Valtuusto 13.3.2013

Huomenna pitäisi olla luvassa lyhyt kokous. Listalla on vain muutama asia, ei lainkaan aloitteita ja niiden asioidenkin pitäisi olla aikalailla ongelmattomia kun ne kaikki on jo käsitelty kaupunginhallituksessa ongelmitta. Silkkaa laiskuuttani linkkaan suoraan kaupunginhallituksen kokousblogauksiini. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 25.2..

4 Vuoden 2012 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 25.2..

5 Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Oy:lle

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 4.3..

Myönnämme siis Helsinki Stadion oy:lle 240 000€ lainan Sonera Stadiumin katsomon lasittamista ja kattamista varten. Vaikuttaa perustellulta hankkeelta ja kaupungin lainaosuus on, samoin kuin muissakin urheilu- ja ulkoilurahaston rahoittamissa jutuissa, maksimissaan 40%.

Sonera Stadiumin eteläpäädyssä sijaitsevat liiketilat ovat usean vuoden kärsineet toistuvista vesivahingoista. Vesivahinkojen syytä on selvitetty useaan otteeseen, mutta varmuudella paikannettavaa vuotokohtaa ei ole pystytty osoittamaan. Hankkeen tarkoituksena on ratkaista eteläpäädyn vesivuoto-ongelmat, mutta samalla se parantaisi olosuhteita muun muassa toimimalla tuuli- ja sadesuojana sekä estämällä äänen kulkeutumista lähiympäristöön.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

6 Ullanlinnan tontin 7/133/5 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12117, Tehtaankatu 1d, Vuorimiehenkatu 8b)

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 25.2.. Tämä on siis se Venäjän suurlähetystön lisärakennus.

7 Vartiokylän tontin 45475/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12139; Vartioharjun hoivakoti)

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 4.3.. Asemakaavan muutos mahdollistaa hoitokodin laajentamisen.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI
8 Opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.4.2013 alkaen

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 25.2..

Vaasankatu palautettiin valmisteluun!

Valtuuston kokous sujahti tänään nopeasti. Nuija kopahti viimeistä kertaa jo ennen kahdeksaa – alle kaksi tuntia! Tähän voisi tottua.

Ensimmäinen puheenvuoro valtuustossa. Jännitti.

Valtuustossa käsiteltiin mm. Emma Karin aloitetta Vaasankadun muuttamisesta kävelykaduksi, johon tein palautusesityksen. Asiassa käytiin keskustelua yhdentoista puheenvuoron verran ja sitten äänestettiin.

Palautusehdotukseni voitti Astrid Thorsin tukemana äänestyksen, ja nyt kävelykatuideaa valmistellaan uudestaan ”väliaikaisratkaisuna esim. kesäaikaan”. Pop-uppia kaupunkisuunnitteluunkin!

Rkp+Keskusta+Vihreät+Vasemmistoliitto yhtenäisesti, SDP:ssä hajontaa

Aiheesta käydyssä keskustelussa esille nousi tärkeitä kysymyksiä parkkipaikkoihin ja pelastusajoneuvoihin liittyen, joihin toivon valmistelun löytävän vastauksia. Uskon että väliaikainen kävelykatu on täysin mahdollista toteuttaa siten että pelastusajot kadulle onnistuvat.

Parkkipaikkoihin liittyen mielenkiintoinen huomio on se että ”Alppiharju kuuluu asukaspysäköintivyöhykkeeseen J, jolla on toisin kuin muualla kantakaupungissa enemmän pysäköintipaikkoja kuin lunastettuja asukaspysäköintitunnuksia.” Eli parkkipaikkojen puute ei tuolla alueella ole lainkaan niin vahva argumentti kuin esim. Töölössä, jossa lupia on myyty selvästi enemmän kuin paikkoja on tarjolla. Lisäksi uskon että korvaavia paikkoja on löydettävissä sivukaduilta lisää esim. viistopysäköintiä hyödyntäen.

Hieno juttu, kiitos kaikille palautusta tukeneille! Nyt jo jännittää mitä sieltä valmistelusta vielä pullahtaakaan!

Valtuusto 27.2.2013

Huomenna ei pitäisi kokouksessa kulua koko iltaa – esityslista on selvästi viime kertaa lyhyempi. Mukana kuitenkin nippu käsittelemättä jääneitä aloitteita, mm. eilen blogaamani Vaasankatu. Päätösasiat ovat valmiiksi tuttuja kaupunginhallituksen esityslistoilta. Alkaako tää jo sujua?

