En valitettavasti pääse huomenna valtuuston kokoukseen työkiireiden takia. Harmi, sillä lista näyttää mielenkiintoiselta! Mukana on mm. kyselytunti, ponsia strategiaohjelmaan sekä lähetekeskustelu metropolialue-lausunnosta.

Ilta alkaa ”kyselytunnilla”, eli valtuutettujen kirjallisesti tekemien kysymysten käsittelyllä. Tällä kertaa kysymyksiä oli tullut kuusi ja niistä kaksi käsitellään salissa keskustelun kera ja neljään vastataan kirjallisesti. Itseäni kiinnostaa erityisesti vastaus Johanna Sumuvuoren pysäköinninvalvonnasta tekemään kysymykseen:

Johanna on kirjoittanut kysymyksen tietokoneella ja lähettänyt sähköpostilla virkamiehelle. Sitten virkamies on printannut, leimannut ja skannannut sen. Ja nyt minä otin siitä sitten ruutukaappauksen kun en jaksanut kirjoittaa kokonaan uudestaan! Kätevää ja nykyaikaista!

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

Viime kokouksessa tästä keskusteltiin ja pidettiin ryhmäpuheenvuorot, nyt on sitten aika äänestellä ponsia. Osasta ponsia on myös sovittu etukäteen ryhmien kesken.

5 Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kaupunginhallituksessa 15.4.

6 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2013 talousarvioon

ok. Kaupunginhallituksessa 8.4.

Viime vuonna sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin Helsingissä. Nyt sitten siihen liittyen tehdään organisaatiouudistuksia, joihin liittyen täytyy budjettiteknisesti siirtää rahaa taskusta toiseen 975 000 euron edestä.

7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainojen takaaminen

ok. Kaupunginhallituksessa 8.4.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle että kaupunki takaisi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n enimmillään 114 miljoonan euron lainat ilman vastavakuuta. Takaamme siis omistamamme yhtiön lainoja. Taustalla on nykyisten aravalainojen kova korko:

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä (Heka) on ollut n. 130 miljoonan euron suuruiset valtion aravalainat, joiden korot ovat viime vuosina kohonneet velkakirjojen korkoehtojen mukaisesti korkeimmillaan 7,5 %:iin, mikä ei vastaa markkinoilla vallitsevaa korkotasoa. Tänä vuonna lainojen korot ovat 1.3.2013 lukien korkeimmillaan 6,4 %. Valtio ei ole lukuisista neuvotteluista huolimatta ryhtynyt toimenpiteisiin korkojen alentamiseksi vastaamaan markkinoilla vallitsevaa tasoa, vaikka kyse on sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksesta.

Järjestely mahdollistaa lainojen muuttamisen edullisemmiksi. Järkevää.

9 Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin

ok. Teknisiä muutoksia johtosääntöihin.

10 Äänestysaluejaon muuttaminen

ok. Kaupunginhallituksessa 8.4.

Gerrymandering! No ei nyt sentään. Viimeksi kaupunki on tarkistanut äänestysalueiden lukumäärää kokonaisuutena vuonna 2005, sen jälkeen on liitetty Sipoo omaksi äänestysalueekseen. Nyt käsittelyssä oleva ehdotus merkitsee sitä, että äänestysalueiden lukumäärä tulee olemaan 163. Äänestysalueiden määrä lisääntyisi siis neljällä. Kuulostaa ihan fiksulta.

Uutta jakoehdotusta tehtäessä on lähdetty siitä, että yli 4 000 äänioikeutetun äänestysalue on epätarkoituksenmukaisen suuri. Keskimäärin 2 500–3 800 äänioikeutettua äänestysalueella on sopiva määrä äänestystoimituksen hidastumisen ja ruuhkien välttämiseksi. Jäljempänä olevassa ehdotuksessa valtaosa (n.130 kpl) äänestysalueista mahtuu tähän haarukkaan. Jakoehdotuksessa on toisaalta lähdetty siitä, että muutoksia alueille tehtäisiin mahdollisimman vähän eikä kaupunginosa-rajoja ylitettäisi tarpeettomasti yksittäisen äänestysalueen osalta, minkä vuoksi alle 2 500 äänioikeutetun äänestysalueita on n. 25 kpl. Lisäksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Santahamina ja Suomenlinna muodostavat kumpikin oman äänestysalueensa, vaikka äänioikeutettujen määrä niissä on pieni (350–600).

