Kaupunginhallitus 6.5.2013

Huomenna kaupunginhallituksessa viime viikon aloiterumban rääppijäiset, pöydältä Jätkäsaaren ja Megahertsin kaavat sekä paperittomien terveyspalvelut. Koko lista liitteineen löytyy täältä

1 V Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle

ok. Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen oltaisiin rakentamassa noin kuusi miljoonaa euroa (ei sis. alv.) maksava liikuntahalli. Rahoitus tulee lähes kokonaan kaupungilta: 2 396 800 euron laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta ja 2 700 000 euron koululaina. Uuden rakennuksen myötä rakennuksesta tulee myös kokonaisuudessaan esteetön.

Perusteluiden mukaan Lauttasaaren nykyiset liikuntatilat ovat riittämättömät ja vuoteen 2020 mennessä lasten ja nuorten määrä kasvaa merkittävästi. 60% käytöstä olisi ilta- ja viikonloppukäyttöä.

Halli vaikuttaa tarpeelliselta, mutta kiinnostaisi kuulla onko uuden hallin vaikutusta opetus- ja liikuntavirastojen budjetteihin laskettu jollain tavalla. Käytännössähän sekä koulu että urheilujärjestöt toimivat pitkälti julkisella tuella, joten tämän pitäisi näkyä sitten jollain tapaa myös ko. virastojen budjettiraameissa.

2 V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista

ok. Pöydältä. Aloitteeseen varmaankin palataan valtuustossa.

Olkiluoto kolmosen kanssa Helsinki on naimisissa ja tästä on erittäin tuoreesti valtuuston tahto selvillä. Olkiluoto nelosen osalta tilanne ei ole näin selvä, vaan Helsinki voisi helposti jättää hankkeen – kuten OL3:sen kohdalla on nähty, hankkeessa mukana olemisen riskit ovat suuremmat kuin hyödyt. Kuopio itseasiassa juuri irtautui Fennovoiman ydinvoimahankkeesta Kokoomuksen johdolla. Ehkäpä ensimmäinen valtuustoaloitteeni voisi olla Olkiluoto neloseen liittyvä…

3 V Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite metron yöliikenteen pidentämisestä

Ei ok. Pöydältä. Ja kuten jo viime viikolla totesin:

Tässä asiassa kannattaisi olla rohkeampi kuin mitä esittelijä ehdottaa. Yöliikennettä voitaisiin hyvin kokeilla, kuten kaupunkisuunnittelulautakunta lausunnossaan kirjoittaa:

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Ja HKL:n johtokuntakin on todennut että perjantai- ja lauantaiöiden myöhäisempi liikenne olisi mahdollista:

Mikäli metron palveluaikaa kuitenkin halutaan laajentaa, on ensi vaiheessa mahdollista vain jatkaa metroliikennettä kaksi tuntia perjantai- ja lauantaiöisin, jolloin radalla on töitä tai liikennettä vain satunnaisesti.

Eli jotain tämän suuntaista tulemme todennäköisesti ehdottamaan myös kaupunginhallituksen lausuntoon. Perjantai- ja lauantai-iltojen pari tuntia myöhempään ajavat metrot olisivat hyvä idea!

4 V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

Pöydältä. Katsotaan miten käy.

Asia on ollut esillä pitkään. Jo vuonna 2007 Vasemmistoliiton Miina Kajos on tehnyt aloitteen aiheesta. Tämä aloite etenikin ja kaupunginhallitus ehdotti silloiselle YTV:lle että matkalipun ilmaisuus laajennettaisiin kantoliinaa käyttäville. YTV kuitenkin vastasi kielteisesti, samoin kuin nyt HSL.

HSL:n Perustelut ovat eivät pidä vettä ja olisikin hyvä saada tämä aloite pysymään mukana HSL:n tariffiuudistuksen pyörteissä. Eräs ongelmista on se, että neuvolaan matkataan usein busseilla, joissa on tilaa vain muutamalle kärrylle. Jos äidit, jotka voisivat käyttää kantoliinaakin käyttävät ilmaisuuden kannustamana kärryjä, bussit täyttyvät ja neuvolamatkat muuttuvut turhaan odotteluksi bussipysäkeillä.

5 V Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä

6 V Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä

Nannan ja Kimmon aloitteisiin on annettu vastaukset kopipeistaamalla vaikka aloitteissa on erilaiset kärjet. Vastauksessa Sumuvuoren aloitteeseen ei millään tavalla vastata Nannan ajatukseen väliaikaiskäytön tehostamisesta ja vapaista tiloista tiedottamisesta. Onko kaupungilla jotain hävittävää siinä että väliaikaiskäyttö lisääntyisi? Eikö parempi tehokkuus olisi kaikkien etu? Katsotaan kuinka käy.

7 V Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta

ok.

8 V Stj / Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite paperittomien siirtolaisten terveyspalvelujen turvaamisesta

ok. Sama asia kuin vastauksessa Emma Karin ponteen.

9 V Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

ok.

10 V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin helpottamisesta

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro 12149, Liikkalantie, Liikkalankuja)

ok. Itäkeskuksen tuolla puolen Vartiokylässä ”Tavoitteena on alueen muuttaminen tehokkaampaan asumiskäyttöön hyvän palvelutason ympäristössä.”.

Ainoa harmi on se että ”Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin mielipide, jossa viittä kerrosta pidettiin liian korkeana rakentamisena ja ehdotettiin, ettei suunnittelualueelle kaavoitettaisi yli 3–4-kerroksisia taloja. Mielipide on otettu huomioon niin, että kerroslukua on madallettu ja se on nyt neljä, aivan pieneltä osin kolme.”

Tämän mielipiteen teille tarjosi as oy Liikkalantie 1. Mahtaako tälle olla sitten jokin varjostusperuste? Jos ei, niin mun puolesta olis voinu rakentaa vaikka kuusi kerrosta, mutta parempi tämäkin kuin nykyinen.

Havainnekuvista näkee selvästi myös miten melunormit vaikuttavat rakentamiseen: taloja ei rakenneta tien laitaan kuten kaupungissa. Kallista tilaa menee hukkaan.

2 V Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12101; Jätkäsaaren tornihotelli)

ok. Olen päätynyt äänestämään kaupunginhallituksessa tornin puolesta. Tästä asiasta päättää lopullisesti valtuusto.

Mielestäni:
– torni näyttää hienolta.
– torni varjostaa lähinnä merta.
– Jätkäsaari on uusi alue, jolla voi olla erilainen ilme.
– torni näkyy kaupunkikuvassa (kävelijän perspektiivi) lähinnä Mechelininkadulle, jolle se luo päätepisteen.
– Salmisaaren hiilivoimalan piippu on 150 metriä, torni 120 metriä korkea. Neitseellinen maisema ei siis ole nytkään.
– Kongressihotelli luo noin 100 pysyvää työpaikkaa, epäsuorasti vielä enemmän. Rakentamisaikana noin 1500 henkilötyövuotta.
– torni on sen verran sivussa että Suomenlinnan Kustaanmiekasta Eteläsatamaan avautuva kansallismaisema ei muutu merkittävästi.

3 V Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden (Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089)

ok. Yhäkin minua hiertävät liityntäpysäköintipaikat, mutta mennee läpi sellaisenaan. Miksei niistä tehdä hyöty/kustannusarvioita kuten muistakin joukkoliikennehankkeista? (Kyllä, kallis pysäköintilaitos on joukkoliikennehanke. Oh, the irony.)

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V Palvelusetelikokeilu

ok. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Koululainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle

ok. Ja tässä nyt sitten ensimmäisen kohdan urheiluhallin rahoituksen toinen puolisko eli koululaina.

4 Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Didrichsenin taidemuseon peruskorjaukseen

ok. Kaupunginhallitus myöntänee käyttövaroistaan:

1 300 000 euroa talous- ja suunnittelukeskukselle käytettäväksi Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiön ylläpitämän Didrichsenin taidemuseon peruskorjaukseen siten, että avustus myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan. Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta vastaavalla määrällä.

5 Lähiöprojektin toimintakertomus 2012

ok. Hallintokuntien välistä yhteistyötä, täydennysrakentamisen edistämistä, viihtyvyyden parantamisesta ja nuorisotoimintaa. Mm. Pulssi.

6 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelma (TA1 04 02)

ok. 818400 euroa hyviin tarkoituksiin:

7 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin

ok.

Myöntänemme liikuntavirastolle nuorten yhteiskuntatakuun työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 1,0 miljoonaa euroa ja tietokeskukselle lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustamiseen 42 000 euroa.

Aika paljon näitä erilaisia risteäviä ohjelmia ja projekteja vaikuttaa olevan.

8 Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisen seuranta

ok. Mielenkiintoista:

Ilmansuojeluohjelman toimenpiteet ovat yleisesti ottaen toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Kaikki ilmansuojeluohjelman toimenpiteet ovat käynnistyneet. Viimeiset toimenpiteet käynnistettiin vuonna 2012.

