Kaupunginhallitus 3.4.2017

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa mm. nuorten aloitteita, maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö ja efektiivisesti päätös Korkeasaaren muuttamisesta hallintomuodoltaan säätiöksi. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 19.4.2017, Nuorten aloitteet vuonna 2016

ok. Yhteensä 20 aloitetta ja niihin vastaukset. Ruudin ydinryhmän lausunnon mukaan vastausten laatu on parantunut nyt kun ne käsitellään valtuustossa asti. Aiheet sinällään perinteisiä kouluruoasta graffiteihin ja koulusalien iltakäyttöön.

3 V 19.4.2017, Hallintosäännön täydentäminen Korkeasaaren eläintarhaa koskevilla väliaikaisilla määräyksillä

Korkeasaari ollaan muuttamassa virastosta itsenäiseksi säätiöksi hallintouudistuksen myötä. Koska siinä prosessissa kestää vielä hetkinen, nyt tehdään väliaikaisia määräyksiä hallintosääntöön Korkeasaarta koskien. Käytännössä Korkeasaaren johtaja Sanna Hellströmille annetaan väliaikaisesti enemmän valtaa.

Vaikka varsinainen säätiö-päätös tehdään myöhemmin, tehdään päätös käytännössä pitkälti jo tässä – väliaikaiseen ratkaisuun ei kannattaisi ryhtyä, jollei lopputuloksena häämöttäisi säätiömuoto. Mielestäni ratkaisu on erittäin perusteltu. Se antaa Korkeasaarelle enemmän toimintavapautta ja toisaalta vähän vaikea eläintarhaa kaupungin ydintoiminnoksi (=virasto) on ymmärtää.

4 V 19.4.2017, Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle

Myllypuron kampus Metropolia Ammattikorkeakoululle lähtee rakentumaan. Valtuusto myöntää 120 miljoonan euron takauksen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 19.4.2017, Taka-Töölön Mechelininkatu 34:n asemakaavan muuttaminen (nro 12342, Yleisradion entinen toimitalo)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-03_Khs_13_El_4C00D792-ABE5-C866-84D6-584E0B500000_Liite_pdf
Helsinki tiivistyy. Tällä kertaa Taka-Töölöön noin 430 asukasta lisää kun olemassa oleva rakennus suojellaan ja sen käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistorakennuksesta asuinkerrostaloksi.

Osa rakennuksesta suojellaan, mm. porrashuoneita.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-03_Khs_13_El_4C00D792-ABE5-C866-84D6-584E0B500000_Liite_pdf

2 V 19.4.2017, Munkkivuoren ala-asteen perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen

ok. Hinta nousee 9,2 miljoonasta eurosta 10,8 miljoonaan. ”Hankepäätöksen jälkeen yleissuunnitteluvaiheessa on todettu kustannuksia, joita ei hankesuunnitteluvaiheessa ole huomioitu tai ne on arvioitu liian alhaisiksi. Kustannusten nousu koostuu kolmesta kokonaisuudesta: julkisivutöiden laajentumisesta, koulun keittiön muutoksesta ja LVIA-töistä. Lisäksi rakennusalan tarjoushintataso on noussut korkeasuhdanteen takia.”

3 V 19.4.2017, Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelma

ok. Arvonlisäverottomana 14 ,8 miljoonaa euroa. ”Vesalan yhtenäisen peruskoulun entistä yläasteen rakennusta suunnitellaan laajennettavaksi niin, että rakennukseen mahtuvat myös viereisen entisen ala-asteen rakennuksen oppilaat. Lisäksi hiljattain peruskorjattuun yläasteen rakennukseen tehdään pieniä, laajennettavan koulun toiminnan kannalta välttämättömiä muutoksia.”

4 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

Määrärahasta osoitetaan:

– kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi yhteensä 698 500 euroa maahanmuuttajien työmarkkina-aseman ja yritystoiminnan edistämiseen.
– Maahanmuuttajakotivanhempien suomi toisena kielenä opetuksen järjestämiseen Stadin aikuisopistossa osoitetaan 214 500 euroa.
-Vastaavasti ruotsinkieliselle työväenopistolle osoitetaan käytettäväksi 23 720 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen ja varhaiskasvatusviraston käytettäväksi 163 000 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.
– Stadin aikuisopistolle osoitetaan kurdin-, persian- ja darinkielisten kotivanhempien vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen 20 000 euroa.
– Stadin osaamiskeskukselle osoitetaan 15 000 euroa palveluiden palvelumuotoilua varten.
– Nuorisoasiainkeskukselle osoitetaan 57 000 euroa Ole Hyvä Helsinki -hankkeeseen liittyvään kummitaiteilijatoimintaan.