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta

ok.

5 Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

ok.

6 Lainan myöntäminen Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle

ok. Tämä asia oli kaupunginhallituksessa 11.2..

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

7 Lauttasaaren korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12083; Vattuniemekatu 27, Vattuniemenranta 4)

ok. Tämä asia oli kaupunginhallituksessa 18.2..

8 Tapaninkylän tonttien 39060/1 ja 2 tonttien 39061/6 ja 11 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12132; Hiirakonkujan alue)

ok. Tämä asia oli kaupunginhallituksessa 11.2..

9 Pitäjänmäen pientaloalueen sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12067; Länsi-Reimarla)

ok. Tämä asia oli kaupunginhallituksessa 11.2..

KAUPUNGINJOHTAJA

10 Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta Violanpuiston pohjoiskulmaan

ok. No nyt on lähidemokratiaa. ”Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Violanpuiston valaistuksen lisääminen ei ole perusteltua. Puistoa rajaavat katuosuudet on valaistu ja puistossa on valaistuja käytäviä sekä valaistuja kohteita.”

11 Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä

ok. Kh vastaa että silta korjataan 2018.

12 Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite ikäihmisten alennuslipuista

Vain iän mukaan määrittyvä tuki kohdentuisi kyllä tavattoman huonosti. Tarvitseeko Mikael Lilius eläkepäivillään kaupungilta ilmaiset matkaliput? Kaikki eläkeläiset ja ikäihmiset kun eivät ole köyhiä – itseasiassa eläkeläisistä löytyy varakkain ikäryhmä – tuetaan mieluummin vähävaraisia kuin ikään perustuen kaikkia.

Lisäksi esittelijä toteaa että HSL valmistelee parhaillaan tariffipoliittisia linjauksia, joiden yhteydessä tähänkin kysymykseen otetaan kantaa.

VIime valtuustossa oli jo käsittelyssä Päivi Lipposen varsin samanlainen aloite. Toivottavasti tästä ei tarvitse tällä kertaa keskustella yhtä pitkään. Viime syksynä taisi olla vaalit.

13 Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen perustamisesta Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä

ok. Päivin aloitteesta ”Herttoniemen aluepuiston koira-aitaus jaetaan suurten ja pienten koirien alueisiin”, joka lienee ihan hyvä juttu. Lisäksi:

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että koira-aitauksen tarve Länsi-Herttoniemeen otetaan huomioon päivitettäessä koira-aitausten verkostoa.

14 Kaj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite selvityksen tekemisestä maa- ja kelluvista uimaloista

ok. Täähän olis hauska! Aiheesta oli juttua myös Hesarissa taannoin. Vastauskin suhtautuu positiivisesti:

Kaupunginhallitus katsoo, että maauimalat ja kelluvat uimalat ovat houkuttelevia palveluita kaupunkilaisille ja niiden lisääminen olisi varmasti perusteltua kaupungin väkiluvun kasvaessa. Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, ettei uusien maauimaloiden sijoittamisesta ole tarpeen käynnistää erillistä selvitystä, vaan mahdollisuuksia maauimaloiden sijoittamiseksi tarkastellaan sopivien kaavahankkeiden sekä yleiskaavan alueellisten liikunta- ja vapaa-ajan tarpeiden arvioinnin yhteydessä. Kelluvan uimalan rakentaminen myös yksityisen tahon toteuttamana hankkeena on kannatettavaa.

Tilanne on parin viikon takaisesta muuttunut siten että Skattalle saattaa tämmöinen syntyäkin maailmanpyörän viereen!

15 Kaj / Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- tai pihakaduksi

Toivon että palautuisi valmisteluun uudella evästyksellä. Ja pidemmin tosiaan blogasin aiheesta eilen.

16 Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vanhuspalveluohjelman tekemisestä

ok. Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä ei ole laadittu erillistä vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 – 2009 koskeneen ohjelman jälkeen, vaan tätä ikäryhmää koskevat linjaukset on sisällytetty kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien toimintasuunnitelmiin.

17 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista

ok. Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että erityistukea vaativien lasten ja heidän perheidensä tarpeet pyritään jo nyt ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon.