Kaupunginhallitus 22.9.2014

Uusi viikko, vanhat kujeet! Pöytäyksen riemua on kaupunginhallitus harjoittanut oikein olan takaa, mutta nyt ehkä tehdään sitten päätöksiäkin. Ehkä. Jyrkkä ehkä. Isoimmat asiat Palmian uudistaminen ja lausunto HSL:n taloussuunnitelmasta. Sen lisäksi mm. tukku kaavoja. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 8.10.2014, Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. PS vaihtaa Rene Hurstin tilalle jonkun muun.

2 V 8.10.2014, Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen

Viikon ja ehkä jopa koko vuoden isoin asia. Tulemme tekemään konsernijaostossa tekemiämme muutosesityksiä vastaavat esitykset.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 8.10.2014, Kalasataman korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625 asemakaavan muuttaminen (nro 12227)

ok Kalasataman rakentaminen etenee. Matkan varrella suunnitelmia on tarpeen tarkistaa. Tämän asemakaavan muutoksen avulla vastataan Itäväylän muuttuneisiin sekä raitiovaunuliikenteen muuttuneisiin varauksiin ja vesiliikenteen tarpeisiin. Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltaman ja kaupunkisuunnitteluviraston tarkistaman ehdotuksen mukainen.

2 V 8.10.2014, Käpylän Kisakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12192, Kisakylä)
ok. Kisakylää suojellaan, rakennusoikeus ja käyttötarkoitukset pysyvät ennallaan
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_32022A62-F2EC-468F-B8D1-F31D7EF48608_Liite_pdf

3 V 8.10.2014, Hakuninmaan Runonlaulajantie 48:n ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12269, Runonlaulajantie 48)

ok. ”Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on virallistaa jo 1980-luvulla rakennusvaiheessa käyttöönotettu puiston kautta järjestetty ajoyhteys. Ajoyhteyden vaatima alue liitetään tonttiin.”
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_124ED600-8748-4FAC-A9DC-A4B84CA3D5DF_Liite_pdf
4 V 8.10.2014, Kontulan Tanhuantie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12247, Tanhuantie 1)

ok. Täydennysrakentamista Kontulaan! Pääosin seitsenkerroksinen kerrostalo. Ei tämä kyllä vieläkään tehokkuudellaan päätä huimaa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_DF4EADB4-5C15-4828-B5DD-C90F2E9E2194_Liite_pdf
SIVISTYSTOIMI

1 V 8.10.2014, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

ok. Myönnämme Rakennusvirastolle tälle vuodelle Kamppi – Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 2,917 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 2,5 milj. euroa. Tuo 2,5 miljoonaa on ”väliaikaisen” puistosuunnitelman tämän vuoden työt. Ensi vuonna sitten arviolta 3,3 miljoonaa lisää.

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kruunuvuorenrannan alueiden esirakentamista varten

ok. 1,49 miljoonaa Kruunuvuoren esirakentamiseen.

5 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen

1,5 miljoonaa euroa liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen. Kiinnostaisi kuulla montako paikkaa tällä rahalla saadaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014

ok. Todetaan suunnitelman olevan suuntainen – vähentää metron kanssa päällekkäistä bussiliikennettä.

Vaikutukset Helsingissä ovat suurimmat tietenkin Lauttasaaressa ja sitten kerrannaisvaikutukset syntyvät myös linjojen toisiin päihin Maunulassa, Itä-Pakilassa ja Veräjämäessä. Lausunto kritisoi Lauttasaaren linjastoratkaisuja ja toivoo jatkokehittelyä ja kritiikki näyttää ihan perustellulta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_67CB37E9-3030-4D0D-BA22-3F954E060B07_Liite_pdf
2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

ok. Tarkastusmaksua ei saa nostaa 100 euroon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien kesken

ok. Sopimus korvaa seudullisen vesihuollon kehittämisstrategian. Esittelijä toteaa että: ”puitesopimus on valmisteltu HSY:n ja jäsenkuntien yhteistyönä. Siinä on pyritty jäsenkuntien yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Puitesopimuksen mukaiset käytännöt ja vastuunjako yksittäisissä kysymyksissä vastaavat varsin hyvin Helsingissä vesilaitoksen ja kaupungin kesken noudatettua käytäntöä. Uutena kaupungille koituvana kustannuserän ovat pelastuslaista aiheutuvat paloposteihin ja sammutusvesirakenteisiin liittyvät kustannukset, mutta toisaalta johtosiirtoihin liittyvistä kustannustenjakoperiaatteista koituu jonkin verran kustannussäästöä.”

