Lomat on lusittu ja huomenna palataan sorvin ääreen! Mielenkiintoinen syksy tulossa, aloitamme kauden heti apulaiskaupunginjohtajan valitsemisella! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

V 27.8.2014, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
2 V 27.8.2014, Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta

ok. Nils Torvaldsin ja Heidi Hautalan tultua valituiksi Euroopan Parlamentin jäseniksi pyytävät eroa kaupunginvaltuustosta. Nils oli varavaltuutettu. Heidin poistuminen nostaa Tuomas Rantasen varsinaiseksi valtuutetuksi ryhmässämme. Onnea Tuomas! (Ja Johanna Nuorteva nousee varavaltuutetuksi.)

Kokoomus valitsee varhaiskasvatuslautakuntaan uuden varajäsenen.

3 V 27.8.2014, Virkavapaan myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle ja sijaisen ottaminen

Kesällä sotesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty siirtyi ministerin pallille. Nyt hänelle valitaan teknisesti ottaen ”sijainen” 31.5.2015 saakka. Pestiin on hakenut Kokoomuksen ryhmäjohtaja Lasse Männistö.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 27.8.2014, Sörnäisten satama-, vesi- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12200, Sompasaari)

ok. Hyvännäköistä massoittelua ja umpikortteileita! Kaupungille aiheutuu asemakaavan toteuttamisesta yhteensä noin 47 milj. euron kustannukset, mutta vastaavasti tuotoksi arvioidaan 109 miljoonaa euroa. Juuri tällaisia kohteita tarkoitin taannoisessa investointikatto-blogissani.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-11_Khs_27_El_2D07A3E7-D990-4F08-971E-94380BA2C421_Liite_pdf
2 V 27.8.2014, Sörnäisten korttelin 571 osan sekä katu- ja satama-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12210, Capellan puistotien korttelit)

ok. Ja sitten kortteleita toiselle puolelle Kalasataman keskusta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-08-11_Khs_27_El_DEF9FDCF-A954-4AE7-92AE-0A0637F144F1_Liite_pdf

3 V 27.8.2014, Käpylän tontin 821/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12251, Mäkelänkatu 95)

ok! Tämä on upea esimerkki siitä miten tyylikkäästi vanhaan rakennuskantaan istuvaa täydennysrakentamista voidaan tehdä – ja nykyisin Helsingissä osataan! Hyvähyvähyvä! Tämä kannattaa herttoniemeläisten tsekata! Mainio kohde Käpylässä Mäkelänkadun varrella.

Löydätkö kuvasta täydennyskohteen?

Löydätkö kuvasta täydennyskohteen?

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lainan myöntäminen Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle

ok. 2,35 miljoonaa euroa Pihlajamäessä sijaitsevan Uuden yhteiskoulun perusparannukseen. Sopimuskoulujen ”koululainoja” ei lyhennetä ja lainojen vakuutena on kiinteistö.
Helsingin_Uusi_yhteiskoulu_Osakeyhtiö_-_Google_Maps
4 Helsingin liittyminen World Tourism Cities Federation -järjestöön

ok. Suhtaudun kohtuullisen epäilevästi näihin keskustelukerhoihin – Helsinkikin kuuluu niin moniin verkostoihin sekä suoraan että Uudenmaan kautta, että järjestöjen vaikuttavuus on välillä aika kyseenalainen.

WTCF:llä ei kuitenkaan ole jäsen- tai liittymismaksua ja kaupunginkanslia arvioi että jäsenyydellä voidaan lisätä Helsingin houkuttelevuutta Kiinassa ja verkottua paikallisten matkailualan organisaatioiden kanssa. Joka lienee ihan hyödyllistä. Tuloksia arvioidaan kolmen vuoden kuluttua liittymisestä.

Jäsenyyksien kokonaismäärä pysyy samana kun ”Kaupunginkanslia on samalla päättänyt luopua jäsenyydestä Baltic Sea Tourism Commission -järjestössä.”.

5 Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. HKL:n toimitusjohtajan eläköityminen aiheuttaa muutoksia johtokunnissa. Taloushallintopalvelun johtokunnan jäsenet valitaan kaupunginhallinnon omista henkilöistä.

6 Kaupunginhallituksen edustajan valinta Palmia -liikelaitoksen johtokuntaan ja varaedustajan valinta varhaiskasvatuslautakuntaan

ok. Lasse valmistautuu siirtymään apulaiskaupunginjohtajaksi ja jättää kaupungunhallituksen seurantavastuita.

7 Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 22. – 23.9.2014

ok. Helenin johtokunta matkustaa Saksaan. ”Matkan tarkoituksena on tutustua Saksan energiapolitiikkaan ja sen tulevaisuudennäkymiin, biomassan ja kivihiilen seospolttoon sekä kaasuturbiinien valmistukseen.”

8 Lausunto valtiovarainministeriölle uutta kuntalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

ok. Uusi kuntalaki on lausuntokierroksella. Lausuntoluonnos kohtuullisen kriittinen, erityisesti liittyen sote-lain keskeneräisyyteen, joka ymmärrettävästi vaikuttaa paljonkin kuntien ja kuntayhtymien toimintaan.

