Huomenna tiistaina on jälleen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokous. Esityslistaan voi tutustua täältä.

Listalla on yksi isompi henkilövalinta (menee meiltä vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn), toinen vähän pienempi henkilövalinta ja lähinnä rutiinijuttuja.

KULTTUURIPOLITIIKKA

1 Ilmoitusasiat

Kaupunginhallitus antoi luvan Käpylän musiikiopistolle maksaa lainaansa takaisin vähän myöhemmin. Hyvä.

2 Kulttuuripolitiikan osastopäällikön viran täyttäminen

Kokouksen ja ehkäpä jopa koko vuoden tärkein juttu. Kulttuurikeskuksen hallinto on järjestetty siten että (lautakunnan) ja kulttuurijohtajan alaisuudessa on kolme osastoa: kulttuuripalvelut, kulttuuripolitiikka ja yhteispalvelut. Näillä kolmella on sitten omat johtajansa. Ja nyt valitsemme syyskuun alussa eläköityvälle Marianna Kajantielle seuraajaa.

Kulttuurikeskuksen organisaatiokaavio

Hakijoita toimeen oli yhteensä 50 henkilöä. Hienoa että Kulken virat kiinnostavat – kertoo että Helsinki on haluttu työnantaja ja että paikka koetaan mielenkiintoisena. Ja sitä se kyllä on. Kulttuuripoliittisen osaston päälliköllä on suuri merkitys kaupunkimme kulttuurielämään.

Lautakunta valitsi kesäkuun kokouksessa joukostaan kaikista puolueista koostuneen ryhmän haastattelemaan kuusi kärkihakijaa. Täytyy sanoa että oli erittäin mielenkiintoista olla mukana. Hakijat olivat korkeatasoisia ja vaikka ainakin oma valintani oli loppujen lopuksi selvä, ei päätös heti syntynyt, vaan vaihtoehtoja piti punnita useammalta kantilta.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella olen samaa mieltä esittelijän kanssa, joka ehdottaa virkaan Veikko Kunnasta.

Filosofian maisteri Veikko Kunnas on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä (1990-2007), jona aikana hän toimi myös (1997-2000) Pohjoismaiden ministerineuvostossa Kööpenhaminassa neuvonantajana. Vuonna 2007 Kunnas siirtyi Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelut osaston osastopäälliköksi ja vuonna 2010 vs. kulttuurijohtajaksi. Kulttuuripalvelut osasto on henkilöstömäärältään viraston suurin (45 vakinaista tehtävää) ja yhteensä virastossa työskentelee vakinaisissa tehtävissä 103 henkilöä.

Opetusministeriössä työskennellessään Kunnas valmisteli muun muassa valtioneuvoston eduskunnalle antamaa kulttuuripoliittista selontekoa, hallitusohjelman edellyttämää luovuusstrategiaa ja toimi laaja-alaisesti eri taiteenalojen kehittämistyöryhmissä.

Vs. kulttuurijohtajana hän vastasi Helsingin kulttuuristrategian valmistelusta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2011. Kunnas on laaja-alaisesti näkemyksellinen, yhteistyökykyinen ja kehittämishakuinen johtaja. Hänen työskentelyään leimaa johdonmukaisuus, tulevaisuuteen suuntautuminen ja päätöksentekokyky.

Kunnaksen ansioiksi voidaan lukea pitkäaikainen ja laaja-alainen sekä kansainvälisen, kansallisen että helsinkiläisen taide-elämän tuntemus. Hänen lukuisat asiantuntijatehtävänsä opetusministeriössä sekä luottamustehtävänsä suomalaisen kulttuurin kentässä ovat poikkeuksellisen laajat.

Hakuasiakirjoista ja haastatteluista saatavien tietojen pohjalta filosofian maisteri Veikko Kunnas nousee työkokemuksen ja muiden ansioiden perusteella hakijoista etusijalle.

KULTTUURIPALVELUT

1 Annantalon johtajan valinta

Valitsemme myös Annantalolle uuden johtajan. Toimeen ehdotetaan Kaisa Kettusta (TaM).

YHTEISPALVELUT

1 Vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste

ok.

Talousarvion toteutumista seurataan neljästi vuodessa. Kaupungin uusi Laske-tietojärjestelmä on hiukan vaikeuttanut virkamiesten työtä. Jotenkin ei ihan hirveesti yllätä että tietojärjestelmähankkeessa on käynnistysvaikeuksia…

KULTTUURIPOLITIIKKA

3 Kohdeavustusten myöntäminen, 7. jako

ok. Taas hienoja juttuja!

4 Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 7. jako

ok. Yllättävän paljon rahaa jäljellä tällä momentilla. Tiedetäänköhän kentällä riittävästi tästä apurahamuodosta?

VERKKOKIRJASTO- JA HALLINTOPALVELUT

2 Kaupunginkirjaston vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste

ok. Sama uusi tietojärjestelmä on aiheuttanut harmia myös kirjaston väelle.

SISÄLTÖPALVELUT

1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen pysyvän jurtan rakentamisesta Töölönlahdelle

ok. Mä en kyllä suoraan sanottuna oikein tajunnut tätä aloitetta. Kiva juttu, mutta just liikkuvana ja väliaikaisena. Tai jos kysyntää on, niin yrittäjän toimesta. Ei kai se nyt kaupungin hommaa ole ryhtyä tällaisia pystyttelemään.