Tällä viikolla varmasti eniten puhuttava asia on Käpylän Yhteinäiskoulun kohtalo, joka jääneen pöydälle ainakin viikoksi. Lisäksi varmaankin Herttoniemen kirjaston alueelle tuleva asemakaava kiinnostaa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

V 10.9.2014, Konsernijaoston varajäsenen valinta

Demarit valitsevat Tarja Tenkulan tilalle vielä varajäsenen konsernijaostoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 10.9.2014, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12190, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet)

ok. Siirtolapuutarhaan kaavoitetaan 100 uutta mökkiä ja samalla koko alue suojellaan kaavalla.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-01_Khs_30_El_19B18446-5405-468D-A185-810B720B17BB_Liite_pdf

2 V 10.9.2014, Länsi-Herttoniemen Siilitien ja Kettutien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12220, Siilitien ja Kettutien alue)

ok. Lisää asuntoja Siilitielle. Uusia asukkaita noin 700–800. Tonttiteho asuntojen alueella lähiömäinen 1,15.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-01_Khs_30_El_C0E8436D-F49A-4C57-8B67-117F98C945EA_Liite_pdf
Kaava-alueella sijaitsee nykyisin kirjasto ja nuorisotalo, joten asukkaat ovat olleet syystäkin huolissaan alueen palveluista. Tämän vuoksi kaavassa on seuraava vaiheistusta määräävä merkintä:

”Kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat toiminnoille on toteutettu muualla Herttoniemessä.

Jos kirjastorakennus puretaan, tulee uusien talojen monikäyttötiloista osoittaa riittävät tilat asukkaiden toimintaan.”

Tämä ei ole mikään toivomusponsi tai toive. Tämä on kaavamääräys eli kirjastoa ja nuorisotaloa ei voida tämän kaavan myötä purkaa ennen kuin korvaavat on toteutettu. Kaava itsessään olisi hyvä ja lisäasunnot tarpeen. Toivottavasti tämä merkintä osaltaan luo painetta mahdollistaa kirjaston tilaratkaisu esim. Herttoniemen metroaseman yhteyteen, jolloin se palvelisi laajempaa osaa alueen asukkaista kuin nykyinen kirjasto, joka on mm. Herttoniemenrannan asukkaille pahasti sivussa.

3 V 10.9.2014, Sörnäisten asemakaavan muuttaminen (nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema)

ok! Tämän syksyn suuria poliittisia kiistoja tulee budjettiraamin ja koulujen lisäksi olemaan myös terveysasemaverkon uudistaminen. Eräs valmistelun keskeisistä asioista on ollut Kalasataman tuleva uusi suuri terveysasema. Nyt sille on saadaan kaava.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_B5DD4FC8-3515-409B-B8FC-1489B91F4532_Liite_pdf
Kalasatamaan on tarkoitus rakentaa erinomaiselle sijainnille metroaseman ja ratikkareittien varteen 6-kerroksinen sosiaali- ja terveysasema, josta saisi keskitetysti laadukkaita palveluita. Asemakaavan muutoksesta ei ole keväällä näemmä jätetty muistutuksia joten ehkäpä tästä ei valiteta ja rakentamaan päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Toivossa on hyvä elää jne.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-25_Khs_29_El_B5DD4FC8-3515-409B-B8FC-1489B91F4532_Liite_pdf
Sote-lautakunnan vihreä jäsen Laura Nordström avaa hyvin verkon kehittämisen tilannetta ja haasteita. Tärkeää on se että näillä uudistuksilla ei pyritä vain säästöihin, vaan paremmin toimiviin palveluihin.

SIVISTYSTOIMI

1 V 10.9.2014, Korkeasaaren eläintarhan johtajan virkaan ottaminen

Ok! Kaupunginhallitus esittää valtuustolle että Korkeasaaren johtoon valitaan Sanna Hellström. Sanna on aiemmin toiminut vihreänä valtuutettuna ja kaupunginhallituksessa. Valinta ei ole poliittinen, vaan perustuu Sannan kokemukseen ja pätevyyteen. Koulutukseltaan Hellström on eläinlääketieteen tohtori.

Sanna Hellström

Sanna Hellström


2 V 10.9.2014, Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Hallinnollinen yhdistäminen säästää hallinnollisia ja toiminnallisia kuluja noin 140 000 euroa vuodessa, mikä vastaa keskimäärin noin 55 tuntia opetusta viikossa.

Taustalla on myös alueellisen eriarvoistumiskehityksen ehkäisyä:

Pukinmäen peruskoulussa oli syksyn 2013 tilastointipäivänä 596 oppilasta, joista 114 (noin 19 %) opiskeli suomea toisena kielenä (ns. S2-oppilaat). Soinisen koulun oppilasmäärä oli 152, joista S2-oppilaita oli 96 (noin 63 %).

