Loman ja työmatkan vuoksi pääsen vasta huomenna keskiviikkona ensimmäistä kertaa osallistumaan valtuuston kokoukseen varsinaisena valtuutettuna! Hiphei!

Valtuuston esityslistat ovat pitkiä joten en oikein tiedä miten lautakunta-blogaamiseen käyttämäni malli toimii valtuuston asioita peratessa. Nyt kävin kokeilumielessä kaikki kohdat läpi. Mielipiteet ovat omiani, eivät Vihreän valtuustoryhmän tai kaupunginhallitusryhmän. Ehkä valtuustosta blogatessa pitäisi keskittyä joihinkin pääkysymyksiin, kuten esim. tällä kertaa talousarvion lähetekeskusteluun. Nämä blogaukset ovat toisaalta samalla itselleni asioiden opiskelua – tunnustan täysin avoimesti että en tunne esim. sosiaali- ja terveyspuolen asioita tarpeeksi.

Koko esityslista löytyy täältä ja kokousta voi seurata nettilähetyksenä Helsinki-Kanavalla.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Huomisen valtuuston isoin keskustelu heti kärkeen eli ensi vuoden budjetin lähetekeskustelu. Meidän ryhmäpuheemme pitää valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Listalta on tässä kohdassa 13 liitettä, joista löytyy paljon tietoa valtion ja kuntien taloudellisesta tilanteesta ja toimintaympäristöstä. Lukemisen arvoisia läpysköitä ovat ainakin: ”Kunnat velkakierteessä – Suurten kaupunkien talousarviot” ja ”Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset -raportit.

Ensin kuntataloudesta:

Kaikki suuret kaupungit joutuvat ottamaan lisää velkaa. Velka kasvaa vuoden 2011 tilinpäätöksen 4,5 miljardista eurosta 1,6 miljardia euroa. Vuoden 2013 lopussa velkaa olisi noin 6,1 miljardia euroa.

Tulorahoitusjäämän paisuminen ja sen kattaminen velalla selittyy paljolti hallitusten toimenpiteillä. Kuntien veropohjan leikkaamisella on ollut kohtalokas vaikutus kuntien talouteen. Valtio kevensi vuosina 1997–2003 verotusta kuntien kustannuksella 0,8 miljardilla eurolla. Kun tämä kertaantuu koko vuosikymmenen, siitä tulee kuntien talouteen lähes 10 miljardin euron lovi. Sen on enemmän kuin em. tulorahoitusjäämä ja enemmän kuin kuntien velan kasvu. Jos Lipposen hallitukset eivät olisi leikanneet kuntien veropohjaa, ei kuntien velka olisi kasvanut eikä kunnilla olisi tulorahoitusjää- mää.

Kataisen hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksia niin, että vuoteen 2015 mennessä lakisääteisten palvelujen järjestämiseen tarkoitettua valtionosuutta on leikattu yh- teensä 1,1 miljardia. Leikkaus on siis suurempi kuin Lipposen hallitusten kompen- soimattomat veronkevennykset. Ei ole vaikea ennustaa, että kuntien velkaantuminen jatkuu. Kunnallistalous tulee kiristymään.

Ja sama kuvana:

Kuntapäättäjää ahdistaa kun valtio ”säästää”.

Valtio asettaa kunnat ja erityisesti kasvavat kaupunkiseudut lähes mahdottoman tehtävän äärelle. Yhtä aikaisesti pitäisi toteuttaa isoja rakennemuutoksia (väestörakenne, tiivistyminen, ilmasto) ja samalla sekä lisätään tehtäviä että heikennetään rahoituspohjaa. Vaihtoehtoja ei oikein enää ole. On leikattava, myös Helsingissä, ja todennäköisesti myös nostettava verotuloja. Mielestäni kiinteistöverosta kannattaisi aloittaa ennen kunnallisveroa.

Julkistalouden kustannuksissa sosiaali- ja terveyskulut ovat erittäin merkittävä osa – Helsingissäkin Sosiaali- ja terveysvirasto hallinnoi noin puolta Helsingin budjetista – noin paria miljardia euroa vuositasolla.

Positiivista on se että:

”Helsingin kustannukset ovat viime vuosina lähentyneet muiden suurten kaupunkien kustannuksia. Helsingin kustannukset ovat vuodesta toiseen olleet vertailukaupunkien korkeimmat, mutta ensimmäistä kertaa vuoden 1997 jälkeen Helsingin kustannukset eivät olleet vertailun suurimmat.”

Toivottavasti virastouudistus jatkaa kustannuskehityksen taittamista.

”Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset -raportti oli mielenkiintoista luettavaa mutta herätti enemmän kysymyksiä kuin tarjosi vastauksia.

Mitä käytännössä tarkoittaa että Helsinki satsaa 7-14 -vuotiaisiin +38,2% ja Kuopio psykiatriseen hoitoon +70,4% mediaanikustannuksiin verrattuna? Onko Kuopiossa hoito 70,4% parempaa, onko sitä enemmän vai ovatko kuopiolaiset vaan keskimäärin ”enemmän hoidon tarpeessa”? En oikein ymmärtänyt. Ja jos alueellinen ikävakioitukin vaihtelu on noin suurta, onko terveydenhuollolle loppujen lopuksi vain yksi järkevä ”piiri” – koko Suomi?

Se ainakin tuli selväksi että ikävakioimattomat kustannukset riippuvat paljon kunnan väestörakenteesta. Ja terve vanhus on kunnalle lottovoitto:

Tästä seuraa se että esim. Espoon ja Vantaan Kouvolaa noin 500-600€ per asukas alemmat sotekulut eivät välttämättä johdu vain espoolaisten ja vantaalaisten kuntapäättäjien suunnattomasta lahjakkuudesta kustannusten hallinnassa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

4 Tapaninkylän tonttien 39219/1 ja 39220/1 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12107; Päivöläntie 15 ja Seunalantie 4)

ok. Tapanilaan lisää rakennuspinta-alaa. Tän tyyppistä kulttuurimaisemaa poistuu:

5 Suutarilan Tapulikaupungin tonttien 40125/1-4, kortteleiden 40126 ja 40127 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12133; Hatuntekijänkuja 1-11)

ok. Pari viikkoa sitten kh:ssa, nyt valtuustossa.

Uusia rivitalo- asuntoja syntyy kaikkiaan n. 9 ja uusia kerrostaloasuntoja n. 13. Uusia asukkaita alueelle tulee noin 40. Autopaikkoja lisätään 12. Henkilökohtainen veikkaukseni on että 350 metrin päässä Puistolan asemalta nuo avoparkkialueet tullaan rakentamaan myös jossain vaiheessa. Olisi varmaan kannattavaa jo nytkin. Eli kymmenen vuoden kuluttua tiivistetään sitten lisää.

Pysäköinnin vaikutus aluetehokkuuteen selvästi näkyvillä.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

6 Eron myöntäminen Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen

ok. Vuoden WDC-johtajana toiminut kulttuurijohtaja Pekka Timonen lähtee yksityiselle puolelle toimariksi. Onnea uudelle uralle – valitettavaa että todella pätevä muutosjohtaja lähtee kaupungin leivistä. Tämä tarkoittaa samalla sitä että tänä keväänä päästään valitsemaan kulttuuritoimelle uusi johtaja. Helsingin kulttuurikeskuksen johtajan paikka on koko maan tärkeimpiä kulttuuripoliittisia pestejä. Mielenkiintoista nähdä millaisia hakijoita tulee!

7 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudelle 2013-2016

ok. Lautamiehet valitaan tosiaan puoleiden toimesta vaikka toimet toki ovat huomattavan epäpoliittisia. En ole ollenkaan varma onko tämä järkevin tai paras käytäntö, mutta sitä ei nyt Helsingin valtuustosalista muuteta. Yhdysvalloissa käsittääkseni (tv-sarjoistakin oppii jotain!) lautamiehet arvotaan koko väestöstä ja osallistuminen on pakko/kansalaisvelvollisuus. Lautamiehet edustaisivat takuulla enemmän koko ”kansaa”, nykyisin kun hommaan ryhtyvät lähinnä ne joilla on aikaa.

KAUPUNGINJOHTAJA

Sitten on koko tukku valtuutettujen aloitteita. Aloitteet ovat periaatteessa ehkä valtuutettujen paras keino vaikuttaa yksittäisiin tärkeisiin asioihin. Käytännössä aloite johtaa erittäin harvoin vaikuttaviin muutoksiin. Mitä konkreettisempi ja tarkempi aloite on, sitä paremmalta vastaukset ovat vaikuttaneet. Hyvänä esimerkkinä Ville Ylikahrin aloite reunakivien poistamisesta pyöräteiltä. Itsellänikin on muutama jo epäkohta mielessä…

8 Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite innovaatiorahaston toiminnan uudistamisesta

ok. Mari haluaisi että innovaatiorahastosta tiedotettaisiin enemmän ja toiminta olisi näin ehkä vaikuttavampaa. Vastaus on haalea.

