Joulu(kuu) joutuu jo! Tällä kertaa kaupunginhallituksessa isoin asia Kuninkaantammen keskustan asemakaava. Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

1 V 11.12.2013, Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

ok. Pöydältä. Viime viikolla kohta meni syystäkin pöydälle kun sosiaali- ja terveyslautakunta ei ollut vielä edes ehtinyt käsitellä ylityksiä…

2 V 11.12.2013, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset

ok. Pöydältä. Teknisiä muutoksia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 11.12.2013, Lauttasaaren tontin 31112/5 asemakaavan muuttaminen (nro 12113, Perttulantie 6)

ok. Lauttasaaressa toimistorakennus asuintaloksi. Näköjään saarta muutetaan kortteli ja talo kerrallaan. Onkohan kenelläkään kokonaiskäsitystä?
Untitled__B3wOjt-Liite_copy___page_24_of_39_
2 V 11.12.2013, Kaarelan Kuninkaantammen keskustan asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12150)

ok. Kuninkaantammesta tulee yhteensä noin 5000 asukkaan kaupunginosa, tämän kaavan alueelle noin 2500 asukasta. Alueen halki tulee aikanaan kulkemaan Jokeri 2 -pikaratikka ja hyvät yhteydet myös keskustaan.

Kaavaan tehdyt merkittävimmät muutokset liittyvät autopaikkoihin: alueelle suunniteltu maanalainen pysäköintilaitos ei rakennuttajien mielestä ollut kannattava, joten osa pysäköinnistä on osoitettu maan päälle ja rakennusoikeutta on vähennetty. Miksi Kokoomus mieluummin rakentaa autopaikkoja kuin asuntoja? Eikö vaan olisi voitu osoittaa pysäköintiä sen verran kun sattuu mahtumaan ilman rakennusoikeuden vähentämistä? Syynä tähän siis parkkinormi 1ap/120m2. Onko sitä pakko noudattaa orjallisesti?
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-12-02_Khs_43_El_8128410A-B646-4159-952C-517790DE210D_Liite.pdf
SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 11.12.2013, Eron myöntäminen ruotsinkielisen työväenopiston rehtorille

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kuninkaantammen esirakentamista varten

ok. Ja Kuninkaantammen esirakentaminen alkaa aiemmin hyväksytyiltä alueilta, 2.1 miljoonaa euroa.

4 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

ok. Todetaan että lauta- ja johtokuntien, virastojen ja liikelaitosten tulee sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaisesti. Erikseen todetaan että hallintokuntien tulee laatia 31.1.2014 mennessä tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat tuleville vuosille.

5 Oranssi Asunnot Oy:n hakemus yhteisöille tarkoitetusta sosiaalisesta luotosta

ok. 75 000 euron laina voittoa tuottamattomaan ja yleishyödylliseen nuorisoasuntotoimintaan.

6 Mt. 101 (Kehä I): Kivikontien eritasoliittymän ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101 (Kehä I) välillä Espoon raja – Vihdintie edistämistä koskevan aiesopimuksen hyväksyminen

Pyysin tämän viime viikolla pöydälle kun odottelin selvitystä miksi ja miten kustannukset olivat nousseet parin kuukauden aikana niin merkittävästi (investointibudjetissa risteys maksoi kokonaisuudessaan 17,56m€, kh:n esityksessä 24,5m€). Kh:n esittelytekstissä todetaan hankkeen laajentuneen rakennussuunnitteluvaiheessa. Tätä ei ole vielä mikään poliittinen elin kuitannut. Odottelen yhä selvitystä. Kyllä liikennehankkeet, myös valtion kanssa suunniteltavat, on saatava pysymään raameissa. On ihan eri asia suunnitella ja päättää 18 miljoona risteys kuin 25 miljoonan.

7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kehä I – Kivikontien eritasoliittymän rakennustöiden aloittamiseen

Tämä pöydällä edellisen kohdan vuoksi.

8 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta

ok. Meille kerrotaan strategiaohjelman etenemisestä. Hankkeista on hyvä taulukko.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Perttulantie 6:n kanssa (Lauttasaari, tontti 31112/5, Perttulantie 6)

ok. Tontinomistaja maksaa 440 000 euron korvauksen osallistumisenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Tämä liittyy siis tuolla aiemmin käsiteltyyn Lauttasaaren kaavamuutokseen.

2 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 1.1.2014 lukien

Rakennusvalvontamaksuja esitetään kauttaaltaan korotettavaksi 4,5 prosentilla vuoden 2014 alusta. Perusteena tähän kerrottu kustannusnousu ja palvelutason ylläpito. Rakennuslautakunnassa tavoitteeksi on asetettu että toiminnasta 80 – 85 %:n katettaisiin maksuilla. Keskimääräinen kateprosentti 2003-2013 on ollut 80%.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok. Valinnemme sotatieteiden maisteri, vapaa-aikajohtaja Marko Enbergin Helsingin työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan 1.2.2014 lukien 5 129,82 euron kokonaiskuukausipalkalla.

2 Urheilupalkintotoimikunnan jäsenen valinta

ok. Valitsemme Antti Peltosen Hannu Hyttisen tilalle urheilupalkintotoimikuntaan. Hannu on ollut ko. toimikunnassa hallintokeskuksen edustajana.

3 Iltakouluasia: Nuorten yhteiskuntatakuun tilannekatsaus

ok. Meille kerrotaan iltakouluasiana nuorisotakuun toteutumisesta. Liitteinä oli kaksi mielenkiintoista esitystä:
Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 ja Kouluterveyskysely 2013. Muutamia poimintoja:

• Helsinkiläisistä 16–29-vuotiaista oli työn ja koulutuksen ulkopuolella 8 984 vuoden 2011 lopussa eli 7 % ikäluokasta. Nämä henkilöt eivät ole suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa, eivätkä he ole opiskelijoina. He eivät myöskään ole työllisiä, eläkkeellä tai varusmiespalvelusta suorittamassa.
• Nuoren toimeentulotuentuen saanti on useammin jatkuvaa tai toistuvaa. Ainoastaan 20% vuonna 2006 toimeentulotukea saaneista 18-20-vuotiaista nuorista ei saanut tukea tai ollut osallisina yhtenäkään vuonna 2007-2011.

Tää siis kertoo karusti siitä että vaikka suurimmalla osalla menee hyvin, niin niillä joilla menee huonosti, menee huonosti todennäköisesti myös tulevaisuudessa – pohjalta ei nousta. Työn puute, koulutuksen puute, päihdeongelmat. Ongelmat kasautuvat ja alueelliset erot myös selviä.
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-12-02_Khs_43_El_5868B273-2A92-4E05-A92E-EC62764B233C_Liite.pdf