Kaupunginhallitus 2.4.2013

Ensi viikolla kaupunginhallitus poikkeuksellisesti tiistaina. Koko lista löytyy täältä.

1 V Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme HPS areenat Oy:lle 354 888 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Paloheinän kenttähankkeen rahoittamiseen.

2 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme Urheiluhallit Oy:lle 1 000 000 euronsuuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen.

3 V Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme Helsinki Stadion Management Oy:lle 214 800 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Pajamäenkentän tekonurmihankkeen rahoittamiseen

4 V Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Malmin tontin 38006/3 vuokrausperusteet (Vuolukiventie 1)

Malmille täydennysrakennetaan ja tontti vuokrataan vuoteen 2060 saakka.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24.-25.4.2013

ok. Valitsemme 17 edustajaa. Valtuuston voimasuhteiden mukaan Vihreille kuuluu 3,8 eli neljä edustajaa.

4 Royalbus Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tutustumisvierailuryhmien kuljetuspalveluiden hankintapäätöksestä (H029-11-1)

ok. Markkinaoikeus on hylännyt Royalbus Oy:n valituksen ja nyt kaupunginhallitus hylkää Royalbussin hankintaoikaisuvaatimuksen. Julkisissa hankinnoissa valittaminen näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus.

5 Määrärahan myöntäminen Khn käyttövaroista The Tall Ships Races 2013 -tapahtuman tuotantoon

Myöntänemme kaksi miljoonaa euroa Tall Ships Race -tapahtuman järjestelyihin.

The Tall Ships Races -tapahtumaan odotetaan noin 100 purjelaivaa, 2 500 purjehtijaa (suurin osa 15-25 -vuotiaita nuoria) noin 16 eri maasta. Yleisöä tapahtumaan odotetaan saapuvan neljän päivän aikana noin 500 000. Tapahtuman on vuoden 2013 Suomen suurin maksuton yleisötapahtuma.

Strategiansa mukaisesti ”Tapahtumien Helsinki on hauska kaupunki.”. Tämä sitten tarkoittaa esim. Tall Ships Racen kaltaisia juttuja. Joskus sitä vaan ihmettelee että onko tää oikeasti se sama kaupunki, jolla ei ole 100 000 euroa asukastalojen vuokriin…

6 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

”Maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen 1 200 000 euroa henkilöstökeskuksen käytettäväksi sekä maahanmuuttajakotiäitien kielikoulutukseen 449 250 euroa opetusviraston, suomenkielisen työväenopiston, Arbiksen ja sosiaali- ja terveysviraston käytettäväksi.”

Kielikoulutus on avain kotoutumiseen ja työllistymiseen. Tämä raha on äärimmäisen hyvä sijoitus Helsingille ja mielestäni tähän kannattaisi satsata enemmänkin.

7 Lausunto seudullisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta 2013–2022 ja HSY:n vesihuollon toiminta-alueluonnoksesta 2014

ok.

Pääkaupunkiseudun vesihuollosta vastaa pääosin HSY, eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Sen lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii Sipoon vesihuoltolaitos Helsingin Östersundomin alueella, sekä seitsemän pientä vesiosuuskuntaa tai -yhtymää. Nyt käsittelyssä olevassa asiassa laadittiin koko pääkaupunkiseudun kattava vesihuollon kehittämissuunitelma. Kehitystarpeet syntyvät alueen väestönkasvusta.

”Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty yhteistyössä kaupunkien kanssa. Pääkaupunkiseudun ja kaupunkien vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat yhteneväisiä.”

8 Lausunto Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

ok. Liittyy kohtaan 7.

9 Lausunto Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

ok. Liittyy kohtaan 7.

10 Lausunto Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

ok. Liittyy kohtaan 7. Ai oliko Kauniainen yhä oma kaupunkinsa? :)

11 Varajäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Iltakouluasia: Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tilannekatsaus

ok.

Meille kerrotaan mitä asumisen ja määnkäytön ohjelmalle kuuluu. Tämä on tärkeä asia. Ohjelman linjauksista tulee pitää kiinni. Kuten Elina pari vuotta sitten totesi: ”Valtuuston päättämä MA-ohjelma ei ole ruotsinlaivan buffetti, josta voi valita mieleisensä. Poliittisten ryhmien sopima hallintomuotojakauma on tehty, jotta sitä noudatettaisiin.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus sosiaaliviraston palveluasumisen maksuja koskevasta pysyväisohjeesta

ok. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut että aihetta toimenpiteisiin ei ole.

Jälleen hiukan huvittaa kaupungin tapa salata henkilötiedot esittelylistatekstistä kun se sama henkilötieto kuitenkin löytyy liitteeksi skannatusta ilmoituksesta.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Kaupungin henkilöstöraportti 2012

ok. Helsinki on Suomen suurin työnantaja. Raportti on mielenkiintoista luettavaa.

Henkilöstömäärä on noussut jonkin verran viime vuodesta ja on nyt 40 129. Henkilöstömäärä on kasvanut erityisesti sosiaali- ja terveystoimen alueella Keskeisissä henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Määräaikaisten osuus oli 16,8 %, vakinaisen henkilöstön keski-ikä 44,9 ja suurin ikäryhmä olivat 53-vuotiaat. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ilman eläköitymisen vaikutusta vaihteli strategiakauden aikana kolmen ja neljän prosentin välillä ja oli nyt 3,9.

Jotain on selvästi tehty oikein sillä:

”Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta on laskenut koko strategiakauden ajan ja oli nyt 4,7 prosenttia. Sairaus- ja työtapaturmapäivien määrä on vähentynyt tasaisesti kaikissa ryhmissä.

Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä nousi strategiakauden aikana kahdella vuodella. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut koko tarkastelukauden ajan.

Ja tää tarkoittaa ihan puhdasta rahallista hyötyä.

Kaupunki myös vaikuttaa ihan halutulta työnantajalta; avoimia työpaikkoja oli vuonna 2012 yhteensä 10 369 ja niihin lähetettiin 143 589 hakemusta, eli vain noin 7% hakijoista sai paikan.

Alakohtaisest sukupuolijakaumat ovat aika hurjia.

2 Helsingin kaupunginmuseon virastotunnuksen vahvistaminen

Kaupunginmuseolle on luotu upea uusi kokonaisilme. Koko graafinen ohjeistus näyttää todella hyvältä!

3 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä koskien suomenkielen koulutuksen hankintaa

ok.

4 Oikaisuvaatimus työllisyysavustusten myöntämistä koskevasta henkilöstöjohtajan päätöksestä

ok. Euronuori ry ei ollut toimittanut vaadittuja lisäselvityksiä määräajassa.

