Maanantain kokouksessa päätetään talousarviosta jos ryhmät ovat sunnuntain aikana päässeet siitä sopuun. Muita kiinnostavia kohtia listalla ovat ainakin MTV European Music Awards ja MTV Push -tapahtumien haku Helsinkiin! Listan ulkopuolelta keskustellaan varmaan ainakin terassien lupaehdoista. En ole menossa maanantaina ”sisään”, jotta varamieheni Jussi Chydenius pääsee välillä kokoustamaan.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 6.11.2013, Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden jäsenen.

2 V 13.11.2013, Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen

ok, jää pöydälle odottamaan budjettineuvottelujen lopputulosta. Pohjassa esitetään että:

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 18,5 %. Tämän vuoden kunnallisveron tuotto Helsingissä on 2 409 miljoonaa euroa, joka on 50 milj. euroa talousarviota enemmän. Vuoden 2012 kunnallisveron tuottoon verrattuna lisäystä on 103 milj. euroa (+ 4,4 %). Verotulojen kokonaiskertymän (sisältäen yhteisö- ja kiinteistöveron) arvioidaan tänä vuonna ylittävän talousarvion 30 miljoonalla eurolla.

3 V 13.11.2013, Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

ok, jää pöydälle odottamaan budjettineuvottelujen lopputulosta.

Kaupunginhallitus esittää myös kiinteistöveroprosentin säilyttämistä nykyisellä tasollaan. Ehdotus on että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määritellään 0.80%, vakituisten asuinrakennusten 0,32% ja rakentamattoman rakennuspaikan 1,80%.

Kiinteistöveron tuotto on tänä vuonna noin 190 miljoonaa ja sen arvioidaan ensi vuonna nousevan noin 205:een miljoonaan. Pääsyy nousuun on se että verohallinto on nostamassa vuodelle 2014 rakennusten verotusarvoa nykyisestä 70 %:sta 75 %:iin. Ja verotusarvon noustessa tietenkin verokertymäkin nousee.

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä että kiinteistöveroa voisi Helsingissä nostaakin. Nyt olemme lähempänä ala- kuin ylärajoja. Erityisesti rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa voisi korottaa – se olisi pieni lisäkannuste rakentaa. Ehdotettu 1,8% on lain Helsingille sallima minimi, maksimissaan se voisi olla 3%. Jos (Suomen) hallituksen kaavailema lakimuutos menee läpi, on Helsingin nostettava tätä veroa 2,3 prosenttiin. Taloudellinen vaikutus olisi silti aika pieni, koko veron nykytuotto on noin kaksi miljoonaa ja korotus toisi 0,6 miljoonaa lisää.

4 V 6.11.2013, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016

Tämä jää yhä pöydälle, jolleivat ryhmät löydä sunnuntai-illan neuvotteluissa sopua. Kohtuullisen pienestä osasta budjettia sinällään tapellaan – kyse on vain noin 0,5%:sta. Mutta kyllä silläkin rahalla paljon voidaan saada aikaiseksi oikeassa paikassa!

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 13.11.2013, Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisu

ok. Pasilan suunnittelukilpailun ratkaisu vahvistetaan vielä virallisesti. Keski-Pasilasta kehittyy seuraavan kymmenen vuoden aikana melkoinen keskus. Asemakaavavaiheessa muutaman raskaan liikennejärjestelyn toteuksesta varmaankin vielä taitetaan peistä, mutta hyvä että projekti kokonaisuutena etenee.

http://www.youtube.com/watch?v=aikyfMGQ3WE

Tää video on kyllä aika, miten sen nyt sanoisi, ”mielikuvituksellinen”.

2 V 13.11.2013, Vuoden 2014 kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen

ok. Teknisiä maksuja mm. tontin lohkomisesta tarkastetaan muutamalla prosentilla.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kruunuvuorenrannan alueiden esirakentamista varten

ok. 1,4 miljoonalla esirakennetaan ”Huttuvadin” korttelialuetta. Huttuvati? :)

4 Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Länsisatamassa sijaitsevan Matkustajasataman esirakentamiseen

ok. Esirakennetaan matkustajasatamaa 5,8 miljoonalla eurolla.

5 MTV Push Helsinki -tapahtuman järjestäminen Helsingissä vuosina 2014-2015

ok. Esittelijä ehdottaa että Helsinki käyttäisi vuonna 2014 maksimissaan 425 000 ja 2015 maksimissaan 525 000 euroa ”MTV Push” -tapahtuman järjestämiseen Helsingissä.

Vaikuttaa hauskalta konseptilta, jossa Helsinki saisi varmasti hyvää näkyvyyttä. Lisäksi Helsingissä järjestettäisiin kaikille avoin yleisökonsertti, joka esittelee nousevan kansainvälisen artistin ja kotimaisia yhtyeitä. MTV taltioi konsertin, ja se esitetään osana MTV World Stage -sarjaa, jolla on maailmanlaajuinen jakelu.

