Maanantaina on luvassa pitkä kokous – paljon päätösasioita ja kaksi iltakoulua: isojen hankkeiden elinkeinovaikutusten arvioinnista ja yleiskaavan valmistelun vaiheesta. Taivallahteen tulee jännä ”käärmetalo” ja Jätkäsaareen opiskelija-asuntoja vähäisellä autopaikkamäärällä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 13.11.2013, Pelastuslautakunnan jäsenen valinta

ok. Kokoomus vaihtaa Ossi Mäntylahden tilalle uuden jäsenen.

2 V 13.11.2013, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston puheenjohtajan valinta

ok. Me Vihreät valitsemme uuden opetuslautakunnan puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon tilalle. Outi luopuu tärkeästä pestistä ”Hautalagaten” jälkimaininkien vuoksi. Pekka Haaviston siirtyessä ministeriksi olisi puolueen koko johto eduskunnassa ollut ”miehitetty”, joten Oras Tynkkynen luopui eduskuntaryhmän puheenjohtajuudesta ja Outi siirtyi hänen tilalleen. Tämä tehtävä työllistää sen verran rivikansanedustajuutta enemmän että Outin oli aikataulullisista syistä luovuttava opetuslautakunnan puhenjohtajuudesta.

Näiden poliittisten tuolileikkien laineet liplattavat pitkälle. Päätämme Outin seuraajan valtuustoryhmän kokouksessa ensi viikolla.

3 V 13.11.2013, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee Mia Haglundille uuden varajäsenen, Aaron Kallisen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 13.11.2013, Taka-Töölön tonttien 484/3 ja 37 sekä tontin 484/4 osan asemakaavan muuttaminen (nro 11700, Taivallahden kasarmin alueen länsiosa ja viereiset asuintontit)
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-11-04_Khs_39_El_005EC4AD-C579-4C16-8F65-4EB25C7E7E1F_Liite.pdf
ok. Pari viikkoa sitten käsittelimme kaupunginhallituksessa kaavan, joka mahdollistaa Taivallahden Kasarmien käytön. Nyt sitten viereinen tontti, jolle voidaan rakentaa uusi asuinrakennus. Asemakaavan muutosehdotus perustuu viitesuunnitelmaan, jonka uudisrakennuksen on suunnitellut kansainvälisen arkkitehtikutsukilpailun voittanut arkkitehti Steven Holl yhdessä arkkitehti Vesa Honkosen kanssa.
STEVEN_HOLL_ARCHITECTS-2

Komia tulee.

Komia tulee.


Voimassaolevasta asemakaavasta esitetään muutettavaksi vain asuntojen 75 m2:n pinta-alavaatimus, joka ei enää ole voimassa olevan asumisen ja maankäytön (AM-) ohjelman mukainen.

2 V 13.11.2013, Länsisataman, Jätkäsaaren satama- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12020, Saukonlaituri itä)