Mutta kuitenkin:

Typpidioksidin vuosiraja-arvo piti saavuttaa 1.1.2010, mutta se ylittyy edelleen Helsingin keskustan katukuiluissa. Ylittyminen johtuu autoliikenteen päästöistä ja dieselautojen osuuden kasvusta. Dieselautojen suorat typpidioksidipäästöt ovat kasvaneet hiukkaspäästöjen vähentämisen myötä.

Raja-arvon alle pääseminen vuoteen 2015 mennessä edellyttää liikennemäärien ja liikenteen päästöjen pienentämistä Helsingin keskustan katukuiluissa.

Vuoden 2013 loppuun mennessä valmistuu selvitys kuinka päästöt saadaan alas vuoteen 2020 mennessä. Tarkasteltavat toimenpidevaihtoehdot ovat:

– Pysäköinnin hintaa nostetaan 50 %:lla
– Otetaan käyttöön ruuhkamaksut v. 2020 (ruuhka-aikaan Kehä III:n sisällä 10 snt/km, muualla 5 snt/km ja ruuhkan ulkopuolella Kehä III:n sisällä 5 snt/km, muualla ei maksua)
– Bussiliikenteen käyttövoimatekniikan muutokset (dieselbussien rajoittaminen, päästöjen väheneminen 80 %:lla)
– Pisaran pintaliikennevaihtoehdot Ve1, Ve 2 ja Ve3

Mainiota että tällaista selvitetään! Jos päästöjä oikeasti halutaan vähentää, täytyy ottaa käyttöön myös tehoavia toimia hurskaiden toiveiden lisäksi. Tähän siis palataan vielä tänä vuonna.

9 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano

ok! Valtuustostrategia toimiksi!

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kaarelan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12194; Kuninkaantammi)

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi paperittomien siirtolaisten terveyspalveluista

Ei ok. Pöydältä. Viime viikolla kirjoitin:

Tämä on tärkeä asia, josta HS:kin jo uutisoi. Ytimeltään kyse on ihmisoikeuksista. Myös paperittomilla siirtolaisilla on oltava oikeus perusterveydenhuoltoon. Kustannuksiltaan päätös on vain muutamia satoja tonneja. Eli noin 0,005 prosenttia Helsingin noin 2,1 miljardin euron budjetista. Meillä on varaa paperittomien terveydenhuoltoon ja kaupungin tulee toimia oma-aloitteisesti eikä jäädä odottelemaan ministeriön liikahdusta.

Tästä syystä esityslistan teksti:

Esittelijä toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa on aloitettu keskustelu paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja koskevien kansallisten ohjeiden laatimiseksi. Esittelijä katsoo, että ministeriössä tulee tulkita kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoittavuus ja sovittaa tulkinta kansallisiin ohjeisiin.

tulee muuttaa vastaamaan sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausuntoa:

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin omin toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden. Terveyspalvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat kansainväliset ihmisoikeudet, joihin Suomikin on sitoutunut.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämisperusteiden tarkistaminen

ok, suorastaan erinomaista. Jos helsinkiläinen yhdistys, säätiö tai yritys palkkaa työttömän henkilön palkkatuettuun työhön, voidaan sille myöntää ns. Helsinki-lisää. Palkattava henkilön pitää olla helsinkiläinen pitkäaikaistyötön, tai hänellä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä. Viime vuonna Helsinki-lisää myönnettiin noin 3 miljoonaa euroa ja sen avulla työllistettiin 862 helsinkiläistä.

2 Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välinen yhteistyösopimus vuodelle 2013

ok.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on työllisyysmäärärahojen suuntaaminen niin, että niillä edistetään mahdollisimman tehokkaasti helsinkiläisten työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sopimuksen erityisenä painopisteenä ovat nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvat työttömät nuoret.

Kaupunginhallitus 29.4.2013

Maanantain kokouksessa on valtaisa kasa valtuustoaloitteita sekä mm. Jätkäsaaren tornihotelli ja maankäytön ja asumisen toteutusohjelman seurantaraportti. Koko lista liitteineen löytyy täältä. Tämä blogipostauskin on aika älyttömän pitkä… …kannattaa ehkä hypätä suoraan aloitteiden yli Jätkäsaaren torniin…

KAUPUNGINJOHTAJA

Ensin nämä aloitteet, yhteensä 59 kappaletta. Näiden lukemiseenkin menee jo tovi… Joukossa on monia erinomaisia ideoita ja huomioita. Mutta sitten on myös koko joukko aloitteita, joiden kohdalla ihmettelen ovatko valtuutetut itsekään uskoneet aloitteensa vaikuttavuuteen. Enemmänkin henki tuntuu olevan se että ”jotain täytyy tehdä, tämä on jotain, jotain on tehty”. Ja sitten voidaan keräillä irtopisteitä mutta mikään ei muutu.

En ole itse tästä syystä tehnyt vielä ainuttakaan aloitetta – niiden vaikutusvalta kärsii niin pahasta inflaatiosta että käytännössä valtuutettu voi edistää pieniä asioita paljon paremmin ottamalla suoraan yhteyttä virkamiehiin. Suuria asioita taas harvoin aloitteella muutetaan – niistä päätetään ryhmien välisissä neuvotteluissa ja strategian yhteydessä.

Toivottavasti ryhmien kanssa voidaan sopia että näiden aloitteiden valtuustokäsittelystä ei tule aivan valtaisaa maratonkokousta. Itse toivoisin että puheenvuoroja pidettäisiin vain, jos aloite halutaan palauttaa valmisteluun. Pelkkä tyhjä keskustelu ilman muutoksia päätöksiin ei vaan ole millään mittarilla järkevää ajankäyttöä.

1 V Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite asukkaiden ja asiakkaiden tiedonsaannin parantamisesta

ok. ”Nyt tilanne on kuitenkin olennaisesti parantunut. Vuoden 2013 alussa kaupunki on ottanut käyttöön uuden palautejärjestelmän, jota hallintokeskuksen viestinnän yleisneuvontapiste Virka-info hallinnoi.”

2 V Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta

ok.

Helsingin kaupunki huolehtii osaltaan sitä, että sen saatavista aiheutuneet perintäkulut eivät ole velalliselle kohtuuttomia. Velalliselle aiheutuva kulu on yksi perintäpalveluiden kilpailutuksessa huomioitu seikka ja kaupungin tämän hetken perintäyhteistyökumppanin kaupungin saatavista perimät perintäpalkkiot ovat osittain alle lain salliman enimmäistason.

Perintätoimiston käytöstä luopuminen ja tehtävien hoitaminen vastaavalla tavalla kaupungin omana toimintana Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) toimesta aiheuttaisi Talpalle uusia vuosittaisia kustannuksia alustavan arvion mukaan noin 1,7 milj. euroa sekä tuottoja noin 0,3 milj. euroa vuodessa. Näin ollen nettokustannukset kaupungille olisivat arviolta 1,4 milj. euroa vuodessa.

3 V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista

Nyt on kyllä surkea vastaus. Olkiluoto 3:sen kanssa kaupunki on valitettavasti naimisissa kuten viime kuussa todettiin, mutta Olkiluoto 4:sta kaupunki voi vielä aivan varmasti irroittautua. Ja sitä tulisi alkaa valmistella jo nyt.

4 V Kj / Valtuutettu Kati Peltolan ym. aloite avoimen tiedon lisäämisestä

ok.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tietovarantojen julkistaminen ja avoimen datan hyödyntäminen niin päätöksenteossa kuin palvelujen kehittämisessä on ollut kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen keskeinen linjaus viime vuosina.

5 V Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman oleskelun kieltämiseksi

ok.

Kaupunginhallitus toteaa, että EU-kansalaisilla on Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaisesti oikeus oleskella maassa kolme kuukautta rekisteröitymättä.

Kerjääminen ei ole laitonta eikä siihen voi puuttua, ellei se ole järjestyslaissa tarkoitetulla tavalla häiritsevää.

6 V Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite Senaatintorin käytön suunnittelusta

ok. Todetaan että Senaatintorin luonne otetaan huomioon kun lupia käsitellään.

7 V Ryj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viheralueiden luonnonmukaisesta hoidosta

ok. Todetaan että:

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rikkakasvien torjunta pelkästään mekaanisin keinoin, kuten kitkemällä tai karikkeen avulla ei ole riittävä keino torjumaan rikkakasvustoa.

Rakennusvirasto käyttää yhtenä menetelmänä viranomaisten hyväksymiä kasvinsuojeluaineita sekä noudattaa niiden käytössä viranomaisten antamia ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä. Aloitteessa mainittu torjunta-aine on luonteeltaan eloperäinen fosforiyhdiste (glyfosaatti), joka hajoaa nopeasti eikä rikastu luonnossa. Tällaisen aineen välitön vaara ihmiselle ja eläimille on pieni.

Kemiallista torjuntaa ei käytetä lasten leikkeihin varatuilla alueilla, muuten aktiivisesti oleskelukäytössä olevilla alueilla eikä koira-aitauksissa.

