Tällä viikolla täydennysrakennetaan, ruiskutetaan ureaa savukaasuihin ja yhdistetään kouluja hallinnollisesti. Myös Amos Anderssonin museohanke nytkähtelee eteenpäin. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 21.5.2014, Oulunkylän katu-, puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan hyväksyminen ja katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12240, Risupadontien ympäristö)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-05_Khs_18_El_8706B290-E3C3-40A4-A517-9A87D0FE9978_Liite_pdf
ok. Tuusulanväylän varteen 14 150 kerrosneliömetriä ja uusia asukkaita noin 350.

2 V 21.5.2014, Herttoniemen korttelin 43270 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12235, Laivalahdenkaari 1)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-05_Khs_18_El_989FDC58-3DAB-4DCA-8D0F-0F70C4FE6ABE_Liite_pdf
ok. Herttoniemenrantaan 7 700 kerrosneliömetriä ja uusia asukkaita noin 160. Nykyisin tontilla parkkipaikka.

3 V 21.5.2014, Keskinäisen kiinteistöyhtiön perustaminen Amos Anderssonin taidemuseota ylläpitävän Föreningen Konstsamfundet rf:n kanssa ja Lasipalatsi-rakennuksen luovuttaminen apporttina perustettavalle yhtiölle

Amos Anderssonin museohanke etenee. Nyt päätetään kaupungin ja Amoksen (Konstsamfundetin) yhteisen kiinteistöyhtiön perustamisesta, jolle siirretään nykyisen Lasipalatsin tilat.

Ulkopuolinen arvioitsija on arvioinut Lasipalatsin ”markkina-arvoksi” 30,9 miljoonaa euroa. Lasipalatsin peruskorjauksen hinnaksi arvioidaan 10,2 miljoonaa euroa, joten apportin arvoksi määritellään sopimuksessa 20,7 miljoonaa. Kymmenen miljoonan peruskorjausarvio vaikuttaa hiukan isolta kun olen ymmärtänyt että talosta huolehtivan yhtiön (Lasipalatsin mediakeskus Oy) arvio remonttitarpeesta on huomattavasti pienempi.

4 V 21.5.2014, Kaartinkaupungin katu- ja katuaukioalueiden a-b-c-d alueella -8 tason yläpuolista tilaa koskevan asemakaavan muuttaminen (nro 12165, Erottajan katuaukio)

ok. Rkp pyysi Svenska Teaternin edustan kaavan pöydälle viikoksi. Muutoksia tuskin kuitenkaan tulee, kaava hyvä.

BILDNINGSVÄSENDET

1 F 21.5.2014, Tillsättning av tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet
1 V 21.5.2014, Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin viran täyttäminen

ok. Valtuusto päättänee pestata rehtoriksi Moa Thorsin marraskuun alusta 5 664,50 euron palkalla.

2 V 21.5.2014, Herttoniemen ala-asteen koulun ja Siilitien peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Kouluverkkokeskustelu on herättänyt paljon huomiota viime viikkoina. Nyt kaupunginhallitukseen saapuu Herttoniemen ja Siilitien koulujen hallinnollinen yhdistäminen.

Opetusviraston tiukan budjettiraamin vuoksi tänä vuonna joudutaan leikkaamaan sekä tiloista että opetuksesta. Ja tietysti parasta olisi voida leikata hallinnosta. Siihen tässä pyritään. Esittelijän mukaan Herttoniemen ja Siilitien koulujen hallinnollinen yhdistäminen säästää hallinnon kuluja arviolta noin 50 000–70 000 euroa vuodessa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

ok. Valtuusto myöntänee 347 000 euron lainan Lehtikuusen kenttähankkeen rahoittamiseen. Sijaitsee siis Taka-Töölössä. Rakentavat myös ylipainehallin ja uusivat kentän tekonurmen.

4 Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2013

ok. ”Arvioiden perusteella kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on kohtuullisella tasolla.”