5 Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen

ok. Kaupunginhallitus päätti ottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Leena Turpeisen 1.6.2017 lukien 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

6 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet
7 Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017

ok. Vuonna 2015 uudistuneen yhdenvertaisuuslain mukaan kunnan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelmia. Valmistelu näyttää Helsingissä hyvältä eikä vain lain kirjaimen täyttämiseltä. Myös henkilöstö puoltaa yksimielisesti toimenpiteiden toteuttamista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Vihdin Eerolan ryhmäpuutarhan alueen varaaminen hakumenettelyn järjestämistä varten

ok. Sarjassamme asiat, joita en ihan täysin ymmärrä: Helsinki käynnistää hakumenettelyn, jos löytyisi joku toteuttamaan siirtolapuutarha-alueen Vihtiin Helsingin omistamalle maalle. Siirtolapuutarhat toki mukavia, ja niiden kysyntä kasvavassa kaupungissa kova. Mutta luulisi siirtolapuutarhoja syntyvän ihan markkinoillakin.

Mutta joka tapauksessa hanke on tarkoitus toteuttaa omakustanteisesti. Kunnallisteknisistä ja muista perustaamiseen liittyvistä töistä syntyy noin 3,6 miljoonan euron kustannukset, joka tarkoittaisi noin 40 000 euron kustannusta per palsta.

Kaupunginhallitus 27.3.2017

Tällä viikolla kaupunginhallituksella jalkapalloteemainen kokous: lainat kahdelle kentälle Tapanilaan ja Pohjois-Haagaan, peruskorjaukseen liittyvä suunnitteluvaraus SoneraStadiumille (HJK) ja vielä tonttivaraus monitoimihallille Tapulikaupungin liikuntapuistoon!

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 19.4.2017, Lainan myöntäminen Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle

Ok. Tapanilan urheilupuistoon tekonurmipintainen jalkapallokenttä, sille lainaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta tavanomaisin ehdoin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 19.4.2017, Kalasataman Työpajanpihan asemakaavan muuttaminen (nro 12390)

ok. Eli teknisten alojen viraston uuden rakennuksen asemakaava. Hanke hyväksytty jo valtuustossa aiemmin.

Komiaa on, komiaa.

Komiaa on, komiaa.

”Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 83 786 k-m², josta 55 836 k-m² on toimitilarakennusten korttelialueella ja 27 950 k-m² on asuinkerrostalojen korttelialueella. Kaupungin teknisen viraston osuus suunnitellusta rakentamisesta on 30 000 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan noin 650 uutta asukasta ja 2 100 uutta työpaikkaa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet
4 Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017

ok. Vuonna 2015 uudistuneen yhdenvertaisuuslain mukaan kunnan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelmia. Valmistelu näyttää Helsingissä hyvältä eikä vain lain kirjaimen täyttämiseltä. Myös henkilöstö puoltaa yksimielisesti toimenpiteiden toteuttamista.

6 Lainan myöntäminen POHU Areena Oy:lle

ok. 120 000 euron laina jalkapallotekonurmikentän rakentamiseen Pohjois-Haagan Urheilijoiden yhtiölle.

7 Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi sähköpistokkeista julkisen liikenteen terminaaleihin ja pysäkeille

ok! HSL vastaa että suunnitelmissa on ja että busseihin pistokkeita näyttäisi tulevan vauhdikkaasti sillä niistä saa lisäpisteitä kilpailutuksissa. Ratikoihin ja metroihin asiaa tutkitaan, uusissa paikallisjunissa sähköpistokkeita on.

SIVISTYSTOIMI

2 Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Kromax Consulting Oy:lle

ok. Suunnitteluvaraus Tapulikaupungin liikuntapuistoon Cromax Oy:lle, jonka tarkoituksena on ”rakentaa 8 540 m²:n suuruiselle alueelle monitoimihalli vastaamaan salibandyn, jalkapallon, futsalin sekä voimistelun junioriseurojen kasvavaan tarpeeseen harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseksi.” Yhtiöllä on näyttöä Malmin palloiluhallista.

