Valtuusto 26.2.2014

Tänään luvassa kyselytunti, peruskorjauksia ja aloitteita. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa

ok. Belle Selene Xia erotetaan Perussuomalaisten ryhmästä.

4 Kyselytunti

Ja sitten keskustellaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta

ok. Me valitsemme uuden varajäsenen Eki Nikulaisen tilalle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

6 Haagan pelastusaseman perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Kaupunginhallituksessa 17.2..

10,7 miljoonan peruskorjaus. Peruskorjauksen ajaksi Haagaan jää vain pari ambulanssia miehistöineen.

7 Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Kaupunginhallituksessa 17.2..

Myllypuron asemaa korjataan 19 miljoonalla eurolla. Hyviä huomioita mm. se että asema korjataan siten että liikennnöinti kolmiyksikköisellä metrojunalla onnistuu Helsingissä tulevaisuudessakin vaikka Espoo kuinka turoilee asemiensa pituuden kanssa. Suunnitelma on noin kahdeksan miljoonaa edullisempi kuin aiempi, jossa kiskoja olisi siirretty ja asemalle ”esirakennettu” tolppia, jotka mahdollistavat aseman päälle rakentamisen. Aseman päälle rakentaminen on mahdollista nytkin, mutta riskin (ja kustannuksen) kantaa rakennuttaja eikä kaupunki joukkoliikenneoperaattorinsa investoinneissa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-17_Khs_7_El_6EDAF6CA-1671-4F47-8F0A-5121BC7C96D9_Liite_pdf
Asema ei nykyisellään ole kovin miellyttävä. Hyvä että palvelutaso nousee mm. rullaportaiden ja laajennusosan kautta ja toivottavasti yleisilme ylipäätään päivittyy tälle vuosituhannelle. Hanke on perusteltu – asema on ollut käytössä kohta jo 30 vuotta ja Myllypuro on kasvava kaupunginosa. Jo yksin Metropolian kampus, jossa tulee opiskelemaan tuhansia opiskelijoita lisää päivittäistä liikennettä huomattavasti.

Mukavaa myös että: ”Hankkeessa varaudutaan kaupungin ohjeen mukaisesti taidehankintaan, jonka enimmäiskustannus on 75.000 euroa. Taidehankinta tehdään yhteistyössä Taidemuseon kanssa.”. Juuri näin prosenttitaide lisää julkisten tilojen viihtyisyyttä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

8 Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalojen tonttien vuokrausperusteet (tontit 20810/1,2 ja 4, 20813/1-3, 20814/1 ja 2, 20815/1, 3 ja 4, 20818/1-4, 20819/1-4 ja 20820/2-4)

ok. Kaupunginhallituksessa 17.2.. Tontit vuokrataan Hitasia ja vapaarahoitteista rakentamista varten kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti.

9 Haagan Lassilan asuntotontin vuokrausperusteet (tontti 29199/4)

ok. Kaupunginhallituksessa 17.2.. Tontti ARA:lle valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa varten.

10 Minervaskolanin perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Kaupunginhallituksessa 10.2..

Minervaskolan peruskorjataan 11,6 miljoonalla eurolla, noin 2400€/m2. Samalla sen toimintoja muutetaan siten että tiloihin perustetaan koulun oheen 63-paikkainen päiväkoti. Talossa yhä pääosin alkuperäiset putket vuodelta 1929!

Aloitteet

Muiden asioiden jälkeen syvennymme aloitteisiin. Tein niistä jälleen tiivistelmätaulukon, joka löytyy täältä.

Eniten keskustelua herättänevät Männistön aloite kerjäämisen kriminalisoinnista, jota PS tukee ja Terhi Koulumiehen aloite Ruusulankadun asuntolan muuttamisesta päihteettömäksi. Molempiin kaupunginhallituksen vastaus hyvä, mutta nyt sitten videolähetyksen loisteessa asiasta käytetään puheenvuoroja varmasti tuntikausia.

