Tällä kertaa kaupunginhallituksessa lyhyt lista. Ainoa yleisemmin kiinnostava asia lienee Guggenheim-säätiön tonttivaraus, josta nyt sitten tehdään päätös. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 29.1.2014, Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta
2 V 29.1.2014, Ympäristölautakunnan kahden varajäsenen valinta

ok. Demarit ja Keskusta järjestelevät paikkojaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 29.1.2014, Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12199)

ok. Pöydältä. Pöydälle viime viikolla rkp:n pyynnöstä mutta eiköhän tämä mene tällaisenaan. Lapio maahan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Sopimus Espoon ja Helsingin kaupungin välisestä materiaalitehokkuushankkeesta ylijäämämaiden sijoittamiseksi

ok. Helsinki on onnistunut vähentämään rakentamisen yhteydessä syntyvien ylijäämämassojen hukkakäyttöä viime vuosina. Nyt, mm. Jätkäsaaren ja Kalasataman vähitellen valmistuessa, sijoituspaikoista on tullut pulaa ja massoja on jouduttu kuljettelemaan jopa Mäntsälään saakka. Tilanne ei ole hyvä taloudellisesti eikä rekkaralli ympäristöllekään tee hyvää.

Nyt sovimme Espoon kanssa yhteisen maankaatopaikan esirakentamisesta Kalliosuolle. Investointi on maksimissaan 3 000 000 euroa (alv 0 %). Investoinnilla Helsinki hankkii maankaatopaikalta 300 000 m3 ylijjäämämaiden vastaanottokapasiteetin. Kympin per kuutio siis. Kuljetus- ja vastaanottokustannukset mukaan laskien kustannuksia syntyy 30€/m3. Tämä on enemmän kuin kustannukset Vantaalle mutta vähemmän kuin Mäntsälään. Ylijäämämaiden sijoittelua pyritään joka tapauksessa minimoimaan ja Rakennusvirasto on mielestäni tehnyt hyvää työtä tässä asiassa kokonaisuutena.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Alueen varaaminen Solomon R. Guggenheim-säätiölle arkkitehtuurikilpailun järjestämiseksi

ok. Varaamme tontin Guggenheim-säätiölle kahdeksi vuodeksi. Helsinki ei sitoudu mihinkään jatkotoimenpiteisiin ja varauksen aikana järjestettävän arkkitehtuurikilpailun kustannukset ja riskit ovat Guggenheim-säätiön vastuulla.

Tulemme tekemään päätösehdotukseen yhden muutosesityksen. Kohdan 8 viimeinen kappale:

Hankkeen taloudelliset vaikutukset on arvioitava mahdollisimman perusteellisesti ennen mahdollisen hankepäätöksen tekemistä.

korvataan kappaleella:

”Arkkitehtuurikilpailun ollessa käynnissä Helsingin kaupunki teettää oma selvityksensä hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta ja tuotto- ja kustannuslaskelmista.”

Tämä on aiemmin julkistamiemme vaatimusten mukainen linjaus.

Sosialidemokraattien perjantaina julkaisema ”ehdotus” pitää sisällään monia niistä samoista kysymyksistä ja selvityksistä, joihin myös me Vihreät haluamme vastauksia. Onkin positiivista että myös sosialidemokraatit haluavat jatkaa keskustelua Guggenheimista pelkän negatiivisen linjan sijaan. Katsomme kuitenkin että nämä asiat tulevat selvitetyksi myös nyt käynnissä olevassa prosessissa ja luotamme sosialidemokraattisten apulaiskaupunginjohtajien valmisteluun.

2 Ulkosaarten erään alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12244, Rysäkari)

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtion perintönä tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiden ja käyttötarkoituksen vahvistaminen

ok. Perintökaaren mukaan perintö menee valtiolle, jollei perillistä ole ja sitten valtio voi puolestaan päättää luovuttaa perinnön vainajan asuinkunnalle. Valtiokonttorin ohjeen mukaan perinnölle täytyy olla sosiaalinen tai kulttuurinen käyttötarve, eli ihan mihin tahansa kaffitteluun varoja ei voi pyytää.

Esityksen mukaan päätämme Helsingin hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.

2 Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa

ok. Rakennusvirasto vaihtaa edustajaansa.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Jäsenten kutsuminen tiedepalkinnon jakoa valmistelevaan asiantuntijaryhmään

ok. Helsinki jakaa vuosittain 10 000 euron tiedepalkinnon, jonka tarkoituksena on tehdä Helsinkiä tunnetuksi tiedekaupunkina. Nyt päätetään sen valmistelijoiksi tieteellisten seurojen valtuuskunnan puheenjohtaja, Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja ja sivistystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtaja. Kulttuuripuolella arvostetaan Helsingin vuosittain jakamaa kulttuuripalkintoa, joka on muistaakseni saman suuruinen. Mikähän mahtaa olla tämän palkinnon arvostus ns. ”tiedepiireissä”?

2 Oikaisuvaatimus koskien henkilöstöjohtajan Helsinki-lisä -hakemukseen antamaa päätöstä

ok. Esittelijän mukaan:

Osuuskunta on kohdistanut oikaisuvaatimuksensa lähinnä viranhaltijan päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen. Osuuskunnan esittämillä tarkoituksenmukaisuusperusteilla ei ole kuitenkaan merkitystä tilanteessa, jossa ennalta asetetut Helsinki-lisän myöntämistä koskevat ehdot eivät täyty.