3 Venesatamayksikön väistötilojen rakentamisen hankesuunnitelma

ok. Venesatamayksikölle on yritetty asetella tukikohtaa tai edes väistötiloja Kruunuvuorenrantaan ja Ouritsaareen, jossa se olisi vienyt tilat perinteiseltä puuvenetelakalta. Nyt maata on löytynyt Rajasaaresta. Hyvä. Päätösasiakirjat jostain syystä salaisia, vaikea keksiä syytä. Kysyn.

3 Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten

HJK, Palloliitto ja Helsinki Stadion Management Oy haluavat peruskorjata ja parantaa Sonera Stadiumia. Perusteluissa mainitaan mm. UEFAn tiukentuneet normit.www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-03-27_Khs_12_El_D42C666A-8B13-CC6F-861D-59FF43F00000_Liite_pdfSain vastauksia kysymyksiini.

Tuleeko paineita kaupungin avustuksille?

Lähtökohtana suunnitteluvarauksen yhteydessä tehtävälle selvitykselle on, että kaupungin panos Stadionin ylläpitoon ei kasva.

Mitä aiotaan peruskorjata/rakentaa uutta

Tarve on eteläpäädyn peruskorjaus ja -parannus tontin rajojen sisällä. Samalla korjataan UEFA puutteet (erityisesti turvallisuus, lehdistö ja yleisöpalvelu kriteerien osalta) ja stadionin tuli- ja melu- ongelmat.

Eteläpäädyn kattaminen parantaa koko stadionin viihtyvyyttä. Kattaminen estää tuulen kantautumisen stadionille eteläsuunnasta, tuuli vaikutta suuresti katsojien viihtyvyyteen.

Peruskorjauksen tarve

Stadion on lähes 20 vuotta vanha ja moni kiinteistöön liittyvä asia alkaa olla peruskorjauksen tarpeessa. Vuoden 2016 tehdyn kiinteistön kuntoarvion mukaan kiinteistön peruskorjaukseen tulee vuositasolla varata 150 000 – 200 000 €.

Joten lienee ok. Tärkeää että kyse vain tästä tontista ja että kaupungin taloudellinen vastuu ei kasva.

Kaupunginhallitus 20.3.2017

Tällä viikolla Kaasukellon remontti ja HUS:n laitoshuoltopalvelut kohti valtuustoa, lausutaan purkavasta saneeraamisesta ja hyväksytään vuoden 2016 tilinpäätös. Kaupungin talous oli viime vuonna odotettua paljon paremmalla tolalla. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 29.3.2017, Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12398)

Löydä kuvasta uudisrakennus!

Löydä kuvasta uudisrakennus!


ok. 5 – 8 -kerroksinen asuinkerrostalo Lauttasaareen. Nyt ensimmäistä kertaa huonejaosta määräyksellä: ”(AL-, AK- jne.) tonteilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.”.

2 V 29.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333)

ok. Vuodesta 2002 suunnitteilla olleen parkkihallin kaava jo nyt 2017 valmiina! 500 parkkipaikkaa. Valtuustossa olisi syytä kysyä että pitäisikö maanalaisen parkin valmistuessa vastaavasti poistaa paikkoja maan päältä. Aloittaa voisi niistä paikoista, jotka haittaavat erityisesti esim. ratikkaliikennettä.

3 V 29.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma

ok. Kustannusarvio tosiaan nyt siis noin 18 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen saamasta lisäselvityksestä selviää että alkuperäinen suunnitelma, jossa kello olisi kunnostettu vain ”muistomerkiksi”, ilman että sen sisätilasta olisi tullut käyttökelpoista tilaa, olisi maksanut noin 10 miljoonaa euroa.

Eihän näiden vanhojen rakennusten suojeleminen ilmaista ole. Etenkin kun, kuten tässäkin tapauksessa, ison osan kustannuksista muodostaa maaperän ja rakenteinden saastuminen pitkän teollisen käytön yhteydessä.

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )


Kyllä tää vaan nyt pitää tehdä näin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 29.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

ok. Laitoshuolto, eli ”puhtaanapito-, tekstiilihuolto-, vuodehuolto- ja avustavia ruokahuoltopalveluja” yhdistetään HUS:n laitoshuoltoon. Näin kerrotaan saatavan synergiaetuja.

