Selkeän oloinen kokous tulossa maanantaina. Listalla tärkeinä lähinnä viime viikolla pöydälle jääneitä asioita.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 Lähetekeskustelu metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta

ok. Metropolialuelausunto viedään valtuustoon lähetekeskusteluun.

Kuten lehdistä on saatu lukea, kuntauudistuksella menee lujaa… Toivottavasti metropolialueelle kuitenkin saadaan uusia hallintomalli kasaan tällä hallituskaudella. Nykyisellä menolla ei tule hyvää ja koko maan kilpailukyky kärsii, jos Suur-Helsinki ei pärjää.

Oma suosikkimallini ei näytä pääsevän edes käsittelyyn, vaan saan valita vähiten huonoista. Itse olisin toivonut vahvaa vaaleilla valittua metropolihallintoa ja sitten koko kuntarakenteen uudelleenajattelua. Jos meille tulee vahva metropoli, jonka alla on vahvat, nykyisen kokoiset tai jopa isommat kunnat, lähidemokratia hukkuu. Diktaattori Oskala olisi varmaankin lähtenyt miettimään esim. Helsingin paloittelua pienempiin, noin 100 000 – 200 000 asukkaan, hallinnollisiin osiin. Mutta tämä tosiaan sitten vaatisi vahvaa ja toimivaa metropolihallintoa, joka hoitaisi ainakin maankäytön, liikenteen ja erikoissairaanhoidon.

2 Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kokoomuksen edustaja vaihtuu.

3 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan päätöksen tarkistaminen

ok. 25.3. tekemästämme päätöksestä oli teknisen virheen takia jäänyt puuttumaan muutama kohta. Nyt ne on sisällytetty tekstiin.

Asiaa valmisteltaessa Ahjo-asianhallintajärjestelmään oli alun perin päätöstekstinä oikea teksti, mutta tehtaäessä loppuvaiheessa tekstin ulkoasuun liittyviä muotoiluja Ahjoon oli kolmeen tekstikohtaan liittyen pudonnut tekstiä pois.

AHJO!

4 Keskushallinnon organisaation uudistaminen

ok. Viime viikolla tämä jäi pöydälle. Saa nähdä millaisia muutosehdotuksia on tulossa. Käsittelin tätä blogissani viime viikolla.

5 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

ok. Jäi pöydälle viime viikolla Kokoomuksen pyynnöstä. Käsittelin tätä blogissani viime viikolla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kampin tontin 72/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12145; Albertinkatu 27 b)

ok. Liikerakennuksesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeuden määrä ja suurin sallittu kerrosluku säilyvät ennallaan. Maantasokerros säilyy myymäläkäytössä. Uusi kaava mahdollistaa tontilla nykyisin sijaitsevan rakennuksen säilyttämisen. Rakennusta ei suojella.

2 Herttoniemen tontin 43011/30 asemakaavan muuttaminen (nro 12120; Hitsaajankatu 7)

ok.

Toimisto- ja liikerakennusten tontti muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi, jolle saa rakentaa 6–8 -kerroksisia asuinrakennuksia. Tontilla sijaitseva, vuonna 1977 rakennettu toimistotalo puretaan.

Oikein hyvännäköinen tiivis uusi kaava. Autopaikat sijoitetaan kannen alle mutta paljonhan niitä on, 1ap/120kem2.

3 Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 45175/2 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12024; Itäkeskuksen hotelli ja elokuvakeskus)

ok. Pöydältä. Käsittelin tätä blogissani viime viikolla.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Eron myöntäminen Janne Gallen-Kallela-Sirénille Helsingin kaupungin taidemuseon johtajan virasta

ok. Janne lähtee Amerikkaan. Harmi.

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT

3 Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi luottamushenkilöistä perustettavan komitean perustamiseksi

ok. Kimmo olisi toivonut tomerampia toimia romanien aseman parantamiseksi.

4 Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan lainahakemus Kalliolan setlementtitalon peruskorjaukseen

ok.

Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 32 Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle 5 000 000 euron suuruisen lainan Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseksi seuraavin ehdoin:

Talossa sijaitsee Kalliolan kansalaisopisto, vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan keskus, kehittämisyksikkö, Kalliolan nuorisokoti ja Kalliolan setlementin keskustoimisto (taloushallinto ja johto). Vuokralaisina tiloissa toimivat Eiran aikuislukio ja Palmia.

5 Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2012

ok.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Verkkosaaressa sijaitsevien rakennusten siirtäminen tukkutorilta kiinteistöviraston hallintaan

ok.

2 Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

ok. Sen verran väsyneenä tätä luen että kohtuullisen infantiilisti olin huvittunut varajäseneksi valittavasta rakennusinsinööri Matti Teposta.

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudeksi 2013 – 2014 esteettömyysasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on ollut koordinoida ja edistää koko kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa eri hallintokunnissa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi kaava-alueelle rakennettavien liikuntapaikkojen toteuttamisesta kiireellisesti

ok.

Esittelijä toteaa, että asiassa ei voida edetä ainakaan ennen kuin asemakaavavalitus on loppuun käsitelty. Mikäli kuitenkin kaavan mahdollistama uusi Isonnevan liikuntapuisto jää kokonaan rakentamatta, merkitsee se samalla sitä, että myös asemakaavan mahdollistama noin 7500 k-m2:n suuruinen asuntorakennusoikeus jää toteutumatta.

2 Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi kahvila-/huoltorakennuksen laajentamisen tutkimisesta uimarannan jatkosuunnittelussa

ok. Kimmo haluaisi hiukan isomman rakennuksen jotta kahvilatoiminnasta saisi aidosti kannattavaa. Esittelijä toteaa että vielä ei ole rahoitusta minkäänlaiseen rakennukseen.

3 Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausehtojen muuttaminen (Jätkäsaari, tontti 20007/15)

ok. Jäi pöydälle viime viikolla.

Käytyjen neuvotteluiden perusteella sekä kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet huomioiden todettiin, että asuntotuotantotoimistolle nyt Hitas-tuotantoon (=välimalli) varatun Jätkäsaaren projektialueen tontin 20007/15 varaus sopisi muutettavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Muutoksen jälkeen korttelikohtainen asuntokannan hallintamuotojakauma tuolla painottuisi säänneltyyn vuokratuotantoon, mutta Jätkäsaaren alueen asuntokanta pysyisi yhä monipuolisena.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

ok.

Kaupunginhallitus päättänee asettaa vuosille 2013 – 2014 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta.

Meiltä Sallamaari Muhonen ja varalle Lotta Kortteinen.

2 Kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön viran täyttäminen 1.6.2013 alkaen

ok.

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virkaan valitaan 1.6.2013 lukien Marja-Elina Tyrväinen 5583,69 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Tutustuin ”Paijuun” kulttuurilautakunnassa ollessani. Pätevä valinta. Paiju on aiemmin toiminut mm. Stoan johtajana, joten Helsingin kulttuuritalojen kehittäminen on tuttua.