2 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Bulevardi 12:n kanssa (tontti 4/87/4)

ok. Entinen WSOY:n talo Bulevardilla. Uusi sopimus mahdollistaa rakennuksen muuttamisen osittain asuinkäyttöön. Koska tontin arvo nousee tässä yhteydessä merkittävästi on tontin omistajan kanssa käyty neuvottelut, joiden tuloksena kaupunki saa noin miljoonan euron korvauksen.

3 Maankäyttösopimus Asunto-Oy Svinhufvudintie 3:n kanssa poikkeamispäätöksen johdosta (tontti 42055/1) tontille 1

ok. Kulosaaressa kerrostaloon lisäkerros ja tontille uusi rivitalo. Kaupungille korvausta 320 000 euroa.

4 Katualueen varaaminen Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle maanalaista pysäköintilaitosta varten (Katajanokka, Satamakatu)

ok. Taivaallista eikun maanalaista pysäköintiä. Varataan tontti. Kirkko suunnittee kadun alle kahta maanalaista pysäköintikerrosta, joihin mahtuisi yhteensä noin 100 autoa.

5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupunginteatterin väistötilaratkaisusta

ok. Selviteltiin, mutta todetaan että ei oikein onnistunut.

6 Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Roihuvuoren ala-asteen rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi

ok. Sain vielä lisäselvityksiä ponteeni. Ilmeisesti Roihuvuoren koulun rakenneratkaisu on todella poikkeava eikä koulun katolle voi enää asentaa lisää painoa. Kun koulu on suunniteltu, eli vuonna 1965 mitoituslumikuormana oli 1.8 kN/m2. Nykyisin peruslumikuorman arvona on Helsingin seudulla 2.0 kN/m2. Aurinkopaneelit painaisivat noin 15-20kg/m2, joka tarkoittaa siis noin 0,2kN/m2 kuormaa. Tällöin lumikuorman mitoitukseksi tulisi noin 1,6kN/m2, joka on jo merkittävästi nykyistä normia matalampi. En siis aloita tässä kohtaa yhden miehen sotaa luminormeja vastaan, niille on takuulla perusteensa…

…Mutta toisena perusteena käytettiin sitä että paneeleja varten jouduttaisiin tekemään läpivientejä tai että rakenteet olisivat liian massiivisia. Tämä ei enää pidä paikkaansa, kehitys on kehittynyt. Aurinkopaneelit asennetaan nykyisin ns. kelluvina rakenteina, jolloin läpivientejä ei tarvita. Lisäksi katolla pysyminen perustuu myös aerodynamiikkaan ja kitkaan, ei vain painoon. Asiaa selvitellessäni sain selville että paneeleja on asennettu kelluvana mm. Cafe Caruselin katolle, missä alueella vallitseva tuulensuunta pääsee vapaasti puhaltamaan sisään suurellakin voimalla. Telineet on ja pysyy.

Näihin paneeleihin tullaan varmasti palaamaan – niin monta julkista tasakattoista rakennusta on tulossa peruskorjausikään. Eivätkä niiden kaikkien kantavat rakenteet takuulla ole niin huonoja kuin Roihuvuoren koulun. Paneelien sijoittamisen mahdollisuus kannattaisi selvittää hankesuunnitteluvaiheessa. Tai sitten näitä ponsia ja aloitteita tulee lähivuosina runsaasti.

Hyväkin esimerkki Helsingistä löytyy – Suomalaisen Yhteiskoulun katolle asennettiin tänä kesänä paneelit. Koulu tosin yksityinen eikä kaupungin. Rakenne moderni kelluva:
naps_kelluva
Ja valmis järjestelmä:
CS_SYK_FI_print_pdf__1_page_
Arvioitu vuotuinen sähköntuotanto on 26 000kWh ja tämän kokoiset järjestelmät maksavat nykyisin itse itsensä takaisin noin 5-10 vuodessa. Julkisen sektorin kannattaisi ottaa tästä kehityksestä koppi – kun teemme kannattavia julkisia hankintoja, koko bisnes kehittyy, syntyy lisää kilpailua, lisää tarjontaa ja kun hyvät kokemukset leviävät, varmasti myös lisää kysyntää. Lopputuloksena lisää uusiutuvia. Ainakaan vaalipuheiden tasolla kukaan ei vastusta. Lisää uusiutuvia, lisää työtä, lisää bisnestä. Win-win-win, vasemmisto-keskusta-oikeisto -joukkohali.