5 Iltakouluasia: Nuorisotakuun toteuttamisen käynnistyminen

Meille esitellään miten nuorisotakuuta ollaan Helsingissä alettu toteuttaa. Nuorisotakuun hyvänä tarkoituksena on taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle työ- tai opiskelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Siihen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa peruskoulun päättäneelle opiskelupaikan tavalla tai toisella. Helsingissä takuun toteuttaminen on vaikuttaa haasteelliselta:

Nuorisotakuu kasvattaa kuntien velvoitteita nuorten palveluohjauksessa sekä työllisyyden ja koulutuksen tukemisessa. Helsingin kaupunki vastaa nuorisotakuuseen laajalla toimenpiteiden valikolla. Perustana on koulutuspaikkojen tarjonta: Kaupunki tarjoaa 60 %:lle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta lukiokoulutuksen paikan. Ammatillisen koulutuksen paikkoja Helsinki voi tarjota vajaalle 25 %:lle tästä joukosta. Helsinki tulee edelleen hakemaan lisäpaikkoja ammatilliseen koulutukseen, jotta koulutustakuu voitaisiin turvata.

Kaupunginhallitus 25.3.2013

Koko lista löytyy täältä. Listalla on isoja asioita, mutta ne suurimmat (strategia ja vuoden 2014 raami) on neuvoteltu ryhmien välillä valmiiksi jo ennen kokousta, joten suurta draamaa niistä ei maanantaina synny.

1 V Kaj / Kunnan asukkaan aloite asumisen hinnan alentamisesta

ok.

”Noin 500 aloitteen allekirjoittanutta esittävät aloitteessaan (25.10.2012), että kaupungin omien vuokra-asuntojen rakennuttamista lisättäisiin nopeasti. Vuositasolla tulisi pyrkiä yli tuhannen kunnallisen vuokra-asunnon rakennuttamiseen valtion ja kaupungin pitkäaikaisin edullisin lainoin. Tähän tulisi osoittaa riittävästi hyviä tontteja. Helsingin tulisi ryhtyä itse rakentamaan vuokra-asuntoja perustamalla tähän tarkoitukseen voittoa tavoittelematon kunnallinen liikelaitos tai rakennusyhtiö.

Lisäksi esitetään, että kaupungin tonttien vuokrien määräytymisperusteet muutettaisiin niin, etteivät tontin vuokrat nouse kohtuuttomasti.”

Vastauksessa todetaan että Helsinki rakentaa lisää ja prosesseja pyritään nopeuttamaan. Vuokrien hintatasossa pyritään vuokralaisten tasa-arvoiseen kohteluun.

2 V Sj / Kunnan asukkaan aloite maksuttomasta sporttikortista yli 68-vuotiaille helsinkiläisille

ok. Vastauksessa todetaan ”Kaupungin ja kaupunkikonsernin tuottamia liikuntapalveluja subventoidaan ja niiden voidaan katsoa olevan hinnaltaan hyvinkin edullisia. Kokemusten mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harrastamiseen..

Sama on havaittu tutkitusti myös kulttuuripuolella. Ilmaisuus ei välttämättä lisää kysyntää suoraviivaisesti. Etenkään jos tarkoituksena on tavoittaa niitä yksilöitä, jotka lisäliikunnasta/kulttuurista/jne hyötyisivät eniten.

3 V Sj / Kunnan asukkaan aloite Jouko-kaupunginosalinjan saamiseksi maauimaloiden läheisyyteen

ok. Vastauksessa todetaan että niissä kaupunginosissa, joissa on maauimaloita ei ole Jouko-palvelulinjoja. Lisäksi Joukojen toiminta korvataan uudella järjestelmällä vuoden sisällä. Maauimalat huomioidaan suunnittelussa.

4 V Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok. On tää meidän kaupunki vaan aivan valtaisa apparaatti. Toimintakulut kokonaisuudessaan noin 4,56 miljardia euroa. Koko tilinpäätös löytyy täältä. Muutamia poimintoja:

– Vuoden 2012 tilikauden tulos oli 145,0 milj. euroa ja ylijäämä 138,9 milj. euroa. Tulos muodostui 104 milj. euroa talousarviota paremmaksi erityisesti talousarviota paremmasta toimintakatteesta peruspalveluntuotannossa, talousarviota suuremmista valtionosuustuloista, talousarviota pienemmistä korkomenoista sekä talousarviota suuremmista maanmyyntituloista Kamppi-Töölönlahti -alueella.

– Verotuloja kertyi 19,0 milj. euroa (0,7 %) enemmän kuin vuonna 2011. Kunnallisveroa kertyi 88,3 milj. euroa (4,0 %) ja kiinteistoöveroa 2,2 milj. euroa (1,2 %) enemmän kuin edellisvuonna, yhteisöveron määrä pieneni 71,5 milj. eurolla (-21,3 %).

– Vuoden 2012 investointimenot olivat 649,6 milj. euroa. Liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 166,9 milj. euroa ja muun toiminnan investoinnit 482,7 milj. euroa.

– Lainakanta on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2012 lähes kaksinkertaiseksi. Vuonna 2012 lainakanta pieneni 84,6 milj. euroa edellisestä vuodesta.

– Lainaa on nyt 1986€ per asukas eli yhteensä 1,2 miljardia euroa.

5 V Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

ok. Tästä neuvoteltiin koko viime viikonloppu ja sopu saatiin myöhään sunnuntai-iltana kuten tiedotusvälineetkin ovat tienneet kertoa. Ilmeisesti sopu miellytti kaikkia kun näemmä vähän kaikkien mielestä saatiin juuri omat tavoitteet läpi.

3 Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24. – 25.4.2013

ok. ”Tukholman kaupunki on esittänyt Helsingin kaupungille kutsun osallistua Tukholmassa 24. – 25.4.2013 järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen. Kokouksen teema on: Den Växande Staden – möjligheter och utmaningar med globalisering och urbanisering.”

4 Varajäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon

ok.

5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tutustumismatka Vancouveriin, Kanadaan 4. – 11.5.2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta suunnittelee tutustumismatkaa Vancouveriin. Kustannus on noin 30 000€ luottamushenkilöiden osalta.

Tavallisesti lautakunnat tekevät tutustumismatkoja lähinnä Eurooppaan, mutta kaupunkisuunnittelulautakunnan kohdalla kohde on mielestäni hyvin perusteltu: Vancouver on eräs Pohjois-Amerikan edistyksellisimmistä kaupungeista liikenne- ja kaupunkisuunnittelun suhteen. Sieltä saa varmasti hyvää ensikäden tietoa ja kokemuksia päätöksenteon pohjaksi myös Helsingissä.

Eikä kaupunkisuunnittelulautakunta ole myöskään ”mikä tahansa” lautakunta; ”kaupsu” käyttää lautakunnista ehkä eniten valtaa kaupungissamme. Hyvin perehdytetyistä ja pätevistä lautakuntalaisista on varmasti kaupungille hyötyä. Pienien lautakuntien matkat ovat paljon edullisempia ja hyvä niin.

6 Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginjohtajan viran täyttämisestä

ok. Merkitään tiedoksi että hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Sinällään hupaisaa että päätöstekstin nettiversiosta on valittajan nimi poistettu mutta liitteenä olevasta Hallinto-oikeuden päätöksestä nimi kyllä löytyy. Ei ihan aukotonta tää.

