Tällä viikolla kaupunginhallituksessa neljä ”rivikuntalaisen” aloitetta, lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja ensi vuoden raamin sopu. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite hallintosäännön muuttamiseksi ja videoneuvottelujen mahdollistamiseksi

Maria Nordin on viime maaliskuussa ehdottanut lautakuntatyöhön osallistumisen mahdollistamista videoneuvotteluyhteyden avulla. Taustalla tässä on sisäilmasairastuneiden ja kemikaaliyliherkistyneiden tilanne: jos viraston kokoustila on esim. homeongelmainen, vaikka ”sallittuissa rajoissa”, sinne saapuminen voi olla yliherkistyneelle yhtä mahdotonta saapua kuin neliraajahalvaantuneelle hissittömän talon neljänteen kerrokseen. Esittelijä nihkeilee vastauksessaan:

Tietoliikenne on palvelun kriittinen piste. Vaikka kaupungin tietoliikenneverkko toimii erittäin luotettavasti, siinä kuitenkin esiintyy katkoja, jotka tavallisimmin johtuvat satunnaisista laiterikoista tai verkkokuorman hetkellisestä kasvusta. Tällaisissa tilanteissa videoyhteys katkeaa.

Ottaen kuitenkin huomioon kustannukset, joita tilojen varustelemisesta aiheutuu, sekä riskit päätöksentekojärjestelmälle videoyhteyden epävarmuudesta, tässä tilanteessa, kun suoranaista tarvetta ei ole ilmennyt, ei ole syytä ryhtyä hallintosäännön muuttamiseen.

Vuonna 2014 videoyhteys on täysin mahdotonta järjestää? Ja internet pätkii!

Ja voi nyt himpula sentään. ”Suoranaista tarvetta ei ole ilmentynyt”. Minkähän takia valmistelija kuvittelee Marian aloitteensa tehneen? Maria on rakennuslautakunnan varajäsen eikä voi osallistua kokouksiin kokouspaikan ongelmallisen sisäilman vuoksi. Tämä on varsin suoranainen tarve vaikka tarve koskettaakin (ainakin vielä) kohtuullisen pientä joukkoa.

2 V 9.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite ilmaisten matkalippujen peruuttamisesta poliitikoilta ja kaupunginjohtajilta

ok. Maria-Lisa Rodhin puolestaan vaatii ”elinikäisiä HSL:n lippuja” lopetettavaksi. Taustalla siis ennen vuotta 2012 voimassa ollut käytäntö, jolloin yli 20 vuotta luottamustehtävässä toimineet saivat elinikäisen matkalipun julkiseen liikenteeseen. Nykyisin tällaista käytäntöä ei enää ole. Käytännössä oikeus koskee muutamaa kymmentä ihmistä, vihreistä ilmeisesti ainakin Osmo Soininvaaraa.

Esittelijän mukaan kyseessä ei ole lahjus eikä lippu loukkaa yhdenvertaisuutta, kuten aloitteen tekijä väittää, koska se on myönnetty kaikille kriteerit täyttäneille asemasta riippumatta.

Aika menneen maailman käytäntö ja hyvä että se on muutettu. En näe kuitenkaan suurta syytä lähteä muuttamaan lainvoimaista päätöstä.

3 V 9.4.2014 Kaj / Kunnan asukkaan aloite Reginankuja 3:n kaavoittamisesta puistokäyttöön Herttoniemenrannassa

ok. Kansalaisaloite haluaisi kaavoittaa nykyisin ”liike- ja julkisten kiinteistöjen” tonttialueen olevan tontin puistoksi. Esittelijä toteaa tontin olevan valmisteluprosessissa ja siitä valmistellaan asuintalotontiksi. Kansalaisaloitteen tekijä on jättänyt kaavavalmisteluun muistutuksen.

4 V 9.4.2014, Kaj / Kunnan asukkaan aloite Kehämetron rakentamiseksi

ok. Sitten hiukan kunnianhimoisempi kuntalaisaloite. Vastauksessa ehdotetun Ympyrämetron kustannusten suuruusluokaksi arvioidaan 1,1 miljardia euroa. Eipä vähä mitään. Hyödyt jäisivät noin 289 miljoonaan euroon, eli hanke ei olisi taloudellisesti kannattava. Jokerit raiteille vaan mahdollisimman nopeasti.

