Listalla nippu täydennysrakennuskaavoja, kahden koulun ja yhden opiston peruskorjaus, kolmen koulun hallinnollinen yhdistäminen yhdeksi, kirjaston johtosäännön uudistus sekä iltakoulut strategiaohjelman toteutumisesta ja maankäyttösuunnitelman (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) valmistelusta. Huh. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.4.2014, Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta
2 V 23.4.2014, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen valinta

ok. Belle Selene lähti tosiaan kaikista luottamustoimistaan.

3 V 23.4.2014, Maantien 101 (Kehä I) ja Kivikontien eritasoliittymän rakentamista koskevan toteutussopimuksen hyväksyminen

Käsittelimme tätä eritasoliittymää edellisen kerran joulukuussa, jolloin hyväksyimme aiesopimuksen. Nyt sitten kyseessä toteutussopimus.

Kustannukset ovat nousseet suunnitellusta 25 miljoonasta 34,2 miljoonaan. 10 vuoden investointisuunnitelmassa tähän oli varauduttu noin 17 miljoonalla. Nyt kaupungin kustannukset ovat yhteensä noin 24,4 miljoonaa, johon on jo aiemmin haettu ylitysoikeus vuoden 2014 talousarviossa.

Minua kiinnostaisi yhä kuulla millä tavalla tämä suhtautuu sitovaan investointikattoomme.

4 V 23.4.2014, Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta

ok. Ilkka Taipale esitti aloitteessaan alunperin että Helsinki hoitaisi laskujensa perinnän itse tai yhteistyössä ympäristökuntien tjms. kanssa. Tähän kaupunginhallitus suhtautui nuivahkosti vedoten pääosin kustannuksiin. Valtuusto kuitenkin palautti aloitteen ”selvitettäväksi kuinka saatavien perinnän hoitaminen voidaan tulevaisuudessa hoitaa kaupungin omana tai pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in yhteisenä toimintana”.

Nyt on asiaa selvitetty ja esittelijän johtopäätös on yhä sama: oma toiminta synnyttäisi lisäkustannuksia eikä välttämättä edes parantaisi perittävien asemaa, mm. asiakaspalvelu olisi vain virastoaikaan ja ulosottoperinnän määrä todennäköisesti lisääntyisi. Lisäksi perintälakiin tehdyn 16.3.2013 voimaantulleen muutoksen myötä asiakkaalta perittäviä maksuja on kohtuullistettu.

5 V 23.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite kaupungin sisäisen kierrätyspisteen perustamiseksi

ok. Kunnan asukas on ehdottanut mm. käytöstä poistettavat kalusteet menisivät myyntiin kuntalaisille ja kaupungin työntekijöille. Esittelijä vastaa että näin oikeastaan toimitaan jo:

”Tällä hetkellä kaupungin toimipisteistä poistettavien kalusteiden kierrätys on järjestetty mm. Pakilan työkeskuksen ja Uusix-verstaiden kautta. Pakilan työkeskuksen ja Uusix-verstaiden toiminnan myötä sekä kaupunkilaisten että kaupungin työntekijöiden on mahdollista ostaa käytöstä poistettuja kalusteita. Kaupunkilaisten tasavertaisen kohtelun kannalta kaupungin työntekijöitä ei voida asettaa etusijalle käytöstä poistettua irtaimistoa myytäessä.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 23.4.2014, Käpylän tontin 857/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12183, Käärmetalo)

ok. Hesari tiesi jo pari viikkoa sitten kertoa Käpylän käärmetalon rapistuneen suojelua odotellessa. Neljä asuntoa on jo käyttökiellossakin.

– Ulkoasultaan ja sisätiloiltaan poikkeuksellisen alkuperäisinä säilyneet rakennukset suojellaan merkinnällä sr-1.
– Suojelumääräys ei estä keittiöiden nykyaikaista varustetasoa.
– hissejä ei saa rakentaa suojelusyistä ulkoupuolelle, mutta ne eivät mahdu sisäpuolellekaan.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_3BCE0932-3552-4B0B-814F-9227C521DB29_Liite_pdf
Toivottavasti tämä etenee nyt mahdollisimman nopeasti ja valituksisitta. Asuinrakennuksen sr-1 -suojelusta voi olla montaa mieltä, mutta kyllähän tuolle perusteensa on. Meidän on kyettävä nopeuttamaan näitä prosesseja. Hitaasta prosessista kärsivät kaikki, sekä asukkaat että kaupunki.

