Kaupunginhallitus 19.8.2013

Jälleen on mielenkiintoinen kokous luvassa. Listalta löytyy mm. koko valtuustokautta raamittava investointisuunnitelma, jota on ehditty käsitellä jo julkisuudessakin. Koko lista liitteineen löytyy täältä

1 V 28.8.2013, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
2 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

Astrid Thors lähtee Etyjin vähemmistövaltuutetuksi ja luopuu valtuustopaikastaan. Hänen tilalleen nousee Nils Torvalds. Myös meidän Vihreiden Husein Muhammed luopuu varavaltuutetun tehtävästään ja paikastaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa uusien työtehtävien vuoksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.8.2013, Kallion tontin 305/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12118, Toinen linja 3)

ok. Pieni kaavamuutos Kalliossa. Rytmiä vastapääten!

Screenshot_8_17_13_11_48_PM

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin liike- ja toimistokäytössä olevien rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön, piharakennuksen purkamisen ja rakentamisen uudelleen sekä historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kadunvarsirakennuksen suojelemisen merkinnällä sr-2. Katutason liikehuoneistot säilytetään. Autopaikat sijoitetaan säilytettävän pihakannen alle.

Screenshot_8_17_13_11_49_PM

2 V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne)

ok. Pöydältä. Tässä viime viikolla mietitytti erityisesti se että luistetaanko jälleen kerran puurakentamisen edistämisestä luomalla asemakaavaan porsaanreikiä. Muotoilua kun oli muutettu kaupunkisuunnitelulautakunnan esityksestä jonkin verran.

Alunperäinen sanamuoto oli:

Rakennusten kantavarunko ja välipohjat asuinkerrosten välillä tulee rakentaa pääosin puusta.

Uusi muotoiluehdotus on:

Rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia.

Tässä nyt täytynee vain luottaa siihen että tälläkin sanamuodolla syntyy puurakentamista ja lisäksi tontteja luovutettaessa on pidettävä huoli että vaatimuksista pidetään kiinni. Kovasti meille vakuutettiin että puurakentamista on tälläkin tarkoitus edistää.

Betoni aiheuttaa noin 5% maailman hiilidioksidipäästöistä, joka pari kertaa suurempi osuus kuin lentoliikenteen! (Vain suorat co2-päästöt laskien.) Puurakentamisella voidaan yhtäaikaisesti edistää suomalaista puuosaamista ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Pöydältä. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista.

2 V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista ja annetaan lautakunnalle lupa ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Myllypuron voimalaitoskorttelin alueen ja Lallukantien pientaloalueen esirakentamiseen

Myönnämme 1,2 miljoonaa euroa esirakentamiseen Myllypurossa.
Screenshot_8_17_13_11_54_PM
Hyvän näköinen pieni alue tulossa tuonnekin.

5 Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013

ok. Pöydältä.

Helsingillä on oma “innovaatiorahasto”, jonka tarkoituksena on “Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa”. Hankkeet vaikuttavat kyllä ihan hyviltä.

Myönnämme tälle vuodelle uusiin hankkeisiin 799 301 euroa, jatkorahoitusta 1 081 904 euroa ja sidomme vuosille 2014-2016 yhteensä 1 136 933 euroa.

6 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne

Tässä kohdassa käsitellään ”normaaliin” vuosirytmiin kuuluvan seurantaraportin lisäksi myös ehkä koko valtuustokauden tärkeintä kysymystä – valtuustostrategian lihaksi tekevää aisaparia – investointisuunnitelmaa. Asiasta neuvotellaan lähiviikkoina ryhmien välillä ja näissä neuvotteluissa päätetään todella monta koko valtuustokauden keskeistä asiaa, mm. Keskustakirjaston , Hakaniemen toriparkin, Kruunuvuoren sillan, Sörnäisten tunnelin ja monen muun hankkeen kohtalo.

Kaupunginjohtaja Pajusen valmistelema luonnos löytyy täältä. Lisäksi tarkempi listaus talonrakennushankkeista ja vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjaushankkeet”. Mietittävää ja luettavaa riittää. Jää pöydälle siis. Investointisuunnitelmasta kirjoittanen tarkemman erillisen blogauksen.

Taloudellisesta tilanteesta saamme kunnon madonluvut. Eipä ole tunnusluvuissa hurraamista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Tonttivarauksen jatkaminen Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille (Meilahti, tontti 15643/1)

ok. Jatketaan tonttivarausta.

2 Technopolis Oyj:lle Salmisaaresta varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen ja uuden tontin varaaminen yhtiölle (Tontit 20048/10 ja 9, Salmisaarenranta)

ok. Jatketaan tonttivarausta.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa

ok.

2 Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen nimeäminen työllistämistoimikuntaan vuosille 2013-2014

Johanna Elonen luopuu varajäsenyydestään, tilalle Neferiti Malaty. Luottamuspaikoissa on pitkin kautta pientä eloa kun ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat.

Kaupunginhallitus 12.8.2013

Huomisessa kaupunginhallituksessa ehkä kutkuttavimpana kohtana Hakaniemen jo kertaalleen lautakunnassa kaadettu toriparkki sekä kaupunginjohtajien sidonnaisuudet. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 28.8.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

Näinkin seksikkään oloisen otsikon alta löytyy ihan mielenkiintoinen muutos. Valtuuston ns. ”kyselytunnit” ovat nykyisellään melko jähmeitä – kysymykset pitää esittää viikkoa ennen kokousta ja niihin vastataan kirjallisesti. Kovin keskusteleviksi niitä ei voi kuvata.

Nyt on tarkoitus muuttaa valtuuston pelisääntöjä siten että riittää että kysymys toimitetaan puheenjohtajistolle ennen kokouksen alkua. Lisäksi kysymyksiin vastataan vain suullisesti eikä vastauksista aiota pitää keskustelupöytäkirjaa, joka toivottavasti tekee keskustelusta elävämpää ja ehkä myös ajankohtaisempaa. Lisää popcornia kotikatsomoihin!