6 V 18.6.2014, Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok.

Muutamia poimintoja:
– Kaupungin palvelutuotannon toimintamenojen kasvu oli 3,6 prosenttia, kun se oli edellisenä vuonna noin 4,8 prosenttia.
– Kasvua vuoden takaisesta oli vuoden 2013 lopussa noin 290 milj. euroa.
– Helsingin työpaikkamäärä kasvoi 4 600:lla, sen sijaan muulla seudulla työpaikkoja oli 2 600 vähemmän kuin vuosi sitten.
– Työllisiä oli vajaat kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
– Työttömien määrä kasvoi Helsingissä vuonna 2013 keskimäärin 22 prosenttia edellisestä vuodesta.
– Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleet) kasvoi vuoden 2013 aikana nopeasti.
– Vieraskielisen väestön määrä on nyt noin 78 800 henkilöä, 13 prosenttia väestöstä. Ruotsinkielisiä on nyt noin 35 800, vajaat kuusi prosent-tia helsinkiläisistä.

7 V 9.4.2014, Kaupunginvaltuuston 12.3.2014, 82 § päätöksen muuttaminen

Hups. Meni valtuustossa kaikilta ohi. Mika Raatikaista ei voida valita PS:n edustajaksi konsernijaostoon koska kaupunginhallituksen jaoston jäseneksi voidaan valita vain kaupunginhallituksen jäseniä. Tästä syystä mekin viime vuonna jumppasimme Otso Kivekkään kaupunginhallituksen varajäseneksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.4.2014, Sörnäisten eräiden maanalaisten alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12222, Kalasataman maanalainen pysäköintilaitos)

ok. Kalasatamaan valtaisa pysäköintilaitos 1100 autolle. Rakentaminen kestää neljä vuotta. Pysäköintilaitoksen toteuttaminen on yksityinen hanke. Kiinnostaisi kuulla olisiko hankkeen toteuttaja halunnut rakentaa vähemmän, enemmän tai juuri tämän verran pysäköintipaikkoja.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-24_Khs_12_El_DC5A7437-A309-4A02-B823-D4551388372E_Liite_pdf

2 V 9.4.2014, Oulunkylän tontin 28148/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12225, Mäkitorpantie 30)

Tästä tapauksesta kirjoitti Tolkku viime syyskuussa. Tolkun blogin voi tiivistää tähän kappaleeseen:

Hyvä hanke, huono toteutus. Tällä tavalla ei täydennnysrakentaminen etene. Tonttiteho 0,93 on noin puolet siitä mitä se uusissa kerrostaloissa, eli laajemmin tällainen täydennysrakentamattomuus tuottaa siten puolet vähemmän asuntoja. Kalliit pysäköintiratkaisut tekevät hankkeista taloyhtiöille vähemmän houkuttelevia ja jopa kannattamattomia yhdessä tuhlaavan maankäytön kanssa.

En ole eri mieltä.

3 V 9.4.2014, Hermannin tontin 21677/1, tonttien 21677/2 – 4 osien ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12223, Hermannin rantatie 31-35)

ok. Diakonia- ja Arcadia -ammattikorkeakoulut rakentavat tiloja Hermannin rantatien varteen.
Asemakaavan_muutosehdotuksen_nro_12223_selostus_paivatty_12_11_2013_muutettu_10_3_2014_{4BF35A6F-D09A-4B69-99C8-0E51CF565144}_pdf__page_31_of_58_
Rantatie ei varsinaisesti muutu kaupunkimaisempaan suuntaan.
Asemakaavan_muutosehdotuksen_nro_12223_selostus_paivatty_12_11_2013_muutettu_10_3_2014_{4BF35A6F-D09A-4B69-99C8-0E51CF565144}_pdf__page_29_of_58_
4 V 9.4.2014, Vuokrausperusteet Arcada-säätiön ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaan liittyville tonteille (Hermanni, tontit 21677/5 ja 6)

ok. Ja tontin vuokrausperusteet edellisen kohdan rakennuksille. Tontit rinnastuvat käyttötarkoitukseltaan yleisten rakennusten tontteihin, ja hinnoittelu vastaa niihin sovellettua. Vuokraushinnassa on huomioitu alentavana tekijänä tonttien pohjarakennuskustannuksista syntyvät huomattavat kustannukset.