8 V Ryj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite HSL:n ostamien liikennepalvelujen työolojen selvittämisestä

ok. Todetaan että lakia noudatetaan ja että ”HSL:n tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa liikenteenharjoittajat olisivat jättäneet noudattamatta työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, HSL voi tarvittaessa informoida työsuojelupiiriä asiasta.”

9 V Ryj / Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite viherkattojen rakentamisesta

ok. Viherkattoja!

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa rakennusvirastoa yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan kaupungille viherkattojen ja vastaavien edistämistä koskevat linjaukset.

10 V Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite väljien tonttien valjastamisesta kaupunkiviljelyyn

ok. Kaupunkiviljelyä! Ei ihmeempiä toimenpiteitä. Todetaan että yksityiset kiinteistöt voivat edistää kaupunkiviljelyä alueillaan ja rakennusvirasto voi puolestaan tarjota mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn hallinnassaan olevilla alueilla.

11 V Ryj / Valtuutettu Mika Ebelingin aloite vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta

ok. Asia on hyvä mutta Ebelingin konstit vähän kehnoja.

”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin strategiaohjelmaehdotuksessa 2013–2016 on kaupungin kestävän toiminnan tavoitteena, että koko Helsingin hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen eräänä myös vanhaa rakennuskantaa koskevana toimenpiteenä Helsinki tekee vuoden 2013 loppuun mennessä selvityksen päästöjen vähentämisen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista kustannusarvioineen”

12 V Ryj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite kirpputorin perustamisesta Hietalahden telakka-alueelle

ok. Tarvitseeko kirpputoritkin nykyisin perustaa valtuustoaloitteella?

”Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Telakkarannan alueelle laadittava asemakaava ja yleissuunnitelma eivät estä toritoimintaa.”

13 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista

ok. Kannattaako suunnitella lisää tuloloukkuja?

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että nykyisessä taksa- ja lippujärjestelmässä tietyillä ryhmillä on oikeus saada alennusta joukkoliikenteen matkalippuihin. Tällaisia ovat Kelan eläkettä saavat, 7-16 -vuotiaat, päätoimiset opiskelijat sekä invalidit ja vaikeasti vammaiset. Sosiaalivirastolla on pienituloisten asiakkaiden käytössä laaja valikoima tukia ja alennuksia. Toimeentulotuen saajille matkakortin hankkiminen voidaan järjestää täydentävällä toimeentulotuella.

14 V Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Tattarisuon asuinalueen viihtyvyyden kehittämisestä

ok.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vireillä olevan uuden yleiskaavan laatimisen yhteydessä määritellään Tattarisuon alueen maankäytön mahdolliset muutostarpeet.

15 V Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkkiin

ok. Skeittiramppi Munkkiin!

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueella ei ole skeittipaikkaa. Rakennusvirasto tekee Munkinpuiston seuraavan peruskorjauksen yhteydessä skeittipaikan leikkipuisto Munkin läheisyyteen, mikäli se on mahdollista. Peruskorjaus on mahdollinen aikaisintaan vuoden 2015 jälkeen.

16 V Ryj / Valtuutettu Jessica Karhun aloite käyttäjätiedon hyväksikäytöstä HSL:n reittimuutosten yhteydessä

ok.

17 V Ryj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite talvipyöräilyn edistämisestä

ok. Aktiivisena talvipyöräilijänä en itse näe näitä Marin ehdotuksia kaikkein tärkeimpinä asioina. Nuo ovat yleisesti ottaen ihan kohtuullisesti kunnossa.

18 V Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuosittaisista päästökiintiöistä

ok. Leo olisi toivonut vuotuisia tavoitteita, jotta ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ei jäisi pelkkien suositusten ja julkilausumien tasolle.

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat oikean suuntaisia, mutta uuden seuranta- ja raportointimenettelyn luominen olemassa olevien menetelmien rinnalle ei ole tarkoituksenmukaista. Mikäli nykyiseen raportointiin kaivataan uudistumista, pitää nykyisiä raportointimenettelyjä joko muuttaa tai yhdistää.

19 V Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite metron yöliikenteen pidentämisestä

Ei ok. Tässä asiassa kannattaisi olla rohkeampi kuin mitä esittelijä ehdottaa. Yöliikennettä voitaisiin hyvin kokeilla, kuten kaupunkisuunnittelulautakunta lausunnossaan kirjoittaa:

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että yöliikenteen sujuvoittamiseksi kaupungissa on syytä käynnistää kokeilu metron ajoaikojen pidentämiselle perjantai- ja lauantai-iltaisin lisäpalveluna N-bussilinjojen lisäksi. Kokeilun yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota metron asiakasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Viikonloppuisin yöaikana tapahtuvat asennus- ja testaustyöt on sovitettava metron aikatauluihin.

Ja HKL:n johtokuntakin on todennut että perjantai- ja lauantaiöiden myöhäisempi liikenne olisi mahdollista:

Mikäli metron palveluaikaa kuitenkin halutaan laajentaa, on ensi vaiheessa mahdollista vain jatkaa metroliikennettä kaksi tuntia perjantai- ja lauantaiöisin, jolloin radalla on töitä tai liikennettä vain satunnaisesti.

Perjantai- ja lauantai-iltojen pari tuntia myöhempään ajavat metrot olisivat hyvä idea.

20 V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

No voi höh. Asia on ollut esillä pitkään. Jo vuonna 2007 Vasemmistoliiton Miina Kajos on tehnyt aloitteen aiheesta. Ja vuonna 2008 Emma Kari sitten puolestaan. Tämä aloite etenikin ja kaupunginhallitus ehdotti silloiselle YTV:lle että matkalipun ilmaisuus laajennettaisiin kantoliinaa käyttäville. YTV kuitenkin vastasi kielteisesti, samoin kuin nyt HSL.

HSL:n Perustelut ovat eivät pidä vettä ja olisikin hyvä saada tämä aloite pysymään mukana HSL:n tariffiuudistuksen pyörteissä. Eräs ongelmista on se, että neuvolaan matkataan usein busseilla, joissa on tilaa vain muutamalle kärrylle. Jos äidit, jotka voisivat käyttää kantoliinaakin käyttävät ilmaisuuden kannustamana kärryjä, bussit täyttyvät ja neuvolamatkat muuttuvut turhaan odotteluksi bussipysäkeillä.

21 V Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite selvityksen tekemisestä Merihaan raitiotielinjasta

ok. Asiaan palataan koko kaupungin kehityssuunnitelmien yhteydessä. Linjaus Merihaan kautta voisi olla ihan hyvä ajatus.

22 V Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Pitäjänmäen asukastalon rakentamisesta

ok. Todetaan että tehostetaan olemassaolevien tilojen käyttöä eikä rakenneta uusia.

23 V Kaj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kaupungin omistamien tyhjien tilojen käytöstä

Hyvä esimerkki miten vastataan ihan muuhun kysymykseen kuin mitä aloitteessa ehdotettiin. Kimmo olisi selvästikin halunnut yli puoli tyhjillään olleet kaupungin tilat käyttöön vaikka ”puoli-ilmaiseksi” – kunhan toimija on ”epäkaupallinen”. Juuri täähän tapaan esim. Amsterdam ruokkii kulttuurin vapaan kentän ruohonjuuritasoa.

Lisäksi Helistön aloitteessaan käyttämä sana ”määräajaksi” tarkoittaisi sitä että jos ”maksava” asiakas löytyisi niin väliaikaisvuokralaiset heitettäisiin pellolle.

No Helsinki toteaa että kyllähän tilakeskus vuokraa kunhan vuokraajalla on rahaa maksaa vuokra. Tahallista väärinymmärtämistä. Minun on välillä vaikea ymmärtää miten kaupunki ”tienaa” sillä että ehjiä tiloja seisotetaan tyhjillään ja samaan aikaan sitten ei ole varaa nuorisotaloihin tai asukastaloihin.

24 V Kaj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite tilojen väliaikaiskäytöstä

Ja tähän on vastattu sitten ihan kopipeistaamalla Kimmon aloitteen vastaus. Vaikka Sumuvuoren aloitteen perusajatus on täysin eri. Johanna olisi halunnut että väliaikaiskäyttöä olisi edistetty ja tiloja mahdollisesti ”markkinoitu”. Mutta ei sitten.

25 V Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan liikenneturvallisuuden parantamisesta

ok. En oikein ymmärtänyt vastausta, sanottiinko siinä juu vai jaa? Ensin sanotaan että nopeuden laskeminen sillalla olisi hyvä idea, mutta sitten vedotaan budjettipaineisiin. Ei kai pari liikennemerkkiä voi niin paljon maksaa?

26 V Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite selvityksen tekemisestä aravuokra-asuntojen rakennuskustannuksista

ok. Kaupunginhallituskin toteaa vastauksessaan että ”Helsingille tyypillisiä merkittävimpiä yksittäisiä rakentamiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat vaikeat perustamisolosuhteet ja pysäköinnin järjestäminen.”. Että kannattaisikohan sille pysäköinnin järjestämiselle tehdä jotain? Esim. että ei rakennettaisi liikaa paikkoja…

27 V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Päivöläntien liikenneturvallisuuden parantamisesta

ok. Ehkä tulee nopeusnäyttö ehkä ei.