2 V 28.8.2013, Eron myöntäminen Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle

Tuula jää eläkkeelle.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne)

Alueen pääkatujen, Kuninkaantammenkierron ja Kuninkaantammenrinteen varteen suunnitellaan kerrostaloja ja loivaan etelärinteeseen pientaloja noin 700−750 asukkaalle. Tavoitteena on tutkia monipuolisia puurakentamisen ratkaisuja.

Screenshot_8_11_13_12_36_PM

Kaava vaikuttaa hyvältä ”lähiökaavalta”. Aikanaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksesta Vihreiden Mikko Särelä kommentoi blogillaan seuraavasti:

Kuninkaantammen etelärinne meni eteenpäin ehdotuksen mukaan ja kiittelyiden kera. Tämä on ainakin omasta mielestäni erinomaisesti onnistunut lähiökaava. Kaava määrää tähän rakennusmateriaaliksi puun, joka on herättänyt närää. Yhtenä syynä on se, että betonirakentaminen aiheuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjä rakentamisen aikana. Päästöjä, joita pitäisi pyrkiä vähentämään. On silti ihan hyvä kysymys, pitäisikö tällaiset määrittää kaavassa, tontinluovutuksessa vai jossain muualla (missä?). Nyt mennään tällä.

Ja nyt itseasiassa puuvaatimus ollaan kaavasta poistamassa:

”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunnan esitystä on ehdotuksessa muutettu seuraavilta osin:

Asemakaavamääräyksiin sisältyvä vaatimus, jonka mukaan rakennusten kantava runko ja välipohjat asuinkerrosten välillä tulee rakentaa pääosin puusta, on poistettu, ja määräykseen, jonka mukaan rakennusten tulee olla puurakenteisia, on muutettu kuulumaan ”…tulee olla pääosin puurakenteisia”.

Puun käytön kehittäminen nimenomaan pientalorakentamisessa on kannatettavaa, sillä nykyisissä puutaloissa on usein yllättävän vähän puuta, vaikka materiaalin terveellisyys, kauneus ja kotimaisuusaste on hyvää ja yleisesti tunnettua. Asemakaavassa ei kuitenkaan pitäisi määritellä rakennusten kantavan rungon eikä välipohjien materiaalia, vaan tämä valinta tulisi jättää myöhäisemmässä vaiheessa ratkaistavaksi. Eri materiaalien luonteva käyttö niille parhaiten soveltuviin kohteisiin on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, ekologista ja kaikin puolin järkevämpää kuin ehdoton pyrkimys jonkin tietyn materiaalin valintaan. Asialla ei myöskään ole kaupunkikuvallista merkitystä.

Mielenkiintoista. Tästä on kysyttävä hiukan tarkemmin. Perussyy kaavamääräykseenhän lienee se että puurakentaminen ei ole Suomessa lähtenyt oikein toivotusti käyntiin toisin kuin esim. Ruotsissa. Ei ole osaamista eikä kilpailua – eikä betonia suosivien kaavamääräysten vuoksi myöskään kysyntää.

En Mikon tavoin ole 100% varma onko kaava paras tapa vaatia puurakentamista, mutta haluan kuulla hyvän perustelun sille miksi velvoittavasta määräyksestä oltaisiin luopumassa. Käytännössähän tuo tulee tarkoittamaan sitä että puurakenteista ei tehdä. Ja kun puurakenteen pointti ei ole ”kaupunkikuvallinen” on vähän hassua perustella luopumista noin…

2 V 28.8.2013, Hakaniemen Toriparkin toteuttaminen ja torialueen kunnostus

Viikon mediaseksikkäin asia. Rakentaako Hakaniemeen toriparkki vai ei? Keväällä kiinteistölautakunta jo torppasi hankkeen kertaalleen ja se on nyt listallamme vain sosiaalidemokraattitaustaisen apulaiskaupunginjohtajan, Hannu Penttilän, halusta.

Me Vihreät olemme tätä hanketta vastaan ryhmänä ja Emma Kari kertaa blogillaan perustelut parkkia vastaan.

Eniten tässä koko jutussa ihmetetyttää kuitenkin se että miten vahvasti käärmettä pyssyyn ajetaan. Kun parkki ei syntynyt yksityisellä rahalla, niin nyt haluttaisiin veronmaksajien rahaa 400 pysäköintipaikkaan yli 13 miljoonaa euroa. Käytännössä Helsinki alentaa yksityisten sijoittajien investointia noin 20 000€ per parkkipaikka ja lisäksi vielä Helsinki hankkisi noin 100 parkkipaikkaa kokonaan kappalehintaan 70 000€. Aivan pimeää.

Jos halutaan ”elävöittää” Hakaniemeä, asiaa pitäisi lähestyä kokonaisuutena. Pitää tuoda keskusteltavaksi ehdotus, joka sisältää mm. muutoksia alueen liikennejärjestelyissä, lisää asumista, lisää palveluita jne. Yksi parkkihalli ei ihmeitä tee – etenkin kun Hakaniemessä on jo parkkihalli, jonka paikkojen kysyntä vaan oli niin heikkoa että nykyisin siellä pelataan sählyä, hikoillaan kuntosalilla ja pompitaan pomppulinnassa autojen säilyttämisen sijaan.

Pisara-aseman myötä Hakaniemen läpi tulee kaupunkisuunnitteluviraston omienkin laskelmien mukaan kulkemaan noin 80000 henkeä päivässä. Sieltä se elämä tulee – ihmisistä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista.

2 V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista ja annetaan lautakunnalle lupa ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

Kaupunginjohtajien sidonnaisuudet. Hesarikin ehti jo aiheesta uutisoida.

Kaksi huomiota:

1. Monet näistä sivutoimista ovat viran mukanaan tuomia. Esim. ei Ritva Viljanen sattumalta ole Musiikkitalon säätiön puheenjohtaja tai Hannu Penttilä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Nämä eivät ole vahinkoja, eikä näistä oikein jaksa otsikkoja repiä.

