Tänään kaupunginvaltuustolla luvassa aika rutiininomainen kokous, toivottavasti. Samaan aikaan ryhmät neuvottelevat 10 vuoden investointisuunitelmasta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

ok. Kaupunginhallituksessa 19.8..

Astrid Thors lähtee Etyjin vähemmistövaltuutetuksi ja luopuu valtuustopaikastaan. Hänen tilalleen nousee Nils Torvalds. Myös meidän Vihreiden Husein Muhammed luopuu varavaltuutetun tehtävästään ja paikastaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa uusien työtehtävien vuoksi.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

ok. Valitsemme Huseinin tilalle sote-lautakuntaan Vihreän jäsenen. Päätämme virallisesti jäsenen ryhmäkokouksessamme hetken kuluttua, joten en voi vielä laittaa nimeä tähän.

5 Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden varajäsenen varhaiskasvatuslautakuntaan. Tuolileikki jatkuu.

6 Eron myöntäminen Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle

ok. Eläkkeelle.

7 Eräiden vuonna 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

ok. Opetusvirastolle 12 miljoonaa, jotka saadaan takaisin valtionosuustulojen kasvuna. Lisäksi 80 000€ irtainta omaisuutta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

8 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle

ok. Kaupunginhallituksessa 3.6., 10.6. ja17.6..

ok. Kruununvuorenrannan jätehuolto aiotaan hoitaa modernisti “putkikeräyksellä”.

“Perinteisen autoilla tapahtuvan jätteen keräyksen sijaan putkikeräysjärjestelmässä jätteet kuljetetaan jätelajeittain keskitetysti alipaineella kiinteistöiltä maanalaista runkoputkea pitkin alueelliselle jäteasemalle, josta ne kuljetetaan konteissa jatkokäsittelylaitoksiin sekä kaatopaikalle.”

Pitäis olla ekologisempaa ja fiksumpaa. Nyt sitten ollaan perustamassa tätä varten osakeyhtiötä ja annamme “Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy”:lle yhdeksän miljoonan euron takauksen lainojen vakuudeksi.

Hyötyjä:
– Jäteautoliikenteen määrä alueella vähenee noin 80 – 90 % (jätteen putkikeräysjärjestelmän johdosta alueella jäteautoilla ajetut vuotuiset kilometrit vähenevät arviolta noin 6 580 km:sta 840 km:iin eli 5 740 km).
– Piha-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys paranee huoltoliikenteen, melun ja hajuhaittojen vähentyessä.
– Siisteys, hygieenisyys ja mahdollisuus reagoida nopeasti jätteen tuoton kausivaihteluihin (parempi palvelutaso).
– Jätteiden lajittelu toimii hyvin (ei ylitäysiä astioita, hajuhaittoja yms.).
– Järjestelmä mahdollistaa haluttaessa huoneistokohtaisen jätemäärien mittaamisen, jolla voidaan edistää jätteen synnyn ehkäisyä.
– Jätehuoneiden tarve vähenee merkittävästi.
– Alueen imagoarvo paranee.

9 Länsisataman korttelin 20801 ja sitä palvelevien maanalaisten tilojen vuokraus- ja myyntiperusteet

ok. Kaupunginhallituksessa 5.8..

Vuokrataan tontteja niin pysäköintilaitoksia, jäteputkilaitosta kuin asuntojakin varten.

10 Käpylän korttelin nro 25878 tontin nro 7 vuokrausperusteiden muuttaminen

ok. Kaupunginhallituksessa 5.8..

Vahvistamme uudet vuokrausperusteet tontille kun sille ei rakennetakaan Hitasia tai ARAa, vaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

11 Myllypuron ja Rastilan asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Tontit 45129/5, 45146/6 sekä 54033/9, 12 ja 13)

ok. Kaupunginhallituksessa 5.8.. Tonttien luovuttamisen mahdollistamiseksi niille tulee vahvistaa vuokrausperusteet ja siitä nyt päätetään. Myös autopaikkatonttien vuokrasopimusta ehdotetaan solmittavaksi 31.12.2075 saakka.

12 Kallion tontin 305/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12118, Toinen linja 3)

ok. Kaupunginhallituksessa 19.8..

Pieni kaavamuutos Kalliossa. Rytmiä vastapääten!

Screenshot_8_17_13_11_48_PM

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin liike- ja toimistokäytössä olevien rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön, piharakennuksen purkamisen ja rakentamisen uudelleen sekä historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kadunvarsirakennuksen suojelemisen merkinnällä sr-2. Katutason liikehuoneistot säilytetään. Autopaikat sijoitetaan säilytettävän pihakannen alle.

