Tänään kaupunginhallituksessa kevyehkö lista. Isoimpina asioina Taka-Töölön kasarmialueen kaava ja iltakoulu sote-ratkaisuista metropolialueella. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.10.2013 Lainan myöntäminen Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle

ok.

Pallo-Pojat Juniorit ry on Helsingin piirin kolmanneksi suurin jalkapalloseura ja toimii kantakaupungin alueella keskittyen etenkin lasten ja nuorten toimintaan. Pelailivat aiemmin Jätkäsaaressa, mutta joutuivat sieltä siirtymään rakennustöiden vuoksi. Ovat perustamassa kentän Hernesaareen ja kaupunki tukee 500 000 euron hanketta myöntämällä 200 000 euron lainan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 23.10.2013 Taka-Töölön tontin 484/4 osan asemakaavan muuttaminen (nro 12193, Taivallahden kasarmin alueen itäosa)

ok. Tää on mahtava juttu. Hienoa että upeat funkkisrakennukset saadaan vihdoin käyttöön ja kuntoon.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-10-07_Khs_35_El_3CC418B2-BFD6-4DF7-9EF9-ADBC9688545E_Liite.pdf

Lisäksi alueelle rakennetaan uusi asuinrakennus ja suunnitelmakin on ollut valmiina jo vuodesta 2009 lähtien. Sen takana on kuulu arkkitehti Steven Holl, ja ainakaan tylsäksi ei tätä taloa voi moittia. Toivottavasti valmis rakennus on edes jotain suunnitelman näköistä…

STEVEN_HOLL_ARCHITECTS

Tästä asiasta minä olen Kokoomuksen Matti Niirasen kanssa samaa mieltä! :)

2 V 23.10.2013 Haagan tontin 29049/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12184, Mäkipellontie 15)

ok. Pieni kaava Haagassa.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden enintään kolmikerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen nykyisen tyhjillään olevan hoitolaitoksen tontille. Voimassa olevan asemakaavan mukainen tontin käyttö sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten tonttina on myös mahdollista. Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-10-07_Khs_35_El_9F7259EF-795B-4D2C-A756-CB3FAF935A7C_Liite.pdf-2

Jos jostain haluaisi nillittää, niin siitä että jälleen on kaavaa suunniteltaessa rakennuksia madallettu. Vaikuttaa olevan yleinen toimintatapa koko kaupungissa – tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kaava tänä vuonna, jonka selostuksessa lukee että ”Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että rakennuksia on madallettu”. Näin ei voida toimia säännönmukaisesti jos aiomme pitää täydennysrakennustavoitteista kiinni. Alue- ja tonttitehokkuuden kun tulisi nousta selkeästi entisestä. Hiukan vaikea minun on ymmärtää tuskaa, joka yhdestä lisäkerroksesta olisi syntynyt, alueella (Etelä-Haaga) kun on runsaasti neljä- ja viisikerroksisia rakennuksia. (Asuin Etelä-Haagassa kahdeksan vuotta.)

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Opetuslautakunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 14. – 17.1.2014

ok. ”Matkan tarkoituksena on tutustua Saksan opetusjärjestelmään – erityisesti oppisopimuskoulutukseen ja nuorten työllistymiseen.”

4 Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle

ok. ”12 000 euron suuruinen laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta kerho- ja huoltorakennuksen rakentamiseen.”

5 Lainan myöntäminen Culminatum Innovation Oy Ltd:lle

ok. 200 000 euron laina Culminatumille, joka on Uudenmaanliiton, pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien, yritysten ja suurimpien yliopistojen yhteinen yritys, jonka tarkoituksena on ”edistää metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä ja houkuttelevuutta”.

Culminatum Innovation Oy Ltd tarvitsee rahoitusta käyttöpääomansa turvaamiseen yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, jotta yhtiö voi jatkaa toimintaansa suunnitellulla tavalla kesäkuun loppuun 2014, jolloin yhtiön liiketoiminta nykymuodossaan päättyy. Käyttöpääoman lisääntyneeseen tarpeeseen on vaikuttanut yhtiön toteuttamista hankkeista syntyvien kustannusten erittäin pitkät maksatusajat rahoittajilla. Yhtiö hakee 200 000 euron suuruista korotonta lainaa rahoitusjärjestelyihin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi ja laina-ajaksi arvioidaan 15.10.2013–30.6.2015.

6 Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi kiertävän neurologin vakanssista

ok.

Kouluterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan itse kaikkia tarvittavia erikoislääkäripalveluja. Tavoitteena uudessa organisaatiossa on selventää työnjakoa ja rajapintoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Samoin tavoite on kehittää moniammatillista yhteistyötä. Tässä yhteydessä tulee selvitettäväksi myös aistiherkkien lasten tutkimisen, hoidon ja seurannan työnjako.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Metsähallitukselle Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

ok.

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan että:

”Hoito- ja käyttösuunnitelma on huolellisesti laadittu, ja siihen liittynyt vuorovaikutustyö on ollut poikkeuksellisen laajaa.”.

Kaupunginhallitus toteaakin että

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tarpeellisia ja oikeansuuntaisia. Esitetyt reitit ja palvelut sekä niihin varattavat resurssit ovat kuitenkin osin alimitoitettuja kasvavaan käyttäjämäärään nähden.


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Sote-ratkaisut metropolialueella

Iltakouluasiana Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän perustaman metropolialueen erityiskysymyksiä selvittävän jaoston jäsen apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty selvittää mahdollisia sote-ratkaisuja metropolialueella. Huh mikä lause. Eli mitähäh?

Terveydenhuoltouudistusta eli ns. sote-lakia valmistellaan. Ja kun täällä pääkaupunkiseudulla asioita pitää ratkoa vähän eri tavalla kuin rääkkylöissä, niin meitä varten on oma jaosto. Tässä jaostossa taas Helsinkiä edustaa apulaiskaupunginjohtajamme Laura Räty, joka sitten puolestaan briiffaa kaupunginhallitusta työn etenemisestä.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Malmin, Pukinmäen ja Puistolan (Nurkkatien ala-aste, Puistolan ala-aste) kouluverkkoa

ok. Valtuusto saa päättää kouluverkosta.

2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitseminen tiedoksi

ok. Valtuusto päätti pari vuotta sitten kasvisruokapäivän järjestämisestä kouluissa. Asiasta tietenkin valitettiin. Hallinto-oikeus totesi että valtuuston päätöksessä oli virheellisesti valitusosoitus, kun tällaisesta päätöksestä ei voi valittaa, joten hallinto-oikeus poisti päätöksestä valitusosoituksen ja hylkäsi valituksen. Nyt vielä lisäksi korkein hallinto-oikeus toteaa että hallinto-oikeuden päätös oli oikea. Pinaattilettuja on syöty koko prosessin ajan.