kklk 7/2012 28.8.

Huomenna tiistaina on jälleen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokous. Esityslistaan voi tutustua täältä.

Listalla on yksi isompi henkilövalinta (menee meiltä vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn), toinen vähän pienempi henkilövalinta ja lähinnä rutiinijuttuja.

KULTTUURIPOLITIIKKA

1 Ilmoitusasiat

Kaupunginhallitus antoi luvan Käpylän musiikiopistolle maksaa lainaansa takaisin vähän myöhemmin. Hyvä.

2 Kulttuuripolitiikan osastopäällikön viran täyttäminen

Kokouksen ja ehkäpä jopa koko vuoden tärkein juttu. Kulttuurikeskuksen hallinto on järjestetty siten että (lautakunnan) ja kulttuurijohtajan alaisuudessa on kolme osastoa: kulttuuripalvelut, kulttuuripolitiikka ja yhteispalvelut. Näillä kolmella on sitten omat johtajansa. Ja nyt valitsemme syyskuun alussa eläköityvälle Marianna Kajantielle seuraajaa.

Kulttuurikeskuksen organisaatiokaavio

Hakijoita toimeen oli yhteensä 50 henkilöä. Hienoa että Kulken virat kiinnostavat – kertoo että Helsinki on haluttu työnantaja ja että paikka koetaan mielenkiintoisena. Ja sitä se kyllä on. Kulttuuripoliittisen osaston päälliköllä on suuri merkitys kaupunkimme kulttuurielämään.

Lautakunta valitsi kesäkuun kokouksessa joukostaan kaikista puolueista koostuneen ryhmän haastattelemaan kuusi kärkihakijaa. Täytyy sanoa että oli erittäin mielenkiintoista olla mukana. Hakijat olivat korkeatasoisia ja vaikka ainakin oma valintani oli loppujen lopuksi selvä, ei päätös heti syntynyt, vaan vaihtoehtoja piti punnita useammalta kantilta.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella olen samaa mieltä esittelijän kanssa, joka ehdottaa virkaan Veikko Kunnasta.

Filosofian maisteri Veikko Kunnas on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä (1990-2007), jona aikana hän toimi myös (1997-2000) Pohjoismaiden ministerineuvostossa Kööpenhaminassa neuvonantajana. Vuonna 2007 Kunnas siirtyi Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelut osaston osastopäälliköksi ja vuonna 2010 vs. kulttuurijohtajaksi. Kulttuuripalvelut osasto on henkilöstömäärältään viraston suurin (45 vakinaista tehtävää) ja yhteensä virastossa työskentelee vakinaisissa tehtävissä 103 henkilöä.

Opetusministeriössä työskennellessään Kunnas valmisteli muun muassa valtioneuvoston eduskunnalle antamaa kulttuuripoliittista selontekoa, hallitusohjelman edellyttämää luovuusstrategiaa ja toimi laaja-alaisesti eri taiteenalojen kehittämistyöryhmissä.

Vs. kulttuurijohtajana hän vastasi Helsingin kulttuuristrategian valmistelusta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2011. Kunnas on laaja-alaisesti näkemyksellinen, yhteistyökykyinen ja kehittämishakuinen johtaja. Hänen työskentelyään leimaa johdonmukaisuus, tulevaisuuteen suuntautuminen ja päätöksentekokyky.

Kunnaksen ansioiksi voidaan lukea pitkäaikainen ja laaja-alainen sekä kansainvälisen, kansallisen että helsinkiläisen taide-elämän tuntemus. Hänen lukuisat asiantuntijatehtävänsä opetusministeriössä sekä luottamustehtävänsä suomalaisen kulttuurin kentässä ovat poikkeuksellisen laajat.

Hakuasiakirjoista ja haastatteluista saatavien tietojen pohjalta filosofian maisteri Veikko Kunnas nousee työkokemuksen ja muiden ansioiden perusteella hakijoista etusijalle.

KULTTUURIPALVELUT

1 Annantalon johtajan valinta

Valitsemme myös Annantalolle uuden johtajan. Toimeen ehdotetaan Kaisa Kettusta (TaM).

YHTEISPALVELUT

1 Vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste

ok.

Talousarvion toteutumista seurataan neljästi vuodessa. Kaupungin uusi Laske-tietojärjestelmä on hiukan vaikeuttanut virkamiesten työtä. Jotenkin ei ihan hirveesti yllätä että tietojärjestelmähankkeessa on käynnistysvaikeuksia…

KULTTUURIPOLITIIKKA

3 Kohdeavustusten myöntäminen, 7. jako

ok. Taas hienoja juttuja!

4 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 7. jako

ok. Yllättävän paljon rahaa jäljellä tällä momentilla. Tiedetäänköhän kentällä riittävästi tästä apurahamuodosta?