Valtuuston päätöksen jälkeen opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkistaa Malmin ja Pukinmäen oppilaaksiottoalueiden rajat yhteistyössä alueen koulujen ja johtokuntien kanssa. Tavoitteena on oppilaiden nykyistä tasaisempi jakautuminen alueen koulujen kesken. Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollisen yhdistämisen jälkeen alueen koulujen S2-oppilaiden määrää tasaantuu, kun Soinisen koulun oppilaaksiottoalue jakaantuu Pukinmäen ja Ylä-Malmin peruskoulujen kesken.

Poliitikkona en voi olla huomaamatta että tästä hallinnollisesta yhdistämisestä en ole saanut ainuttakaan sähköpostia tai muuta yhteydenottoa.

3 V 10.9.2014, Käpylän peruskoulun ja Yhtenäiskoulun hallinnollinen yhdistäminen

(Tässä kohdassa blogiteksti on vain oma kantani eivätkä mielipiteet vastaa Vihreän valtuusto- tai kaupunginhallitusryhmän kantaa.)

YNK ja Käpylän peruskoulu. Tästä taas palautetta on tullut todella paljon. Koulujen lakkauttaminen ei ole koskaan helppoa eikä kivaa. Valitettavasti toisinaan se saattaa olla tarpeen kun yritämme järjestää mahdollisimman hyvän peruskoulutuksen kaikille helsinkiläisille lapsille.

Koulujen yhdistäminen toisi yli 800 000 euron vuotuiset säästöt. Lisäksi YNK:n peruskorjaukseen budjetoitu 9,5 miljoonaa voitaisiin käyttää jonkin toisen koulun peruskorjaukseen.

Kokonaiskuvassa kyse on siitä että Käpylässä on enemmän oppilaspaikkoja kuin oppilaita. YNK sulkemalla saavutetaan merkittäviä säästöjä laskematta opetuksen laatua koko kaupungissa ja lähikoulu-periaatteesta pidetään kiinni.
ynk
Tärkeää mielestäni ovat seuraavat seikat:
– Lähikouluperiaattesta pidetään kiinni, YNK:n ja Käpylän peruskoulun välinen etäisyys on noin 700 metriä. Käpylän peruskoulu sijaitsee koko alueen keskipisteessä, YNK laidalla.
– Oppilaat mahtuvat Käpylän peruskouluun.
– Käpylän peruskoulun rakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Lisäksi kirjasto tukee ”koulukampusta”. YNK on erillään.
– Koskelassa säilyy ala-asteen koulu.

Lähivuosina koko kaupungin ja myös opetusviraston on kyettävä hidastamaan menokasvuaan. Vuoteen 2024 mennessä Helsinkiin tulee 12 000 peruskoululaista lisää. YNK:n sulkemisen kaltaiset rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä, jotta kouluverkkoa voidaan kehittää tasa-arvoisesti koko kaupungissa.

YNK:stä saatavat säästöt on jo laskettu sisään vuoden 2015 talousarvioon. Jos YNK:stä ei luovuta, on jostain muusta säästettävä YNK:n vaatiman verran rahaa.

Vaikka syksyn budjettineuvotteluissa Vihreät tulevatkin opetusvirastolle lisää rahaa etsimään, olisi opetuspuolella mielestäni monia tarpeellisempia kohteita. Tällainen on esim. positiivisen diskrminaation tuki. Sitä jaetaan seuraavilla perusteilla:
– ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa suorittaneiden aikuisten prosenttiosuus oppilaaksiottoalueella
– keskimääräinen vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella
– vieraskielisten oppilaiden prosenttiosuus koulussa
– koulun oppilastase eli muilta alueilta kouluun tulevien prosenttiosuuden (koulun oppilaista) ja koulun alueelta muualle lähtevien oppilaiden prosenttiosuuden erotus

Helsinki jakaa tätä pd-rahaa hiukan yli kolme miljoonaa euroa vuodessa. YNK:n säilyttämisen voi ajatella yli 800 000 euron positiiviseksi diskriminaatioksi. Onko tämä todella se paikka, jossa tätä tukea eniten tarvitaan? Tuleeko YNK priorisoida ohi Myllypuron, Kontulan, Itäkeskuksen, Jakomäen? Oma kantani on että tällaista ”tarpeen mukaan” jaettavaa rahaa tulisi olla moninkertainen määrä ja osa siitä tulisi suunnata jo varhaiskasvatukseenkin. Nyt positiivisen diskriminaation tuen rahat ovat leikkauslistalla. Jos YNK:sta pidetään kiinni, ne ovat leikkauslistalla entistäkin vahvemmin. Mielestäni tämä ei ole oikeudenmukaista eikä tasa-arvoista.

Koulun sulkeminen on erittäin konkreettinen toimenpide ja helppo ymmärtää. Muiden säästöjen vaihtoehdot kohdentuvat laajemmalle joukolle, mutta myös ne ovat konkreettisia. Tässä muutamia esimerkkejä.
18_8_2014_Kouluverkkotarkastelu_Viljanen__Perusopetus_ilman_taustatietoja_2YNK:n lakkauttamisesta luopuminen tarkoittaa siis noin 50-55 koulunkäyntiavustajan tai 14-15 opettajan työpanoksen vähentämistä jostain muualta. Tämä iskee suoraan koulutuksen laatuun.