7 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet

ok. Tästä neuvotellaan sunnuntaina ja jos maanantaina on valmista, niin sitten päätetään.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Staran ympäristölupahakemuksesta

ok. Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu) hakee lupaa puhtaiden maa-ainesten, puutarhajätteen sekä kantojen käsittelyä ja välivarastointia varten. Toiminta-alue sijaitsee Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alueella osoitteessa Viikintie 35, Helsinki. Toiminnalle on ollut määräaikainen lupa ja nyt haetaan lupaa jatkaa toimintaa.

2 Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

ok. Tää on taas tämmöinen asia, jossa oma kompentenssi ei riitä alkuunkaan vaan on konsultoitava asiasta ymmärtäviä vihreitä. Esittelijän mukaan: ”Helsingin kaupunki pitää yleisesti ottaen tavoitteita hyvinä ja muutoksia tarpeellisina kilpailuneutraliteettiin liittyviä tavoitteita lukuun ottamatta.

”Kilpailuneutraliteetilla” viitataan siihen että ”EU:n kilpailulainsäädäntö huomioiden lakiesityksessä on vaatimus kunnallisen vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä, jos laitos toimii kilpailutilanteessa markkinoilla”. Esittelijän mukaan ”Helsingin kaupunki pitää perusteltuna, että yhtiöittämisvelvollisuuden ulkopuolelle on joka tapauksessa rajattu niin sanottu luonnollinen monopoli. Näin ollen vesihuoltolaitos voisi toimia jatkossakin kunnallisena laitoksena kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella ja omien verkostojensa alueella.” ja minä olen täysin samaa mieltä.

3 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta

ok. Metroliikenteen turvapalveluista on ollut jonkin verran julkistakin keskustelua.

Nelivuotisen sopimuksen kokonaishinta on 16,3 miljoonaa euroa. Mikäli toteutuneet kustannukset alittavat tilauksen kattohinnan, jaetaan säästö puoliksi liikennelaitoksen ja Palmian kesken. Mielestäni tällä kertaa on perusteltua hoitaa vartiointi sisäisenä hankintana.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI
1 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin Liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) rakennuttamisyksikön poikkeamispäätöshakemuksesta Suomenlinnan tilalle RN:o 6:3

ok. Suomenlinnan lauttaa varten rakennetaan uusi ”matkustajaterminaali” eli 65m2 neliön katos. Eikä museovirastokaan sanonut ei!

Tämmönen olis tulossa.

2 Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan ottamisen vahvistaminen

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikön virkaan ottaminen

ok. Päätämme ottaa Mikko Vatkan nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osaston osastopäällikön virkaan 5 503 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

2 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013

ok. Päättänemme määrätä vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen hoitamaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoinna olevaa virkaa 1.4.-31.8.2013 väliseksi ajaksi 7380,00 euron palkalla.

3 Kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013

ok. Päättänemme määrätä kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön avoimen viran hoitajaksi vs. osastopäällikkö Paiju Tyrväisen 1.4.-31.8.2013 väliseksi ajaksi 5503,34 euron palkalla.

4 Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoimen viran hoitaminen 1.4.-31.8.2013 välisenä aikana

ok. Päättänemme määrätä liikuntaviraston lakimiehen Timo Korhosen hoitamaan avoinna olevaa liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaa 5129,82 euron palkalla.

Kaupunginhallitus 18.3.2013

Ensi maanantaina jälleen pitkähkö lista kaupunginhallituksessa. Ryhmät myös neuvottelevat koko viikonlopun yli strategiasta, joten maanantaina on varmaan väsynyttä jengiä kokouksessa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V Osallistuminen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn

Olkiluoto jäi viime viikolla pöydälle.

Hankkeen historiahan on se että vuonna 2003 valtuusto päätti että ollaan mukana Olkiluotoon rakennettavassa uudessa voimalassa. Edelliset ydinvoimahankkeet olivat olleet Helsingille todella voitokkaita – tälläkin hetkelle ne tahkoavat kaupungille noin euron sekunnissa.

Omistusjärjestelyt voimaloissa Helsinki hoitaa Mankala oy:n ja Helsingin Energian kautta. Mankala omistaa Teollisuuden Voimasta (TVO) 8,1%, joka sitten rakentaa Olkiluodon voimalan. Helen puolestaan omistaa osuuksia EPV Energiasta ja Pohjolan Voimasta, jotka omistavat Teollisuuden voimaa. Monimutkainen järjestely siis. Kokonaisuutena tilanne tarkoittaa sitä että Helsinki omistaa noin 10% Olkiluodon Iisakin kirkosta.

Helsinki omistaa tästä 10% (Kuva: BBC World Service, CC-lisenssi)

Vuonna 2005 TVO tilasi voimalan ”avaimet käteen” -periaatteella ranskalaiselta Arevalta. Valmista piti olla vuonna 2009. Vaan kuinkas sitten kävikään. Nykytiedon valossa voimala tuottaa energiaa ehkä vuonna 2016, noin seitsemän vuotta myöhässä.

Alunperin Olkiluodossa tuotetun sähkön tuotantohinnan piti olla noin 19€/MWh, jonka myyminen sähköpörssissä, jossa hintataso on tällä hetkellä noin 35-40€/MWh olisi erittäin tuottavaa puuhaa. Seitsemän vuoden viivästys on kuitenkin nostanut arviota tuotantokustannuksista. Nyt Olkiluodon sähkö maksaa yli 40€/MWh. Lisäksi Olkiluodon valtaisan kapasiteetin tuominen sähköpörssiin oletettavasti laskee hintoja. Ainakin vuoteen 2021 saakka sähköä tullaan myymään tappiolla.

Lisäbonuksena Helen tuottaa jo nyt enemmän sähköä kuin mitä Helsinki tarvitsee. Eivätkä myöskään Olkiluoto kolmosta lobatessa esitellyt sähkön kulutusennusteet ole toteutuneet, vaan sähkön kulutuksen kasvu on taittunut.

Nyt ollaan siis päättämässä rahasta, jota Olkiluodossa ehkä tarvitaan vuoden 2015 paikkeilla. Yhteensä voimalahanke toivoo noin 30 miljoonaa euroa. Tulemme tekemään muutosesityksen, mutta sen tarkka muotoilu ei ole vielä valmis.

Vaikka 100% irtautuminen hankkeesta tässä vaiheessa, kun miljardeja on jo myllyyn kaadettu ei ehkä olekaan järkevää, niin toivoisin valtuusto- ja kaupunginhallituskollegoita sekä Helsingissä että Vantaalla ottamaan laskimen käteen seuraavan kerran kun osallistumisesta Fennovoiman Pyhäjoki- ja Olkiluoto 4 -hankkeisiin päätetään. Ne nimittäin eivät ole enää millään järjellä perusteltavissa. Kuopio jo päätti irtautua Fennovoiman hankkeesta – Kokoomuksen johdolla. Ihme hippejä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Pitäjänmäen tontin 46053/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12109; Karvaamokuja 1)

Vihdintien varteen Pitäjänmäen teollisuusalueelle sallitaan enemmän rakentamista. Tonttitehokkuus nousee 1,58:sta 2,52:een. Hyvältä vaikuttaa.