7 Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi lasten ja nuorten kuulemisesta Maatullinpuiston kaavamuutoksen yhteydessä

ok. ”Kaavamuutoksen yhteydessä on kuultu lapsia ja nuoria alueen kehittämisessä.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta)

ok. Maailma on muuttunut siitä kun suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä luotiin. Pohjoismaissa sosiaaliturva perustuu asumiseen ja muualla Euroopassa usein vakuutukseen. Helpottaakseen ihmisten liikkumista rajojen yli EU pyrkii yhteensovittamaan järjestelmiä.

Ongelma on tällä hetkellä Suomessa yhä kohtuullisen kokoinen – Kela antoi viime vuonna noin 13.000 myönteistä päätöstä, joissa asumisperusteista sosiaaliturvaa annettiin henkilölle, jonka ei katsottu muuttaneen Suomeen pysyvästi, mutta vähintään neljä kuukautta jatkunut työnteko tai yritystoiminta katsottiin riittäväksi perusteeksi. Kokonaisuudessaan tyel- vakuutettuja EU-kansalaisia oli Suomessa samaan aikaan yhteensä 68.000, eli kyse on sosiaaliturvan kokonaisuuden kannalta melko pienestä joukosta ihmisiä. Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa kasvava, siksi lainsäädäntöä ja käytäntöjä tulisi selkeyttää ja yhdenmukaistaa.

Lausunto kantaa huolta siitä että järjestelmästä ei saisi tulla liian houkuttelevaa. Tämä on vähän outoa kun liitteenä olevan selvityksen mukaan “Maahanmuuttajat eivät käytä enemmän sosiaalietuja kuin kantaväestö”, “Sosiaaliturismista tai ”hyvinvointimagneettihypoteesista” ei ole näyttöä” ja “Liikkuvien EU-kansalaisten harjoittamasta sosiaalietuuksien laajamittaisesta väärinkäytöstä ei ole näyttöä”. Merkittävimmiksi vetovoimatekijöiksi mainitaan palkkataso ja alhainen työttömyys.

SIVISTYSTOIMI

1 Maa-alueen vuokraaminen Selboat Oy:lle Vuosaarenlahden venesatama-alueelta

ok. Selboat kertoo että sen ”tarkoituksena on luoda sekä ammatti- että huviveneiden käyttäjille edistyksellinen ja ympäristöä säästävä palvelukokonaisuus.” Vuokrattava alue on noin 1 910 m², jolle rakennetaan 1 115 kem²:n rakennus osittain kahteen kerrokseen ja vuosivuokra on 14 058,3 euroa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-22_Khs_33_El_0D20F1D2-E285-40F7-9D66-D06BBF058A8B_Liite_pdf

Valtuusto 19.6.2013

Huomisen keskiviikon valtuusto lienee sutjakampi kuin muutama edellinen kokous kun listalla ei ole suuria tunteita herättäviä kysymyksiä Roihuvuoren ala-astetta lukuunottamatta eikä valtuustoaloitteita. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 3.6..

TARKASTUSLAUTAKUNTA

4 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2012

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 13.5. Tiivistelmän tiivistelmä:

Talousarvion 101 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 77 (76 %) ja 70 sitovasta taloudellisesta käyttötalouden tavoitteesta toteutui 52 (74 %). Sitovia investointitavoitteita oli 69, joista 50:n osalta talousarviomääräraha ei ylittynyt (72 %).

5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 23.5..

On tää meidän kaupunki vaan aivan valtaisa apparaatti. Toimintakulut kokonaisuudessaan noin 4,56 miljardia euroa. Koko tilinpäätös löytyy täältä. Muutamia poimintoja:

– Vuoden 2012 tilikauden tulos oli 145,0 milj. euroa ja ylijäämä 138,9 milj. euroa. Tulos muodostui 104 milj. euroa talousarviota paremmaksi erityisesti talousarviota paremmasta toimintakatteesta peruspalveluntuotannossa, talousarviota suuremmista valtionosuustuloista, talousarviota pienemmistä korkomenoista sekä talousarviota suuremmista maanmyyntituloista Kamppi-Töölönlahti -alueella.