Kaupunki kasvaa ja äänestysalueita on fiksailtava kasvun mukana.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11 Herttoniemen tontin 43011/13 vuokrausperusteiden määrääminen (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7)

ok.

12 Kampin tontin 72/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12145; Albertinkatu 27 b)

ok. Liikerakennuksesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeuden määrä ja suurin sallittu kerrosluku säilyvät ennallaan. Maantasokerros säilyy myymäläkäytössä. Uusi kaava mahdollistaa tontilla nykyisin sijaitsevan rakennuksen säilyttämisen. Rakennusta ei suojella.

13 Herttoniemen tontin 43011/30 asemakaavan muuttaminen (nro 12120; Hitsaajankatu 7)

ok. Kaupunginhallituksessa 15.4.

Toimisto- ja liikerakennusten tontti muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi, jolle saa rakentaa 6–8 -kerroksisia asuinrakennuksia. Tontilla sijaitseva, vuonna 1977 rakennettu toimistotalo puretaan.

14 Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 45174/2 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12024; Itäkeskuksen hotelli ja elokuvakeskus)

ok. Kaupunginhallituksesta 15.4.

Kesko haluaa rakentaa uuden Citymarketin ja YIT:llä on tarkoitus toteuttaa hotelli, elokuvakeskus ja liiketilat sekä kaksi asuintornia.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Itäväylän pohjois- ja eteläpuolen yhdistämisen tiiviimmin toisiinsa, hotellin ja elokuvakeskuksen sekä liiketilojen ja neljän asuintornin rakentamisen. Kaavamuutoksen kokonaiskerrosala on 46 700 k-m², josta asumista on 16 800 k-m². Uutta rakennusoikeutta on kaikkiaan 31 100 k-m². Toteuttaminen edellyttää Itäväylän kattamista ja Itäväylän päälle ja viereen tulevien korttelien rakentamista yhtenä projektina.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Vihreät äänestyttivät autopaikkanormin ja Kokoomus asuntojen keskikoon. Molempia on sittemmin strategiassa rukattu… YTLK puolestaan on, mielestäni ihan fiksusti aikoinaan lausunut että ”Yleisten töiden lautakunta toteaa, ettei kaavassa esitetä vaatimuksia rakenteiden ja tunneleiden kaupunkikuvalliselle ilmeelle. Kehä I – Itaväylän risteyksen ratkaisusta ja tunnelista kokonaisuutena olisi tullut laatia yhteinen suunnitelma ja yhteinen asemakaava.”

Joka nyt, kun tuota Itiksen risteyksen suunnittelua seuraa, vaikuttaa todella fiksulta idealta. Mutta tehdään sitten pala kerrallaan.

15 Laajasalon tonttien 49178/35-50, kortteleiden 49180-49185, 49187 ja 49188 sekä virkistys-, urheilu-, suojelu- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja erityisalueen asemakaavan muuttaminen (nro 110950; Hopealaakso)

ok. Kaupunginhallituksessa 8.4.. Laajasaloon osana Kruunuvuorenrannan rakentamista lisää asumista.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

16 Eron myöntäminen Janne Gallen-Kallela-Sirenille Helsingin kaupungin taidemuseon johtajan virasta

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

17 Lähetekeskustelu metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta

Tähän keskusteluun olisi kyllä mukava ollut osallistua.

Toivoisin että lähetekeskustelussa sanottaisiin suoraan ja erittäin selkeästi että Metropoliselvityksen loppuraportti on Helsingin kannalta surkea eikä ratkaise mitään metropolialueen ongelmista. Pikemminkin päinvastoin. Että Sipoo Helsingin osaksi, hiukan himmelihallintotaikapölyä ripotellaan päälle ja ongelmat on ratkaistu? Oikeasti.

”Suur-Helsingin” eli tämän pääkaupunkimme metropolialueen elinvoimaisuus ja toimivuus on koko maan tulevaisuuden kannalta tärkeä kysymys. Sitä ei pitäisi pilata pikkumaisella oman edun ajamisella.