Yhteensä siirtyvää henkilöstöä on noin 600 henkeä, joista noin 70 hengellä on ollut työsuhdeasunto.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

ok. Musiikkitalon omistajien välisisssä neuvotteluissa on päädytty perustamaan nimitystoimikunta, joka mm. esittää hallituksen jäsenet. Osakassopimusta muutetaan huomioimaan tämä.

Osakassopimuksessa on useampia kohtia, jotka ovat salassapidettäviä vaikka kaikki sopijaosapuolet ovat julkisrahoitteisia toimijoita. Enkä ainakaan itse ensilukemalla nähnyt kohdissa mitään erityisen ”salaista”. Avoimuus on periaate, jota kannattanee edistää tällaisissakin sopimuksissa. Kysymme maanantaina perusteet näiden kohtien salassapidolle.

5 Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok.

”Vuosi 2016 oli Helsingin kaupungin taloudessa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot olivat talousarviota pienemmät. Siten vuosikate toteutui 300 miljoonaa euroa talousarviota parempana.”

Huppista. Lainakantaa nettolyhenettiin 211 miljoonan euron verran. Kaupungin talous on vahvalla pohjalla.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vammaisten avustajien maksuttomista lipuista Helsingin kaupunginteatteriin

Todetaan että vammaisten avustajille on tarjolla alennetut liput ja lippujen hinnoista päättää teatterisäätiön hallitus.

3 Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten

HJK, Palloliitto ja Helsinki Stadion Management Oy haluavat peruskorjata ja parantaa Sonera Stadiumia. Perusteluissa mainitaan mm. UEFAn tiukentuneet normit.

Nyt on sen verran tuoreessa muistissa Palloliitolle annettu vapaa kortti remontoida Olympiastadionia kuten huvittaa juuri UEFA-standardien vuoksi, että tekee mieli kyllä esittää useampia tiukkoja kysymyksiä. Tärkeimpänä tietenkin se että kun kaupunki omistaa stadionista 80,5%, onko oletettavissa että peruskorjauksesta tulee kustannuksia. Ja eikö tämän kokoiseen kaupunkiin riitä yksi UEFA-mitat täyttävä areena? Etenkin kun ne ovat vierekkäin ja omistaja ovat käytännössä sama taho.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta

ok. Kaupungin lausunto suhtautuu purkavaan lisärakentamiseen (eli että puretaan talot ja rakennetaan tilalle uutta) ja sen helpottamiseen yleisluontoisen myönteisesti. Kieltämättä asunto-osakeyhtiöiden yksimielisyysvaatimuksesta luopuminen olisi varmasti purkavaa lisärakentamista lisäävää ja hyvä juttu esim. monilla asema-alueilla.

Kaupunginhallitus 13.3.2017

Tällä viikolla isoimmat asiat äänestykset valinnanvapauslaista, Suvilahden kaasukellon remontin uusi hinta-arvio ja puisto Pukinmäkeen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 22.3.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Tällä viikolla sitten suuri valinnanvapaus-äänestysralli kaupunginhallituksessa. Vasemmisto tulee tekemään yhtä lukuunottamatta kaikki samat esitykset kuin lautakunnassakin ja demarit tekevät myös omansa. Myös me olemme kollanneet kaupungin lausuntoa suhteessa Vihreiden puoluehallituksen lausuntoon ja harkitsemme muutamaa muutosesitystä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 22.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333)

ok. Vuodesta 2002 suunnitteilla olleen parkkihallin kaava jo nyt 2017 valmiina! 500 parkkipaikkaa.

2 V 22.3.2017, Kyläsaaren opiskelijatalojen ja urheiluhallin asemakaavan muuttaminen (nro 12407)

ok. Diakonia-ammatti-korkeakoululle kaava, joka mahdollistaa opiskelija-asuntojen, asuntojen, hotelli- ja majoitustilojen sekä urheiluhallin rakentamisen Toukorannan kampusalueelle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-03-13_Khs_10_El_B7765C71-9F15-C515-8557-5A6C08C00000_Liite_pdf
3 V 22.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma

ok. Eipä ole ihan halpaa tämä. Suvilahden tiilisen kaasukellon remontoinnin hinta saattaa nousta jopa 18 miljoonaan euroon. Työ on monivaiheinen ja lopullinen hinta varmistuu vasta kun maapohja on vaihdettu, uusi alapohjarakenne toteutettu ja ulkoseinäkehän perustukset on vahvistettu. Vasta silloin voidaan suorittaa ”seurantasisäilmamittauksia”, jotka kertovat sitten miten paljon sisärakenteesta pitää uusia, jotta tila olisi ihmisten käyttöön mahdollinen.

