Kaupunginhallitus 18.2.2013

Ensi maanantaina kaupunginhallituksen listalla olevat asiat. Koko esityslista liitteineneen löytyy täältä. Lista-asioiden lisäksi aiomme pyytää apulaiskaupunginjohtaja Penttilältä selvityksen Hakaniemen toriparkin suunnitelmista.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

ok. Myönnettään vapautus Ted Apterille ja valitaan tilalle Anniina Palm.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Lauttasaaren korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12083; Vattuniemenkatu 27, Vattuniemenranta 4)

ok. Jälleen täydennysrakennetaan asuntoja – tällä kertaa Lauttasaareen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja varastorakennusten tontin 31133/6 (T) muuttamisen asuinkerrostalojen tontiksi (AK). Tontille suunnitellaan loft-tyyppisiä asuinhuoneistoja. Tontilla sijaitseva pienteollisuusrakennus suojellaan kaavamääräyksellä lukuun ottamatta matalaa siipirakennusta, joka puretaan ja tilalle rakennetaan kaksikerroksinen asuinrakennus. Asemakaavan muutosehdotuksen rakennusoikeus on 5 350 k-m2, jossa on vähennystä nykyiseen asemakaavaan 1 370 k-m2. Autopaikat, 46 kpl, on osoitettu maanalaisina.

Ei varsinaisesti valitettavaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta aikanaan äänesti asuntojen keskikoosta – Vihreät äänestivät silloin 75m2 keskikoon säilyttämisen puolesta. Autopaikat, 46 kpl, sijoitetaan maan alle, joka on ok. Metrolle tuolta on kuitenkin noin 830 metriä. Voisi kuvitella että kun keskikokonormi ei pakota, niin kohteeseen tulee kohtuullisen isoja kämppiä, jolloin autopaikkanormi voi olla ihan markkinatalouden pohjalta jopa turhan iso.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Harmaan talouden seurantaraportti 3-2012

ok. Ehkä mielenkiintoisin havainto on se että vuonna 2011 rakennusalalla käyttöönotettu ”käännetty arvonlisäverovelvollisuus” on kasvattanut verotuottoa vuoden aikana ainakin yhteensä 75 miljoonaa euroa. Tää on hyvä juttu – tervehdyttää rakennusalan kilpailua ja tuo lisää verotuloja. Erinomaista.

4 Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

ok. Helsinki valitsee tähän Tatu Rauhamäen (kok), Mari Puoskarin (vihreät) ja Silvia Modigin (vas).

5 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013

ok.

6 Kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydennys

ok.

7 Kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakkeiden omistajahallinnoinnin siirtäminen Helsingin kaupungin liikennelaitokselle

ok. Helsinki omistaa 50% Kampin keskuksen Espooseen suuntautuvien bussien terminaalista. Nyt osakkuuden hallinnointi siirrettäisiin HKL:lle koska:

Koska Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) huolehtii joukkoliikenteen tarvitseman infrastruktuurin toteutuksen suunnittelusta sekä järjestää sen rakentamisen, kunnossapidon ja muun hallinnoinnin, kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin kaupungin osakeomistus (50 %) ja tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen siirrettäisiin Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL) 1.1.2013 lukien.

Vaikuttaa fiksulta.

2 Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

ok. Pätevän oloista sakkia päättämässä uusista kadunnimistä jne.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

ok. Vihreitä vammaisneuvostossa edustaa tulevalla kaudella Iiro Auterinen.

2 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

ok. Meitä edustaa Johanna Pihlaja.

3 Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toimintasäännön muuttaminen ja neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

Muutetaan vähän kokoonpanoa sosiaali- ja terveysviraston perustamisesta johtuen (myös varhaiskasvatusvirasto sai edustajan neuvottelukuntaan) lisäksi luonto- ja ympäristöjärjestötkin saavat edustajan. Hyväksytään jäsenet. Meitä edustaa Sari Näre.

4 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi

ok. Viime kokouksessa aihe jäi pöydälle vasemmistoliiton pyynnöstä. Oletan että siltä suunnalta on tulossa jokin palautusesitys.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2013 – 2014

ok. Meitä edustavat Laura Mäntylä ja Aaro Horsma ja heidän varajäseninään Merja Kähkönen ja Ilkka Veiström.

2 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2013-2014

ok. Meitä edustavat Abdulkadir Isak ja Pilvi Nummelin, varajäseninä Kimmo Wilska ja Elina Valkama. Mielenkiintoista on se että puheenjohtajana toimii Homma-foorumin perustaja Matias Turkkila.

kh 11.2.2013

2009-2012 olin Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen. Kirjoitin jokaisen kokouksen asioista blogilleni. Sain asiat käytyä läpi huolella läpi ja toivottavasti omalta osaltani avasin kaupungin päätöksentekoa ja kulttuuripolitiikkaa muillekin – ainakin Kulken virkamiehet oppivat blogiani lukemaan. :)

Seuraavat kaksi vuotta olen Helsingin kaupunginhallituksen jäsen ja tarkoituksenani on jatkaa kulttuurilautakunnan aikaan oppimaani tapaa. Kaupunginhallitus-blogaukset löytyvät vastaisuudessa tagin ”kh” alta.