2. Itse olin yllättyneempi siitä miten paljon puoluesidonnaisia luottamustoimia kaupunginjohtajillamme on.

Helsingin johtamismallihan on nykyisen kuntalain silmissä vähän erikoinen olio: se on varmaankin lain kirjaimen, mutta ei hengen mukainen. Kuntalain mukaan meillä pitäisi olla joko pätevyyden mukaan valittuja virkamiehiä tai sitten avoimen poliittisesti nimettyjä apulaispormestareita.

Meillä Helsingissä on avoimen poliittisesti nimettyjä epäpoliittisia poliittisia virkamiehiä. Ja vaikka apulaiskaupunginjohtajien ei puoluekirjastaan tarvitsekaan luopua, niin kyllä minä vähän kyseenalaisena pidän sitä että Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on samalla myös Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginjohtajamme mm. ”Kansallissäätiön” isännistön* jäsen ja ”Kansallisen Kokoomuspuolueen säätiön” hallituksen jäsen.

(*isännistö? Oikeesti. Kokoomus, saanko esitellä 2000-luku, 2000-luku – Kokoomus.)

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013

Helsingillä on oma ”innovaatiorahasto”, jonka tarkoituksena on ”Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa”. Jassoo. Hankkeet vaikuttavat kyllä ihan hyviltä.

Myönnämme tälle vuodelle uusiin hankkeisiin 799 301 euroa, jatkorahoitusta 1 081 904 euroa ja sidomme vuosille 2014-2016 yhteensä 1 136 933 euroa.

Melko mielenkiintoista on se että tämän vuoden rahat jaetaan vasta nyt kun hakemukset on pitänyt jättää helmikuun loppuun mennessä ja ensimmäinen puolivuotisraporrtikin on toimitettava 31.8.2013 mennessä. Tästä aikataulusta pitää kysyä. Ei ole varmaankaan helppoa hoitaa hankkeita jos rahoitus roikkuu. Eikö päätöstä voisi tehdä jo esim. huhtikuussa?

4 Lähiörahastosta vuonna 2013 rahoitettavat hankkeet

ok.

Lähiöprojekti on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti, jonka toiminta-ajatuksena on tehdä tunnetuksi kaupunginosien vetovoimatekijöitä ja vahvuuksia, edistää monipuolisten uusien asuntojen rakentamista, palvelujen pysymistä ja uusien syntymistä sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hyviä tavoitteita siis. Ja nyt jaetaan:

Kaupunginhallitus päättänee myöntää yhteensä 4 988 290 euroa vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunginkirjastolle 45 000 euroa
liikuntavirastolle 130 000 euroa
nuorisoasiainkeskukselle 266 560 euroa
opetusvirastolle 210 000 euroa
rakennusvirastolle 3 590 000 euroa
sosiaali- ja terveysvirastolle 746 730 euroa

Kirjaston osalta ”Olkkari”-projekti, jossa mukana Malminkartanon, Herttoniemen, Pitäjänmäen ja Laajasalon kirjastot.

Uudenlaiset toimintamuodot ja yhteistyökuviot edellyttävät suunnitelmallisuutta ja kartoituksen tekemistä. Kartoituksessa selvitetään mm. eri toimijoiden tarpeita, tilan edellytyksiä ja sitä mitä kirjaston asukastilamainen käyttö edellyttää asukkailta.

Liikuntavirasto suunnittelee määrärahallaan liikuntapuiston Lassilaan ja Kannelmäkeen ja tekee ”yleissuunnitelman” Vuosaaren keskuspuistoon.

Nuorisoasiainkeskus hankkii ”liikuteltava katutaidekärryn”, peruskorjaa Pihlajamäen freestyleparkin, parantaa Roihuvuoren nuorisotaloa ja kehittää skeittipuistoa Tapulikaupungissa.

Opetusvirasto puolestaan aikoo ”luoda toimivia koulujen piharatkaisuja iltapäivätoiminnassa olevien lasten vapaan ja ohjatun ulkoliikunnan edistämiseksi”.

Rakennusviraston hankkeita on monta. Viime viikkojen keskustelu Rakennusviraston budjetointiepäselvyyksistä liittyen mm. pyöräteiden rakentamiseen saa kyllä miettimään, miten tarkkaan nämä rahat nyt sitten menevät sinne minne on tarkoitus. Ja eikö Rakennusviraston hommiin pitäisi kuulua esim. puistojen rakentaminen ja kunnossapito ilman erillistä rahastoakin? Ovatko nämä projekteja?

Sosiaali- ja terveysviraston hankkeista löytyy niin kesäkanoja, ”sensomotorinen pienpuisto” kuin lähidemokratiaakin. Mukana useampia asukastilahankkeita. Tällainen tapa jakaa rahaa ei kyllä vahvista kokonaisuuden hallintaa.

Kaikkien hankkeiden esittely löytyy täältä (pdf).

5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asuntotuotantorahaston käyttämisestä ryhmärakentamishankkeiden edistämiseen

ok.

Esittelijä toteaa lisäksi, ettei asuntolainarahaston varojen käyttäminen yksityishenkilöiden asuntorahoitukseen ole sääntöjen mukaan mahdollista.

—-

Kaupunki pitää kuitenkin ryhmärakentamista yhtenä keinona tukea Helsingin vetovoimaisuutta ja turvata Helsingin houkuttelevuutta seudun omistusasuntomarkkinoilla. Strategiaohjelman toimenpiteisiin sisältyy maininta ryhmärakennuttamishankkeiden priorisoinnista mahdollisuuksien mukaan tontinluovutuksessa. Lisäksi innovaatiorahastosta esitetään rahoitettavaksi hanketta, jonka tavoitteena on aikaansaada ryhmärakennuttamisen opas kokoamalla yksiin kansiin ohjeistusta ja tietoa ryhmärakennuttamisesta.