VERKKOKIRJASTO- JA HALLINTOPALVELUT

2 Kaupunginkirjaston vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste

ok. Sama uusi tietojärjestelmä on aiheuttanut harmia myös kirjaston väelle.

SISÄLTÖPALVELUT

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen pysyvän jurtan rakentamisesta Töölönlahdelle

ok. Mä en kyllä suoraan sanottuna oikein tajunnut tätä aloitetta. Kiva juttu, mutta just liikkuvana ja väliaikaisena. Tai jos kysyntää on, niin yrittäjän toimesta. Ei kai se nyt kaupungin hommaa ole ryhtyä tällaisia pystyttelemään.

kklk 6/2012 12.6.

Huomisessa kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa paljon asioita, joista tärkeimpänä ensi vuoden avustukset.

1 Kontulan kirjaston piirustusten mukaisten kalusteiden hankinta

ok.

Kaupungin oma Stara rakentaa Kontulan kirjastoon käsityönä uudet kalusteet hintaan 224 470€. Edelliset palvelivat 40 vuotta. Esittelytekstissä ei ole mainintaa kilpailutuksesta, mutta kyllähän sellainen on ollut pakko järjestää.

1 Yritysyhteistyön ja kumppanuustoiminnan periaatteet kaupunginkirjastossa

ok. Kirjasto on suunnittellut periaatteet kumppanuustoimintaan. Varmaan ihan hyvä, että asiat on mietitty valmiiksi ja tiedoksi myös meille luottamushenkilöille. Tärkeimpänä ehkä

Kumppaneilla ei ole pääsyä eivätkä he voi hyödyntää kirjaston asiakasrekistereitä toiminnassaan.

tämä.

YHTEISPALVELUT

1 Ilmoitusasiat

Monta juttua.
– Kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtson jää eläkkeelle 1.2.2013. Pääsemme valitsemaan jatkajan vielä tänä vuonna.
– Kulttuuripoliittisen osaston pomo Marianna Kajantie jää eläkkeelle 1.9. Pääsemme valitsemaan jatkajan ihan lähiaikoina!
– Kaupunginkirjasto palkittiin 7.6.2012 Fennia Prize –palkinnolla uudesta palvelu- ja tilakonseptista, jonka suunnitteli Kuudes Kerros yhdessä kirjaston henkilökunnan ja käyttäjien kanssa. Onnea!
– Seuraavan valtuustokauden strategiaohjelman valmistelu on jo käynnissä. Kulttuurilautakunnalla on heittää pöydälle tuore kulttuuristrategia. Ehkä lausuntoomme sitten voitaisiin kirjata jotain rahoitustasosta ja jos/kun valtio säästää (2014) kulttuurista rajusti, niin Helsingin roolista muutoksen yhteydessä.

2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

ok.

3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto Johanna Maulan irtisanomispäätöstä koskevaan kunnallisvalitukseen

ok.

Lautakunnan alkuvuodesta irtisanoma Johanna Maula on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausumme tietenkin valituksen olevan aiheeton ja puolustamme päätöstä.

KULTTUURIPALVELUT

1 Caisan johtajan tehtävän määräaikainen täyttäminen

Ja edellisen kohdan valituksen vuoksi Caisan johtoon valitaan määräaikaisesti Leena Pellilä, joka on toiminut vuonna 2011 vs. maahanmuuttoasioiden johtajana.

KULTTUURIPOLITIIKKA

Sitten useampia toivomusponsia kulttuuristrategian valtuustokäsittelystä:

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta, jossa edellytetään, että Helsingin kulttuuristrategiaa toteutettaessa otetaan huomioon vammaiset ja kehitysvammaiset

ok. Lautakunta toteaa Olli Valtosen (kok) ponteen että

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että Vammaispoliittisen selonteon tavoitteet kulttuuripalveluihin liittyen on sisällytetty Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan (2011). Strategiaan on kirjattu muun muassa yleinen kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistäminen ja kaikkien kaupunkilaisten tasavertainen kohtelu.

2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta, jossa esteetön pääsy kulttuuritapahtumiin ja aistivammaisten mahdollisuus päästä osalliseksi turvattaisiin erillisellä suunnitelmalla yhteistyössä helsinkiläisten vammaisjärjestöjen kanssa

ok. Lautakunta toteaa Arja Karhuvaaran (kok) ponteen:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta näkee, että vammaisten kaupunkilaisten osallistuminen tasavertaisina toimijoina kulttuuritoimintaan on osa jatkuvaa kehittämistyötä. Kehitystyötä ohjaavat jo nyt muutaman vuoden sisällä tehdyt selvitykset: Vammaispoliittinen selonteko (2010) ja Helsingin kaupungin kulttuuristrategia (2011). Näin ollen uuden selvityksen ja suunnitelman tekoon ei nähdä tällä hetkellä tarvetta.