Kaupunginhallitus 11.11.2013

Ensi maanantain kokous on jo neljäskymmenes kaupunginhallituksen kokoontuminen tänä vuonna! Listalla jälleen iso läjä aloitteita ja kaupunginteatterin peruskorjaus. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 27.11.2013, Kaupunginkanslian elinkeino-osaston organisaatiomuutos ja siihen liittyvät henkilöstösiirrot

ok. Talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiin liittyvä toiminta ja henkilöstö siirretään kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle, josta ollaan muodostamassa kaupunkimarkkinoinnin toteuttaja.

2 V 13.11.2013, Kaupunginhallituksen 28.11.2013 § 1114 mukaisen päätöksen muuttaminen liittyen vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määräämiseen

ok. Eli kävi kuten arveltiin. Valtio määräsi rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vähintään 1,5% korkeamman kuin yleinen kiinteistöverokanta nykyisen yhden prosentin sijaan, joten meidän täytyy muuttaa vain parin viikon takaista päätöstä ja nostaa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,3%:iin. Veron määrittelyä myös hiukan tiukennettiin tavalla, joka voinee vaikuttaa tiivitysrakentamiseen:

Lisäksi lakimuutoksesta seuraa se, että sellaisessa rakentamattomassa rakennuspaikassa, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, on sovellettava edellä mainittua korotettua veroprosenttia (aiemmin tällaisissa kohteissa on ollut mahdollisuus jättää soveltamatta korotettua kiinteistöveroprosenttia).

Aloitteet

Sitten seuraa nippu aloitteita, jotka laitoin jälleen taulukkoon, jotta niihin tutustuminen olisi helpompaa. Google-taulukkoa pääsee ihastelemaan tästä linkistä.

Nostona voisi mainita Johanna Sumuvuoren aloitteen tilojen väliaikaiskäytöstä, josta on seuraamassa mm. se että tilakeskus laatii suunnitelman tilojen väliaikaiskäytön tehostamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa että tilakeskus on valmis lisäämään markkinointia tyhjänä olevien huonetilojen määrän minimoimiseksi.

Muiden aloitteista Juha Hakolan (kok) aloite automaattisen liikenteenvalvontalaitteiston hankkimiseksi Unionin- ja Liisankadun risteykseen on suorastaan erinomainen. Valitettavasti vaan jo nykyisten Helsingin poliisille hankkimien automaattisten liikenteenvalvontalaitteiden käyttöaste on ”poliisiin riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi” vain 4-5%! Ja neuvottelut valtion kanssa tilanteen korjaamiseksi eivät ole edenneet. Voisikohan kaupunginhallitus tehdä jotain jotta valtio saataisiin hereille?

Yleisesti ottaen taas aloitteiden vaikutusprosentti näyttää olevan noin 4%-10% tulkinnasta riippuen. Ja kuten viime kierroksellakin vaikutusta näyttää olevan Johanna Sumuvuoren aloitteella. Kannattaisikohan valtuutettujen tutustua Nannan aloitteisiin kun miettivät millaisia aloitteita tekevät?

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 27.11.2013, Etu-Töölön tontin 416/13 asemakaavan muuttaminen (nro 12176, Nervanderinkatu 13)

ok. Sibelius-Akatemia luopuu Töölönkadun tiloistaan ja toimintoja siirtyy Nervanderinkadulle museoviraston entisiin tiloihin. Nyt hyväksytään kaava, joka mahdollistaa 700m2 lisärakentamisen ja muu kiinteistö suojellaan. Komea funkkistalo!

