Kaupunginhallituksen listalla tällä viikolla paljon mielenkiintoista, mm. opetusviraston uudet tilat Teollisuuskadulla, vähäpäästöisten henkilöautojen kriteerien tarkistaminen, vanhan kauppahallin uudet vuokrasopimukset sekä ”suunnitelma toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden pienentämiseksi”.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 18.6.2014, Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2013 omalta osaltaan 24.03.2014 ja nyt sitten sitä ehdotetaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

– tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 147 miljoonaa euroa
– Helenin voittovaroista Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan 150 miljoonaa euroa.
– Helsingin kaupungin taseesta 30 miljoonaa euroa Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamiseen
– 10 miljoonaa euroa innovaatiorahastoon

Valtuusto keskustelee tilinpäätöksestä 18.6..

2 V 18.6.2014, Maankäyttösopimukseen liittyvän sopimuskorvausjärjestelyn perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon

ok. Pääasiassa ”tekninen” kirjaus, joka ylittää investointikaton.

VR suorittaa kaupungille yhteensä 12,5 miljoonan euron arvoisen korvauksen. Tästä summasta suurin osa, 12,1 miljoonaa, on rakennuksia ja rahallisena korvauksena vain noin 360000 euroa. Kaupungin kirjanpidossa luovutettava korvaus käsitellään “kiinteistöjen ostona”, johon tarvitaan vastaava määräraha.

Esittelijä toteaa että tämä “kiinteistöjen osto” ylittää investointikaton, mutta toisaalta “Kaupungin on tarkoitus luovuttaa KT-tontti lähivuosina myymällä, jolloin kaupunki saa myynnistä merkittävät investointitulot.”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 18.6.2014, Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma

ok. Kyseessä Opetusviraston uudet tilat hallinnolle ja opiskelupaikkoja 940 ammattiopiskelijalle. Vuotuinen säästö noin 440 000 euroa.

Kirjoitin tästä jo aiemminkin. Paljon on tahallista väärinymmärtämistä liikkeellä.

2 V 18.6.2014, Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Oulunkylän ala-astetta perusparannetaan 10,5 miljoonalla. Kyllä näiltä listoilta huomaa että Helsinki todella satsaa koulujen korjaamiseen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 18.6.2014, Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikölle

ok. Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Matti Toivola jää eläkkeelle.

SIVISTYSTOIMI

1 V 4.6.2014, Herttoniemen ala-asteen koulun ja Siilitien peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen, kaupunginhallituksen 26.5.2014 päätöksen muuttaminen

ok. Miksi tämä on listalla jälleen? No, nolo juttu.
herttoniemi
Teimme viime viikon kaupunginhallituksessa seuraavan muutosesityksen:

Yhdistetyssä koulussa ei luovuta tiloista, montessoripedagogiikan jatkuminen turvataan ja 1-2-luokkalaisen opetus jatkuu molemmissa toimipisteissä, joilloin taataan nuorimpien oppilaiden lyhyt koulumatka.

Tarkoituksenamme oli vain vahvistaa päätöksessä jo olevia asioita ja tehdä ne täysin selviksi. Valitettavasti apulaiskaupunginjohtaja Viljanen (sd) tulkitsi lausetta tilojen suhteen siten että jo nyt tehdyt tilapäätökset Siilitiellä pitäisi peruuttaa. Tämä ei ollut tarkoituksemme. Siksi asiaan palataan vielä kerran.

Kaupunginhallituksen keskustelussa enemmistön tahtotila oli selvillä: haluamme varmistaa montessoripedagogiikan jatkumisen ja 1-2 -luokkalaisten lyhyet koulumatkat. Katsotaan nyt uudestaan voidaanko tämä tyylikkäästi kirjata päätökseen. Sisällöllisesti se on jo siinä.

2 V 18.6.2014, Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Vuodelta 1999 peräisin olevaa johtosääntöä päivitetään ajanmukaisemmaksi. Muutokset pienehköjä – keskeinen muutos koskee johtosäännön pykäliä, joissa määrätään osastojen nimistä ja toimialoista.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin kaupungin ja Helsingin Yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan asettaminen

ok. Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan tehtävä on ”kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen Helsingissä”. Hyviä tavoitteita. Helsinki nimeää kuusi henkilöä ja yliopisto kuusi. Korkean tason tapaamiselta näyttää – Helsinkiä edustavat kaupunginjohtisto ja kansliapäällikkö. Mitä tämä elin tekee käytännössä?

