Pääsiäisloman kunniaksi kaupungin virkamiehistö muisti meitä erikoispitkällä esityslistalla. Kiitos hyvästä valmistelusta ja hyvää pääsiäistä vaan teillekin. :)

Paljon asioita. Mm. iso nippu aloitteita, Herttoniemen metrokorttelin kaavavaraus, Rastilaan lisää asuntoja luovan autopaikkaratkaisun avulla, maankäytön ja asumisen toteuttamis ohjelman seurantaraportti, lausunto kilometriveroraportista sekä sokerina pohjalla Kaisaniemen metroaseman nimen muuttaminen Helsingin yliopistoksi.

Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

Ensin aloitteet, 45 kappaletta. Jotta kokonaisuudesta saisi jotain tolkkua, laitoin aloitteet jälleen Google Docs -taulukkoon. Yleisesti eniten keskustelua herättänevät:
– Terhi Koulumiehen aloite kasvisruokapäivän lopettamisesta
– Fatbardhe Hetemajn aloite maksullisen musiikkileikkikoulutoiminnan mahdollistamisesta kesken päiväkotipäivän

Erityisesti vastaus Koulumiehen aloitteeseen lämmittää sydäntä. Esittelijä toteaa selvin sanoin:

”Palmian opetusvirastolle antaman tiedon mukaan oppilaat tai huoltajat eivät nykyisin kiinnitä erityistä huomiota kasvisruokapäivään eivätkä oppilaat tai huoltajat anna siitä muita ruokapäiviä enempää kielteistä palautetta. Opetusvirastoon ei myöskään ole enää tullut kielteistä palautetta kasvisruokapäivästä. Mikäli palautetta on saatu, se on koskenut yleisesti ottaen kouluruokaa. Opetusviraston näkemyksen mukaan viikoittainen kasvisruokapäivä on hyväksytty alun vastustuksen jälkeen vähitellen osaksi koulujen arkea.”

”Ruoan menekki vaihtelee kouluissa päivittäin, ja siihen vaikuttaa enemmän ruoan mieluisuus kuin se, onko kyseessä kasvis-, kala- vai liharuoka. Jotkut kasvisruoat ovat jo nyt suositumpia kuin vastaavat liha- tai kalaruoat. Kasvisruoan menekki on lisääntynyt vähitellen myös niinä päivinä, kun liha- tai kalaruoan rinnalla on vapaasti otettavissa kasvisruokaa.”

Hyvä, juuri näin.

Sitten muihin asioihin:

46 V 7.5.2014, Kaupungin takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n lainoille

Valtuustossa päätimme viime kuussa nostaa Helsingin rahoitusosuutta Länsimetron rakentamisesta. Nyt puolestaan vuorossa sitten lainatakauksien summan nosto 191 miljoonasta 248 miljoonaan euroon.

Takausvaltuus koostuu seuraavista tekijöistä:
• rakentamiskustannukset 217,5 milj.
• rahoituskustannukset 15,4 milj.
• valtion osuuden takaaminen vuoden 2015 osalta 15,1 milj.

Sinällään laina on tällä hetkellä edullista ja meille kerrotaankin että ”Yhtiö on saanut pitkäaikaista 30 vuoden rahoitusta ennakoitua matalammalla korkotasolla”. Lainojen keskikorko on 3kk euribor+0,546 %.

47 V 7.5.2014, Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen valinta

ok. Sdp valitsee Valtteri Aaltosen Kaarinin varajäseneksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 7.5.2014 Kalasataman korttelin 10583 tontin 1 tontinluovutuskilpailuun perustuva tontinmyynti (Sörnäinen, kalasatama, tontti 10583/1)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-22_Khs_16_El_00F55F05-8BC5-4113-9423-FDB54233CA62_Liite_pdf
ok. Tonttia kaupattiin pari kierrosta jotta siitä saatiin ensimmäisen yrittäjän luovuttua riittävän kova hinta. Lemminkäinen Talo Oy tarjosi tontista tarjouskilpailussa korkeimman hinnan, 12,5 miljoonaa euroa.