6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen esirakentamiseen

ok. Talousarvion mukaisesti 2,8 miljoonaa euroa.

7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

ok. Talousarvion mukaisesti 2 miljoonaa euroa.

”Tämän vuoden puistojen toteutusohjelman sisältyy väliaikaisen puiston suunnittelua sekä rakentamista radan varren korttelien toteutuksen yhteydessä, kukkaryhmän toteuttaminen Musiikkitalon puistoon sekä pyörätie Baanan viimeistely- ja vihertöiden valmiiksi rakentaminen.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvirastolle Kamppi – Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 0,52 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 1,5 milj. euroa.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen osakkeiden myynti ja tilojen vuokraaminen

ok.

Kaupunki omistaa Viikissä osoitteessa Viikinkaari 1 sijaitsevasta Kiinteistö Oy Viikin Infokeskus -nimisestä yhtiöstä osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhteensä 1049 m²:n suuruisia työ- ja kirjastotiloja ja 59 m²:n suuruista teknistä tilaa. Tilakeskus on vuokrannut kaupungin omistuksessa olevat tilat teknistä tilaa lukuun ottamatta kaupunginkirjaston käyttöön.

Ottaen huomioon tilojen käyttötarkoitus tilakeskus pitää hintaa hyväksyttävänä. Lisäksi yhtiötä on helpompi hallita, mikäli se on yhden omistajan omistuksessa.

Ainoa asia jota mietin on se, että kokemuksesta tiedän että sellaisen kirjaston sulkeminen on helpompaa, jonka tilassa Helsinki on vuokralaisena kuin omistajana. Niin se vaan menee. Tosin tässä nyt sitoudutaan joka tapauksessa vähintään 15 vuodeksi, joka lienee riittävä takuu kirjaston säilymiselle.

2 Vasikkaluodon varaaminen Widablickin kannatusyhdistys ry:lle partiokäyttöön kehittämiseksi

Vartiosaaren vieressä olevaa Vasikkaluotoa suunnitellaan ”partiokäyttöön”. Tarkoittaa näköjään koko joukkoa uusia mökkejä. Varmaan ihan hyvä sijainti tuollaiselle toiminnalle.

Screenshot_8_11_13_2_30_PM

3 Tonttien varaaminen Arcada-säätiön toimintaa palvelevan urheilu- ja voimisteluhallin ym. suunnittelemiseksi ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaa palvelevan toimitilarakennuksen suunnittelemiseksi (Hermanni, suunnitellut tontit 21677/5 ja 6)

ok. Hermannin rantatien varteen ammattikorkeakoululle urheiluhalli ja toimitiloja.

Screenshot_8_11_13_2_34_PM

4 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla

ok.

5 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä

ok.

Kaupunginhallitus 5.8.2013

Kaupunginhallituksen kesätauko päättyy huomenna vaikka ulkona vielä paistaakin aurinko. Kieltämättä juuri nyt istuisin mieluummin puistossa dekkari kädessä kuin työpöydän ääressä lista nenässä…

Listalla on mm. asemakaavamuutoksia, mielenkiintoisimpana ehkä Taivallahden kasarmit ja vastauksia ponsiin. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 28.8.2013, Oulunkylän eräiden korttelien sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12154, Kuusikkopolun ympäristö)

ok. Maunulaa sekä suojellaan että täydennysrakennetaan. Molemmat hyviä tavoitteita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uusien asuntojen rakentaminen olemassa olevien palvelujen läheisyyteen, koulun laajentamisen mahdollistaminen ja nykyisen koulurakennuksen suojelu sekä Maunulan Kansanasunnot Oy:n rakennuskokonaisuudesta vielä suojelematta olevan tontin ja sen rakennusten suojelu asemakaavalla.

Jos tästä jotain mussuttamista olisi, niin se, että nyt suunniteltu täydennysrakentaminen on alkuperäistä 1950-luvun rakennuskantaa tehottomampaa. Olisi toivottavaa että täydennysrakentaminen olisi ainakin yhtä tehokasta, mieluummin tehokkaampaa. Myös koko kaavaan olisi voinut piirtää taloja lisää. Lisäksi yhteiskoulun edustalla olevan parkkipaikan säilyminen kaavassa ihmetyttää. Eikö sitäkin olisi voinut gryndata?

maunula_kaava

Ymmärrän halun säilyttää lähimetsää, mutta toisaalta tuolta koulun nurkalta on vain noin 400 metriä Keskuspuistoon.

2 V 28.8.2013, Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12097, Kaarelan jäähalli)

Kaarelaan suunniteltu jäähalli on herättänyt paljon keskustelua:

Hanke tuli vireille jo vuoden 2011 alussa mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetun palautteen johdosta sekä niitä että luonnoksia tehtiin kaksi. Hanke on jakanut mielipiteet selkeästi. Luonnoksesta saatiin 199 mielipidettä, joista 67 oli samansisältöisiä ja noin 800 ihmistä vastusti adressilla rakentamista. Puoltavia kirjeitä oli 40 ja puoltavan adressin kirjoitti vastaavasti noin 1800 ihmistä. Kaarelaseura r.y. kannatti rakentamista, Kaarelan Omakotiyhdistys puolestaan vastusti. Urheilu- ja liikuntaväki on kannattanut hanketta, mutta mm. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vastustanut.

Screenshot_8_4_13_4_35_PM

Kun kaavaa käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa viime keväänä, niin Osmo Soininvaara kommentoi sitä blogillaan seuraavasti:

Meni läpi yksimielisesti ja kiitoksin kaavoittajalle hyvästä työstä. Jos se on laitettava johonkin, niin tähän. Siitä on erimielisyyksiä, onko rakentamiselle uhrattava alue nyt viheralue vai liikennevihreää. Ylemmät elimet sittyn päättävät, rakennetaanko tätä. On muun muassa se 435 miljoonan euron investointikatto, josta päätettiin viikonloppuna.

