Tällä viikolla kaupunginhallituksessa yksi asia kokoluokassaan yli muiden: Palmian uudistaminen. Tämän lisäksi isoja juttuja lausunto HSL:n taloussuunnitelmasta, jossa käytännössä päätetään Kutsuplus-hankkeen tulevaisuudesta sekä raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnos, joka ohjaa Helsingin ratikoiden kehittämistä seuraaville kymmenelle vuodelle. Huhhuh. Kyselemme varmasti myös MTV Push -fiaskosta ja siitä miten homma jatkuu tästä eteenpäin vai jatkuuko. Sillä rahalla olisi pitänyt saada paljon enemmän.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 24.9.2014, Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen

Jäänee pöydälle viikoksi. Tuomas Rantanen käy Helsingin Vihreiden blogissa hyvin läpi sekä poliittista tilannetta että useimmin eteen tulevia kysymyksiä.
Palmia_logo_netti
Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa asiaa valmisteltaessa Vihreät esittivät lievennyksiä moneen kohtaan erityisesti kilpailutettavien palvelujen kokonaismäärästä. Emme saaneet tukea esityksille oikealta emmekä vasemmalta. Kokoomus haluaisi yksityistää mielellään vaikka koko palveluntuotannon ja vasemmisto haluaa mieluiten mahdollisimman ison mörön jota vastaan hyökätä. Valitettavaa. Eikä taatusti kaupunkilaisten kokonaisedun mukaista.

Tämä on yksi koko valtuustokauden isoimmista asioista ja ilmoilla on paljon tahallisen johdattelevaa informaatiota joten kirjoitan tästä myöhemmin erillisen blogin.

3 V 24.9.2014, Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttö

Ville_juttu_jpg_1 000×615_pixels

Kuva: hel.fi

ok. Helsingin nykyinen liikennesuunnittelupäällikkö Ville Lehmuskoski valitaan HKL:n toimitusjohtajaksi. Vaikka tietenkin täytyy onnitella Villeä uudesta pestistä, olen oikeastaan vähän pettynyt – hän oli myös erinomainen ja uudistushenkinen liikennesuunnittelupäällikkö.

4 V 24.9.2014, Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisen ottaminen

ok. Aikamoinen farssi on ollut tämän sijaisen hankinta. Nyt Kokoomus esittää virkaan Pia Sutista, joka toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö, joten pätevyyden puute ei tällä kertaa vaivaa vaikka puoluekanta valinnassa toki painaakin.

Aloitteet

Viime viikolla pöydälle jäivät Perälän, Honkasalon, Rantasen, Muttilaisen, Oskalan, Honkasalon ja Rantalan aloitteet.

Tiivistelmät kommenttien kera löytyvät taulukosta.

12 V 8.10.2014, Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta

ok. Viime viikolla kaupunginhallituksessa keskusteltiin tavasta, jolla Helsinki antaa lausunnon kuntakentälle merkittävämmistä lakialoitteesta vuosikymmeniin – tulevasta sotelaista.

Kaupunkimme johtosääntö on yksiselitteinen: lakilausunnot antaa kaupunginhallitus. Tällä kertaa kuitenkin lausuntoa pyydetään ainakin muutamalta osin (, jotka tosin ovat itsestäänselviä) valtuustolta.

Asian merkityksen vuoksi koimme kuitenkin että olisi tyylikkäämpää jos lausunnon antaisi tällä kertaa poikkeuksellisesti kaupungin ylin päättävä elin, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallituksen sijaan. Kaupunginjohtaja onkin tälle viikolle muuttanut esitystään. Nyt lähetekeskustelun sijaan ehdotetaan että valtuusto tekee asiassa ”periaatepäätöksen”, jonka mukaisen lausunnon kaupunginhallitus sitten antaa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 24.9.2014, Eron myöntäminen ympäristöjohtajan virasta

ok. Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen jää ensi keväänä eläkkeelle.

2 V 24.9.2014, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2013

ok. Helsinki tekee johdonmukaisesti ja strategisella tasolla ympäristötyötä. Sen näkyvimpiä osia ovat mm. uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset ja tulevat voimalaitosvalinnat. Ympäristöraportti on mukavaa luettavaa, nämä tulokset eivät ole syntyneet vahingossa. Ilman Vihreiden vuosikausien vääntöä ja työtä tällaisia lukuja ei olisi luettavissa:

”Vuonna 2013 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat kolme prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 2012 ja 21 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990.”
—-