28 V Kaj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite uusien asuntojen vuokraamisesta kaupungille vuokra-asunnoiksi

ok. ”Yksityisten rakennuttajien ja sijoittajien vuokra-asuntotuotanto on pääasiallisesti vapaarahoitteista ja markkinahintaista tuotantoa, jossa vuokrataso on jopa kaksinkertainen verrattuna kaupungin omaan valtion tukemaan vuokratuotantoon. Asuntojen vuokraaminen markkinahinnalla rakennuttajalta ja edelleen markkinahinnalla asukkaille ei tukisi kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita lisätä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen mahdollisuuksia.”

29 V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Kotinummentien liikenneturvallisuuden parantamisesta

ok. Ehkä tulee nopeusnäyttö ehkä ei. ”Kotinummentie” on mukana ”siinä joukossa”, josta nopeusnäyttöjen sijainnit valitaan.

30 V Kaj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite Meilahdessa sijaitsevan pysäköintialueen muuttamisesta lyhytaikaiseen pysäköintiin

ok. Annika Anderssonin aloite meni läpi!

”Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Meilahden puistoarboretumin vierailijoita palvelevalla Johannesbergintien pysäköintialueella voidaan pisin sallittu pysäköintiaika muuttaa neljäksi tunniksi arkisin (maanantai – perjantai) kello 6 – 24 välisenä aikana. Pysäköintialueen tehokkaamman ja monipuolisemman käytön kannalta pysäköinnin rajoittaminen lyhytaikaiseksi asiakaspysäköinniksi on perusteltua, koska pysäköintialue palvelee erityisesti läheisten puistoalueiden käyttäjiä.”

Hyvä!

31 V Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten käyttöön

ok. Asiaan palataan peruskorjauksen yhteydessä.

32 V Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suunnitelman laatimisesta kaupungin asuntokannan kunnon selvittämisestä

ok. ”Kaupunginhallitus katsoo edellä mainituin perustein, ettei aloitteessa esitetyn suunnitelman laatiminen ole tarpeen, sillä asuntojen kuntotarkastusmenettely on nykyiselläänkin käytössä suurimmassa osassa kaupungin asuntokantaa.”

33 V Kaj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite pyöräverkon ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä

ok. Vesa on oikealla asialla! Ja homma edistyy ja edistetään monella tasolla.

34 V Stj / Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloite paperittomien siirtolaisten terveyspalvelujen turvaamisesta

ok. Tämä on tärkeä ihmisoikeuskysymys. Aihetta käsitellään myös esityslistan viimeisessä kohdassa, joka on vastaus Emma Karin ponteen.

35 V Stj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite tuetun asumisen sekä palveluasumisen yksiköiden lisäämisestä

ok. Todetaan että: ”Vuosina 2008-2011 toteutettiin uudiskohteina sekä asuntoloiden muuntohankkeina yhteensä 427 asuntoa. Pienasuntoja hankittiin 275 asuntoa ja kaupungin vuokra-asuntokannasta osoitettiin asunnottomien käyttöön 130 asuntoa. Lisäksi vuoden 2012 aikana valmistui neljä uutta asumisyksikköä, joissa on yhteensä asuntoja 327 asukkaalle. Aiesopimuksen mukaan vuosina 2012-2015 tuotetaan yhteensä 750 asumispaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.”

36 V Stj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite ammatinharjoittajamallin kokeilemisesta terveysasemilla

ok. Ei kokeilla ainakaan vielä.

37 V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kaupungin mielenterveysohjelman uusimisesta

ok. Esittely elää vielä prestrategisella kaudella. Mielenterveystyön kehittämisen katsotaan olevan osa sosiaali- ja terveysviraston ja siten kaupungin strategiaa.

38 V Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kansanterveysohjelman laatimisesta

ok. Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen mm. siinä strategiassa kovasti pyritään.

39 V Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite terveysasemapalvelujen saamisesta Koskelan vanhustenkeskuksesta

ok. Ei perusteta.

40 V Stj /Valtuutettu Sari Näreen aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa

ok.

41 V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lapsilähtöisen lastensuojelutyön kehittämisestä

ok.

42 V Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite omaishoitajien tuesta ja koulutuksesta

ok. ”Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin omaishoidossa on järjestetty omaishoitajille suunnattuja valmennuskursseja vuosien ajan.”

43 V Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä

ok. Vanhusasiamies? Ei perusteta.

44 V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon koordinoimisesta ja kehittämisestä

ok.

45 V Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kognitiivisten psykoterapiavastaanottojen järjestämisestä

ok. Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että monet mielenterveyshäiriöistä kärsivät henkilöt voivat hyötyä psykoterapeuttisista hoitomuodoista kuten esimerkiksi aloitteessa mainitun kognitiivisen psykoterapian sovelluksista. Näiden hoitomuotojen tarjoaminen on osa terveysasemien mielenterveystyötä ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa. Erillisten, yhden psykoterapiasuuntauksen pohjalta rakentuvien psykoterapiavastaanottojen perustamista terveysasemille ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena.

46 V Stj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ruotsinkielisestä vanhustenhoidosta

ok.

47 V Stj /Valtuutettu Kati Peltolan aloite hoitajien työurien pidentämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa

ok.

48 V Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite takaisinsoittopalvelun kehittämisestä

ok. Näin tapahtuu. Ja olisi varmaankin tapahtunut ilman aloitettakin. ”Sosiaali- ja terveysvirasto on huomioinut takaisinsoittopalvelun laajentamisen vuoden 2013 käyttösuunnitelmassaan. Palvelun laajentamisen suunnittelu on tarkoitus käynnistää loppukevään aikana.”

49 V Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin lentokentän ja Paloheinän kuntoradan valaistuksesta

ok. Oikeasti valtuustoaloite kun kuntoradan lamput ovat rikki? Eikö valtuutettu olisi voinut soittaa esim. suoraan Rakennusvirastoon?

50 V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille

ok.

51 V Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

Helsingissä lapset ensisijaisesti lähikouluihinsa. Toissijainen oikeus hakeutua kouluun on mahdollista, jos koulussa on tilaa ensijaisten oppilaiden oppilaaksioton jälkeen. Toissijaiseen oppilaaksiottoon on opetuslautakunta päättänyt 13.9.2005 seuraavat kriteerit, tärkeysjärjestyksessä:

1. Jatkuvuus
2. Sisaruus
3. Koulumatka
4. Koulukohtainen valintakriteeri
5. Arvonta

Sanna Vesikansa toivoi aloitteessaan, että kohdat 1 ja 2 olisi käännetty toisin päin. Sannan aloitteen mukaan voidaan etenkin yksinhuoltajaperheissä päätyä todella vaikeisiin tilanteisiin jos lapset ovat eri kouluissa. Ymmärrän perustelun.

Esittelytekstissä kuitenkin todetaan että ”suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoa koskevat periaatteet ovat toimineet hyvin. Sen vuoksi niitä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla niin, että ensimmäisenä valintaperusteena olisi sisaruus.”

Kuinkahan suuresta asiasta tässä on kysymys? Jäisikö moni vaille paikkaa jos kriteerit vaihdettaisiin toisin päin? Olisiko jatkuvuuden katkaiseminen joiltain suurempi haitta kuin sisarusten koulunkäynti eri puolilla kaupunkia?

52 V Sj / Valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin aloite yhteistyön lisäämisestä alueen taidekorkeakoulujen kanssa

ok.

53 V Sj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite maahanmuuttajien kielenopetuksen järjestämisestä

ok.

54 V Sj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite ohjeistuksen laatimisesta eläkeikäisten käyttämisestä sijaistyövoimana

ok.

55 V Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Suutarilan ala-asteen sisäilmaongelmien hoitamisesta

ok. Vuorelahan vaikuttaa varsinaiselta aloitetehtailijalta.

56 V Sj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite nuorisotakuun toteuttamisesta

ok. ”Kaupunginhallitus toteaa seuraavansa aktiivisesti nuorisotakuun toteutumista.

57 V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimapuvuttoman uinnin helpottamisesta

ok.

58 V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimaranta-alueen kaavoittamisesta erityisryhmille

ok.

59 V Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite nuorisotalon saamisesta Kruunuvuorenrantaan

ok. Suhtaudutaan positiivisesti mutta ”Kruunuvuorenrannasta ei ole kuitenkaan vielä saatavissa tarkkoja väestöennusteita, joten ratkaisut ja tarkempi suunnittelutyö jäävät odottamaan väestöennusteiden tarkentumista.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12101; Jätkäsaaren tornihotelli)

Tämä on iso ja kaupunkikuvaan pitkäkestoisesti vaikuttava hanke. Jätkäsaareen ollaan siis antamassa lupaa rakentaa 33-kerroksinen tornihotelli.