Eli nyt päätetään kaavasta eikä rakentamisesta. Voi hyvinkin olla että raha rakentamiseen on tiukemmassa. Olen kallistumassa Oden kannalle, eli jos jonnekin, niin tuonne. Bussit sinne ainakin vievät näköjään ihan kohtuullisesti.

Tältä paikka näyttää Google Mapsissa:

Screenshot_8_4_13_4_30_PM

3 V 28.8.2013, Länsisataman korttelin 20801 ja sitä palvelevien maanalaisten tilojen vuokraus- ja myyntiperusteet

ok. Vuokrataan tontteja niin pysäköintilaitoksia, jäteputkilaitosta kuin asuntojakin varten.

4 V 28.8.2013, Käpylän korttelin nro 25878 tontin nro 7 vuokrausperusteiden muuttaminen

ok. Vahvistamme uudet vuokrausperusteet tontille kun sille ei rakennetakaan Hitasia tai ARAa, vaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

5 V 28.8.2013, Myllypuron ja Rastilan asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Tontit 45129/5, 45146/6 sekä 54033/9, 12 ja 13

Tonttien luovuttamisen mahdollistamiseksi niille tulee vahvistaa vuokrausperusteet ja siitä nyt päätetään. Myös autopaikkatonttien vuokrasopimusta ehdotetaan solmittavaksi 31.12.2075 saakka.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtionperinnön hakeminen Helsingin kaupungille

ok. Yksityishenkilön, jolla ei ole ollut perillisiä tai testamenttia, perintö menee valtiolle. Perintökaaren säännösten mukaan kuitenkin sillä kunnalla, jossa perittävä viimeksi asui, on mahdollisuus hakea omaisuutta itselleen. Nyt perintöä pyydetään käytettävän erityisesti ”erityisesti katuväkivallan vastaiseen työhön”.

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Jätkäsaaren esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

ok. Tällä kertaa noin viidellä miljoonalla.

”Rakennusvirasto on jatkanut Jätkäsaaren esirakentamis- ja maaperän kunnostustoimenpiteitä päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esirakentamista, massojen välivarastointia ja käsittelyä, maaperän kunnostusta ja tonttialueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista Länsisatamaan kuuluvilla Saukonpaaden, Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren alueilla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Sitten vastauksia muutamiin toivomusponsiin. Hiukan kesäterässä on ollut esittelijäkin.

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla

ok. Nämä kaksi Marin pontta liittyvät Töölön pysäköintilaitokseen, ei pysäköintipaikkoihin yleensä.

Todetaan että:

”Toimistokäyttöä lukuun ottamatta muiden toimintojen huippukuormitus kohdistuu ilta-aikaan. Lisäksi eri toiminnoille varatut paikkamäärät ovat hyvin eri suuruiset, koska laitoksen noin 800:sta paikasta 600 on varattu asukaspysäköintiin. Tällöin vuorottaispysäköinnin järjestäminen on monin verroin haasteellisempaa.”

”Haasteellisempaa” ehkä, muttei todellakaan mahdotonta. Teknologisia ratkaisuja tällaiseen pitäisi kyllä olla olemassa.

2 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä

ok. Todetaan että ”pysäköintilaitoksen valmistuttua kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alueelle uuden suunnitelman pysäköinnin ja muun yleisten alueiden käytön yhteensovittamiseksi”.

3 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi asemakaavan nro 12080 townhouse-tonttien soveltuvuudesta ryhmärakentamiseen

ok. Vastauksessa todetaan että:

Molemmat lautakunnat toteavat, että kyseiset korttelit soveltuvat huonosti ryhmärakentamiseen. Syynä on se, että korttelit ovat suuria, Haakoninlahdenlaiturin varsi 7 700 k-m2 ja Wiirinlaiturin varsi 7 650 k-m2 ja asemakaava edellyttää monia joko yhdessä tai samanaikaisesti tehtäviä rakennustoimenpiteitä useille kymmenille asunnoille.

Asemakaava edellyttää mm. yhteisiä pihoja, yhteistä pysäköintilaitosta pihakannen alle ja pihapiireittäin yhteisiä saunoja ja terasseja. Rakennukset tulee rakentaa kiinni toisiinsa ja myös palomuurit ja kellarit ovat yhteisiä. Rakentaminen edellyttää tiukkaa koordinaatiota ja samanaikaisuutta, mitä on vaikea edellyttää omatoimirakentajilta.

Kokemus on osoittanut, että ryhmärakentamiseen soveltuvat parhaiten sellaiset tontit, joissa sallitaan yksilöllisiä ratkaisuja ja joissa rakentaminen voi sujua omaan tahtiin muista tonteista riippumatta ja että rakennukset ovat toisistaan erillisiä. Mikäli rakennukset kytketään toisiinsa, ne tulisi voida toteuttaa muutaman asunnon kokonaisuuksissa.

No niin kai sitten. Voisi kuvitella että että toisiinsa kytkettyjen rakennusten kohdalla rakentamista helpottaisi yhteinen normisto? Mitenkähän tämmöinen on onnistunut Newcastlessa?

newcastle_talorivi

4 Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa (Taivallahden kasarmialue, Pohjoinen Hesperiankatu, Mechelininkatu)

Tää on hieno juttu!

Kaavamuutos nro 12193 mahdollistaa Taivallahden kasarmien muuttamisen palvelutoimintojen käyttöön, asumiseen, vanhusten asuntolakäyttöön ja päivittäistavarakaupan käyttöön kaavamuutoksessa osoitetuilla tonteilla.

Screenshot_8_4_13_5_32_PM

5 Yleisten rakennusten tontin varaaminen Espoon Viherlaaksosta SATO-Asunnot Oy:lle asemakaavamuutoksen laatimista ja muodostettavan asuinkerrostalotontin tai tonttien luovuttamista varten (tontti 61009/1)

Helsinki omistaa tontin ja huonokuntoisen huvilan Espoosta ja molemmista halutaan eroon. Ja näin tässä ehkä tehdään vielä vähän voittoakin.

