Ensi maanantain lista vaikuttaa mielenkiintoiselta. Sieltä löytyy mm. uimala Katajanokan rantaan maailmanpyörän kaveriksi, asuntolaivoja Herttoniemeen, lausunto Raide-Jokerista, sekä pöydältä Roihuvuoren betonibrutalistisen ala-asteen remontti. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 19.6.2013 Malmin tontin 38320/7 ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12143, Miljan palvelutalo)

ok. Vanhusten palvelutaloon rakennetaan kaksi kerrosta lisää ja saadaan 16 asuntoa.

Screenshot_6_6_13_5_50_PM

”Rakennuksen korottaminen on luontevaa, taloudellista ja vaikutus kaupunkikuvaan on positiivinen.”

2 V 19.6.2013, Talousarvion määrärahan ylittäminen määräalan ostamiseksi Östersundomista (Gumbölen kylän tila Kusas RN:o 2:34)

Vaikuttaa ihan fiksulta maakaupalta – Helsinki hankkii pitkäjänteisesti maata Östersundomista tulevaa rakentamista varten.

”Maanomistajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy neuvottelutulokseen määräalan ostamisesta kaupungille. Kauppahinta, 4  650 000 euroa, tuottaa määräalan keskihinnaksi 11,25 euroa maaneliömetriltä, mikä vastaa kaupungin Östersundomissa noudattamaa hinnoittelua ja toteutuneiden vastaavien kauppojen hintatasoa.”

Screenshot_6_6_13_5_59_PM

3 V 19.6.2013, Sörnäistenniemen asuntotonttien ym. vuokrausperusteet (Sörnäinen, Kalasatama)

ok. Kalasatamaan rakentuville tonteille määrätään tontinvuokrausperusteet.

”Asuntotonttien maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin vaihtelee esityksen mukaan vastaavasti ollen mainitussa hintatasossa noin 2,64 – 3,32 euroa/as-m²/kk (ns. arava-alennus huomioiden noin 2,11 euroa/as-m²/kk).

Sidotaan elinkustannusindeksiin.

4 V 19.6.2013, Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle

Pöydältä. Tästä syntyikin vähän yllättäen keskustelua viime maanantaina.

Erityisesti Kokoomusta tuntui mietityttävän se että jätteiden putkikeräysjärjestelmä on tehtyjen laskelmien mukaan investointikustannuksiltaan keskimäärin noin 48 euroa/huoneistoneliömetri ja kokonaiskäyttökustannuksiltaan noin 0,05 – 0,18 euroa/huoneistoneliömetri/kk perinteistä jätehuoltoa kalliimpi. Tämä tietenkin nostaa sitten omalta osaltaa asuntojen hintoja Kruununvuorenrannassa.

Mutta järjestelmällä on myös selviä etuja. Itsestäänselvän jäteautojen ajon vähenemisen lisäksi mm. jätehuollon pihoilta vaatima tila on pienempi ja siten koko alueen ilme parempi. Lisäksi jätehuollon ilmastokuorma pienenee huomattavasti. Jätteiden putkikeräysjärjestelmä on siis strategisten tavoitteiden mukaista.

Mielenkiintoista on se että Kalasataman vastaavaa järjestelmää mainostetaan käyttökustannuksiltaan perinteistä järjestelmää edullisempana. Minkähän takia tilanne on Kruununvuorenrannassa sitten päinvastainen? Maanantaina saamme ilmeisesti lisää valaistusta asiaan.

5 V 19.6.2013, Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannus

Pöydältä. Myös tämä jäi pöydälle Kokoomuksen Lasse Männistön toiveesta. Ymmärrän täysin mikä tässä Lassea kismittää. Tuntuu täysin päättömältä peruskorjata uudisrakennuksen hinnalla lähtökohtaisesti huonoa rakennusta kun samalla rahalla saisi tilalle uuden ja monella tapaa ehomman.

Kyseessä onkin kunnallispoliittisen pompottelun kukkanen. Peruskorjaus-, purku- tai uudisrakennuspäätöstä on pyöritelty jo noin kymmenen vuotta ees taas eri virastojen välillä. Nyt ollaan sitten siinä tilanteessa että sisäilmaongelmien takia koululaiset on ajettu parakki-, anteeksi, lievästi orwellilaiseen paviljonkikouluun. Ei hyvä.

Kuva: Raimo Mäkelä / Panoramio

Kuva: Raimo Mäkelä / Panoramio

Asiassa on ainakin seuraavat muuttujat:
1. Roihuvuoren koululaiset
2. Korjaus- tai uudisrakennusprosessin nopeus
3. Uhka koulun suojelupäätöksestä

Ensimmäinen ja tärkein asia on se, että roihuvuoren tenavat ansaitsevat kunnollisen koulurakennuksen. Mahdollisimman pian. Ja sen koulurakennuksen pitää sijaita nimenomaan Roihuvuoressa. Suunniteltu uudisrakennus sijoittuisi Marjaniemeen, joka ei ole Roihuvuori. Lähikoulu on lapselle perusoikeus.

Screenshot_6_6_13_8_54_PM-2

Toiseksi korjausprojektin kautta rakentaminen alkaisi syksyllä 2014 ja tilat valmistuisivat vuoden 2015 loppuun mennessä. Uudisrakennusta odoteltaisiin vuosia pidempään.

Kolmas ja suoraan sanottuna päättömin peruste on se, että ”Suomen Arkkitehtuurimuseon ja kansainvälisen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestö Docomomon Suomen osasto” sekä kaupunginmuseo käytännössä uhkaavat kaupunkia koulun suojelulla kun sillä on ”poikkeuksellisen korkeita suojeluarvoja”.

Eli purkupäätöksestä valitettaisiin ja suojelullista syistä päätös todennäköisesti kumottaisiin oikeudessa, jonka jälkeen sitten palattaisiin jälleen kerran lähtöruutuun: entistäkin huonokuntoisempi koulu olisi pakko korjata kustannuksista välittämättä. Ja suojeltuna rakennuksena sitten ihan vimpan päälle alkuperäistä noudattaen eli kalliisti. Mihinkään muuhun käyttöön kuin kouluksi tilasta ei ole.

Ymmärrän että rakennuksia pitää suojella kerroksittain ja että henkilökohtaiset esteettiset mieltymykseni eivät ole millään tapaa hyvä argumentti suojelusta keskusteltaessa. Ei vain ”nättiä” suojella. Ja ymmärrän hyvin että kerran purettua ei saa takaisin.

Koulurakennuksella on kuitenkin arkkitehtonisten ansioiden lisäksi käyttötarkoitus. Nyt kun koululla sattuu olemaan suuria taiteellisia arvoja, joudumme joustamaan sitten sen koulutuksellisesta käyttötarkoituksesta – nykyisin koulu suunniteltaisiin erilaiseksi ihan jo pedagogisista syistä. Sietämätöntä. Suoraan sanottuna arkkitehtien toiminta tuntuu todella itsekkäältä.

Välillä rakennuksilla vaan on ”parasta ennen” lappu niskassaan. Rakennusviraston lausunnon mukaan päärakennuksen tarvitsema korjausaste on yli 80 % eli käyttökelpoista on varauksin vain rakennuksen runko. Tällaista sitten ollaan korjaamassa. Tasakattoinen 60-luvulla rakennettu talo on ihan yhtä sopimaton Suomen ilmastoon 2030-luvulla kuin nytkin. Joskus pitäisi vaan tunnustaa virheet, korjata ne ja mennä eteenpäin.

Mutta ilmeisesti tällaista vaihtoehtoa ei ole meille nyt katettuna. Pitää valita huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Ja se vähiten huono on kai sitten se että koulu peruskorjataan ja vain läpimädät piharakennukset puretaan. Onpas ärsyttävää.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lainan myöntäminen Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:lle

ok. Myönnämme 21 960 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kahden tenniskentän pinnoitteiden uusimisen rahoittamiseen.

4 Sopimus Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä

ok. Nuuksioon on juuri avattu upea luontokeskus Haltia. Nyt sovitaan pääkaupunkiseudun kuntien kesken sen kustannusten jakamisesta.

Kuva: Paavo Lehtonen / Haltia

Kuva: Paavo Lehtonen / Haltia

Sopimuksen mukaan kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti) osuus luontokeskuksen toiminta- ja ylläpitokustannuksista on 75 %. Helsingin kaupungin osuus tästä on 40 %. Vuoden 2013 toimintabudjetin mukaan kaupungin kustannusvastuu on määrältään 279 843 euroa.

Kuntien keskinäisiä vastuuosuuksia tarkistetaan ja muutetaan käyttäjämäärien perusteella joka kolmas vuosi. Ensimmäinen käyttäjämäärien tarkastelu on vuonna 2015.

5 Veroparatiisiselvitykseen liittyvä kirje valtioneuvostolle

Lähetämme valtioneuvostolle kirjeen veroparatiisiselvitykseen liittyen. Kirjeessä Helsinki toivoo että hallitus ryhtyisi mm. hallitusohjelman mukaisiin toimiiin harmaan talouden torjumiseksi ja haitallisen verokilpailun vähentämiseksi.

Lisäksi toivomme että valtio antaisi kuntien käyttöön jotain tehokkaita keinoja, joiden avulla voisimme vähentää yhteistyötämme veroparatisiiyhtiöiden kanssa. Kirjeessä mainitaan esimerkkeinä muutamia ehdotuksia kuten ”tehokkaan katumisen ohjelma” ja vertailutietotarkistukset, jotka ovat Ruotsissa jo käytössä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman ympäristölupahakemuksesta (Vuosaaren satama)

ok.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ympäristölupahakemuksesta (Isosaari)

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Hakaniemen kauppahallin tilojen tarveselvityksen hankesuunnittelun toteuttamisesta

ok. Todetaan että on oltu yhteydessä yrittäjiin, asukkaisiin ja järjestöihin. Viitataan erityisesti Kallio-liikkeen kilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Hyvä jos sen ideoita käytetään jatkosuunnittelussa hyödyksi.

2 Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi asuntolaivojen saamisesta Helsinkiin kelluvien asuntojen lisäksi

ok. Mainiota! Kimmon ponsi johtaa siihen että ”kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa järjestämään julkisen ilmoittautumismahdollisuuden Kipparlahden asuntolaivapaikoista kiinnostuneille tahoille vuoden 2013 aikana ja valmistelemaan laivalaiturin luovuttamista asuntolaivakäyttöön.”

3 Maankäyttösopimus ja siihen liittyvät sopimukset Skanska Talonrakennus Oy:n ja Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän kanssa

ok. Muinaisen Wärtsilän hallinnoimat maat siirretään Skanskalle, joka rakentaa sinne uuden upean alueen. Ylipäätään tästä kaavasta mä oon ehkä viime vuosina tykänny kaikkein eniten.

hietalahdenlaiturilta_telakkaranta_160412

4 Alueen varaaminen Katajanokalta Korjaamo Group Oy:lle kaupunkikylpylän perustamista varten

Ja tää on tosi hieno juttu! Männä vuonna Guggen kaaduttua toivoin Pariisin tyyppistä väliaikaisrantaa Skattalle. Ja nyt Korjaamon Allas-idea olisi sitten syntymässä kun N2:sen Platta luopui kisasta. Hankkeeseen voi tutustua tästä.

Screenshot_6_6_13_8_17_PM

Allas elävöittää aluetta ja sopii toiminnallisesti hyvin sekä maailmanpyörän että torin viereen. Erityisen mukavaa on se miten nopeasti virkakoneisto on näiden kahden limittyvän projektin luparumban vienyt läpi. Perustilanne ei ollut helppo kun jo aluettakin hallinnoi kolme eri virastoa: osa oli rakennusviraston, osa kiinteistöviraston ja merialue vielä sataman hallinnassa…

Jopa asukasyhdistys tykkää. Hienoa! Kesällä 2014 pulahdetaan uimaan Skattalla!

5 Tontin 25878/7 varaaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten (Osmontie, Käpylä)

ok. A–energiatehokkuusluokkaisia vuokrataloja Käpylään.

6 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Östersundomin yhteisen yleiskaavan alueella

ok. Rakennuskielto Östersundomiin kunnes yleiskaava valmistuu.

7 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen

ok. Kaupunginhallitus päättänee valita kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Pirkko Vainion 5 591,38 euron kokonaiskuukausipalkalla.

8 Liikenne- ja viestintäministeriön selvityspyyntö Helsingin ja Espoon kaupunkiraitiotien (Raide-Jokeri) suunnittelutilanteesta

ok. Toivottavasti tosiaan Raide-Jokeri lähtee liikkeelle mahdollisimman pian.

9 Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten

ok. Liittyy aiempaan päätökseen siis.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi koskien mahdollisuutta soveltaa SGEI -määrittelyä hankittaessa varhaiskasvatus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja (Sari Näre)

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista koskevasta lakiluonnoksesta

Hallitusohjelman mukaisesti maahanmuuttajien edellytyksiä lukio-opintoihin parannetaan luomalla lukiokoulutukseen valmistava järjestelmä.

Opinnot keskittyisivät opetuskielenä käytettävien suomen tai ruotsin ja tarvittaessa muiden kielten opiskeluun sekä lukioissa tarvittavien opiskelutaitojen edistämiseen, kulttuurientuntemukseen sekä opinto- ohjaukseen.

Oikein hyvä. Kieli on avain opintoihin, kotoutumiseen ja työelämään suomalaisessa yhteiskunnassa.