Päästötavoite saavutettavissa

Keväällä 2014 valmistui selvitys toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista, joiden avulla kaupunki pääsisi vuo- den 2020 ilmastotavoitteisiin. Samalla arvioitiin päästöpolut vuoteen 2050 asti (Kuvio 2). Johtopäätöksenä on, että vuo- teen 2020 mennessä päästöt alenevat 24 prosenttia ilman mitään uusia kau- pungin toimia. Toteuttamalla Helsingin Energian kehitysohjelmaa voi päästöjen alenema olla vuonna 2020 jopa 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

—-

Asukaskohtainen sähkönkulutus on laskenut jo peräti yhdeksällä prosentilla vuodesta 2009. Syynä historialliseen kulutuksen laskuun on ollut merkittävänä syynä energiatehokkuuden paraneminen esimerkiksi valaistuksessa.

Kokonaisuus syntyy isoista ja pienistä puroista. Pallo on vielä pelastettavissa. Tavoitetason pitää vaan olla korkealla, vähemmästä lapsenlapsemme tulevat olemaan kovasti katkeria.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Pelastuslautakunnan virkamatka Lissaboniin, Portugaliin 17. – 19.9.2014

ok. Ohjelma näytti ihan täydeltä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Monta asiaa. Paketissa ehdotetaan mm. tarkastusmaksun korottamista, Kutsuplussan laajentamista, lipunhintojen korotusta (+4%) ja yömetroliikenteen jatkamista. Vastustamme ainakin tarkastusmaksun korottamista. 80 euroa on sama summa kuin pysäköintivirhemaksu.

2 Lausunto raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014-2024

ok. Iso asia! Tällä linjastosuunnitelmalla ohjataan Helsingin raitioliikenteen kehitystä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Monia hyviä uusia juttuja ja linjaston kehittämistä, mm. ehdotetaan kiskoja nykyisin “puuttuvalle osuudelle” Fredrikinkadulla Arkadiankadulta Bulevardille.www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-08_Khs_31_El_F42A6682-7886-4D74-BB39-583C1F259EFC_Liite_pdf

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Sörnäisten tonttien 10291/4 ja 5 (Verokampuksen) asemakaavan muutoksen nro 12174 määrääminen osittain voimaan

ok. Viime vuonna valtuusto hyväksyi Sörnäiseen ns. ”verokampuksen” asemakaavan. Tämä piti sisällään kaksi tontia, joista toisella oli suunniteltu purettavan osa rakennuksista. Erinomaista! Työpaikkoja! Työtä! Hyvä sijainti! Osa rakennuksista suojellaan!

Eipäs kuitenkaan. Yksityishenkilö valitti kaavasta toisen tontin osalta. Mitään rakennuksia ei saisi purkaa. Hallinto-oikeus oli myötämielinen ja kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen toisen tontin osalta. Nyt Helsinki on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja toivotaan että päätös saadaan joskus aikaiseksi.

Tätä nyt sitten oikeus suojelee.

Tätä nyt sitten oikeus suojelee.

Nyt ehdotetaan kaavaa asetettavaksi lainvoimaiseksi sen tontin osalta, jota riitaisa valitus ei koske. Hyvä ajatus. Mielestäni koko kaavamuutos ylipäätään oli onnistunut ja arvokkain ja käyttökelpoisin osa rakennuksesta olisi säilynyt.

2 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 ja siihen liittyvät HSY:n strategiaa, vesihuoltoa ja jätehuoltoa koskevat ohjelmat

ok. Merkitsemme tiedoksi. Poimintoja:
– Keskimääräiset investoinnit vuosina 2013 – 2017 ovat 141,2 miljoonaa euroa.
– Kaupunkilähtöiset toiminta-alueen laajentumisen ja kaavoituksen edellyttämät investoinnit suunnitelmakaudelle 2015 – 2017 ovat yhteensä 100,5 miljoonaa euroa.
– Jätevedenpuhdistuksen investoinnit suunnitelmakaudelle ovat yhteensä 109,4 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa (93milj.) käytetään Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen.

3 Hannu Oskalan toivomusponsi Roihuvuoren ala-asteen rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi

Hmm. Kiinteistöviraston mukaan koulun katto ei kestä aurinkopaneelien painoa? Miten heikkoa tekoa se rakennus oikein on?

