Ensi tiistain kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lista on melko pitkä. En itse pääse kokoukseen muiden kiireiden takia (olen keikalla Mäntyharjulla) joten Mikael Vakkari menee sijaistamaan.

Täytyy kuitenkin vähän heti kärkeen nostaa Hannu-viiriä korkeammalle! Olen jo pari vuotta mäkättänyt lautakunnan kokouksissa siitä että myönnetyt lähikulttuuri- ja kohdeavustukset pitäisi saada Kulken sivuille näkyviin. Nyt näkyy lähikulttuuriavustukset ja kohteetkin kuulemma lähitulevaisuudessa! Pieniä konkreettisia askeleita avoimuuteen.

(Mielestäni linkki ao. listauksiin pitäisi saada suoraan ”Tukea taiteelle” -valikon alle, esim. oikeaan sivupalkkiin ”Muita kulttuurin tukijoita” osion alapuolelle uusi otsikko ”Myönnetyt avustukset”. Ei ole oikeastaan mitään syytä mikseivät myös vuotuiset avustukset esim. teattereille ja museoille näkyisi suoraan tässä.)

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin

ok.

YHTEISPALVELUT

1 Ilmoitusasiat

Meille on näemmä lähetetty kirje tiedoksi ja huomiotavaksi liittyen Guggenheimiin ja Bäcksbackan kokoelmiin.

2 Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohjeet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi

Tää on tärkeä kohta. Kulken raami kasvaa hiukan:

Kulttuurikeskuksen käyttömenojen raamiksi vuodelle 2013 on vahvistettu 30 026 000 euroa, mikä on
562 000 euroa suurempi kuin vuoden 2012 talousarvio.

Virasto esittää raamin menojen ja tulojen (suluissa muutos verrattuna vuoden 2012 talousarvioon) jakautuvan seuraavasti:

Käyttötalouden (41701) menoiksi esitetään 12 602 000 euroa (+401 000 euroa) ja Savoy-yksikön (41702) menoiksi 1 366 000 euroa (+29 000 euroa). Avustuspuolen menoiksi esitetään yhteisöjen tukemiseen (41703) 12 293 000 euroa (+132 000) ja teatterilain piiriin kuuluville teattereille (41704) esitetään menoiksi 3 765 000 euroa.

Perustelut raamin menojen ja tulojen jakautumiselle

Kulttuurikeskus on vuodesta 2010 säästänyt kaupungin yleisten linjausten mukaisesti käyttötalouden menoista noin 460 000 euroa. Lisäksi kustannustason nousu on aiheuttanut muun muassa korotuksia vuokriin ja palkkoihin, mikä on kasvattanut säästötarvetta noin 400 000 eurolla. Kulttuurikeskus ei esityksistä huolimatta ole saanut kompensaatiota palkankorotuksiin.

Avustuspuolelle kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyissä lisättiin vuodelle 2011 kohdennetusti tanssin avustamiseksi 100 000 euroa ja vuodelle 2012 avustuksia korotettiin kokonaisuudessaan 700 000 eurolla.

Vuoden 2013 raamin laatimisohjeissa virastoja pyydetään varautumaan yleiseen 2,2 prosentin kustannustason nousuun. Koska suuri osa kulttuurikeskuksen menoista on kiinteitä (vuokrat, palkkamenot, vahtimestaripalvelut ja atk-palvelut), joudutaan kustannustason nousu kattamaan noin 1,4 miljoonaan euron määrärahasta, joka on pääosin varattu kulttuuripalveluiden tuotantoon. Tällöin tosiasiallinen säästöpaine kohdistuu kulttuuripalveluihin, ja se on suuruudeltaan noin 15 prosenttia.

Kulttuurikeskus pitää perusteltuna kohdentaa lisämäärärahaa edellisen esityksen mukaisesti avustusten lisäksi kulttuurikeskuksen palvelutuotantoon, jotta kulttuuristrategian mukaiset toimintaedellytykset voidaan turvata. Kulttuurikeskus kohdentaisi talousarviolisäyksen erityisesti alueelliseen ja monikulttuuriseen toimintaan.

Olen aiempina aina vastustanut sitä että raaminousut käytetään enemmän käyttötalouteen ja olenkin saanut käännettyä nousut kohdistumaan hiukan enemmän avustuksiin. Tilanne on nyt kuitenkin hiukan eri: viime vuonna avustuksia todellakin korotettiin tälle vuodelle huomattavasti.

Olen hiukan eri mieltä siitä etteikö Kulke voisi enää mitenkään säästää kiinteistä kuluistaan, mutta ehkä tänä vuonna ei aihetta ei kannata avata. Haluaisin kuitenkin tarkempaa selvitystä siitä miten käyttötalouden +400k€ kohdentuvat.

(Olen aiemminkin kirjoittanut siitä että jos halutaan nykyistä pienempiä palveluita, niin sitten täytyy uskaltaa sanoa ääneen.)

3 Vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 1. ennuste

ok. Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti.

4 Elis-järjestelmän päivitys

ok. Liikuntaviraston kanssa hankitaan parempaa softaa.

5 Kulttuurikeskuksen eräiden virkojen muuttaminen toimiksi

Erittäin hyvä päätös ja yleisten linjausten mukainen. Liittyy kahteen seuraavaan kohtaan.