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-11-11_Khs_40_El_041A432C-01A1-4F6F-8956-68CAFC630CB3_Liite.pdf

2 V 27.11.2013, Helsingin kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Noin 50 vuotias kaupunginteatterimme on esittelyn mukaan peruskorjauksen tarpeessa. Kustannusarvio on 56 miljoonaa euroa (alv 0%). Ei ole halpaa ei. Palatsien korjaaminen ja ylläpito on kallista. Toisaalta on kyse 260 hengen työpaikasta, jolla on myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko Helsingille.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-11-11_Khs_40_El_754DD2CD-8161-46A2-8B23-2C4DFFC544F8_Liite.pdf

Rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen ennakoidaan vähenevän remontin myötä 25% ja lämmitystarpeen jopa 35%. Teatterilaiset saavat myös kuntosalin, harjoitushuoneita ja esteettömyys paranee.

Mielenkiintoiseksi hankkeen tekee se että tämä ei kuulu juuri neuvotellun ns. investointikaton piiriin. Perusteluna se, että investointikatto koski ns. emokaupunkia, eikä siten esim. kaupunginteatteria, joka toimii säätiömuotoisena ja hankkeen rahoitus toteutetaan lainalla. Todellisuudessa tietenkin suuri osa remontin myötä 3,2 miljoonaa euroa nousevasta pääomavuokrasta korvataan julkisen tuen noston kautta kaupungin käyttötaloudesta, joten ”investointikaton” ja menokurin ulkopuolisuus on vahvasti kirjanpidollista. Kaupunginteatterin säätiön hallitus on tekemässä tällä hetkellä kaupunginteatterille uutta strategiaa. Mielestäni tämä kustannusnousu on otettava siinä huomioon ja pyrittävä sen kattamiseen nykyisen tuen piirissä mahdollisimman suurelta osalta.

Erittäin mielenkiintoinen kysymys on remontin aikaiset väistötilat. Mihin teatteri mahtuu siirtymään kahdeksi vuodeksi? Päälavan olisi hyvä olla kuitenkin verrattain suuri. Olin ymmärtänyt että jossain vaiheessa Suvilahden kaasukelloa kaavailtiin, mutta ehditäänkö sitä remontoimaan ennen kaupunginteatterin remonttia, joka on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2015. Tähän haluaisin kuulla maanantaina jo hyviä vastauksia vaikka tässä yhteydessä toki päätetään vain peruskorjauksesta.

3 V 27.11.2013, Kalasataman korttelitalon ensimmäisen toteutusvaiheen hankesuunnitelma

ok. Kalasatamaan rakennetaan päiväkoti ja 1-2 luokkien koulu noin 14 miljoonalla eurolla. Korttelitalo tulee muodostamaan yhtenäisen toimintakokonaisuuden 1 – 15-vuotiaille lapsille. Toisessa toteutusvaiheessa koulua voidaan laajentaa siten että sinne sijoitetaan myös luokat 3-9.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-11-11_Khs_40_El_957307C7-0422-417A-A977-0BCCB5816305_Liite.pdf

Hanke on ”arkkitehtonisesti korkeatasoinen”, joka toki Kalasatamaan uutena ”korkeatasoisena alueena” sopii, mutta näin investointikaton aikaan tekee kyllä mieli esittää opetusviraston suuntaan toivomus siitä että kouluissa voitaisiin suosia tavanomaisia teknisiä ja arkkitehtonisia ratkaisuja – jäisi rahaa rakentaa ja korjata enemmän niitä kouluja. Neliöhinnaksi hankkeessa muodostuu 3435€ (alv 0%).

4 V 27.11.2013, Vuosaaren Rastilan asuntotonttien vuokrausperusteet (tontit 54008/5-8, 54009/2 ja 54351/1)

ok. Vuosina 2008 ja 2011 kaavoitettujen tonttien vuokrausperusteet. Ehdotetut vuokrausperusteet vastaavat tasoltaan lähialueille viime vuosina määriteltyjä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginsihteerien virkojen ja viranhaltijoiden siirto hallintokeskuksesta kaupunginkansliaan

ok. Keväällä päätetyn kaupunginkanslian uuden johtosäännön mukaisia organisaatiomuutoksia.