3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta, jossa edellytetään, että selvitetään mahdollisuus järjestää helsinkiläisille lapsille ja nuorille kulttuurilaitoksiin ja -tapahtumiin pääsylippuna toimiva monialainen kulttuuripassi

ok. Lautakunta toteaa Sari Näreen (vihr) ponteen seuraavasti:

Helsingin kaupungilla oli vuosina 1999–2008 eri Kulttikortti-järjestelmä, jossa nuorille tarjottiin vapaa-ajallaan pääsy ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla noin 250 taidelaitokseen. Nuorten tavoittaminen osoittautui hyvin hankalaksi ja kortin käyttöaste oli vähäinen.

Lautakunta pitää hyvänä, että Helsinki tukee kaupungin vähävaraisten lasten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan. Tähän päästään kuitenkin tehokkaammin tukemalla koulujen kulttuuritoimintaa, ilmaisia/edullisia vapaa-ajan harrasteita sekä luomalla yhdessä sosiaaliviraston kanssa toimintamalleja vähävaraisten lasten perheiden harrastamiseen.

Yleisesti ottaen kohdennetut tuet toimivat yleisiä tehokkaammin.

4 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta, jossa edellytetään, että Tanssin taloa toteutettaessa pyritään varmistamaan tarvittavat lisätuet tanssitaiteen tekemiselle

ok. Tuomas Rantasen (vihr) ponsi liittyen tärkeään seinät/toiminta vääntöön. Lautakunta toteaa että

Helsingin kulttuurikeskuksen tuki Tanssin talo -hankkeelle lähtee siitä, että nimenomaan tanssin sisällön tuotantoon varataan riittävät taloudelliset resurssit. Kulttuurikeskus pyrkiikin kehittämään tanssin taloudellisia toimintaedellytyksiä talousarvion antamissa puitteissa Tanssin talo -hankkeen edetessä.

5 Kohdeavustusten myöntäminen, 6. jako

ok. Hienoja juttuja!

6 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 6. jako

ok. Joudun jääväämään itseni.

7 Kehittämissopimukset ja yhteistyöhankkeet

Kehittämissopimukset ovat kulttuurikeskuksen kolmivuotisia hankkeita, joissa pyritään kehittämään jotain toimintaa vuotuisavustusta vakaammin (”lupaus” kolmesta vuodesta) mutta toisaalta vakituista vuotuisavustusta kevyemmin. Näillä hankkeilla pitäisi olla lupa myös epäonnistua.

Tällä kertaa kehitetään (kulttuuristrategian mukaisesti) musiikin taiteen yleisen oppimäärän opetusta. Yhteistyökumppanina Meri-Helsingin musiikkiopisto. Tavoitteena on kehittää klassisen musiikin ryhmäopetusmenetelmiä ja näin laskea lukukausimaksujen hintaa. Soiton harrastaminen kun on todella kallista ja selvästi eriarvoistunutta eri alueiden sosioekonomisten olojen mukaisesti.

8 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2013

Huomisen kokouksen tärkein päätös, jota on valmisteltu avustusjaostossa jo kahteen otteeseen. Siksi tämän pitäisi mennä kopauttamalla läpi. Kaikki avustukset täällä (pdf)

Tässä siis päätetään kaupunginhallituksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle asettaman raamin mukaisen summan avustuspuolen käytöstä. Yhteensä 16,2 miljoonaa euroa.

Suurin osa kasvusta (143 000€) selittyy Svenska Teaternin lainanhoito- ja korkokustannusten nousulla, jota lautakunta siis hakee raamin ylityksenä. Muut muutokset ovat pieniä. Käytännössähän avustusten ns. nollalinja tarkoittaa sitä että kulttuuritoimijat joutuvat ensi vuonna säästämään suhteessa tähän vuoteen.

Olen vahvasti sitä mieltä että avustusten tulisi nousta jonkin yhteisesti sovitun indeksin mukaisesti. Ja jos sitten kulttuurista halutaan säästää (tai pottia kasvattaa), niin sitten käytäisiin erikseen keskustelu säästöistä (tai kasvattamisesta). Tällainen ”huomaamaton hivuttaminen” ei tuota hyviä lopputuloksia. Etenkin kun monilla toimijoilla (esim. UMO) suuren osan kustannuksista muodostavat vakituiset palkka- ja tilakulut, joista ei voi säästää. Sitten on pakko säästää toiminnasta, eli järjestetään vähemmän konsertteja/näytöksiä, vaikka vakituista henkilökuntaa on kk-palkalla… Ei hyvä.

