Maanantain kaupunginhallituksen listalla mielenkiintoisimmat aiheet lienevät tontinvaraus Amos Anderssonin taidemuseohanketta varten, teknisen alan virastojen tilahanke ja paperittomien terveydenhuolto. Maanantaina kokouksessa istuu minun sijastani Jussi Chydenius. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 15.1.2014, Kaarelan Kuninkaantammen keskustan asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12150)

ok. Viime viikolla käyttämässäni kuvassa olin laittanut huolimattomuuttani liikaa nuolia osoittamaan lisättyä maanpäällistä pysäköintitilaa. Sitä on lisätty vain Ultramariinikujalle. Valitettavaa sinällään että pysäköinnin lisääminen kuitenkin vähentää kerrosneliömetrejä kaavasta. (Vetäkää viiva seinään, blogisti tunnustaa erehtyneensä.)
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-12-09_Khs_44_El_8128410A-B646-4159-952C-517790DE210D_Liite.pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2014

ok. Keväällä joka viikko juhannukseen saakka ja sitten elokuun alusta taas joululle. Tänä vuonna kh kokoustaa 45 kertaa. Vissyä kuluu ja kokouspullaa.

4 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

ok. Vuoden 2015 talousarvion valmistelun aikataulu. Työ alkaa heti tammikuussa.

5 Helsingin Seniorisäätiön lainan ehtojen muuttaminen

ok. Helsinki siirtelee rahaa konsernin taskusta toiseen. Lainan ehtoja muutetaan verohallinnon tulkintojen vuoksi – seniorisäätiö joutuu maksamaan korkotuloista veroa vaikka korkotulo ei olekaan ollut sen käytössä. Nyt se sitten maksetaan erikseen seniorisäätiölle jotta verottaja saa omansa.

6 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Viikinmäen entisen ampumaradan maaperän kunnostamisen loppuunsaattamiseen

ok. 900 000 euroa maaperän kunnostamiseen. Ampumaradan puhdistamiseen on käytetty tähän mennessä 12,45 miljoonaa euroa. Lopullinen kokonaiskustannusarvio on 13,35 milj. euroa.

Paljon puhutaan siitä että velkaa ei pidä jättää tuleville sukupolville. Argumentti on ihan hyvä, mutta liittyy kiinteästi myös ympäristöasioihin. Me korjaamme nyt sadan vuoden ympäristövelkaa tontti kerrallaan kun myrkkyjä kaadettiin vähän sinne sun tänne vailla huolta huomisesta. Ilmastonmuutoksen torjuntaankin kannattaisi suhtautua tästä näkökulmasta. Joskus sekin velka tulee eteen.

7 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja asuntotuotantotoimistolle alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen

ok. Tästäkin vähän yli kahdesta miljoonasta eurosta 750 000€ maaperän puhdistamiseen. Meille kerrotaan että kaupunginhallitus on aikaisemmin myöntänyt kiinteistövirastolle vuosina 2009–2012 yhteensä 6,2 milj. euroa Kalasataman pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

8 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

ok. Ohjataan virastoja noudattamaan talousarviota, tehostamaan kiinteistöjen käyttöä ja noudattamaan strategian kirjauksia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Tämä on iso asia. Helsingin teknisen alan virastot sijaitsevat noin kymmenessä kiinteistössä eri puolilla kaupunkia, josta seuraa tehottomuutta. Nyt olisi tarkoitus parantaa virastojen tilankäyttöä etsimällä uutta kokonaisratkaisua ja sen myötä tilantarve per työntekijä on tarkoitus saada laskemaan 30m2:sta 20m2:een ja säästyvä vuosivuokra on arvioitu 5,8 miljoonaksi. Nykyiset virastokiinteistöt puolestaan laitettaisiin lihoiksi.

Hankkeen tavoite on hyvä. Itseäni kiinnostaisi kuitenkin kuulla tässä yhteydessä siitä miten tilahanke linkittyy valtuustostrategiassa sovittuun teknisen alan virasto- ja vastuurakenteen uudistamiseen. Tarveselvityksen tilaohjelman lähtökohdaksi kun on otettu nykyinen henkilöstömäärä tiedossa olevine lisäyksineen. Vaikka tarkastelun tavoitteena ei sinänsä ole henkilöstön määrän vähentäminen, vaan prosessien ja palvelun parantaminen, on täysin mahdollista että myös henkilöstön määrään tulee muutoksia, merkittäviäkin. Olisiko tilahanketta tarkasteltava vasta kun tiedetään mihin koko virastorakenteessa pyritään?

2 Toimistotontin myyminen Kiinteistö Oy Vegalle (Haaga, tontti 29174/6, Sentnerinkuja 5)

ok. Myymme tontin 2,5 miljoonalla eurolla.