Vähän jaksan noita autopaikkanormeja ihmetellä. Onko yksityiselle yritykselle tarpeen sanella että paikkoja pitää olla ”vähintään 1 ap/100 k-m2 ja enintään 1 ap/75 k-m2” – eikö yrittäjä tiedä itse montako paikkaa haluaa rakentaa? Varmasti tietäisi. Voisi olla joko enemmän tai vähemmän kuin tuo. Turhaan me tuota säännellään.

2 V Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

Vuosaaren ala-astetta korjataan 13,6 miljoonalla.

Hankkeen lähtökohtana ovat olleet tekniset perusparannustarpeet. Tehtyjen tutkimusten perusteella ikkunat ja ovet vaativat uusimista, tuulikaapit puuttuvat ja osasta sisäänkäyntejä puuttuvat katokset. LVIS-tekniikka on suurelta osin alkuperäistä ja kaipaa päivittämistä. Yläpohjan lämmöneristys on heikko ja alapohjan alla on tuulettamatonta tilaa, jossa on maakellarin haju. Rakennuksen paloturvallisuutta tulee parantaa. Rakennus ei ole nykyisellään esteetön. Piha on pinnoiltaan ja varustukseltaan vaatimaton ja tarvitsee perusparannuksen.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan kesäkuussa 2014 ja työn valmistuvan kesäkuussa 2016. Hyvältä vaikuttaa, selvästi tarpeellinen hanke.

3 V Haagan korttelien 29101 ja 29102 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11966; Haagan ammattikoulu)

ok. Tämä oli käsittelyssä jo viime viikolla. Jostain syystä pöydällä.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lainojen myöntäminen S-Asunnot Oy:lle ja Senioriasumisoikeus Oy:lle

ok. Myönnämme 1,265 miljoonalla lainoja kolmelle yleishyödylliselle hankkeelle. Yhtiöt eivät jaa osakkailleen osinkoa, vaan toiminnan tuotto käytetään asukkaiden hyväksi ja lisäksi yhtiöt eivät muuta omistamiaan vuokra-asuntoja eikä asumisoikeusasuntoja omistusasunnoiksi.

S-asuntojen takana on muuten Setlementtiliitto eikä Osuuskauppa. :)

Alppikylän Ässäkodit-hankkeeseen toteutetaan S-Asunnot Oy:n ja Rinnekoti-Säätiön yhteistyönä asuntoja ja toimintakeskus kehitysvammaisille sekä asuntoja päihdepalvelujen käyttäjille. Nämä vähentävät suunnitellusti laitospaikkoja.

4 Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2013

Nyt kyllä. En oikein tiedä mitä mieltä olen tästä.

Helsinki-mitali myönnetään joko 30 vuoden työskentelystä kaupungille tai muuten vaan ansioista. Vuonna 2011 esim. Harry Harkimolle. Palkitseminenhan on ihan jees. Mutta että:

”Kaupunginhallitus päättänee, että puitesopimustoimittaja Sporrong Oy:ltä hankitaan vuonna 2013 kultaisia Helsinki-mitaleja noin 520 kpl arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 558 812,28 euroa (arvonlisäverollisena 692 927,23 euroa, alv 24 %). Vuoden 2013 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella.”

Helsinki-mitali

Ollaan siis hankkimassa melkein 700 000€:lla kultaisia präniköitä. Ja samaan aikaan sorvataan säästöbudjettia. Ja viime vuonnakin käytettiin suurin piirtein saman verran rahaa. Kaunis perinne on toki jatkunut jo vuodesta 1955, mutta ehkä alkaisi olla aika miettiä luopumista? Jos kerran pitää priorisoida, niin tällainen on kyllä selkeästi kaupungin kuluissa sieltä turhimmasta päästä.

Voisiko kaupunki muistaa ansioituneita työntekijöitään vaikkapa julkisen liikenteen ilmaislipulla loppuiäksi tjms.? Sen marginaalikustannus olisi lähellä nollaa ja ainakin itse arvostaisin sellaista enemmän.

5 Eron myöntäminen kaupunginsihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi

ok.

6 Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2013-2014

ok.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa toimintatilanteessa.

7 Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden 28.12.12012 antamasta päätöksestä tehdystä valituksesta

ok. Poliittisin perustein valitut apulaiskaupunginjohtajat ovat vahvasti nykyisen kuntalain hengen vastaisia, mutta eivät varmaankaan kirjaimen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristöhakemuksesta (Kivikko)

ok. Vaikuttaa fiksulta – välivarastoidaan maata Kivikossa jotta sitä ei jouduttaisi sitten myöhemmin etenkin 2015-2020 välillä tarpeen vaatiessa kuljettamaan Helsinkiin jostain kauempaa. Kokonaisuudessaan siis sekä säästetään luonnonvaroja, vähennetään turhia kuljetuksia että säästetään rahaa. Ympäristölautakuntakin puoltaa muutamalla huomiolla.

Tällaisille alueille Lahdenväylän viereen.

2 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi: Sadekatosten ja roskakorien lisääminen Hermannin Rantatien kahdelle bussipysäkille

ok. Kuka väittää että Helsingissä ei lähidemokratia toimisi! Tuomo Valokaisen (Tumppi Varonen) aloitteesta HKL on:

rakennuttanut Hermannin Rantatielle syksyllä 2012 yhden sadekatoksen, johon kuuluu roska-astia. HKL rakennuttaa toisen sadekatoksen, johon kuuluu roska-astia Haukilahdenkadun kulmauksessa olevalle pysäkille kesällä 2013, mikäli saa luvan Asunto Oy Helsingin Henriikalta.

Hyvä Tumppi! Näemmä aloitteetkin johtavat joskus johonkin!

3 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta

ok. HKL:n johtokunnan päätös alistettiin meille. HKL:n toimitusjohtaja haluaisi toteuttaa metrovartioinnin omana työnä Palmialta.

Esittelijä toteaa, että sopimuksen tekeminen kaupungin oman palveluntuottajan kanssa on perusteltua kyseisessä muutostilanteessa. Palmia -liikelaitoksella on erittäin hyvät edellytykset huolehtia joustavasti sopimukseen sisältyvien henkilömuutosten hallinnasta. Mikäli turvapalvelut kilpailutettaisiin, olisi tarkoituksenmukainen sopimuskausi vain noin kolme vuotta, ja mahdollinen kilpailuttamalla saatu hintataso olisi todennäköisesti korkeampi kuin Palmia -liikelaitoksen kanssa neuvoteltu.

4 Lausunnon antaminen Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta

Pyysin asiakohdan viime viikolla pöydälle, jotta ehdin nyt tutustua paperiin ja lausuntoon kunnolla. Nyt ehdin, ja lausunto on oikeastaan tosi hyvä.

Helsingin osalta tärkeintä on se että toimintasuunnitelman hankekorteissa käydään läpi seitsemän Helsinkiin suunniteltua meluntorjuntahanketta, joille tosin ei ole rahoitusta joten ne jäänevät toteuttamatta.

Hankkeet ovat tiehallinnon ylläpitämien motareiden varrella. Suunnitelmat vähentävät laskelmien mukaan -3db melua noin 4000:lle asukkaalle ja maksavat noin 20 miljoonaa. Käytännön toteutus on siis lähinnä meluesteitä ja -valleja.