ok. Jätkäsaarta kaavoitetaan eteenpäin. Yksityinen venehotelli tuo palveluita veneilijöille ja AKS-kortteli asuntoja esimerkiksi opiskelijoille. Kaavan toteutuksesta aiheutuu kaupungille noin 6,2 milj. euron kustannukset eli noin 285 euroa/k-m2. Hinta on selvästi korkeampi kuin sisämaassa, mutta tällaisia nämä Helsingin rannat ovat.
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-11-04_Khs_39_El_8E39723D-4198-4820-A51B-965BAC1586A8_Liite.pdf
Alueen koko on 2,8 hehtaaria, josta vesialuetta on 0,13 hehtaaria. Aluetehokkuus on e = 0,8. Korttelitehokkuus AKS-korttelissa on e =3,0. Suunniteltu ”venehotelli” laskee tehokkuutta selvästi. Ylipäätään vähän ihmettelen että onko järkevää rakentaa ”venehotelli” ydinkeskustaan ratikan äärelle. Eikö tällaisten toimintojen kannattaisi sijaita vaikka jossain vähän kauempana meren äärellä? Olen ymmärtänyt että veneiden hyvä puoli on se että ne liikkuvat näppärästi vettä pitkin. Paatit nostetaan hotelliin ja takaisin kuitenkin vain kerran vuodessa. Itse rakentaisin tähän mieluummin kyllä asuntoja, mutta tällä mennään kun ollaan tähän asti jo tultu.
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-11-04_Khs_39_El_4073F3DF-8F24-4B64-972A-BE07D5C7047F_Liite.pdf
Hyvää on se että AKS-korttelia 20071 on suunniteltu opiskelija-asuntokortteliksi ja korttelissa on päädytty tontinvarausta hakeneiden toimijoiden viitesuunnitelman, vastaavien kohteiden kokemusten sekä hyvien julkisen liikenteen liikenneyhteyksien vuoksi autopaikkanormiin vähintään 1 ap / 580 k-m2 entisen 1 ap / 300 k-m2 sijasta. Pyöräpaikkoja rakennetaan 1/30k-m2. Hyvä.

3 V 13.11.2013, Pukinmäen tontin 37026/3 ja Malmin tontin 38259/5 vuokrausperusteet (Eskolantie 4, Ketokivenkaari 30)

ok.

4 V 13.11.2013, Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisu

Jätimme päätöksen viime viikolla pöydälle koska emme saaneet kokouksessa vastauksia esittämiimme kysymyksiin. Erityisesti kannoimme huolta siitä miten kaupunki miten kaupunki aikoo seurata että hanke toteutuu sillä arkkitehtonisella ja kaupunkikuvallisella tasolla kuin mitä tarjousvaiheessa on annettu ymmärtää. Komeat havainnekuvat eivät paljon 2020-luvulla lämmitä mieltä jos lopputulos on vain perustylsää betonia.
Keski-Pasilan_rakentaminen_alkaa_2015_–_tältä_uusi_keskus_näyttää_-_Pasila_-_Kaupunki_-_Helsingin_Sanomat
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran täyttäminen kaupunginkansliassa

ok. Päättänemme ottaa Jaakko Salavuon kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virkaan 7800 euron palkalla.

Nyt vähän harmittaa että emme olleet kesällä hereillä kun tämä rekry laitettiin käyntiin – kaupunginhallituksen it-jaosto aloitti toimintansa vasta viime viikon maanantaina ja olisi ollut varmaankin hyvä idea käyttää tätä jaostoa myös tietotekniikkajohtajan valinnassa mukana. No, näillä mennään, pätevältä kaverilta vaikuttaa. Tehtäväkenttä on erikoinen ja vähän kyllä mietityttää miten tietotekniikka- ja viestintä tukevat toisiaan.

4 Iltakouluasia: Merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten arvioiminen

Erinomaista!

Strategian yhteydessä sovittiin että Helsinki kehittää ”toimintamallin” merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden ympäristö-, energia-, työllisyys- ja elinkeinovaikutusten arvioimiseksi. Eli että meillä olisi jokin malli, jolla voisimme arvioida esim. uuden asuinalueen tai ison sillan vaikutuksia kaupungin tuloihin laajemminkin. Investoinnit kun eivät vaikutuksiltaan ole yhteneviä – osa on hyvinkin tuottoisia ja osa taas ei.

Nyt meille esitellään etenemistapa toimintamallin laatimiseksi. Erittäin mielenkiintoista.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kahden viran perustaminen ympäristökeskukseen

ok. Ympäristötoimen uuden johtosäännön toimeenpanon vuoksi muutoksia. Kaksi virkaa lakkautetaan, kaksi perustetaan: kaksi ympäristöpäällikön virkaa muuttuvat elintarviketurvallisuus- ja ympäristönsuojelupäällikköiksi.

