Tuulivoima on kasvanut Euroopassa viimeisen vuosikymmenen aikana aivan valtaisasti. Viime vuonna rikottiin sadan gigawatin ”haamuraja” – Euroopassa on nyt tuulivoimaa 106,5 gigawatin edestä.

Trendi on sama maailmanlaajuisestikin. Valitettavasti Suomi ei ole oikein pysynyt muun maailman vauhdissa mukana.

Tuulivoimaan liittyy tietenkin myös haasteita, ilmiselvimpänä se että tuuliolosuhteet vaihtelevat eikä tyynellä synny sähköä. Belgiassa kehitellään tyystin uudenlaista ratkaisua tuulivoiman vaihtelevuuteen.

Belgian valtionvarainministeri Johan Vande Lanotte ehdottaa että muutaman kilometrin päähän Belgian rannikosta rakennettaisiin noin 2,4 kilometriä leveä keinotekoinen saari, joka toimisi ”energiavarastona”. Kun sähkön kulutus on matalaa, mutta tuulivoiman tuotanto korkealla, myllyjen sähkö pyörittäisi pumppuja, jotka nostaisivat merivettä noin 15 metriä merenpinnan tason yläpuolelle. Sitten taas vastaavasti tyvenellä vettä laskettaisiin turbiinien läpi. Saari toimisi ikäänkuin valtavana akkuna.

Myös hollantilaiset ovat tutkineet vastaavaa ratkaisua jo aiemmin. Heidän mallissaan saaren vallien keskellä tosin olisi noin 50 metriä syvä monttu, johon vettä laskettaisiin. Energian varastoinnin perusidea on kuitenkin sama. Hollantilaisten laskelmien mukaan saari voisi tuottaa maksimissaan noin 2.000-2.500 MW tehon ja varastoida yhteensä jopa 30 GWh.

Eikä ajatus ole uusi ja kummallinen. Ensimmäiset samaan periaatteeseen perustuvat voimalaitokset aloittivat toimintansa jo 1890-luvulla Italiassa ja Sveitsissä. Uutta on vain ajatuksen yhdistäminen tuulivoimaan ja keinotekoiseen saareen.

Suomessa tämä ratkaisu ei välttämättä ole käytännöllinen, mutta idea on hyvä esimerkki siitä miten ihmiskunta kykenee keksimään uusia vastauksia haasteisiinsa. Uusiutuvan energian pullonkaulat ovat ratkaistavissa kunhan vain tahtoa löytyy.

”Cleantech”, eli uusi ympäristöystävällinen teknologia työllistää Suomessa jo 50000 ihmistä, eli noin 30 kertaa enemmän väkeä kuin Turun STX, ja kasvupotentiaali on huikea. Ala voisi työllistää maassamme kaksinkertaisen määrän ihmisiä 2020 mennessä. Rohkea rokan syö – Suomen kannattaisi olla uuden puhtaan teknologian edelläkävijä. Se tarkoittaa sekä työpaikkoja että parempaa maailmaa jälkipolville.