Esittelijän perustelut ovat pätevät. Jos tätä päätöstä ei tehdä, tullaan alueen kouluverkkoon varmasti palaamaan lähiaikoina. Silloin esityksenä tulee olemaan Väinölänkadun tiloista luopuminen. Säästöjä syntyisi siitäkin, mutta kokonaisuus ei olisi yhtä toimiva ja muutos koskisi todennäköisesti vielä suurempaa joukkoa lapsia ja vanhempia kuin tämä ehdotus.

Mielestäni tämä päätös pitäisi tehdä vaikka sillä ei kansan suosiota saavutetakaan. Se olisi “right thing to do” – sosiaalisesti tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen päätös.

4 V 10.9.2014, Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistäminen

ok. Vaikka myös YNK:n lukion ja Alppilan lukion yhdistämistä vastustetaan, meni tämä ehdotus kuitenkin läpi opetuslautakunnasta yksimielisesti. Lukioiden yhdistäminen tuo noin 500 000 euroa säästöjä, jonka lisäksi vuotuinen vuokrakulu laskee 325 000 euroa kun Yhtenäiskoulun lukion tiloista voidaan luopua.

Kokonaisuudessaan YNK:n peruskoulun ja lukion lakkauttaminen tuottaisi siis noin 1,6 miljoonan euron vuotuiset säästöt – ja leikkausten jälkeenkin voitaisiin tarjota lähikoulu kaikille käpyläläisille peruskoulutasolla ja laadukkaampaa lukio-opetusta.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen edustajien ja varaedustajien valinta eräisiin lauta- ja johtokuntiin
4 Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta

Demarit valitsevat Tarja Tenkulan tilalle jäsenen…

5 Käpylän Juniorihalli Oy:n lainahakemus

ok. Oulunkylän tekonurmikentän viereinen hiekkakentän muutetaan tekonurmikentäksi. Tähän hakevat lainaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. 144 000 euroa kaupungin myöntämää lainaa, tämän lisäksi 226 000 euroa omaa rahoitusta ja 30 000 euroa ”Hat trick” -avustusta UEFA:n rahoitusta, jota Suomessa jakaa Palloliitto.

6 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Turussa 16.-17.9.2014

ok. Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöt tapaavat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa seminaariin, jossa vaihdetaan ajatuksia ja kuullaan ajankohtaisia esityksiä kuntakentän kuumista aiheista. Osallistuin viime vuonna Helsingissä järjestettyyn tapaamiseen ja anti oli mielestäni aidosti hyödyllistä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

ok. Lausuntoesitys suhtautuu lakiehdotukseen myönteisesti ja ottaa selvästi kantaa taksiliikenteen sääntelyn purkamisen puolesta.

Eräs merkittävimmistä muutoksista lakiesityksessä on se että taksilupien määrää rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin kokonaan vaikeavammaisille soveltuvan kaluston osalta. Tämän oletetaan lisäävän tarjontaa.

Lisäksi ”muutoksella helpotettaisiin myös markkinaehtoisten kutsujoukkoliikennepalvelujen tarjoamista ja vähennettäisiin niitä linja-auton käyttöön liittyviä rajoituksia, jotka estävät palvelujen tarjoamisen siten kuin takseilla”, joka on mielestäni hyvä suunta. Ylipäätään teknologian kehittyminen ja uudet palvelut, kuten Uber saavat koko nykyisen takislupasäätelyn näyttämään antiikkiselta. Kehitystä voidaan yrittää ohjata, mutta kokonaan sitä ei saisi torpata.

2 Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok. Esittelijä esittää virkaan Silja Hyväristä.

Esittelijä toteaa, että hakijalla 2 on hyvä kokemus ja asiantuntemus erilaisista haasteellisista hallinnon tehtävistä sekä monipuolinen kokemus asiantuntijaorganisaatioiden esimiestehtävistä. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta vaativissa johtamistehtävissä. Lisäksi hänellä on toimialan tuntemusta. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta sekä yhteistyökykyä ja omaa esittelijän arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa. Hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakija 2 on virkaan parhaiten soveltuva.

Näiden perustelujen lisäksi voidaan mielestäni huomioida se että Rakennusviraston johtajista tällä hetkellä 0% on naisia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Iltakouluasia: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) tilannekatsaus

Mielenkiintoista. Ensimmäistä kertaa liikennejärjestelmän kokonaisuutta ja maankäyttöä suunnitellaan yhtäaikaisesti. Nyt pyritään järjestelmätasolla tutkimaan mihin liikenteen solmukohdat, asuminen ja työpaikat sijoittuvat ja millainen liikenneverkko tarvitaan nämä yhdistämään. Samassa yhteydessä varmaankin keskustellaan metropolihallinnon vaikutuksista suunnitteluun.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Kansallinen Sote-uudistus

ok. Sote-uudistusta esitellään jo nyt. Lausumme siitä sitten lokakuussa.