Huomisen valtuuston mediaseksikkäin asia on Jätkäsaaren torni. Kirjoitan siitä vielä erikseen postauksen. Tässä muut asiat. Mukana mm. kaavamuutoksia, palvelusetelit ja iso nippu valtuutettujen aloitteita. Itsekin teen ehkä huomenna ensimmäisen aloitteeni. :)

3 Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 22.4.2013.

Ehdotamme valtuustolle että kaupunki myöntäisi Tuomarinkylän Talli Oy:lle 700 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushankkeen rahoittamiseen.

4 Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6.5.2013.

Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen oltaisiin rakentamassa noin kuusi miljoonaa euroa (ei sis. alv.) maksava liikuntahalli. Rahoitus tulee lähes kokonaan kaupungilta: 2 396 800 euron laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta ja 2 700 000 euron koululaina. Uuden rakennuksen myötä rakennuksesta tulee myös kokonaisuudessaan esteetön.

Perusteluiden mukaan Lauttasaaren nykyiset liikuntatilat ovat riittämättömät ja vuoteen 2020 mennessä lasten ja nuorten määrä kasvaa merkittävästi. 60% käytöstä olisi ilta- ja viikonloppukäyttöä.

Halli vaikuttaa tarpeelliselta, mutta halli tulee aiheuttamaan painetta liikuntaviraston avustusbudjettiin myös. Tämä kannattaa pitää mielessä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

5 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2013

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.4.2013.

Eihän nämä mittarit hyviltä näytä. Viime vuoden lukuihin ei varmasti päästä. Eikä nykykonsteilla lähivuosina tulla saavuttamaan strategiassa määriteltyä tavoitetta 5500 asunnon vuosivauhdista.

6 Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro12101; Jätkäsaaren tornihotelli)

Tämä tulee puhuttamaan varmasti eniten ja tulee jännä äänestyskin. Asia päätetään aidosti valtuustosalissa. Kirjoitan tästä tänään erikseen blogin.

7 Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden(Megahertsi) asemakaavan muuttaminen (nro 12089)

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.4. ja 6.5..

Asemakaavan muutoksessa keskeneräiseksi jäänyt, nk. Megahertsin kortteli täydennetään yhtenäiseksi ja toimivaksi liikekeskukseksi, joka sisältää pysäköintitilaa korttelin käyttäjille ja liityntäpysäköitsijöille, päivittäistavarakaupan tilaa, erikoisliikkeitä, hyvinvointipalveluita ja kolme kansitason päältä nousevaa asuintornia.

Minua tässä hiertää se että Helsinki käytännössä päättää kaavalla tukea ostoskeskusrakentamista ostamalla liityntäpysäköintipaikkoja. Liityntäpysäköinti on kallein ja tehottomin tapa tukea julkista liikennettä. Kyllä, liityntäpysäköinti on kaupungin kirjoissa investointi julkiseen liikenteeseen.

8 Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro12149, Liikkalantie, Liikkalankuja)

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6.5.2013.

Itäkeskuksen tuolla puolen Vartiokylässä ”Tavoitteena on alueen muuttaminen tehokkaampaan asumiskäyttöön hyvän palvelutason ympäristössä.”.

Ainoa harmi on se että ”Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin mielipide, jossa viittä kerrosta pidettiin liian korkeana rakentamisena ja ehdotettiin, ettei suunnittelualueelle kaavoitettaisi yli 3–4-kerroksisia taloja. Mielipide on otettu huomioon niin, että kerroslukua on madallettu ja se on nyt neljä, aivan pieneltä osin kolme.”

Tämän mielipiteen teille tarjosi as oy Liikkalantie 1. Mahtaako tälle olla sitten jokin varjostusperuste? Jos ei, niin mun puolesta olis voinu rakentaa vaikka kuusi kerrosta, mutta parempi tämäkin kuin nykyinen.

Havainnekuvista näkee selvästi myös miten melunormit vaikuttavat rakentamiseen: taloja ei rakenneta tien laitaan kuten kaupungissa. Kallista tilaa menee hukkaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

9 Palvelusetelikokeilu

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6.5.2013.

Palveluseteli vakinaistetaan strategian mukaisesti yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien.

ALOITTEET

Ja sitten on läjä aloitteita, yhteensä 56 kappaletta. Kävin nämä läpi 29.4. kaupunginhallituksen yhteydessä. Toivottavasti joku järki pysyisi valtuutetuilla näistä puhuttaessa. Ainakaan itse en istu yöhön asti pelkästä istumisen riemusta – kotona on kivempaa.