Varaus edistää kaupungin tavoitetta luopua itselleen tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta. Asemakaavan vahvistuttua kaupungilla on tarkoitus myydä varauksensaajalle tai tämän määräämälle muodostettavissa olevat, kerrostalorakentamiseen soveltuvat tontit luovutusajankohdan käyvästä hinnasta. Kaupungin ei hallinto- ja kiinteistöverotussyistä ole tarkoituksenmukaista omistaa ulkokunnissa sijaitsevia vuokratontteja.

6 Käpylän korttelien 25001 ja 25002 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12208)

ok.

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosluonnos tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2013. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.

7 Lauttasaaren eräiden tonttien ja venesatama-alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12214)

ok.

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2015 aikana.

Kaupunginhallitus 24.6.

Kevään viimeinen kaupunginhallitus! Mukana muutama mielenkiintoinen kaava-asia ja lausuntoja terveydenhuoltoon liittyen. Seuraavan kerran kokoustamaan vasta 5.8.! Loma! Koko esityslista löytyy täältä.

Kokouksen jälkeen kaupunginhallitus lähtee muutaman päivän matkalle Milanoon ja Torinoon. Ohjelma näytti sisältävän ainakin muotoilua – Torino oli vuoden 2008 WDC-kaupunki ja Milanossakin tutustumiskohteet näyttivät ainakin liippaavan teemaa. Raportoin reissusta erikseen.

3 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimintaa koskevassa kanteluaisassa

ok.

Jarne Atsari oli kannellut Hannu Penttilästä ja Jussi Pajusesta eduskunnan oikeusasiamiehelle.Syynä se että Atsarin lähettämään sähköpostiviestiin ei ollut vastattu. Tätä on kaupunginhallitus aikanaan jo pahoitellut. Itse asiaa, eli kaupungin osaomistaman Arabian palvelut oy:n toimintaa, myös ilmeisesti selviteltiin.

4 Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin

ok. Noin 1,4 miljoonaa euroa erilaisiin tutkimuksiin. Mm. melua, pilaantuneisuutta ja vaihtoehtoarviointia.

5 Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:n kampusratkaisut

ok. Hanke vaikuttaa hyvältä.

Metropolian tilastrategiaa viedään eteenpäin. Nykyisin AMK toimii hajautetusti kahdessakymmenessä eri toimipisteessä, tulevaisuudessa pisteitä olisi tarkoitus olla neljä: Leppävaara, Myyrmäki, Myllypuro ja Arabianranta.

Uudisrakentaminen rahoitettaisiin pitkälti myymällä nykyisin käytössä olevat kiinteistöt.

Vuotuisiakin säästöjä lupaillaan syntyvän:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategian yhteydessä esitetyissä laskelmissa uuden kampusmallin myotä säästettäisiin vuokra- ym. kustannuksissa vuositasolla noin 7,5 miljoonaa euroa, josta noin 5,1 miljoonaa euroa Myllypuron kampuksen rakentamisen myotä.

Lisäksi tällainen ”kampus” tietysti antaa positiivisia vaikutuksia koko Myllypurolle. Hyvä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Veikko Laine Oy:n asemakaavan muutoshakemus Tapaninkylän tonteille 39374/2 ja 3

Screenshot_6_23_13_1_34_PM-2

Tämä mietityttää. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 6.9.2011 kokouksessaan torpannut Veikko Laine Oy:n asemakaavamuutoshakemuksen, jolla olisi muutettu 200 metriä Tapanilan asemalta sijaitseva teollisuuskiinteistötontti asuinkäyttöön. Myös viereisen kaupungin omistaman tontin olisi voinut samassa yhteydessä muuttaa.

Jos johonkin pitäisi Helsingissä täydennysrakentaa, ja nimenomaan asuntoja, niin asemaseutujen välittömään läheisyyteen. Teollisuustoiminnan sijoituspaikka kaupunkirakenteesa ei ole juna-aseman vieressä.

Uskoisitteko että tämä näkymä on 200 metriä rautatieasemalta?

Uskoisitteko että tämä näkymä on 200 metriä rautatieasemalta Helsingissä?

Esityksessä viitataan tarpeeseen säilyttää asemanseuduilla ”työpaikka-alueita”. Nykyisellään tontti ei kuitenkaan ole tehokkaassa käytössä ja itseasiassa selailemalla muutaman vuoden takaista selvitystä ”Yritystoiminnan edellytysten parantaminen Helsingin esikaupunkialueiden asemanseuduilla”, saa Tapanilan asemanseudusta varsin erilaisen kuvan. Siellä esim. löytyy liiketiloille kaavavarantona noin 32000k-m2. Eli liikekiinteistöille löytyy tilaa, jos vaan kysyntää olisi.

Screenshot_6_23_13_1_17_PM

Olisiko tässä nyt syytä siis palauttaa kaava valmisteluun ja rakentaa niitä asuntoja, joita seudulle kipeästi kaivataan lisää?

2 Vallilan korttelin 390 osan ja katualueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12209, Pasilan konepaja)

ok. Vallilan VR:n konepaja-alueen rakennuskieltoa jatketaan aina kaksi vuotta kerrallaan kunnes kaavat ovat valmita. Tällä erää vuoteen 2015. Aluehan on upea kokonaisuus.

3 Vallilan eräiden korttelien ja tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12202, Vallilan teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolinen alue)

ok. Asemakaavoja valmistellaan.

4 Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta (Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet, asemakaavan muutos nro 12060)

ok. Päätös aikanaan mielestäni valitettava, mutta tällä mennään. Nyt siis lausutaan vain valitusluvan myöntämisestä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Ja kaupunginhallitus toteaa että painavaa syytä valitusluvan myöntämiseen ei oikein ole ja toisaalta vaikka valituslupa heltiäisikin, niin toissijaisesti pyydetään valituksen hylkäämistä aiemman päätöksen mukaisesti.

