Ensi maanantain kaupunginhallituksen suurin asia on juuri ilmestynyt kaupunginjohtajan talousarvioesitys ensi vuodelle. Siitä tosin päätetään vasta ryhmien neuvottelujen jälkeen, mutta ”talousjohtajan madonluvut” saamme nyt. Ei tuo tulevaisuus ruusuiselta näytä.

Koko lista liitteineen löytyy täältä ja 2015 talousarvioesitys löytyy täältä.

1 V 5.11.2014, Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015-2017

Perinteiden mukaisesti pöydälle kunnes sopu on löydetty. Auguurien enteet kertovat että valmista tulisi olla maanantaina 27.10. kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä ja talousarviosta päätetään 5.11. valtuustossa. Blogaan talousarviosta erikseen.
www_hel_fi_static_helsinki_talousarvio_talousarvio-tiivistelma-2015_pdf_page_36
Pähkinänkuoressa: tulevaisuus näyttää synkältä sekä lyhyellä että keskipitkällä tähtäimellä. Ensi vuoden talousarvio on todella tiukka, liikkumavaraa ei ole. Helppoa tästä ei tule, niin ikävältä esitys näyttää.

2 V 22.10.2014, Eläintarhan johtokunnan jäsenen valinta

ok. Me haemme eläintarhan johtokuntaan uutta (mies)jäsentä.

3 Lausunto valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta

ok. Kuntajakoselvityksen deadlinea siirretään parilla kuukaudella koska mm. sote-uudistus, metropolihallintolaki ja kuntien omat kuntajakoselvitykset vielä kaikki niin käymistilassa että yhteenveto ei vielä mahdollinen.

4 Oikaisuvaatimus tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuvaa hyvitysvaatimusta koskevasta päätöksestä

ok. ”Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty seikkoja, jotka antaisivat aiheen oikaista kansliapäällikön päätöstä.” Kyseessä riitautettu työhönotto oikeuspalveluiden puolella.

5 Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki -yhtiön lainojen maksusuunnitelman muutos

ok. Kokonaisvelkaa 6,7 miljoonaa euroa. Maksuaikaa annetaan lisää vuoteen 2025 saakka.

6 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

ok. Ja nyt kaupunginhallitus antaa valtuuston tekemän periaatepäätöksen mukaisen lausunnon sote-laista.

7 Kaupunginvaltuuston 8.10.2014 tekemien päätösten täytäntöönpano
8 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestämispäätöksen täytäntöönpano

ok. Nyt pannaan toimeen Palmia-liikelaitoksen yhtiöittäminen valtuuston päätöksen mukaisesti. Yhtiön nimeksi on tulossa Helsingin Palvelut Oy. Valmista tulisi olla jo 31.12.2014 mennessä, joten aikataulu on ripeä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2015 – 2018

Uudellamaalla asuu 36% valtakunnan väestöstä, mutta valtion perusväylänpidon rahoituksesta saamme vain 18% ja joukkoliikenteen rahoituksesta 23%. Vilkasliikenteisistä väylistä Uudellamalla sijaitsee 59% ja väestönkasvusta 1980-2013 76% suuntautui tänne.

Eihän tätä positiiviseksi käyräksi voi kutsua.

Eihän tätä positiiviseksi käyräksi voi kutsua.

Helsingin ja ELY-keskuksen kautta jaettavan valtion rahoituksen suhde on lähtökohtaisesti ongelmallinen. Valtion rahassa ei tietenkään ole mitään vikaa, mutta ELY tuo rahoituksensa kautta omia prioriteettejaan liikennehankkeiden toteutukseen, joka ei välttämättä ole aina järkevää kaupungin kokonaisuuden kannalta. Toisin sanoen, jos Helsinki saisi liikennejärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon valtiolta köntin vapaasti käytettävää rahaa, niin tuskin ihan ensimmäisenä hankkeina olisivat nyt ”putkessa olevat” projektit. Virkamiesvaltaa tämä järjestely ainakin lisää.

Tilanne kärjistyy valtion ylläpitämien väylien kohdalla. Eräs perussyistä miksi Helsinkiin tulee Länsiväylä, jolle rakennetaan ja suunnitellaan kalliita monitasoliittymiä, eikä tavallista katua, on se että Länsiväylää ja sen liittymiä rahoittaa myös valtio kun taas ”Länsikadun” tai ”Länsibulevardin” rahoituksesta ja hoidosta joutuisi Helsinki vastaamaan yksin. Tässä ei ole yhtään mitään järkeä.