4 Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013

ok. Puolivuosittainen harmaan talouden seurantaraportti. Näyttää tasaiselta.

5 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren kaatopaikan alustaviin kunnostustöihin ja Haagan entisen ampumarata-alueen kunnostamisen jälkeisiin puiston ennallistamistöihin

ok. Myönnämme 500 000 euroa Vuosaaren kaatopaikan alustaviin kunnostustöihin ja 300 000 euroa Haagan entisen ampumaradan kunnostamisen jälkeisiin puiston ennallistamistöihin. Aika usein kaupunginhallituksessa törmää siihen miten huonosti olemme viime vuosisadan aikana kohdelleet lähiympäristöämme ja että siitä seuraa ajan myötä isojakin kustannuksia.

Vuosaaressa lähtökohtana on kunnostaa alue nykylainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen alue voidaan ottaa virkistyskäyttöön Vuosaaren huipun puistosuunnitelman mukaisesti.

Haagan ampumarata oli urheiluseurojen, suojeluskunnan ja armeijan käytössä vuodesta 1924 lähtien 1940-luvun lopulle. Ampumaradan kivääriratojen maalitaulualueen pilaantuneen maaperän lyijy- ja antimonipitoisuudet aiheuttivat terveysriskin alueella oleskeleville ihmisille. Nyt kunnostustöiden päätyttyä on tarkoitus rakentaa vastaavan tasoinen puisto, joka jouduttiin purkamaan pilaantuneen maa-aineksen poiston vuoksi.

6 Valtuutettu Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Kaupungin tietotekniikkaohjelman tuominen kaupunginvaltuuston käsittelyyn

ok. Todetaan että kaupunginhallitus hoitaa tulevaisuudessakin strategiaohjelman mukaisesti, mutta että nyt meillä on uusi ja uljas it-jaosto, joka käsittelee asiaa.

7 Lausunto valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta

ok. Seuraava jumppakierros metropolialueen kuntajakoa. Ja hyvä niin, olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä että ”On selvää, ettei sellainen kuntaliitosselvitystyö, jossa Helsinki olisi mukana, käynnisty muiden alueen kuntien kanssa vapaaehtoisesti huolimatta kuntarakennelain velvoitteesta.”.

Valtiovarainministeriö pyytää kuntarakennelain 15 §:n mukaisesti lausuntoa 19.11.2013 mennessä esityksestään erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien kesken sekä Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kuntien välillä, sekä mahdollisesti myös koskien Vihdin kuntaa. Vihdin osallistumisesta selvitykseen päätettäisiin kuntien lausuntojen perusteella.

Tämä vastaa kaupunginhallituksen aiempia kantoja ja myös Helsingin Vihreiden kantoja jo useamman vuoden ajalta.

Aikataulu on haastava mutta toivottavasti tätä kautta päästäisiin ratkaisuihin. Kyse on rakenteellisista ratkaisuista, joilla on isoja vaikutuksia koko valtakunnan tuottavuuteen. Nykyisellä nahistelulla ja kampittamisella emme pärjää muille Itämeren keskuksille.

8 Lausunto Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista

ok. Luin ohjelman läpi ja esittelijän huomiot vaikuttavat päteviltä. Erityisesti: Yleisesti ottaen ohjelmaluonnoksessa on paljon hyviä tavoitteita, mutta niiden toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä tulee konkretisoida jatkossa..

