Vaalien jälkeen ensimmäinen lautakunta. Puheenjohtajana eduskunnasta tippunut Johanna Sumuvuori. Onneksi tämä lautakunta on ainakin vielä seuraavat puolitoista vuotta persu-vapaa vyöhyke. :)

Esityslista.

KIRJASTOTOIMEN JOHTAJA

2 Vuoden 2011 talousarvion toteutumista koskeva 1. ennuste

Ok. Näemmä lainamäärät hienoisessa nousussa viimevuotiseen verrattuna. Kävijöitä kans lisää.

3 Lausunto Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmästä

ok. Lausunnon mukaan “Esitetty nuorten vaikuttamisjärjestelmä on suunnitelmallisuudessaan ja säännöllisyydessään hyödyksi kehitettäessä koko kirjaston palveluja.”.

Voisin vähän kysäistä Kulken osuudessa yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

4 Toimintavaltuuksien vahvistaminen kaupunginkirjaston viranhaltijoille

ok.

5 Oikaisuvaatimus koskien Kallion kirjastonjohtajan valintaa

ok.

KULTTUURIJOHTAJA

2 Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2012-2014 laatimisohjeet sekä ehdotus käsittelyaikatauluksi

Kulttuurikeskuksen käyttömenojen raamiksi on vahvistettu 29 194 000
euroa, mikä on menojen osalta 347 000 euroa (1,21 %) suurempi 2011
talousarvioon nähden. Tulojen osalta raamiksi on vahvistettu 2 018 000
euroa, mikä on tulojen osalta 316 000 euroa (18,57 %) suurempi
talousarvioon 2011 nähden.

Menojen osalta raami kohdistuu siten, että käyttötalouden (41701)
menot ovat 13 049 000 euroa, ollen 332 000 suuremmat talousarvioon
2011 nähden, Savoyn (41702) menot pidetään samalla tasolla kuin
talousarviossa 2011 ollen 1 337 000 euroa. Menoista 15 000 euroa
kohdistettaisiin yhteisöjen tukemiseen (41703), menojen ollessa 11 661
000 euroa ja avustukset teatterilain piiriin kuuluville teattereille (41704)
pidettäisiin samalla tasolla kuin talousarviossa 2011 ollen 3 147 000
euroa.

Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuurikeskuksen on jatkossakin löydettävä
lisää säästökohteita, koska pelkästään palkankorotukset ovat jo
vuonna 2011 1,2 %, mitä ei ole voitu ottaa huomioon edes vuoden
2011 budjetissa. Lisäsäästöä on siis löydettävä vähintään
kustannustason nousun verran.

Laatimisohjeissa arvioidaan, että yleinen kustannustaso nousee noin
2,0 %. On varauduttava ainakin Talpan, Palmian, Tyken ja Oiva
Akatemian 1,2 %:n hinnankorotuksiin ja 1,0 %:n vuokrankorotuksiin.

Tästä keskusteltaneen pitkään. Mistä lisäsäästöt otetaan? Alkaa tulla seinä vastaan. Efektiivisestihän tuo tarkoittaa VOS-teattereille rankkaa säästöä myös.

3 Vuoden 2011 talousarvion toteutumista koskeva 1. ennuste

ok.

4 Lausunto toivomusponnesta, jonka mukaan vähävaraisten perheiden lasten osallistumista urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin tuetaan tarvittaessa erillisin panostuksin

Lausunto hyvä, toivomusponsi yllättävästä suunnasta. Sinällään tämä on osa suurempaa vyyhtiä, johon liittyy koko taiteen perusopetuksen saavutettavuus. Olen kirjoittanut aiheesta aiemmin.

5 Pitäjänmäen musiikkiopiston kannatusyhdistys Ry:n anomus perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaisten opetussuunnitelmien vahvistamiseksi

ok.

6 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin

ok.

7 Kohdeavustusten myöntäminen, 4. jako (pdf) (html)

ok.

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskukselle ei ehdoteta
myönnettäväksi avustusta, koska Musiikkitalon sisältöihin ei myönnetä
avustuksia kulttuurikeskuksen talousarviosta.

Ymmärrän täysin. Ei me voida ryhtyä Musiikkitalon sisältöjä kustantamaan nykyisestä raamista. Täytyy kyllä keskustella aiheesta. Ei nimittäin ole varmasti viimeinen hakemus, joka hylätään samalla perusteella.

Ja kuitenkin. Helsingillä tulisi olla suuri intressi edistää M-talon sisältöjä. Jos. Jos HKO ja Kulke olisivat saman ”super-kulttuurilautakunnan” alla, olisi nykyistä huomattavasti helpompaa ohjata rahaa muillekin toimijoille M-taloon. Minun mielestäni olisi varsin luontevaa että HKO:n yli 13 miljoonan euron tukipotista irroitettaisiin muutama satatuhatta euroa muulle musiikille Musiikkitaloon.

8 Kehittämishankkeet ja yhteistyösopimukset

ok. Hyviä hankkeita!

9 Harkinnanvarainen avustus ammattiteattereille

Jo toinen kokous tänä keväänä, jossa Kansallisteatterin piirissä tapahtuvaa toimintaa tuetaan Kulken rahoista. Sinällään hanke on hyvä ja rahalle ihan ok perustelu, mutta haluaisin kyllä ihan oikeasti että jos Mika Myllyaho aikoo nostaa Kansallisteatterin profiilia Helsingissä, että se ei tapahtuisi muun helsinkiläisen kulttuuritoiminnan ehdoila. Saavat kuitenkin julkista tukea jo nyt noin 11 miljoonaa euroa, josta valtaosa valtiolta ja Helsingiltä muistaakseni hiukan alle 200 000€.

Kaikkea Kansallisteatterin toimintaa tulisi tarkastella kokonaispakettina, ei pisara kerrallaan.

10 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan matka Färsaarille 24.-27.5.2011 pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien tapaamiseen

Pöh. En päässy matkaan. Johanna menee meiltä.

11 Muut mahdolliset asiat

Ajattelin kysäistä mitä strategialle kuuluu. Luulin että se olis ollu tänään käsittelyssä.