

ok. Hinta nousee 9,2 miljoonasta eurosta 10,8 miljoonaan. ”Hankepäätöksen jälkeen yleissuunnitteluvaiheessa on todettu kustannuksia, joita ei hankesuunnitteluvaiheessa ole huomioitu tai ne on arvioitu liian alhaisiksi. Kustannusten nousu koostuu kolmesta kokonaisuudesta: julkisivutöiden laajentumisesta, koulun keittiön muutoksesta ja LVIA-töistä. Lisäksi rakennusalan tarjoushintataso on noussut korkeasuhdanteen takia.”

3 V 19.4.2017, Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelma

ok. Arvonlisäverottomana 14 ,8 miljoonaa euroa. ”Vesalan yhtenäisen peruskoulun entistä yläasteen rakennusta suunnitellaan laajennettavaksi niin, että rakennukseen mahtuvat myös viereisen entisen ala-asteen rakennuksen oppilaat. Lisäksi hiljattain peruskorjattuun yläasteen rakennukseen tehdään pieniä, laajennettavan koulun toiminnan kannalta välttämättömiä muutoksia.”

4 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

Määrärahasta osoitetaan:

– kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi yhteensä 698 500 euroa maahanmuuttajien työmarkkina-aseman ja yritystoiminnan edistämiseen.
– Maahanmuuttajakotivanhempien suomi toisena kielenä opetuksen järjestämiseen Stadin aikuisopistossa osoitetaan 214 500 euroa.
-Vastaavasti ruotsinkieliselle työväenopistolle osoitetaan käytettäväksi 23 720 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen ja varhaiskasvatusviraston käytettäväksi 163 000 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.
– Stadin aikuisopistolle osoitetaan kurdin-, persian- ja darinkielisten kotivanhempien vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen 20 000 euroa.
– Stadin osaamiskeskukselle osoitetaan 15 000 euroa palveluiden palvelumuotoilua varten.
– Nuorisoasiainkeskukselle osoitetaan 57 000 euroa Ole Hyvä Helsinki -hankkeeseen liittyvään kummitaiteilijatoimintaan.

5 Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen

ok. Kaupunginhallitus päätti ottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Leena Turpeisen 1.6.2017 lukien 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

6 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet
7 Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017

ok. Vuonna 2015 uudistuneen yhdenvertaisuuslain mukaan kunnan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelmia. Valmistelu näyttää Helsingissä hyvältä eikä vain lain kirjaimen täyttämiseltä. Myös henkilöstö puoltaa yksimielisesti toimenpiteiden toteuttamista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Vihdin Eerolan ryhmäpuutarhan alueen varaaminen hakumenettelyn järjestämistä varten

ok. Sarjassamme asiat, joita en ihan täysin ymmärrä: Helsinki käynnistää hakumenettelyn, jos löytyisi joku toteuttamaan siirtolapuutarha-alueen Vihtiin Helsingin omistamalle maalle. Siirtolapuutarhat toki mukavia, ja niiden kysyntä kasvavassa kaupungissa kova. Mutta luulisi siirtolapuutarhoja syntyvän ihan markkinoillakin.

Mutta joka tapauksessa hanke on tarkoitus toteuttaa omakustanteisesti. Kunnallisteknisistä ja muista perustaamiseen liittyvistä töistä syntyy noin 3,6 miljoonan euron kustannukset, joka tarkoittaisi noin 40 000 euron kustannusta per palsta.

Kaupunginhallitus 27.3.2017

Tällä viikolla kaupunginhallituksella jalkapalloteemainen kokous: lainat kahdelle kentälle Tapanilaan ja Pohjois-Haagaan, peruskorjaukseen liittyvä suunnitteluvaraus SoneraStadiumille (HJK) ja vielä tonttivaraus monitoimihallille Tapulikaupungin liikuntapuistoon!

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 19.4.2017, Lainan myöntäminen Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle

Ok. Tapanilan urheilupuistoon tekonurmipintainen jalkapallokenttä, sille lainaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta tavanomaisin ehdoin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 19.4.2017, Kalasataman Työpajanpihan asemakaavan muuttaminen (nro 12390)

ok. Eli teknisten alojen viraston uuden rakennuksen asemakaava. Hanke hyväksytty jo valtuustossa aiemmin.

Komiaa on, komiaa.

Komiaa on, komiaa.

”Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 83 786 k-m², josta 55 836 k-m² on toimitilarakennusten korttelialueella ja 27 950 k-m² on asuinkerrostalojen korttelialueella. Kaupungin teknisen viraston osuus suunnitellusta rakentamisesta on 30 000 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan noin 650 uutta asukasta ja 2 100 uutta työpaikkaa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet
4 Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017

ok. Vuonna 2015 uudistuneen yhdenvertaisuuslain mukaan kunnan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelmia. Valmistelu näyttää Helsingissä hyvältä eikä vain lain kirjaimen täyttämiseltä. Myös henkilöstö puoltaa yksimielisesti toimenpiteiden toteuttamista.

6 Lainan myöntäminen POHU Areena Oy:lle

ok. 120 000 euron laina jalkapallotekonurmikentän rakentamiseen Pohjois-Haagan Urheilijoiden yhtiölle.

7 Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi sähköpistokkeista julkisen liikenteen terminaaleihin ja pysäkeille

ok! HSL vastaa että suunnitelmissa on ja että busseihin pistokkeita näyttäisi tulevan vauhdikkaasti sillä niistä saa lisäpisteitä kilpailutuksissa. Ratikoihin ja metroihin asiaa tutkitaan, uusissa paikallisjunissa sähköpistokkeita on.

SIVISTYSTOIMI

2 Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Kromax Consulting Oy:lle

ok. Suunnitteluvaraus Tapulikaupungin liikuntapuistoon Cromax Oy:lle, jonka tarkoituksena on ”rakentaa 8 540 m²:n suuruiselle alueelle monitoimihalli vastaamaan salibandyn, jalkapallon, futsalin sekä voimistelun junioriseurojen kasvavaan tarpeeseen harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseksi.” Yhtiöllä on näyttöä Malmin palloiluhallista.

3 Venesatamayksikön väistötilojen rakentamisen hankesuunnitelma

ok. Venesatamayksikölle on yritetty asetella tukikohtaa tai edes väistötiloja Kruunuvuorenrantaan ja Ouritsaareen, jossa se olisi vienyt tilat perinteiseltä puuvenetelakalta. Nyt maata on löytynyt Rajasaaresta. Hyvä. Päätösasiakirjat jostain syystä salaisia, vaikea keksiä syytä. Kysyn.

3 Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten

HJK, Palloliitto ja Helsinki Stadion Management Oy haluavat peruskorjata ja parantaa Sonera Stadiumia. Perusteluissa mainitaan mm. UEFAn tiukentuneet normit.www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-03-27_Khs_12_El_D42C666A-8B13-CC6F-861D-59FF43F00000_Liite_pdfSain vastauksia kysymyksiini.

Tuleeko paineita kaupungin avustuksille?

Lähtökohtana suunnitteluvarauksen yhteydessä tehtävälle selvitykselle on, että kaupungin panos Stadionin ylläpitoon ei kasva.

Mitä aiotaan peruskorjata/rakentaa uutta

Tarve on eteläpäädyn peruskorjaus ja -parannus tontin rajojen sisällä. Samalla korjataan UEFA puutteet (erityisesti turvallisuus, lehdistö ja yleisöpalvelu kriteerien osalta) ja stadionin tuli- ja melu- ongelmat.

Eteläpäädyn kattaminen parantaa koko stadionin viihtyvyyttä. Kattaminen estää tuulen kantautumisen stadionille eteläsuunnasta, tuuli vaikutta suuresti katsojien viihtyvyyteen.

Peruskorjauksen tarve

Stadion on lähes 20 vuotta vanha ja moni kiinteistöön liittyvä asia alkaa olla peruskorjauksen tarpeessa. Vuoden 2016 tehdyn kiinteistön kuntoarvion mukaan kiinteistön peruskorjaukseen tulee vuositasolla varata 150 000 – 200 000 €.

Joten lienee ok. Tärkeää että kyse vain tästä tontista ja että kaupungin taloudellinen vastuu ei kasva.

Kaupunginhallitus 20.3.2017

Tällä viikolla Kaasukellon remontti ja HUS:n laitoshuoltopalvelut kohti valtuustoa, lausutaan purkavasta saneeraamisesta ja hyväksytään vuoden 2016 tilinpäätös. Kaupungin talous oli viime vuonna odotettua paljon paremmalla tolalla. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 29.3.2017, Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12398)

Löydä kuvasta uudisrakennus!

Löydä kuvasta uudisrakennus!


ok. 5 – 8 -kerroksinen asuinkerrostalo Lauttasaareen. Nyt ensimmäistä kertaa huonejaosta määräyksellä: ”(AL-, AK- jne.) tonteilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.”.

2 V 29.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333)

ok. Vuodesta 2002 suunnitteilla olleen parkkihallin kaava jo nyt 2017 valmiina! 500 parkkipaikkaa. Valtuustossa olisi syytä kysyä että pitäisikö maanalaisen parkin valmistuessa vastaavasti poistaa paikkoja maan päältä. Aloittaa voisi niistä paikoista, jotka haittaavat erityisesti esim. ratikkaliikennettä.

3 V 29.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma

ok. Kustannusarvio tosiaan nyt siis noin 18 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen saamasta lisäselvityksestä selviää että alkuperäinen suunnitelma, jossa kello olisi kunnostettu vain ”muistomerkiksi”, ilman että sen sisätilasta olisi tullut käyttökelpoista tilaa, olisi maksanut noin 10 miljoonaa euroa.

Eihän näiden vanhojen rakennusten suojeleminen ilmaista ole. Etenkin kun, kuten tässäkin tapauksessa, ison osan kustannuksista muodostaa maaperän ja rakenteinden saastuminen pitkän teollisen käytön yhteydessä.

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )


Kyllä tää vaan nyt pitää tehdä näin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 29.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

ok. Laitoshuolto, eli ”puhtaanapito-, tekstiilihuolto-, vuodehuolto- ja avustavia ruokahuoltopalveluja” yhdistetään HUS:n laitoshuoltoon. Näin kerrotaan saatavan synergiaetuja.

Yhteensä siirtyvää henkilöstöä on noin 600 henkeä, joista noin 70 hengellä on ollut työsuhdeasunto.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

ok. Musiikkitalon omistajien välisisssä neuvotteluissa on päädytty perustamaan nimitystoimikunta, joka mm. esittää hallituksen jäsenet. Osakassopimusta muutetaan huomioimaan tämä.

Osakassopimuksessa on useampia kohtia, jotka ovat salassapidettäviä vaikka kaikki sopijaosapuolet ovat julkisrahoitteisia toimijoita. Enkä ainakaan itse ensilukemalla nähnyt kohdissa mitään erityisen ”salaista”. Avoimuus on periaate, jota kannattanee edistää tällaisissakin sopimuksissa. Kysymme maanantaina perusteet näiden kohtien salassapidolle.

5 Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok.

”Vuosi 2016 oli Helsingin kaupungin taloudessa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot olivat talousarviota pienemmät. Siten vuosikate toteutui 300 miljoonaa euroa talousarviota parempana.”

Huppista. Lainakantaa nettolyhenettiin 211 miljoonan euron verran. Kaupungin talous on vahvalla pohjalla.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vammaisten avustajien maksuttomista lipuista Helsingin kaupunginteatteriin

Todetaan että vammaisten avustajille on tarjolla alennetut liput ja lippujen hinnoista päättää teatterisäätiön hallitus.

3 Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten

HJK, Palloliitto ja Helsinki Stadion Management Oy haluavat peruskorjata ja parantaa Sonera Stadiumia. Perusteluissa mainitaan mm. UEFAn tiukentuneet normit.

Nyt on sen verran tuoreessa muistissa Palloliitolle annettu vapaa kortti remontoida Olympiastadionia kuten huvittaa juuri UEFA-standardien vuoksi, että tekee mieli kyllä esittää useampia tiukkoja kysymyksiä. Tärkeimpänä tietenkin se että kun kaupunki omistaa stadionista 80,5%, onko oletettavissa että peruskorjauksesta tulee kustannuksia. Ja eikö tämän kokoiseen kaupunkiin riitä yksi UEFA-mitat täyttävä areena? Etenkin kun ne ovat vierekkäin ja omistaja ovat käytännössä sama taho.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta

ok. Kaupungin lausunto suhtautuu purkavaan lisärakentamiseen (eli että puretaan talot ja rakennetaan tilalle uutta) ja sen helpottamiseen yleisluontoisen myönteisesti. Kieltämättä asunto-osakeyhtiöiden yksimielisyysvaatimuksesta luopuminen olisi varmasti purkavaa lisärakentamista lisäävää ja hyvä juttu esim. monilla asema-alueilla.