Kaupunginhallituksen lausunnossa linjataan jo nyt että ”nopeuden alentamisella on melua alentava vaikutus”, mutta tätä ehkä voisi korostaa. Nopeuden laskeminen -20 km/h vastaa noin -2-4 db:n laskua liikennemelussa. Tämä vastaa 20 miljoonan euron meluvalleilla saavutettava tulosta.

Pohjoishaagaan suunnitellut meluesteet

Jos valleja ryhdytään rakentamaan, tulisi mielestäni priorisoida hankkeet, joissa yli 65db:n melualtistus vähenee eniten. Eli käytännössä priorisoitaisiin UUD6 UUD21:n kustannuksella. Valtio tosin tuskin näihin hankkeisiin varoja myöntää, joten nopeusrajoitusten lasku on ainoa todennäköinen tapa vähentää meluhaittoja.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Itä-Pakilan ala-aste ja lasten päiväkoti Tammi, perusparannus ja laajennus

ok.

Laajennuksen avulla päiväkodin tilapaikkaluku kasvaa 79:stä 105:een, tilojen toimivuus paranee ja toiminta pystytään järjestämään nykymääräysten mukaiseksi.

Ala-asteen vuokraksi tulee yhteensä 19,10 euroa/htm²/kk ja päiväkodin 21,63 euroa/htm²/kk, kustannus on 201 euroa kuukaudessa tilapaikkaa (=tenavaa) kohti.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen avoimen toiminnan turvaamisesta

ok.

Helsingissä on 67 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia. Puistot ovat kaupunkilaisten käytössä ympäri vuoden. Toiminta on avointa ja maksutonta.

Leikkipuistoissa järjestetään aamupäivisin erilaista pikkulapsiperheille suunnattua toimintaa sekä ulkona että sisällä. Aamupäivätoiminta sisältää perhekerhoja, vauva-aamuja, taaperoaamuja ja erilaisia ryhmätoimintoja, esim. Ilo liikkua -ryhmät. Jokaisessa puistossa järjestetään joitakin näistä toiminnoista. Kuluvana vuonna toiminnan kehittäminen suuntautuu erityisesti ulkona järjestettävään toimintaan. Avoimen toiminnan järjestämistä suunnitellaan puistokohtaisesti yhteisissä tapaamisissa käyttäjien ja järjestötoimijoiden kanssa ja toiminnasta tiedotetaan leikkipuistojen Internet-sivuilla.

2 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi joustavista rajoista erityisesti nuorten päihdepalveluissa

ok.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että varhainen tuki toteutuu nuorisoasemilla lähetteettömänä ja nopeana arviointiin pääsynä, arvioinnin ja hoidon ammattitaitoisena toteuttamisena sekä yhteistyöhakuisuutena nuoren perheen ja muiden viranomaisten kanssa. Asiakkaaksi alaikäisenä tulleen hoitoa voidaan tarpeen mukaan jatkaa itäisellä ja pohjoisella nuorisoasemalla nuoren tultua täysi-ikäiseksi. Jatkohoitoon kiinnittymisen turvaamisen keinona käytetään esimerkiksi asiakkuuden saattaen vaihtamista.

3 Valtuutettu Riitta Skoglundin toivomusponsi päihdetyön järjestämisestä

ok. Päihdetyötä järjestetään toivotusti.

4 Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin toimeenpanosta

ok. Pöydältä. Selitin kysymyksen laajemmin viime viikon listablogauksessa.

Kaupunki ehdottaa vastauksessaan että ”Kansaneläkelaitos hoitaisi jatkossakin ulkomailla annetusta hoidosta tehtyjen korvaushakemusten käsittelyn.”. Vaihtoehdon ongelma on kuitenkin se, että se on eu-direktiivin vastainen. Direktiivin mukaan korvaus pitää olla sama kuin vallalla olevassa järjestelmässä, eli Suomessa kuntarahoitteinen.

Muotoilemme tästä johtuen todennäköisesti vastaehdotuksen, mutta sen sanamuoto ei ole vielä valmis. Sinällään Helsingin ehdottama malli olisi varmasti Helsingille edullisin, mutta jos se ei ole direktiivin mukainen, niin ei se silloin mene läpi sinne päinkään.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi 2012-2015, 1.4.2013 lukien

ok. Osastopäällikkö Tiina Mäki sosiaali- ja terveysvirastosta valitaan.

2 Tietokeskuksen arkistotoimen päällikön viran täyttäminen

Valitsemme filosofian tohtori Jussi Jääskeläisen tietokeskuksen arkistotoimen päällikön virkaan 4 942,62 euron kokonaiskuukausipalkalla. Mitäs arkistotoimen pomo tekee?

Arkistotoimen päällikkö johtaa Helsingin kaupungin arkistotointa arkistolain tarkoittamalla tavalla, johtaa osastopäällikkönä kaupunginarkiston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Arkistotoimen päällikkö on myös tietokeskuksen johtoryhmän jäsen. Kaupunginarkisto on yksi Suomen suurimmista julkisista arkistoista. Keskusarkistona kaupunginarkisto ottaa vastaan, ylläpitää ja huoltaa kaupungin julkisen toiminnan tuloksena syntyneen pitkäaikaisesti säilytettävän asiakirja-aineiston sekä hoitaa siihen liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun. Kaupunginarkisto tukee ja antaa palveluja kaupungin virastoille ja laitoksille sekä osallistuu asiakirjahallinnon ja sähköisen arkistoinnin kehittämishankkeisiin.

Kaupunginhallitus 11.3.2013

Ensi maanantaina onkin luvassa erittäin mielenkiintoinen kaupunginhallituksen kokous. SÄPINÄÄ! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

2 V Osallistuminen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn

Ei ok. Muistatteko pääargumentin ydinvoiman puolesta? Se on kuulemma edullista. No nyt sitä edullista ydinvoimaa on odoteltu jo hyvän aikaa ja jälleen on Olkiluoto Kolmonen rahoittajiensa taskulla kerjäämässä lisää rahaa. Tällä kertaa toivotaan osallistumista lisäosakaslainasitoumukseen (24,5 miljoonaa euroa€) ja osakeanteihin (5,6 miljoonaa euroa).

Ongelma on se että kaupungin jo kymmenen vuotta sitten tekemät päätökset osallistua tähän Iisakin kirkkoon aiheuttavat sen että Helsingin on käytännössä pakko osallistua ainakin osakaslainaan. Ärsyttävää.

Mutta on tää kyllä aivan päätöntä. Kaupungilla on kiinni kymmeniä miljoonia euroja Olkiluoto kolmosessa – onko tämä järkevää edes ihan normaalin investointipolitiikan näkökulmasta, oli ydinvoimasta mitä mieltä tahansa? Sähkön hintakehitys ja toisaalta hankkeen myöhästyminen ja kallistuminen ovat johtaneet siihen että Olkiluoto ei tule tuottamaan voittoa ennen kuin joskus 2020-luvulla. Osuus Olkiluodosta ei ole välttämätön kaupungille sähköntarpeen kannaltakaan – Helen on yliomavarainen sähköntuotannon suhteen.