2 V 7.5.2014 Korttelin nro 20817 vuokraus- ja myyntiperusteet (Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20817)

Tontti joko myydään tai vuokrataan. Vuokrattuna hinta olisi 836 euroa per kerrosneliömetri eli noin 3,35 euroa/as-m²/kk. Jos päätyvät ostamaan tontin, hinnaksi ehdotetaan 1 075 euroa/k-m². ”Esitetty hinta perustuu viereisen korttelin nro 20801 rakennusoikeuden arvosta laadittuun ulkopuoliseen arviolausuntoon ja vastaa siten käypää markkina-arvoa.”

3 V 7.5.2014 Vuokrausperusteet Malmin ja Tapanilan asuntotonteille (Malmi, Pihlajamäki, tontit 38029/3 ja 38031/4, Tapanila, Tapaninkylä, tontit 39234/22 ja 26)

ok.

4 V 7.5.2014, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti 2014

ok. Eihän nää mittarit hyviltä näytä. Koko raportti löytyy täältä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-22_Khs_16_El_CACBC387-1A42-45EA-AF3B-B5F615E1FEAE_Liite_pdf

Vain valmistuneen sääntelemättömän tuotannon tavoite toteutui.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Maarianmaanpuiston puistosuunnitelman (nro VIO 5538) hyväksyminen

ok. Viikin ampumaradan tilalle ”Maarianmaanpuisto”. Rakentamiskustannukset kolme miljoonaa euroa.

Nykytila

Nykytila


Suunniteltu puisto ja tuleva rakentaminen

Suunniteltu puisto ja tuleva rakentaminen


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Herttoniemen metrokorttelin alueen varaaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle ja YIT Rakennus Oy:lle korttelin asemakaavamuutokseen perustuvaa jatkosuunnittelua varten

ok. Herttoniemen metrokortteli varataan Hartelalle jatkosuunnittelua varten. Tähän oli tarkoitus tulla mm. kirjasto, nyt kuitenkin

”Kaupunki ei omassa kymmenen vuoden investointiohjelmassaan ole varannut resursseja kortteliin ajateltujen palveluhankkeiden toteuttamiseksi, joten vaihtoehtoiset toteutusmallit on perusteltua selvittää.”

Samanaikaisesti kilometrin päässä Herttoniemen vanhaa ”Kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat toiminnoille on toteutettu muualla Herttoniemessä.” Eli kaupungilta jää toisaalla saamatta 700-800 uutta asukasta ja iso summa maanvuokratuloja kun kirjastoa ei voidakaan siirtää. Investointikatto, lovin’ it. Täytyy varmistaa että tähän nyt syntyy toimiva yhtälö, joka mahdollistaa myös palvelujen siirron paremmalle paikalle.

2 Vuosaaren tonttien varaaminen Fira Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuinhankkeiden suunnittelua varten (Vuosaari, Rastila, tontit 54001/1 ja 54003/1)

ok. Varaus mahdollistaa metroaseman lähelle lisää asuntorakentamista arviolta noin 15 000 k-m² (190 asuntoa). Samalla saataisiin rakentumaan vuosia tyhjillään olleet tontit, jolloin Rastilan metroaseman ympäristö saataisiin lähes valmiiksi.

Autopaikkaratkaisu on luova. Ilmeisesti koko vyyhti on lähtenyt purkautumaan sen kautta. Tonttien 54008 ja 54009 asuntojen velvoiteautopaikkojen sijoittamisessa oli hankaluuksia. Viereisen pysäköintilaitoksen korottaminen kerroksella tuotti puolestaan ”liikaa” autopaikkoja. Nyt tontit 54001 ja 54003 muutetaan myös asuntorakentamiseen, jolloin niiden autopaikat sijoitetaan samaan laitokseen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-22_Khs_16_El_64B795E1-B35F-4A3D-89AF-F04F2E70A3B6_Liite_pdf
Tyhmempi voisi kysyä eikö koko velvoiteautopaikkanormia voisi heittää romukoppaan, jolloin asuintalot olisi varmaankin rakennettu jo aikaa sitten. Vastaavasti pysäköintiyrittäjä olisi korottanut laitosta tarpeen niin vaatiessa. Kysyntä-tarjonta -tyyppinen juttu, markkinataloutta. Normitalkoot käyntiin vaan!