2 V 23.4.2014, Haagan tonttien 29036/16 ja 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12213, Pajuniityntie 3-5)

ok. Palautimme kaavan viime kuussa, mutta palaamme asialle tontin omistajan lähettämän pyynnön vuoksi. Lapio maahan. Palautuksen takana oli ärsyyntymistä siitä että suurin piirtein kaikki kaavat tuppaavat laskemaan ainakin kerroksella kuulemiskierroksella. Kaupungin tasolla tämä tarkoittaa aivan valtavaa määrää asuntoja, jotka jäävät rakentamatta. Meidän on uskallettava nostaa täydennysrakentamisen tonttitehokkuutta. Kieltämättä tämä ei ollut tyylikäs tapa siihen, joten korjataan virhe, mutta asia kannattaa laittaa suunnittelupuolella mieleen.

3 V 23.4.2014, Konalan korttelin 32067 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12216, Hilapellontie 2)

ok. Täydennysrakennetaan kaksi uutta kerrostaloa. Liiketilasiiven purkamisen myötä voidaan Hilapellontien varteen rakentaa uusi nelikerroksinen asuinkerrostalo. Hilapellon puistoalueen reunaan on mahdollista rakentaa uusi, neljä asuinkerrosta käsittävä asuinkerrostalo. Korttelin kerrosala kasvaa 2 387 k m²:llä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_3D18740F-9BD5-4256-9C8A-BB6A6B066309_Liite_pdfTonttitehoksi jää silti yhä matalahko 0,66. Tällä tiheydellä täydennysrakentaminen on haastavaa. Kerros, pari olisi täysin mahdollista tässäkin.

4 V 23.3.2014, Viikin puisto-, luonnonsuojelu-, vesi- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja Vanhankaupungin vesialueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 12160, Pornaistenniemi)

ok. Suositun virkistysalueen asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen puistoalueen kunnostuksen, koira-aitauksen rakentamisen ja virkistysaluekokonaisuutta palvelevan pysäköintialueen rakentamisen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_FCBBD4E6-F705-4AB8-96EA-7287039CA5E8_Liite_pdf
5 V 23.4.2014, Mellunkylän korttelin 47030, tontin 47034/1 sekä liikenne- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12175, Kotikonnuntie 10 ja Leikkikuja 2)

ok. Täydennysrakentamista Kontulaan, kaksi uutta kerrostaloa. Uutta rakennusoikeutta syntyy yhteensä 6 640 k-m². Aluetehokkuudeksi lisäneliöiden ja kahdeksan kerroksen jälkeenkin vain 0,73. Pistetalot.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_07FC512C-6796-4F64-B850-81C1BC13B901_Liite_pdf
6 V 23.4.2014, Pihlajamäen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Pihlajamäen ala-astettta perusparannetaan 10,8 miljoonalla eurolla. Suuri osa lvi-tekniikasta ja sähköistä alkuperäisiä ja ilmastointi riittämätön – talossa sekä hiilidioksidipitoisuudesta että mikrobeista johtuvia ongelmia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_995394B9-3BB4-4515-8681-457E24F3AD6F_Liite_pdf
Vuonna 1965 valmistunut rakennus on suojeltu sr-2 -merkinnällä. Suojellaanko me kaikki 60- ja 70-luvuilla rakennetut talot? Tasakatto – check, homeongelma – check. Suojeluun.

SIVISTYSTOIMI

1 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Kyse hallinollisesta yhdistämisestä, mutta sisältää myös tilankäytöllisiä muutoksia:

Uuden peruskoulun käyttöön jäävät nykyiset Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Eläintarhan ala-asteen koulun tilat. Alppilan yläasteen koulun tiloista on tarkoitus pääsääntöisesti luopua. 1. – 6. luokkien opetus tapahtuu nykyisten ala-asteiden tiloissa ja 7. – 9. luokkien opetus Eläintarhan ala-asteen koulun tiloissa. 7. – 9. luokkien opetukseen saadaan lisäksi luokkatilaa Eläintarhan ala-asteen koulun vieressä sijaitsevasta Stadin ammattiopiston toimipaikasta. Erikoisluokkia vaativa opetus, kuten tekninen työ ja kotitalous, tapahtuu nykyisen Alppilan yläasteen koulun ja Aleksis Kiven peruskoulun tiloissa.