Hauskaahan tässä on se että kaupungilla on suunniteltuna erinomaisia ja taloudellisesti kannattavia energiansäästöhankkeita, mutta niiden vaatimiin investointeihin ”ei ole varaa”, mutta tällaiseen sitten on.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Haagan korttelien 29101 ja 29102 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11966; Haagan ammattikoulu)

ok. Haagan ammattikoulun tienoilla muutetaan asemakaavaa. Uuden opetusrakennuksen rakentaminen mahdollistuu. Vaikutuksia listan mukaan:

”Alueen rakennuskannan arvo säilyy ja paranee. Uuden opetustilarakennuksen ja ajoharjoittelureitin avulla ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet alueella paranevat. Kaupunkikuva jäsentyy nykyistä paremmin, kun keskeisesti sijaitsevalle rakentamattomalle alueelle Hämeenlinnanväylän, Nuijamiestentien ja Metsäläntien kulmaan rakennetaan opetustilarakennus.

Muutos ok. Pieni sivuhuomio vaan jälleen kerran se että kuinka paljon tilaa motari vie tilaa kaupunkialueella. Karttaan on merkitty mintun vihreällä ”suojavyöhyke”, eli metsää ja liikennevihreää, johon ei voi rakentaa koska melu ja saasteet. Oikeassa laidassa puolestaan liittymän puolikkaan viemää tilaa. Näihin alueisiin verrattuna nyt annetun uuden rakennusoikeuden määrä on ihan naurettavan pieni. Manskua kannattaisi jatkaa katuna Kehä Ykköselle asti.

PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkan tarkistaminen 1.1.2013 alkaen

Hmm. Ensinnäkin onnitteluja Helsingin Perussuomalaisille! Perussuomalaisten varavaltuutetun Pentti Tiusasen tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta kaupunginhallitus joutuu palaamaan joulukuussa huomiota herättäneisiin kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien palkankorotuksiin.

Tiusasen (, joka sattuu muuten olemaan oman taloyhtiöni hallituksen jäsen,) oikaisuvaatimus perustuu viidelle perustelulle:

Oikaisuvaatimusperuste 1: Toimiko kaupunginhallituksen sihteeri hallintolain mukaan?

Oikaisuvaatimusperuste 2: Olivatko esittelijät esteellisiä? Saiko Sauri esitellä Pajusen palkankorotuksen ja Pajunen vastaavasti Saurin?

Oikaisuvaatimusperuste 3: Saiko kaupunginhallitus tehdä päätöksen toimikauden lopussa?

Oikaisuvaatimusperuste 4: Päätösten sisällön tarkoituksenmukaisuus

Oikaisuvaatimusperuste 5: Olivatko palkankorotukset työehtosopimuksen ja hyvän hallintotavan mukaisia?

Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaadittiin että korotuksia ei saa panna täytäntöön.

Kaupungin lakimies toteaa esittelyssään että oikaisuvaatimusperusteet 1, 3, 4 ja 5 eivät anna aihetta päätösten muuttamiseen. Sen sijaan kohta 2, eli esittelijöiden esteellisyys aiheuttaa sen, että päätösehdotuksen mukaan kaupunginhallitus päättänee kumota joulukuisen päätöksen ja palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että asia tulee myöhemmin kaupunginhallituksen päätettäväksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan, Kokoomuksen Tatu Rauhamäen, esittelystä. Tällöin esittelijä ei olisi esteellinen ja päätös olisi ongelmaton.

Joulukuussa palkankorotuksia kohtuullistettiin kymmenestä kuuteen, joka vastasi virkamiesten keskimääräisiä palkankorotuksia ns. järjestelyvaroista. Keskimääräisyys on kuitenkin kohtuullisen huono argumentti palkankorotusten puolesta kun järjestelyvaroilla on ollut tarkoitus paikata palkkapolitiikan vääristymiä. Se siis ei ole mikään ”keskimääräinen” ja kaikille tuleva nousuprosentti. Kaupungin johdon tehtävät eivät kuitenkaan ole juurikaan muuttuneet viimeisen neljän vuoden aikana niin että suuri ”kuoppakorotus” olisi tarpeen. Myöskään poliittisten virkojen ”rekrytointipohja” ei riipu palkkauksesta samaan tapaan kuin yksityisellä sektorilla. Kova palkka ei ole se vetovoimatekijä, jonka vuoksi Helsingin johtoon haetaan – ja hyvä niin.

Mielenkiintoinen sivujuonne tässä keskustelussa on se että oikeastaan kaupunki aika lailla suoraan myöntää kaupunginjohtajien olevan poliittisia, jota kaupunginjohtajat eivät uuden kuntalain hengessä oikeastaan voi olla. On joko epäpoliittisia virkamiehiä tai poliittisia vaalikausien mukaan valittavia pormestareita. Helsingissä meillä on sekasikiö, joka ei oikein ole lintu eikä kala. Tämä on ihan aito ongelma.

En ole tämän asian suhteen vielä varma kannastani. Asian avaaminen uudelleen vain muotovirheen vuoksi tuntuu myös tyhmältä kun paljon isompiakin päätöksiä on edessä. Varma olen vain siitä että myös kaupunginjohtajien palkkakehitys kannattaisi sitoa kaupungin henkilöstön yleiseen palkkakehitysindeksiin, jolloin tähän asiaan ei tarvitsisi palata neljän vuoden välein ja aiheuttaa tällaista showta.

Nyt siis ei päätetä palkoista, vaan ainoastaan siitä että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohjeet

Tässä kohdassa siis päätetään ensi vuoden budjetin suurista linjoista ja ohjeistetaan virastojen raamisuunnittelua. Käytännössä jää pöydälle ja asiaan palataan strategianeuvottelujen jälkeen. Eihän vuoden 2014 budjetin isoista linjoista voi päättää ennen kuin tiedetään mitä tuore valtuusto haluaa valtuustokaudella saada aikaiseksi.

Se on käynyt selväksi että kaupungin talousjohto pitää tulevaisuuden näkymiä synkeinä – investoinnit, henkilöstö-, velka- ja tilakehitys täytyy saada kuriin. Kuitenkin samaan aikaan pitäisi rakentaa uutta kaupunkia ja jotain ihan uusiakin juttuja olisi kiva tehdä. Oma veikkaukseni on että valtionosuuksien leikkauksista johtuvia vajauksia joudutaan tällä valtuustokaudella paikkamaan veronkorotuksilla.

Kun valtio leikkaa, kunnat joutuvat keksimään jostain lisää rahoitusta – nykyinen kuntaverotaso yhdistettynä peruspalveluiden kustannusnousuihin ei ole kestävää.

4 Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

ok. Vaalivalmistelutoimikuntaan puolueet asettavat tavallisesti toiminnanjohtajia tai muita puolueen työntekijöitä. Tämä on siis käytännön järjestelytyötä, esim. miten äänestyspaikkoja järjestellään. Me ehdotamme jäseneksi toiminnanjohtajaamme Outi Silfverbergiä ja hänelle varajäseneksi piirin puheenjohtajaa, eli minua.