Tässä voisi olla yleisestikin ensi valtuuston strategiaohjelmaan mietittävää. Tämä ongelma ei kosketa vain kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa. Mun mielestä säästäminen pitää tehdä avoimesti ja reilusti.

Kun tätä avustuspakettia katsoo nyt koko lautakuntakauden ajalta, niin on pakko olla myös tyytyväinen: lupasin olla lautakunnassa nimenomaan taiteen vapaan kentän asialla ja vapaan kentän tuet ovat nousseet selvästi. Ensi vuonna esim. kohdeavustuksia jaetaan 810 000€ kun ensimmäisenä lautakuntavuonna niitä jaettiin muistaakseni noin 600 000€. Myös taideapurahat ovat nousseet 140 000:sta 200 000 euroon. Kokonaan uutena tuettavana kulttuurikeskuksen avustuspottiin on otettu tanssin laaja perusopetus.

Kehityksen suunta on ollut hyvä vaikkakin hidas. Vakituisen tuen piiriin taas ei tämän neljän vuoden aikana päässyt kuin Riku Niemi Orchestra. Onnea uudelle VOS-bändille!

kklk 4/2012 17.4.

Ensi tiistain kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lista on melko pitkä. En itse pääse kokoukseen muiden kiireiden takia (olen keikalla Mäntyharjulla) joten Mikael Vakkari menee sijaistamaan.

Täytyy kuitenkin vähän heti kärkeen nostaa Hannu-viiriä korkeammalle! Olen jo pari vuotta mäkättänyt lautakunnan kokouksissa siitä että myönnetyt lähikulttuuri- ja kohdeavustukset pitäisi saada Kulken sivuille näkyviin. Nyt näkyy lähikulttuuriavustukset ja kohteetkin kuulemma lähitulevaisuudessa! Pieniä konkreettisia askeleita avoimuuteen.

(Mielestäni linkki ao. listauksiin pitäisi saada suoraan ”Tukea taiteelle” -valikon alle, esim. oikeaan sivupalkkiin ”Muita kulttuurin tukijoita” osion alapuolelle uusi otsikko ”Myönnetyt avustukset”. Ei ole oikeastaan mitään syytä mikseivät myös vuotuiset avustukset esim. teattereille ja museoille näkyisi suoraan tässä.)

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin

ok.

YHTEISPALVELUT

1 Ilmoitusasiat

Meille on näemmä lähetetty kirje tiedoksi ja huomiotavaksi liittyen Guggenheimiin ja Bäcksbackan kokoelmiin.

2 Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohjeet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi

Tää on tärkeä kohta. Kulken raami kasvaa hiukan:

Kulttuurikeskuksen käyttömenojen raamiksi vuodelle 2013 on vahvistettu 30 026 000 euroa, mikä on
562 000 euroa suurempi kuin vuoden 2012 talousarvio.

Virasto esittää raamin menojen ja tulojen (suluissa muutos verrattuna vuoden 2012 talousarvioon) jakautuvan seuraavasti:

Käyttötalouden (41701) menoiksi esitetään 12 602 000 euroa (+401 000 euroa) ja Savoy-yksikön (41702) menoiksi 1 366 000 euroa (+29 000 euroa). Avustuspuolen menoiksi esitetään yhteisöjen tukemiseen (41703) 12 293 000 euroa (+132 000) ja teatterilain piiriin kuuluville teattereille (41704) esitetään menoiksi 3 765 000 euroa.

Perustelut raamin menojen ja tulojen jakautumiselle

Kulttuurikeskus on vuodesta 2010 säästänyt kaupungin yleisten linjausten mukaisesti käyttötalouden menoista noin 460 000 euroa. Lisäksi kustannustason nousu on aiheuttanut muun muassa korotuksia vuokriin ja palkkoihin, mikä on kasvattanut säästötarvetta noin 400 000 eurolla. Kulttuurikeskus ei esityksistä huolimatta ole saanut kompensaatiota palkankorotuksiin.

Avustuspuolelle kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyissä lisättiin vuodelle 2011 kohdennetusti tanssin avustamiseksi 100 000 euroa ja vuodelle 2012 avustuksia korotettiin kokonaisuudessaan 700 000 eurolla.

Vuoden 2013 raamin laatimisohjeissa virastoja pyydetään varautumaan yleiseen 2,2 prosentin kustannustason nousuun. Koska suuri osa kulttuurikeskuksen menoista on kiinteitä (vuokrat, palkkamenot, vahtimestaripalvelut ja atk-palvelut), joudutaan kustannustason nousu kattamaan noin 1,4 miljoonaan euron määrärahasta, joka on pääosin varattu kulttuuripalveluiden tuotantoon. Tällöin tosiasiallinen säästöpaine kohdistuu kulttuuripalveluihin, ja se on suuruudeltaan noin 15 prosenttia.