– Verotuloja kertyi 19,0 milj. euroa (0,7 %) enemmän kuin vuonna 2011. Kunnallisveroa kertyi 88,3 milj. euroa (4,0 %) ja kiinteistoöveroa 2,2 milj. euroa (1,2 %) enemmän kuin edellisvuonna, yhteisöveron määrä pieneni 71,5 milj. eurolla (-21,3 %).

– Vuoden 2012 investointimenot olivat 649,6 milj. euroa. Liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 166,9 milj. euroa ja muun toiminnan investoinnit 482,7 milj. euroa.

– Lainakanta on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2012 lähes kaksinkertaiseksi. Vuonna 2012 lainakanta pieneni 84,6 milj. euroa edellisestä vuodesta.

– Lainaa on nyt 1986€ per asukas eli yhteensä 1,2 miljardia euroa.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

ok. Jouko Kajanojan tilalle Joonas Leppänen.

7 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

ok. Markus Kalliolan tilalle Taina-Maaria Heikkilä ja Heikki Kaislanen Taina-Maaria Heikkilän tilalle varajäseneksi.

8 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

ok. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa ensin 8.4. ja 15.4., jonka jälkeen asia palautui vielä kerran valmisteluun, koska kaupunginhallituksen enemmistö toivoi tarkastussäännön muuttamista siten että tarkastuslautakunta (, jonka lakisääteisen tarkastuskertomuksen käsittelimme tuossa juuri hiukan aiemmin) voi tuottaa lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnasta. Muutettu esitys meni läpi sitten kaupunginhallituksessa 3.6..

Lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä raportin kanssa.

Muutos on mielestäni hyvä. Helsinki on niin suuri toimija, että hiukan ärhäkämpi vahtikoira pitämässä valtuuston puolta ei ole haitaksi.

9 Helsingin kaupungin hallintosäännön muuttaminen

ok. Teknisluonteisia muutoksia hallintosääntöön. Johtuvat sosiaali- ja terveysviraston perustamisesta.

10 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.5..

Ajattelin että tässä asiassa voisin käyttää lyhyesti puheenvuoron ja peräänkuuluttaa Oopperan tilojen, erityisesti Alminsalin, laajempaa käyttöä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11 Talousarvion määrärahan ylittäminen määräalan ostamiseksi Östersundomista (Gumbölen kylän tila Kusas RN:o 2:34)

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 10.6..

12 Sörnäistenniemen asuntotonttien ym. vuokrausperusteet (Sörnäinen, Kalasatama)

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 10.6..

13 Keinutien ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 27.5..

14 Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannus

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 10.6..

Kuva: Raimo Mäkelä / Panoramio

Kuva: Raimo Mäkelä / Panoramio

Tämä herättää varmaan valtuustossakin vielä suuria tunteita ja keskustelua.

Valinta ei ollut minulle helppo. En oikein ymmärrä kaiken epäonnistuneen betonibrutalismin suojelemista. Päädyin kuitenkin kannattamaan peruskorjausta huonoista vaihtoehdoista vähiten huonona. Tarkemmat perusteluni löytyvät kh-blogauksista.

Sen takia olinkin erittäin ilahtunut arkkitehti Osmo Lapon mielipidekirjoituksesta lauantain Helsingin Sanomissa:

Ark­ki­teh­ti-leh­den 12/1967 esit­te­lys­sä kou­lun suun­nit­te­li­ja Aar­no Ruu­su­vuo­ri ker­too käyt­tä­neen­sä har­vaa kan­ta­vaa pi­la­ri­run­koa teol­li­suus­hal­lien ta­paan mah­dol­lis­taak­seen vä­li­sei­nä­muu­tok­set tu­le­vai­suu­des­sa. Kan­ta­va ra­ken­ne on jul­ki­si­vu­ver­houk­sen ta­ka­na, jo­ten jul­ki­si­vu­jen uu­si­mi­nen käy­nee luon­te­vas­ti ny­ky­ai­kais­ta ele­ment­ti­tek­niik­kaa hyö­dyn­täen.