Ohjelma on nimittäin täynnä hyviä ja kauniita asioita. Ilmastomuutosta torjutaan, joukkoliikennettä kehitetään, on cleantechiä, Itämeren suojelua, uusimaalalisia kulttuurimaisemia, nelikenttää, vaikutusmatriisia. Joko mainitsin cleantechin? Innovaatio tai innovointi mainitaan ohjelmassa 35, cleantech 18 ja haaste 15 kertaa. ja kukapa voisi vastustaa esim. seuraavia toimenpiteitä:

1. Tuetaan kaavoituksella elinkeino- ja innovaatiotoimintaa.
2. Tuetaan toimia Uudenmaan innovaatiorakenteen uudistamiseksi ja verkottamiseksi.
3. Edistetään toimia uusien palveluratkaisujen kehittämiseksi hyödyntämällä avointa dataa ja sosiaalisia innovaatioita.
4. Luodaan edelläkävijämarkkinat pk-yritysten korkean osaamisen tuotteille ja palveluille.
5. Lisätään joukkoliikennepalvelujen ja -järjestelmän älyä (mm. digitaaliset palvelut)
6. Tuetaan toimia alueen yliopistojen nostamiseksi maailman parhaiden yliopistojen joukkoon.

Mikä taas Uudenmaanliiton, maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen rooli yhdenkään näistä toteutumisessa loppujen lopuksi on, jää minulle pitkälti epäselväksi. Uudenmaanliiton päätehtävä on maakuntakaavan valmistelu, ja tämä ohjelma toki osaltaan ohjaa sitä, mutta ehkäpä koko Uudenmaanliiton tehtäväkenttää pitäisi vähän tarkastella. Ilmeisesti tätä dokumenttia pidetään ohjenuorana esim. EU-instrumenteilta tukea haettaessa – ts. sellaista ei lähdetä edes hakemaan, joka ei toteuta tätä ohjelmaa.

Ohjelmaan liittyy erinomainen ”ympäristöselostus”, jossa on perinteistä ympäristövaikutusten arviointia laajemmin arvioitu ohjelman ekologisten vaikutusten lisäksi ohjelman sosiaalisia, kulttuurisiaja taloudellisia vaikutuksia.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n osakkeiden ostaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä

ok. Kauppa siirtää Ruskeasuon varikkokiinteistön kokonaan HKL:n hallintaan. Helsinki siis omistaa varikosta joka tapauksessa 100%.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston lupahakemuksesta (Sepänmäen meluvalli)
3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston lupahakemuksesta (Suurmetsän meluvalli)

ok. Rakennustyömailla syntyviä ylijäämämaita ja erilaisia purkumateriaaleja hyötykäytetään meluvallien rakentamiseen. Hyvä. Ympäristölautakunnan lausuntojen mukaisesti.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen eräille Suomenlinnan alueille (nro 12238, Vallisaari ja Kuninkaansaari)

ok! Vallisaarelle ja Kuninkaansaarelle tehdään asemakaava. Tulevaisuudessa saaret toivottavasti matkailu- ja virkistyskäytössä. Minulla on ollut tänä syksynä ilo ja kunnia vierailla noilla saarilla Kokoomuksen valtuutetun Jarmo Niemisen johdolla, joka tontee paikat kuin omat taskunsa.

Näkymä loppusyksyisestä Vallisaaresta Suomenlinnaan.

Näkymä loppusyksyisestä Vallisaaresta Suomenlinnaan.

2 Tontin myynti NCC Rakennus Oy:lle (Herttoniemenranta, tontti 43011/36)

ok. Herttoniemenrannassa tonttivapaarahoitteiseen tuotantoon hintaan 2 442 760 euroa, mikä vastaa yksikköhintaa 706 euroa/k-m² asuntokerrosalan osalta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisen yhteistyösopimus

2 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

ok. Jälleen ihan uutta mulle. Mikä on Socca?

Soccan tehtävänä on osaamiskeskuslain 2 §:n 1 momentin mukaan turvata toimialueellaan muun muassa sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen, sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn yhteys ja sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen. Sosiaalialan osaamiskeskukset saavat toimintaansa valtionavustusta.

Eli valtiorahotteisesti kehitetään sosiaalialan asiantuntemusta, tutkimusta ja koulutusta. Ok. No miksi siirretään HUS:siin?

