Tälläkin viikolla keveähkö lista. Eniten yleistä mielenkiintoa herättänee Kruununhaan porrashuoneiden uusi kierros ja lausunto sote-uudistuksesta.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 12.3.2014, Munkkiniemen korttelin 30098 ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12226, Saga-senioritalo)

ok. Saga-senioritalolle 4 800 k-m2 suuruinen lisärakennus, johon tulee noin 70 uutta palveluasuntoa. Olemassa olevat rakennukset säilyvät nykyisellään.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-03_Khs_9_El_EC405C2A-B340-4529-A587-2965C3382860_Liite_pdf
Tavoitteena on lisätä senioriasuntoja kohteeseen, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevan senioritalon palveluita myös uusien asukkaiden tarpeisiin. Fiksua.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsinki-mitalin myöntämistä koskevan ohjeen uudistaminen

Kaipa näitä präniköitä sitten tarvitaan. Nyt vähän modernisoidaan 20 vuotta vanhaa ohjeistusta siitä kuka mitalin ansaitsee.

Helsinki-mitali

Helsinki-mitali


Henkilöstön osalta saajakunta ehdotetaan määriteltäväksi koskemaan kaupungin ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevia henkilöitä, lisäksi ulkomaalaisetkin katsotaan tulevaisuudessa kultaisen merkin arvoisiksi. Samalla hopeinen ja pronssinen Helsinki-mitali esitetään lakkautettaviksi vähäisen käytön vuoksi.

4 Iltakouluasia: Kuntauudistuksen ja metropolihallinnon tilannekatsaus

ok. Meille annetaan tilannekatsaus. Katsastettavaa riittää:
– Kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistetaan ja ehdotus on lausunnoilla 4.4.2014 saakka.
– Kuntalain kokonaisuudistuksen ehdotus on valmistumassa keväällä 2014.
– Hallitusohjelmaan sisältyvää kuntien tehtävien arviointia on hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa suunnattu kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen.
– Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on lausunnoilla 13.3.2014 saakka.
– Metropolialueella on käynnissä valtiovarainministeriön päättämä erityinen kuntajakoselvitys, jonka selvitysaika päättyy 31.10.2014.
– Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan 29.8.2013 sisältyi, että perustetaan metropolihallinto. Metropolihallintoa valmistelee valtiovarainministeriön asettama työryhmä, jonka toimikausi päättyy 15.9.2014.
– Lisäksi metropolialueella on käynnissä kolme kuntien käynnistämää selvitystä.

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Toivottavasti edes jokin näistä saadaan maaliin saakka kunnialla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen eräille Kruununhaan tonteille (nro 12267)

ok. Pitkä saaga. Kyse on muutamien Kruununhaan talojen porrashuoneista ja saako niihin rakentaa hissejä. Syksyllä 2012 valtuusto päätti että hissit saa rakentaa. Korkein hallinto-oikeus puolestaan 5.2.2014 kumosi päätöksen. Nyt näihin taloihin asetetaan rakennuskielto asemakaavan valmistelun ajaksi.

Upeitahan nämä.

Upeitahan nämä.


Asemakaavan laatimisessa puolestaan:

”Tavoitteena on alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti tarkistaa voimassa olevia asemakaavoja siten, että niiden suojelumääräykset ovat riittävän kattavat sekä ulko- että sisätilojen suhteen. Samassa yhteydessä on tavoitteena määritellä periaatteet hissien rakentamista varten. Vireillä olevia hissin rakentamishankkeita voidaan arvioida kaavaprosessin kuluessa.”

, joka toivottavasti vastaa Mari Holopaisen valtuustossa tekemää palautusehdotusta:

Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että hissit tulee ensisijaisesti sijoittaa niin, että porrashuoneiden arkkitehtoniset ja historialliset arvot säilyvät. Hissien rakentaminen tulee aina mahdollistaa.

Vain Vihreiden enemmistö kannatti valtuustossa palautusta.

.

, jota vain Vihreiden enemmistö kannatti valtuustossa 2012.

2 Töölön kirjaston perusparannuksen tarkistettu hankesuunnitelma

Töölön kirjaston peruskorjauksen kulut kasvaneet suunnitteluvaiheessa kuudesta miljoonasta 7,34 miljoonaan.

