Tällä viikolla kaupunginhallituksen esityslista on lyhyen näköinen, mutta sillä on paljon asiaa. Kiinnostavimpina ehkä Herttoniemen koulujen hallinnolliset yhdistämiset ja teknisen alan virastojen tilahanke. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 21.5.2014, Keskinäisen kiinteistöyhtiön perustaminen Amos Anderssonin taidemuseota ylläpitävän Föreningen Konstsamfundet rf:n kanssa ja Lasipalatsi-rakennuksen luovuttaminen apporttina perustettavalle yhtiölle

ok. Amos Anderssonin museohanke etenee. Nyt päätetään kaupungin ja Amoksen (Konstsamfundetin) yhteisen kiinteistöyhtiön perustamisesta, jolle siirretään nykyisen Lasipalatsin tilat.

Kysyin viime viikon kokouksessa yhtiölle siirrettävän kiinteistön apporttiarvon muodostumisesta ja sain hyvän selvityksen riskeistä ja perusteista. Lapio maahan.

SIVISTYSTOIMI

2 V 21.5.2014, Herttoniemen ala-asteen koulun ja Siilitien peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen

Opetusviraston tiukan budjettiraamin vuoksi tänä vuonna joudutaan leikkaamaan sekä tiloista että opetuksesta. Ja tietysti parasta olisi voida leikata hallinnosta. Siihen tässä pyritään. Esittelijän mukaan Herttoniemen ja Siilitien koulujen hallinnollinen yhdistäminen säästää hallinnon kuluja arviolta noin 50 000–70 000 euroa vuodessa.

Eräs vanhempien huolista tähän hallinnolliseen yhdistämiseen liittyen on ollut montessoripedagogiikan jatkuminen myös tulevaisuudessa. Opetuslautakunnassa päätöstekstiin lisättiin lautakunnan puheenjohtajan Minerva Krohnin toimesta lause ”Yhdistetyssä koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta valtakunnallisen opetussuunnitelman säädökset huomioon ottaen.”, joka siis tarkoittaa montessoripedagogiikan jatkumista Herttoniemessä myös tulevaisuudessa, jos sen valtakunnallinen opetussuunnitelma vain mahdollistaa.

Perehtymällä sekä vanhempien lähettämiin viesteihin, väestöennusteisiin (mm. soitin alueen kaavoittamisesta vastaavalle arkkitehdille) että esittelymateriaaleihin, en oikein keksi kestäviä syitä vastustaa tätä hallinnollista yhdistämistä. Säästöjä on löydyttävä ja tämä hallinnollinen yhdistäminen on niissä helpoimmasta päästä.
Pääkaupunkiseudun_Palvelukartta
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2013 arviointikertomuksesta

ok! Kaupunginhallitus antaa tarkastuslautakunnalle lausunnon tarkastustalautakunnan vaatimista asioista. Tarkastuslautakunta toimii suoraan valtuuston alaisuudessa ja valvoo näin myös kaupunginhallituksen toimintaa. Vuoden 2013 arviointikertomus oli mielenkiintoista luettavaa. Suorastaan erinomaisia tietopaketteja monista kaupungin kipupisteistä. Esim. luvut positiivisesta diskriminaatiosta (s. 81), veroparatiiseista (s.39) ja kaupungin talouden tilasta (s.16) olivat todella mainioita. Suosittelen!

4 Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet keväällä 2014

ok. Onhan siinä innovaatiota kerrakseen kun innovaatiorahastosta rahoitetaan ”Innolukio”-hanketta, jolla on tarkoitus kehittää Helsingin lukioiden innovaatiotoimintaa. Järjestävät mm. innovaatiokursseja.

Mutta on joukossa vähemmän jargonisiakin hankkeita kuten esim. varmastikin erittäin tarpeeseen tuleva ”Ryhmärakennuttajan opas”.

Jatkorahoitus kahdelle hankkeelle, 104 700 eur
Sidottu määräraha 10:lle hankkeelle, 592 517 eur.
Kuusi hanketta viime vuodelta tälle vuodelle, 124 105 eur.