Myös valtio on alustavasti sitoutunut osallistumaan rahoitukseen samalla summalla kuin Helsinki. Lisäksi etsitään ”kaupallisia kumppaneita”, jotka laskisivat kaupungin maksuosuutta. Push-tapahtuma liittyy seuraavan asiakohdan MTV European Music Awards -tapahtumaan.

MTV Push Helsingillä tavoitellaan laajaa kansainvälistä medianäkyvyyttä, ja sen avulla halutaan markkinoida Helsinkiä hauskalla ja kaupungin vahvuuksiin perustuvalla tavalla. Vastaavaa, tiettyyn kaupunkiin liittyvää MTV Push -nimistä kokonaisuutta ei ole aikaisemmin järjestetty.

Kampanjan ja tapahtumakokonaisuuden tärkeimpänä kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Helsinki haluaa näyttäytyä heille houkuttelevana matkailu-, työskentely- ja opiskelukohteena. Samalla paikallinen osaaminen saa kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettuutta. Markkinointikonsepti tavoittaa laskennallisesti 470 miljoonaa kotitaloutta.

6 MTV (Music Television) Europe Music Awards -tapahtuman hakeminen vuosille 2015-2016

ok. Helsinki satsaa tapahtumaan 750 000 euroa, jos valtiokin lähtee mukaan. Mitä hyötyjä tällaisesta tapahtumasta on Helsingille?

Tapahtuma televisioidaan yli 600 miljoonaan kotitalouteen 152 maassa. EMA tuo isäntäkaupunkiin 7 000 – 8 000 hotelliyöpymistä. Esimerkiksi vuoden 2011 tapahtuman lasketaan tuoneen Belfastiin lähes 12 miljoonaa euroa ylimääräisiä matkailutuloja, ja tapahtumasta julkaistiin 2400 media-artikkelia ympäri maailman. Aiempien tapahtumien medianäkyvyyden arvon arvioidaan olleen keskimäärin 40 -50 miljoonaa euroa. Tapahtumiin on perinteisesti osallistunut 700 – 800 kansainvälistä toimittajaa.

Tapahtuman tuotantobudjetti on 10 – 15 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet käytetään paikallisten palveluiden ostoon.

Vaikka 750 000 euroa voi vaikuttaa äkkiseltään isolta rahalta, ovat tapahtumasta saatavat hyödyt ihan todellisia ja satsaus palaa moninkertaisena suoraan koko seudun talouteen. Tämä on hyvä juttu. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Amsterdamissa.
EMA_Amsterdam
Ja onhan se ylipäätään ihan vaan kivaa saada tällainen iso tapahtuma Helsinkiin! Pöhinää!

7 Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamisen rahoitusavustuksen hakeminen ja toteutusasiakirjan hyväksyminen

ok. Valtio myöntää avustusta ”uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen”. Helsinki hakee tätä avustusta nyt 1,6 miljoonaa euroa vuodelle 2013. Lisäksi ARA on myöntänyt ehdollisena ennakkopäätöksenä avustusta myös seuraaville vuosille.
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-10-28_Khs_38_El_694D0721-EDD0-48E1-B755-3F22A5C2A600_Uusien_asuntoalueiden_kunnallistekniikan_rakentami.html
Tämähän on tietenkin ok. Listatekstistä minua jäi vain mietityttämään seuraava lause: ”Valtio on sitoutunut osoittamaan avustusta Helsingin seudulle vähintään 7,5 milj. euroa / vuosi, vuodesta 2013 alkaen aiesopimuksessa osoitettujen ensisijaisten kohdealueiden toteuttamiseen.”. Mistä johtuu että 2013 avustus on Helsingille vain 1,6m€ ja 2015 1,21m€? Mihin ”puuttuvat” miljoonat menevät? Eikö meillä ole riittävästi sopivia hankkeita? Ja jos näin, niin miksei ole?

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Pasilan ja Oulunkylän eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12229, Pohjois-Pasilan rata-pihan alueet ja maaliikennekeskuksen alue)

ok. Jatketaan rakennuskieltoa kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi.

2 Eräiden kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston virkanimikkeiden muuttaminen

ok. Atk-päällikköstä toimistopäällikkö ja mittausteknikosta toimitusinsinööri. Vain nimike muuttuu, työt ja palkkaus pysyvät ennallaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttaminen

ok. Sosiaali- ja terveysvirastot yhdistettiin vuoden alusta lähtien. Nyt aletaan nähdä jotain suoria hyötyjäkin – 50 virkaa voidaan lakkauttaa tarpeettomina. Hyvä.