Maanantain kokouksen suuri asia on vuoden 2015 talousarvioesityksen hyväksyminen kohti valtuuston käsittelyä. Neuvottelujen tulos valkenee maanantaihin mennessä. Mielenkiintoinen on myös kaupunginmuseon ja kaupungin taidemuseon yhteinen kokoelmakeskushanke.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1V 12.11.2014, Vuoden 2015 tuloveroprosentin määrääminen
2V 12.11.2014, Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
3V 5.11.2014, Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015-2017

Ensi vuoden talousarvion pitäisi olla maanantaina valmis. Neuvottelut jatkuvat jälleen viikonloppuna, joten eipä niistä sen enempää tänne blogille. Maanantai-aamuna nähdään tuleeko kaupungintalon piipusta valkoista vai mustaa savua. Kaupunginjohtajan esityksen materiaaleihin voi tutustua täällä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 12.11.2014, Meilahden sairaala-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12257, Meilahden sairaala-alue)

Erinomaista. Meilahden sairaalakampusalueen kaavaa päivitetään mahdollistamaan Lastensairaalan ja Trauma- ja syöpäsairaalan rakentaminen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-10-27_Khs_38_El_2DC3EC36-BB1D-4112-B5C5-816B78940AF0_Liite_pdf
2 V 12.11.2014, Kaupunginhallituksen 20.10.2014, 1051 § päätöksen täydentäminen: Mellunkylän Vaarnatien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12206, Vaarnatien uusi pientaloalue)
3 V 12.11.2014, Kaupunginhallituksen 20.10.2014, 1052 § päätöksen täydentäminen: Mellunkylän Naulakallion alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12207, Naulakalliontien uusi pientaloalue)

Kaskas. Viime viikon päätökseen oli jäänyt virheellinen huoneistotyyppijakaumaa koskeva kaavamääräys, joka ei vastaa nykyisen AM-ohjelman huoneistotyyppijakauman linjausta. Tämä korjataan ja kaavat vähän myöhemmin valtuustoon.

4 V 5.11.2014, Koulurakennuksen vuokraaminen Kiinteistö Oy Mäkelän Koululta Stadin ammattiopiston käyttöön (Vallila, Hattulantie 2)

ok. Tiloja noin 680-750 opiskelijalle Vallilassa. Toteutetaan vuokrahankkeena, jossa myös osto-optio. 16 vuoden vuokrasopimuksen pääomitettu yhteenlaskettu vuokra on 18,92 miljoonaa euroa, jos muutostöiden kustannukset jäävät 5 miljoonaan euroon. Ostohinnan arvio on 15,3m€.

5 V 5.11.2014, Sanomataloa palvelevan maanalaisen alueen vuokrausperusteet (Töölönlahdenkatu)

ok. Sanomatalo haluaa vuokrasopimuksen maanalaisten tilojensa tontista 60 vuodeksi 30 vuoden sijaan. 30 vuodeksi kohde jo vuokrattu kiinteistölautakunnan toimesta.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Kaupungin eroaminen Metrex -järjestöstä

ok. Helsinki on kuulunut Euroopan metropoliverkostoon sekä suorana jäsenenä että HSY:n ja Uudenmaan liiton kautta. Nyt luovumme omasta jäsenyydestämme. Rahallisesti jäsenyys vain 9000€.

5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi valtuustoaloitteiden nimien keräämisen järjestämisestä osana Ahjo-järjestelmää

ok. Tuomas toivoi ponnessaan että valtuustoaloitteisiin voisi kerätä nimet sähköisesti Ahjossa. Vastauksessa todetaan että kehitystä ollaan viemässä juuri tähän suuntaan, ei vaan olla ehditty vielä. Hyvä. Sähköisellä allekirjoituksella valtuutetut eivät voi enää vältellä vastuutaan allekirjoittamalla vain epäselvän tuhrun!

6 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalidien lounassetelin arvon tarkistamisesta

ok. Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut aloitteesta ja todennut, että sotainvalidien lounassetelin arvo on perusteltua nostaa 9,70 euroon vuoden 2015 alusta lukien, kuten Seppo esitti. Nostolla ei ole Helsingille nettokustannuksia koska valtiokonttori korvaa kulut.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kilpailutyön arkkitehtuurisen tason säilyttämisestä jatkosuunnittelussa

ok. Kovasti ollaan sitä mieltä että arkkitehtonisesta tasosta pidetään kiinni mm. ”sopimusehdoin ja niihin perustuvin suunnittelu- ja toteutusorganisaatiota koskevin järjestelyin ja menettelyin”. Luottamushenkilö ei voi kuin luottaa.

2 Varastotilan vuokraaminen Suomen Pankilta kaupunginmuseon ja taidemuseon tarpeisiin (Turvalaaksontie 1, Vantaa)

ok! Todella erinomainen kahden museon yhteishanke. Taidemuseon ja kaupunginmuseon ”kokoelmakeskustilat”, eli suomeksi varastot, sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä vuokratiloissa. Myös tilojen laatu on kyseenalainen, arvokkaita esineitä kun säilytellään. Esittelijän mukaan taidemuseon säilytyksen laatu on aiheuttanut teoksille vaurioita.

Kaupunginmuseolla on muuten käsittääkseni suurinpiirtein saman kokoinen taidekokoelmakin kuin taidemuseolla. Kokonaisuudessaan kaupunginmuseon kokoelmissa on 1,1 miljoonaa museoesinettä saviruukun palasista öljymaalauksiin.

Nykyisin varastoneliöitä on 8787m2 ja tulevissa Suomen Pankilta vuokrattavissa tiloissa tilaa on 7665m2. Nykyisten tilojen kokonaisvuokra on 79 150 € /kk (alv 0%). Uusien tilojen vuokra olisi 78 336,30 euroa/kk (10,22 euroa/m²/kk), eli hieman edullisempi jopa. Mutta hintaa lisää noin 11 000 eurolla per kk uuteen tilaan tarvittavien hyllyjen investointi, jota maksettaisiin 3% korolla 15 vuotta.

Esitys on monella tapaa valtuustostrategian mukainen ja kannatettava. Taide- ja kulttuurihistoriallisesta omaisuudestamme tulee pitää huolta.