Nyt oli­si hy­vä ti­lai­suus so­vel­taa uu­sia kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen ener­gia­sääs­tö­oh­jei­ta ja teh­dä kou­lun pe­rus­kor­jauk­ses­ta eko­te­ho­kas esi­merk­kip­ro­jek­ti. Ra­ken­nuk­sen kom­pak­ti muo­to ja ra­ken­teel­li­set omi­nai­suu­det ovat täs­sä hy­vä­nä läh­tö­koh­ta­na.

Li­säk­si ra­ken­nuk­sen kah­den­tu­han­nen ne­liö­met­rin suu­rui­sel­le ta­sa­ka­tol­le oli­si asen­net­ta­va au­rin­ko­pa­nee­lit ja teh­tä­vä sin­ne ”au­rin­ko­voi­ma­la”. Se so­pi­si myös ra­ken­nuk­sen mo­der­niin il­mi­asuun ja sen suun­nit­te­li­jan aja­tus­maail­maan.

Sen vuoksi ajattelinkin tehdä asiaan ponsiesityksen, jossa varmistetaan se että peruskorjaus toteutetaan energiaa säästäen, sisätilaratkaisuja tarpeen vaatiessa uudistaen ja vaikka sitten viherkatto tai aurinkopaneeleja katolle. Saatais tähän asiaan edes jotain positiivista. Rakennustahan ei vielä ole suojeltu, joten alkuperäisajatuksia kunnioittava peruskorjaus voisi mahdollistaa uusia ratkaisuja.

15 Toukolan tontin 23669/21 asemakaavan muuttaminen (nro 12122, Arabiankatu 8)

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.5.. Tää on tosi hyvää täydennysrakentamista! Torni Arabiaan!

Screenshot_5_25_13_12_14_PM

Tontille voi kaavamuutoksen jälkeen rakentaa 12-kerroksisen asuinrakennuksen, joka muodostaa Kaj Frankin aukion reunalle muuta rakennuskantaa hieman korkeamman maamerkin kuitenkin siten, että Arabian tehdasrakennus säilyttää hallitsevan asemansa kaupunkisilhuetissa.

16 Vanhankaupungin korttelin 27930 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12158, Forsbyn tilan renkitupa)

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.5..

Screenshot_5_25_13_12_19_PM

Asemakaavan muutosehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa Helsingin syntysijoilla, Kellomäen rinteessä sijaitsevan Forsbyn tilan entisen renkituvan muuttaminen asuinkäyttöön ja mahdollistaa palaneen piharakennuksen korvaaminen 1 ½ -kerroksisella asuinrakennuksella. Korttelialueen yhteenlaskettu kerrosala on 450 k-m2.

17 Haagan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12168, Hopeapolun ympäristö)

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.5.. Lisää asuntoja, hyvä.

Screenshot_5_25_13_1_03_PM

Asemakaavaa muutetaan siten, että 1970–80 -luvuilla rakennettuja toimisto- ja asuntolatiloja on mahdollista muuttaa asunnoiksi.

18 Malmin korttelin 38152 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12170, Tullivuorentien eteläpuoli)

Screenshot_6_2_13_10_16_PM

Screenshot_6_2_13_10_26_PM

600-700 asukkaan uusi asuinalue. Täydennysrakennetaan Malmia. Esirakentamiskustannukset Helsingille noin 7,3 – 8 miljoonaa euroa + alv. Per neliö kustannukset ovat 165€. Tontinvuokrauksen tuloiksi kaupungille on arvioitu noin 500–550 euoa/k-m2. Näin. Vaikka alue tuleekin sijaintinsa vuoksi pohjaamaan pitkälti autoilulle, on tämä ihan ok kaava.

19 Malmin tontin 38320/7 ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12143, Miljan palvelutalo)

ok. Vanhusten palvelutaloon rakennetaan kaksi kerrosta lisää ja saadaan 16 asuntoa.

Screenshot_6_6_13_5_50_PM

”Rakennuksen korottaminen on luontevaa, taloudellista ja vaikutus kaupunkikuvaan on positiivinen.”

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

20 Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 3.6.. Valitsemme hommaan pätevän oloisen Gita Kadambin.