3 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Olympiastadionin rakennussuojelupäätöksen uudistamisesta

ok. Ympäristöministeriön tulkinnan mukaan uudistunut lainsäädäntö edellyttää myös suojelupäätöksen uudistamista. Samalla Helsinki esittää että suojeltavan alueen aluerajausta tarkistetaan vähän siten että ”se kattaisi ainakin stadionin keskeisen, asemakaavaluonnoksesta ilmenevän, stadionin uuden tonttirajauksen mukaisen toiminnallisen kokonaisuuden. ”

Etsi viisi eroavaisuutta!

Etsi viisi eroavaisuutta!

4 Kaisaniemen metroaseman nimen muuttaminen

Tää on hyvä juttu vaikka nimistötoimikunta vastustaakin. Espoossa Otaniemen metroasema nimettiin Aalto-yliopistoksi. Myös maailmalla metropysäkit ovat usein yliopiston mukaan nimettyjä.
kaisaniemi_universitet
5 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 1.4.2014 § 94 yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksista
First_Page___CITYCARCLUB
ok. Hannu Penttilä alisti kaupunkisuunnittelulautakunnan muutamia viikkoja sitten tekemän päätöksen yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikoista. Perusteena lautakunnan päätöksen ristiriitaisuus suhteessa kaupunginhallituksen helmikuussa päättämän pysäköintistrategian linjausten kanssa. Olisi ihan mukavaa että strategisista päätöksistä pidettäisiin kiinni edes vähän pidempään kuin kuukausi. Palautamme asian uudelleen kaupunkisuunnittelulautakuntaan käsiteltäväksi. Toivottavasti kaupunkisuunnittelulautakunta tekee tällä kertaa harkitumpia ja parempaan tietoon perustuvia päätöksiä. Blogannen aiheesta vielä erikseen.

6 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä -loppuraportista

Merkittävä liikennepoliittinen raportti. Lausunto suhtautuu ajatukseen kilometriverosta positiivisesti.

Raportti on mielenkiintoista luettavaa ja vastaa niin kysymyksiin ruuhkamaksujen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta:

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että mikäli Tukholman ruuhkamaksutulot käytetään joukkoliikenteen parantamiseen, siitä hyötyvät eniten naiset ja alemmat tuloluokat (progressiivinen vaikutus). Jos tulot käytettäisiin veronalennuksiin, hyötyjiä olisivat suurituloiset (regressiivinen vaikutus).

,vaikutuksista kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuteen:

Toinen usein ruuhkamaksujen yhteydessä esitettävä väite on, että ne haittaavat liike- elämää vähentämällä matkoja esim. kaupunkien keskustoihin. Tästä ei ole kuitenkaan minkäänlaista näyttöä niistä kaupungeista, joissa ruuhkamaksua on sovellettu. Sen sijaan esim. Lontoossa matkat ruuhkamaksualueelle ovat lisääntyneet joka vuosi sinä aikana, kun ruuhkamaksu on ollut käytössä6.

kuin polttoaineveroon kilometriveron vaihtoehtona:

Polttoaineveron korottamiseen liittyy kuitenkin selkeitä ongelmia. Polttoaineveron korotusta ei voitaisi kohdentaa pelkästään henkilöautoihin, paitsi luomalla hallinnollisesti työläs palautusjärjestelmä ammattiliikenteelle. Polttoaineverolla voidaan vaikuttaa liikenteen kokonaismäärään, mutta ei liikenneverkon tehokkaaseen käyttöön, koska polttoaineveroa ei voida asettaa paikallisesti, vaan se on sama joka puolella maata. Tällöin polttoaineveron korotuksen voimakkain vaikutus kohdistuisi autoilijoihin, joilla on pitkät matkat ja henkilöauton käytölle ei ole vaihtoehtoa.