HUSissa toimii perusterveydenhuollon yksikkö, jonka tehtävät ovat osin samankaltaiset kuin sosiaalialan osaamiskeskuksilla. Esitetty Soccan siirto HUS-kuntayhtymään vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä kehittämistä ja tutkimusta ja se olisi samalla varautumista jo ennalta tällä hetkellä valmisteltavana olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain vaatimuksiin.

Tämä siis ok. Jonain päivänä haluaisin kyllä nähdä kokonaisselvityksen siitä montako kehitystä, projektia, hanketta ja kehitysprojektihanketta meillä on yhtäaikaisesti käynnissä virastoissa. Voisiko ehkä jostain karsia, jotta joihinkin muihin saataisiin lisää panoksia?

3 Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi muistisairaiden kotona asuvien henkilöiden tukemisesta

ok. Todetaan että hoitoketju on ja kehitetään.

4 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi omaishoitajien yhdenvertaisuuden ja jaksamisen tukemisesta

ok. Todetaan että sosiaali- ja terveysvirastossa on määritelty omaishoidon tuen saamisen kriteerit ja niitä noudatetaan yhdenmukaisesti koko kaupungin alueella. Lisäksi ministeriö kehittää omaishoitoa ja virastossa tehdään asiakaskysely jaksamisesta.

Kaupunginvaltuusto 25.9.2013

Kaupunginvaltuuston ehkä kiinnostavimpana asiana huomenna kulttuurijohtajan valinta – siitä varmaan äänestetäänkin. Sen lisäksi tukku luottamushenkilövalintoja ja iiso nippu aloitteita. Eli pitkään menee kun jokaisen pitää päästä omasta aloitteestaan puhumaan. Toivottavasti Belle Selene Xa ei kuitenkaan pidä 19 puheenvuoroa…

Koko esityslista liitteineen löytyy täältä ja kokouksen livelähetystä voi seurata Helsinki-kanavalla.

Ensin henkilövalinnat:

3 Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

Meiltä Otso Kivekäs varajäseneksi kaupunginhallitukseen Sirkku Ingervon tilalle, jotta saamme Otson kaupunginhallituksen it-jaoston puheenjohtajaksi.

4 Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

Demarit valitsevat Jouko Sillanpään tilalle Jyrki Lohen.

5 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

ok. Demareiden tuolileikin toinen osa: Jyrki Lohen paikalle Palmian johtokuntaan Samuli Vapaasalo ja Samulilta vapautuneelle varapaikalle sitten puolestaan Jari Mustikkaniemi.

6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee varajäsenen.

7 Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston jäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee uuden jäsenen jaostoon.

9 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

ok. Rkp valitsee uuden jäsenen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

10 Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Ympäristökeskuksen organisaatiorakennetta uudistetaan.

Ympäristölautakunta on tehnyt esityksen ympäristötoimen johtosäännön muuttamiseksi, koska nykyinen johtosääntö ei ole kaikilta osiltaan ajan tasalla eräiden lainsäädäntömuutosten, toimivalta- ja nimikemuutosten vuoksi. Lisäksi eräitä ilmansuojeluun liittyviä tehtäviä esitetään otettavaksi johtosääntöön, koska ne eivät kuulu tällä hetkellä minkään Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin. Näiltä osin esitetään tehtäväksi ympäristötoimen johtosäännön päivitys nykytilannetta vastaavaksi.

Ympäristökeskuksen rakenne on ilmeisesti peräisin vuodelta 1991, jolloin se aloitti itsenäisenä virastona. On varmaan ihan hyvä aika uudistaa organisaatiota.

Saimme kaupunginhallituksessa esittelijän pohjaesitykseen aloitteestani pienen muutoksen.

Muutimme pykälän 4 kohdan 21 kuulumaan: ”koordinoida energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tiedotusta.” Alunperin sanan ”koordinoida” tilalla olivat sanat ”huolehtia osaltaan”. Näin se maailma pelastuu!