4 Vähäpäästöisten henkilöautojen kriteerien tarkistaminen

Helsinki on vuodesta 2011 tarjonnut edullisempaa asukas- ja yrityspysäköintiä vähäpäästöisille autoille. Keväällä 2013 pysäköintietuus oli myönnetty 439 autolle. Tarkoituksena kannustaa helsinkiläisiä hankkimaan vähäpäästöisiä bensiini- ja dieselautoja sekä bifuel-, flexifuel- ja täyssähköautoja.

Kriteerejä muutetaan vastaamaan Motivan henkilöautojen energiamerkintöjä. Lisäksi kaupungin kuljetuskäyttöön hankittavien autojen hiilidioksidipäästöt kiristyvät hieman.
Valokuvagalleria_-_kuvia_NISSAN_LEAF_-_sähköautot_NISSAN
Viimeksi kriteereistä päätetty 2011. Minua kiinnostaisi kuulla kuinka markkinoiden ja autoteknologian kehitystä seurataan. Milloin kriteerejä tarkistetaan seuraavan kerran? Vasta 2017?

Yleisradio puolestaan uutisoi ”Turun haluavan sähköautoilun edelläkävijäksi”. Ovat tehneet päätöksen että kaikki kaupungin hankkimat autot ovat tulevaisuudessa sähköautoja. Jos Helsinki aidosti haluaa olla edelläkävijä, se tarkoittaa toimenpiteitä eikä peesailua.

Esityslistalla Helsingin henkilöautohankinnoista kerrotaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen 31.05.2010 päätöksen mukaan kaupunki noudattaa omissa ajoneuvohankinnoissaan vähäpäästöisten henkilöautojen kriteerejä.

—-

Vuonna 2013 kaupungille hankittujen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat alle 100 g/km.

Neljässä vuodessa sähköautojen tekniikka on kehittynyt merkittävästi. Olisi hyvä aika tarkistaa kaupungin linjausta. Kuljetuskäyttöön sähköautot eivät vielä valikoiman puolestakaan sovellu ainoaksi vaihtoehdoksi, mutta henkilöautoissa sähköauto olisi täysin mahdollinen valinta.

5 Iltakouluasia: Kaupunginhallituksen 20.5.2013 täytäntöönpanopäätöksen mukaiset, elinkeinoasioita koskevat toimenpideohjelmat

ok. Strategiaohjelman mukaisia toimenpideohjelmia on valmisteltu. Kaupunginhallitukselle esitellään ”Toimenpideohjelmaluonnos kaupungin yritysmyönteisyyden ja työllisyyden lisäämiseksi sekä avaintoimialojen kasvuedellytysten vahvistamiseksi” ja ”Ehdotus kaupunkimarkkinoinnin kehittämisestä”. Jargonin takana ihan hyvän näköisiä toimenpiteitä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan raportti vuosilta 2012 – 2013

ok. ”Esittelijä toteaa, että Helsingin julkisten alueiden ja rakennusten esteettömyys on edennyt oikeaan suuntaan.”
tuomas_tuure
Tuomas Tuure näyttää esimerkin kautta että esteettömyydessä on vielä paljon tehtävää. Järkyttävää on mm. se että uudetkin ratikkapysäkit rakennetaan muutamia senttejä liian matalaksi vaikka tiedetään varsin hyvin että ne ovat todella esteellisiä mm. pyörätuolia käyttäville.

2 Vanhan kauppahallin ja Hietalahden kauppahallin uudet hinnat ja sopimusehdot

ok. Apulaiskaupunginjohtaja Sauri alistaa teknisen palvelun lautakunnan päätöksen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kyse yksinkertaisesti Vanhan kauppahallin kauppiaiden vuokratasosta.

Teknisen palvelun lautakunta ”päätti noudattaa kohtuutta” ja esitti vuokria nostettavaksi tasolle 300-330 euroa/loosi sisältäen alvin 24%. Esittelijän ehdotus oli 300-330€ + alv (375-409,2€).

Esittelijän perustelut ovat kuitenkin asialliset:

”Kiinteistöviraston tilakeskus on kunnostanut hallit ja tehnyt niihin toimintaa ja ulkoista ilmettä parantavia muutoksia yhteistyössä tukkutorin kanssa. Arvokkaat korjaustyöt lisäävät kustannusrasitusta tukkutorille. Nyt hallien myyntipaikkojen vuokria on tarkoitus nostaa ja samalla yhtenäistää vuokratasoa niin, että kaikki toimijat maksavat samanlaista vuokraa toimitiloistaan. Vuokratasoa voidaan pitää kohtuullisena esimerkiksi lähialueen liikevuokriin verrattuna.

ja teknisen palvelun lautakunnan listalla esittelijä kertoo että:

”Uusilla vuokrilla ei kateta täysin kaikkia vanhojen hallien kiinteitä ja vaihtuvia kustannuksia, mutta esitetyt vuokrat ovat perusteltuja siitä syystä, että hallit saadaan pidettyä elävinä myös jatkossa. Uusien vuokrien neliövuokra on korkea, mutta se kattaa myös yleisten tilojen vuokran ja niiden siivouksen, vartioinnin, kulunvalvonnan, yleissähkön ja wifi-verkon.”