Alan kallistua kannalle että hotelli sopii uudelle alueelle myös kaupunkikuvallisesti. Havainnekuvat näyttävät hyvältä ja liikennejärjestelytkin ovat hyvät. Eikä lisääntyvä kongressimatkailukaan Helsingille haitaksi ole.

2 V Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden (Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089)

ok.

Asemakaavan muutoksessa keskeneräiseksi jäänyt, nk. Megahertsin kortteli täydennetään yhtenäiseksi ja toimivaksi liikekeskukseksi, joka sisältää pysäköintitilaa korttelin käyttäjille ja liityntäpysäköitsijöille, päivittäistavarakaupan tilaa, erikoisliikkeitä, hyvinvointipalveluita ja kolme kansitason päältä nousevaa asuintornia.

Lisärakennushanke näyttää hyvältä vaikka en pidäkään Herttoniemen liikennesuunnitelmasta erittäin kalliine monitasoratkaisuineen. Tässäkin on hiukan sama juttu kuin Itäkeskuksen kannen kohdalla – miksi koko aluetta koskevia isoja muutoksia tehdään asemakaavamuutoksina vain pala kerrallaan eikä kokonaisuutena, kun palikat kuitenkin liittyvät erittäin vahvasti toisiinsa ja jokainen osapäätös sitoo päättäjien käsiä jälleen seuraavassa vaiheessa. Loppujen lopuksi voi syntyä kokonaisuuksia, joiden päättämisestä oikein kukaan ei ole vastuussa.

Kaavassa on myös melkoinen määrä pysäköintipaikkoja, yhteensä 900!

Näistä
– 140 on liityntäpysäköintipaikkoja, joista 80 yhteiskäytössä liiketilojen kanssa
– saan 1ap/120m2 -normilla asukaspaikkojen määräksi 128 (15300kem2 asuinneliöitä), joten
– 632 paikkaa on ilmeisesti liikekiinteistölle.

Tämä tarkoittaa huomattavaa autoliikenteen lisääntymistä vaikka paikka on erinomaisella sijainnilla joukkoliikenteen kannalta. Ylipäätään tuollaisen määrän paikkoja sijoittaminen tontille ei ole ihan helppoa. Kiinteistölautakunnan lausunnossa todetaan että:

”Tontinomistajien mukaan uudelle KLAP-tontille 43051/18 on suunnitteilla arviolta 830 autopaikkaa ja osa niistä olisi luovutettavissa ulkopuolisille.”

Eli onko kaupunki nyt vaatimassa 70 paikan rakentamisen, joita yrittäjä ja tontin omistaja ei välttämättä haluaisi rakentaa? Kannattaisikohan tässä määritellä autopaikkojen määrä hiukan joustavammin?

3 V Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2013

ok. Eihän nämä mittarit hyviltä näytä. Viime vuoden lukuihin ei varmasti päästä. Eikä nykykonsteilla lähivuosina tulla saavuttamaan strategiassa määriteltyä tavoitetta 5500 asunnon vuosivauhdista.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V Palvelusetelikokeilu

ok. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Geneveen 26. – 30.5.2013

ok. HKL tutustuu Geneveen. Sveitsi on julkisen liikenteen aikatauluttamisen Mekka.

4 Helsingin liittyminen European Coalition of Cities Against Racism -verkostoon

ok. 1500€ vuodessa.

6 Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita.

Helsingin talous- ja suunnittelukeskus toimittaa neljä kertaa vuodessa ”talouden ja toiminnan seurantaraportin”, siinä seurataan talousarvion toteutumista ja kuinka toiminnalliset tavoitteet, kuten esim. kävijämäärät, ovat toteutuneet. Ville esitti viime kesänä vuoden 2011 tilinpäätöstä käsiteltäessä että raporttiin lisättäisiin myös keskeiset ympäristömittarit, kuten energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä. Erinomainen idea.

Valitettavasti esittelijän ehdotuksessa lukee että ”Tällä hetkellä ympäristömittareiden lisääminen neljännesvuosittaiseen talouden ja toiminnan seurantaraporttiin ei ole mahdollista ilman kohtuutonta erillistä työmäärää.” Mutta toisaalta jatkaa että:

ittareiden kehittäminen tietohallinnon keinoin ympäristöraportointia varten on kannatettavaa. Mittareiden tuominen osaksi talouden ja toiminnan seurantaraporttia on mahdollista ottaa tulevaisuudessa huomioon, jos ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittäminen luo sille edellytykset.

Tämä vaan ei konkretian tasolla tarkoita yhtään mitään. Eli nyt sitten pitää jollain tapaa vaatia ”ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittämistä”. Toivomusponnen kohdalla tämä ei taida olla mahdollista.

7 Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö 2013

ok! Pöydältä.

Vuoden 2013 talousarviossa on varattu 800 000 euroa kaupunginhallituksen käyttövaroja pyöräilyn edistämiseen. Määräraha esitetään käytettäväksi seuraavasti:

1. Pyörien liityntäpysäköintijärjestelmän kehittäminen (HKL) 150 000 €
2. Laatukäytäväverkon (Baanat) suunnittelu 200 000 €
3. Pyöräkeskuksen koordinointi ja jatkosuunnittelu 100 000 €
4. Pyöräpysäköinti ja viitoitus 90 000 €
5. Polkupyörälaskurit ja seurantajärjestelmä 90 000 €
6. Asiantuntijapalvelut, markkinointi ym. 170 000 €

Hyvältä vaikuttaa. Henkilökohtaisesti en oikein tajua pyöräkeskuksen funktiota – suurin osa sen tarjoamista palveluista löytyy markkinoilta ihan ilman kaupungin tukeakin, mutta ehkä sillä on sitten jonkinlainen pr-vaikutus. Erittäin hyviä kohteita ovat Baanojen suunnittelu ja liityntäpysäköinnin kehittäminen.

Pyöräparkkien rakentaminen on useita kymmeniä kertoja halvempaa kuin autoliityntäparkkien. Lisäksi fillarit vievät noin 20-40xx vähemmän tilaa per kulkuneuvo.

Yhden auton viemään tilaan mahtuu parikymmentä pyörää.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin Staran hakemuksista (Kyläsaari)

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi paperittomien siirtolaisten terveyspalveluista

Tämä on tärkeä asia, josta HS:kin jo uutisoi. Ytimeltään kyse on ihmisoikeuksista. Myös paperittomilla siirtolaisilla on oltava oikeus perusterveydenhuoltoon. Kustannuksiltaan päätös on vain muutamia satoja tonneja. Eli noin 0,005 prosenttia Helsingin noin 2,1 miljardin euron budjetista. Meillä on varaa paperittomien terveydenhuoltoon ja kaupungin tulee toimia oma-aloitteisesti eikä jäädä odottelemaan ministeriön liikahdusta.

Tästä syystä esityslistan teksti:

Esittelijä toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa on aloitettu keskustelu paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja koskevien kansallisten ohjeiden laatimiseksi. Esittelijä katsoo, että ministeriössä tulee tulkita kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoittavuus ja sovittaa tulkinta kansallisiin ohjeisiin.

tulee muuttaa vastaamaan sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausuntoa:

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana, kaupungin omin toimenpitein Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysministeriötä konsultoiden. Terveyspalvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat kansainväliset ihmisoikeudet, joihin Suomikin on sitoutunut.

Kaupunginhallitus 22.4.2013

Ensi maanantaina kaupunginhallituksen esityslista näyttää selkeältä. En itse pääse paikalle työkiireiden takia, joten paikalle menee varamieheni Jussi Chydenius.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle

ok.

Ehdotamme valtuustolle että kaupunki myöntäisi Tuomarinkylän Talli Oy:lle 700 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushankkeen rahoittamiseen.

Myönsimme 11.2. kokouksessamme Tuomarinkylän kilpatalli Oy:lle 520 000 euron suuruisen lainan tallirakennushankkeen rahoittamiseksi. Minua kyllä kiinnostaisi tietää miten nämä hankkeet ovat linkittyneet ja mitkä niiden omistusjärjestelyt ovat. Kun kaupungin tuki on edullinen laina maksimissaan 40%:lle hankkeesta, mahtaako tässä nyt olla pilkottu yksi hanke kahdeksi?

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita.

Helsingin talous- ja suunnittelukeskus toimittaa neljä kertaa vuodessa ”talouden ja toiminnan seurantaraportin”, siinä seurataan talousarvion toteutumista ja kuinka toiminnalliset tavoitteet, kuten esim. kävijämäärät, ovat toteutuneet. Ville esitti viime kesänä vuoden 2011 tilinpäätöstä käsiteltäessä että raporttiin lisättäisiin myös keskeiset ympäristömittarit, kuten energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä. Erinomainen idea.