Vaalivalmistelutoimikunnan kautta voisi kyllä tässä lähivuosina ajaa useampia asioita. Ensinnäkin vaalivalmistelutoimikunta voisi konkreettisesti vaikuttaa nuorten äänestysaktiivisuuden nostamiseen – muutakin voidaan tehdä kuin tyhmiä kampanjoita. Toinen heti mieleen tuleva juttu on vaalijulisteiden määrä ja järjestelyt tulevissa vaaleissa. (Vinkki: niitä voisi vähentää.)

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta

Liikuntavirasto haluaa ruopata Helsingin edustalta merta jotta ”virkistykseen liittyvä vesiliikenne”, lue: purjehtijat, saa tilaa. Kaippa tää on ihan ok vaikka kuulisin mieluusti että minkä verran rahaa Liikuntavirasto aikoo hankkeeseen käyttää. Kovin massiiviselta hanke ei vaikuta.

Sirpalesaaren matala on tarkoitus ruopata noin 0,3 ha kokoiselta alueelta tasoon -3,6 metriä. Pienimmillään vesisyvyys alueella on 0,6 metriä. Pääosin syvyydet vaihtelevat 9−15 metrin välillä. Alueelta poistettaisiin massaa yhteensä noin 3 500 m³ktr.

Kaupunginhallitus puoltaa hyväksymistä kunhan ympäristölautakunnan huomiot otetaan huomioon. (Mm. ruoppausta ei saa toteuttaa lintujen pesimäaikaan ja ruoppausmassojen meriläjityskelpoisuus pitää selvittää.)

Sirpalesaaren matalikko näkyy helikopterikuvassakin.

2 Lausunnon antaminen Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta

Nyt on tärkeä asia. Helsingin osalta eräs ydinkysymyksistä on kiteytetty tässä kappaleessa:

Toimintasuunnitelman luvun 4.2 ”Meluntorjuntatoimet ja -linjaukset” mukaan tärkein menetelmä meluhaittojen ennaltaehkäisyyn on kaavoitus. Kaavojen avulla voitaisiin rakentamista ohjata niin, ettei melusta häiriintyvää maankäyttöä sijoiteta melualueelle. Täydennysrakentamista tullaan jatkossa entistä enemmän suuntaamaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen alueille, jotka käytännössä ovat myös melualueita. Helsingissä osa täydennysrakentamisesta joudutaan usein sijoittamaan maanteiden melualueelle, sillä rakentamiskelpoisista alueista on pulaa. Tällöin melu otetaan huomioon kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa. Tiivis täydennysrakentaminen vähentää painetta haja-asutukseen ja tarvetta muuttaa asumaan kehyskuntiin, mikä vähentää osaltaan autoliikenteen liikennesuoritetta ja sitä kautta melua.

Olen kirjoittanut aiheesta aiemminkin, mutta käytännössä esim. valtioneuvoston sinällään hyvää tarkoittava 55 desibelin meluraja tarkoittaa sitä että kaupunkia ei voida rakentaa. Keittiön jääkaappikin pitää kovempaa mekkalaa, kadusta nyt puhumattakaan. Käytännössä näiden normien mukaan koko Helsingin kantakaupunki pitäisi purkaa koska liikenne tuottaa liikaa melua. Sitten kun taas rakennetaan normien mukaista autokaupunkia, syntyy lisää liikennettä ja – tadaa! – lisää melua. Ihanaa. Kaupunki ei ole ongelma vaan ratkaisu.

Perehdyn tähän paperiin viikonlopun aikana huolella, mutta tulen todennäköisesti pyytämään tätä pöydälle, jotta ehdimme miettiä asiaa kunnolla.

3 Rakentamispalvelun (Stara) hallinnon yksikönjohtajan virkaan ottaminen

ok. Valitsemme rakentamispalvelunhallinnon yksikönjohtajan virkaan HTT Ilpo Laitisen 5584,09 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin 15.3.2013 lukien.

4 Talvikunnossapidon kehittäminen

ok. Viime viikolla meille esiteltiin iltakouluasiana talvikunnossapitoa. Nyt vain todetaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Haagan korttelien 29061-29063, 29065-29067 ja 29069 ym. rakennuskiellon pidentäminen (nro 12187)

ok. Haagassa Vanhan Viertotien tienoon yhtenäinen asuntoalue asetetaan rakennuskieltoon kunnes alueen asemakaava ehditään uudistaa. ”Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen muun muassa rakennuksia peruskorjattaessa.”

2 Toimitilatontin varaaminen Pelican Finland Holding Oy:lle (Viikki, tontti 36275/1, Latokartanonkaari 56)

ok. Vuoden mittainen suunnitteluvaraus. Pelican Finland suunnittelee varastoja alueelle.

3 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöksestä tehdyistä valituksista

ok. Todetaan että Laajasalossa toimittiin ihan sääntöjen mukaisesti.

4 Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden määrääminen rakennuskieltoon

ok. Malmin kentän alue asetetaan rakennuskieltoon vuoteen 2018 yleiskaavan laatimisen vuoksi. Itse kannatan Malmin kentän rakentamista.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin toimeenpanosta

ok. Suomen monikanavainen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä aiheuttaa ongelmia EU-direktiivin sovittamisessakin. Käytännössä direktiivillä tavoitellaan sitä että EU-kansalaiset voivat hakeutua julkiseen terveydenhoitoon toisessa EU-valtiossa ongelmitta.

Direktiivi tukee terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen vapautta EU:n sisämarkkinoilla. Se myös edistää potilaiden vapaata liikkuvuutta ja valinnanvapautta vahvistamalla potilaille oikeuden saada aiheutuneista kustannuksista jälkikäteen korvaus samoin perustein, kuin jos kustannus olisi aiheutunut potilaalle kotivaltiossa.

Arviomuistiossa on esitelty neljä eri tapaa toteuttaa potilasdirektiivi:

Malli 1. Omavastuuosuusmalli

Kotikunta korvaisi potilaan omavastuun eli julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun ylittävät kustannukset siihen määrään asti, mitkä kustannukset vastaavasta julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta aiheutuisivat kotikunnalle. Malli täyttäisi direktiivin vaatimukset ja lisäisi potilaiden valinnanvapautta, mutta lisäisi kuntien menoja eniten.

Malli 2. Sairausvakuutusmalli

Potilaalle toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä syntyneet kustannukset korvattaisiin pääsääntöisesti sairausvakuutuslain perusteella sairaanhoitovakuutuksesta. Tämä malli ei muuttaisi ulkomailla syntyneiden kustannusten korvaamisen nykytilaa, joten sen vaikutus Helsingin kaupungille aiheutuviin kustannuksiin olisi edullisin. Ongelmana on, että malli ei vastaisi EU-direktiivin ja EU-tuomioistuimen tulkintakäytäntöjä potilaan oikeuksien ja palvelujen vapaan tarjonnan toteuttamisesta. On mahdollista, että Suomi velvoitettaisiin muuttamaan rajoittavaa korvauskäytäntöään potilaan edun mukaiseksi. Mallin valitseminen antaisi kuitenkin muutaman vuoden lisäaikaa sopeutua tuleviin kasvaviin kustannuksiin.