9 Kj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite asukastalon saamisesta Siltamäen ostoskeskukselle

ok. Vastauksessa kerrotaan että jotain aloitteen suuntaista selvitetään paraikaa.

Kaupunki tukee asukastaloja ja –tiloja taloudellisesti ja toiminnallisesti tällä hetkellä eri tavoin. Hallintokunnat priorisoivat tilojen vuokrauksen oman perustoimintansa lähtökohdista. Siltamäessä ikäihmisten korttelitupatoiminnan järjestämisestä vastaa Siltamäki-Suutarila-Seura ry, jonka toimintaa sosiaalivirasto on tähän mennessä tukenut. Siltamäen ikäihmisten korttelitupatoiminnan tarvitsemia tilavaihtoehtoja selvitetään parhaillaan yhteistyössä kaupungin ja Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n kanssa ja asia on tarkoitus ratkaista selvitystyön pohjalta mahdollisimman pian.

10 Ryj / Valtuutettu Kimmo Helistön aloite kissapuiston perustamisesta Kallioon

ok. Kimmo olis halunnu kissapuiston – virkamiehet selvästikään ei.

11 Ryj / Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite kaupungin kanipolitiikan muuttamisesta

ok.

Hannele Luukkaisen mielestä kaneja ei saisi tappaa – esittälijä vastaa että ”villikani on luokiteltu kansallisen vieraslajistrategian mukaan haitalliseksi vieraslajiksi. Haitallisia vieraslajeja tulee strategian mukaan pyrkiä ensisijaisesti hävittämään kokonaan tai kannan jo vakiinnuttua rajoittamaan kannan kasvua.”.

Olen esittelijän kanssa samaa mieltä.

12 Ryj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite bussilinjan 16 vanhan reitin palauttamisesta

ok.

13 Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite pikavippimainonnan kieltämisestä kaupungin julkisissa tiloissa

ok. Esittelijä toteaa että ”Pikalainojen mainonnan kieltämiseen ei nykyisin ole lainsäädännöstä johtuvia perusteita, mikäli mainonta tapahtuu lain säännösten määrittelemissä puitteissa. Nykyisten sopimusten ehdot eivät myöskään mahdollista puuttumista kyseisiin mainoksiin. Jatkossa sopimuksia uusittaessa on kuitenkin mahdollista tarkastella sopimusehtoja uudelleen.”

Näin juuri. Pikavippien mainonnan rajoittaminen kannattaa aloittaa Arkadianmäeltä, ei valtuustosalista.

14 Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suoran joukkoliikenneyhteyden perustamisesta bussilinjan 55 reitille

ok. Reittiuudistukset aiheuttavat aina närää. HSL vastaa hyvin: ”Syysliikenteeseen tehdyt muutokset lyhentävät kokonaisuudessaan matka-aikoja 270 000 tunnilla vuodessa ja parantavat joukkoliikenteen luotettavuutta tämänhetkisillä resursseilla.”.

b<>15 Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite ruuhka-ajan ulkopuolisesta ikäihmisten ilmaisesta joukkoliikenteestä

ok. Esittelijä vasta että 2013 tulee tariffiuudistus jossa myös ikäihmisten ilmaista joukkoliikennettä tutkitaan, tosin HSL on vastustanut eläkeläisten ilmaisia matkoja aiemminkin.

Näin laajasti iän mukaan menevä tuki kohdentuisi kyllä tavattoman huonosti. Tarvitseeko Mikael Lilius eläkepäivillään kaupungilta ilmaiset matkaliput? Kaikki eläkeläiset ja ikäihmiset kun eivät ole köyhiä – tuetaan mieluummin vähävaraisia kuin ikään perustuen kaikkia.

16 Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta Violanpuiston pohjoiskulmaan

ok. No nyt on lähidemokratiaa. ”Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Violanpuiston valaistuksen lisääminen ei ole perusteltua. Puistoa rajaavat katuosuudet on valaistu ja puistossa on valaistuja käytäviä sekä valaistuja kohteita.”

17 Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä

ok. Kh vastaa että silta korjataan 2018.

18 Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite esteettömän leikkipuiston perustamisesta

ok. Todetaan että on jo ja lisää on tulossa.

19 Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite kantakaupungista kulkevien bussilinjojen kattavuuden parantamisesta

ok. Kolmas aloite käytännössä samasta aiheesta.

20 Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite bussilinja 55n reitistön uudelleen arvioimisesta

ok. Ja jo neljäs aloite linjastouudistukseen liittyen.