Kyllähän näitä pilkkuja viilatessa välillä miettii homman mielekkyyttä, mutta muutosesitys oli mielestäni ihan perusteltu. Helsingissä ilmastonmuutoksen vastaisten toimien koordinointi ei ollut minkään viraston tai lautakunnan vastuulla. Tulevaisuudessa on. Muutos on pieni eikä välttämättä merkittävä, mutta toivottavasti oikean suuntainen.

Johtosääntöuudistus kokonaisuutena hyvä juttu.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11 Honkasuon Haapaperhosen alueen tonttien vuokrausperusteet

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Honkaperhosen alueen rakentaminen alkaa 2014, joten nyt täytyy päättää vuokraperusteista. Ne sovitaan nyt vuoteen 2075 saakka. Erittäin todennäköisesti juuri kukaan kaupunginhallituksen jäsenistä ei ole enää elossa kun asiasta seuraavan kerran päätetään… …perspektiiviä…

12 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 12126, Hakaniemen tavaratalo)

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 16.9.

Hakaniemen Sokoksen kellariin saa muutoksen jälkeen rakentaa päivittäistavarakaupan.

13 Konalan tontin 32036/10 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12171, Ristipellontie 11)

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Teollisuustontti muutetaan toimitilatontiksi ja sille rakennetaan drive-in -ravintola ja kylmäasema. ”Lisää Hesejä Helsinkiin.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_E01012A1-0F68-4A52-A035-4786F4615F8C_Liite.pdf

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

14 Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

Tiedoksi, ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Kuuden viikon hoitotakuu toteutui pääosin. Yli kolmen kuukauden jonotusaikoja ei ollut.

Halpaa intensiivinen hoito ei ole. Ongelmien ennaltaehkäisy kannattaa aina.

Tällä hetkellä keskimääräinen kokonaiskustannus per lastenpsykiatrinen potilas on noin 30 000 eur / vuosi, eli 35 lähetteen kasvu tarkoittaa keskimäärin noin 1 000 000 euron lisäkustannusta vuodessa.

Vuonna 2012 intensiivisen avohoidon piirissä oli 102 helsinkiläislasta. Näistä 39:lla oli myös ennalta suunniteltu osastohoitojakso (joko vuonna 2012 tai aikaisemmin). Osastohoitojaksojen havaittu hyöty potilaille ja heidän perheilleen on selvästi parantunut kun siihen on liitetty intensiivinen avohoito ennen osastojaksoa, jolloin perhe ja muu verkosto on jo saatu tiiviiseen yhteistyöhön.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

15 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen

ok. Iso juttu Helsingin kulttuurielämälle. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 16.9.

Valinnassa oli kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa pienimuotoista dramatiikkaa kun esittelijän ehdotus (Paula Tuovinen) hävisikin yllättäen äänestyksessä äänin 6-3 Stuba Nikulalle (vihr+kok+vas – sdp+skp). Kaupunginhallitukselle esittelijä esitti suoraan Stuba Nikulaa ja kaupunginhallituksessa puolestaan sosiaalidemokraatit tekivät vastaehdotuksen Paula Tuovisen valinnasta, joka hävisi puolestaan äänin 12-3 kaikkien muiden ryhmien äänestäessä Stubaa ja vain sosiaalidemokraatit Tuovista.

Stuba vuonna 2008. Kuva: Kaapelitehdas / Flickr

Stuba vuonna 2008. Kuva: Kaapelitehdas / Flickr

Valintatilanne on päättäjälle sikäli helppo että kaikki kolme kärkiehdokasta: Stuba Nikula, Paula Tuovinen ja Veikko Kunnas ovat tavattoman päteviä hakijoita. Tässä ei valtuusto voi mokata. Näistä kuitenkin mielestäni Stuba Nikula erottuu selvästi edukseen. Esittelijä perustelee hyvin:

Hakijoista Stuba Nikulalla on monivuotinen johtamiskokemus Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimitusjohtajana. Hänellä on vahvaa näyttöä edellytysten luomisesta kaupungissa tapahtuvalle kulttuuri- ja taidetoiminnalle. Kaupungin tytäryhtiön toimitusjohtajana hän tuntee Helsingin kaupungin hallinnon- ja organisaation sekä kunnallisen toiminnan hyvin. Hän tuntee kulttuuritoimialaa ja kaupunkikulttuuria monipuolisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä toiminnasta ja viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot ja johtamisominaisuudet.