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )


Kyllähän tuo maksaa. Hiukan hupaisaa on että Elmun tilahanke siirtyi tänne Kaasukelloon kun Telakkarannan kustannukset arvioitiin Kiinteistöviraston toimesta liian korkeiksi – noin 18 miljoonaksi euroksi. Toki tässä on se että Kaasukello on kaupungin vastuulla joka tapauksessa ja kokonaisuutena kaupungille tulee edullisemmaksi kunnostaa yksi kuin kaksi tilaa.

Ja kunnostaa se tosiaan pitää. Ei vain Elmua varten, vaan kyllä tilan tuossa Suvilahden kokonaisuudessa tulee kaupungin omankin edun nimissä olla toiminnallinen eikä vain muistomerkki.

5 V 22.3.2017, Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303)

Pöydältä. Tästä asiasta on tullut yhteydenottoja taloyhtiön asukkailta. He ovat yllättyneet suunnitelmista rakentaa yhtenäinen talo ja lähes umpikortteli. Asukkaat ehdottavat että sen sijaan rakennettaisiin pistetorni, johon saataisiin sama määrä kerrosneliömetrejä.

Yleisesti pidän umpikortteleista ja korttelipihoista, mutta tässä kohtaa asukkailla on kyllä pointtinsa: kadun varressa on muitakin pistetaloja ja Arabianrannan talot ”aukeavat” merelle päin. Poikkeuksellista riidatta kaupunginhallitukseen saakka saapuneen kaavan palauttaminen kyllä olisi.
Hämeentie_153_havainnekuvat_jpg

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 22.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle
Laitoshuolto, eli ”puhtaanapito-, tekstiilihuolto-, vuodehuolto- ja avustavia ruokahuoltopalveluja” yhdistetään HUS:n laitoshuoltoon. Näin kerrotaan saatavan synergiaetuja.

Sote-lautakuntaa puhutti Helsingin henkilöstön työsuhdeasuntojen kohtalo. Kaupunginhallituksen esityksessä ne mainitaan seuraavasti: ”Henkilöstön asemaa koskevissa neuvotteluissa on otettu huomioon palvelussuhdeasumisesta hyväksytyt periaatteet.”. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa täytyy kysyä.

Yhteensä siirtyvää henkilöstöä on noin 600 henkeä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Vastaus valtiovarainministeriölle Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista

ok. Tiedättekö, tai siis ettehän te tiedä, kun toimii ammatikseen muusikkona, tulee usein ihmeteltyä itsekin että onpa tämä oma homma välillä outoa. Sitä töräyttelee torvella improvisaatioita metsässä tai editoi surinaa ja piipitystä johonkin taustalle ja joku ainakin joskus maksaa palkkaakin. Sitten sitä ajattelee että kaikki muut aikuiset ihmiset ovat hienoissa toimistoissa tekemässä oikeita töitä ja siellä taulukkolaskevat ja kaikkea. Ollapa sellaista oikeaa työtä!

Ja sitten törmää tämän ”Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportti” -tapaisiin julkaisuihin. Julkaisusta löytyy mm. syvällinen viisaus että tulevaisuudessa:

Toimivan arjen perusedellytyksiä elinvoiman näkökulmasta ovat myös toimiva tie-, vesijohto-, kaukolämpö-, ja viemäriverkosto, jätehuolto, sähköverkko sekä tietoliikenneyhteydet.

Well thank you Sherlock.

Ja sitten miettii että joku on tämänkin raportin ihan työkseen kirjoittanut. Todennäköisesti kuukausipalkkaa nauttinut. Ja muusikkokin voi todeta että kyllä, se torvi-improvisaatio metsässä oli taatusti konkreettisempaa ja enemmän hyvinvointia tähän maahan tuottavaa kuin tällainen täysin turhanpäiväinen paperinpyörittely.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-03-13_Khs_10_El_1C938453-C59B-C133-9B1A-5A931BE00004_Liite_pdf
Helsingin lausunto työryhmän raportista jatkaa raportin syvällisten viisauksien linjalla:

”Suomalaisten kuntien keskimääräinen koko vuonna 2015 oli 17 310 asukasta. Tilannetta paremmin kuvaava mediaanikoko oli puolestaan 6 068 asukasta. Joka toisessa kunnassa on alle 6 000 asukasta. Kuntakenttä jakautuu hyvin erilaisiin toimijoihin, ja tämä tulee ottaa huomioon. Vuonna 2015 Helsingissä oli 628 208 asukasta, joten se oli 104 kertaa suurempi kuin suomalainen mediaanikunta. Helsingin toimintaympäristö ja toisaalta toimintamahdollisuudet poikkeavat monin tavoin muusta kuntakentästä.”