Näkyvimpiä ehdotettuja muutoksia on kuntavaalien ajankohdan siirtäminen huhtikuuhun ja valtuustokauden aloitus kesäkuun alusta, jota luonnos pitää perusteltuna.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2013

ok. Raportti tiedoksi. Ydinkohtia:

– Helsingin kaupungin energiankulutus oli vuonna 2013 noin 1667 GWh, mikä oli noin 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
– Kiinteistöjen lämmönkulutus pinta-alaa kohden on vähentynyt vuodesta 1990 noin 21 %. Sähkönkulutus pinta-alaa kohden on vähentynyt kuudessa vuodessa noin 10 %.
– Energiankäytöstä aiheutuneet kustannukset olivat noin 127 milj. euroa.
– ”voidaan arvioida, että kokonaistavoitteen mukainen energiansäästö tullaan saavuttamaan määräajassa” (2016)
– Asuinrakennusten peruskorjaushankkeissa energiatehokkuus parani keskimäärin 22 %
– Helsingin kaupungin ulkovalaisimia uusittiin energiatehokkaammiksi vuonna 2013 noin 9000 kpl ja kaikkiaan oli uusittu yhteensä 35 000 valaisinta
– HSY:n ennakkotietojen mukaan Helsingin kaupunkialueella kasvihuonekaa- supäästöt olivat 2013 yhteensä noin 2,8 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia, mikä on 4 % vähemmän kuin vuonna 2012. Vuoteen 1990 verrattuna päästöt olivat noin 21 % pienemmät. Asukasta kohden tarkasteltuna päästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 noin 37 %.

2 Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

ok. Joukkoliikenneinfrakulut kohdistetaan uuden joukkoliikenneinfran osalta jäsenkaupungeille liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain.

3 Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

ok. Ympäristökeskuksen organisaatiota muutettiin 1.1.2014 ja nyt nykyisen johtavan ympäristötarkastajan eläköityessä tehtävät muuttuvat siten että vakanssi muutetaan ympäristötarkastajaksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kauppakeskushanketta varten Laajasalon keskustasta varatun alueen varauksen uusiminen ja muuttaminen, varauksensaajina Helsingin Osuuskauppa Elanto, Kesko Oyj ja NCC Property Development Oyj (tontit 49034/3 ja 4)

ok. Joskus valituskierroksista on hyötyäkin! Kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymästä Laajasalon kauppakeskuksen kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen ja nyt vielä uudestaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sillä välin uusi yleiskaavasuunnittelu on edennyt ja nyt kun tontti joudutaan varaamaan uudestaan, voidaan varausehtoja muuttaa.

”Edellisessä varauksessa todettiin, että suunnittelun yhteydessä on selvitettävä myös asuintilojen toteuttaminen hankkeen yhteyteen. Varausehtoa on muutettu siten, että nyt tutkitaan asuinrakennusten sijoittamista. Tämä liittyy Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitelmaan ja kaupunginosakeskusten maankäytön tiivistämiseen.”

Hyvä. Kaupunkibulevardeja ja tiiviimpää rakentamista!

2 Eräiden Kruununhaan ja Kaivopuiston tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12287)

ok. Rakennuskiellolla suojataan Helsingin puutalohistorian jäänteitä kunnes suojelun mahdollistavat kaavat valmistuvat. Krunikassa sisäpihalla sijaitseva rakennus ja Kaivopuistossa Mannerheim-museo.
Google_Maps
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran julistaminen haettavaksi

ok. Sosiaali- ja terveysvirastoon haetaan uutta virastopäällikköä. Matti Toivola jää eläkkeelle 1.10..

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Sosialidemokraattien lempilapsi lausunnolla. Vihreä eduskuntaryhmä on esittänyt perusteltua kritiikkiä ajatukseen.

Esityksen valmistelussa on ilmennyt, että oppivelvollisuusiän nostaminen vuodella koko ikäluokkaa koskien velvoittaa koulutuksen järjestäjiä tarjoamaan opiskelijoille maksuttomat oppimateriaalit, työvälineet ja koulukuljetukset vuoden nykyistä pidempään. Hallituksen tarkoituksena oli kuitenkin auttaa nimenomaan syrjäytyviä nuoria ja koulupudokkaita.

OKM:n lakiesityksessä esitetään laskelmia siitä, miten 15 miljoonaa riittää lakiesityksen toteuttamiseen. Lakiesityksen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa lähdetään siitä, että nämä 15 miljoonaa euroa käytetään suurimmalta osiltaan maksuttomiin oppimateriaaleihin ja koulukuljetuksiin, kun taas
syrjäytymisvaarassa olevien ohjaukseen on lakiesityksessä arvioitu vain pieni osa tästä summasta. On myös hyvin epävarmaa, miten siirtyminen sähköisiin oppimateriaaleihin olisi mahdollista lain voimaantulon puitteissa ja kuinka paljon tällä voidaan saada säästöjä.

Lakiesitykseen sisältyvä taloudellisten vaikutusten arviointi osoittaa osaltaan, että lakiesityksessä korostuu koko ikäluokkaa koskevat toimenpiteet eikä siinä keskitytä tarpeeksi yksilöllisen, kohdennetun tuen tarjoamiseen apua eniten tarvitseville nuorille.

Kuntaliitto on omissa laskelmissaan päätynyt siihen, että lakiesityksen kustannukset ovat jopa 55 miljoonaa euroa. Myös OAJ:n mukaan lakiesitys on räikeästi alibudjetoitu.

Vihreä eduskuntaryhmä katsookin, että lakiesityksen taloudellisia vaikutuksia tulisi tarkastella vielä uudelleen. Esityksen sisältöä pitää olla valmis muuttamaan niin, että määrärahat kohdistuvat varmasti eniten tukea tarvitseville koululaisille ja nuorille. Etenkin taloudelisesti vaikeina aikoina on autettava heikoimpia ensin.

Helsingin lausuntoluonnoksessakin esitetään kritiikkiä kustannusvaikutuksista ja epäselvistä vastuun ja valvonnan ratkaisuista.