En itse pääse tällä kertaa paikalle valtuuston kokoukseen työkiireiden vuoksi, mutta listalla oli vain kaupunginhallituksesta tuttuja asioita. Koko esityslista liitteineen löytyy täältä

Strategiaohjelmasta pidetään ryhmäpuheenvuorot, mutta itse ohjelmastahan on sovittu jo aiemmin. Kansalaisaloitteista käydään varmaankin keskustelua, mutta sen vaikuttavuudesta voi olla montaa mieltä.

Liikuntapuolen lainojen myöntämisessä täytyy terästäytyä – ne tulevat kaupunginhallitukseen liikuntalautakunnan suosituksesta ja näyttävät menevän aika automaattisesti eteenpäin. Mitään kokonaiskuvaa liikuntapuolen tuetuista rakennushankkeista ei synny. Ja usein rakennushanke vaatii kuitenkin kaupungilta lainoituksen lisäksi myös lisää tukea seuratoiminnalle, joten hankkeista olisi mukava saada jonkinnäköinen kokonaisselvitys esim. liikuntalautakunnan kautta. Paljonko Helsinkiin esim. rakennetaan jäähalleja ja miten eri urheilulajien tukien määrät suhteutuvat? Tuetaanko tyttöjä vai poikia, yleisurheilua vai jäkistä? Sehän nyt tiedossa ainakin on että golfia tuetaan huomattavasti…

TARKASTUSLAUTAKUNTA

3 Helsingin kaupungin vuosien 2013-2016 ja optioina vuosien 2017 ja 2018 tilintarkastajan valitseminen

ok. Kilpailun voitti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

ok.

Tämä on yksi koko valtuustokauden isoimmista asioista ja ryhmäpuheenvuorot ovat varmasti mielenkiintoisia, vaikkakin itse ohjelman sisältö on sovittu ryhmien kesken jo noin kuukausi sitten käydyissä neuvotteluissa. Valtuustostrategia on ikäänkuin kaupunginvaltuuston ”hallitusohjelma”, vaikka valtakunnanpolitiikasta tuttua hallitus vs. oppositio -asetelmaa ei kuntapuolella olekaan, vaan päätöksiä tehdään enemmän ”Coalition of the Willing” -hengessä.

Ilmeisesti sopu miellytti kaikkia kun näemmä vähän kaikkien mielestä saatiin juuri omat tavoitteet läpi. Nyt sitten täytyy saada myös kaikki lautakunnat ymmärtämään strategian linjaukset…

Meille Vihreille tärkeää oli mm. se että saimme läpi Helsingin ilmastotavoitteen kiristämisen -20%:sta -30%:iin vuoteen 1990 tasoon verrattuna.

5 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

ok.

6 Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle

ok. Kaupunginhallituksessa 2.4.2013. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme HPS areenat Oy:lle 354 888 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Paloheinän kenttähankkeen rahoittamiseen.

7 Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle

Kaupunginhallituksessa 2.4.2013. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme Urheiluhallit Oy:lle 1 000 000 euronsuuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen.

8 Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

ok. Kaupunginhallituksessa 2.4.2013.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että myönnämme Helsinki Stadion Management Oy:lle 214 800 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Pajamäenkentän tekonurmihankkeen rahoittamiseen

9 Kaj /Kunnan asukkaan aloite asumisen hinnan alentamisesta

ok.

”Noin 500 aloitteen allekirjoittanutta esittävät aloitteessaan (25.10.2012), että kaupungin omien vuokra-asuntojen rakennuttamista lisättäisiin nopeasti. Vuositasolla tulisi pyrkiä yli tuhannen kunnallisen vuokra-asunnon rakennuttamiseen valtion ja kaupungin pitkäaikaisin edullisin lainoin. Tähän tulisi osoittaa riittävästi hyviä tontteja. Helsingin tulisi ryhtyä itse rakentamaan vuokra-asuntoja perustamalla tähän tarkoitukseen voittoa tavoittelematon kunnallinen liikelaitos tai rakennusyhtiö.

Lisäksi esitetään, että kaupungin tonttien vuokrien määräytymisperusteet muutettaisiin niin, etteivät tontin vuokrat nouse kohtuuttomasti.”

Vastauksessa todetaan että Helsinki rakentaa lisää ja prosesseja pyritään nopeuttamaan. Vuokrien hintatasossa pyritään vuokralaisten tasa-arvoiseen kohteluun.

10 Sj / Kunnan asukkaan aloite maksuttomasta sporttikortista yli 68-vuotiaille helsinkiläisille

ok. Kaupunginhallituksessa 25.3.

Vastauksessa todetaan ”Kaupungin ja kaupunkikonsernin tuottamia liikuntapalveluja subventoidaan ja niiden voidaan katsoa olevan hinnaltaan hyvinkin edullisia. Kokemusten mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harrastamiseen..

Sama on havaittu tutkitusti myös kulttuuripuolella. Ilmaisuus ei välttämättä lisää kysyntää suoraviivaisesti. Etenkään jos tarkoituksena on tavoittaa niitä yksilöitä, jotka lisäliikunnasta/kulttuurista/jne hyötyisivät eniten.

11 Sj / Kunnan asukkaan aloite Jouko-kaupunginosalinjan saamiseksi maauimaloiden läheisyyteen

ok. Vastauksessa todetaan että niissä kaupunginosissa, joissa on maauimaloita ei ole Jouko-palvelulinjoja. Lisäksi Joukojen toiminta korvataan uudella järjestelmällä vuoden sisällä. Maauimalat huomioidaan suunnittelussa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

12 Malmin tontin 38006/3 vuokrausperusteet

ok. Malmille täydennysrakennetaan ja tontti vuokrataan vuoteen 2060 saakka. Kaupunginhallituksessa 2.4.2013.