4 Kantakaupungin eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12293)

ok. Eläintarhan, Tokoinrannan ja Taka-Töölön puistoalueiden sekä monien keskustan kortteleiden rakennuskieltoja jatketaan. Rakennuskiellon ei ole tarkoitus pysäyttää kaikkia hankkeita. Esittelijän mukaan:

”Alueelle on laadittu asemakaavan muutoksia kiinteistönomistajien hanketarpeiden mukaisesti. Menettely on osoittautunut parhaaksi tavaksi yhdistää kaupungin yleiset tavoitteet ja kiinteistönomistajien
hankekohtaiset tavoitteet. Menettelyä on tarkoitus jatkaa. Alueella on vireillä lukuisia hankekohtaisia asemakaavan muutoksia.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön avoimen viran hoitajan määrääminen

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viransijaiseksi ainakin maaliskuun alkuun saakka nimitetään Hannu Juvonen, joka tällä hetkellä toimii ko. virastossa terveys- ja päihdepalveluiden osastopäällikkönä.

2 Varhaiskasvatusviraston toimen muuttaminen viraksi

ok. Talousihteerin toimesta taloussihteerin virka, jotta työntekijä voi tehdä yksilöhuollon päätöksiä.

3 Lausunto selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta

ok. Maailma on muuttunut siitä kun suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä luotiin. Pohjoismaissa sosiaaliturva perustuu asumiseen ja muualla Euroopassa usein vakuutukseen. Helpottaakseen ihmisten liikkumista rajojen yli EU pyrkii yhteensovittamaan järjestelmiä.

Ongelma on tällä hetkellä Suomessa yhä kohtuullisen kokoinen – Kela antoi viime vuonna noin 13.000 myönteistä päätöstä, joissa asumisperusteista sosiaaliturvaa annettiin henkilölle, jonka ei katsottu muuttaneen Suomeen pysyvästi, mutta vähintään neljä kuukautta jatkunut työnteko tai yritystoiminta katsottiin riittäväksi perusteeksi. Kokonaisuudessaan tyel- vakuutettuja EU-kansalaisia oli Suomessa samaan aikaan yhteensä 68.000, eli kyse on sosiaaliturvan kokonaisuuden kannalta melko pienestä joukosta ihmisiä. Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa kasvava, siksi lainsäädäntöä ja käytäntöjä tulisi selkeyttää ja yhdenmukaistaa.

Lausunto kantaa huolta siitä että järjestelmästä ei saisi tulla liian houkuttelevaa. Tämä on vähän outoa kun liitteenä olevan selvityksen mukaan ”Maahanmuuttajat eivät käytä enemmän sosiaalietuja kuin kantaväestö”, ”Sosiaaliturismista tai ”hyvinvointimagneettihypoteesista” ei ole näyttöä” ja ”Liikkuvien EU-kansalaisten harjoittamasta sosiaalietuuksien laajamittaisesta väärinkäytöstä ei ole näyttöä”. Merkittävimmiksi vetovoimatekijöiksi mainitaan palkkataso ja alhainen työttömyys.

SIVISTYSTOIMI

1 Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus

ok. Oulunkylän tekojääradan remontin hinta on noussut 285  000 eurolla ennakoidusta. Kokonaiskustannukseksi tulee 3,3 miljoonaa euroa.

Mikäs tässä nyt sitten maksoi? No ilmeisesti ainakin se että:

Kentän alkuperäiset, vuonna 1977 valmistetut valaisinpylväät on säilytetty kaupunginmuseon esityksestä. Kaupunginmuseo on todennut lausunnossaan mm. että Oulunkylän tekojäärata rakenteineen omaa kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittäessä vaalia. Tekojääradan rakennuksia ja rakenteita kunnostettaessa tulisi rakennussuojelukohteen tapaan kunnioittaa alkuperäisen arkkitehtuurin ratkaisuja, materiaaleja ja värimalleja.

Kuva: Panoramio.com T.K.Sundvall

Kuva: Panoramio.com T.K.Sundvall

Onhan ne komeat. Mutta ovatko ne +300 000€ komeat? Ehkä sitten niin. Nyt pylväistä jouduttiin korvaamaan kokonaan neljä ja loppuja korjailtiin. Tämä linjapäätös pylväiden arvosta tarkoittaa kovempia korjauskustannuksia myös jatkossa. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä että liikuntavirastolla on varaa pitää yllä vähemmän liikuntapaikkoja. Onko meillä oikeasti kaikki prioriteetit kohdallaan näissä suojeluhommissa? Eikö kuluvan betonirakenteen dokumentointi olisi riittänyt?

2 Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi nuorisotyöttömyyden vähentämisestä mm. oppisopimusmenettelyä kehittämällä

ok. Todetaan että nuorison osuus oppisopimuskoulutettavista noussut ja että kovasti edistetään.

3 Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi lasten ja nuorten kuulemisesta Maatullinpuiston kaavamuutoksen yhteydessä

ok. ”Kaikissa lausunnoissa korostetaan lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.”