5 V 9.4.2014, Munkkiniemen ruotsinkielisen yläasteen perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Munkkiniemen ruotsinkielinen yläaste peruskorjataan 10,5 miljoonalla eurolla. Vuonna 1949-1966 rakennetussa koulussa ei ole aiemmin tehty varsinaista perusparannusta. Koulussa on sisäilmaongelmia.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen virkamatka Stuttgartiin, Saksaan 24. – 26.6.2014

Kaupunginhallitus lähtee kesäkuussa Stuttgartiin. Esittelijän mukaan ”Virkamatkan aikana on tarkoitus tutustua Saksan seutu- ja kuntahallinnon organisointiin, raide- ja muihin liikenneratkaisuihin sekä elinkeino- ja matkailutoimintojen paikalliseen kehittämiseen.”.

4 Ympäristölautakunnan virkamatka Amsterdamiin, Alankomaihin 3. – 6.6.2014

ok. ”Matkan tarkoituksena on tutustua Amsterdamin kaupungin keinoihin hillitä ilmastonmuutosta kaupunkiasumisen ja liikkumisen eri osa-alueilla.”

5 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n lainan takaisinmaksusuunnitelman muutos

ok. Helsingin ja Helsingin yliopisto yhteisesti omista kiinteistöosakeyhtiö pyytää takaisinmaksusuunnitelmaan muutosta. Taival on ollut kivinen, mutta ilmeisesti kuitenkin ”nousujohteinen”.

Jäljellä oleva loppuvelka on 874 577 euroa, jota pyydetään jaettavaksi viidelle vuodelle, jotta vastikerasite ei nouse kerralla liian suureksi vaan jakaantuu tasaisesti. Alkuperäisen suunnitelman mukaan koko loppusumma olisi pitänyt maksaa kerralla 30.4.2014.

6 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Esittelijä ehdottaa Helsingin suhtautuvan uudistukseen pääasiassa myönteisesti ja pohja kritisoi lähinnä ehdotettujen kriteereiden painojen määräytymisen perustelujen puuttumista. Tähän täytyy perehtyä huolellisemmin ensi viikoksi. Uudistustarvetta tosiaan on. Hyvä esimerkki on se että ikäryhmäkertoimien pääasiallisena aineistoina vuoden käytetään yhä vuoden 1990 kotitaloustiedustelua.

7 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohjeet

ok. Ryhmät pääsivät sopuun ensi vuoden raamin sisällöstä ja ”jakovarasta” viime maanantain neuvotteluissa ja tulos julkistetaan huomenna. Ei ole helppo raami kenellekään tämä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston päällikön viran täyttäminen

ok. Valitsemme uuden elintarviketurvallisuusosaston päällikön. 6 002,82 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman hakemuksesta (Länsisatama)

Ok. Satama aikoo laajentaa risteilyalusten vaatimia väyliä. Hankkeella ei ole odotettavissa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön tai sen käyttöön. Viime vuosien virheistä on opittu ja tällä kertaa nallilangat ja muu kelluva räjäytysjäte kerätään pois vedestä.

3 Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien hyväksyminen

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Osto-oikeutta tarkoittavien ehtojen lisääminen pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen (Tontti 10587/3, Capellan puistotie 4)

ok. Esittelijä ehdottaa osto-option lisäämistä vuokrasopimukseen Kalasatamassa. Jos vuokralainen päättäisi option käyttää, johtaisi merellisen sijainti 1008 euron kerrosneliömetrihintaan.

2 Maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus Asunto Oy Helsingin Kettukuja 4:n ja Jealha Oy:n kanssa (Länsi-Herttoniemi, tontit 43123/2 ja 3)

ok. Kaavamuutoksesta seuraavia muutoksia. Tulopuolelle maankäyttösopimuksesta
1,2 miljoonaa ja tonttikaupoista 4,3 miljoonaa.

3 Pitkäaikaisesti vuokratun toimistotontin myynti Kiinteistö Oy Porkkalankatu 5:lle (Länsisatama, Salmisaari, tontti 20789/1)

ok. Vuoteen 2040 vuokrattu tontti myydään 7,6 miljoonalla eurolla.

4 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeesta Östersundomin raideyhteyden osalta

ok. Esittelijä perustelee lausuntoaan sillä että tässä vaiheessa ei ole vielä hanketta, josta YVA:a tehdä. Kanta ei oikein pidä vettä. YVA-menettely Östersumdomin raidevaitoehtojen vertailemiseksi on
tarpeellista tehdä, sillä YVA-menettely on luotu juuri tämänkaltaisten hankkeiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Infravaihtoehtojen vertailu kuuluu asiaan. On järkevää vertailla tässä vaiheessa valmistelua muutamaa erilaista metro- ja pikaraitiotielinjausta sekä 0-vaihtoehtoa eli linja-autoliikennettä.