Huomenna ei pitäisi kokouksessa kulua koko iltaa – esityslista on selvästi viime kertaa lyhyempi. Mukana kuitenkin nippu käsittelemättä jääneitä aloitteita, mm. eilen blogaamani Vaasankatu. Päätösasiat ovat valmiiksi tuttuja kaupunginhallituksen esityslistoilta. Alkaako tää jo sujua?

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta

ok.

5 Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

ok.

6 Lainan myöntäminen Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle

ok. Tämä asia oli kaupunginhallituksessa 11.2..

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

7 Lauttasaaren korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12083; Vattuniemekatu 27, Vattuniemenranta 4)

ok. Tämä asia oli kaupunginhallituksessa 18.2..

8 Tapaninkylän tonttien 39060/1 ja 2 tonttien 39061/6 ja 11 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12132; Hiirakonkujan alue)

ok. Tämä asia oli kaupunginhallituksessa 11.2..

9 Pitäjänmäen pientaloalueen sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12067; Länsi-Reimarla)

ok. Tämä asia oli kaupunginhallituksessa 11.2..

KAUPUNGINJOHTAJA

10 Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta Violanpuiston pohjoiskulmaan

ok. No nyt on lähidemokratiaa. ”Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Violanpuiston valaistuksen lisääminen ei ole perusteltua. Puistoa rajaavat katuosuudet on valaistu ja puistossa on valaistuja käytäviä sekä valaistuja kohteita.”

11 Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä

ok. Kh vastaa että silta korjataan 2018.

12 Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite ikäihmisten alennuslipuista

Vain iän mukaan määrittyvä tuki kohdentuisi kyllä tavattoman huonosti. Tarvitseeko Mikael Lilius eläkepäivillään kaupungilta ilmaiset matkaliput? Kaikki eläkeläiset ja ikäihmiset kun eivät ole köyhiä – itseasiassa eläkeläisistä löytyy varakkain ikäryhmä – tuetaan mieluummin vähävaraisia kuin ikään perustuen kaikkia.

Lisäksi esittelijä toteaa että HSL valmistelee parhaillaan tariffipoliittisia linjauksia, joiden yhteydessä tähänkin kysymykseen otetaan kantaa.

VIime valtuustossa oli jo käsittelyssä Päivi Lipposen varsin samanlainen aloite. Toivottavasti tästä ei tarvitse tällä kertaa keskustella yhtä pitkään. Viime syksynä taisi olla vaalit.

13 Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen perustamisesta Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä

ok. Päivin aloitteesta ”Herttoniemen aluepuiston koira-aitaus jaetaan suurten ja pienten koirien alueisiin”, joka lienee ihan hyvä juttu. Lisäksi:

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että koira-aitauksen tarve Länsi-Herttoniemeen otetaan huomioon päivitettäessä koira-aitausten verkostoa.

14 Kaj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite selvityksen tekemisestä maa- ja kelluvista uimaloista

ok. Täähän olis hauska! Aiheesta oli juttua myös Hesarissa taannoin. Vastauskin suhtautuu positiivisesti:

Kaupunginhallitus katsoo, että maauimalat ja kelluvat uimalat ovat houkuttelevia palveluita kaupunkilaisille ja niiden lisääminen olisi varmasti perusteltua kaupungin väkiluvun kasvaessa. Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, ettei uusien maauimaloiden sijoittamisesta ole tarpeen käynnistää erillistä selvitystä, vaan mahdollisuuksia maauimaloiden sijoittamiseksi tarkastellaan sopivien kaavahankkeiden sekä yleiskaavan alueellisten liikunta- ja vapaa-ajan tarpeiden arvioinnin yhteydessä. Kelluvan uimalan rakentaminen myös yksityisen tahon toteuttamana hankkeena on kannatettavaa.

Tilanne on parin viikon takaisesta muuttunut siten että Skattalle saattaa tämmöinen syntyäkin maailmanpyörän viereen!

15 Kaj / Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- tai pihakaduksi

Toivon että palautuisi valmisteluun uudella evästyksellä. Ja pidemmin tosiaan blogasin aiheesta eilen.

16 Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vanhuspalveluohjelman tekemisestä

ok. Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä ei ole laadittu erillistä vanhuspalveluohjelmaa vuosia 2006 – 2009 koskeneen ohjelman jälkeen, vaan tätä ikäryhmää koskevat linjaukset on sisällytetty kaupungin strategiaohjelmaan ja hallintokuntien toimintasuunnitelmiin.

17 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista

ok. Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että erityistukea vaativien lasten ja heidän perheidensä tarpeet pyritään jo nyt ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon.