Uusi vuosi ja vanhat kujeet! Kaupunginhallitus aloittaa kokouksensa heti loppiaisen jälkeen tiistaina. Eniten mielenkiintoa herättänevät rajattu rakennuskielto, Pohjois-Haagan täydennysrakentaminen ja Guggenheimin tonttivaraus. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 15.1.2014, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen

ok. Muutetaan nimikkeitä keskushallinnon organisaatiomuutoksen vuoksi. Aiemmin ”sivistys- ja henkilöstötoimesta” vastannut apulaiskaupunginjohtaja vastaa tulevaisuudessa vain ”sivistystoimesta”.

2 V 15.1.2014, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Me Vihreät valitsemme uuden jäsenen Maaria Haikaraisen tilalle.

3 V 15.1.2014, Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

4 V 15.1.2014, Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen valinta

ok. Me Vihreät valitsemme uuden jäsenen Minerva Krohnin tilalle.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 15.1.2014, Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12199)

ok. Esittelytekstin mukaan kaava täydentää kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Ja siltähän se näyttää. Asuntoja syntyy noin 1 500–2 000 uudelle asukkaalle. Positiivista on se että kerrankin esirakentamisen kustannukset ovat edulliset. Viitesuunnitelman tonttitehoksi kerrotaan 1-2,5. Toivottavasti kaupunkisuunnittelulautakunnalla on rohkeutta asemakaavoittaa aluetta tiiviisti.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Halke_2014-01-07_Khs_1_El_6BDD6AB0-2A55-4B94-AD88-3AD3E952FBE0_Liite_pdf
Kaavassa vaaleanpunaisella työpaikka-alue ja vaaleanruskealla asunnot.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Halke_2014-01-07_Khs_1_El_EB4DA3D2-4E2A-4F97-8099-3170F22CC2EC_Liite_pdf-2
Toimistotilat suojaavat asuintaloja moottoriteiden melulta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Halke_2014-01-07_Khs_1_El_7E752C77-0C6F-45BF-A75B-8D31940A2639_Liite_pdf
2 V 15.1.2014, Tapaninkylän tontin 39330/6, tontin 39331/11 sekä puisto- ja katualueiden ja Suutarilan urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12191, Maatullinpuiston eteläosa)

ok. 44 pientaloa, 170 asukasta. Kustannuksia kaupungille syntyy 6,8 miljoonaa, 154000€ per talo, josta kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan:

”asemakaavan toteuttamisesta kaupungille kohdistuvia kustannuksia voidaan pitää suhteellisen korkeina tuotettavaan kerrosalaan nähden. Erityisesti runsas liikunta- ja virkistyspuistorakentaminen nostaa kokonaisinvestoinnista aiheutuvia menoja suhteessa rakennusoikeuden luovutuksesta saataviin tuloihin nähden.”

Voinee ajatella että liikuntapaikkoja käyttävät sitten muutkin kuin näiden uusien talojen asukkaat.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Halke_2014-01-07_Khs_1_El_A5C94F27-DFA8-4CFA-9BD1-85D7197568E2_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Greater Helsinki Promotion Oy:n runkosopimuksen 2014-2017 ja sopimusliitteen 2014 hyväksyminen
Mitäs ”Greater Helsinki Promotion Oy” tekee?

”Yhtiö hakee Helsingin seudulle ulkomaisomisteisten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintoja sekä kansainvälisiä liiketoimintoja (esim. alueelliset pääkonttorit). Lisäksi yhtiö palvelee ulkomaisia pääomasijoittajia, tavoitteena saada sijoituksia seudun kasvuyrityksiin.”

Tätä tavoitetta tuetaan 950 000 eurolla vuosittain. Helsinki Business Hubin sivuilta löytyy esimerkkejä toiminnan tuloksista. Hyvä.

4 Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjien asettamisesta

ok. Merkitsemme tiedoksi että ministeriö toimittaa kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien välillä. Hyvä.

5 Nuorisolautakunnan virkamatka Amsterdamiin 11. – 14.3.2014

ok.

6 Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen

ok. Myönnämme miljoona euroa Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen ja että avustus myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan.

Lallukka oli hakenut 3,6 miljoonaa euroa, eli 1/3 rahoitusosuutta 10 miljoonan korjausprojektista. Valtio ei kuitenkaan myöntänyt hankkeeseen kuin miljoonan. Helsingin toimintatapana on vastaavanlaissa taiteilijakotihankkeissa ollut, että osallistumme valtion kanssa samalla summalla, joten nyt myönnämme sitten miljoonan.

7 Selvitys kaupungin avustusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallitukselle

ok. Pöydältä. Tässä kohdassa on keskusteluissa esitetty pelkoja mm. asukastilojen tukien leikkaamisesta. Nyt ei kuitenkaan päätetä tukien tasosta, vaan siitä mistä putiikista tuki myönnetään. Ja esitetty tapa keskittää asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen kaupunginhallitukselle on mielestäni perusteltu. Asukasyhdistyksiä ja kaupunginosaseuroja on syytä kuulla jatkovalmistelun yhteydessä.

Avustustyöryhmän loppuraportti kannattaa lukaista läpi jos asia kiinnostaa!

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Pelastuslaitoksen riskienhallintayksikön päällikön viran nimikkeen muuttaminen
2 Pelastuslaitoksen aluepalomestareiden vakanssien nimikemuutos

ok. Pelastuslaitoksen riskienhallintayksikön päällikön virkanimike ja aluepalomestareiden nimikkeet muutetaan palomestariksi.

3 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta VTT:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistohankkeelle

ok.

4 Sopimuksen tekeminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa Vuosaaren käytöstä poistetusta kaatopaikasta

Vuosaaren kaatopaikka on ollut käytössä vuosina 1966–88. Nyt valmistellaan kaatopaikka-alueen kunnostamista nykylainsäädännön mukaisesti peittämällä kaatopaikka tiiviillä pintarakenteella sekä uusimalla kaasujen- ja vesien keräysjärjestelmä. Kunnostamisen jälkeen alue otetaan virkistyskäyttöön. Kunnostamisen kustannuksiksi on arvioitu 8,5 milj. euroa. Kunnostamisessa voidaan kuitenkin käyttää esim. Jätkäsaaressa syntyviä maamassoja, joten kunnostuksen kautta saadaan toisaalla säästöjä noin 4 miljoonaa euroa. Hyvä.

5 Lausunto ja selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle tukkutorin viranhaltijan menettelyä koskevassa asiassa

ok. Toteamme että Tukkutorin toimitusjohtaja oli esteellinen esitellessään toripaikkojen vuokrausmenettelyä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Alueen varaaminen Solomon R. Guggenheim-säätiölle arkkitehtuurikilpailun järjestämiseksi

ok. Tästä on ollut melkoinen mediamylläkkä viime päivinä. Me Vihreät tulemme äänestämään tontinvarauksen puolesta, mutta varsinaisen museohankkeen toteuttamiseen meillä on useita vaatimuksia, joita avaa pätevästi Jukka Relander.

Korostan sitä että tässä kohtaa ei päätetä Guggenheim-museon rakentamisesta eikä Helsinki sitoudu mihinkään jatkotoimenpiteisiin.

Pidän itse arkkitehtuurikilpailun järjestämistä hyvänä asiana – se antaa aikaa selvittää mm. rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja konkretisoi hanketta sekä rakennuksen että sisällön osalta. Lopullinen päätös kannattaa tehdä vasta kun kaikki tiedot ovat selvillä.

2 Ulkosaarten erään alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12244, Rysäkari)

ok. Ei saa rakentaa Rysäkarille! Ainakaan ennen 17.6.2016!

3 Kantakaupungin eräiden alueiden määrääminen rajattuun rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten (nro 12218)

Tämä on monimutkainen kysymys, johon ei ole ”yhtä oikeaa vastausta”, mutta nyt tiistaina päätös tehdään.

Rajattua rakennuskieltoa perustellaan tarpeella suojella kantakaupungin kivijalkaliikkeitä ja toimistotiloja – kantakaupungin ei haluta taantuvan ”nukkumalähiöksi”. Sekoittunut työpaikkarakenne omalta osaltaan ylläpitää myös lounasravintoloita jne.

Viimeisen kahden vuoden aikana muutoksia on tehty yhteensä noin 70, joista huonetilojen palautuksia liike- tai muusta käytöstä alkuperäiseen asuinkäyttöön 38 kpl, ja ”puhtaita” käyttötarkoitusmuutoksia koko ajan liike- tai vastaavassa käytössä olleista asuinkäyttöön 32 kpl. Kartalta saa osviittaa siitä, minne muutokset keskittyvät:
Khs_16_12_2013_-_Ajankohtaiset_käyttötarkoituksen_muutostoiveet_ja_-hankkeet_kantakaupungin_alueella_pdf__1_page_
Eli myös pelko liiketilojen vähenemisestä on ihan relevantti. Esittelytekstin mukaan ”erityisen muutosalttiita alueita” ovat olleet Kamppi ja Katajanokka. Mutta toisaalta taas sitten ehdotettu rajoitettu rakennuskielto on todella laaja ja koskee myös alueita, joilla liikekiinteistöjen heikko käyttöaste ei vaikuta olevan vain suhdanteen syytä. Rakli ry nostaa esimerkiksi Lauttasaaren, jossa toimistotiloista on tyhjillään 20-30%.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-12-16_Khs_45_El_09F5F56B-52BD-44D0-8079-08B9613E5DD9_Liite_pdf
Alan kallistua ajatukseen että aluetta olisi syytä rajata selvästi esitettyä tiukemmaksi.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Hallintokeskuksen, opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston ja työterveyskeskuksen lakkautettavat vakinaiset virat 2013

ok. Yhteensä 32 virkaa, joiden lakkauttaminen johtuu organisaatio- ja tehtävämuutoksista ja siitä että osa on otettu vastaaviin työsuhteisiin tehtäviin.

2 Kumparelaskijan palkitseminen Italiassa järjestettyjen freestylen nuorten maailmanmestaruuskilpailujen hopeamitalista

Jussi Penttalalle voitti hopeaa freestylen nuorten MM-kisoissa ja tästä Helsinki palkitsee laskijan 2 500 euron suuruinen tunnustuspalkinnolla. Onnea!

3 Maa-alueen vuokraus Vuosaaren Ratsastuskeskus Oy:lle

ok. Vuokraamme Vuosaaresta tontin ratsastuskoulutoimintaa varten 31.12.2032 saakka.