2 Kahden viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

ok. Sama syy kuin edellisessä. Kaupunginhallitus päättänee muuttaa ympäristökeskuksen terveystarkastajan viran ja terveystarkastajan viran nimikkeen terveysinsinööriksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Länsi-Pasilan toimistotonttien myynti Otavamedia Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Länsi-Pasila, tontit 17073/3 ja 17078/1)

ok. Otavamedia haluaa ostaa tontin, jolla on toiminut jo vuodesta 1983. Esittelijä toteaa:

Kauppa on taloudellisilta ehdoiltaan kaupungin kannalta hyväksyttävä ja myyntikohde on kaupungin hyväksymien myyntiperiaatteiden mukainen. Talousarviossa vuodelle 2013 on asetettu kiinteän omaisuuden myyntitavoitteeksi 85 milj. euroa, josta on tähän mennessä toteutunut 20 milj. euroa. Esitetty kauppa tukee osaltaan tavoitteen saavuttamista.

Myyntituloa saadaan 7,9 miljoonaa euroa.

2 Riistavuoren vanhustenkeskuksen siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille

ok. Riistavuoren vanhustenkeskus tontteineen on nyt kaupungin suorassa omistuksessa, ja se siirretään kaupungin kokonaan omistamalle Helsingin Palveluasunnot kiinteistöosakeyhtiölle. Olen antanut itseni ymmärtää että taustalla on perusteltuja hallinnollisia syitä.

3 Vanhainkoti Antinkodin siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille

ok. Sama kuin edellinen.

4 Tontin varaaminen Herttoniemen Roihupellosta Dieta Oy:lle (kortteli 45200 tontit 5 ja 6 sekä viheralue)

ok. Varataan tontti toimitilan suunnittelua varten. Raidejokeri tulee kulkemaan vierestä.

5 Oikaisuvaatimusasia: Lauttasaaren vesitornin purkaminen

ok. Hylätään oikaisuvaatimukset, teimme laillisen päätöksen laillisessa järjestyksessä.

Itsekin surkuttelen tornin kohtaloa: käytännössä museoviranomaiset suojelivat tornin kuoliaaksi. Harmillista. Lisäksi jälkeenpäin olen saanut tietooni että Oulussa vastaava torni olisi peruskorjatttu huomattavasti edullisemmin kuin mitä meille esitetty hinta-arvio oli. Päätökset tehdään niillä tiedoilla mitä päätöksiä tehtäessä on.

6 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Energia -liikelaitoksen poikkeamishakemuksesta Sörnäisten tilalle RN:o 5:2

ok. Hanasaaressa ryhdytään polttamaan hiilen lisäksi myös puuta! Helenin tarkoituksena on korvata 5-10 % hiilestä. Taustalla mm. ilmastotavoitteet, olkoonkin että puun roudaaminen rekoilla Hanasaareen ei hiilitaseeltaan ole kyllä tehokkainta mahdollista toimintaa. Pelletin polton aloittaminen vaatii, että voimalaitokselle rakennetaan puupellettien vastaanotto-, varastointi- ja syöttölaitteet. Nyt niiden rakentamisesta annetaan myönteinen lausunto ELY-keskukselle.

7 Iltakouluasia: Helsingin yleiskaavan valmistelutilanne

ok. Meille esitellään tulevan yleiskaavan visioita, joista viime päivinä on puhuttanut erityisesti ajatus kaupunkibulevardeista. Kokonaisuuteen liittyy kuitenkin paljon muutakin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston virkojen lakkauttaminen

ok. Pöydälle viime viikolla Vasemmistoliiton vaatimuksesta. Tämän pitäisi kyllä olla ok – tämä on virastojen yhdistämisen myötä syntyneitä hyötyjä.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

3 Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi Tölö Gymnasiumin painotuksen ja Gymnasiet Norsenin erikoistumisen jatkamisesta

ok. Vastauksessa vakuutellaan että erikoislukioiden painotukset humaaniekologiaan, kuvataiteeseen, musiikkiin, matematiikkaan ja fysiikkaan otetaan yhdistymisessä huomioon.