Ensi maanantaina kaupunginhallituksen listalla olevat asiat. Koko esityslista liitteineneen löytyy täältä. Lista-asioiden lisäksi aiomme pyytää apulaiskaupunginjohtaja Penttilältä selvityksen Hakaniemen toriparkin suunnitelmista.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

ok. Myönnettään vapautus Ted Apterille ja valitaan tilalle Anniina Palm.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Lauttasaaren korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12083; Vattuniemenkatu 27, Vattuniemenranta 4)

ok. Jälleen täydennysrakennetaan asuntoja – tällä kertaa Lauttasaareen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja varastorakennusten tontin 31133/6 (T) muuttamisen asuinkerrostalojen tontiksi (AK). Tontille suunnitellaan loft-tyyppisiä asuinhuoneistoja. Tontilla sijaitseva pienteollisuusrakennus suojellaan kaavamääräyksellä lukuun ottamatta matalaa siipirakennusta, joka puretaan ja tilalle rakennetaan kaksikerroksinen asuinrakennus. Asemakaavan muutosehdotuksen rakennusoikeus on 5 350 k-m2, jossa on vähennystä nykyiseen asemakaavaan 1 370 k-m2. Autopaikat, 46 kpl, on osoitettu maanalaisina.

Ei varsinaisesti valitettavaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta aikanaan äänesti asuntojen keskikoosta – Vihreät äänestivät silloin 75m2 keskikoon säilyttämisen puolesta. Autopaikat, 46 kpl, sijoitetaan maan alle, joka on ok. Metrolle tuolta on kuitenkin noin 830 metriä. Voisi kuvitella että kun keskikokonormi ei pakota, niin kohteeseen tulee kohtuullisen isoja kämppiä, jolloin autopaikkanormi voi olla ihan markkinatalouden pohjalta jopa turhan iso.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Harmaan talouden seurantaraportti 3-2012

ok. Ehkä mielenkiintoisin havainto on se että vuonna 2011 rakennusalalla käyttöönotettu ”käännetty arvonlisäverovelvollisuus” on kasvattanut verotuottoa vuoden aikana ainakin yhteensä 75 miljoonaa euroa. Tää on hyvä juttu – tervehdyttää rakennusalan kilpailua ja tuo lisää verotuloja. Erinomaista.

4 Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

ok. Helsinki valitsee tähän Tatu Rauhamäen (kok), Mari Puoskarin (vihreät) ja Silvia Modigin (vas).

5 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013

ok.

6 Kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydennys

ok.

7 Kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakkeiden omistajahallinnoinnin siirtäminen Helsingin kaupungin liikennelaitokselle

ok. Helsinki omistaa 50% Kampin keskuksen Espooseen suuntautuvien bussien terminaalista. Nyt osakkuuden hallinnointi siirrettäisiin HKL:lle koska:

Koska Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) huolehtii joukkoliikenteen tarvitseman infrastruktuurin toteutuksen suunnittelusta sekä järjestää sen rakentamisen, kunnossapidon ja muun hallinnoinnin, kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin kaupungin osakeomistus (50 %) ja tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen siirrettäisiin Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL) 1.1.2013 lukien.

Vaikuttaa fiksulta.

2 Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

ok. Pätevän oloista sakkia päättämässä uusista kadunnimistä jne.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

ok. Vihreitä vammaisneuvostossa edustaa tulevalla kaudella Iiro Auterinen.

2 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

ok. Meitä edustaa Johanna Pihlaja.

3 Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toimintasäännön muuttaminen ja neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

Muutetaan vähän kokoonpanoa sosiaali- ja terveysviraston perustamisesta johtuen (myös varhaiskasvatusvirasto sai edustajan neuvottelukuntaan) lisäksi luonto- ja ympäristöjärjestötkin saavat edustajan. Hyväksytään jäsenet. Meitä edustaa Sari Näre.

4 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi

ok. Viime kokouksessa aihe jäi pöydälle vasemmistoliiton pyynnöstä. Oletan että siltä suunnalta on tulossa jokin palautusesitys.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2013 – 2014

ok. Meitä edustavat Laura Mäntylä ja Aaro Horsma ja heidän varajäseninään Merja Kähkönen ja Ilkka Veiström.

2 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2013-2014

ok. Meitä edustavat Abdulkadir Isak ja Pilvi Nummelin, varajäseninä Kimmo Wilska ja Elina Valkama. Mielenkiintoista on se että puheenjohtajana toimii Homma-foorumin perustaja Matias Turkkila.