Valitettavasti esittelijän ehdotuksessa lukee että ”Tällä hetkellä ympäristömittareiden lisääminen neljännesvuosittaiseen talouden ja toiminnan seurantaraporttiin ei ole mahdollista ilman kohtuutonta erillistä työmäärää.” Mutta toisaalta jatkaa että:

Mittareiden kehittäminen tietohallinnon keinoin ympäristöraportointia varten on kannatettavaa. Mittareiden tuominen osaksi talouden ja toiminnan seurantaraporttia on mahdollista ottaa tulevaisuudessa huomioon, jos ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittäminen luo sille edellytykset.

Tämä vaan ei konkretian tasolla tarkoita yhtään mitään. Eli nyt sitten pitää jollain tapaa vaatia ”ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittämistä”. Toivomusponnen kohdalla tämä ei taida olla mahdollista.

4 Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Jätkäsaaren esirakentamiseen

ok. Helsingin satama rakentaa Länsisatamaa miljoonalla eurolla.

5 Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö 2013

ok!

Vuoden 2013 talousarviossa on varattu 800 000 euroa kaupunginhallituksen käyttövaroja pyöräilyn edistämiseen. Määräraha esitetään käytettäväksi seuraavasti:

1. Pyörien liityntäpysäköintijärjestelmän kehittäminen (HKL) 150 000 €
2. Laatukäytäväverkon (Baanat) suunnittelu 200 000 €
3. Pyöräkeskuksen koordinointi ja jatkosuunnittelu 100 000 €
4. Pyöräpysäköinti ja viitoitus 90 000 €
5. Polkupyörälaskurit ja seurantajärjestelmä 90 000 €
6. Asiantuntijapalvelut, markkinointi ym. 170 000 €

Hyvältä vaikuttaa. Henkilökohtaisesti en oikein tajua pyöräkeskuksen funktiota – suurin osa sen tarjoamista palveluista löytyy markkinoilta ihan ilman kaupungin tukeakin, mutta ehkä sillä on sitten jonkinlainen pr-vaikutus. Erittäin hyviä kohteita ovat Baanojen suunnittelu ja liityntäpysäköinnin kehittäminen.

Pyöräparkkien rakentaminen on useita kymmeniä kertoja halvempaa kuin autoliityntäparkkien. Lisäksi fillarit vievät noin 20-40xx vähemmän tilaa per kulkuneuvo.

Yhden auton viemään tilaan mahtuu parikymmentä pyörää.

6 Harmaan talouden seurantaraportti 4-2012

ok. Tämä on neljä kertaa vuodessa pöydällemme tuleva seurantaraportti. Mittarit näyttävät olevan ihan hyvällä tolalla.

7 Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2012

ok. Tämä jäi jostain syystä viime viikolla pöydälle. Merkittäneen tiedoksi esittelijän ehdotuksen mukaan. Riskienhallintaselvitys ei käsittele vain taloudellisia riskejä, vaikka niillä tietenkin on merkittävä asema – ja loppujen lopuksi suurin osa riskeistä on taloudellisia, vaan virastokohtaisesti arvioidut riskit vaihtelevat vanhasta pakastamosta (Tukkutori), palomiesten ikääntymiseen (Pelastuslaitos) ja maine- ja imagoriskeihin (Taidemuseo).

Kaupunginhallitus päättänee merkitä riskienhallinnan selvityksen vuodelta 2012 tiedoksi kehottaen samalla kaikkia virastoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä huolehtimaan ja valvomaan, että riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan asianmukaisesti.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Vuosaaren voimalaitos)

ok.

Helsingin Energia hakee Vuosaaren A- ja B-voimalaitosten toimintaa koskevan 31.5.2005 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen laitoksen toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

2 Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa -hanke)

Helen on lisäämässä biopolttoaineiden käyttöä. Se miten se toteutetaan on vielä auki. Nyt laitetaan prosessia käyntiin ympäristövaikutusten arvionnin osalta. Vuonnan 2015 päästään sitten valtuustossa päättämäään mahdollisesta Vuosaaren voimalasta (hyvä idea). Hanasaarta tullaan käyttämään joka tapauksessa ainakin vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen siellä toivottavasti asutaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi kaava-alueelle rakennettavien liikuntapaikkojen toteuttamisesta kiireellisesti

ok. Tämä jäi pöydälle viime kerralla, mielenkiintoista kuulla minkälaista muutosta toivotaan. Sinällään jos kaavamääräyksessä edellytetään liikuntapuiston rakentamista heti kärkeen, se myös tulisi toteuttaa. Valitettavasti asemakaavasta on juuri liikuntapuiston osalta valitettu, joten mitään ei voida tehdä ainakaan ennen kuin valitusprosessi on käyty läpi.

Kaupunginhallitus 15.4.2013

Selkeän oloinen kokous tulossa maanantaina. Listalla tärkeinä lähinnä viime viikolla pöydälle jääneitä asioita.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 Lähetekeskustelu metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta

ok. Metropolialuelausunto viedään valtuustoon lähetekeskusteluun.

Kuten lehdistä on saatu lukea, kuntauudistuksella menee lujaa… Toivottavasti metropolialueelle kuitenkin saadaan uusia hallintomalli kasaan tällä hallituskaudella. Nykyisellä menolla ei tule hyvää ja koko maan kilpailukyky kärsii, jos Suur-Helsinki ei pärjää.

Oma suosikkimallini ei näytä pääsevän edes käsittelyyn, vaan saan valita vähiten huonoista. Itse olisin toivonut vahvaa vaaleilla valittua metropolihallintoa ja sitten koko kuntarakenteen uudelleenajattelua. Jos meille tulee vahva metropoli, jonka alla on vahvat, nykyisen kokoiset tai jopa isommat kunnat, lähidemokratia hukkuu. Diktaattori Oskala olisi varmaankin lähtenyt miettimään esim. Helsingin paloittelua pienempiin, noin 100 000 – 200 000 asukkaan, hallinnollisiin osiin. Mutta tämä tosiaan sitten vaatisi vahvaa ja toimivaa metropolihallintoa, joka hoitaisi ainakin maankäytön, liikenteen ja erikoissairaanhoidon.

2 Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kokoomuksen edustaja vaihtuu.

3 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan päätöksen tarkistaminen

ok. 25.3. tekemästämme päätöksestä oli teknisen virheen takia jäänyt puuttumaan muutama kohta. Nyt ne on sisällytetty tekstiin.

Asiaa valmisteltaessa Ahjo-asianhallintajärjestelmään oli alun perin päätöstekstinä oikea teksti, mutta tehtaäessä loppuvaiheessa tekstin ulkoasuun liittyviä muotoiluja Ahjoon oli kolmeen tekstikohtaan liittyen pudonnut tekstiä pois.

AHJO!

4 Keskushallinnon organisaation uudistaminen

ok. Viime viikolla tämä jäi pöydälle. Saa nähdä millaisia muutosehdotuksia on tulossa. Käsittelin tätä blogissani viime viikolla.

5 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

ok. Jäi pöydälle viime viikolla Kokoomuksen pyynnöstä. Käsittelin tätä blogissani viime viikolla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kampin tontin 72/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12145; Albertinkatu 27 b)

ok. Liikerakennuksesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeuden määrä ja suurin sallittu kerrosluku säilyvät ennallaan. Maantasokerros säilyy myymäläkäytössä. Uusi kaava mahdollistaa tontilla nykyisin sijaitsevan rakennuksen säilyttämisen. Rakennusta ei suojella.

2 Herttoniemen tontin 43011/30 asemakaavan muuttaminen (nro 12120; Hitsaajankatu 7)

ok.

Toimisto- ja liikerakennusten tontti muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi, jolle saa rakentaa 6–8 -kerroksisia asuinrakennuksia. Tontilla sijaitseva, vuonna 1977 rakennettu toimistotalo puretaan.

Oikein hyvännäköinen tiivis uusi kaava. Autopaikat sijoitetaan kannen alle mutta paljonhan niitä on, 1ap/120kem2.

3 Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 45175/2 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12024; Itäkeskuksen hotelli ja elokuvakeskus)

ok. Pöydältä. Käsittelin tätä blogissani viime viikolla.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Eron myöntäminen Janne Gallen-Kallela-Sirénille Helsingin kaupungin taidemuseon johtajan virasta

ok. Janne lähtee Amerikkaan. Harmi.

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT

3 Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi luottamushenkilöistä perustettavan komitean perustamiseksi

ok. Kimmo olisi toivonut tomerampia toimia romanien aseman parantamiseksi.

4 Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan lainahakemus Kalliolan setlementtitalon peruskorjaukseen

ok.

Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 32 Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle 5 000 000 euron suuruisen lainan Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseksi seuraavin ehdoin:

Talossa sijaitsee Kalliolan kansalaisopisto, vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan keskus, kehittämisyksikkö, Kalliolan nuorisokoti ja Kalliolan setlementin keskustoimisto (taloushallinto ja johto). Vuokralaisina tiloissa toimivat Eiran aikuislukio ja Palmia.

5 Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2012

ok.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Verkkosaaressa sijaitsevien rakennusten siirtäminen tukkutorilta kiinteistöviraston hallintaan

ok.

2 Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

ok. Sen verran väsyneenä tätä luen että kohtuullisen infantiilisti olin huvittunut varajäseneksi valittavasta rakennusinsinööri Matti Teposta.

