Ja maanantaina jälleen kaupunginhallitus. Koko lista liitteinen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Oy:lle

ok. Kaupunki myöntää Helsinki Stadion Oy:lle 240 000 euron suuruisen vakuudettoman lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen ja kattamisen rahoittamiseen. Lainan erityisehto: Lainansaaja sitoutuu maksamaan lainasta pois sen osuuden, joka ylittää 40 % lopullisista liikuntaviraston vahvistamista kokonaiskustannuksista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Vartiokylän tontin 45475/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12139; Vartioharjun hoivakoti)

ok. Asemakaavan muutos mahdollistaa Vartioharjun pientaloalueella sijaitsevan hoivakodin laajentamisen.

Muinaislinnantien varteen saa rakentaa uuden talon.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle lasten päiväkoti Jaalan osakkeiden ostoa varten

ok. Helsinki hankkii Jätkäsaaresta päiväkodin 70:lle lapselle. Melko korkean näköinen neliövuokra mielestäni mutta ilmeisesti uudelle erikoiskiinteistölle tulee hintaa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen laskelman mukaan hankkeen kokonaisvuokraksi tulee 16 485 euroa/kk, 197 824 euroa/vuosi eli 23,4 euroa/htm2. Vuokrakustannukset tilapaikkaa (=lasta) kohti ovat 235 euroa/kk.

4 Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

ok. Vaaleja valmistelevat puolueiden toiminnanjohtajat. Varajäseneksi meiltä piirin puheenjohtaja eli minä.

5 Veroparatiisiselvitys

ok. Aiheesta neuvoteltiin keskiviikon valtuuston yhteydessä ja ilmeisesti sosiaalidemokraateilta on tulossa muutosesitys. Selvitys sinällään rajaa Helsingin toimintamahdollisuudet erittäin selvästi – niitä ei ole.

6 Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta

ok. Myös tästä käytäneen maanantaina keskustelua.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Saamme selvityksen kaupunkipyöräjärjestelmän tilanteesta ja lisäksi iltakoulu talvikunnossapidon kehittämisestä. Kaupunkipyöriä lupaillaan kesäksi 2014 ja toivottavasti talvella 2014 myös katujen kunnosapito on paremmalla tolalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden määrääminen rakennuskieltoon (nro 12182)

ok. Malmin kentän alue asetetaan rakennuskieltoon vuoteen 2018 yleiskaavan laatimisen vuoksi. Itse kannatan Malmin kentän rakentamista.

2 Kalasataman Verkkosaaren kelluvia asuntoja koskevan varauspäätöksen muutos

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lasten päivähoitopaikkojen riittävyydestä

ok. Sirpa Asko-Seljavaara on esittänyt varhaiskasvatustoimea perustettaessa seuraavan ponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun varhaiskasvatus saa oman virastonsa ja budjettinsa, niin se yrittää vaikuttaa siihen, että lasten hoitopaikkoja on kaikissa kaupunginosissa riittävästi.”

Toivomus on ihan hyvä. :) Esittelijä vastaa että tähän pyritään.

2 Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen ja järjestöjen yhteistyöstä

ok. Samassa yhteydessä Julia Virkkunen on toivonut että:

”Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta ja hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vahvistaa leikkipuistojen ja järjestöjen välistä yhteistyötä.”

Tähän vastataan että:

Helsingin 67 leikkipuistossa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Yhteistyömuodot ja yhteistyöjärjestöt vaihtelevat alueittain. Kumppanuusyhteistyötä tehdään lasten ja koululaisten harrastetoimintaa järjestävien järjestöjen kanssa samoin kuin lapsiperheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa sitovana tavoitteena on leikkipuistojen avoimen toiminnan vahvistaminen myös koululaisten loma-aikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää yhteistyön laajentamista järjestöjen kanssa. Tavoitteeseen liittyen kartoitetaan helmikuun aikana leikkipuistojen järjestöjen kanssa tekemä yhteistyö ja kartoituksen pohjalta jatketaan yhteistyön syventämistä ja laajentamista.

3 Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Muutetaan toimia viroiksi ja vanhoja virkoja uusiksi viroiksi. Listaus löytyy täältä. Virkamuutoksista ja uusien virkojen perustamisesta kokonaisuutena ei aiheudu lisäkustannuksia.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Työllistämistoimikunnan asettaminen vuosille 2013-2014

ok. ”Työllistämistoimikunnan erityisenä tehtävänä on edistää nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista työllisyyden hoidon toimenpitein.”