Malli 3. Hoitosuhteeseen sidottu sekamalli

Tässä mallissa potilaalle korvattaisiin ulkomailla annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset, kuten omavastuumallissa 1, jos potilaalla olisi hoitosuhde julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa.

Tämän mallin mukainen kuntien vuosittaisten kustannusten arvioitu kasvu olisi vuonna 2017 noin 72 milj. euroa. Korvausmallin vaikutus julkisen terveydenhuollon kustannuksiin on pienempi kuin puhtaassa omavastuumallissa.

Malli 4. Direktiivin ennakkolupaan sidottu sekamalli

”Jos potilaalle olisi myönnetty direktiivin mukainen ennakkolupa Suomesta, toisessa EU-maassa syntyneet kustannukset korvattaisiin omavastuumallin 1 mukaisesti. Jos potilas hakeutuisi ulkomaille ilman ennakkolupaa, kustannukset korvattaisiin sairausvakuutuslain perusteella sairausvakuutuskorvauksena.”

Esittelijä ehdottaa että kaupunginhallitus lausuisi seuraavasti:

1) Kuntatalouden vaikeasta tilanteesta johtuen kaupunginhallitus kannattaa tässä vaiheessa lainsäädännön valmistelua mallin 2 mukaisesti, jossa sairausvakuutuskorvausta voi hakea koko EU:n alueella annetusta hoidosta.

2) Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että Kansaneläkelaitos hoitaisi jatkossakin ulkomailla annetusta hoidosta tehtyjen korvaushakemusten käsittelyn.

3) Suomessa tulisi ottaa käyttöön ennakkolupajärjestelmä kaikissa direktiivin sallimissa tilanteissa. Hakemus ennakkoluvasta tulisi tehdä sairaanhoitopiirille, joka tarvittaessa konsultoisi potilaan kotikuntaa.

4) Ulkomailta julkiseen terveydenhuoltoon hakeutuvien potilaiden vastaanottoa tulisi rajoittaa direktiivin sallimalla tavalla. Vastaanottavan kunnan, sote-alueen tai sairaanhoitopiirin tulisi voida päättää rajoittamisesta oman tuotantokapasiteettinsa sallimissa puitteissa.

, joka näin äkkiseltään vaikuttaa ihan hyvältä, mutta asia mennee pöydälle että ryhmät ehtivät perehtyä asiaan paremmin. Asia on Helsingille erityisen merkittävä, sillä helsinkiläisistä todennäköisesti koko maan keskiarvoa suurempi osa hakeutuu/hakeutuisi hoitoon ulkomailla.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Maa-alueen varaaminen Vuosaaren venesatama-alueelta Selboat Oy:lle

ok.

Kaupunginhallitus 4.3.2013

Ja maanantaina jälleen kaupunginhallitus. Koko lista liitteinen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Oy:lle

ok. Kaupunki myöntää Helsinki Stadion Oy:lle 240 000 euron suuruisen vakuudettoman lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen ja kattamisen rahoittamiseen. Lainan erityisehto: Lainansaaja sitoutuu maksamaan lainasta pois sen osuuden, joka ylittää 40 % lopullisista liikuntaviraston vahvistamista kokonaiskustannuksista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Vartiokylän tontin 45475/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12139; Vartioharjun hoivakoti)

ok. Asemakaavan muutos mahdollistaa Vartioharjun pientaloalueella sijaitsevan hoivakodin laajentamisen.

Muinaislinnantien varteen saa rakentaa uuden talon.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle lasten päiväkoti Jaalan osakkeiden ostoa varten

ok. Helsinki hankkii Jätkäsaaresta päiväkodin 70:lle lapselle. Melko korkean näköinen neliövuokra mielestäni mutta ilmeisesti uudelle erikoiskiinteistölle tulee hintaa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen laskelman mukaan hankkeen kokonaisvuokraksi tulee 16 485 euroa/kk, 197 824 euroa/vuosi eli 23,4 euroa/htm2. Vuokrakustannukset tilapaikkaa (=lasta) kohti ovat 235 euroa/kk.

4 Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

ok. Vaaleja valmistelevat puolueiden toiminnanjohtajat. Varajäseneksi meiltä piirin puheenjohtaja eli minä.

5 Veroparatiisiselvitys

ok. Aiheesta neuvoteltiin keskiviikon valtuuston yhteydessä ja ilmeisesti sosiaalidemokraateilta on tulossa muutosesitys. Selvitys sinällään rajaa Helsingin toimintamahdollisuudet erittäin selvästi – niitä ei ole.

6 Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta

ok. Myös tästä käytäneen maanantaina keskustelua.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Saamme selvityksen kaupunkipyöräjärjestelmän tilanteesta ja lisäksi iltakoulu talvikunnossapidon kehittämisestä. Kaupunkipyöriä lupaillaan kesäksi 2014 ja toivottavasti talvella 2014 myös katujen kunnosapito on paremmalla tolalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden määrääminen rakennuskieltoon (nro 12182)

ok. Malmin kentän alue asetetaan rakennuskieltoon vuoteen 2018 yleiskaavan laatimisen vuoksi. Itse kannatan Malmin kentän rakentamista.

2 Kalasataman Verkkosaaren kelluvia asuntoja koskevan varauspäätöksen muutos

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lasten päivähoitopaikkojen riittävyydestä

ok. Sirpa Asko-Seljavaara on esittänyt varhaiskasvatustoimea perustettaessa seuraavan ponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun varhaiskasvatus saa oman virastonsa ja budjettinsa, niin se yrittää vaikuttaa siihen, että lasten hoitopaikkoja on kaikissa kaupunginosissa riittävästi.”

Toivomus on ihan hyvä. :) Esittelijä vastaa että tähän pyritään.

2 Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen ja järjestöjen yhteistyöstä

ok. Samassa yhteydessä Julia Virkkunen on toivonut että:

”Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta ja hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vahvistaa leikkipuistojen ja järjestöjen välistä yhteistyötä.”

Tähän vastataan että:

Helsingin 67 leikkipuistossa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Yhteistyömuodot ja yhteistyöjärjestöt vaihtelevat alueittain. Kumppanuusyhteistyötä tehdään lasten ja koululaisten harrastetoimintaa järjestävien järjestöjen kanssa samoin kuin lapsiperheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa sitovana tavoitteena on leikkipuistojen avoimen toiminnan vahvistaminen myös koululaisten loma-aikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää yhteistyön laajentamista järjestöjen kanssa. Tavoitteeseen liittyen kartoitetaan helmikuun aikana leikkipuistojen järjestöjen kanssa tekemä yhteistyö ja kartoituksen pohjalta jatketaan yhteistyön syventämistä ja laajentamista.

3 Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Muutetaan toimia viroiksi ja vanhoja virkoja uusiksi viroiksi. Listaus löytyy täältä. Virkamuutoksista ja uusien virkojen perustamisesta kokonaisuutena ei aiheudu lisäkustannuksia.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Työllistämistoimikunnan asettaminen vuosille 2013-2014

ok. ”Työllistämistoimikunnan erityisenä tehtävänä on edistää nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista työllisyyden hoidon toimenpitein.”