Screenshot_8_17_13_11_49_PM

13 Oulunkylän eräiden korttelien sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12154, Kuusikkopolun ympäristö)

ok. Kaupunginhallituksessa 5.8..Maunulaa sekä suojellaan että täydennysrakennetaan. Molemmat hyviä tavoitteita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uusien asuntojen rakentaminen olemassa olevien palvelujen läheisyyteen, koulun laajentamisen mahdollistaminen ja nykyisen koulurakennuksen suojelu sekä Maunulan Kansanasunnot Oy:n rakennuskokonaisuudesta vielä suojelematta olevan tontin ja sen rakennusten suojelu asemakaavalla.

Jos tästä jotain mussuttamista olisi, niin se, että nyt suunniteltu täydennysrakentaminen on alkuperäistä 1950-luvun rakennuskantaa tehottomampaa. Olisi toivottavaa että täydennysrakentaminen olisi ainakin yhtä tehokasta, mieluummin tehokkaampaa. Myös koko kaavaan olisi voinut piirtää taloja lisää. Lisäksi yhteiskoulun edustalla olevan parkkipaikan säilyminen kaavassa ihmetyttää. Eikö sitäkin olisi voinut gryndata?

maunula_kaava

Ymmärrän halun säilyttää lähimetsää, mutta toisaalta tuolta koulun nurkalta on vain noin 400 metriä Keskuspuistoon.

14 Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12097, Kaarelan jäähalli)

ok. Kaupunginhallituksessa 5.8..

Kaarelaan suunniteltu jäähalli on herättänyt paljon keskustelua:

Hanke tuli vireille jo vuoden 2011 alussa mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetun palautteen johdosta sekä niitä että luonnoksia tehtiin kaksi. Hanke on jakanut mielipiteet selkeästi. Luonnoksesta saatiin 199 mielipidettä, joista 67 oli samansisältöisiä ja noin 800 ihmistä vastusti adressilla rakentamista. Puoltavia kirjeitä oli 40 ja puoltavan adressin kirjoitti vastaavasti noin 1800 ihmistä. Kaarelaseura r.y. kannatti rakentamista, Kaarelan Omakotiyhdistys puolestaan vastusti. Urheilu- ja liikuntaväki on kannattanut hanketta, mutta mm. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vastustanut.

Screenshot_8_4_13_4_35_PM

Kun kaavaa käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa viime keväänä, niin Osmo Soininvaara kommentoi sitä blogillaan seuraavasti:

Meni läpi yksimielisesti ja kiitoksin kaavoittajalle hyvästä työstä. Jos se on laitettava johonkin, niin tähän. Siitä on erimielisyyksiä, onko rakentamiselle uhrattava alue nyt viheralue vai liikennevihreää. Ylemmät elimet sittyn päättävät, rakennetaanko tätä. On muun muassa se 435 miljoonan euron investointikatto, josta päätettiin viikonloppuna.

Eli nyt päätetään kaavasta eikä rakentamisesta. Voi hyvinkin olla että raha rakentamiseen on tiukemmassa. Olen kallistumassa Oden kannalle, eli jos jonnekin, niin tuonne. Bussit sinne ainakin vievät näköjään ihan kohtuullisesti.

Tältä paikka näyttää Google Mapsissa:

Screenshot_8_4_13_4_30_PM

15 Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne)

ok. Kaupunginhallituksessa 19.8..

Kaupunginhallituksessa tarkennettiin ehdotusta rkp:n Rantalan ehdotuksesta näin:

Tontinluovutuksessa kaupunki tulee ensisijassa edellyttämään puurakentamista niin että rakennusten kantava runko ja julkisivut ovat puuta, lukuun ottamatta maanvastaisia rakenteita, väestönsuojia ja tarkoituksenmukaisia jäykistäviä rakennusosia, kuten hissikuiluja.

, jotta suunniteltu pääasiassa puurakenteinen rakentaminen todella tapahtuu.

Betoni aiheuttaa noin 5% maailman hiilidioksidipäästöistä, joka pari kertaa suurempi osuus kuin lentoliikenteen! (Vain suorat co2-päästöt laskien.) Puurakentamisella voidaan yhtäaikaisesti edistää suomalaista puuosaamista ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

16 Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Kaupunginhallituksessa 19.8.. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista.

17 Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Kaupunginhallituksessa 19.8.. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista ja annetaan lautakunnalle lupa ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.