Mulle HSL:n vastauksissa tärkeä toistuva juttu on tämä: ”Kokonaisuutena linjastomuutokset ovat lisänneet joukkoliikenteen käyttöä ja nopeuttaneet joukkoliikenteellä tehtyjä matkoja.” Kertoo siitä että kyllä se kaikesta negatiivisesta palautteesta riippumatta on ollut kokonaisuutena onnistunut uudistus. Suomalaiset vaan valittavat äänekkäämmin kuin kiittävät – matkojen lisääntyminen on mielestäni käytännössä hurraa-huuto uudistukselle.

21 Ryj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite selvityksen tekemisestä HSLn reittimuutoksista

ok. Viides.

22 Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite ikäihmisten alennuslipuista

ok. Viime syksynä tais olla vaalit.

23 Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Fallkullan kotieläinpuiston valaistuksesta

ok. Todetaan että valaistuksen parantamiseen ei ole varaa lähitulevaisuudessa.

24 Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen perustamisesta Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä

ok. Päivin aloitteesta ”Herttoniemen aluepuiston koira-aitaus jaetaan suurten ja pienten koirien alueisiin”, joka lienee ihan hyvä juttu. Lisäksi:

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että koira-aitauksen tarve Länsi-Herttoniemeen otetaan huomioon päivitettäessä koira-aitausten verkostoa.

25 Kaj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite selvityksen tekemisestä maa- ja kelluvista uimaloista

ok. Täähän olis hauska! Aiheesta oli juttua myös Hesarissa taannoin. Vastauskin suhtautuu positiivisesti:

Kaupunginhallitus katsoo, että maauimalat ja kelluvat uimalat ovat houkuttelevia palveluita kaupunkilaisille ja niiden lisääminen olisi varmasti perusteltua kaupungin väkiluvun kasvaessa. Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, ettei uusien maauimaloiden sijoittamisesta ole tarpeen käynnistää erillistä selvitystä, vaan mahdollisuuksia maauimaloiden sijoittamiseksi tarkastellaan sopivien kaavahankkeiden sekä yleiskaavan alueellisten liikunta- ja vapaa-ajan tarpeiden arvioinnin yhteydessä. Kelluvan uimalan rakentaminen myös yksityisen tahon toteuttamana hankkeena on kannatettavaa.

Mun mielestä sellainen sopisi vaikka Skattalle ”Guggenheimin” tontille.

26 Kaj / Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- tai pihakaduksi

ok. Vastaus suhtautuu ajatukseen positiivisesti mutta vetoaa ”varojen vähäisyyteen”.

Kaupunginhallitus katsoo, että kävelykatujen lisääminen myös ydinkeskustan ulkopuolella on kannatettava ajatus. Liikennejärjestelyihin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa uusia kävelykatuja ydinkeskustan ulkopuolelle ainakaan lähivuosina. Vaasankadun palvelutarjonnan ja viihtyvyyden lisäämiseksi voitaisiin tästä huolimatta selvittää yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja asukkaiden kanssa, mitä tarpeita Vaasankadun ympäristön edelleen kehittämiseen olisi. Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alkaneella valtuustokaudella kävelyn kehittämisohjelman, jonka myötä tullaan tarkastelemaan keinoja kävelyolosuhteiden edistämiseksi.

Olen tästä jossain määrin eri mieltä. Esim. kesäkaudeksi Vaasankadun muuttaminen kävelykaduksi vaatisi muutamia betoniporsaita. Kustannus korkeintaan muutamia tonneja. Tässä on juttu jota sietäisi kokeilla ennakkoluulottomasti! Ei kaikkea tarvitse heti valaa betoniin.

Olen itse pyöritellyt ajatusta muutama vuosi sitten. Kuin sattumalta Emman aloitteessa on keksitty sama ratkaisu pysäköintipulmiin! ;)

27 Kaj / Valtuutettu Elina Moision aloite Liisankadun kehittämisestä kevyen liikenteen tarpeisiin

ok. Vastaus vetoaa siihen että Liisankadusta päätetään vasta Kruunuvuorenrannan sillan päätöksen jälkeen.

Liisankatua olisi mahdollista kuitenkin kehittää huomattavasti jo ennen sitä ja kustannuksetkaan eivät päätä huimaisi. Kyse on muutamasta kymmenestä metristä jalkakäytävää. Kustannukset muutamia kymppitonneja maksimissaan. Ratkaisu kuitenkin rauhoittaisi Krunikan liikennettä huomattavasti ja tekisi ympäristöstä miellyttävämmän liikkua kävellen ja pyörällä.

28 Kaj / Valtuusto Tarja Kantolan aloite pienoismallin tekemisestä Helsingin keskeisestä kartta-alueesta

ok. Kaupunginhallitus toteaa että nykyaikana käytetään tietokoneita ja semmoisia 3D-virtuaalipienoismalleja!