Well I’d never.

On selvää että maakuntauudistus tuo paljon uutta mukanaan. On selvää että tulevaisuuteen tulee valmistautua. Silti on äärimmäisen vaikea nähdä tällaisen erittäin yleisluonteisen työn relevanssia. Etenkin kun todella isot asiat ohitetaan yksittäisillä lauseilla ”Maakuntauudistukseen liittyen on tarpeen määritellä uudelleen maakunnan ja kunnan keskinäiset vastuusuhteet alueiden käytön ohjaamisessa.”, joka siis tarkoittaa mahdollisesti koko kaavoitushierarkiamme uudistamista erityisesti liittyen liikennejärjestelmäsuunnitteluun jne. Ja sitten sivutolkulla löpistään aivan tyhjää.

Helsingin lausunto toteaakin oikein että: ”Raportin skenaariot ja visiot eivät myöskään tarjoa selkeää pohjaa lainsäädäntötyölle, jossa tulisi määritellä kunnille uusi rooli ja tehtävät sekä asema suhteessa aluehallintoon ja uudistaa peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä.”

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Pukinmäen rantapuiston ja Bockinpuiston luoteisosan puistokäytävän puistosuunnitelman hyväksyminen (nro VIO 5835/1)

ok. Noin 1,1m€ hintainen puisto Pukinmäkeen Vantaanjoen rannalle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-03-13_Khs_10_El_67B6E8BA-1B63-CD42-97DB-59A6E8100000_Liite_pdf
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Suomen valtion kanssa tehdyn yhteismyyntisopimuksen mukainen kiinteistökaupan esisopimus (Säätalo, Kluuvi, korttelin nro 240 tontti nro 14)

ok. Kaupunki myy Kluuvista ”säätalon” tontin kuudella miljoonalla eurolla. Valtio puolestaan rakennuksen. ”Asemakaavan käyttötarkoituksen muutoksella sekä yhteismyynnillä myytävyys ja sitä kautta saavutettava kauppahinta ovat omaisuusosien erillismyyntiä parempia.”

2 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi mahdollisuudesta kartoittaa ja säilyttää Malmin lentokenttäalueen luonto- ja virkistysarvot

ok. ”Kaavarungon suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon huomattava osa alueen luontoarvoista, mutta erityisesti avoimeen kenttäalueeseen liittyviä nykyisiä luontoarvoja menetetään maankäytön muuttuessa.
Kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan alueen virkistysarvot ja virkistyspalvelutaso paranevat alueen rakentamisen myötä. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt vuonna 2016 uhanalaisten selkärangattomien, luontodirektiivissä mainittujen lepakoiden ja uhanalaisen heinäkurpan esiintymiseen liittyviä selvityksiä. Lajitietoa kartoitetaan tarvittaessa jatkosuunnittelun yhteydessä edelleen tarkemmin ja luontoarvojen tarkempaa sovittamista maankäytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan tulevissa asemakaavoissa. Selvitystyötä ja suunnittelua on tehty hyvässä yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.

Jatkosuunnittelussa ja yksittäisten asemakaavojen laadinnassa tullaan erityisesti painottamaan olemassa olevien suojelu- ja virkistysarvojen huomioon ottamista ja mahdollisuuksien mukaan lisäämistä. Samoin tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä huomioon otettavista luontoarvoista ja otetaan selvitykset huomioon alueen jatkosuunnittelussa.”

4 Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen

ok. Vaalit lähenevät joten Kokoomus jätti yllättäen iltakouluasian pöydälle. Tarve alleviivata, korostaa tai painottaa lienee ilmeinen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman loppuraportti

2011-2016 toimenpideohjelman loppuraportti. Alkoholinkäyttö Helsingissä väheni, mutta vähän uskaliasta olisi väittää että se olisi vain näiden toimenpiteiden ansiota. Moni mittari näyttää ihan hyvään suuntaan: humalahakuinen juominen vähenee, etenkin nuorison.