Kulttuurikeskus pitää perusteltuna kohdentaa lisämäärärahaa edellisen esityksen mukaisesti avustusten lisäksi kulttuurikeskuksen palvelutuotantoon, jotta kulttuuristrategian mukaiset toimintaedellytykset voidaan turvata. Kulttuurikeskus kohdentaisi talousarviolisäyksen erityisesti alueelliseen ja monikulttuuriseen toimintaan.

Olen aiempina aina vastustanut sitä että raaminousut käytetään enemmän käyttötalouteen ja olenkin saanut käännettyä nousut kohdistumaan hiukan enemmän avustuksiin. Tilanne on nyt kuitenkin hiukan eri: viime vuonna avustuksia todellakin korotettiin tälle vuodelle huomattavasti.

Olen hiukan eri mieltä siitä etteikö Kulke voisi enää mitenkään säästää kiinteistä kuluistaan, mutta ehkä tänä vuonna ei aihetta ei kannata avata. Haluaisin kuitenkin tarkempaa selvitystä siitä miten käyttötalouden +400k€ kohdentuvat.

(Olen aiemminkin kirjoittanut siitä että jos halutaan nykyistä pienempiä palveluita, niin sitten täytyy uskaltaa sanoa ääneen.)

3 Vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 1. ennuste

ok. Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti.

4 Elis-järjestelmän päivitys

ok. Liikuntaviraston kanssa hankitaan parempaa softaa.

5 Kulttuurikeskuksen eräiden virkojen muuttaminen toimiksi

Erittäin hyvä päätös ja yleisten linjausten mukainen. Liittyy kahteen seuraavaan kohtaan.

6 Annantalon johtajan eroilmoitus ja siitä johtuvat toimenpiteet

ok. Annantalon johtaja haluaa erota.

7 Caisan johtajan tehtävän täyttäminen

ok. Erotimme Johanna Maulan Caisan johtajan pallilta ja nyt tarvitaan uusi johtaja. Haemme täyttölupaa.

KULTTUURIPALVELUT

1 Pitäjämäen musiikkiopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman vahvistaminen

ok. Voivat nyt sitten hakea harkinnanvaraista avustustusta. Opetussuunnitelman vahvistaminen tarkoittaa käytännössä sitä että Pitäjänmäen musiikkiopisto täyttää laadulliset kriteerit.

KULTTUURIPOLITIIKKA

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamiseksi

ok. Emme vastusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä mutta työryhmä ei oo ehkä maailman hotein ajatus.

2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto globaalin vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta

ok. Mielellämme tuemme globaalia vastuuta. Miten tää sitten näkyy käytännön tasolla yhtään missään? En tiedä.

3 Fordin talo kulttuurille -ideasuunnitelma ja Tanssin talo -hanke

ERINOMAISTA! Tanssin talo hanke etenee! Lisäksi Fordin talon nappaaminen kulttuurikäyttöön toisi uuteen Etelä-Helsinkiin (Jätkäsaari/Hernesaari) myös oman kulttuurikeskuksen. Olen kirjoittanut Fordin talosta aiemminkin.

Erityisen positiivisena selvityksessä pidän sitä että hanke olisi mahdollista toteuttaa ”vaiheittain”, jolloin sekä toiminta että määrärahat voisivat vähitellen kasvaa ”isompaan nahkaansa”:

Fordin talon ideasuunnitelma on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa talon olemassa olevia tiloja kohennettaisiin niin, että kulttuurikäytön edellytykset lisääntyisivät, ja toisessa vaiheessa talosta tehtäisiin kulttuuritalo, mahdollisesti tanssi- tai elokuvakeskus. Ensimmäisessä vaiheessa tärkeänä askeleena esittävien taiteiden toimintaedellytysten parantamisen kannalta nähdään uusien saniteettitilojen rakentaminen. Toiseen vaiheeseen sisältyy laajennusosa, mikä mahdollistaisi noin 1000 hengen esitystilan toteuttamisen.

Näen vaiheittaisen kasvun myös poliittisesti realistisempana: hidas kasvu on helpompaa ajaa läpi kuin kymmenien miljoonien kertahanke!

Tanssin talo ry:n hallitus pitää talon kohdalla erityisen ongelmallisena sijaintia. En ole samaa mieltä. Onko Kaapeli syrjäinen? Entä Stoa? Jahka Tanssin talo Fordin talossa toteutuu, sen lähiympäristössä asuu kymmeniä tuhansia asukkaita nykyistä enemmän ja ratikka vie suoraan ulko-ovelle! Talon sijainnin voi kaupungille perustella nimenomaan aluekehittämisen työkalunakin. Myös Elmun tuleva Konepajahallin läheisyys on hieno mahdollisuus. Hernesaarelle syntyy selvä kulttuuriprofiili!