Kyllä Suomessa selvästi valittaa saa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto rajat ylittävää terveydenhuoltoa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä koskevasta hallituksen esityksestä ja asetusluonnoksista

ok. Kaupunginhallitus lausui potilasdirektiivin toimeenpanosta 18.3. kokouksessaan. Nyt sitten lausutaan valmiista lakiehdotuksesta. Minun rajallisen ymmärtämykseni mukaan ihan asiallinen ratkaisu on ministeriössä tähän asiaan löydetty.

Lakiesityksen pääasiallinen sisältö löytyy täältä.

Esityksen mukaan potilaalla on oikeus korvaukseen vain sellaisesta EU- tai ETA- valtiossa tai Sveitsissä annetusta hoidosta, joka kuuluu suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelyä ja ylläpitämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettaisiin palveluvalikoimaa määrittelevä toimielin, jonka toimintamenoista vastaisi valtio. Palveluvalikoimaan kuuluisi ehdotuksen mukaan lääketie- teellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus. Palveluvalikoimaa noudatettaisiin sekä julkisessa terveydenhuollossa että sairausvakuutuslain mukaisten sairaanhoitokorvausten korvausperusteena.

Esityksessä ehdotetaan, että kunnan olisi järjestettävä toisessa EU-valtiossa vakuutetulle henkilölle julkisen terveydenhuollon palvelut ilman syrjintää samojen perusteiden mukaisesti kuin Suomessa asuvalle, mikäli tällainen henkilö hakeutuu kyseisten palvelujen piiriin. Esityksen mukaan toisessa EU-valtiossa vakuutettujen henkilöiden vastaanottoa julkisessa terveydenhuollossa voidaan poikkeustilanteissa rajoittaa määräaikaisesti

2 Opiskeluterveydenhuoltoa koskeva selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Kesällä 2012 Helsinki antoi Aluevalvontavirastolle selvityksen terveydenhuoltolain mukaisista henkilöstömitoituksista. Aluehallintovirasto puolestaan katsoi 14.5.2013 että ilmoitetut henkilöstömitoitukset eivät olleet riittäviä, vaan alittivat sen, mitä ”on pidettävä riittävänä ja asianmukaisena”. Ja nyt kaupunki sitten puolestaan vastaa Aluevalvontavirastolle.

Vastaus on riittävä muttei hyvä. Erityisesti ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuoltoon liittyen olisi lausunnossa hyvä mainita jotain lisää. Valmistelemme huomiseksi muutosehdotuksen.

3 Lausunto kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelutyöryhmä väliraportista

ok. ”Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa on jo vuosien ajan kehitetty omaishoitoa lausunnolla olevan omaishoidon kehittämisohjelman mukaisesti.”

ja ohjelmassa puolestaan:

”Ohjelmassa esitetään vastuuhenkilön nimeämistä omaishoitajan ja hoidettavan tueksi sekä kaikille sopimusomaishoitajille oikeutta lakisääteiseen vapaaseen ja säännöllisiin terveystarkastuksiin. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja tulee hyödyntää nykyistä paremmin.”

”Omaishoidon tukea saavien henkilöiden omaishoitajien tekemä hoitotyö säästää kuntien sosiaalipalvelujen menoja arviolta 1,1 miljardia euroa vuonna 2013.”

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Tietokeskuksen kehittämispäällikön viran täyttäminen

ok. Valitsemme virkaan Merja Kosken 5130 euron palkalla.

2 Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Hyväksymme 1,5 miljoonan euron hankesuunnitelman.

Peruskorjauksen tavoitteina on monipuolistaa kentän urheilumahdollisuuksia. Kenttäalueen ulkopuolelle rakennetaan ulkokuntosali, tekniikkarata, panna-areena sekä parkour- ja kiipeilyalue. Skeittipaikalle on tilavaraus. Pelikentälle asennetaan tekonurmi ja kiertävä juoksurata pinnoitetaan joustavalla kestopäällysteellä. 2/4-raitaisen juoksuradan pituus tulee säilymään 350 metrissä.

3 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys kantelun johdosta koskien kaupungin menettelyä sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmia koskevassa asiassa

ok. Todetaan että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan kaupunki on toiminut asiallisesti.

4 Työterveyskeskuksen toimintaperiaatteiden täydentäminen

ok.

Kaupunginhallitus 17.6.2013

1 V 28.8.2013, Eräiden vuonna 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

ok. Opetuslautakunta haluaa ylittää vuoden 2013 talousarvion määrärahat 12,9 miljoonalla. Tätä perustellaan sillä että se on saanut vastaavasti valtiolta harkinnanvaraisia avustuksia ja ammatillisen koulutuksen valtionosuuksia vastaavan summan. Hyvä näin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.8.2013, Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle

Toisen kerran pöydältä. Tästä siis tänään päätetään.

Kysymys on hankala: jätteiden putkikeräysjärjestelmä aiheuttaa kustannuksia, mutta toisaalta sillä on myös selviä etuja.

Haittoja:
– kustannukset

Etuja:
+ raskaan liikenteen väheneminen: turvallisuus paranee, melu ja päästöt laskevat
+ roskapönttöjen pihoilta vaatiman tilan vapautuminen muuhun käyttöön
+ alueen ”imago-hyöty”: putkijätekeräysjärjestelmä on ”korkeatasoinen” ratkaisu
+ järjestelmätason kokonaispäästöt pienemmät

Kokoomus on kantanut huolta rakennuskustannusten noususta. Sikäli hetki on jännästi valittu, että autopaikkanormin, joka nostaa kustannuksia noin 10 kertaa jätejärjestelmää enemmän, kohdalla kustannuksista ei piitattu, vaikka alueelle on tulossa raideyhteys. Lisäksi vapaarahoitteisten asuntojen hinta määräytyy Helsingissä markkinoilla – ei vain rakennuskustannusten mukaan. Kruununvuorenrannassa tämä nousu aiheuttaa haasteita siis lähinnä kaupungin omalle Hitas- ja ARA-tuotannolle. Näiden kohteiden kohdalla taas olisi ihan yhtä mahdollista luopua myös autopaikkavelvotteista kuin jäteputkikeräyksestä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Henkilötietojen verkkojulkaisua koskevat muutokset kaupungin viestinnän ohjeisiin

ok. Selkeytetään päätöksistä tiedottamista. Henkilötietolaki asettaa yhä osin absurdejakin vaatimuksia sille, mitä tietoa saa olla netissä saatavilla. Välillä on vähän vaikea ymmärtää kaikkia nippeleitä – paperit kun ovat ymmärtääkseni aina kuitenkin ikuisesti nähtävillä kaupungin kirjaamossa, eivät vaan sähköisesti ja helposti verkossa, kuten julkisten asiakirjojen tulisi olla.