Kaupunginhallituksen pöydältä löytyy asioita jokaiselta alalta, joten kyse on myös oppimisprosessista. En todellakaan voi väittää hallitsevani kaikkia asioita valmiiksi. Kunnioitukseni ryhmämme konkareita mm. Minerva Krohnia, Ville Ylikahria ja Elina Moisiota kohtaan on noussut jatkuvasti kun oman osaamisen ja tiedon rajat tulevat kolisten vastaan.

Sitten asiaan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta

ok. Valintaprosessi pyörii näemmä vielä hetken.

2 V Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

Strategiaohjelma on ikäänkuin valtuuston ”hallitusohjelma” – siinä sovitaan kaupungin keskeisistä tavoitteista, kehittämiskohteista ja toimenpiteistä tälle valtuustokaudelle. Ryhmien välisten neuvottelujen lopputuloksesta riippuu tuleeko strategiasta vain ”hyvien toiveiden säkki”, jonka käytännön merkitys valtuuston työskentelyssä jää vähäisemmäksi vai kyetäänkö sopimaan ohjelmasta, jolla todella ohjataan kaupungin kehittämistä. Toivoisin itse että tuleva strategia olisi edellistä sitovampi ja vaikuttavampi.

Strategia jätetään nyt pitkäksi aikaa pöydälle jotta ryhmien väliset neuvottelut sisällöstä ehditään käydä kunnolla. Kaupunginjohtaja Pajusen (kok) johdolla valmisteltu luonnos on kuitenkin hyvä pohja keskustelulle. Pikaisella ensilukemisella kaipaisin kyllä ainakin lisää ympäristö- ja etenkin ilmastonäkökulmaa. Kunnianhimoa tavoitteisiin!

Mutta nyt tosiaan pöydälle ja blogaan strategiasta erikseen myöhemmin.

3 V Lainan myöntäminen Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle

ok. Kaupunki tukee liikunta-alan hankkeita lainaamalla maksimissaan 40% hankkeen kokonaiskustannuksista. Liikuntalautakunta/liikuntavirastao puoltaa lainan myöntämistä.

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää 520 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle tallirakennushankkeen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuodessa, kuitenkin viimeistään vuokrasopimuksen päättyessä. Kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Tapaninkylän tonttien 39060/1 ja 2 sekä tonttien 39061/6 ja 11 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12132; Hiirakonkujan alue)

ok. Tiivistysrakentamista pientalovaltaiselle alueelle. Ihan hyvältä ja alueelle istuvalta näyttää.

2 V Pitäjänmäen pientaloalueen sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen

Toinen kaava-asia. Pitäjänmäellä on samalla alueella voimassa 13 eri kaavaa, nyt ne yhtenäistetään ja samalla suojellaan rakennuksia ja selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

Ihan hyvältä näyttää. Minun puolestani täydennysrakennusoikeutta olisi voinut antaa enemmänkin.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

ok. Me ehdotamme valtuuston puheenjohtaja Mari Puoskaria.

4 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013

ok.

5 Edustajien valinta Oulussa 14.-15.5.2013 pidettäville Kuntapäiville

ok. Oulun reissua pukkaa toukokuussa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Östersundom-toimikunnan nimeäminen toimikaudeksi 2013-2014

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveysviraston perhepalvelujen johtajan viran täyttämisestä

ok.

2 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi

ok. Näissä lakiluonnoksista annettavissa lausunnoissa on kyllä mahtavaa huomata miten kaupunginhallitusryhmä saa ”seisoa jättiläisen olkapäillä” eli näihin kommentit eivät todellakaan ole vain meidän neljän kh-jäsenen asiantuntemuksen varassa, vaan tukea tulee koko Helsingin Vihreiden jäsenistöltä, josta löytyy asiantuntija lähes asiaan kuin asiaan.

Tässä kohtaa on tarkoitus selkiyttää lainsäädännöllistä tilannetta kun ”muu kuin virkasuhteessa oleva lääkäri käyttää lain nojalla julkista valtaa”. KHO:n tulkinnan mukaan vain virkasuhteessa oleva lääkäri saisi määrätä ”tahdosta riippumattomaan hoitoon”. Tämä on Helsingin näkökulmasta ongelmallista koska:

Helsingin kaupungin virkalääkärit hoitavat perusterveydenhuollon päivystyksen vapaaehtoisuuden perusteella. Vapaaehtoisia päivystäjiä löytyy noin 60 %:ssa päivystysvuoroista. Ostopalvelulääkärit hoitavat loput päivystysvuoroista. Näin ollen KHO:n päätös on selvästi vaikeuttanut mielenterveyslakiin perustuvan tahdosta riippumattoman hoidon arviointia ja päätöksentekoa käytettävissä olevilla resursseilla. Tämä on voinut hidastaa potilaiden hoitoonpääsyä ja arviointia.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Suomenkielisen työväenopiston osastopäälliköiden virkojen perustaminen 1.5.2013 lukien

ok.

2 Suomenkielisen työväenopiston eteläisen alueopiston aluerehtorin viran määräaikainen hoitaminen 1.3. – 30.4.2013

ok.