6 Annantalon johtajan eroilmoitus ja siitä johtuvat toimenpiteet

ok. Annantalon johtaja haluaa erota.

7 Caisan johtajan tehtävän täyttäminen

ok. Erotimme Johanna Maulan Caisan johtajan pallilta ja nyt tarvitaan uusi johtaja. Haemme täyttölupaa.

KULTTUURIPALVELUT

1 Pitäjämäen musiikkiopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman vahvistaminen

ok. Voivat nyt sitten hakea harkinnanvaraista avustustusta. Opetussuunnitelman vahvistaminen tarkoittaa käytännössä sitä että Pitäjänmäen musiikkiopisto täyttää laadulliset kriteerit.

KULTTUURIPOLITIIKKA

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamiseksi

ok. Emme vastusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä mutta työryhmä ei oo ehkä maailman hotein ajatus.

2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto globaalin vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta

ok. Mielellämme tuemme globaalia vastuuta. Miten tää sitten näkyy käytännön tasolla yhtään missään? En tiedä.

3 Fordin talo kulttuurille -ideasuunnitelma ja Tanssin talo -hanke

ERINOMAISTA! Tanssin talo hanke etenee! Lisäksi Fordin talon nappaaminen kulttuurikäyttöön toisi uuteen Etelä-Helsinkiin (Jätkäsaari/Hernesaari) myös oman kulttuurikeskuksen. Olen kirjoittanut Fordin talosta aiemminkin.

Erityisen positiivisena selvityksessä pidän sitä että hanke olisi mahdollista toteuttaa ”vaiheittain”, jolloin sekä toiminta että määrärahat voisivat vähitellen kasvaa ”isompaan nahkaansa”:

Fordin talon ideasuunnitelma on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa talon olemassa olevia tiloja kohennettaisiin niin, että kulttuurikäytön edellytykset lisääntyisivät, ja toisessa vaiheessa talosta tehtäisiin kulttuuritalo, mahdollisesti tanssi- tai elokuvakeskus. Ensimmäisessä vaiheessa tärkeänä askeleena esittävien taiteiden toimintaedellytysten parantamisen kannalta nähdään uusien saniteettitilojen rakentaminen. Toiseen vaiheeseen sisältyy laajennusosa, mikä mahdollistaisi noin 1000 hengen esitystilan toteuttamisen.

Näen vaiheittaisen kasvun myös poliittisesti realistisempana: hidas kasvu on helpompaa ajaa läpi kuin kymmenien miljoonien kertahanke!

Tanssin talo ry:n hallitus pitää talon kohdalla erityisen ongelmallisena sijaintia. En ole samaa mieltä. Onko Kaapeli syrjäinen? Entä Stoa? Jahka Tanssin talo Fordin talossa toteutuu, sen lähiympäristössä asuu kymmeniä tuhansia asukkaita nykyistä enemmän ja ratikka vie suoraan ulko-ovelle! Talon sijainnin voi kaupungille perustella nimenomaan aluekehittämisen työkalunakin. Myös Elmun tuleva Konepajahallin läheisyys on hieno mahdollisuus. Hernesaarelle syntyy selvä kulttuuriprofiili!

4 Kohdeavustusten myöntäminen

ok. Valitettavaa että Jazzliiton Alppijazz peruuntui. Ehtisiköhän joku järjestää vaikka ”kuorofestarin” tai ”klasarifestarin” Alppipuistoon? Vaskimusiikkipäivä? Soittokuntia, kvintettejä ja kuviomarssia! Kyllä!

5 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin

ok.

6 Kehittämissopimukset ja yhteistyöhankkeet

ok. m-Cultin Media Facade -festivaalia kehitetään seuraavat kolme vuotta.

7 UMO-säätiön lisämääräraha-anomus

ok. UMO:n julkinen tuki on yhä massiivista ja tukea tullaan tarkastelemaan osana koko avustuspottia 12.6. kokouksessa.

8 Vuonna 2011 myönnetyt maksamatta jääneet avustukset

ok.

9 La Nieve Fresca -työryhmän oikaisuvaatimus

ok.

10 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus

ok.

11 Walhalla ry:n oikaisuvaatimus & 12 Skidit ry:n oikaisuvaatimus

ok. Eivät hyödy WDC-ohjelmasta muuten kuin tiedotuksellisesti. Myönnetään sittenkin vähän tukea.

13 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan matka Färsaarille 22.-25.5.2012

Viime vuonna pohjoismaisten pääkaupunkin kulttuurilautakuntien konferenssi Färsaarilla peruuntui tuhkapilven takia. Harmittaa henkilökohtaisesti hiukan se että viime vuonna olisin päässyt matkalle, mutta tänä vuonna jään rannalle ruikuttamaan ja vihreä puheenjohtaja Sinnemäki lähtee Färsaarille. Olisi ollut mielenkiintoista tutustua muiden pääkaupunkien kulttuuripäättäjiin, päätöksentekoon ja ongelmakohtiin.

Parin vuoden takaisesta Amsterdamin reissusta oli ainakin paljon hyötyä. Sai aivot ihan uudella tavalla liikkeelle kun näin millaista politiikkaa muualla harrastetaan. Nämä reissut eivät ole huvittelua.