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudeksi 2013 – 2014 esteettömyysasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on ollut koordinoida ja edistää koko kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa eri hallintokunnissa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi kaava-alueelle rakennettavien liikuntapaikkojen toteuttamisesta kiireellisesti

ok.

Esittelijä toteaa, että asiassa ei voida edetä ainakaan ennen kuin asemakaavavalitus on loppuun käsitelty. Mikäli kuitenkin kaavan mahdollistama uusi Isonnevan liikuntapuisto jää kokonaan rakentamatta, merkitsee se samalla sitä, että myös asemakaavan mahdollistama noin 7500 k-m2:n suuruinen asuntorakennusoikeus jää toteutumatta.

2 Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi kahvila-/huoltorakennuksen laajentamisen tutkimisesta uimarannan jatkosuunnittelussa

ok. Kimmo haluaisi hiukan isomman rakennuksen jotta kahvilatoiminnasta saisi aidosti kannattavaa. Esittelijä toteaa että vielä ei ole rahoitusta minkäänlaiseen rakennukseen.

3 Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausehtojen muuttaminen (Jätkäsaari, tontti 20007/15)

ok. Jäi pöydälle viime viikolla.

Käytyjen neuvotteluiden perusteella sekä kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet huomioiden todettiin, että asuntotuotantotoimistolle nyt Hitas-tuotantoon (=välimalli) varatun Jätkäsaaren projektialueen tontin 20007/15 varaus sopisi muutettavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Muutoksen jälkeen korttelikohtainen asuntokannan hallintamuotojakauma tuolla painottuisi säänneltyyn vuokratuotantoon, mutta Jätkäsaaren alueen asuntokanta pysyisi yhä monipuolisena.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

ok.

Kaupunginhallitus päättänee asettaa vuosille 2013 – 2014 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta.

Meiltä Sallamaari Muhonen ja varalle Lotta Kortteinen.

2 Kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön viran täyttäminen 1.6.2013 alkaen

ok.

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virkaan valitaan 1.6.2013 lukien Marja-Elina Tyrväinen 5583,69 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Tutustuin ”Paijuun” kulttuurilautakunnassa ollessani. Pätevä valinta. Paiju on aiemmin toiminut mm. Stoan johtajana, joten Helsingin kulttuuritalojen kehittäminen on tuttua.

Kaupunginhallitus 8.4.2013

Ensi maanantaina kokouksessa on useita tärkeitä asioita, mm. keskushallinnon uudistaminen, energiansäästöä ja Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta. Lisäksi pienempää kuten lautakuntien matkoja, äänestysaluejakojen muuttamista ja nippu kaavoja. Koko lista liitteineen löytyy täältä. Melkoisen pitkä lista.

1 V Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2013 talousarvioon

Viime vuonna sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin Helsingissä. Nyt sitten siihen liittyen tehdään organisaatiouudistuksia, joihin liittyen täytyy budjettiteknisesti siirtää rahaa taskusta toiseen 975 000 euron edestä.

2 V Äänestysaluejaon muuttaminen

Gerrymandering! No ei nyt sentään. Viimeksi kaupunki on tarkistanut äänestysalueiden lukumäärää kokonaisuutena vuonna 2005, sen jälkeen on liitetty Sipoo omaksi äänestysalueekseen. Nyt käsittelyssä oleva ehdotus merkitsee sitä, että äänestysalueiden lukumäärä tulee olemaan 163. Äänestysalueiden määrä lisääntyisi siis neljällä. Kuulostaa ihan fiksulta.

Uutta jakoehdotusta tehtäessä on lähdetty siitä, että yli 4 000 äänioikeutetun äänestysalue on epätarkoituksenmukaisen suuri. Keskimäärin 2 500–3 800 äänioikeutettua äänestysalueella on sopiva määrä äänestystoimituksen hidastumisen ja ruuhkien välttämiseksi. Jäljempänä olevassa ehdotuksessa valtaosa (n.130 kpl) äänestysalueista mahtuu tähän haarukkaan. Jakoehdotuksessa on toisaalta lähdetty siitä, että muutoksia alueille tehtäisiin mahdollisimman vähän eikä kaupunginosa-rajoja ylitettäisi tarpeettomasti yksittäisen äänestysalueen osalta, minkä vuoksi alle 2 500 äänioikeutetun äänestysalueita on n. 25 kpl. Lisäksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Santahamina ja Suomenlinna muodostavat kumpikin oman äänestysalueensa, vaikka äänioikeutettujen määrä niissä on pieni (350–600).

Kaupunki kasvaa ja äänestysalueita on fiksailtava kasvun mukana.

3 V Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainojen takaaminen

Ehdotamme valtuustolle että kaupunki takaisi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n enimmillään 114 miljoonan euron lainat ilman vastavakuuta. Takaamme siis omistamamme yhtiön lainoja. Taustalla on nykyisten aravalainojen kova korko:

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä (Heka) on ollut n. 130 miljoonan euron suuruiset valtion aravalainat, joiden korot ovat viime vuosina kohonneet velkakirjojen korkoehtojen mukaisesti korkeimmillaan 7,5 %:iin, mikä ei vastaa markkinoilla vallitsevaa korkotasoa. Tänä vuonna lainojen korot ovat 1.3.2013 lukien korkeimmillaan 6,4 %. Valtio ei ole lukuisista neuvotteluista huolimatta ryhtynyt toimenpiteisiin korkojen alentamiseksi vastaamaan markkinoilla vallitsevaa tasoa, vaikka kyse on sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksesta.

Järjestely mahdollistaa lainojen muuttamisen edullisemmiksi. Järkevää.

4 V Keskushallinnon organisaation uudistaminen

Tämä on iso ja tärkeä juttu. Kaupungin keskushallintoa ollaan uudistamassa. Valta keskittyy, mutta toisaalta toivottavasti prosessit sujuvoituvat ja osa nykyisistä ongelmista poistuu.

Nykyisin Helsingin keskushallinto on organisoitu kolmeen virastoon:

Esittelytekstin mukaan ”Nykyrakenteessa useissa koko emokaupungin ja kaupunkikonsernin läpäisevissä prosesseissa on ohjausta kolmesta virastosta. Tämä aiheuttaa ohjauksen eriaikaisuutta ja osin päällekkäisyyttä virastojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen suuntaan.” Tästä pyritään eroon yhdistämällä virastot yhdeksi keskushallinnoksi, jossa prosessit on pyritty saamaan saman osaston alle. Kokonaisuutta johtaisi sitten ”kansliapäällikkö”.

Muutos ei vaikuta virastojen tehtäviin eikä resursseihin. Eli uusi keskushallinto hoitaa samat hommat kuin nykyinenkin ja samalla rahoituksella.

Mielestäni uudistus vaikuttaa perustellulta ja suunta on hyvä. Keskushallinnon uudistaminen on tarpeen jo tulevaa koko kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistakin silmällä pitäen.

Lisäksi tässä samalla päätetään jo osittain sekä kansliapäällikön valinnasta että osastopäälliköiden valintametodista. Tarkoituksena on täyttää suurin osa viroista ”suorasiirtoina”. Eli kaupungin nykyinen rahoitusjohtaja Tapio Korhonen siirtyisi kansliapäälliköksi ja osastopäälliköt ”tietotekniikka- ja viestintäjohtajaa” lukuunottamatta hoidettaisiin myös sisäisesti.

Tässä yhteydessä lienee hyvä muistuttaa että linjasimme juuri strategiassa IT-hallinnosta seuraavasti:

Perustetaan kaupunginhallituksen alaisuuteen IT-jaosto, joka valvoo kaupungin tietotekniikkastrategiaa sekä tietohallinto- ja tietotekniikkainvestointeja eri hallinnonaloilla. Tavoitteena on IT tehtävien hoitaminen keskitetysti keskushallinnossa.

Olisi hyvä jos tämä perustettava jaosto voisi ottaa kantaa jo ”tietotekniikka- ja viestintäjohtajan” valintaan.

5 V Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

Nyt otsikko pettää! Tämä on todella mielenkiintoinen kohta!

Helsingin hallinnon ja talouden tarkastussääntöä on yritetty muuttaa jo pari vuotta. Ensimmäisen kerran ehdotus on ollut esillä kaupunginhallituksessa 30.5.2011 ja sittemmin valtuustossa 14.9.2011. Valtuusto päätti äänin 55-22 palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi. (keskustelupöytäkirja)

Kiistaa aiheutti seuraava lisäysehdotus:

”Tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksen lisäksi laatia valtuustolle erillisiä raportteja. Näistä hankitaan kaupunginhallituksen ja asianomaisen toimielimen lausunnot ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi.”

Nyt käsittelyssä olevassa ehdotuksessa tätä lisäystä ei taaskaan ole vaikka vanhan kaupunginvaltuuston selkeä enemmistö olisi sitä toivonut. Demokratian kirjain toki täyttyy, mutta henki ei.

