Ensi viikolla kaupunginhallitus poikkeuksellisesti tiistaina. Koko lista löytyy täältä.

1 V Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme HPS areenat Oy:lle 354 888 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Paloheinän kenttähankkeen rahoittamiseen.

2 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme Urheiluhallit Oy:lle 1 000 000 euronsuuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen.

3 V Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme Helsinki Stadion Management Oy:lle 214 800 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Pajamäenkentän tekonurmihankkeen rahoittamiseen

4 V Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Malmin tontin 38006/3 vuokrausperusteet (Vuolukiventie 1)

Malmille täydennysrakennetaan ja tontti vuokrataan vuoteen 2060 saakka.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24.-25.4.2013

ok. Valitsemme 17 edustajaa. Valtuuston voimasuhteiden mukaan Vihreille kuuluu 3,8 eli neljä edustajaa.

4 Royalbus Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tutustumisvierailuryhmien kuljetuspalveluiden hankintapäätöksestä (H029-11-1)

ok. Markkinaoikeus on hylännyt Royalbus Oy:n valituksen ja nyt kaupunginhallitus hylkää Royalbussin hankintaoikaisuvaatimuksen. Julkisissa hankinnoissa valittaminen näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus.

5 Määrärahan myöntäminen Khn käyttövaroista The Tall Ships Races 2013 -tapahtuman tuotantoon

Myöntänemme kaksi miljoonaa euroa Tall Ships Race -tapahtuman järjestelyihin.

The Tall Ships Races -tapahtumaan odotetaan noin 100 purjelaivaa, 2 500 purjehtijaa (suurin osa 15-25 -vuotiaita nuoria) noin 16 eri maasta. Yleisöä tapahtumaan odotetaan saapuvan neljän päivän aikana noin 500 000. Tapahtuman on vuoden 2013 Suomen suurin maksuton yleisötapahtuma.

Strategiansa mukaisesti ”Tapahtumien Helsinki on hauska kaupunki.”. Tämä sitten tarkoittaa esim. Tall Ships Racen kaltaisia juttuja. Joskus sitä vaan ihmettelee että onko tää oikeasti se sama kaupunki, jolla ei ole 100 000 euroa asukastalojen vuokriin…

6 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

”Maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen 1 200 000 euroa henkilöstökeskuksen käytettäväksi sekä maahanmuuttajakotiäitien kielikoulutukseen 449 250 euroa opetusviraston, suomenkielisen työväenopiston, Arbiksen ja sosiaali- ja terveysviraston käytettäväksi.”

Kielikoulutus on avain kotoutumiseen ja työllistymiseen. Tämä raha on äärimmäisen hyvä sijoitus Helsingille ja mielestäni tähän kannattaisi satsata enemmänkin.

7 Lausunto seudullisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta 2013–2022 ja HSY:n vesihuollon toiminta-alueluonnoksesta 2014

ok.

Pääkaupunkiseudun vesihuollosta vastaa pääosin HSY, eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Sen lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii Sipoon vesihuoltolaitos Helsingin Östersundomin alueella, sekä seitsemän pientä vesiosuuskuntaa tai -yhtymää. Nyt käsittelyssä olevassa asiassa laadittiin koko pääkaupunkiseudun kattava vesihuollon kehittämissuunitelma. Kehitystarpeet syntyvät alueen väestönkasvusta.

”Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty yhteistyössä kaupunkien kanssa. Pääkaupunkiseudun ja kaupunkien vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat yhteneväisiä.”

8 Lausunto Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

ok. Liittyy kohtaan 7.

9 Lausunto Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

ok. Liittyy kohtaan 7.

10 Lausunto Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

ok. Liittyy kohtaan 7. Ai oliko Kauniainen yhä oma kaupunkinsa? :)

11 Varajäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Iltakouluasia: Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tilannekatsaus

ok.