4 Kohdeavustusten myöntäminen

ok. Valitettavaa että Jazzliiton Alppijazz peruuntui. Ehtisiköhän joku järjestää vaikka ”kuorofestarin” tai ”klasarifestarin” Alppipuistoon? Vaskimusiikkipäivä? Soittokuntia, kvintettejä ja kuviomarssia! Kyllä!

5 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin

ok.

6 Kehittämissopimukset ja yhteistyöhankkeet

ok. m-Cultin Media Facade -festivaalia kehitetään seuraavat kolme vuotta.

7 UMO-säätiön lisämääräraha-anomus

ok. UMO:n julkinen tuki on yhä massiivista ja tukea tullaan tarkastelemaan osana koko avustuspottia 12.6. kokouksessa.

8 Vuonna 2011 myönnetyt maksamatta jääneet avustukset

ok.

9 La Nieve Fresca -työryhmän oikaisuvaatimus

ok.

10 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus

ok.

11 Walhalla ry:n oikaisuvaatimus & 12 Skidit ry:n oikaisuvaatimus

ok. Eivät hyödy WDC-ohjelmasta muuten kuin tiedotuksellisesti. Myönnetään sittenkin vähän tukea.

13 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan matka Färsaarille 22.-25.5.2012

Viime vuonna pohjoismaisten pääkaupunkin kulttuurilautakuntien konferenssi Färsaarilla peruuntui tuhkapilven takia. Harmittaa henkilökohtaisesti hiukan se että viime vuonna olisin päässyt matkalle, mutta tänä vuonna jään rannalle ruikuttamaan ja vihreä puheenjohtaja Sinnemäki lähtee Färsaarille. Olisi ollut mielenkiintoista tutustua muiden pääkaupunkien kulttuuripäättäjiin, päätöksentekoon ja ongelmakohtiin.

Parin vuoden takaisesta Amsterdamin reissusta oli ainakin paljon hyötyä. Sai aivot ihan uudella tavalla liikkeelle kun näin millaista politiikkaa muualla harrastetaan. Nämä reissut eivät ole huvittelua.

kklk 10/2011 13.12.

Pitkähkö lista vuoden viimeisessä kokouksessa. Esityslista kokonaisuudessaan. Kokouksen jälkeen lautakunta kiittää itseään syöpöttelemällä.

VERKKOKIRJASTO- JA HALLINTOPALVELUT

1 Vuoden 2011 talousarvion toteutumista koskeva 4. ennuste

ok. Näkyykö taantuma jo?

Vuoden 2011 tammi – lokakuun kumulatiivinen lainaus oli 7 938 629 lainaa, mikä on 277 417 lainaa (3,6 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli 5 661 415, mikä on 251 778 (4,7 %) kävijää enemmän kuin tammi- lokakuussa 2010.

2 Vuoden 2012 investointimäärärahojen ylitys

ok.

Vuoden 2011 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2012 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen tälle hankkeelle. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2011.

3 Esitys kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2012 käyttötalousarvion määrärahojen korottamisesta

ok.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjasto voisi ylittää 300 000 eurolla kaupunginkirjaston käyttöön vuodelle 2012 osoitetut käyttötalousarviomäärärahat keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailuun vuonna 2011 osoitettujen ja käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella.

4 Kaupunginkirjaston poistosuunnitelma

ok.

5 Lausunto Monitoimitalo Bunkkerin, Tarmonkuja 2, tarveselvityksestä ja Jätkäsaaren kirjaston tarveselvityksen hyväksyminen

Erinomaista. Jätkäsaaren bunkkeriin suunnitellaan siis uutta kirjastoa. Kokonaisuutena melko kallis hanke (76m€), mutta kyllä sinne paljon myös saadaan; koulu, kirjasto, liikuntatiloja jne. Ja tuolle asukaspohjalle kirjasto tulee olla. Esittelytekstin mukaan: ”Kirjaston rakentaminen Bunkkeriin on edullisempaa kuin tilan rakentaminen uudisrakennuksena.”

Ruoholahti ja Jätkäsaari ovat Länsisatamaan syntyneitä kaupungin aluerakentamiskohteita. Alueen asukasmääräksi on arvioitu 16 000 – 17 000 asukasta vuonna 2020. Lisäksi alueella on paljon työpaikkoja. Näin suuren asukasmäärän asuma-alue tarvitsee oman kirjaston. Bunkkeri sijaitsee hyvin saavutettavissa. Sen toimintojen kirjo palvelee asukkaiden asiointien yhdistämistä. Toimintojen on mahdollista saada synergiaetuja tästä monipuolisuudesta. Tiiviisti rakennettavassa Jätkäsaaressa kirjastolle ei ole varattu asemakaavoituksessa muuta erityistä rakentamispaikkaa.