Törmäämme jälleen investointikattoon:

[Kaupunginhallitus edellyttää että] hanke toteutetaan vuoden 2014 talousarvion tilakeskuksen korjaushankkeisiin varattujen määrärahojen puitteissa. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että hanke sisällytetään vuoden 2015 talousarvioehdotukseen muita hankkeita myöhentämällä, ja että kaupunginkirjasto kattaa hankkeesta aiheutuneet vuokrakustannukset kulloinkin annettavan käyttötalouden raamin puitteissa.

Korjauskulujen nousu aiheuttaa kaupunginkirjastolle 58 004 euron vuotuisen lisäkustannusnousun vuokrissa. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on todennut että tätä nousua ”ei pystytä kattamaan kaupunginkirjaston nykyisen budjettiraamin sisällä, joten erotus tulisi lisätä talousarviokehykseen”.

3 Maankäyttösopimus As. Oy Helsingin Balthasarin kanssa (Lauttasaari, tontit 31114/6 ja 8)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-03_Khs_9_El_6D9E8476-C226-442B-AFE5-AD8939642346_Liite_pdf-2
ok. Jälleen yksi tontti liikekiinteistöstä asuintaloksi Lauttasaaressa. Tällä kertaa asemakaava oli jäänyt kokonaan toteuttamatta. Kaavamuutoksen aiheuttaman arvonnousun vuoksi tontin omistajaa antaa 1,8 miljoonaa euroa korvauksena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Esittelijä ehdottaa että Helsinki lausuu kriittisesti sote-lain luonnoksesta. Muutamia poimintoja:

Terveydenhuollon hallintorakenne monimutkaistuu nykyisestään ja hallinnontasot lisääntyvät, kun perustason alue, sosiaali- ja terveysalue sekä erityisvastuualue vaativat kaikki oman valmistelu- ja päätöksentekokoneistonsa. Sekavuutta aiheuttaa näiden eri hallinnontasojen toimivaltasuhteet ja työnjako sekä näiden suhde kunnalliseen päätöksentekoon. Malli on hallinnollisesti monimutkainen, sekava ja juridisesti epäselvä.

Esityksen keskeinen heikkous on mahdollisuus perustason sosiaali- ja terveysalueen muodostamiseen. Tämä tekee hallintorakenteesta monimutkaisen ja sekavan, lisää hallinnon tasoja eikä edistä lain tavoitteena olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vaan esimerkiksi Uudellamaalla pikemminkin heikentää sitä.

2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien

ok. Kaikkia, joita muutos koskee on kuultu henkilökohtaisesti.

Toimia viroiksi, virkanimikemuutoksia ja lisäksi terveys- ja päihdepalvelujen osastolle perustetaan 9 erikoislääkärin virkaa, jolloin samalla tehtävät muutetaan omaksi toiminnaksi ostopalvelujen sijaan.

Ostopalveluna tuotettujen lääkäripalvelujen kustannukset vuonna 2012 olivat n. 870 000 euroa ja vuonna 2013 n. 770 000 euroa. Lisäksi ostopalvelua oli n. 60 000 eurolla Seuresta ja yksityiseltä ammatinharjoittajalta. Tällä kokonaissummalla on saatu kokoaikaiseksi työksi laskettuna noin 4 lääkärin työpanos.

Omaksi toiminnaksi muutettuna kustannukset henkilöstökuluineen 9 kokopäiväisen erikoislääkärin osalta ovat vuositasolla n. 805 000 euroa, mikäli kaikki vakanssit saadaan täytettyä.

SIVISTYSTOIMI

1 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta

ok. Hankinta on Helsingin mukaan tehty oikein ja valitus hylätään.

2 Maa-alueen vuokraus yksityiseltä maanomistajalta ulkoilureittiä varten Espoon Snettansin alueella

ok. 625 metrin mittainen ulkoilureitti yksityisellä maalla. Vuokrattavan maa-alueen vuokra koko vuokra-ajalta vuoteen 2043 saakka on 8 526 euroa.