Asiassa tuntuu olevan vastakkain kaksi näkemystä:

1. Tarkastuslautakunta pyrkii kasvattamaan valtaansa, politikoimaan ja johtamaan kaupunkia kaupunginhallituksen ohi.
2. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen, joten sen pitäisi voida tuoda raportteja valtuustoon muutoinkin kuin kerran vuodessa tarkastuskertomuksen yhteydessä.

En näe kohdan yksi riskiä kovinkaan suurena. Raportointimahdollisuus parantaisi valtuuston toimivaltaa ja mahdollisuuksia esim. harmaan talouden torjuntaan.

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen.

6 V Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin

Teknisiä muutoksia johtosääntöihin jos/kun hyväksymme keskushallinnon uudistuksen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 45175/2 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen

ok. Kesko haluaa rakentaa uuden Citymarketin ja YIT:llä on tarkoitus toteuttaa hotelli, elokuvakeskus ja liiketilat sekä kaksi asuintornia.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Itäväylän pohjois- ja eteläpuolen yhdistämisen tiiviimmin toisiinsa, hotellin ja elokuvakeskuksen sekä liiketilojen ja neljän asuintornin rakentamisen. Kaavamuutoksen kokonaiskerrosala on 46 700 k-m², josta asumista on 16 800 k-m². Uutta rakennusoikeutta on kaikkiaan 31 100 k-m². Toteuttaminen edellyttää Itäväylän kattamista ja Itäväylän päälle ja viereen tulevien korttelien rakentamista yhtenä projektina.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Vihreät äänestyttivät autopaikkanormin ja Kokoomus asuntojen keskikoon. Molempia on sittemmin strategiassa rukattu… YTLK puolestaan on, mielestäni ihan fiksusti aikoinaan lausunut että ”Yleisten töiden lautakunta toteaa, ettei kaavassa esitetä vaatimuksia rakenteiden ja tunneleiden kaupunkikuvalliselle ilmeelle. Kehä I – Itaväylän risteyksen ratkaisusta ja tunnelista kokonaisuutena olisi tullut laatia yhteinen suunnitelma ja yhteinen asemakaava.”

Joka nyt, kun tuota Itiksen risteyksen suunnittelua seuraa, vaikuttaa todella fiksulta idealta. Mutta tehdään sitten pala kerrallaan.

2 V Laajasalon tonttien 49178/35-50, kortteleiden 49180-49185, 49187 ja 49188 sekä virkistys-, urheilu-, suojelu- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja erityisalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11950; Hopealaakso)

ok. Laajasaloon osana Kruunuvuorenrannan rakentamista lisää asumista.

3 V Herttoniemen tontin 43011/13 vuokrausperusteiden määrääminen (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7)

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2013 vuosilomien vahvistaminen lomakautena

ok. Päästetään kaupunginjohtajat lomille.

4 Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan virkamatka IAPH:n konferenssiin

Esittelijä ehdottaa että oikeuttaisimme Helsingin Satama -liikelaitoksen puheenjohtaja Hannele Luukkaisen tekemään matkoineen seitsemän päivän virkamatkan Los Angelesiin 5.-11.5.2013. Virkamatkan tarkoituksena on osallistua kansainvälisen satamaliiton, International Association of Ports and Harbors (IAPH), konferenssiin. Kustannus 5000€.

Hiukan kyllä kyseenalaistan tarpeen lähettää poliittisita luottamushenkilöä toiselle puolelle maailmaa tällaiseen tapahtumaan. Etenkin kun tapahtuman ohjelma näyttää… Liikelaitoksen johdolle tällainen tapahtuma on varmastikin tarpeellinen.

5 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan opintomatka Skotlantiin 19. – 22.5.2013

ok. ”Tarkoituksena on tutustua kaupunkien kulttuuripolitiikan lisäksi Edinburghin tanssistrategiaan ja festivaalipolitiikkaan.” Kohde on hyvä sillä Edinburghin Fringe -festivaali on maailmankuulu. Toivottavasti sieltä saadaan virikkeitä.

6 Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24.-25.4.2013

ok. Jäi vielä viime viikolla pöydälle kun edustajien löytäminen oli yllättävän haastavaa. Meiltä on matkaan ilmoitettu jo Minerva Krohn, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure ja Jussi Chydenius.

7 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok. Viime viikolla pöydälle jostain syystä.

8 Lausunto seudullisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta 2013–2022 ja HSY:n vesihuollon toiminta-alueluonnoksesta 2014 

ok. Pyysin tämän viime viikolla pöydälle, jotta ehtisimme tutustumaan tähän kunnolla. Ja nyt on sitten harrastettu syväluentaa.

Paperihan on 99%:sti ok. Pientä viilausta toivomme vain muutamaan yksityiskohtaan liittyen Vasikka- ja Seurasaareen. Käytännössä säästettäisiin Vasikkasaaressa ja korjattaisiin Seurasaaren viemäri, joka vuotaa tällä hetkellä mereen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti

ok. Fiksuinta energiaa on energia, joka voidaan jättää tuottamattaa. Ei niitä tuulimyllyjäkään ihan turhan takia kannata pystyttää. Helsinki on nyt tutkinut keinoja, joilla kaupunki voisi vaikuttaa yksityisen sektorin energian kulutukseen.

Työryhmän ehdottamien uusien toimien vaikutus energiankulutukseen voisi olla yli 10 % jo vuoteen 2020 mennessä ja edelleen noin 20 % lisää vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoden 2010 tasoon.

Kaupungin suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat rakennusten lämmitykseen ja liikenteeseen liittyvissä ratkaisuissa. Kolmas olennainen vaikutuspa on kaupungin esimerkillinen toiminta sekä siihen liittyvä viestintä, valistus ja koulutus.

Työryhmä on jaotellut ehdotukset kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä on toimenpiteitä, jotka on aloitettu ja jotka ovat kohtuullisen helppoja ja kustannuksiltaan edullisia toteuttaa. Toisen ryhmän toimenpiteet edellyttävät enemmän taloudellista panostusta tai ovat muuten vaativampia toteuttaa. Kolmannen ryhmän toimenpiteet vaativat huomattavaa taloudellista panostusta, lisäselvityksiä ja eri päätöksentekoa.

Raportti on hyvä, mutta taannoisten strategianeuvotteluiden jälkeen, joissa saimme läpi Helsingin päästötavoitteen kiristämisen -30% tasoon vuoteen 2020 mennessä, jo päivittämisen tarpeessa. -30% tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä tehdään selvitys vuoden loppuun mennessä, joten tämän paperin lähettäminen vain ”tiedoksi” hallintokunnille lienee ok.

2 Valtuutettu Antti Valppaan toivomusponsi ilmaislipuista sotaveteraani-ikäluokille

ok. Sotainvalidit ja rintamaveteraanit saavat jo nykyisin ilmaisen matkakortin.

3 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta

ok. Pöydältä parin viikon takaa. Olen yhä samaa mieltä: tällä kertaa turvapalvelut kannattaa hankkia sisäisesti.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Tonttien varaaminen Patolasta Ruokakesko Oy:lle päivittäistavara- ym. kauppaa ja sitä palvelevaa pysäköintiä varten

ok. Käskynhaltijantien varteen ollaan rakentamassa uutta kauppaa ja kaippa sen pihalla täytyy olla sitten parkkipaikkojakin. Alueelle on tulossa paljon uutta asutusta.

2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle

ok.

3 Asuntotontin varaaminen NCC Rakennus Oy:lle sääntelemättömään vapaarahoitteiseen omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7, tontti 43011/13 )

ok.

4 Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausehtojen muuttaminen (Jätkäsaari, tontti 20007/15)

Käytyjen neuvotteluiden perusteella sekä kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet huomioiden todettiin, että asuntotuotantotoimistolle nyt Hitas-tuotantoon (=välimalli) varatun Jätkäsaaren projektialueen tontin 20007/15 varaus sopisi muutettavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Muutoksen jälkeen korttelikohtainen asuntokannan hallintamuotojakauma tuolla painottuisi säänneltyyn vuokratuotantoon, mutta Jätkäsaaren alueen asuntokanta pysyisi yhä monipuolisena.

5 Jätkäsaaren korttelin 20801 varauksen jatkaminen, siirtäminen ja varausehtojen tarkistaminen (Jätkäsaari, kortteli 20801)

ok. Sitra on vetäytynyt hankkeesta ja heidän toimitilojensa tilalle tulee Hitaskämppiä. Tämän oli tarkoitus olla kohde, jossa kokeiltaisiin ”rakennus- ja taloteknisiä sekä muita innovaatiota”. Tästä täytyy pitää kiinni vaikka Sitra on hankkeesta vetäytynytkin.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Suomenkielisen työväenopiston opetusosaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok.

2 Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok.

3 Suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön viran haettavaksi julistaminen ja viran väliaikainen hoitaminen 1.5.2013 alkaen

ok.

4 Luokanopettajan ja lehtorin virkojen perustaminen opetusvirastoon

ok.