Yhteensä 821 322 euroa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Liikennelaitos –liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimen viran hoitajan määrääminen

ok. HKL:n hallintojohtaja hoitaa toimarin virkaa kunnes uusi valitaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Iso juttu. Helsingin teknisen alan virastot suunnittelevat yhteistä toimitilaan. Perusteita on monia toiminnan kehittämisestä nykyisten tilojen tulevista remonteista kuntoon. Tehokkuuttakin voisi parantaa – nykyisin tilaa on noin 30m2 per työntekijä.

Hanke on suuri: asuntotuotantotoimistolla, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, rakennus- ja rakennusvalvontavirastolla on yhteensä noin 1400 työntekijää. Ja vaikka tilasuunnitelmaa kiristetäänkin nykyisestä 44290 neliömetristä huomattavasti, tarkoittaa hanke noin 25 000 – 33 000 neliömetrin kokoista rakennusta tai rakennuksia.

Teknisen alan virastot ovat selvittäneet mahdollisia ratkaisuja ja nyt on pöydällä esitys etenemistavan valinnasta. Esittelijän mukaan meillä on neljä vaihtoehtoa:

1. Jatketaan neuvotteluja vuokramarkkinoilta

Virastot ovat seuloneet vuokramarkkinoilta kaksi mahdollista kohdetta: joko Ympyrätalo Hakaniemessa tai Hitsaajankatu 20 Herttoniemessä.

Jos päädymme tähän vaihtoehtoon, kiinteistövirasto jatkaa neuvotteluja ja tarkemmin valmisteltu päätösesitys tulee pöydällemme tänä syksynä.

Näistä kahdesta minua itseäni innostaa enemmän Herttoniemi. 1400 työntekijän virastotalossa on valtava mahdollisuus myös kaupunkikehittämiseen. Tämä olisi piristysruiske koko Herttoniemen alueen kehittämiselle. Sijainti Metro-aseman läheisyydessä mahdollistaisi kuitenkin hyvän saavutettavuuden.
Hitsaajankatu_20_–_Google_Maps
2. Uudisrakennus

Esittelijän mukaan ”Uudisrakennuksen etuna on mahdollisuus optimoida joustavasti sekä toiminta että tilatehokkuus.” Investointi olisi kokoluokaltaan noin 100 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 6,8 miljoonan euron vuosivuokraa. Tämäkin vaihtoehto tarkoittaisi siis merkittävää säästöä nykytilanteeseen verrattuna.

Tätä hanketta ei ole mukana 10 vuoden investointisuunnitelmassa, mutta se pitäisi silti voida käynnistää tänä vuonna, jos haluamme viraston olevan valmis 2019 mennessä.

3. Sijoittuminen sinne tänne vuokratiloihin

Virastojen välinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen jäisivät pois.

4. Nykyiset tilat peruskorjauksineen

Nykyisistä tiloista maksetaan vuokraa 8,5 miljoonaa euroa vuosittain ja kymmenen vuoden aikana tulevien peruskorjausten summaksi esittelijä arvioi noin 100 miljoonaa euroa. Näiden peruskorjausten jälkeen vuokra nousisi noin 13 miljoonaan vuosittain. Tämän lisäksi koko jumpan lähtökohtana olleet tavoitteet toiminnan kehittämisestä ja tehostamisesta hylättäisiin.

Lie melko selvää että vaihtoehdot 3 ja 4 ovat kehnoimmat ja todellinen valinta tehdään vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä. Vuokratiloihin sijoittuminen vain itse keksimämme investointikaton vuoksi ei ole fiksua, mutta toisaalta jos sopiva kohde ja kumppani löytyy, niin ei kiinteistön omistaminen välttämätöntä ole.

Hankkeen kokonaistaloudellisuudesta on saatava parempi kuva.

2 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy -nimisen yhtiön perustaminen

ok. Perustetaan palveluyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia Kruunuvuorenrannan tonteista, autopaikoista, pysäköintilaitoksista ja yhteistiloista yms..

SIVISTYSTOIMI

1 Tiedepalkinto vuodelle 2014

ok. Helsinki jakaa vuosittain 10 000 euron tiedepalkinnon, jonka saa tänä vuonna… …Eipäs kun ei sitä vielä saa kertoa kun se on yllätys. Palkinto julkistetaan 9.6..