Kaupunginhallitus 6.3.2017

Tällä viikolla lausunto valinnanvapauslainsäädännöstä, kaavoja ja asukastalot. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 22.3.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Helsingin lausunnoilla lakiesityksistä saattaa joissain olosuhteissa olla jotain merkitykstäkin. Onhan kaupunkimme suuri ja sillä on erityispiirteitä, jotka voivat nousta valmistelussa esiin. Tällä kertaa en itse jaksa uskoa lausuntomme muuttavan mitään – lakiesitys nykyisessä muodossaan kun näyttää olevan menossa raiteiltaan ihan hallituspuolueiden toimesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa lausuntoon tehtiin 24 vastaehdotusta, joista suurin osa on siivottu kaupunginhallitukseen tuodusta esittelijän esityksestä pois. Ennuste sille että esitykset tullaan tekemään huomenna (tai viikon pöytäämisen jälkeen) uudestaan ja jakolinjat ovat suurinpiirtein entisellään on vahva.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 15.3.2017, Hermannin Mathilda Wreden kujan asemakaavan muuttaminen (nro 12402)

ok. Hermannin vankilan lähestöllä olevat asuinkäytössä olevat puutalot erotetaan vankila-alueesta omiksi tonteikseen. Lisäksi ”mittakaavaan sopivia uudisrakennuksia”.

Tulevaisuuden Helsingissä taivas on realismia hakien harmaa.

Tulevaisuuden Helsingissä taivas on realismia hakien harmaa.


3 V 15.3.2017, Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303)

Pöydälle. Tästä asiasta on tullut yhteydenottoja taloyhtiön asukkailta. He ovat yllättyneet suunnitelmista rakentaa yhtenäinen talo ja lähes umpikortteli. Asukkaat ehdottavat että sen sijaan rakennettaisiin pistetorni, johon saataisiin sama määrä kerrosneliömetrejä.

Yleisesti pidän umpikortteleista ja korttelipihoista, mutta tässä kohtaa asukkailla on kyllä pointtinsa: kadun varressa on muitakin pistetaloja ja Arabianrannan talot ”aukeavat” merelle päin. Poikkeuksellista riidatta kaupunginhallitukseen saakka saapuneen kaavan palauttaminen kyllä olisi.
Hämeentie_153_havainnekuvat_jpg

2 Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

ok. Maunulan hienon uuden talon kustannukset nousivat puolisen miljoonaa euroa arvioidusta. Perusteluina mm. hankkeen käynnistymisen viivästyminen, viereisen puiston suunnitteleminen hankkeen rahoista, tontilta löytyneet rakennusjätteet ja demokratiapilotti. Toisaalta hanke on saanut valtion avustusta 383 000 euroa, jota ei ole huomioitu hankkeen kustannuksia alentavasti.

KAUPUNGINJOHTAJA

7 Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017

ok. Kolme viikkoa sitten kaupunginhallitus päätti myöntää 50% esitetyistä tuista, jotta yhdistykset saivat juoksevat kulunsa maksuun. Nyt sitten ollaan päättämässä lopun 50% kohtalosta, tai annetaanko joillekin vielä esitettyä enemmän.

Aiemmin asukastalot saivat tukensa kirjavilla kriteereillä monesta eri virastosta. Tämä johti järjestelmään, joka ei ollut kovin läpinäkyvä ja mahdollisesti alueellisesti epätasa-arvoinen. Nyt kriteerit on yhtenäistetty ja tukea myönnetään vain yhdeltä luukulta: kaupunginhallituksesta.

Avustuskriteerit ovat:
* Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan
* Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen
* Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Projektiavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toiminta
* Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
* Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta.
* Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.
* Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista
* Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Uudistuksen myötä tukea saa kolme uutta hakijaa: Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys HELVARY ry, Kansan radioliitto – Folkets radioförbund ry ja Otavan Opiston osuuskunta.

10 Iltakouluasia: Työkykyjohtaminen, työhyvinvointi ja sairauspoissaolot
4 Iltakouluasia: Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen

Kaksi iltakoulua. Östersundomista on mielenkiintoista kuulla tuoreimmat uutiset, ilmeisesti uusikaan metro-linjaus ei tuonut hanketta kannattavampaan suuntaan.

Olisiko aika tunnustaa että alueen rakentamista pitää lykätä ja joukkoliikenneratkaisun tulee olla jokin muu kuin metron jatko itään?