5 Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi Helsingin Energian kehitysohjelman kustannus- ja päästölaskelmien julkistamiseksi

ok. Perusteluja avataan, mutta mahtoiko Dan tarkoittaa aivan tätä?

6 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok. 1,8 miljoonaa euroa, jolla saadaan mm. kielikoulutusta, uravalmennusta ja kielikoulutusta kotona lapsiaan hoitaville maahanmuuttajaäideille.

7 Lähiöprojektin toimintakertomus 2013

ok. ”Lähiöprojektin yhteistyö- ja suunnitteluhankkeiden resursointi tapahtui pääosin hallintokuntien talousarvioiden ja oman henkilöstön puitteissa. Lähiöprojektin oma toimintaraha, 663 000 € vuonna 2013, on keskeisessä asemassa toiminnan sekä erityisesti pilotti- ja kehittämishankkeiden mahdollistamisessa, koska niihin ei yleensä pystytä varautumaan hallintokuntien budjeteissa. Vuonna 2013 lähiöprojektin toimintarahaa saivat eniten kaupunkisuunnitteluvirasto ja kulttuurikeskus.”

8 Toimistopäälliköiden ja vastaavien kokonaispalkkajärjestelmä sosiaali- ja terveysvirastossa sekä varhaiskasvatusvirastossa

ok. Nykyisin toimistopäälliköiden palkkaus määritellään hyvin eri tavoin riippuen siitä, minkä sopimuksen piiriin tehtävä kuuluu ja tehtävien vertailu on ollut hankalaa. Nyt pyritään kehittämään yhtenäistä palkkajärjestelmää ja tehtävien vaativuuden arviointia.

9 Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Didrichsenin taidemuseon peruskorjausta täydentäviin parannustöihin

ok. Myönnämme murtosuojauksen ja energiatehokkuuden parantamiseen 200 000 euroa, jos valtio satsaa saman verran.

10 Iltakouluasia: Helsingin Energian kehitysohjelman valmistelun tilannekatsaus

ok. Meille kerrotaan Helenin voimalaitosratkaisun valmistelusta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Munkkiniemen asemakaava-asiassa (nro 12205, Munkkiniemen puistotie 25)

ok. Kaavavalitus, toteamme että valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota.

2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Energia -liikelaitoksen poikkeamishakemuksesta Sörnäisten tilalle RN:o 5-2

ok! Hanasaaressa varaudutaan typenoksidipäästöjen vähentämiseen. Niitä on päätetty vähentää menetelmällä, jossa ”ureavesiliuosta”, kyllä luit oikein, ureavesiliuosta ruiskutetaan savukaasukanavaan tai tulipesään, jossa se muuttuu ammoniakiksi ja reagoi edelleen typenoksidien kanssa muodostaen molekyylityppeä ja vettä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-05_Khs_18_El_AB3C664F-1FC9-4D34-BC04-CC3CBC2A4839_Liite_pdf
Nyt sitten tätä ureaa varten tarvitaan säiliöitä. Yhden säiliön nettotilavuus olisi noin 250 kuutiota, korkeus noin 14 metriä ja halkaisija noin 5 metriä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Gunvor Brettschneiderin toivomusponsi kuljetuspalvelua koskevasta toivomusponnesta

ok. ”HSL:n lausunnon mukaan HSL käynnistää tänä vuonna uuteen tariffijärjestelmään liittyvän jatkoselvityksen eläkeläisten ja invalidien vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua. Esityksistä pyydetään aikanaan jäsenkuntien lausunnot.”

SIVISTYSTOIMI

1 Paloheinän jäähallin tontin ja pysäköintialueen vuokrasopimuksen muuttaminen

ok. Jäähallin ja pysäköintialueen vuokrasopimukset on yhdistetään yhdeksi sopimukseksi.

2 Oulunkylän liikuntapuiston hiekkakentän vuokraaminen Käpylän Juniorihalli Oy:lle

ok. Vuokrataan hiekkakenttä Oulunkylän liikuntapuistosta Käpylän Juniorihalli Oy:lle. Aikovat muuttaa sen lämmitetyksi tekonurmikentäksi.