Eli jo esittelijän ehdottamat vuokrat ovat jonkin verran ”subventoituja”, jotta toiminta halleissa voisi jatkua.

Lisäksi kauppiaita on hiertänyt uusien vuokralaisten sopimusten määräaikaisuus. Tätä kohtaa esityksestä kuitenkin oli muutettu jo teknisessä lautakunnassa. Alunperin tarkoitus oli muuttaa kaikki vuokrasopimukset määräaikaisiksi. Tällöin Tukkutorilla olisi ollut voimakkaammat mahdollisuudet kehittää hallien toimintaa. Perustelut olivat mielestäni siltäkin osalta kunnossa, mm. Tukholmassa esittelijän mukaan toimitaan näin, mutta esitys on nyt kuitenkin se että:

”Vuokrausehdot koskevat määräaikaisuuden osalta vain uusia kauppiaita. Halliin palaavat vanhat kauppiaat, joilla on ollut keskeytyksettä voimassaoleva vuokrasopimus, palaavat kauppahalliin toistaiseksi voimassaolevin sopimuksin.

Tavoitteena on, että uusien toimijoiden sopimukset voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi määräaikaisuuden jälkeen, jolloin kaikilla hallin kauppiailla on samat sopimusehdot. Sopimuksia ei jatketa niissä tapauksissa, joissa vuokralainen ei ole noudattanut vuokrausehtoja”

Tämä ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraporttia 2014 koskeva täytäntöönpanopäätös

ok.

2 Oikaisuvaatimus Kaisaniemen metroaseman nimen muuttamista koskevasta
kaupunginhallituksen päätöksestä

ok. Todetaan että ei ole syytä oikaista päätöstä oikaisuvaatimuksen perusteella.

SIVISTYSTOIMI

1 Kaupunginhallituksen lausunto sisäministeriölle turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisesta ohjelmasta 2014-2020

ok. Neutraalin oloinen lausunto. Kritiikkiä annetaan siitä että ohjelmaluonnos jää irralliseksi tulevista kunta- ja sote-uudistuksista. Toisaalta niistä lienee varmaan hankala kenenkään sanoa vielä mitään varmaa…

2 Lausunto esityksestä laiksi työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta

Esittelijän mukaan toteutuessaan lakiesitys nostaisi Helsingin vuotuisia kustannuksia noin 15 miljoonaa euroa, mutta työllistämistoimenpiteiden kannustimet ovat väärin viritetyt ja ohjaavat kuntia lyhytnäköiseen työllisyydenhoitoon vaikuttavuuden kustannuksella.

3 Suunnitelma toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden pienentämiseksi

ok. Kunnat joutuvat maksamaan yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden tuesta puolet, jos tuen saaja ei osallistu aktiivitoimenpiteisiin. Helsinki maksoi ko. tukia viime vuonna 26,4 miljoonaa euroa. Tavoitteeksi on asetettu tämän summan puolittaminen.

Nyt meille esitellään seuraavia toimenpiteitä:
– 300 henkilön lisäys kohdejoukkoon, jolle tarjotaan työtä avoimilla työmarkkinoille joko suoraan tai palkkatuella.
– Vastaavasti Helsinki-lisällä työllistetään kohdejoukosta 300 henkeä aiempaa enemmän.
– Palkkatuettuun työhön Helsingin kaupungille otetaan kohdejoukosta 500 henkilöä aiempaa enemmän.
– Lisäksi työkokeilupaikkojen määrää lisätään vuoteen 2013 verrattuna 250:llä ja ne suunnataan yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneille.
– Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjotaan 500 lisää tälle kohdejoukolle.
– Palkkatukityöhön menee 500 asiakasta Amiedun uravalmennuksen kontaktien kautta ja 160 asiakasta koulutukseen Amiedun uravalmennuksen kautta.

Ja näillä keinoin oletetaan saavutettavan noin kuusi miljoonaa euroa pienempi maksu valtiolle. Hyvä, oikeaan suuntaan mennään, mutta 6m€ on selvästi vähemmän kuin tavoitteena oleva 13,2m€. Kuulisin mieluusti ajatuksia jatkotoimenpiteistä.