Kirjastolla tulee Bunkkerissa olemaan paljon potentiaalisia käyttäjiä: paitsi ympäristön asukkaat ja työssä käyvät, myös samassa rakennuksessa toimivat koululaiset ja opiskelijat, uimahallissa kävijät, muut liikuntaharrastajat ja nuoret. Bunkkerista tulee monipuolinen sekä henkistä että ruumiinkulttuuria kehittävä paikka. Se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla opetuksen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen sekä kirjaston yhteistoimintaa aivan uudella tavalla.

Uuden asuma-alueen uuden palvelupisteen aiheuttamaa vuosittaista kustannusten lisäystä käyttötalousarvioon, yhteensä noin 440 000 euroa, ei ole mahdollista kattaa kaupunginkirjaston nykyisen talousarvioraamin puitteissa. Jotta uusi palvelupiste voitaisiin toteuttaa, tulisi valtuuston lisätä tarvittava osuus kaupunginkirjaston käyttötalousarviokehykseen.

6 Puistolan kirjaston remonttihankkeen piirustusten mukaisten kalusteiden hankinta

ok.

7 Helsingin kaupunginkirjaston kävijälaskentajärjestelmähankinnan keskeytys

ok. Mutta gnaa.

Helsingin kaupunginkirjasto on pyytänyt 1.6.2010 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Helsingin kaupunginkirjaston kävijälaskentajärjestelmästä kolmelle vuodelle. Hankinnasta julkaistiin avointa menettelyä koskeva kansallinen hankintailmoitus. Tarjous-pyyntöön saatiin neljä tarjousta.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta on 21.9.2010 tekemällään päätöksellä (§ 118) hyväksynyt ShopGuard Finland Oy:n tarjouksen. Toiseksi tullut tarjoaja, Teknovisio Oy valitti päätöksestä markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus kumosi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan päätöksen 15.9.2011.

Julkisten hankintojen kilpailutukset ovat kyllä aivan järjettömän vaativia. Jos Helsinkikään ei onnistu hankkimaan edes kirjastojen kävijälaskurijärjestelmää, miten on osto-osaamisen laita pienemmissä kunnissa?

Tällä kertaahan kävi sitten niin että vain lakimiehet voittivat; kumpikaan firma ei pääse rakentamaan laskureita:

Tarjouskilpailun tarvemäärittely ja markkinakartoitus tehtiin keväällä 2010. Puolitoista vuotta myöhemmin kävijälaskentajärjestelmien tarjonta on muuttumassa. Uusia tuotteita sekä järjestelmätoimittajia on tullut Suomen markkinoille. Helsingin kaupunginkirjasto ei pidä mielekkäänä toteuttaa hankintaa aikaisempien tarvemäärittelyn mukaisena, sillä tuotteen suunnitellusta käyttöajasta on kulunut jo 30 %. Jäljellä olevan käyttöajan kirjasto voi toimia ennestään käytössä olevan optisten laskurien avulla. Kehittyvä teknologia tarjoaa jo lähitulevaisuudessa kävijälaskennalle uusia soveltamisalueita. On mielekkäämpää toteuttaa hankinta vasta kahden vuoden jälkeen uuden tarvemäärittelyn ja markkinaselvityksen pohjalta.

SISÄLTÖPALVELUT

1 Kaupunginkirjaston toimistotasoisista yksiköistä päättäminen ja nimikkeen muutos

ok.

YHTEISPALVELUT

1 Ilmoitusasiat

ok.

Kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia lausumaan selvityksestä helmikuun loppuun 2012 mennessä. Kaupunginhallitus kehottaa lausumaan koko Helsingin kaupungin kulttuuritoimen kokonaisuuden organisoinnista, mukaan luettuna säätiöt, museot ja teatterit.

Erinomaista. Tämä asia pitää saada pidettyä vauhdissa, jotta 2013 voi sitten aloittaa työt parempi organisaatiomalli.

2 Vuoden 2011 talousarvion toteutumista koskeva 4. ennuste

ok. Aina jaksaa huvittaa tuo Kulttuurikeskuksen ”sitova tavoite” – 1200 tapahtumaa. Joo-o, mutta millaisia tapahtumia? 1200 runonlausuntatilaisuutta vai 1200 stadionkonserttia 15000:lle hengelle? No tavoite ylittyy, joten kaipa se on sitten ihan ok. Mikä olisi parempi sitova tavoite?

KULTTUURIPOLITIIKKA

1 Alppipuiston kesä -tapahtumasarja

(Täytyy selvittää olenko jäävi, kun sisareni oli tuottajana eräällä näistä festareista.)