Jos olisin diktaattori, pyrkisin muuttamaan koko järjestelmää siten että valtio rahoittaisi jollain jakomekanismilla liikennehankkeita ympäri maan tarpeellisuusharkinnan mukaisesti, mutta ei puuttuisi sen tarkemmin mihin rahat käytetään kunhan jotkin yhteisesti sovitut tavoitteet toteutuvat. Paikallisesti voitaisiin sitten päättää rakennettaisiinko ylikulkuja vai pyöräparkkeja. Subsidiariteetti, anyone? Mutta tämä muutos lähtee liikkeelle Arkadianmäeltä…

Kaupunkisuunnittelulautakunta lausui omassa yksimielisessä lausunnossaan suunnitelmasta mm. seuraavasti:

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa ohjelmoidut Helsingin alueelle sijoittuvat investointihankkeet ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä tarpeellisia ja kiireellisiä. Lähitulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin enemmän rahoitusta erityisesti joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävien sekä kestävän yhdyskuntarakenteen mahdollistavien hankkeiden toteuttamiseen.

Kaupunginhallituksen lausunnosta joukkoliikenteen, kävelyä ja pyöräilyä jne. edistävien hankkeiden osuus on jätetty pois. Kyllähän se olisi siellä hyvä olla.

(Täältä muuten liite sähköisesti toimivana pdf:fänä eikä herrantähären skannattuna kuten esityslistan liitteissä, joku roti.)

2 Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus

Poikkeuksellisesti kaupunginhallitus jätti viime viikolla ns. iltakoulun pöydälle, koska emme olleet kuulemaamme tyytyväisiä. Tulevana maanantaina saamme vielä lisäselvitystä tilanteesta ja harkitsemme jatkotoimenpiteitä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kallion ja Alppiharjun eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12301)
2 Haagan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12299)

ok. Rakennuskielto kuulostaa kovin jyrkältä toimenpiteeltä, mutta se on rutiininomainen päätös asemakaavojen valmistelun yhteydessä. Kiellot ovat voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan, joten päätöksiä pitää tarpeen vaatiessa uusia.

Nyt rakennuskielto asetetaan Museoviraston talolle Kultsan vieressä, korttelille Hakaniemen torin ääreltä sekä lukuisille tonteille Kivihaassa, Etelä- ja Pohjois-Haagassa. Haagan osalta rakennuskiellot on alunperin asetettu jo vuonna 1996 asemakaavojen muuttamista varten. Vuoteen 2014 mennssä tehty 20 muutosta, joiden osalta rakennuskieltoa siis ei ole jatkettu tai jatketa. Samaten rakennuskielto on rauennut joidenkin tonttien osalta.

SIVISTYSTOIMI

1 Opetusviraston kehittämisjohtajan virkaan ottaminen

ok. Tänä vuonna opetustoimen toimintaa seuratessa on pariinkin ketaan käynyt mielessä että kehittämiselle olisi tarvetta. Toivottavasti sitä nyt sitten saadaan kun virastolle valitaan uusi kehittämisjohtaja.

Opetuslautakunta on yksimielisesti esittänyt virkaan filosofian maisteri Pia Setälää. Esittelijä esittää häntä otettavaksi opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtajan virkaan 1.12.2014 lukien 6 707,80 euron palkalla.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2013

ok. Kysyin viime viikolla sosiaaliasiamiesten henkilöstöresursoinnista ja tuore apulaiskaupunginjohtaja vastasi että tänä vuonna tilanne on parantunut selvitysvuoden (2013) kehnon näköisestä tilanteesta.

2 Lausunto ALTTI- ja VERTTI -selvityksistä ja selvitysten toimenpide-ehdotuksista

ok. Pöydälle viime viikolla sosialidemokraattien toivomuksesta.

ALTTI, VERTTI? Mistä on kyse?

ALTTI -selvityksessä on tarkasteltu ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja vastaanottojärjestelmän kehittämistarpeita. Selvityksen suositukset pohjautuvat lapsen edun toteutumiseen.

VERTTI -selvityksessä on keskitytty aikuisten kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden muuttoon vastaanottokeskuksista kuntiin.

Lausunto suhtautuu selvityksiin ja suosituksiin positiivisesti. “Selvitykset ja niiden tausta-aineistot ovat tarpeellisia ja suositukset osaltaan selkiyttävät nykykäytäntöjä ja tuovat parannuksia nykyisiin, vaihteleviin toimintakäytäntöihin.”