Helsingin lausunto puolestaan korostaa ehdotetun järjestelmän hyviä puolia:

Kilometrivero nostaisi valtakunnallisesti joukkoliikenteen henkilösuoritetta yli 30 %:lla ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta 4-5 %. Vastaavasti autoliikenteen henkilösuorite vähenisi noin 1 %:lla ja kulkumuoto-osuus 4-5 %:lla. Myös päästö- ja onnettomuuskustannukset alenisivat. Lähimainkaan näin suuria vaikutuksia ei valtakunnallisella tasolla ole saavutettavissa millään muilla viime vuosina tutkituilla liikennesuunnittelun tai liikennepolitiikan keinoilla.

, ja pitää tärkeänä sitä että mahdolliset seudulliset maksut otetaan huomioon järjestelmän kehittelyssä.

Pidemmällä aikavälillä liikenteen hinnoittelussa tulee kuitenkin varautua siihen, että myös alueellisia maksuja voitaisiin ottaa käyttöön. Helsingin seudulla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi autoilijoilta perittävää sujuvuus-, ruuhka- tai palvelumaksua, joka voi vaihdella ajoneuvon sijainnin, kellonajan, ajoneuvon päästöjen tai muiden ominaisuuksien tms. perusteella. Lainsäädännöllä ja teknisellä kehittämisellä tulisi luoda järjestelmälle puitteet, vaikka sitä ei toistaiseksi otettaisi käyttöön.

Valtakunnalliseen tienkäyttömaksuun liittyen tärkeää on, että sen teknologia tietojen keräämiseen ja maksamiseen liittyen on sellainen, että kaupunkiseudut voivat tarvittaessa hyödyntää samaa järjestelmää alueellisten maksujen keräämiseen eikä erillisiä järjestelmiä ole tarpeen hankkia.

Just näin.

Autoilun kokonaisveroastetta ei ole tarkoitus nostaa:www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-22_Khs_16_El_0304ADD5-DA87-485D-9E60-948F3C6DE67E_Liite_pdf

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidossa

ok.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 21.3.2014 liitteenä 1 olevan päätöksen hoitoon pääsyn toteutumisesta Helsingin kaupungin perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidossa vuonna 2012. Päätöksen mukaan aluehallintovirasto on kaupunginhallituksen vuonna 2012 antamasta selvityksestä todennut, että hoitotakuu toteutuu varsin hyvin terveyskeskuksen erikoissairaanhoidossa. Aluehallintoviraston ja Valviran yhteisen kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman 2012 – 2014 mukaisesti aluehallintovirasto on kuitenkin päättänyt jatkaa kaupungin perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvontaa. Tämän vuoksi aluehallintovirasto on pyytänyt kaupunginhallitukselta 30.4.2014 mennessä uutta selvitystä hoitoon pääsyn toteutumisesta fysiatrian, neurologian, psykiatrian ja sisätautien erikoisaloilla.

2 Oikaisuvaatimus päivähoitopaikkojen lisäämistä ja toiminnan muutosta Munkkiniemi-Pitäjänmäen varhaiskasvatusalueella koskevasta päätöksestä

ok. Liittyy Pitäjänmäen ”suurpäiväkodin” perustamisen seurauksiin – eli siihen että päiväkoti Taneli vastaavasti suljetaan. Oikaisuvaatimus kuitenkin hylätään koska: ”oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään oikeudellisesti vaikuttavia eikä tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden vuoksi kaupunginhallituksen tekemää Munkkiniemi – Pitäjänmäen varhaiskasvatusalueen päivähoitopaikkojen lisäämistä ja toiminnan muutosta tulisi muuttaa.”

SIVISTYSTOIMI

1 Virkojen perustaminen opetusvirastoon

ok. Välillä hyviäkin uutisia koulupuolelta.

Perustamme uusia virkoja peruskoulupuolelle: 30 luokanopettajaa, 10 erityisopettajaa ja 2 opinto-ohjaajaa. Perusteluna ala-asteikäisten lasten ikäryhmän kasvusta tulevina vuosina sekä valmistavan opetuksen määrän lisääntyminen.

Lisäksi 48 lehtoria Stadin ammatti- ja aikuisopistoihin. Myös ammattiopiston opiskelijamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. 2012-2013 lisäys oli 463 opiskelijaa ja määrän ennakoidaan kasvavan 2016 mennessä vielä 574 opiskelijalla.