Alppilan yläasteen johtokunta puoltaa lausuntonsa mukaan esitystä. Hyvä.

2 V 23.4.2014, Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Johtosääntömuutos merkitsee, että kaupunginkirjastossa toimitaan jatkossa kahdessa osastossa nykyisen kolmen osaston mallin sijasta. Vaikuttaa perustellulta ja hyvältä muutokselta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_2D925A81-2308-4F41-AA90-FFE0B068D47A_Liite_pdf
KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2014 vuosilomien vahvistaminen lomakautena

ok. Kaupunginjohtajatkin tarvitsevat lomaa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille rakennuskohteille
Päätöshistoria

ok. Asuntotuotantotoimikunnan viidelle hankkeelle yhteensä 2,7 miljoonaa lainoja. Ja tertiäärilainathan olivat:

Tertiäärilaina (ns. kolmoissijalaina) on omistajan antamaa lainaa , joka on tarvittu aravakohteissa omarahoitusosuuden kattamiseksi. Lainan vakuutena ovat tavallisesti kolmoissijakiinnitykset. Koska laina on annettu kohteen omarahoitusosuuden kattamiseksi, lainaa ei saa lyhentää vasta kuin sen jälkeen, kun aravalaina on maksettu pois.

4 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi tuottavuustoimenpiteiden suunnittelusta siten, että niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin

ok. Kaikkiin pitää sattua! Eiku just toisin päin. Esittelijä toteaa, että lautakunnat ovat tuottavuusohjelman toimenpiteitä valitessaan ottaneet huomioon toivomusponnen tavoitteet.

5 Vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen valinta

ok. Belle Selene oli varajäsen tällaisessakin paikassa.

6 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta

Meille kerrotaan kuinka strategiaohjelman toimeenpano on sujunut. Seurantataulukosta näkee hankkeiden tilanteen ja toisesta taulukosta mittarit.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Hankintakeskuksen erään viran nimikkeen muuttaminen

ok. Yksikön johtajasta hallintopäällikkö. Toteutetaan jahka nykyinen eläköiytyy. Samalla tehtäväkohtainen palkka laskee 4700 eurosta 4200 euroon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Ruotsinkielisen työväenopisto Arbiksen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Arbista peruskorjataan 9,6 miljoonalla eurolla. Pitää sisällään LVI-, sähkö-, ilmastointi- ja ikkunaremonttien lisäksi sisällään myös uuden hissin. Esteettömyys paranee. Kiinteistöä ei ole peruskorjattu rakentamisvuoden 1958 jälkeen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_0D6015D5-19FA-4F4A-9406-F32F04EF3D3A_Liite_pdf
2 Kaisaniemen ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Kaisaniemen ala-aste peruskorjataan 8,6 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on parantaa sisäilma- ja lämpöolosuhteita, esteettömyyttä, akustiikkaa, paloturvallisuutta sekä energiataloutta. Rakennus on valmistunut vuonna 1924 ja siellä on kunnossapitoluonteisten korjausten lisäksi toteutettu vuosikymmenten aikana tilakohtaisia parannuksia mm. opetustilojen varustuksessa, mutta puutelista on pitkä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-04-07_Khs_14_El_A4E69414-250D-40B7-A934-344A73DE8659_Liite_pdf

3 Iltakouluasia: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) tilannekatsaus

Helsingin metropolialueen maankäyttösuunnitelmaa (MASU), liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ 2015) ja asumisen strategiaa laaditaan nyt ensimmäistä kertaa samanaikaisesti. Hannu Penttilä kertoo kuinka valmistelu sujuu.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi ennaltaehkäisevästä suun terveydenhuollosta

ok. Tuomo Valokainen on vaatinut toivomusponnesaan että erityisesti ennaltaehkäisevän hammashoidon tehostamiseen kiinnitetään huomiota. Tähän vastataan kattavasti. Lähtökohtana jo se että Helsingin kaupungilla suun terveyden edistäminen otetaan puheeksi jokaisen potilaan suun terveystarkastuksen yhteydessä.