3 Alueen varaaminen Amos Anderssonin taidemuseolle ja sitä ylläpitävälle Föreningen Konstsamfundet rf:lle

ok! Tää on upea juttu. Konstsamfundet haluaa rakentaa uudet museotilat Amos Anderssonin taidemuseolle ja paikaksi on valikoitunut Lasipalatsin aukio. Hankkeen tarkempaa suunnittelua varten varataan nyt tontti ja sovitaan etenemisen askelmerkeistä.
www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-12-09_Khs_44_El_CCF72AD1-7944-41DE-B2F3-0136970FAC80_Liite.pdf-2
Amoksen kautta Lasipalatsin aukiosta muodostuu vielä nykyistä voimakkaammin taide- ja kulttuuritapahtumatori. Toivottavasti alueen suunnittelussa otetaan kaupungin taholta huomioon myös vanhan linja-autoaseman eli ”Turun kasarmin” rakennus. Mitä toimintaa siinä voisi olla? Art house -elokuvateatteri?

4 Esitys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamishakemuksen jatkamisesta

ok. Hyvä. Haetaan jatkoa poikkeamiselle, joka on ollut voimassa jo vuodesta 1987 kantakaupungissa ja vuodesta 2009 alkaen koko kaupungissa. Poikkeamispäätöksen nojalla on mahdollista rakentaa asuntoja asuinkerrostalojen ullakoille vaikka asemakaavan osoittamaa rakennusoikeutta ei ole jäljellä ja ullakkorakentaminen mahdollisesti muutoinkin poikkeaa asemakaavasta tai rakennuskiellosta. Vuosina 1987–2013 on myönnetty rakennuslupa kaikkiaan noin 1 300 ullakkoasunnolle.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Pääkaupunkiseudun kuntien sopimus kuntarajat ylittävästä päivähoidosta ja esiopetuksesta

ok. Helpotetaan palveluihin sijoittumista koko pääkaupunkiseudulla. Tällä voi olla vaikutuksia monien perheiden arjen sujuvuuteen.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan valtuustot hyväksyivät 19.6.2007 kaupunkiseutusuunnitelman kuntarajat ylittävien palvelujen parantamisesta. Suunnitelmaan sisältyi varhaiskasvatuspalvelujen yhteiskäytön laajentuminen kolmessa eri vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe toteutui elokuun 2007 alusta. Perheen muuttaessa pääkaupunkiseudulla toiseen kuntaan lapsi voi vanhempien niin halutessa jatkaa päivähoidossa entisessä asuinkunnassaan koulun alkuun saakka.

Kaupunkisuunnitelman mukaan toisessa vaiheessa yhteiskäyttöä laajennettiin 1.8.2008 alkaen siten, että Helsinki, Espoo ja Vantaa määrittelivät maantieteelliset, kuntarajat ylittävät päivähoidon yhteiskäyttöalueet, joilla asuvat perheet voivat hakea lapselle päivähoitopaikkaa yhteiskäyttöalueelta.

Suunnitelman kolmas vaihe antaa perheille mahdollisuuden hakea päivähoitopaikkaa mistä tahansa sopimuskunnasta ilman aluerajoituksia. Oman asuinkunnan lapset asetetaan kuitenkin etusijalle hoitopaikkoja myönnettäessä. Sopimus ei koske yksityistä päivähoitoa eikä kunnan järjestämää vuorohoitoa.


2 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjusta

ok. Todetaan että sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistäminen on parantanut tilannetta.

3 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikkeet 1.1.2014 lukien

4 Ns. paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestäminen / sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 404
5 Ns. paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestäminen / sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 405

Viime viikon kaupunginhallituksen kokouksessa Kokoomuksen Tatu Rauhamäki yllättäen alistikin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen paperittomien terveydenhuollosta. Asiastahan oli päätetty vasta kuudesti, joten mukavaa että päästään kaupunginhallituksessa vielä kertaalleen linjaamaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan harkintaan jätettiin syksyn budjettineuvotteluissa noin viiden ja puolen miljoonan euron potti, josta lautakunta oli ajatellut käyttää 150 000€ paperittomien terveyspalveluihin. Tällä saadaan yksi lääkäri-hoitajatyöparin osa-aikaisesti hoitamaan paperittomia viitenä päivänä viikossa ja oletettavasti tarvittavat lääkkeet. Tarkempaa arviota on mahdotonta antaa kun nykyinen Global Clinic toimii vapaaehtoisvoimin ja lahjoituslääkkein. Tuo 150 000€ on noin 0,007% sosiaali- ja terveysviraston budjetista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätti aikanaan asiasta Laura Nordströmin ehdotuksesta seuraavasti:

”Lautakunta päättää, että ns. paperittomien terveydenhuolto järjestetään niin, että tarjotaan kaikkien aikuisten kiireellisen hoidon lisäksi kaikille raskaana oleville ja neuvolaikäisille lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, sekä neuvola- että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin helsinkiläisille.

Kiireettömän hoidon osalta odotetaan STM/THL:n selvitystä. Lautakunnalle tuodaan kevään 2014 lopussa selvitys palvelusta syntyneistä tarkemmista kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on tavoittanut ns. paperittomat.”

Eli koko jupakassa ei todellakaan ole kyse nyt mistään luksushoidosta, vaan pienimuotoisesta ja aidosti perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin kuuluvasta terveydenhuollosta. Ja Kokoomuksen peräänkuuluttamaa valtakunnallista ohjeistusta odotellaan – toisaalta Helsinki voi ja oikeastaan Helsingin tuleekin toimia edelläkävijänä. Me näytämme mallin, jota STM ja muu Suomi sitten voi seurata. Asiassa on jo viivytelty vuosi. Just do it.