Harmillista.

Alppipuiston kesä -tapahtumasarjan tuottaneet yhdistykset ovat lähestyneet kaupunki kirjeellä, koska heidän mielestään viime kesänä käytetty tuotantomalli, jossa kaupunki vetäytyi tyystin tuotantovastuusta ei vaan toimi. Esim. ”Tapahtumaan on tilattu palveluja ja tuotteita mm. Staran kalustovuokraamolta. Hinnat kaupungin ulkopuolisille toimijoille ovat kuitenkin lähes kaksi kertaa kalliimmat kuin kaupungin omille virastoille ja laitoksille.”.

Tuon lisäksi kaupunki varmasti saa esim. parempia tarjouksia lava- ja tekniikkavuokraukseen kuin festariorganisaattorit.

Esitystekstissä kuitenkin kaupunki ehdottaa nykyisen järjestelyn jatkumista. Olen ymmärtänyt että ei onnistu.

Olisi varmaankin parempi että palattaisiin 2009 -malliin, jolloin kaupungilla oli nykyistä suurempi vastuu ja järjestelyt onnistuivat paremmin. Tästä keskustellaan varmasti ja voi olla että asia pitää jättää pöydälle.

2 Luokkatilojen iltakäyttöön varattujen määrärahojen jakaminen

ok tälle vuodelle.

Avustuksen saajille ilmoitetaan, että vuodelle 2012 ei vuokrien kompensaatioihin ole varattu määrärahoja.

Ensi vuonna kaupunki sitten ”tehostaakin” tilojen käyttöä laskuttamalla liian kovia sisäisiä vuokria opetustilojen iltakäytöstä ja tunnit jäävät pitämättä ja tilat ovat tyhjänä. Nerollista.

3 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2012 ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jaettavissa olevien varojen kohdentaminen ja kohdeavustusten jakoperiaatteiden hyväksyminen

Erittäin ok. Liite 1:ssä näkyy hyvin lisärahan suuntaukset.

Kohdeavustukset nousevat ensimmäistä kertaa yli 800 000 euron! Jee!

4 Kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset vuodelle 2012

ok. Nämä täytyy ensi vuonna perata kunnolla läpi. Asiasta on puhuttu jo virkamiesten kanssa.

5 Kohdeavustusten myöntäminen, 10. jako

ok.

6 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 10. jako

ok.

7 Vuoden 2011 kulttuuriteko -palkinnon myöntäminen

Mahtavaa! Hyviä ehdokkaita ja lautakunta pääsee keskustelemaan. Tämä kohta pitää sisällään kokouksen ainoan luottamuksellisen liitteen, jossa on 10 eniten ääniä saanutta ehdokasta.

8 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustuspäätösten delegointi

ok.

9 Viihdemusiikin Ystävien Seura ry:n oikaisuvaatimus

ok.

11 Muut esille tulevat asiat

Aion kysyä miten Kulkessa on valmistauduttu eläköitymisen vuoksi piakkoin tapahtuvaan johtotason henkilövaihdokseen.

kklk 9/2011 15.11.

Rutiinikokous luvassa huomenna. Esityslista. Tällä kertaa ei ole julkisen listan ulkopuolisia asioita tai liitteitä.

VERKKOKIRJASTO- JA HALLINTOPALVELUT

1 Vuoden 2011 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste

ok.

KULTTUURIPALVELUT

1 Annantalon kahvilan vuokra- ja yhteistyösopimuksen jatkaminen

ok. Järjestely on erikoistapaus kahvilan luonteen vuoksi. Ilmeisesti yhteistyö on toiminut hyvin ko. yrittäjän kanssa.

KULTTUURIPOLITIIKKA

1 Kehittämissopimukset ja yhteistyöhankkeet

ok. Ensi vuonna aloitetaan kolme uutta kehittämishanketta: Pop & Jazz konservatorion Säätiön ”Close Encounters -festivaali”, Moniheli ry ja pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumien järjestäjien yhdistys Cinemaja. Pop Jazz konsalle 20 000€, Monihelille ja Cinemajalle 10 000€.

2 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 9. jako

ok.

3 Kohdeavustusten myöntäminen, 9. jako

ok.

6 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiana Kulttuurikeskus esittelee meille julkaisuluetteloaan vuosilta 2005-2011. Lista on komea, mutta aion kysyä mikseivät ne kaikki ole ladattavissa Kulken nettisivuilta.

Tiedän että Kulkessa tehdään pienempiä raportteja ja selvityksiä jatkuvasti – niitä on meille jaettu paperisina versioina. Nekin olisi kiva saada julkisesti jakoon. Ihan on semmonen olo kuin olisin maininnut aiheesta joskus aiemminkin.