Muutoksiin ei ole paljon huomauttamista. Yhdestä kohdasta ajattelin vähän kysäistä:

12. kpl, uusi muotoilu:

– Päätösasiakirjat säilytetään kaupungin verkkosivuilla vähintään viiden päätöksentekoajankohtaa seuraavan vuoden ajan tai niin haluttaessa myös tätä pidempään. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiakirjoista poistetaan muut henkilötiedot paitsi ne, joiden pitäminen verkossa on tiedottamisen vaatimukset ottaen huomioon perusteltua (esim. virkaan valitun nimi sekä asian käsittelyssä ehdotetut ja vaalissa ääniä saaneet henkilöt).

Mietin, että olisiko tässä kohdassa mahdollista linjata vaan ihan suoraan esim. ”päätösasiakirjat säilytetään kaupungin verkkosivuilla lähtökohtaisesti pysyvästi”. En ymmärrä miksei vuoden 2007 asiakirjat voisi olla enää näkyvissä. Ja itseasiassa kun monet kunnalliset prosessit (kuten esim. viime viikkoinen Roihuvuoren ala-asteen tapaus) kestävät toista kymmentä vuotta, olisi koko päätöshistorian helppo löytyminen todella hyvä juttu.

4 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yritysten verovelkaa koskevien tietojen julkisuutta ja luovuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

ok. Verojulkisuuslakia muutetaan ja Helsinki antaa lausunnon. Lain tavoitteena on harmaan talouden torjunnan edistäminen, ja toteammekin että tarkoitus ja tavoite ovat erittäin kannattettavia ja toivomme lähinnä lisää ja tehokkaampia keinoja nykyisten parannusten lisäksi.

5 Oulunkylän sotaveteraanitalojen hallintaoikeuden jatkaminen

ok. Helsinki tukee veteraaneja erittäin edullisella lainalla:

– Lainoista ei peritä lyhennyksiä ja korkoa niin kauan kuin kiinteistö on sotaveteraanien palvelutalokäytössä, kuitenkin enintään 31.12.2018 saakka, samalla lainojen laina-aikaa pidennetään vastaavasti.

6 Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Perikentän kenttähankkeeseen

ok. Lämmitettävä tekonurmikenttä uusitaan. Ja Perikenttä ei ole kiljoitusvihe.

7 Helsingin Kansainvälisen koulun avustuksen jatkaminen

ok. Avustusta tonttivuokraan ja koulukiinteistön rakentamisesta johtuvien lainakustannusten maksamiseen enintään 120 000€.

Helsingin Kansainvälisen koulun toimiminen Helsingissä on kaupungin elinkeinopolitiikan ja kansainvälistymiskehityksen turvaamiseksi perusteltua. Opetuslautakunta puoltaa avustuksen maksamista.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta (Konala)

ok. Vuonna 1999 annetun luvan mukainen toiminta saa jatkua kunhan ympäristöhäiriöiden minimoinnista pidetään huolta.

Screenshot_6_17_13_3_22_PM

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Konala)

ok. Vuonna 1999 annetun luvan mukainen toiminta saa jatkua kunhan ympäristöhäiriöiden minimoinnista pidetään huolta. Edellisen vieressä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen Kallion tontille 11330/3 (nro 12197, Kaupunginteatteri)

ok. Kaupunginteatteria ollaan suojelemassa ja nyt sitten rakennuskielto kunnes uusi asemakaava valmistuu.

2 Kahden asuntotontin varaaminen hintakilpailulla myytäväksi

ok. ”Ehdotetaan, että kaupunginhallitus päättäisi varata kaksi pienehköä aikaisemmin varaamatonta tonttia hintakilpailun järjestämistä varten sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon luovutettavaksi.”

Toinen Vanhankaupungista ja toinen Mellunkylästä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2012

ok. Yksityisen ja julkisen sosiaalihuollon piirissä toimiva sosiaaliasiamies on arvioinut vuosittain myös satoja sosiaalihuollon asiakkaille tehtyjä päätöksiä sekä tutustunut asiakkaiden rekisteritiedoissa olleisiin kirjauksiin. Vuotta 2012 koskeva selvitys on koottu kolmen sosiaaliasiamiehen asiakasyhteydenotoista, ja heille työssään kertyneistä havainnoista.

2 Opiskeluterveydenhuoltoa koskeva selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

ok. Lausunto antaa aika ruusuisen kuvan opiskelijaterveydenhuollosta Helsingissä.

3 Lausunto kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelutyöryhmä väliraportista

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Oikaisuvaatimus koskien työterveyskeskuksen kliinisiä laboratoriotutkimuksia

ok. Helsinki toteaa että ”Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteluja, jotka antaisivat aihetta hankintapäätöksen muuttamiseen. Hankintaoikaisuvaatimus on hylättävä.”.

2 Työterveyskeskuksen toimintaperiaatteiden täydentäminen

ok. Melkoisen hintava sakkomaksu.

3 Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitsemme Kirsti Laineen 5129,82 euron suuruisella palkalla.

4 Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen AK- Marin Oy:n kanssa

ok.

5 Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Helsinki Stadion Management Oy:n kanssa ns. Perikenttäalueesta

ok.