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Nikulan näkemyksellisyys kaupungin yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden kanssa sekä tavoitteellisuus viran tehtäväalaan liittyvästä Helsingin kaupunkikulttuurin kehittämisestä.

Hupaisa yksityiskohta on se että myös edellinen kulttuurijohtaja siirtyi pestiin Kaapelin toimarin hommista – onko Kaapeli portti Helsingin kulttuurijohtajaksi?

Aloitteet

Ja sitten kokouksessa seuraa aivan hirveä läjä aloitteita ja todennäköisesti isosta osasta vielä puhutaankin asian vaatimalla hartaudella. Ihan oman listalukemiseni avuksi tein aloitteista GoogleDocs-taulukon, josta niiden sisältö löytyy tiivistetysti. Olkaa hyvät.

Nostan muutaman aloitteen esiin suuresta joukosta:

Tänään numerolla 21 käsitellään Johanna Sumuvuoren aloite yömetrosta. Ilahtuneena todettakoon että asiaa kokeillaan tänä talvena! Mahtavaa!

Henrik Nyholmin metron varasisäänkäyntejä koskeva aloite sai kh:n käsittelyn jälkeen sen verran suopean sävyn että voisi kuvitella jotain tapahtuvankin. Eli Siilitien ja Kulosaaren metroasemien varauloskäynnit tullaan ehkä avaamaan kulkureiteiksi. Ko. asemilla on tällä hetkellä vain yhdet uloskäynnit.

Tuomas Rantasen aloite allergia-talon rakentamisesta kokeiluna puolestaan poikii selvityksen ”allergiatalojen rakentamisen edellytyksistä ja kustannuksista”. Nämä voisivat olla hyvä ja tärkeä lisä kaupungin vuokratalovalikoimaan. Vaikka Suomi onkin selvitysten luvattu maa, niin kyllä asioita aina välillä kannattaa selvittääkin eikä se aina tarkoita hautaamista. Katsotaan jahka selvitys sanoo kun se aikanaan saapuu kaupunginhallitukseen.

Nämä aloitteet olivat myös käytännössä ainoat, jotka johtavat jonkin sortin toimenpiteisiin. Onnistumisprosentti 6,25% ei ole kovin hyvä. Suurin syy huonoon prosentiin on se, että valtuutetut tehtailevat usein aloitteita asioista, joita valtuutettu voisi edistää ottamalla yhteyttä virkamieheen tai toimimalla itse. Tai asia on jo pitkällä käsittelyssä, kuten Hennariikka Anderssonin kaupunkipyöräaloitteen kohdalla on laita. Tai sitten vaan kirjoittavat Xian tavoin aloitteita, joita on lähes mahdoton käsitellä.

En ole vielä kirjoittanut ainuttakaan valtuustoaloitetta. Jos ja kun sellaisen pykään, pyrkisin siihen että se olisi vaikutukseltaan tarkasti rajattu, toteuttamiskelpoinen ja kustannuksiltaan lähes neutraali tai tuottaisi säästöjä. Sellaiset näyttävät silloin tällöin menevä läpikin. Lisäksi tekisin aloitteita vain asioista, joita en kokisi millään muulla keinolla voivani edistää. Tällaiset aloitevyöryt aiheuttavat niiden arvolle pahan inflaation ja aloitteet ovat kuitenkin valtuutetuille tärkeä tapa vaikuttaa.