29 Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Tikkuritien ja Tapulikaupungintien risteyksen kiertoliittymästä

ok. Kaupunginhallitus toteaa että näin on tarkoitus.

30 Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite tuottaja- ja kansalaiskeskustelujen järjestämisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinnassa

ok. Apotin hankintaa ja koko prosessia kannattaa arvostella mutta valtuustoaloite ei ainakaan tässä vaiheessa prosessia ole oikea työkalu. Kaupungin koko it-strategiaa, sen kirjoittamista ja toteuttamista, tulisi tehdä avoimemmin. Palaamme toveri Kivekkään kanssa tähän asiaan varmaan useita kertoja lähivuosina.

31 Stj / Valtuutettu Pekka Saarnion aloite koulujen käytöstä asukastoiminnassa

ok. Pekka Saarnio ehdotti aloitteessaan että kouluissa olisi ”vakituisia emäntiä tai isäntiä” huolehtimassa asukastoiminnasta kouluajan ulkopuolella.

Kaupunginhallitus toteaa vastauksessaan että ”koulujen ja oppilaitosten tilankäyttöä on mahdollista tehostaa esimerkiksi tiedottamalla keskitetyn sähköisen ajanvarausjärjestelmän tarjoamista hakumahdollisuuksista ja tilojen käytettävyydestä mm. aloitteessa esitettyyn asukastoimintaan.”.

Koulutiloissa järjestetään jo nykyisinkin jo paljon toimintaa eivätkä säännöt sitä estä. Eräs ongelma, johon kulttuurilautakunnassa tutustuin oli kuitenkin Helsingin sisäisten vuokrien käytäntö, jossa esim. musiikkiopistokäyttöön koulutilojen vuokraus oli Helsingissä huomattavasti Vantaata ja Espoota kalliimpaa.

Ongelma siis ei välttämättä ole ”isäntien ja emäntien” puute vaan resurssit ja virheellinen sisäinen hinnoittelu.

32 Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vanhuspalveluohjelman tekemisestä

ok. Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä ei ole laadittu erillistä vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 – 2009 koskeneen ohjelman jälkeen, vaan tätä ikäryhmää koskevat linjaukset on sisällytetty kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien toimintasuunnitelmiin.

33 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista

ok. Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että erityistukea vaativien lasten ja heidän perheidensä tarpeet pyritään jo nyt ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon.

34 Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite kouluille ja päiväkodeille tärkeiden metsien kartoittamisesta

ok. ”Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen perusteella, että opetuksen ja vapaa-ajan virkistyskäytön vuoksi on tärkeää kartoittaa lähimetsät. Lähimetsiä hyödynnetään jo nyt rakennusviraston sekä sivistys- ja sosiaalitoimen kesken.”

Aihetta liippaa Aalto Yliopiston Urbaani Onni -hankkeen tulokset. Haluaisin mieluusti nähdä vastaavat tutkimustulokset koko kaupungista. Tällainen tutkimustieto helpottaisi suhtautumista myös ”nimbyilyyn” – jokainen pusikko kun ei ole arvokasta lähimetsää.

Töölön onnen paikat

Eli Emman aloite hyvä ja ajatusta voisi kehitellä laajemminkin.

35 Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta

ok. Nuorisokeskuksen, jonka vastuulla skeittiparkki siis on, mielestäkin ihan hyvä ajatus. Hakevat rahoitusta. Voi olla että onnistuu ja hyvähän se olisi jos puiston käyttöaika lisääntyy. Teinit pysyy poissa pahanteosta ja investoinnin tehokkuus paranee. :)

36 Sj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite kirjastojen ja sadutuksen ottamisesta monikulttuurisuustyöhön

ok. Todetaan että on jo.

37 Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite sijaisten palkkaamisesta täydennyskoulutuspäiville

ok. Hallinnon mukaan ongelmaa, johon Tenkulan aloite pyrkii vastaamaan ei ole olemassa: ”Lausunnossa todetaan, että koulutuksista aiheutuvat poissaolot ovat ennalta suunniteltuja, joten valtaosassa niistä voidaan käyttää sisäisiä työjärjestelyjä. Terveyskeskuksessa käytetään varahenkilöstöä ja siellä voidaan myös palkata sijainen Seuren kautta. Kaikki välttämättömät täydennyskoulutuspäivät ovat siellä toteutuneet vuositasolla. Henkilöstökeskus katsoo näin ollen, että ns. koulutussijaisten palkkaamiseen ei ole syytä ryhtyä.”

38 Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta

ok. Todetaan että paljon tehdään jo.