Meille kerrotaan mitä asumisen ja määnkäytön ohjelmalle kuuluu. Tämä on tärkeä asia. Ohjelman linjauksista tulee pitää kiinni. Kuten Elina pari vuotta sitten totesi: ”Valtuuston päättämä MA-ohjelma ei ole ruotsinlaivan buffetti, josta voi valita mieleisensä. Poliittisten ryhmien sopima hallintomuotojakauma on tehty, jotta sitä noudatettaisiin.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus sosiaaliviraston palveluasumisen maksuja koskevasta pysyväisohjeesta

ok. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut että aihetta toimenpiteisiin ei ole.

Jälleen hiukan huvittaa kaupungin tapa salata henkilötiedot esittelylistatekstistä kun se sama henkilötieto kuitenkin löytyy liitteeksi skannatusta ilmoituksesta.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Kaupungin henkilöstöraportti 2012

ok. Helsinki on Suomen suurin työnantaja. Raportti on mielenkiintoista luettavaa.

Henkilöstömäärä on noussut jonkin verran viime vuodesta ja on nyt 40 129. Henkilöstömäärä on kasvanut erityisesti sosiaali- ja terveystoimen alueella Keskeisissä henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Määräaikaisten osuus oli 16,8 %, vakinaisen henkilöstön keski-ikä 44,9 ja suurin ikäryhmä olivat 53-vuotiaat. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ilman eläköitymisen vaikutusta vaihteli strategiakauden aikana kolmen ja neljän prosentin välillä ja oli nyt 3,9.

Jotain on selvästi tehty oikein sillä:

”Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta on laskenut koko strategiakauden ajan ja oli nyt 4,7 prosenttia. Sairaus- ja työtapaturmapäivien määrä on vähentynyt tasaisesti kaikissa ryhmissä.

Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä nousi strategiakauden aikana kahdella vuodella. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut koko tarkastelukauden ajan.

Ja tää tarkoittaa ihan puhdasta rahallista hyötyä.

Kaupunki myös vaikuttaa ihan halutulta työnantajalta; avoimia työpaikkoja oli vuonna 2012 yhteensä 10 369 ja niihin lähetettiin 143 589 hakemusta, eli vain noin 7% hakijoista sai paikan.

Alakohtaisest sukupuolijakaumat ovat aika hurjia.

2 Helsingin kaupunginmuseon virastotunnuksen vahvistaminen

Kaupunginmuseolle on luotu upea uusi kokonaisilme. Koko graafinen ohjeistus näyttää todella hyvältä!

3 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä koskien suomenkielen koulutuksen hankintaa

ok.

4 Oikaisuvaatimus työllisyysavustusten myöntämistä koskevasta henkilöstöjohtajan päätöksestä

ok. Euronuori ry ei ollut toimittanut vaadittuja lisäselvityksiä määräajassa.

5 Iltakouluasia: Nuorisotakuun toteuttamisen käynnistyminen

Meille esitellään miten nuorisotakuuta ollaan Helsingissä alettu toteuttaa. Nuorisotakuun hyvänä tarkoituksena on taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle työ- tai opiskelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Siihen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa peruskoulun päättäneelle opiskelupaikan tavalla tai toisella. Helsingissä takuun toteuttaminen on vaikuttaa haasteelliselta:

Nuorisotakuu kasvattaa kuntien velvoitteita nuorten palveluohjauksessa sekä työllisyyden ja koulutuksen tukemisessa. Helsingin kaupunki vastaa nuorisotakuuseen laajalla toimenpiteiden valikolla. Perustana on koulutuspaikkojen tarjonta: Kaupunki tarjoaa 60 %:lle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta lukiokoulutuksen paikan. Ammatillisen koulutuksen paikkoja Helsinki voi tarjota vajaalle 25 %:lle tästä joukosta. Helsinki tulee edelleen hakemaan lisäpaikkoja ammatilliseen koulutukseen, jotta koulutustakuu voitaisiin turvata.