Ensi maanantain kaupunginhallituksen lista näyttää kevyemmältä kuin viime viikkojen. Kiinnostavin asia lienee ”Jätkäsaaren tornin” tontille rakennettava kongressihotelli, jolle nyt varataan tontti. Koko lista liitteineen löytyy täältä. En ole itse menossa sisään kokoukseen, vaan varamieheni Jussi Chydenius hoitaa tämän. Olemme sopineet varani kanssa että hänkin pääsee ainakin neljä kertaa ”lukukaudessa” kokoustamaan, jotta ”tatsi” säilyy.

1 V 9.10.2013, Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Vaikuttaa fiksulta. Taustalla on organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on keventää pelastuslaitoksen hallintoa. Esittelystä:

Nykyisellä osastojaolla laitoksen resurssien jakaminen suunnittelu- ja kehittämistoimintojen kesken ja niiden priorisointi on vaikeaa. Kuva pelastustoimen kehittämisestä kokonaisuutena on puutteellinen. Asioita suunnitellaan ja tehdään osittain päällekkäin ja keskinäisessä tiedonkulussa on puutteita. Hallinto-osastolle kuuluu mm. henkilöstöjohtamisen ja viestinnän kokonaisuus, mutta osastolla ei ole resursseja niiden kehittämiseen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.10.2013 Sörnäisten tonttien 10587/1-3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12189, Sörnäistenniemi)

ok. 1000 kerrosneliömetriä lisää rakennusoikeutta korttelikaavaan Kalasatamassa. ”Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä arkkitehtonisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-30_Khs_34_El_215FAE44-3153-4E70-A1FB-B1B28DDF2756_Liite.pdf

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Eron myöntäminen Astrid Thorsille Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

ok. Björn Månssonin varajäseneksi Päivi Storgård.

4 Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

ok. Kahdelle Heka-kohteelle yhteensä 914 660€ ”tertiäärilainaa” ja Asumisoikeus Oy Iltaruskolle 69 651€. Törmäsin termiin ”tertiäärilaina” ensimmäistä kertaa. Mitäs se on?

Tertiäärilaina (ns. kolmoissijalaina) on omistajan antamaa lainaa , joka on tarvittu aravakohteissa omarahoitusosuuden kattamiseksi. Lainan vakuutena ovat tavallisesti kolmoissijakiinnitykset. Koska laina on annettu kohteen omarahoitusosuuden kattamiseksi, lainaa
ei saa lyhentää vasta kuin sen jälkeen, kun aravalaina on maksettu pois.

5 Alueellisen osallistumisen kokeilun eteneminen

Erinomaista! Kyseessä väliraportti Helsingin ”demokratiapiloteista”, eli kymmenestä kuntalaisia osallistavasta kokeilusta:

1. Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana
2. Asukkaat aktiivisina – Itä-Pasila iskussa
3. Mainio Malminkartano
4. Maunulan demokratiahanke
5. Vetoa ja voimaa Mellunkylään
6. Lähidemokratiaa Vuosaareen
7. Kaupunkilaisten raati – kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi
8. Helsingin pyöräilevät kaupunginosat
9. Me asumme täällä! – Lähidemokratiatyökalu testissä Tapaninvainiossa
10. Nuorten Ruuti -vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän hanke osallistuvasta budjetoinnista kohteena nuorisoasiainkeskuksen alueellinen nuorisotyön yksikkö.

Olen itse tutustunut työpajojen ja keskustelujen muodossa projekteihin 1 ja 7. Muihin täytyy tutustua väliraportin avulla.

Näistä piloteista opitaan varmasti paljon siitä, mitä kaikkea ”kansalaisten kuuleminen” ja vaikuttaminen voi tarkoittaa. Nykyiset kuulemiskäytännöt kun ovat usein vähän kehnoja: esim. kaavavalituksissa änkyröiden mielipiteet saavat helposti kohtuuttoman aseman kun änkyröitä asiat tuppaavat kiinnostamaan enemmän. Jos asukkaista kasataan tasapainoisempi otanta (vaikka arvalla), voi sekä keskustelu että lopputulos olla paljon hedelmällisempi. Ainakin Arabian esimerkki oli todella mielenkiintoinen!

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen

ok. Kiinteistö Oy Espoon terminaalin tarkoituksena on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Kyseessä Helsingin ja Espoon puoliksi omistama yhtiö, jonka osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista nyt sovitaan.

2 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok. Pöydällä jo toista kertaa. Esityksessä on pieni muutos.

Lauseiden:

Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon. Tätä varten laaditaan tarvittavat luontoselvitykset ympäristökeskuksen johdolla.

perästä on poistettu lauseet:

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät metsäkohteet ja joka mahdollistaa jatkossa suojeluverkoston perustamisen. Virkistysmetsiä ja metsäistä verkostoa koskevat tavoitteet ja selvitykset tulevat osaksi yleiskaavan toteuttamisohjelmaa.

Luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä ei pidä sotkea toisiinsa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Jätkäsaaren korttelin nro 20803 tonttien nro 1 ja 2 ja jälkimmäisellä tontilla sijaitsevan makasiinirakennuksen L2 varaaminen AB Invest AS:lle kongressihotellin suunnittelua varten

Arthur Buchardt haluaa kuin haluaakin rakentaa Helsinkiin kongressihotellin vaikka ei tornia saanutkaan! Hyvä. Erinomaista suorastaan. Tällä kertaa hanke on jo hyväksytyn asemakaavan mukainen, joten ihmeempiä ongelmia ei pitäisi olla.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden muuttaminen sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Pöydältä. En oikein tajua mikä tässä oli niin ongelmallista että asia piti viime viikolla pöydätä.

Kaikkia niitä henkilöitä, joita virkanimikemuutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa. Apulaisylilääkäreiden nimikkeistä ja tehtäväkohtaisista palkoista on saatu henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen puoltava lausunto.

Henkilöstökeskuksella sekä talous- ja suunnittelukeskuksella ei ole huomauttamista esityksen suhteen.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Paikallinen sopimus Palmia-liikelaitoksen turvapalvelut-yksikön metrovartioinnissa, piirivartioinnissa, paikallisvartioinnissa ja hälytyskeskuksessa työskentelevien pitkistä työvuoroista

ok.

Asiassa on käyty sähköpostineuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa 4.9.2013 – 11.9.2013, missä yhteydessä on sovittu yksimielisesti, että voimassa olevan paikallisen sopimuksen mukaista työaikajärjestelyä voidaan jatkaa toistaiseksi. Asiaa on käsitelty Palmiassa, ja siitä vallitsee yhteisymmärrys henkilöstöjärjestöjen edustajien ja Palmian kesken.

2 Eräiden virkojen muuttaminen opetusvirastossa

ok.